Hạt Kiểm lâm Như Thanh: Nâng cao hiệu quả bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
(Baothanhhoa.vn) - baothanhhoa.vn
e33bx14eafx155f5x10dd7x16372x13fd4x13d24x11ab8xff21xX7x14adex134c1x13d44x116c6x14159x12a6cxX5xfd77xXax15cb0xfbcfxf031xXexX3xed8fxXdx1210ex150bcxX3xX5x1393dxX1axX3x15baexX1xefb0xX3xXcxX1xX6x126b9xX1x14470xX3xX20xX1dxX27xf849xX3xX4xX6x10ae1xX3xX1xXdx13914x11772xX3x14aa4xX37x12ef5xX3x121bcxX3bxX32xX3x108ecxX36xX3xX41x11d49xX3xXbxX1x10938xX27xX2exX3xX4xX1x10ca6x14b4cx11f5axX3xX4xX1x147cbxX6xX3xX4xX1xX4fxX50xX3x15fb5x1146axX27xX2exX0x10ef8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeecxX32x166a6xX50xXaxX12xea0axX37xfa17xXdxX3xXexX1xX4fxX27xX2exX3x16116x1194bx14908x14b5fxX2x1247axX51xX3xX4xX1xf1d3xX27xX2exX3xXexe59fxXdxX3xX4x14b1bxX3xX73xfa4fxXbxX3xe513xX1xX3bxX32xX3xX7xX4fxXexX3xXexX1x13659xX4xX3xXex15037xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX41xX45xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX5dxX5exX27xX2exX3x10ff7xX71x1367axf9dcxeae8xXcx126ecx125e3x11564xX3xXbxX1xX49xX27xX2exX3xX4xX1xX4fxX50xX51xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXcfxXd3xX77xX77xX77xXd5xXd6xX3xXexX14xXdxX3xX1xX37xX50xX36xX27xX3xX20xX1xX22x1657exX3xXcxX1xX6xX27xX1x107ccxX3x14cb9xX14xXdxX3xX73xXdxX36xX27xX3xX5xf414xX27xX1xX3x13179xX14xX32xX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1xX22xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX41xX45xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX41xXdxe565xX27xX3xXcfxX17x12359xXd1xXd6xX3xXex15708xX27xX2exX3xX4xX22x1479bxX27xX2exX3x14679xX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xX120xX11cxX3xX4x14f5exX27xX2exX3xX4xX1xX8cxX27xX2exX3xXexX91xXdxX3xX120xXaaxX27xX3xXexX1xX153xX1axX3xX4xX4fxX4xX3xX9bxX1xX37xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX14xXdxX3xX15dxX11cxX3x13130xX37xX1dxX27xX3xXcxX1xX4fxXdxX110xX3xXd1xX5exX6xX3xX1xX22x12f47xX27xX2exX3xX73x15280xX27xX3xX9bxX1xX4fxX4xX1xX3xXexX1xX153xX1axX3xXexX5dxX6xX27xX2exX3xXexX5dxX14xXdxX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX4x13869xX6xX3xX2exXdxX6xX3xX120xfc72xX27xX1xX51xX3xX6xX27xX1xX3xXd1xXdxX3xXd1xX153xX27xX3xX13xX55xX37xX3xX83xX3xXexX1xX91xX27xX3x12a7fxX32xX3xXd5xX45xX27xX2exX51xX3xX15dxX11cxX3xX195xX37xX1dxX27xX3xXcxX1xX4fxXdxX3xX1x15bbdxX3xX1x11955xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX3dxXdxXaaxXexX29xX3xf2faxXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xX120xX22x10008xX4xX3x13776xX71xX20x135a2xX3xX1xX37xX50xX36xX27xX3xXexX14xX32xX3xX120xXdx15ebcxX37xX3xX9bxXdxX36xX27xX3xXexX1xX37x14b3exX27xX3xX5xX21fxXdxX51xX3xX2exXdxX6xX32xX3xX120x10e7fxXexX51xX3xX2exXdxX6xX32xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX5exX3xX27xX153xX1axX3xX84xX85xX85x11250xXd7xX3xX4xX4fxX27xX3xX3dx147ecxX3xX15dxX11cxX51xX3xX4xX4fxX27xX3xX3dxX26cxX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX1xX22xX1a6xX27xX2exX3xX73xX1abxX27xX3xX9bx1093bxX3xXexX1xX37xX23exXexX3xXexX5dxX204xX27xX2exX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX7xX3bxX27xX3xX15dxX37xX24cxXexX51xX3xX4xX1xX153xX1axX3xX7xX95xX4xX51xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXcfxX71xXd1xXd5xXd6xX110xX110xX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xX3xXbxX77xX10xX27xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXdxX1axX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX27xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXax130e9xXdxX73xXexX1xX29xX3xX264xX85xX85xXbxX15dxXd7xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX29xX3x14a0exX82xX85xXbxX15dxXd7xXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX62xX62xXdxX110xX3dxX6xX32xXexX1xX6xX27xX1xX1xX32xX6xX110xX41xX27xX62xX27xX10xX301xX7xX62xX2xX87xX84xX2xX62xX2xecdaxX342xX73xX317xX84xX85xX85x13ddfxX84xX349xXexX82xX342xX84xX349xX87xX5xX85xX110xe592xXbxX2exf82bxX5dxX9xX342xX264xX264xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1xX22xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX29xX3xX20xX1dxX27xX2exX3xX4xX6xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX41xX45xX3xXbxX1xX49xX27xX2exX3xX4xX1xX4fxX50xX51xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12xX77xX4fxX27xX3xX3dxX26cxX51xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX41xXdxX149xX27xX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1xX22xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXexX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX37xX23exXexX3xX41xX233xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX14xXdxX3xX2exXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xX6xX27xX1xX3xXd1x114b0xX3x14796xX37xX6xX27xX2exX3xX112xX14xXdxX3xXcfxX15dxX11cxX3xf1a6xX23exX37xX3xX14exX1dxX1axXd6xX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX12xX112xXaaxX27xX3xX27xX6xX50xX51xX3xX2exXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xX120xX11cxX3xXexX5dxX204xX27xX2exX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX2xX51xX84xX3xX1xX6xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX7xX3bxX27xX3xX15dxX37xX24cxXexX51xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX120xX95xX3xX5xX32xX45xXdxX3xX4xX1xX1caxX3xX50xXaaxX37xX3xX5xX45xX3xX9bxX10xX32xX51xX3xX5xXdxX1axX3xX15dxX6xX27xX1xX3xX41xX45xX3xX4xX1xX153xX27xX3xX27xX37xX91xXdxX3xX2exXdxX6xX3xX7xX8cxX4xX51xX3xX2exXdxX6xX3xX4x11557xX1axX3xX73xX22xX1a6xXdxX3xXexX4fxX27xX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX3x10903xX6xX37xX3xX9bxX1xXdxX3xXexX5dxX204xX27xX2exX51xX3xX6xX27xX1xX3xXexX1xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX50xX149xX27xX3xX4xX1xX153xX1axX3xX7xX95xX4xX51xX3xXex13baexX6xX3xX4xX45xX27xX1xX3xX27xX1xX4fxX27xX1xX51xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX4xf469xX51xX3xX73x12a02xX27xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX3dxX1d2xX3xX120xX19xX3xX4xX1dxX50xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xXexX79xXexX3xX9bxXaaxXexX3xX1xX21fxXbxX3xXbxX1xX49xX27xX2exX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX3xX214xXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xX6xX27xX1xX3xX4xX16axX27xX2exX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX4fxX27xX3xX3dxX26cxX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX41xX45xX3xX3dxX6xX27xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5x1247cxX3xXexX1xX91xX27xX51xX3xX3dxX3bxX27xX51xX3xX4xX1x107ddxX27xX1xX3xX39xX37xX50xX233xX27xX3xX120xX98xX6xX3xXbxX1xX22x13db7xX27xX2exX3xXexX1xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX50xX149xX27xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xXexX5dxX6xX51xX3xXexX37xX4daxX27xX3xXexX5dxX6xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX120xX19xX3xX9bxX98xXbxX3xXexX1xX159xXdxX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX36xX27xX51xX3xX27xX2exX153xX27xX3xX4xX1x12c87xX27xX51xX3xX15dx1132axX3xX5xX59dxX3xX27xX1xX55xX27xX2exX3xX1xX45xX27xX1xX3xX41xXdxX3xX41xXdxX3xXbxX1xX14xX1axX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX37xX23exXexX3xX41xX233xX3xX71xXd1xXd5xX110xX3xX225xX32xX3xX4xX1xX1caxX3xX120xX26cxX27xX2exX3xX4xX1xX153xX1axX3xX7xX95xX4xX3xX41xX45xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX27xX149xX27xX3xXexX32xX45xX27xX3xX3dxX26cxX3xX73xXdxX36xX27xX3xXexX5acxX4xX1xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX4xX1caxX6xX3xX2exXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xX6xX27xX1xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX15dxX6xX27xX1xX3xXexX79xXexX51xX3xX9bxX1xX91xX27xX2exX3xX120xX19xX3xX15dxX3bxX50xX3xX5dxX6xX3xXexX1d2xX27xX1xX3xXexX5dxX14xX27xX2exX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX51xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX6xX27xX3xXexX32xX45xX27xX110xX110xX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX12xX112xX204xX27xX2exX3xX4xX1xX5acxX3xX20xX2exX37xX50x1430fxX27xX3xX13xX55xX37xX3xX4ecxX6xX27xX2exX51xX3xX77xX1xX1caxX3xXexX98xX4xX1xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX15dxX11cxX3xX195xX37xX1dxX27xX3xXcxX1xX4fxXdxX3xX4xX1xX32xX3xX3dxXdxXaaxXexX29xX3xX77xX4fxX27xX3xX3dxX26cxX3xX17xX14exXd1xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xX120xX11cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX15dxX11cxX3xX195xX37xX1dxX27xX3xXcxX1xX4fxXdxX3xX15dxX1dxX50xX3xX73xXa6xX27xX2exX51xX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX36xX27xX3xX120xX4daxX50xX3xX120xX1caxX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX51xX3xX9bxXaaxX3xX1xX32xX14xX4xX1xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX51xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xX71xXd1xXd5xX3xX41xX16axX27xX2exX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX120xXdxX19xX1axX51xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xXexX1xX10xX32xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4xX1xX1dxX1axX3x10552xX317xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xe52dx15afcxX110xX110xX110xX3xX17xXdxX36xX27xX3xXexX32xX45xX27xX3xX71xX6xX27xX3xX4xX1xX517xX3xX120xX14xX32xX3xXcfxX71xX77xX112xXd6xX3xX41xX233xX3xX77xX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xXexX5dxX1d2xX27xX1xX3xX1ax12fb5xX4xX3xXexXdxX149xX37xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX5xX1dxX1axX3xX27xX2exX1xXdxX36xXbxX3xX3dxX233xX27xX3xX41xX55xX27xX2exX3xX4xX1caxX6xX3xX15dxX11cxXd7xX3xX120xX204xX27xX2exX3xXexX1xX159xXdxX3xX15dxX1dxX50xX3xX73xXa6xX27xX2exX3xX39xX37xX50xX3xX4xX1xXaaxX3xX1xX32xX14xXexX3xX120xX26cxX27xX2exX51xX3xXbxX1xX1dxX27xX3xX4xX91xX27xX2exX3xX27xX1xXdxX36xX1axX3xX41xX830xX3xX4xX1xX32xX3xX71xX77xX112xX51xX3xXexX23exXbxX3xXexX5dxX37xX27xX2exX3xX4xX1xX517xX3xX120xX14xX32xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX51xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX27xX3xXexX14xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1xX91xX27xX110xX3xX20xX1xX159xX3xX120xX95xX51xX3xX195xX37xX1dxX27xX3xXcxX1xX4fxXdxX3xX120xX11cxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX36xX27xX3xXexX79xXexX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX3xX20xX1xX45xX3xX27xX22xX1a6xX4xX3xX41xX233xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX41xX45xX3xX120xX24cxXexX3xX5xX1dxX1axX3xX27xX2exX1xXdxX36xXbxXd7xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX4xX1caxX27xX2exX3xX4xX79xX3xX5xXa6xX4xX3xX5xX22xX21fxX27xX2exX3xX120xX1caxX3xX1axX14xX27xX1xX51xX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xX27xX1xXdxX233xX37xX3xX2exXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX39xX37xX50xXaaxXexX3xX5xXdxX36xXexX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX51xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX27xX110xX3xX20xX2exX32xX45xXdxX3xX5dxX6xX51xX3xX17xX14exXd1xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xX120xX11cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX15dxX11cxX3xX120x153e1xXdxX3xX1axX1a6xXdxX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xXexX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX51xX3xX2exXdxX4fxX32xX3xX73xX830xX4xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX37xX23exXexX3xX71xXd1xXd2xXd3xXcxXd5xX110xX3xX112xX204xX27xX2exX3xXexX1xX159xXdxX51xX3xXexX9e2xX3xX4xX1x1062cxX4xX3xX9bxX59dxX3xX4xX6xX1axX3xX9bxXaaxXexX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xXcfxX4xX4fxX4xX3xX1xX26cxX3xX2exXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xX9bxX59dxX3xX4xX6xX1axX3xX9bxXaaxXexX3xX41xX1a6xXdxX3xXexX5dxX22xX207xX27xX2exX3xXexX1xX91xX27xXd7xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX5dxX22xX207xX27xX2exX3xXexX1xX91xX27xX3xX9bxX59dxX3xX4xX6xX1axX3xX9bxXaaxXexX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX1xX1caxX3xXexX98xX4xX1xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX15dxX11cxXd7xX3xX4xX1xX1caxX3xXexX98xX4xX1xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX15dxX11cxX3xX9bxX59dxX3xX4xX6xX1axX3xX9bxXaaxXexX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX1xX1caxX3xXexX98xX4xX1xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX1xX37xX50xX36xX27xXd6xXd7xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX21fxXbxX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXa2bxX4xX3xX4xX1xX5acxX27xX1xX3xXexX5dxX98xX51xX3xX15dxX11cxX3xX1xX26cxXdxX3xXexX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX51xX3xX41xX23exX27xX3xX120xX26cxX27xX2exX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xX2exXdxX6xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xX4xX95xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX3dxX4fxX32xX3xX4xX4fxX32xX3xX4xX1caxX6xX3xX120xX14xXdxX3xX73xXdxX36xX27xX3xX5xX11cxX27xX1xX3xX120xX14xX32xX3xX222xX71xX20xX225xX3xX15dxX11cxX3xX195xX37xX1dxX27xX3xXcxX1xX4fxXdxX29xX3xX195xX11cxX3xX4xX95xX3xX349xX110xX82xX85xX85xX3xX1xX6xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexXa6xX3xX27xX1xXdxX149xX27xX3xX41xX45xX3xX84xX110xX85xX85xX85xX3xX1xX6xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX5dxX204xX27xX2exX110xX3xX444xX604xX4xX3xX73xX16axX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX3xX5dxX26cxX27xX2exX51xX3xX2exXdxX6xX32xX3xXexX1xX91xX27xX2exX3xXexX1xX37xX23exX27xX3xX5xX21fxXdxX3xX4xX1xX32xX3xX41xXdxX36xX4xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX4fxX4xX51xX3xX41xX23exX27xX3xX4xX1xX37xX50xX19xX27xX3xXexX5dxX4fxXdxX3xXbxX1x149fexXbxX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX27xX51xX3xXexX1xX159xXdxX3xXexXdxXaaxXexX3xX27x13311xX27xX2exX3xX27xX95xX27xX2exX3xX9bxXc1bxX32xX3xX73xX45xXdxX3xX27xX1xX22xX27xX2exX3xX5dxX24cxXexX3xX1axX5exX27xX2exX3xXexX1d2xX27xX1xX3xX1xX1d2xX27xX1xX3xX6xX27xX3xX27xXdxX27xX1xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX5dxX149xX27xX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xX15dxX11cxX3xX4xX5bdxX3xX3dxX3bxX27xX3xX9e2xX27xX3xX120xX98xX27xX1xX110xX3xXcxX32xX45xX27xX3xX3dxX26cxX3xX73xXdxX36xX27xX3xXexX5acxX4xX1xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX7xX3bxX27xX3xX15dxX37xX24cxXexX51xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXbxX1xX49xX27xX2exX3xX1xX26cxX51xX3xX120xX604xX4xX3xX73xX830xX27xX2exX3xX1xXdxX36xX27xX3xX4xX95xX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX6xX27xX3xXexX32xX45xX27xX51xX3xX9bxX1xX91xX27xX2exX3xX15dxX3bxX50xX3xX5dxX6xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX3xXd5xX5exX27xX2exX3xX207xX3xX120xX1dxX50xX3xX5xX37xX91xX27xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX15dxX6xX27xX1xX3xXexX79xXexX51xX3xX2exXdxX55xX3xX41xX6xXdxX3xXexX5dxX49xX3xXbxX1xX49xX27xX2exX3xX1xX26cxX3xX120xX4daxX37xX3xX27xX2exX37xX204xX27xX51xX3xX3dxX3bxX32xX3xXexX204xX27xX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX1xX36xX3xX7xXdxX27xX1xX3xXexX1xX4fxXdxX3xXexXa6xX3xX27xX1xXdxX149xX27xX3xX3dxX233xX27xX3xX41xX55xX27xX2exX110xX3xX13xX4daxX37xX3xX1xXaaxXexX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX26cxX3xX73xX1dxX27xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xX120xX159xXdxX3xX7xX79xX27xX2exX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX4xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX36xX27xX51xX3xX27xX1xXdxX233xX37xX3xX2exXdxX6xX3xX120xX1d2xX27xX1xX3xXexX5dxX149xX27xX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xX5xX45xX1axX3xX2exXdxX45xX37xX3xXexX5exX3xX27xX2exX1xX233xX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX3xX112xX604xX4xX3xX3dxXdxX36xXexX51xX3xX1xX14xXexX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX1xX37xX50xX36xX27xX3xX39xX37xX6xX27xX3xXexX1dxX1axX3xX4xX1xX517xX3xX120xX14xX32xX3xX17xX14exXd1xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX51xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX24cxXbxX3xX1caxX50xX51xX3xX4xX1xX5acxX27xX1xX3xX39xX37xX50xX233xX27xX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX36xX27xX3xX14exX37xX23exXexX3xX14exX1dxX1axX3xX27xX2exX1xXdxX36xXbxXd7xX3xX4xX1xX517xX3xXexX1xX98xX51xX3xX27xX2exX1xX98xX3xX39xX37xX50xXaaxXexX3xX4xX1caxX6xX3xXcxX5dxX37xX27xX2exX3xX22xX5bdxX27xX2exX3xX112xX3bxX27xX2exX51xX3xX77xX1xX5acxX27xX1xX3xXbxX1xX1caxX110xX110xX110xX3xX41xX233xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX51xX3xX71xXd1xXd2xXd3xXcxXd5xXd7xX3xX15dxX1dxX50xX3xX73xXa6xX27xX2exX51xX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX36xX27xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX51xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xX71xXd1xXd5xX3xX41xX16axX27xX2exX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX120xXdxX19xX1axX51xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xXexX1xX10xX32xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4xX1xX1dxX1axX3xX7f4xX317xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX7fdxX7fexX110xX110xX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX12xX13xXdxX36xX27xX3xX27xX6xX50xX51xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX5dxX149xX27xX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xX1xX37xX50xX36xX27xX3xX20xX1xX22xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX120xX109xX22xX21fxX4xX3xX15dxX4fxX4xX3xX120xX98xX27xX1xX3xX5xX45xX3xX41xX16axX27xX2exX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX120xXdxX19xX1axX3xX73xX6f9xX3xX15dxX3bxX50xX3xX5dxX6xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX4xX1caxX6xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX13xX32xX4fxX110xX3xX20xX2exX32xX45xXdxX3xX27xX1xX55xX27xX2exX3xX27xX2exX37xX50xX149xX27xX3xX27xX1xX1dxX27xX3xXexX1xX159xXdxX3xXexXdxXaaxXexX3xX27xXc32xX27xX2exX3xX27xX95xX27xX2exX3xX9bxXc1bxX32xX3xX73xX45xXdxXd7xX3xX3dxX45xX3xX4xX32xX27xX3xX15dxX609xX3xX5xX59dxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX3dxX1d2xX3xX120xX19xX3xX7xX3bxX27xX3xX15dxX37xX24cxXexX3xX27xX91xX27xX2exX3xX83xX3xX5xX1dxX1axX3xX27xX2exX1xXdxX36xXbxXd7xX3xX1axX26cxXexX3xX7xX79xX3xX27xX2exX109xX22xX159xXdxX3xX73xX1dxX27xX3xX4xX95xX3xXexX23exXbxX3xX39xX37xX4fxX27xX3xX41xX45xX32xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX5xX24cxX50xX3xX4xX1caxXdxX51xX3xX120xX79xXexX3xX32xX27xX2exXd7xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1xX4fxX27xX2exX3xX120xX4daxX37xX3xX27xX153xX1axX3xX73xX37xX3xX9bxX1xX4fxX4xX1xX3xX120xXdxX3xX5xX6f9xX3xX1xX26cxXdxX3xXexX14xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX120xX233xX27xX51xX3xX4xX1xX16axX6xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX41xX16axX27xX2exX51xX3xX1axX26cxXexX3xX7xX79xX3xX27xX2exX109xX22xX159xXdxX3xX73xX1dxX27xX3xXexX1xXdxXaaxX37xX3xX59dxX3xXexX1xXa2bxX4xX3xX73xX16axX27xX2exX3xX5xX609xX6xX51xX110xX110xX110xX3xX120xX6xX27xX2exX3xXexXdxX233xX1axX3x14638xX27xX3xX27xX2exX37xX50xX3xX4xX5bdxX3xX2exX1dxX50xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX51xX3xXbxX1xX4fxX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX12xXcxX5dxX6xX32xX3xX120xX9e2xXdxX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX1xX8cxX27xX2exX3xXexX91xXdxX51xX3xX120xX204xX27xX2exX3xX4xX1xX5acxX3xX20xX2exX37xX50xX6f9xX27xX3xXd1xX153xX27xX3xX71xX3bxX32xX51xX3xX13xX14xXexX3xXexX5dxX22xX207xX27xX2exX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1xX22xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX3dxXdxXaaxXexX29xX3xX20xX2exX6xX50xX3xXexX5exX3xX120xX4daxX37xX3xX27xX153xX1axX51xX3xX1xX14xXexX3xX120xX11cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX1xX37xX50xX36xX27xX3xX1caxX50xX3xX3dxX6xX27xX3xX1xX45xX27xX1xX3xX4xX4fxX4xX3xX41xX153xX27xX3xX3dxX3bxX27xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX830xX4xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX36xX27xX3xXexX79xXexX3xX77xX1xX517xX3xXexX1xX98xX3xX7xX79xX3xX2x160b9xX83xX77xXcxX62xXcxee7axX3xX27xX2exX45xX50xX3xX2xX84xX83xX2xX83xX84xX85xX2xX342xX3xX4xX1caxX6xX3xX3dxX6xX27xX3xX3dxX5acxX3xXexX1xX22xX3xX41xX233xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX7xXa6xX3xX5xX11cxX27xX1xX3xX120xX14xX32xX3xX4xX1caxX6xX3xX112xX3bxX27xX2exX3xX120xX79xXdxX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX51xX3xX71xXd1xXd2xXd3xXcxXd5xXd7xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX5xX11cxX27xX1xX3xX120xX14xX32xX51xX3xX4xX1xX517xX3xX120xX14xX32xX3xX4xX1caxX6xX3xX4xX24cxXbxX3xX1caxX50xX3xX120xX79xXdxX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX1xX5acxX27xX1xX3xX39xX37xX50xX233xX27xX51xX3xX4xX5bdxX3xX39xX37xX6xX27xX51xX3xX3dxX6xX27xX51xX3xX27xX2exX45xX27xX1xX3xXexX5dxX149xX27xX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX51xX3xX71xXd1xXd2xXd3xXcxXd5xXd7xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX109xX109xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xX5acxX27xX1xX3xX39xX37xX50xX233xX27xX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX24cxXbxX3xXexX5dxX149xX27xX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xX9bxXdxX36xX27xX3xXexX32xX45xX27xX3xX71xX77xX112xX3xX41xX233xX3xX77xX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xXexX5dxX1d2xX27xX1xX3xX1axX830xX4xX3xXexXdxX149xX37xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX5xX1dxX1axX3xX27xX2exX1xXdxX36xXbxX3xX3dxX233xX27xX3xX41xX55xX27xX2exXd7xX3xX5dxX45xX3xX7xX32xX4fxXexX51xX3xX3dxX9e2xX3xX7xX37xX27xX2exX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xXexX1xX10xX32xX3xXbxX1xX22xX109xX5bdxX27xX2exX3xX4xX1xX1dxX1axX3xX317xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX7fdxX110xX3xX13xX14xXexX3xX120xX11cxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX21fxXbxX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX120xX98xX6xX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX51xX3xX4xX4fxX4xX3xX3dxX6xX27xX51xX3xX27xX2exX45xX27xX1xX51xX3xX120xX32xX45xX27xX3xXexX1xX19xX51xX3xXexX5dxX22xX159xX27xX2exX3xX1xX530xX4xX110xX110xX110xX3xX3dx1422fxX27xX2exX3xX27xX1xXdxX233xX37xX3xX1xX1d2xX27xX1xX3xXexX1xXa2bxX4xX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXa2bxX4xX3xXexX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX51xX3xX2exXdxX4fxX32xX3xX73xX830xX4xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX37xX23exXexX51xX3xX4xX4fxX4xX3xX39xX37xX50xX3xX120xX98xX27xX1xX3xX41xX233xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xXcxXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xX41xX45xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX120xX26cxX27xX2exX3xX4xX26cxX27xX2exX3xX120xX204xX27xX2exX3xX73xX1dxX27xX3xX4xX109xX109xX22xX3xX15dxX1dxX50xX3xX73xXa6xX27xX2exX3xX1axX91xX3xX1xX1d2xX27xX1xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX5xX59dxX3xX27xX2exX37xX204xX27xX3xX5xX609xX6xX3xX120xX3bxX1axX3xX3dxX3bxX32xX3xX6xX27xX3xXexX32xX45xX27xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX41xX45xX3xX41xX10xX27xX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX110xX110xX3xX71xX149xX27xX3xX4xX14xX27xX1xX3xX120xX95xX51xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX830xX4xX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xX120xX233xX3xX4fxX27xX3xXexXdxXaaxXbxX3xX27xX1xX23exX27xX3xX41xX45xX3xX15dxX609xX3xX5xX59dxX3xXexX1xX91xX27xX2exX3xXexXdxX27xX51xX3xX9bxXdxXaaxX27xX3xX27xX2exX1xX98xX51xX3xX120xX233xX3xX27xX2exX1xX98xX3xX4xX1caxX6xX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xX41xX233xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axXd7xX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXa2bxX4xX3xX120xX79xXdxX3xXexX1xX32xX14xXdxX3xX41xX1a6xXdxX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xX41xX233xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xX41xX233xX3xX1xX32xX14xXexX3xX120xX26cxX27xX2exX3xX4xX1caxX6xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX207xX3xX4xX5bdxX3xX7xX207xX110xX110xX110xX3xX112xX204xX27xX2exX3xXexX1xX159xXdxX51xX3xX1xX14xXexX3xX4xX1xX517xX3xX120xX14xX32xX3xX17xX14exXd1xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xX5acxX27xX1xX3xX39xX37xX50xX233xX27xX3xX4xX4fxX4xX3xX15dxX11cxX3xX9bxXdxX36xX27xX3xXexX32xX45xX27xX51xX3xX15dxX1dxX50xX3xX73xXa6xX27xX2exX3xX4xX4fxX4xX3xXexX9e2xX3xX5xXdxX149xX27xX3xX2exXdxX6xX3xXexXa6xX3xX39xX37xX3bxX27xX3xX71xXd1xXd5xX3xX207xX3xX4xX5bdxX3xX7xX207xX51xX3xX120xX604xX4xX3xX3dxXdxX36xXexX3xX4xX1xX8cxX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX27xX1xX55xX27xX2exX3xX41xX16axX27xX2exX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX120xXdxX19xX1axX3xX4xX95xX3xX27xX2exX37xX50xX3xX4xX5bdxX3xX1axX24cxXexX3xX6xX27xX3xX27xXdxX27xX1xX3xX5dxX5exX27xX2exX110xX3xXcxX5dxX32xX27xX2exX3xX120xX95xX51xX3xX27xX1xXdxX36xX1axX3xX41xX830xX3xX39xX37xX6xX27xX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX41xX45xX3xXexX1xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX50xX149xX27xX3xX5xX45xX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXa2bxX4xX3xXexX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX51xX3xXbxX1xX9e2xX3xX3dxXdxXaaxX27xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX37xX23exXexX3xX4xX1xX32xX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xX41xX233xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX71xXd1xXd5xX110xX3xX13xX14xXexX3xX120xX11cxX3xX4xX1xX517xX3xX120xX14xX32xX3xX17xX14exXd1xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX22xX37xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX4fxX4xX3xX15dxX11cxX29xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXcxX1dxX27xX51xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX17x1485cxX3xX9bxX59dxX3xX9bxXaaxX3xX1xX32xX14xX4xX1xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX21fxXbxX3xXexX37xX4daxX27xX3xXexX5dxX6xX3xX3dxX3bxX32xX3xX41xX36xX3xX41xX45xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xX41xX16axX27xX2exX3xX2exXdxX4fxXbxX3xX5dxX6xX27xX1xX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX15dxX11cxX29xX3xX20xX2exX1xe623xX6xX3xX14exX14xX4xX51xX3xX20xX2exX1xX172dxX6xX3xX14exX21fxXdxX3xXcfxX1xX37xX50xX36xX27xX3xX20xX2exX1xX172dxX6xX3xX112xX45xX27xX51xX3xXexX517xX27xX1xX3xX20xX2exX1xX36xX3xX1edxX27xXd6xX110xX3xXcxX5dxX32xX27xX2exX3xX82xX3xXexX1xX4fxX27xX2exX3xX120xX4daxX37xX3xX27xX153xX1axX3xX84xX85xX2xX87xX51xX3xX1xX14xXexX3xX120xX11cxX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXa2bxX4xX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX2xX82xX3xX1xX26cxXdxX3xX27xX2exX1xX98xX3xXexX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX71xXd1xXd5xX3xX207xX3xXexX1xX91xX27xX51xX3xX3dxX3bxX27xX3xX41xX1a6xXdxX3xX264xX349xX264xX3xX5xX22xX21fxXexX3xX27xX2exX22xX159xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX2exXdxX6xXd7xX3xX2xX82xX3xX1xX26cxXdxX3xX27xX2exX1xX98xX3xX120xX79xXdxX3xXexX1xX32xX14xXdxX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xX207xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1xX91xX27xX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX120xXdxX19xX1axX3xX41xX233xX3xX6xX27xX3xX27xXdxX27xX1xX3xX5dxX5exX27xX2exXd7xX3xX2xX11caxX349xX3xX5xX22xX21fxXexX3xXbxX1xX4fxXexX3xX7xX95xX27xX2exX3xX4xX1caxX6xX3xX120xX45xXdxX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX1xX37xX50xX36xX27xX51xX3xX15dxX11cxX110xX3xX17xX14exXd1xX3xXexX153xX27xX2exX3xX4xX22xX159xX27xX2exX3xX15dxX37xX79xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX21fxXbxX3xX41xX1a6xXdxX3xX73xX1dxX27xX3xX39xX37xX1dxX27xX3xXexXa6xX3xX41xX36xX51xX3xX4xX91xX27xX2exX3xX6xX27xX3xX15dxX11cxX51xX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX1xX1caxX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX41xX45xX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXa2bxX4xX3xX2xX82xX3xX5xX4daxX27xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xXexX5dxX6xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX14xXdxX3xX2exX79xX4xX110xX3xX436xX37xX6xX3xX120xX95xX3xX120xX11cxX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX36xX27xX3xX41xX45xX3xX15dxX609xX3xX5xX59dxX3xX11caxX3xX41xX830xX3xX41xXdxX3xXbxX1xX14xX1axX3xXcfxX84xX3xX41xX830xX3xX41xX23exX27xX3xX4xX1xX37xX50xX19xX27xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX27xX51xX3xX2xX3xX41xX830xX3xXbxX1xX4fxX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX5dxX4fxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX37xX23exXexXd6xX51xX3xXexX1xX37xX3xX27xX26cxXbxX3xX27xX2exX1dxX27xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX20xX1xX45xX3xX27xX22xX1a6xX4xX3xX2xX11caxX110xX82xX85xX85xX110xX85xX85xX85xX3xX120xX204xX27xX2exX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX12xX77xX4fxX4xX3xXexX1xX4fxX27xX2exX3xX41xX5exX6xX3xX39xX37xX6xX51xX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX1xX37xX50xX36xX27xX3xX20xX1xX22xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX120xX11cxX3xX9bxX1xX3bxX32xX3xX7xX4fxXexX51xX3xX9bxX1xX32xX6xX27xX1xX3xX41xX16axX27xX2exX3xXexX5dxX530xX27xX2exX3xX120xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX2xX84xX110xX82xX85xX85xX3xX1xX6xX62xXexX9e2xX27xX2exX3xX73xXdxX36xX27xX3xXexX5acxX4xX1xX3xX1xX5bdxX27xX3xX11caxX264xX110xX82xX342xX342xX3xX1xX6xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX5dxX149xX27xX3xX120xX98xX6xX3xX3dxX45xX27xX3xX4xX95xX3xX27xX2exX37xX50xX3xX4xX5bdxX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX4xX6xX32xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX1axX16axX6xX3xX27xXc32xX27xX2exX3xX27xX95xX27xX2exX110xX3xX112xX5bdxX27xX3xX41xX98xX3xX120xX11cxX3xXexX5dxXdxX19xX27xX3xX9bxX1xX6xXdxX3xX120xX204xX27xX2exX3xX3dxX26cxX3xX4xX4fxX4xX3xX2exXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX27xX1xX13b5xX1axX3xX4xX1xX1caxX3xX120xX26cxX27xX2exX3xX71xXd1xXd5xX3xX27xX1xX22xX29xX3xX13xX22xX1a6xX27xX2exX3xX73xX1abxX27xX3xX4xX1xX32xX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX73xX1dxX27xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX73xX530xX27xX51xX3xX15dxX609xX3xX5xX59dxX3xX41xX23exXexX3xX5xXdxX36xX37xX3xX73xX6f9xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX73xX22xX1a6xXdxX3xXexX4fxX27xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xXexX1xX91xX27xX2exX3xX3dxX13b5xX27xX2exX3xX3dxXdxX36xX27xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX120xX79xXexX3xXexX5dxX22xX1a6xX4xX3xX4xX95xX3xX120xXdxX233xX37xX3xX9bxX1xXdxX19xX27xXd7xX3xX15dxX4fxX4xX3xX120xX98xX27xX1xX3xX27xX2exX37xX50xX149xX27xX3xX27xX1xX1dxX27xX3xX2exX1dxX50xX3xX4xX1xX4fxX50xX51xX3xX15dxX1dxX50xX3xX73xXa6xX27xX2exX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4fxX27xX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX3xX4xX830xX3xXexX1xX19xX51xX3xXbxX1xX16axX3xX1xX21fxXbxX3xXexX1xXa6xX4xX3xXexXaaxX110xX3xXd1xX5acxX3xX73xX830xX3xX27xX1xX22xX3xX9bxX1xX37xX3xX41xXa6xX4xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xX444xX23exX37xX3xX14exX1dxX1axX3xXcfxX4xX95xX3xX120xX233xX27xX3xX1edxX1axX3xXcxXdxX149xX27xX3xX41xX45xX3xX27xX8cxXdxX3xX20xX22xX6xXd6xX51xX3xX73xX32xX3xX120xX98xX6xX3xX1xX1d2xX27xX1xX3xX120xX204xXdxX3xX27xX8cxXdxX3xX4xX6xX32xX51xX3xX120xX26cxX3xX73xX79xX4xX3xX5xX1a6xX27xX51xX3xX41xX23exXexX3xX5xXdxX36xX37xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX73xX22xX1a6xXdxX3xXexX4fxX27xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX5xX45xX3xX4xX4fxX4xX3xX5xX1a6xXbxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX3dxX1d2xX3xX73xX4daxX50xX3xX120xX604xX4xX3xX9bxX1xX3bxX3xX27xX153xX27xX2exX3xX3dxXc1bxX27xX3xX5xX609xX6xX3xX27xX1xX6xX27xX1xX3xX41xX45xX3xXexX79xX4xX3xX120xX26cxX3xX5xX6xX27xX3xXexX5dxX45xX27xX3xX4xX1caxX6xX3xX120xX4fxX1axX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5xX1a6xX27xX51xX3xX7x112d7xX3xX5dxX24cxXexX3xX9bxX1xX95xX3xX9bxX1xX153xX27xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX91xX27xX2exX3xXexX4fxX4xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX27xXaaxX37xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX15dxX3bxX50xX3xX5dxX6xX110xX3xX13xX14xXexX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX120xX11cxX3xX4xX1xX1caxX3xX120xX26cxX27xX2exX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX36xX27xX3xX1axX26cxXexX3xX7xX79xX3xX2exXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX120xX204xX27xX2exX3xX3dxX26cxX3xX27xX1xX22xX29xX3xXcxX37xX50xX149xX27xX3xXexX5dxX37xX50xX233xX27xX3xXexX5dxXa6xX4xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX14xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX120xX98xX6xX3xX120xX19xX3xX27xX2exX22xX159xXdxX3xX73xX1dxX27xX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX15dxX11cxX3xX41xX45xX3xX9bxX1xX4fxX4xX1xX3xXexX1xX23exXbxX3xXbxX1xX22xX5bdxX27xX2exX3xX4xX1xX1caxX3xX120xX26cxX27xX2exX3xX71xXd1xXd5xX51xX3xXd3xX77xX77xX77xXd5xX51xX3xX4xX1xX24cxXbxX3xX1xX45xX27xX1xX3xX39xX37xX50xX3xX120xX98xX27xX1xX3xX9bxX1xX91xX27xX2exX3xX7xX609xX3xX73xX830xX27xX2exX3xX5xX609xX6xX3xX3dxX5exX6xX3xX3dxX11cxXdxX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX41xX45xX3xX27xX2exX32xX45xXdxX3xX9bxX1xX37xX3xX41xXa6xX4xX3xX120xX233xX27xX51xX3xX15dxX609xX3xX5xX59dxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX3dxX1d2xX3xX7xX3bxX27xX3xX15dxX37xX24cxXexX3xXexX1xX10xX32xX3xX39xX37xX50xX3xX120xX98xX27xX1xX51xX3xXexX5dxX22xX1a6xX4xX3xX9bxX1xXdxX3xX15dxX609xX3xX5xX59dxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX3dxX1d2xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX3dxX4fxX32xX3xX4xX4fxX32xX3xX4xX1xX5acxX27xX1xX3xX39xX37xX50xX233xX27xX3xX41xX45xX3xX9bxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axXd7xX3xX120xX79xXexX3xXexX5dxX22xX1a6xX4xX3xX41xX23exXexX3xX5xXdxX36xX37xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xXexX14xX32xX3xXexX1xX45xX27xX1xX3xX4xX4fxX4xX3xX120xX22xX159xX27xX2exX3xX3dxX153xX27xX2exX3xXexX5dxXc32xX27xX2exX3xX4xX3bxX27xX3xX5xX609xX6xX110xX3xX13xX36xX3xXexX1xX79xX27xX2exX3xX120xX22xX159xX27xX2exX3xX3dxX153xX27xX2exX3xX27xX45xX50xX51xX3xX7xX6xX37xX3xX9bxX1xXdxX3xX120xX22xX21fxX4xX3xX1xX1d2xX27xX1xX3xXexX1xX45xX27xX1xX3xX9bxXaaxXexX3xX1xX21fxXbxX3xX41xX1a6xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX1xX22xX1a6xX27xX2exX3xX27xX2exX14xXdxX3xX41xX23exXexX3xXexXa6xX3xX27xX1xXdxX149xX27xX3xX2exX95xXbxX3xXbxX1xX4daxX27xX3xX9bxX1xX91xX27xX2exX3xX27xX1xX52cxX3xXexX5dxX32xX27xX2exX3xX27xX2exX153xX27xX3xX4xX3bxX27xX3xX7xXa6xX3xX5xX6xX27xX3xXexX5dxX45xX27xX3xX4xX1caxX6xX3xX120xX4fxX1axX3xX4xX1xX4fxX50xX51xX3xXexX14xX32xX3xX120xXdxX233xX37xX3xX9bxXdxX36xX27xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX4fxX4xX3xX5xXa6xX4xX3xX5xX22xX21fxX27xX2exX3xXa2bxX27xX2exX3xX4xXa2bxX37xX3xX9bxX98xXbxX3xXexX1xX159xXdxX51xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX3xX41xX45xX3xX2exXdxX3bxX1axX3xX120xXaaxX27xX3xX1axXa2bxX4xX3xXexX1xX24cxXbxX3xX27xX1xX24cxXexX3xX1xX23exX37xX3xX39xX37xX3bxX3xX27xXaaxX37xX3xX4xX1xX4fxX50xX3xX5dxX5exX27xX2exX3xX15dxX3bxX50xX3xX5dxX6xX110xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX32xX73xX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX83xX6xX5xXdxX2exX27xX29xX3xX5dxXdxX2exX1xXexXd7xXaxX12xX0xX7xXexX5dxX32xX27xX2exX12xX71xX45xXdxX3xX41xX45xX3xX3bxX27xX1xX29xX3xXcxX1xX16axX50xX3xX225xX22xX5bdxX27xX2exX0xX62xX7xXexX5dxX32xX27xX2exX12xX0xX62xXbxX12