Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
d954xe8bcx12a31x10440xffdbx12640xf1eaxff59x14f8bxX7x1278exe725x104bexfaf6x15a20x11c73xX5x13657xXax1205bxX0x156d8xX12xeb25x143fbxX4xX3xXex11513xXbx13ac4xX3x12273x13b48x1331cx14713xX3xXex14af7xXdx13626xXexX3xXexX25xXdx11387xX22xX3x12ef5xX1xX6xXdxX3xXexX1x12d4bxX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3x1174dxX1x1267bxX3xXexX1x16710xX1dxX3xde3dx102fcxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xf734xX20xf475xX3x15794xX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1x10d4bx16540xX4xX1xX3xX4xfb36xX6xX3xXcxX25xX20xX22x14571xX3x1473dx15a6fxX22xX71xX3x1114dx1628fxX22xX71xX3x135b0xX30xX1x121a6xX6xX3xf324x13c1dxX84xX84x12949xX3x11dc4xff43xX3xX4xX21xX4xX3x135f8xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3x12944xX6xX22xX3xXcxX1xX73x119bfxX22xX71xX3xX89x16638xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX0xf9acxX14xX12xX0xXbfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xdc96xXaxX12xX90xX71xX8axX58xX3xX2xX2x11681xX2xX1dxX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX16xX80xX6xX3xX5axf4cdxX3xXex11100xX3xX4xX1x13daaxX4xX3xX1x13b7bxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX3xXexX25xX37xX4xX3xXexX20xX58xX4dxX22xX3xXexX64xX8axX22xX3xXexX45xX22xX1xX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58x131ecxX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxdf26xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxfcb4xXdxXd5xXexX1x13cb7xX3x11fa5x14bcdxX20exXbx15783x11f81xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xfca8x15f39xX21dxXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfx14ac9xX241xX20exX241xXbfxX2x10274x12174xXd5xX241xX20exX20dxX2x11748xX241xX21dxXexX2xe134xX20dxX2xX2xX5xX20exX1d4x10c36xXbxX71x11126xX25xX9xX21cxX21cxX253xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX21dxX21dxXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xXcxX64xX8axX22xX3xX4xX79xX22xX1xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX21cxX21dxX21dxXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX247xX248xXd5xX241xX20exX20dxX2xX24exX21cxX21cxXexX2xX24exX21cxX253xX20dxX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX248xX20exX21cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX21dxX21dxXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX5ax14bbcxX22xX71xX3xX4xX1x15eb8xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX3xXexX45xX22xX1xX3xX4xf228xX22xX71xX3xX5axX65xXdxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xXd5xX37xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xfe19xX37xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX3xX4xX80xX3xX4xX21xX4xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX20bxX3xX78x11d2dxX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX1dxX3x10bbfxX58xX3xX89xXdx15582xX22xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX43xX1xX6axX3xXexX49xX4xX1xX3xX16xX78xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX212xX3xfa44xX65xXdxX3xXcxX1xX4dxX3xX90xX71xX20xX58xX547xX22xX1dxX3x1038axX1xX80xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xXexX25xX37xX4xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXcxX25xX73x11bbdxX22xX71xX3xX5axX64xX8axX22xX3xX78xXa9xX56xX16xX3xXexX45xX22xX1xX212xX3xX78xX534xX3x1392dxXdxX22xX1xX3xXcxX20x126e8xX22xX1dxX3xX58fxX1xX80xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX43xX1xX6axX3xXexX49xX4xX1xX3x112a3xXa9xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX212xX3xX4xX21xX4xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX45xX22xX1xX212xX3xX78xXa9xX56xX16xX3xX4xX1xX20xX58xX547xX22xX3xXexX25xX21xX4xX1xX3xXexX1xX20xX10fxX4xX3xX5axX64xX8axX22xX3xX78xXa9xX56xX16xX3xXexX45xX22xX1xX212xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX3xX4xX21xX4xX3xX14xX6xX22xX1dxX3xX7xX5b2xX1dxX3xX22xX71xX8axX22xX1xX3xX4xX5d0xXbxX3xXexX45xX22xX1xX1dxX3xX542xX58xX3xX14xX6xX22xX3xX5c9xXcxXcxX56xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX5axX64xX8axX22xX3xXexX1xX2dxX212xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX3xe132x16700xX22xX3xXbxX1x164c5xX22xX71xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX6bcxX6bdxX22xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX3xX78xX64xX8axX22xX3xX78xXa9xX56xX16xX3xX89xX8axX3xX16xX78xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX1dxX3xX6bcxX6bdxX22xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX3xX5f1xXa9xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX16xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX3xX5axX73x15c57xX4xX3xX30xX4dxXexX3xX22xfb90xXdxX3xXexX25xX37xX4xX3xXexX20xX58xX4dxX22xX3xXexX65xXdxX3xX248xX24exX20dxX3xX5axXdxX2dxX1ecxX3xX4x1158bxX20xX1dxX3xXex125d7xX3xXexX45xX22xX1xX3xX5axX4dxX22xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX20xX58xX27xX22xX1dxX3xXexX1xX49xX3xX211xX104xX1dxX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xXbxX1xX72dxX3xX89xX8axX3xX1ecxX5b2xX3xX25xX10fxX22xX71xX3xX5axX4dxX22xX3xX211xX104xX1dxX3xXbxX1xX73xXb0xX22xX71xX1dxX3xXexX1xX49xX3xXexX25xX5d0xX22xX1dxX3xXexX1xe586xX22xX1dxX3xXbxX1xX72dxX3xX89x10e25xXdxX3xX1xX74xX22xX3xX21dxX20exX1d4xX20exX20exX20exX3xX5axX65xXdxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xXexX1xX6xX1ecxX3xXd5xX37xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX21cxX24exX21cxXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX247xX248xXd5xX241xX20exX20dxX241xX20exX21dxX24exXexX21cxX247xX241xX20exX21dxX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX21dxX253xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX24exX21cxXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX58fxX1xX80xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xXexX25xX37xX4xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX57fxX65xXdxX3xXcxX1xX4dxX3xX90xX71xX20xX58xX547xX22xX3xXbxX1xX21xXexX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX1ecxX65xX4xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX58fxX1xX21xXexX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX1ecxX65xX4xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX57fxX65xXdxX3xXcxX1xX4dxX3xX90xX71xX20xX58xX547xX22xX1dxX3xX58fxX1xX80xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xXexX25xX37xX4xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXcxX25xX73xX5b2xX22xX71xX3xX78xX64xX8axX22xX3xX78xXa9xX56xX16xX3xXexX45xX22xX1xX3xX22xX1xX5d0xX22xX3xX1ecxX65xX22xX1xX20bxX3xX6bcxX7a6xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX749xX22xX3xX30xX1x14bccxX22xX3xXexX25xX73xX74xX22xX71xX3xX5axX73xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX1xX80xX22xX71xX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX1xX37xX4xX3xXexXdx1305dxX22xX1dxX3xXexX65xXdxX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX3xX22xX8axX58xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58x146f0xX22xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX14xX6xX22xX1dxX3xX22xX71xX8axX22xX1xX1dxX3xX5c9x15bd0xXexX3xXexX25xX1bxX22xX3xXcxX107xX3xX1fxX20xX72dxX4xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX5axX64xX8axX22xX3xXexX1xX2dxX3xXexX74exX3xXexX45xX22xX1xX3xX5axX4dxX22xX3xX4xX74xX3xX7xX5b2xX212xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX64xX8axX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX45xX22xX1xX3xX4xX749xX22xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xXex14e20xX4xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX1dxX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX22x1121bxX1ecxX3xX89x1603bxX22xX71xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX4xX72dxXexX3xX5x14867xXdxX3xX4xX6axX6xX3xX4xX21xX4xX3xX89xX6bdxX22xX3xX14xX79xX22xX1dxX3xX22xX1xX5d0xXexX3xX5xX8axX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX5xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX5axX4dxX22xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX211x13c2exX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX45xX22xX1xX3xX5axX72dxX22xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX89xXae4xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xX5axX107xXdxX3xX7xX72dxX1d4xX1d4xX1d4xX1d4xX3xX5axX2dxX3xXexX1bxXbxX3xXexX25xX20xX22xX71xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX65xXdxX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX4xX74xX3xX1fxX20xX6xX22xX1dxX3xX5axX74xX22xX3xX89xX49xX3xX1ecx15d83xX22xX1xX1dxX3xX71xX80xXbxX3xXbxX1xX749xX22xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xXb79xX22xX71xX3xX5xX725xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1ecxXb5xX4xX3xXexXdxX547xX20xX3xX30xXdxX22xX1xX3xXexX4dxX3xXdfxX3xX211xX104xX3xX1xX10fxXdxX1dxX3xX1fxX20xX72dxX4xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX3xXdfxX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3xX89xX8axX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX241xX20exX241xX241xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX21cxX253xX24exXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX247xX248xXd5xX241xX20exX20dxX241xX241xX241xX20exXexX248xX2xX24exX247xX2xX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX2xX20exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX253xX24exXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xXexX25xX37xX4xX3xXexXdxX4dxXbxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX212xX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX20exX21dxX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xXcxX65xXdxX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX3xX4xX21xX4xX3xX5axX65xXdxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX7x1449fxX3xX5axX73xX725xX4xX3xX22xX71xX1xX10xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX43xX1xX6axX3xXexX49xX4xX1xX3xX16xX78xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX3xXexX25xX37xX4xX3xXexXdxX4dxXbxX3xX56xX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX241xX2xXdfxX4cxX57fxXbfxXcxe3b5xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX21cxXdfxX2xX20exXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX89xXae4xX3xX5axXa26xX58xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX45xX22xX1xX3xX5axX72dxX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX1xX27xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX212xX3xX30xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX22xX71xX6bdxX22xX3xX4xX1xXaf9xX22xX1dxX3xX5axXa26xX58xX3xX5xX4e8xXdxX1dxX3xX211x10fdaxX3xX5x15756xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX7xX20xX58xX3xXexX1xX64xX21xXdxX3xX89xXae4xX3xXexX73xX3xXexX73xX5b2xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xX5axX65xX64xX3xX5axX10bxX4xX1dxX3xX5xX72dxXdxX3xX7xX72dxX22xX71xX1dxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX1xXdxX27xX22xX3x15be9xXexX37xX3xXd5xXdxXab9xX22xX3xX14xXdxX4dxX22xe2dfxX1dxX3xX108bxXexX37xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xX1xX80xX6xX1098xX212xX3xX56xX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX7xX72dxX3xX20exX21dxXdfxX4cxX16xXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX2xXdfxX2xX241xXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX241xX2xXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xXae4xX3xX5axXa26xX58xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX45xX22xX1xX3xX5axX72dxX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX1xX27xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX212xX3xX30xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX22xX71xX6bdxX22xX3xX4xX1xXaf9xX22xX1dxX3xX5axXa26xX58xX3xX5xX4e8xXdxX1dxX3xX211xX102fxX3xX5xX1032xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX7xX20xX58xX3xXexX1xX64xX21xXdxX3xX89xXae4xX3xXexX73xX3xXexX73xX5b2xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xX5axX65xX64xX3xX5axX10bxX4xX1dxX3xX5xX72dxXdxX3xX7xX72dxX22xX71xX1dxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX108bxXexX37xX3xXd5xXdxXab9xX22xX3xX14xXdxX4dxX22xX1098xX1dxX3xX108bxXexX37xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xX1xX64xX21xX1098xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX247xX21cxX20exXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX20exX21cxXd5xX241xX20exX24exX21dxX21cxX21cxX241xXexX241xX21dxX20dxX248xX21dxX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX2xX2xX253xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX247xX21cxX20exXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX16xXc6axX22xX1xX3xX79xX22xX1xX3xXexX65xXdxX3xX5axXdxX2dxX1ecxX3xX4xX749xX20xX3xXcxX58fxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX16xX80xX6xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX57fxX65xXdxX3xXcxX1xX4dxX3xX90xX71xX20xX58xX547xX22xX1dxX3xX58fxX1xX80xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xXexX25xX37xX4xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXcxX25xX73xX5b2xX22xX71xX3xX5axX64xX8axX22xX3xX78xXa9xX56xX16xX3xXexX45xX22xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX247xXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX241xXdfxX24exXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX89xXae4xX3xX4xX1xX6axX3xXexX25xX73xX74xX22xX71xX3xX30xX1xX20xX58xX4dxX22xX3xX30xX1xX4d7xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX14xX79xX64xX3xX89xX27xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX3xX22xX6bdxX22xX71xX3xX5axX10fxX22xX71xX1dxX3xX7xX21xX22xX71xX3xXexX65xX64xX3xX89xXc6axX3xX5xX725xXdxX3xX4d7xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX22xX71xX212xX3xX56xX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX3xX7xX72dxX3xX247xX2xXdfxX56xX78xXbfxXcxXfa3xX3xX22xX71xX8axX58xX3xX21dxXdfxX2xX2xXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX89xXae4xX3xX89xXdxX27xX4xX3xX1ecxXdxXab9xX22xX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX1dxX3xXexX74exX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX5axX72dxXdxX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX90xX71xX20xX58xXab9xX22xX3xX6bcxX6bdxX22xX3xX16xX4e8xX22xX71xX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXcxX25xX73xX5b2xX22xX71xX3xX14xX6xX22xX3xXcxX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX241xX2xX3xX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX21cxXdfxX2xX20exXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xXae4xX3xX5axXa26xX58xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX45xX22xX1xX3xX5axX72dxX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX1xX27xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX212xX3xX30xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX22xX71xX6bdxX22xX3xX4xX1xXaf9xX22xX1dxX3xX5axXa26xX58xX3xX5xX4e8xXdxX1dxX3xX211xX102fxX3xX5xX1032xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX7xX20xX58xX3xXexX1xX64xX21xXdxX3xX89xXae4xX3xXexX73xX3xXexX73xX5b2xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xX5axX65xX64xX3xX5axX10bxX4xX1dxX3xX5xX72dxXdxX3xX7xX72dxX22xX71xX1dxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX108bxXexX37xX3xXd5xXdxXab9xX22xX3xX14xXdxX4dxX22xX1098xX1dxX3xX108bxXexX37xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xX1xX64xX21xX1098xX212xX3xX56xX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX247xX3xX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX241xXdfxX24exXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX89xXae4xX3xX4xX1xX6axX3xXexX25xX73xX74xX22xX71xX3xX30xX1xX20xX58xX4dxX22xX3xX30xX1xX4d7xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX14xX79xX64xX3xX89xX27xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX3xX22xX6bdxX22xX71xX3xX5axX10fxX22xX71xX1dxX3xX7xX21xX22xX71xX3xXexX65xX64xX3xX89xXc6axX3xX5xX725xXdxX3xX4d7xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX22xX71xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX247xX247xX24exXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX20exX21cxXd5xX241xX20exX24exX21dxX2xX247xX241xXexX2xX253xX247xX253xX24exX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX241xX248xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX247xX247xX24exXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX5axX65xXdxX3xX14xXdxX2dxX20xX3xXd5xX37xX3xXexX65xXdxX3xX5axXdxX2dxX1ecxX3xX4xX749xX20xX3xXexX1xX49xX3xX211xX104xX3xX90xX71xX1xXdxX3x107e0xX74xX22xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX90xX71xX20xX58xXab9xX22xX3xX6bcxX6bdxX22xX3xXcxX1xXdxX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX58fxX1xX80xX3xX43xX1xX6axX3xXexX49xX4xX1xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xXexX25xX37xX4xX3xX5f1xXa9xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX241xXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX2xX241xXdfxX20dxXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX89xXae4xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX22xX71xX73xXb0xXdxX3xX6bcxXdxX27xXexX3xX90xX6xX1ecxX3xX5b2xX3xX22xX73xX7a6xX4xX3xX22xX71xX64xX8axXdxX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexXc6axX22xX1xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX89xX8axX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX241xXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX90xX71xX20xX58xXab9xX22xX3xX90xX71xX17xX4xX3xXcxXdxX4dxX22xX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXcxX25xX73xX5b2xX22xX71xX3xX14xX6xX22xX3xX90xX10fxXdxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX21dxX3xX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX2xX253xXdfxX20dxXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX89xXae4xX3xXexXdxX4dxXbxX3xXexXb5xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX3xX7xX72dxX3xX247xX20dxXdfxX43xXcxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX241xXdfxX2xX20exXdfxX241xX20exX2xX20exX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX87xX3xX89xXae4xX3xXexX6bdxX22xX71xX3xX4xX73xXb0xX22xX71xX3xX7xX37xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5axX72dxXdxX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX72dxX22xX71xX3xXexX10fxXdxX3xXbxX1xX65xX1ecxX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexXc6axX22xX1xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX89xX8axX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX21dxXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX212xX3xX56xX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX21cxXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX21dxX20exXdfxX24exXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xXae4xX3xXexXdxX4dxXbxX3xXexXb5xX4xX3xX5axXa26xX58xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX3xX7xX72dxX3xX247xX253xXdfxX43xXcxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX241xXdfxX253xXdfxX241xX20exX2xX21cxX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX87xX3xX89xXae4xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX5axX79xX1ecxX3xX14xX79xX64xX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3xXdfxX3xXexX25xX1bxXexX3xXexX37xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexXc6axX22xX1xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX89xX8axX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX21cxXdfxX4cxX57fxXbfxXcxXfa3xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX247xX20dxX248xXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX20exX21cxXd5xX241xX2xX20exX247xX2xX21cxX248xXexX21cxX21dxX248xX21cxX21cxX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX2xX248xX253xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX247xX20dxX248xXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX16xXc6axX22xX1xX3xX79xX22xX1xX3xXexX65xXdxX3xX5axXdxX2dxX1ecxX3xX4xX749xX20xX3xXa9xX21xX64xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX16xX80xX6xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX57fxX547xX3xX78xX10bxX4xX3x1545axXdxX6xX22xX71xX1dxX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX89xXdxX547xX22xX1dxX3xX58fxX1xX80xX3xX43xX1xX6axX3xXexX49xX4xX1xX3xX5f1xXa9xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX3xX7xX72dxX3xX2xX20exXdfxX43xXcxXbfxXcxXfa3xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX241xX21cxXdfxX24exXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xXae4xX3xXexX6bdxX22xX71xX3xX4xX73xXb0xX22xX71xX3xX7xX37xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5axX72dxXdxX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX30xX1xX4d7xX3xXexX73xX725xX22xX71xX3xXexX1xX6axX58xX3xX89xX6bdxX22xX3xX5axX21xXbxX3xX10bxX22xX71xX3xX58xX547xX20xX3xX4xX749xX20xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX14xX79xX64xX3xX89xX27xX3xXcxX107xX3xX1fxX20xX72dxX4xX3xX89xX8axX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX3xX7xX72dxX3xX2xX20exXdfxX43xXcxXbfxXcxXfa3xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX5c9xX6xXdxX3xX83xX20xXbd8xX22xX3xX57fxXdxX547xX1ecxX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX58fxX1xX80xX3xX43xX1xX6axX3xXexX49xX4xX1xX3xX5f1xXa9xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX7xX72dxX3xX20exX253xXdfxX90xX56xXbfxXcxX5f1xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX2xX20exXdfxX2xX2xXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX89xXae4xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xX5axX107xXdxX3xX7xX72dxX3xXexX45xX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX16xX80xX6xX3xX5axX4dxX22xX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX241xX20exX241xX21cxX1dxX3xX5axX49xX22xX1xX3xX1xX73xX7a6xX22xX71xX3xX5axX4dxX22xX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX241xX20exX21dxX20exX3xX89xX8axX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX6axX6xX3xX5f1xXa9xX90xX516xX3xXexX45xX22xX1xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX78xX8axX64xX3xX83xX20xXbd8xX22xX3xe700xX547xX22xX1dxX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXcxX25xX73xX5b2xX22xX71xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX20xX58xX547xX22xX3xX71xXdxX21xX64xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX7xX72dxX3xX247xX253xXdfxX4cxX16xXbfxXcxX5f1xX1dxX3xX22xX71xX8axX58xX3xX2xX21cxXdfxX2xX241xXdfxX241xX20exX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX89xXae4xX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX83xX87xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX21cxX24exX247xXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX247xX248xXd5xX241xX2xX253xX21dxX253xX20exX253xXexX247xX21dxX247xX248xX20exX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX247xX253xX20exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX24exX247xXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xXbxX1xX21xXexX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX58fxX1xX21xXexX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xX5axX21xX22xX1xX3xX71xXdxX21xX3xX4xX6xX64xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX749xX22xX1dxX3xXexX25xX21xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX1dxX3xXexX1bxXbxX3xXexX25xX20xX22xX71xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX1dxX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX3xXexX65xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX5axXdxX2dxX1ecxX3xX4xX749xX20xX3xXexX25xX547xX22xX3xX5axX49xX6xX3xX14xX8axX22xX3xXexX64xX8axX22xX3xXexX45xX22xX1xX212xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xXexX1xXb0xXdxX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX22xX1xX5d0xXexX3xX4xX6xX64xX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX2dxX3xX89xXdxX27xX4xX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5axX65xXexX3xX30xX4dxXexX3xX1fxX20xX79xX3xX4xX6xX64xX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xX5axX104xX3xX22xX1xX5d0xX22xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xX21cxX3xX89xX5d0xX22xX3xX5axXae4xX3xX5axX2dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX1dxX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX5axX79xX22xX71xX3xXexX1bxXbxX3xXexX25xX20xX22xX71xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX3xX89xX8axX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX1xXb0xXdxX3xX71xXdxX6xX22xX3xXexX7a6xXdxX1dxX3xX5axX80xX3xX5xX8axX20bxX3xX43xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX1dxX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX5axX79xX22xX71xX1dxX3xXexX74exX22xX71xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX1dxX3xX22xX1xX5d0xXexX3xX5xX8axX3xX22xX71xX73xXb0xXdxX3xX5axX10bxX22xX71xX3xX5axX749xX20xX3xX4xX749xX22xX3xX22xX1xX1bxX22xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX5axX749xX58xX3xX5axX6axX1dxX3xX7xXbd8xX20xX3xX7xXb79xX4xX3xX4xX21xX4xX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX89xX6bdxX22xX3xX14xX79xX22xX3xX5axX73xX725xX4xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX65xXdxX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1dxX3xX4xX64xXdxX3xX5axXbd8xX58xX3xX5xX8axX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX4xXa26xX1ecxX3xX22xX6xX22xX71xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xXexX25xX17xX22xX71xX3xX5axX2dxX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX1bxXexX3xXexX72dxXexX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX3xX89xXb5xX3xX4xX6axX6xX3xX22xX71xX8axX22xX1xX1dxX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX4xX74xX3xX1fxX20xX6xX22xX1dxX3xX5axX74xX22xX3xX89xX49xX1d4xX3xXcxX25xX64xX22xX71xX3xX5axX80xX1dxX3xX4xX749xX22xX3xX22xXb79xX1ecxX3xXexX1xX1bxXexX3xX89xXb7dxX22xX71xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX5axXdxX2dxX1ecxX3xX5xX7a6xX22xX1dxX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX4xX74xX3xX14xX79xX22xX3xX5axX73xX725xX4xX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX3xX5axX65xXexX1dxX3xX5axXaf9xX4xX3xX14xXdxX27xXexX3xX5xX8axX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX4xX72dxXexX3xX5xXb95xXdxX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX241xX2xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX5axX2dxX3xX5axXa26xX58xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX45xX22xX1xX3xX5axX72dxX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX1xX27xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX212xX3xX30xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX22xX71xX6bdxX22xX3xX4xX1xXaf9xX22xX1dxX3xX5axXa26xX58xX3xX5xX4e8xXdxX1dxX3xX211xX102fxX3xX5xX1032xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX7xX20xX58xX3xXexX1xX64xX21xXdxX3xX89xXae4xX3xXexX73xX3xXexX73xX5b2xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xX5axX65xX64xX3xX5axX10bxX4xX1dxX3xX5xX72dxXdxX3xX7xX72dxX22xX71xX1dxX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX108bxXexX37xX3xXd5xXdxXab9xX22xX3xX14xXdxX4dxX22xX1098xX1dxX3xX108bxXexX37xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xX1xX80xX6xX1098xX3xX89xX8axX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX7xX72dxX3xX2xX247xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX89xXae4xX3xX4xX1xX6axX3xXexX25xX73xX74xX22xX71xX3xX30xX1xX20xX58xX4dxX22xX3xX30xX1xX4d7xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX14xX79xX64xX3xX89xX27xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX3xX22xX6bdxX22xX71xX3xX5axX10fxX22xX71xX1dxX3xX7xX21xX22xX71xX3xXexX65xX64xX3xX89xXc6axX3xX5xX725xXdxX3xX4d7xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX22xX71xX3xX5axX2dxX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX3xX89xX8axX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX22xX1xX5d0xXexX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX64xX8axX22xX3xXexX45xX22xX1xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX20dxX20exX20exXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX21cxX21dxX21dxXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX247xX248xXd5xX241xX2xX253xX21dxX248xX247xX24exXexX21dxX247xX21cxX21dxX2xX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX253xX20dxX20exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX20dxX20exX20exXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX21dxX21dxXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xXbxX1xX21xXexX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xXcxX25xX547xX22xX3xX4xX74xX3xX7xX5b2xX3xX4xX21xX4xX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX30xX4dxXexX3xX1fxX20xX79xX3xX4xX6axX6xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX3xXd5xX64xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX1dxX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXexXdxX4dxXbxX3xXexXb5xX4xX3xX5axX107xXdxX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xX1ecxXf0fxX3xX89xXdxX27xX4xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX1dxX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX1dxX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX10xX64xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX749xX22xX3xXexX1xXdxX4dxXexX3xXexX1xX37xX4xX1dxX3xX1xXdxX27xX20xX3xX1fxX20xX79xX1dxX3xX30xX1xXb79xX4xX3xXbxX1xXb5xX4xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xX5axX2dxX3xX14xX27xX22xX1xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xXexX1xX10bxX4xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX3xX5axX79xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58xXae4xX22xX1dxX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX3xX4xX749xX22xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXbxX1xX4e8xX3xX1xX725xXbxX3xX89xX7a6xXdxX3xXexXc6axX22xX1xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xXexX4dxX3xX5b2xX3xX4xX5d0xXbxX3xX1ecxXc6axX22xX1xX1dxX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX5axX74xX22xX3xX89xX49xX3xX1ecxXc6axX22xX1xX1d4xX3xX43xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX3xX5axX79xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58xXae4xX22xX1dxX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX3xX4xX749xX22xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX73xX74xX22xX71xX3xXexX25xXc6axX22xX1xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xX5axX2dxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX30xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX30xX1xXb79xX4xX3xXbxX1xXb5xX4xX3xXexXc6axX22xX1xX3xXexX25xX65xX22xX71xX3xX25xX1bxXbxX3xX30xX1xX20xX79dxX22xX1dxX3xX7xX6xX64xX3xX4xX1xec1dxXbxX3xX4xX1xX73xX74xX22xX71xX3xXexX25xXc6axX22xX1xX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xX4xX6axX6xX3xX4xX5d0xXbxX3xXexX25xX547xX22xX3xX1xX64xXaf9xX4xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX3xX1ecxX10fxXexX3xX4xX21xX4xX1xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX4xX1xX20xX22xX71xX3xX4xX1xX20xX22xX71xX1dxX3xX7xX74xX3xX5xX73xX725xX4xX1dxX3xX5axX72dxXdxX3xXbxX1xX80xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xXcxXdxX4dxXbxX3xXexXb5xX4xX3xX5xX8axX1ecxX3xXexX72dxXexX3xX1xX74xX22xX3xX22xXb7dxX6xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xXexX20xX58xX547xX22xX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX1dxX3xXbxX1xX107xX3xX14xXdxX4dxX22xX3xX4xX21xX4xX3xX89xX6bdxX22xX3xX14xX79xX22xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1d4xX3xXcxX1xX10xX64xX3xX5axX80xX1dxX3xX71xXdxX6xX64xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX20xX58xX547xX22xX3xX71xXdxX21xX64xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXbxX1xX72dxXdxX3xX1xX725xXbxX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX74xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX22xX6bdxX22xX71xX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX5axX49xX22xX1xX3xX1xX73xX7a6xX22xX71xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX74xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xXexX1xX79dxX22xX71xX3xXexX5d0xX22xX1dxX3xX14xX21xX64xX3xX4xX1xX4d7xX1dxX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX3xXexX1xX79dxX22xX71xX3xX5axXa26xX58xX3xX1ecxX65xX22xX1xX3xXbxX1xX107xX3xX14xXdxX4dxX22xX1dxX3xXexX20xX58xX547xX22xX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX1dxX3xX1ecxX5b2xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX20xX58xX547xX22xX3xXexX25xX6xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX20xX58xX547xX22xX3xX1ecxXb5xX4xX1dxX3xXexX6bdxX22xX71xX3xX4xX73xXb0xX22xX71xX3xXexX1xXb0xXdxX3xX5xX73xX725xX22xX71xX1dxX3xX5axX107xXdxX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX1dxX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX4xX1xX20xX58xX2dxX22xX3xXexX79xXdxX3xXexX1xX79dxX22xX71xX3xXexXdxX22xX1dxX3xXexX20xX58xX547xX22xX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX4xX74xX3xX14xX79xX22xX3xX5axX4dxX22xX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xXexX749xX22xX71xX3xX5xX7a6xXbxX3xX90xX1xXbd8xX22xX3xXd5xXbd8xX22xX1dxX3xX22xX1xX5d0xXexX3xX5xX8axX3xX1xX73xX7a6xX22xX71xX3xXexX7a6xXdxX3xX30x147daxX3xX22xXdxX27xX1ecxX3xX24exX241xX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX22xX71xX8axX58xX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xX5xX1bxXbxX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xX248xX21cxX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX22xX71xX8axX58xX3xXa9xX21xX4xX3xX16xX4d1xX3xX5xX749xX22xX3xX5axX749xX20xX3xXexXdxX547xX22xX3xX89xXae4xX3xXexX1xX6bdxX1ecxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX16xX80xX6xX212xX3xX1ecxX5b2xX3xX5axX725xXexX3xX7xXdxX22xX1xX3xX1xX64xX65xXexX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xX7xXbd8xX20xX3xX25xX10fxX22xX71xX3xX89xXae4xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX45xX22xX1xX3xX5axX72dxX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX89xX8axX3xX1xX27xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX64xX8axX22xX3xX14xX10fxX3xXexX45xX22xX1xX1d4xX3xX56xX20xX6xX3xX5axX80xX3xX30xX49xXbxX3xXexX1xXb0xXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX27xX22xX1dxX3xX22xX547xX20xX3xX71xX73xX74xX22xX71xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX5axX74xX22xX3xX89xX49xX3xX5xX8axX1ecxX3xXexX72dxXexX1dxX3xX22xX1xXbd8xX22xX3xX25xX10fxX22xX71xX1dxX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX30xXdxX22xX1xX3xX22xX71xX1xXdxX27xX1ecxX3xX1xX6xX58xX1dxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX8axX1ecxX3xX7xX21xX22xX71xX3xXexX65xX64xX1dxX3xX5axXdxX2dxX22xX3xX1xXc6axX22xX1xX3xXexX72dxXexX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX25xXc6axX22xX1xX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xX89xX8axX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX1d4xX3xX78xX4d1xX22xX71xX3xXexX1xXb0xXdxX3xXbxX1xX547xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX5axX74xX22xX3xX89xX49xX3xX5xX8axX1ecxX3xX4xX1xX73xX6xX3xXexX72dxXexX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX6bcxXdxX27xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xXa9xX6xX22xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX1dxX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX5axXaf9xXexX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX1ecxX72dxXdxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1xX27xX3xXexX107xX22xX71xX3xXexX1xX2dxX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX14xX10fxX1dxX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX22xX1xX5d0xXexX3xX89xX7a6xXdxX3xX89xXdxX27xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX78xX65xXdxX3xX1xX10fxXdxX3xX83xX84xX84xX84xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX7xX72dxX3xX21cxX20dxX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX10fxX3xX43xX1xX4d7xX22xX1xX3xXexX25xX49xX1dxX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX78xX65xXdxX3xX1xX10fxXdxX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX45xX22xX1xX3xX5xX749xX22xX3xXexX1xX10bxX3xX83xX84xX83xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX30xX1xX21xX4xX1d4xX3xXcxX25xX73xX7a6xX4xX3xX1ecxXb79xXexX1dxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX71xXb79xX22xX3xX89xX7a6xXdxX3xX89xXdxX27xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xXb79xX22xX71xX3xX5xX725xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX3xX89xXb5xX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX241xX20exX241xX241xX3xX22xX71xX6xX58xX3xXexX74exX3xXexX1xX21xX22xX71xX3xX5axX749xX20xX1dxX3xX1fxX20xX1032xX3xX5axX749xX20xX212xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX30xXdxX2dxX1ecxX3xX7xX64xX21xXexX3xX6xX22xX3xXexX64xX8axX22xX1dxX3xX7xX72dxX22xX71xX3xXexX1xX4d7xX4xX1xX3xX10bxX22xX71xX3xX5xXdxX22xX1xX3xX1xX64xX65xXexX3xX89xX7a6xXdxX3xXd5xX49xX4xX1xX3xX43x10f27xX6bcxX84xX516xXdfxX2xX24ex13678xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58xXae4xX22xX1dxX3xX5axX64xX8axX22xX3xXexX1xX2dxX1dxX3xX1ecxX534xXdxX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX89xX8axX3xXexX74exX22xX71xX3xX22xX71xX73xXb0xXdxX3xXd5xXbd8xX22xX3xX4xX749xX22xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX22xXbd8xX22xX71xX3xX4xX6xX64xX3xX1032xX3xXexX1xX10bxX4xX1dxX3xX71xX80xXbxX3xXbxX1xX749xX22xX3xX4xX4e8xX22xX71xX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58xXae4xX22xX3xX5axX2dxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xX108bxX1ecxXb5xX4xX3xXexXdxX547xX20xX3xX30xX2f5exXbxX1098xX1dxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX72dxXexX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xXexXdxX547xX1ecxX3xX4xX1xX6axX22xX71xX3xX89xX8axX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX1dxX3xX4xX1xX72dxX22xX71xX3xXd5xX49xX4xX1xX3xX43xX358dxX6bcxX84xX516xXdfxX2xX24exX212xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX1ecxX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX3xX4xX1xX72dxX22xX71xX3xX4xX1xX21xX58xX3xX22xX107xX212xX3xXexX20xX58xX547xX22xX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX3xX89xX1bxX22xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xX22xX71xX73xXb0xXdxX3xXd5xXbd8xX22xX3xX30xX1xX79dxX22xX71xX3xX5axX72dxXexX3xXbxX1xX21xX64xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXd5xX49xXbxX3xXexX4dxXexX3xX5axX4dxX22xX1dxX3xX211xX20xXbd8xX22xX3xX89xXae4xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58xXae4xX22xX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX3xX4xX749xX22xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xXexXbd8xX1ecxX3xXexX1bxXbxX3xXexX25xX20xX22xX71xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX3xX5axX2dxX3xX4xX1xX64xX3xX90xX1xXbd8xX22xX3xXd5xXbd8xX22xX3xX89xX20xXdxX3xX211xX20xXbd8xX22xX1dxX3xX5axX80xX22xX3xXexX4dxXexX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX30xX1xX79dxX22xX71xX3xX30xX1xX4d7xX3xX89xX20xXdxX3xXexX73xX74xXdxX1dxX3xX6xX22xX3xXexX64xX8axX22xX1dxX3xX5xX8axX22xX1xX3xX1ecxX65xX22xX1xX1dxX3xXexXdxX4dxXexX3xX30xXdxX27xX1ecxX1dxX3xX22xX71xX1x136eaxX6xX3xXexXc6axX22xX1xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xX22xX547xX20xX3xX25xXb95xX20bxX3xX90xX71xX6xX58xX3xX7xX6xX20xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX45xX22xX1xX3xX5axX73xX725xX4xX3xXbxX1xXbd8xX22xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX25xX21xX4xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX5axX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX25xX37xX4xX3xXexX1xX20xX10fxX4xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXexX25xX37xX4xX3xXexXdxX4dxXbxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX30xXdxX2dxX1ecxX3xXexX25xX6xX3xX89xXdxX27xX4xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX3xX89xX8axX3xX4xX1xX64xX3xX1032xX3xX30xXdxX4dxX22xX3xX89xX8axX64xX3xX4xX1xX73xX74xX22xX71xX3xXexX25xXc6axX22xX1xX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX5b2xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xX1ecxXc6axX22xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX25xX21xX4xX1xX1d4xX3xX43xX21xX4xX3xX14xX6xX22xX3xX78xX79xX22xX71xX1dxX3xX542xX58xX3xX14xX6xX22xX3xX4cxXdxX2dxX1ecxX3xXexX25xX6xX1dxX3xX6bcxX6bdxX22xX3xXbxX1xX6c2xX22xX71xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xXexX1xX10xX64xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX22xX6bdxX22xX71xX1dxX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX3xX89xXb5xX3xX5axX73xX725xX4xX3xX71xXdxX6xX64xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX4xX1xX6axX3xX5axX10fxX22xX71xX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX3xX5axX2dxX3xXexX1xX6xX1ecxX3xX1ecxX73xX20xX3xX4xX1xX64xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX1dxX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX80xX6xX1dxX3xX4xXb5xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX80xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX43xX1xX5d0xXbxX3xX1xX8axX22xX1xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXexX45xX22xX1xX3xX5axX2dxX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX64xX8axX22xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xXexX45xX22xX1xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX1xX20xX58xX27xX22xX1dxX3xXexX1xX49xX1dxX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xX6axX58xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXbxX1xXbd8xX22xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xX4xX21xX4xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX542xX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX4xX80xX3xXexX25xX21xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX30xXdxX2dxX1ecxX3xXexX25xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX3xX4xX5d0xXbxX3xXd5xX73xX7a6xXdxX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX89xXdxX27xX4xX3xX211xXbd8xX58xX3xXd5xX37xX22xX71xX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX43xX21xX4xX3xX14xX6xX22xX1dxX3xX22xX71xX8axX22xX1xX1dxX3xX5c9xXaf9xXexX3xXexX25xX1bxX22xX3xXcxX107xX3xX1fxX20xX72dxX4xX1dxX3xX5axX64xX8axX22xX3xXexX1xX2dxX1dxX3xX4xX6bdxX22xX3xX4xX10bxX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX22xX6bdxX22xX71xX1dxX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX3xX89xXb5xX3xX5axX73xX725xX4xX3xX71xXdxX6xX64xX3xX89xX8axX3xX22xX10fxXdxX3xXd5xX20xX22xX71xX3xX4xX21xX4xX3xX89xX6bdxX22xX3xX14xX79xX22xX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX4xX6axX6xX3xXexX45xX22xX1xX3xX5axX2dxX3xXbxX1xX107xX3xX14xXdxX4dxX22xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xX5axX4dxX22xX3xX5axX64xX8axX22xX3xX89xXdxX547xX22xX1dxX3xX1xX10fxXdxX3xX89xXdxX547xX22xX1d4xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX20xX58xX547xX22xX3xX71xXdxX21xX64xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXbxX1xX72dxXdxX3xX1xX725xXbxX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX74xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX4xX80xX3xX5xXdxX547xX22xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX71xXdxXb60xXbxX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexX1xX10xX64xX3xXd5xXb95xXdxX1dxX3xX1xX73xX7a6xX22xX71xX3xXd5x160aexX22xX1dxX3xX30xXdxX2dxX1ecxX3xXexX25xX6xX1dxX3xX71xXdxX21xX1ecxX3xX7xX21xXexX3xX89xXdxX27xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX0xXdxX1ecxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX22xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX206xXdxXd5xXexX1xX20bxX3xX248xX21cxX21cxXbxX211xX212xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX20bxX3xX21cxX20exX241xXbxX211xX212xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxXbfxXbfxXdxX1d4xX14xX6xX64xXexX1xX6xX22xX1xX1xX64xX6xX1d4xX89xX22xXbfxX22xX10xX206xX7xXbfxX241xX241xX20exX241xXbfxX2xX247xX248xXd5xX241xX2xX253xX21dxX20dxX20exX2xXexX2xX247xX241xX21cxX241xX5xX20exX1d4xX25axXbxX71xX25dxX25xX9xX21cxX247xX247xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX21xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX4cxX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX56xX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX7dxX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX87xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4cxX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xXaxX3xX206xXdxXd5xXexX1xX9xXaxX248xX21cxX21cxXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX21cxX20exX241xXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX64xX22xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX78xX534xX3xXcxX25xX17xX22xX71xX3xX16xX73xX22xX71xX3xXbxX1xX21xXexX3xX14xXdxX2dxX20xX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX1xX10fxXdxX3xX22xX71xX1xX49xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX30xX1x10766xX22xX71xX3xX5axX49xX22xX1xX20bxX3xXa9xX6xX22xX3xX1xX8axX22xX1xX3xX89xX8axX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX90xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5xX8axX3xX1ecxX10fxXexX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX3xX1xX8axX22xX71xX3xX5axX749xX20xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX1d4xX3xX6bcxXdxX27xX4xX3xX1xX17xX4xX3xXexX1bxXbxX1dxX3xX22xX71xX1xXdxX547xX22xX3xX4xX10bxX20xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX25xXdxX27xXexX1dxX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5xX8axX3xX1ecxX10fxXexX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX1xXdxX27xX1ecxX3xX89xXb5xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xXexX25xX17xX22xX71xX3xX22xX1xfa03xX1ecxX3xX5axX73xX6xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX6axX3xXexX25xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX5axX73xXb0xX22xX71xX3xX5xX72dxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5axX4dxX22xX3xX89xX7a6xXdxX3xX4xX21xX22xX3xX14xX10fxX1dxX3xX5axX79xX22xX71xX3xX89xXdxX547xX22xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xXexX749xX22xX71xX3xX5xX7a6xXbxX3xX90xX1xXbd8xX22xX3xXd5xXbd8xX22xX1dxX3xXexX65xX64xX3xX7xX37xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX22xX1xX5d0xXexX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xXexX1xX20xX1bxX22xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX211xX104xX3xX1xX10fxXdxX1dxX3xX71xX80xXbxX3xXbxX1xX749xX22xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xXb79xX22xX71xX3xX5xX725xXdxX3xX5axX73xXb0xX22xX71xX3xX5xX72dxXdxX3xX5axX107xXdxX3xX1ecxX7a6xXdxX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX78xX2dxX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX3xX4xX6axX6xX3xX78xX79xX22xX71xX3xX5axXdxX3xX89xX8axX64xX3xX4xX20xX10fxX4xX3xX7xX72dxX22xX71xX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX22xX547xX20xX3xX25xXb95xX20bxX3xX78xXdxXae4xX20xX3xX1fxX20xX6xX22xX3xXexX25xX17xX22xX71xX3xX5xX8axX3xX89xXdxX27xX4xX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX6axX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX1dxX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX8axX22xX1xX1dxX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1d4xX3xX78xXbd8xX58xX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX5xX8axX3xXexX1xX73xX7a6xX4xX3xX5axX64xX3xX22xX6bdxX22xX71xX3xX5xX37xX4xX1dxX3xX4xX1xX5d0xXexX3xX5xX73xX725xX22xX71xX1dxX3xX1xXdxX27xX20xX3xX1fxX20xX79xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xXexX21xX4xX3xX5xX104xX22xX1xX3xX5axX65xX64xX1dxX3xX4xX1xX45xX3xX5axX65xX64xX3xX89xX8axX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX6axX6xX3xXexX1bxXbxX3xXexX1xX2dxX3xX4xX5d0xXbxX3xX6axX58xX1dxX3xX4xX6axX6xX3xX22xX71xX73xXb0xXdxX3xX5axX10bxX22xX71xX3xX5axX749xX20xX3xX5axX49xX6xX3xXbxX1xX73xX74xX22xX71xX1dxX3xX4xX74xX3xX1fxX20xX6xX22xX1dxX3xX5axX74xX22xX3xX89xX49xX1dxX3xX4xX749xX22xX3xX5axX73xX725xX4xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX5d0xXbxX1dxX3xX22xX71xX8axX22xX1xX3xX211xX21xX4xX3xX5axX49xX22xX1xX3xX25xXb95xX3xX89xX8axX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xXexXbd8xX1ecxX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX89xXdxX27xX4xX3xX5axX73xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX89xX6bdxX22xX3xX14xX79xX22xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX89xX8axX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xX89xX8axX64xX3xXexX1xX37xX4xX3xXexXdxXab9xX22xX3xX4xX20xX10fxX4xX3xX7xX72dxX22xX71xX1d4xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX64xXd5xX58xXaxX12xX58fxX1xX21xXexX3xX1xX20xX58xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX30xX4dxXexX3xX1fxX20xX79xX1dxX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xXexX4d7xX4xX1xX3xX5axX65xXexX3xX5axX73xX725xX4xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xX22xX1xXb7dxX22xX71xX3xX22xX6bdxX1ecxX3xX89xX74exX6xX3xX1fxX20xX6xX1dxX3xX5axX4d1xX22xX71xX3xX4xX1xX4d7xX3xXa9xX4d7xX3xXexX1xX73xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX3xXexXdxX22xX3xXexX73xX5b2xX22xX71xX3xX89xX7a6xXdxX3xXexX25xX20xX58xXae4xX22xX3xXexX1xX72dxX22xX71xX3xX5axX64xX8axX22xX3xX30xX4dxXexX1dxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX749xX22xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xXexXbd8xX1ecxX3xX4xX6xX64xX1dxX3xX22xX534xX3xX5xX37xX4xX3xX5xX7a6xX22xX1dxX3xX1xX8axX22xX1xX3xX5axX10fxX22xX71xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX3xX5xXdxX27xXexX1dxX3xX1xXdxX27xX20xX3xX1fxX20xX79xX1dxX3xX78xX79xX22xX71xX3xX14xX10fxX1dxX3xX4xX1xX4d7xX22xX1xX3xX1fxX20xX58xXae4xX22xX3xX89xX8axX3xX90xX1xXbd8xX22xX3xXd5xXbd8xX22xX3xX4xX21xX4xX3xXd5xXbd8xX22xX3xXexX10fxX4xX3xXexX25xX64xX22xX71xX3xXexX45xX22xX1xX3xX7xXf0fxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX8axX22xX1xX3xX4xX79dxX22xX71xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX49xX1dxX3xX30xX4dxXexX3xX5xX20xX1bxX22xX1dxX3xX1fxX20xX58xX3xX5axX49xX22xX1xX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX25xX20xX22xX71xX3xX73xX74xX22xX71xX3xX30xX1xX80xX6xX3xX83xX84xX84xX84xX3xX89xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX22xX71xX1xX49xX3xX1fxX20xX58xX4dxXexX1dxX3xX30xX4dxX3xX1xX64xX65xX4xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX6axX6xX3xXa9xX6xX22xX3xXcxX1xX73xXb0xX22xX71xX3xX89xXb5xX3xXcxX45xX22xX1xX3xX6axX58xX1dxX3xX71xX80xXbxX3xXbxX1xX749xX22xX3xX89xX8axX64xX3xX7xX37xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxX2dxX22xX3xX4xX1xX20xX22xX71xX3xX4xX6axX6xX3xXexX45xX22xX1xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105acxX20xXexX1xX64xX25xXaxX12xX5c9xXdxX22xX1xX3xX16xXdxX4dxX20xX0xXbfxXbxX12
Minh Hiếu