Năm 2021, tổng doanh thu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 17 đạt trên 5.991 tỷ đồng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-1, tại trụ sở Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, Cụm thi đua số 17 tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
c469x11d3fx13179x14aaex14950x1758fx14dc2x11d0fxc6aexX7x12714x10ee4xd27cx13537xf622xd76bxX5x107d8xXax15ab8xX0xf204xX12x149e3x170c6xd741xX3x174ccx166a0xX1axX2x16d53xX3xXexe713x16e2fx16422xX3xf8a5x141a6xX6xX22xX1xX3xXexX1x12800xX3xX4xcc7dxX4xX3x140d1x16f70xX22xX3x17b85xf074xX3xXexX1xX2dxec02xX4xX3xf7afx15c8axX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7x141fexX3xX2x16c71xX3xX33xfce4xXexX3xXex12205xea82xX22xX3xdaa3xf9a2xd047xX5dxX2xX3xXex119fexX3xX33x153b6xX22xX23xX0xf279xX14xX12xX0xX69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd396xX10xX6xX25xXaxX12xX16xX23xd4bfx10e8bxX3xX2xc6afx15870xX2xX1exX3xXexX53xXdxX3xXexX57xX41xX3xX7xfd5exX3xX40x155bexX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3x12b06xX6xXdxX3xd4cbxXdxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxf2b1xX6xX1exX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xXexX21xX3xX4xX1xcc6dxX4xX3xXcxX21xX22xX23xX3xf87ex104a3xXexX3xX4xX99xX22xX23xX3xXexX30xX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xXd8xX1xX10xX22xX3xXexX1x13c18xX96xX22xX23xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXbxX1xXf4xX34xX22xX23xX3xX1xXf4xd4d7xX22xX23xX3xX22xX1xXdx17c43xX18xX3xX37xX41xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX1axX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe60axX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xXexX1xX2dxX18xX14xX3xXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXax16313xXdxX25xXexX1x14a33xX3x17672xX1bxX1bxXbxea80x170f2xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3x13e0cxX1bxcedexXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX161xX5bxX1bxX1bxX170xXexX170xX170xX88xX50xX50xX5xX1bxX5cxe49axXbxX23x17204xX57xX9xX1axX170xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX170xX1bxX172xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX40xX30xX4xX3xX33xX53xXdxX3xX14xXdx15aacxX2dxX3xX4xX1xX41xXbxX3xe124xX22xX1xX3xX5xXf4xX2dxX3xX22xXdxX113xX18xX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX5xX84xX3xXd8xX1xX4dxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX113xXbxX3xX23xX65xX18xX3xX2xX1bxX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX15fxX3xXcxX21xX22xX23xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40x144d8xX3xX7cx14da9xXbxX3xXa9x13f3bxX4xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xXcxX1xXdxXd9xXexX3xX14xX38xX3xX37x16a94xXexX3xXexXf4xX3xX85xX3xXexXd9xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xe600xX53xX3xXa9xX6xX22xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xXa5xX6xXdxX3xXa9xXdxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xXcxX1xXf4xX34xX22xX23xX3xX18xX53xXdxX3xX40xX99xX22xX23xX3xX22xX23xX1xX113xX3xe0b9xX161xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xXcxX1xXdxX113xX22xX3x129d2xX2dx136bcxX22xX3x10b84xX3xXa9xX6xX18xX3xebe3xX34xX22xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX36dxX17xX22xX23xX3xX25xfaa1xX2dxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX36dxX17xX22xX23xX3xX25xX38bxX2dxX3xX30fxX38bxX2dxX3xXd8xX1xe281xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX166xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xXa5xXcx14eb4xX3xX40xX6xX26xX3xX7xX2dxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX37xX84xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xX7cxX6xXexX2dxX14xX6xX5cxX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xXa5xX6xXdxX3xXa9xXdxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX33xXf4xX2d1xX4xX3xX14xX38bxX2dxX3xX5xX84xX3xX4xX41xX18xX3xXexX57xXf4xX96xX22xX23xX166xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX7cxX2d1xXbxX3xXa9xX2d5xX4xX3xX5xX84xX3xX4xX41xX18xX3xXbxX1xXb5xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX172xX1axXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX161xX5bxX5bxX88xX88xXexX5bxX88xX50xX1axX5dxX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX88xX1bxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX172xX1axXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12x12507xX22xX23xX3xX7cxX65xX3xX7cx1172bxX2dxX3xXcxX1xXdxXd9xXexX1exX3xX358xXdxX30xX18xX3xX33xX4dxX4xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xXa5xX6xXdxX3xXa9xXdxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xX18xX53xX4xX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xX18xf205xX4xX3xX25x1094axX3xX23xX5f2xXbxX3xX22xX1xXdx1731cxX2dxX3xXd8xX1xXb5xX3xXd8xX1xX17xX22xX1exX3xXexX1xcfdexX3xXexX1xX30xX4xX1xX3xX22xX1xXf4xX22xX23xX3xX4xX30xX4xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX113xXbxX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX4xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX4xX41xX18xX3xX33xdac0xX3xX4xX1xc6c1xX3xX33xX3dxX22xX23xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX2dxX85xX3xX22xX3dxXdxX3xX5xX2d5xX4xX1exX3xX7xX30xX22xX23xX3xXexX53xX26xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX4xX99xX22xX23xX3xXexX30xX4xX3xX5xX64axX22xX1xX3xX33xX53xX26xX1exX3x15eedxX2dxX257xX22xX3xX5x101efxX1exX3xX33xXdxX5ffxX2dxX3xX1xX84xX22xX1xX1exX3xX33xX5ffxX3xX57xX6xX3xX22xX1xXdxX5ffxX2dxX3xX23xXdxX257xXdxX3xXbxX1xX30xXbxX3xXexX1xc854xX4xX3xX33xca8cxX85xX3xX1xX26xX53xXexX3xX33xX3dxX22xX23xX3xX7xX257xX22xX3xX165xX2dxe51fxXexX3xXd8xXdxX22xX1xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX1exX3xXd8xX1xX99xX22xX23xX3xX22xX23x15fbexX22xX23xX3xX22xX36fxX22xX23xX3xX4xX6xX26xX3xX37xX38xX3xXexX1xXd9xX3xX37xX84xX3xX2dxX85xX3xXexX3b3xX22xX3xXexX1xXf4xX34xX22xX23xX3xX1xXdxX113xX2dxX3xX4xX64exX6xX3xX4xX30xX4xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX113xXbxX3xXexX57xX58xX22xX3xXexX1xX38xX3xXexX57xXf4x143b9xX22xX23xX5cxX3xX40xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX4xX41xX18xX3xX4x12c7exX22xX23xX3xX33xX6b9xX85xX3xX18xX53xX22xX1xX3xX37xXdxX113xX4xX3xX1xX2d1xXbxX3xXexX30xX4xX3xX37xX84xX3xXf4xX2dxX3xXexXdxX58xX22xX3xX7xX60exX3xX25xX41xX22xX23xX3xX7xX257xX22xX3xXbxX1xX6b9xX18xX1exX3xX25xX38xX4xX1xX3xX37xX41xX3xX4xX64exX6xX3xX22xX1xX6xX2dxX1exX3xX689xX2dxX6xX3xX33xXb5xX3xXexX53xX26xX3xX7xX2d5xX3xX23x105baxX22xX3xXd8xXd9xXexX3xX37xX84xX3xXexX1xX6b5xX4xX3xX33xX6b9xX85xX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xX4xX5f6xX22xX23xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX57xXdxX24fxX22xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX172xX170xX1bxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX1bxX2xX1axX170xXexX172xX88xX88xX88xX88xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX50xX88xX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX172xX170xX1bxXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12x107e5xX65xX22xX23xX3xX4xX1xX3b3xX3xXcxX57xX38bxX22xX3xX131xe708xX22xX1xX3x15044xX2dxX36fxX22xX1exX3xX40xX1xX64exX3xXexX38xX4xX1xX3xX7cxX3dxXdxX3xX16xX99xX22xX23xX3xX25xX36fxX22xX3xXexe40exX22xX1xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xX4xX1xX91bxX3xX33xX53xX26xX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX40xX99xX22xX23xX3xXexX30xX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xXd8xX1xX10xX22xX3xXexX1xXf4xX96xX22xX23xX3xX4xXb5xX3xX22xX1xXdxX5ffxX2dxX3xX33xX21xXdxX3xX18xX10cxXdxX3xX7xX30xX22xX23xX3xXexX53xX26xX1exX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX57xXdxX24fxX22xX3xX4xX257xX3xX4xX1xXdxX5ffxX2dxX3xX57xX3dxX22xX23xX3xX37xX84xX3xX4xX1xXdxX5ffxX2dxX3xX7xX36fxX2dxX3xXexX53xX26xX3xX22xX58xX22xX3xXd8xX1xX99xX22xX23xX3xXd8xX1xX3b3xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX99xXdxX3xX22xX21xXdxX3xXexX57xX58xX22xX3xXexX6ccxXexX3xX4xX257xX3xX4xX30xX4xX3xX5x16968xX22xX1xX3xX37xX2d5xX4xX5cxX3xX8ebxXdxX24fxX22xX3xX1xX8faxX22xX1xX3xX22xX1xXf4xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xXa5xX6xXdxX3xXa9xXdxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX33xX64axX3xXexX57xXdxX24fxX22xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xX22xX1xXdxX5ffxX2dxX3xXbxX1xX26xX22xX23xX3xXexX57xX84xX26xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX15fxX3xec8cxX2cexX1xX30xXexX3xX1xX2dxX85xX3xX7xX30xX22xX23xX3xXd8xXdxXd9xX22xX1exX3xXexX8faxX18xX3xXd8xXdxXd9xX18xX3xX23xXdxX257xXdxX3xXbxX1xX30xXbxX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX4xX99xX22xX23xX3xXexX30xX4xX3xX689xX2dxX257xX22xX3xX5xX68fxX3xX22xX1xe867xX18xX3xX22xX36fxX22xX23xX3xX4xX6xX26xX3xX1xXdxX113xX2dxX3xX689xX2dxX257xX3xXd8xXdxX22xX1xX3xX25xX26xX6xX22xX1x130f2xX166xX3xXa43xX3xX16xX41xX3xX4xXf4xX72exXdxX3xXa5xX6xXdxX3xXa9xXdxX22xX1xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX37xX41xX3xXd8xX1xX30xX4xX1xX3xX1xX84xX22xX23xXaa3xX166xX3xXa43xXa5x124f6xXdxX3xX40xX131xX16xX3cfxX3xX5xX84xX3xX18xX3dxXexX3xXexX8faxX22xX1xX3xX22xX23xX2dxX85xX113xX22xX3xX37xXdxX58xX22xX3xXexX3b3xX4xX1xX3xX4xX2d5xX4xX3xXbxX1x161dfxX22xX23xX3xX4xX1xX4dxX22xX23xX3xX25xX38xX4xX1xX3xX4xX26xX37xXdxX25xX3xX2xX5dxXaa3x12f9bxX1xX6xX85xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX7cxX2d1xXbxX3xXa9xX2d5xX4xX3xX37xX10cxXdxX3xXbxX1xX26xX22xX23xX3xXexX57xX84xX26xX3xX4xX1xX2dxX22xX23xX3xX7xXd0xX4xX3xX165xX36fxX85xX3xX25xX2d5xX22xX23xX3xX22xX99xX22xX23xX3xXexX1xX99xX22xX3xX18xX10cxXdxX166xX3xXbxX1xX26xX22xX23xX3xXexX57xX84xX26xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xXa43xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX4xX1xX2dxX22xX23xX3xXexX6xX85xX3xX37xX8faxX3xX22xX23xXf4xX72exXdxX3xX22xX23xX1xef36xX26xX3xX372xX3x13931xX1xX99xX22xX23xX3xX33xX24fxX3xX6xXdxX3xX14xX38xX3xX14x12164xX3xX5xX53xXdxX3xXbxX1xX3b3xX6xX3xX7xX6xX2dxXaa3xXb19xX8fexX2dxX6xX3xX33xXb5xX1exX3xX23xXb5xXbxX3xXbxX1xX38bxX22xX3xXexX1xX2d5xX4xX3xX1xXdxX113xX22xX3xXexX1xX7a1xX22xX23xX3xX5xX2d1xXdxX3xXd8xXd9xX3xX1xX26xX53xX4xX1xX3xX7xX257xX22xX3xX165xX2dxX6ccxXexX3xXd8xXdxX22xX1xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX4xX64exX6xX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xXba0xXd9xXexX3xXexX1xX6b5xX4xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX4dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX64axX3xX33xX53xXexX3xX37xX84xX3xX37xXf4xX2d1xXexX3xX4xX1xX91bxX3xXexXdxX58xX2dxX3xXd8xXd9xX3xX1xX26xX53xX4xX1xX3xX33xX5ffxX3xX57xX6xX5cxX3xX8ebxX72exXdxX3xX7xX4dxX22xX23xX1exX3xX37xXdxX113xX4xX3xX5xX84xX18xX3xX4xX64exX6xX3xX22xX23xXf4xX72exXdxX3xX5xX6xX26xX3xX33xX3dxX22xX23xX3xX33xXf4xX2d1xX4xX3xX21xX22xX3xX33xX38xX22xX1xX1exX3xX18xX99xXdxX3xXexX57xXf4xX72exX22xX23xX3xX5xX84xX18xX3xX37xXdxX113xX4xX3xX33xXf4xX2d1xX4xX3xX4xX257xXdxX3xXexX1xXdxX113xX22xX1exX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xXd9xX3xX33xX3dxX3xX131xX7cxX36dxX7cxX1exX3xX131xX7cxedfexXcxX1exX3xX131xX7cxXcxX16xX3xX33xXf4xX2d1xX4xX3xX14xX257xX26xX3xX33xX257xX18xX5cxX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xX166xX3xX22xX3dxXbxX3xX22xX23xX36fxX22xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX16xX1xX84xX3xX22xXf4xX10cxX4xX3xX5dxX172xX5bxX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX131xX58xX22xX3xX4xX53xX22xX1xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX57xXdxX24fxX22xX3xX1xX26xX53xXexX3xX33xX3dxX22xX23xX3xX7xX257xX22xX3xX165xX2dxX6ccxXexX3xXd8xXdxX22xX1xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX1exX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xXexX1xXf4xX72exX22xX23xX3xX165xX2dxX85xX58xX22xX3xX689xX2dxX6xX22xX3xXexX36fxX18xX3xX37xX84xX3xX25xX84xX22xX1xX3xX22xX23xX2dxX65xX22xX3xX5xX2d5xX4xX3xX5xX10cxX22xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX30xX4xX3xX1xX26xX53xXexX3xX33xX3dxX22xX23xX3xX165xX64axX3xX1xX3dxXdxX3xXexX6e3xX3xXexX1xXdxX113xX22xX3xX22xX1xXf4xX15fxX3xc83exX22xX23xX3xX1xX3dxX3xX8fexX2dxc481xX3xX37xX7a1xX4xX89xX165xXdxX22xX3xXbxX1xXb01xX22xX23xX3xX40x1577exX3cfxd008xX30fxX89xX2xX5dxX166xX3xX1xXad6xX3xXexX57xX2d1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX2dxX85xXd9xX22xX3xX165xX10xX3xX37xX2eexX22xX3xX4xX1xX2dxX85xX24fxX22xX3xX33xX26xX84xX22xX3xX4xX30xX22xX3xX14xX3dxX3xX85xX3xXexXd9xX3xXexX91bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX33xXdxX3xXexX17xX22xX23xX3xX4xXf4xX72exX22xX23xX3xX4xX99xX22xX23xX3xXexX30xX4xX3xXbxX1xXb01xX22xX23xX3xX4xX1xX4dxX22xX23xX3xX25xX38xX4xX1xX3xX40xXe5bxX3cfxXe5dxX30fxX89xX2xX5dxX3xXexX53xXdxX3xX4xX30xX4xX3xXexX91bxX22xX1xX3xXbxX1xX3b3xX6xX3xX16xX6xX18xX166xX3xX64exX22xX23xX3xX1xX3dxX3xX8fexX2dxXe4axX3xX37xX8faxX3xX22xX23xXf4xX72exXdxX3xX22xX23xX1xXb9bxX26xX166xX3xXexX1xX17xX18xX3xX1xXbb0xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX33xX8faxX22xX1xX3xX4xX1xX3b3xX22xX1xX3xX7xX30xX4xX1xX1exX3xX22xX23xXf4xX72exXdxX3xX4xXb5xX3xX4xX99xX22xX23xX166xX3xXexX57xX6xX26xX3xX1xf5aaxX4xX3xX14xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX26xX3xX1xXf3exX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX23xX1xXb9bxX26xX3xX37xXf4xX2d1xXexX3xXd8xX1xXb5xX166xX3xX1xXad6xX3xXexX57xX2d1xX3xX4xX30xX4xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xXf4xX34xX22xX23xX3xX22xX34xXdxX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX113xXbxX3xX33xXd0xX22xX23xX3xX4xX1xX36fxX22xX166xX1xXad6xX3xXexX57xX2d1xX3xX22xXf4xX10cxX4xX3xX2dxX4dxX22xX23xX3xXexXdxX22xX1xX3xXd8xX1xXdxXd9xXexX3xX4xX1xX26xX3xXd8xX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xX85xX166xX3xX64exX22xX23xX3xX1xX3dxX3xX4xX1xXf4xX34xX22xX23xX3xXexX57xX8faxX22xX1xX3xXa43xX3xX2xX1bxX3xX22xX23xX1xX8faxX22xX3xX7xX2dxX6ccxXexX3xX17xX22xX3xX85xX58xX2dxX3xXexX1xXf4xX34xX22xX23xXaa3xX1exX3xX4xX1xXf4xX34xX22xX23xX3xXexX57xX8faxX22xX1xX3xXa43xX3xXcxX57xXdxX113xX2dxX3xXbxX1xX38bxX22xX3xX689xX2dxX84xX3xX7xX6xX22xX3xX7xeca8xX3xX85xX58xX2dxX3xXexX1xXf4xX34xX22xX23xXaa3xXb19xXcxX3b3xX22xX1xX3xX57xXdxX58xX22xX23xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX4dxX3xXexXdxX5ffxX22xX3xX4xX30xX4xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX113xXbxX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX4xX41xX18xX3xXexX1xX6xX18xX3xX23xXdxX6xX3xX4xX30xX4xX3xX1xX26xX53xXexX3xX33xX3dxX22xX23xX3xX22xX84xX85xX3xX5xX84xX3xXexX57xX58xX22xX3xX1axX170xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX170xX161xX50xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX161xX5bxX161xX1axX1bxXexX5dxX88xX50xX5dxX88xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX170xX5dxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX170xX161xX50xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX1axX1exX3xX37xX10cxXdxX3xX7xX2d5xX3xX33xX65xX22xX23xX3xXexX1xX2dxX2eexX22xX1exX3xX22xX1xX6ccxXexX3xXexX57xX3b3xX3xX4xX6xX26xX1exX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX3xX33xX64axX3xX14xX38bxX2dxX3xXcxX21xX22xX23xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX7cxX2d1xXbxX3xXa9xX2d5xX4xX3xX5xX84xX3xX4xX41xX18xX3xXexX57xXf4xX96xX22xX23xX3xX37xX84xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX30fxX53xX3xXa9xX6xX22xX3xX5xX84xX3xX4xX41xX18xX3xXbxX1xXb5xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX50xX2xX161xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX2xX50xX1axX1axXexX161xX5dxX161xX172xX50xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX50xX50xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX50xX2xX161xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX40xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xXd8xX68fxX3xX4xX6xX18xX3xXd8xXd9xXexX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX1axX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX2xX5bxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX1axX50xX2xX1axXexX172xX88xX5dxX2xX5bxX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX50xX88xX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX2xX5bxXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX57bxX22xX23xX3xX16xX23xX2dxX85xdec6xX22xX3xX3cfxX17xX22xX3xXcxX1xX84xX22xX1xX1exX3xXcxX21xX22xX23xX3xX358xXdxX30xX18xX3xX33xX4dxX4xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX7cxX2d1xXbxX3xXa9xX2d5xX4xX3xX33xX5ffxX3xX57xX6xX3xXd8xXd9xX3xX1xX26xX53xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX1axX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xXcxX6e3xX3xX22xX1xX583xX22xX23xX3xXd8xXd9xXexX3xX689xX2dxX257xX3xX33xX53xXexX3xX33xXf4xX2d1xX4xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX1xX72exXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xXexX10cxXdxX1exX3xX4xX30xX4xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX113xXbxX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xXexXdxXd9xXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX2eexXbxX3xXexX57xX2dxX22xX23xX3xX33xX6b9xX85xX3xX18xX53xX22xX1xX3xX4xX30xX4xX3xXbxX1xX26xX22xX23xX3xXexX57xX84xX26xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX1exX3xXbxX1xX6ccxX22xX3xX33xX6ccxX2dxX3xX1xX26xX84xX22xX3xXexX1xX84xX22xX1xX3xX165xX2dxX6ccxXexX3xX7xX7a1xX4xX3xX22xX1xXdxX113xX18xX3xX37xX41xX3xX4xX1xX3b3xX22xX1xX3xXexX57xX38xX1exX3xX7xX257xX22xX3xX165xX2dxX6ccxXexX3xXd8xXdxX22xX1xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xX4xX64exX6xX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX10xX26xX3xXd8xXd9xX3xX1xX26xX53xX4xX1xX3xX33xX5ffxX3xX57xX6xX1exX3xX23xXb5xXbxX3xXbxX1xX38bxX22xX3xX4xX5f6xX22xX23xX3xX37xX10cxXdxX3xX8ebxX257xX22xX23xX3xX14xX3dxX1exX3xX4xX1xX3b3xX22xX1xX3xX689xX2dxX85xX5ffxX22xX3xX37xX84xX3xX16xX1xX36fxX22xX3xX25xX36fxX22xX3xX4xX30xX4xX3xX25xX36fxX22xX3xXexX3dxX4xX3xXexX57xX26xX22xX23xX3xXexX91bxX22xX1xX3xXexX1xX2d5xX4xX3xX1xXdxX113xX22xX3xXexX1xX7a1xX22xX23xX3xX5xX2d1xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX91bxX3xXexXdxX58xX2dxX3xXd8xXdxX22xX1xX3xXexXd9xX89xX165xX64axX3xX1xX3dxXdxX3xX4xX64exX6xX3xXexX91bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX22xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX1axX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xX7xXexX57xX26xX22xX23xX12xXa5xX3dxXexX3xX7xX4dxX3xX1xX8faxX22xX1xX3xX257xX22xX1xX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX0xX69xX7xXexX57xX26xX22xX23xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xX7xXexX57xX26xX22xX23xX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX88xX88xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX2xX2xX1axX170xXexX2xX1bxX2xX5dxX88xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX50xX161xX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX88xX88xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX7xXexX57xX26xX22xX23xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX57bxX22xX23xX3xXa9xX58xX3xXcxX1xXdxX58xX22xX3xX16xX23xX6xX1exX3xX2cexX1xXb5xX3xX358xXdxX30xX18xX3xX33xX4dxX4xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX36dxX17xX22xX23xX3xX25xX38bxX2dxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3x12873xX2cexX10xXexX57xX26xX5xXdxX18xX10xX165xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6x16814xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX88xX88xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX1bxX172xX170xX172xXexX50xX1bxX170xX172xX161xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX2xX1bxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX88xX88xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX8ebxX53xXdxX3xX25xXdxX113xX22xX3xX5xX64axX22xX1xX3xX33xX53xX26xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xXcxX1xXdxX113xX22xX3xX36dxX2dxX36fxX22xX3xXa9xX6xX18xX3xX378xX34xX22xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX172xX161xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX1bxX50xX88xX161xXexX5bxX1bxX172xX5dxX5dxX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX5dxX2xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX172xX161xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX131xX84xX3xX16xX23xX2dxX85xX14adxX22xX3xXcxX1xX38xX3xX7cxX65xX22xX23xX3xXa9xXdxX58xX22xX1exX3xX358xXdxX30xX18xX3xX33xX4dxX4xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX30fxX53xX3xXa9xX6xX22xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX88xX88xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX1bxX161xX170xX1axXexX50xX50xX172xX50xX1bxX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX5dxX5dxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX88xX88xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX8ebxX53xXdxX3xX25xXdxX113xX22xX3xX5xX64axX22xX1xX3xX33xX53xX26xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xXcxX16xX7cxX7cxX3xXa5xXcxX3cfxX3xX40xX6xX26xX3xX7xX2dxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX5bxX88xX88xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX1bxX5dxX170xX2xXexX161xX88xX1axX2xX88xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX5bxX1bxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX5bxX88xX88xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX57bxX22xX23xX3xXa9xX58xX3xXcxX57xX2dxX22xX23xX3xX7cxXf4xX22xX23xX1exX3xX358xXdxX30xX18xX3xX33xX4dxX4xX3xX40xX99xX22xX23xX3xXexX85xX3xX40xX2cexX3xX36dxX17xX22xX23xX3xX25xX38bxX2dxX3xX30fxX38bxX2dxX3xXd8xX1xX3b3xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX3xX1854xX2cexX3cfxXe5bxXe5dxXa9xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7cxXb5xX6xX1869xX3xXbxX1xX30xXexX3xX14xXdxX24fxX2dxX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX26xX25xX85xXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX22xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX25xXexX1xX15fxX3xX161xX1bxX1bxXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15fxX3xX172xX1bxX5bxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX5cxX14xX6xX26xXexX1xX6xX22xX1xX1xX26xX6xX5cxX37xX22xX69xX22xX10xX15axX7xX69xX1axX1axX1bxX1axX69xX2xX161xX1bxX25xX170xX2xX5dxX2xX88xX170xX88xXexX5dxX5bxX5dxX161xX88xX5xX1bxX5cxX1aexXbxX23xX1b1xX57xX9xX172xX1axX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1axX2xX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX25xX26xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xX37xX38xX3xXexX1xX2dxX3dxX4xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX7xX4dxX3xX2xX50xX3xX33xX53xXexX3xXexX57xX58xX22xX3xX5bxX5cxX5dxX5dxX2xX3xXexX62xX3xX33xX65xX22xX23xXaxX3xX15axXdxX25xXexX1xX9xXaxX161xX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX172xX1bxX5bxXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX131xX84xX3xXcxX57xXdxX113xX2dxX3xXcxX1xX38xX3xXa9xX6xX22xX3x164a8xX22xX1xX1exX3xX4xX30xX22xX3xX14xX3dxX3xXexX57xX2d5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xX4xX41xX18xX3xXexX57xXdxX24fxX22xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xX4xX99xX22xX23xX3xXexX30xX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX2dxX6xX3xXexX53xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX22xX23xX1xX38xX5cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f67xX2dxXexX1xX26xX57xXaxX12xX0xX14xX12xX16xX23xX2dxX85xX14adxX22xX3xXa9xXf4xX34xX22xX23xX0xX69xX14xX12xX0xX69xXbxX12
Nguyễn Lương