Khủng hoảng chính trị kéo dài, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic từ chức
Ngày 30/3, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic đã từ chức , mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới sau cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một tháng qua.
42f9x55adxd912xa86ax9c9ax730cxcad4x5044x4fb0xX7xb3d1xa9cex7b93x55c5x5d91x99e0xX5x6e88xXaxdac6x4f4dxX1xc12bxcbebx98d5xX3xX1x7896x8206xX16xX17xX3xX4xX1x569fxX16xX1xX3xXex6722x72bfxX3xb081xcb9fxX1axX3x8266xb808xXdx931axX3xXcxX1xX15xX3xXex6ad3x5a1exX16xX17xX3x75a4xX5xX1ax7547xX6xX29xXdxX6xX3x8f81xX17xX1axX26xX3x8bbexX6xXexX1axX3fxXdxX4xX3xXexcba7xX3xX4xX1x5aa8xX4xX0x9598xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6dfxX10xX6xX2dxXaxX12xa562xX17xX2ex5e1axX3x6f07xc51bxX5axX74xX30xX3xXcxX1xX15xX3xXexX37xX38xX16xX17xX3xX3cxX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX3xX45xX17xX1axX26xX3xX4axX6xXexX1axX3fxXdxX4xX3x6ecdx967exX3xXexX53xX3xX4xX1xX57xX4xX3xX30xX3x63fexbf14xX3xX9axX37x4ea4xX16xX17xX3xX4xX1xX1axX3xX3fxXdx9022xX4xX3xXexX1xX2exX16xX1xX3xX5x7401xXbxX3xXa7x625dxXexX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXa7xX38xXdxX3xX7xX6x6f5axX3xX4xXd7xXc4xX4xX3xX29xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX16xX17xX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1axX3xX2dxX2exXdxX3xXa7xXc4xXexX3xXexX1xcfdbxX16xX17xX3x9c94xXd7xX6x889cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56e9xX6xXbxXexXdxX1axX16xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa7xX7x931bxXbxX1xX1axXexX1axXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX2dxXdxX7xXbxX5xX6xX72x50a4xX3xbfaaxX5xX1axX4xX29x5393xX3xXa7xX6xX26xX17xXdxX16xX131xX5xX10xc380xXexX147xX3xX6xXd7xXexX1axX14exX3xXa7xX6xX26xX17xXdxX16xX131xX26xXdxX17xX1xXexX147xX3xX6xXd7xXexX1axX14exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX16xX17xX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1axX3xX2dxX2exXdxX30xX3xXcxX1xX15xX3xXexX37xX38xX16xX17xX3xX3cxX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX3xX45xX17xX1axX26xX3xX4axX6xXexX1axX3fxXdxX4xX3xXexX53xX3xX4xX1xX57xX4xX3xX1x52f1xX16xX1xX3xX1bxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX109xX149xX6xX1axXexX1xX6xX16xX1xX1xX1axX6xX109xX3fxX16xX5axX16xX10x7fe6xX7xX5ax87ecxX2xX2xX74xX5axX2x6fe6xcb3axX2dxX74xX75xX1f6xX2xX74xX2xa27fxXexX1fexX1fexX1f5xX5xX2xX109xc428xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX16xX17xX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1axX3xX2dxX2exXdxX30xX3xXcxX1xX15xX3xXexX37xX38xX16xX17xX3xX3cxX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX3xX45xX17xX1axX26xX3xX4axX6xXexX1axX3fxXdxX4xX3xXexX53xX3xX4xX1xX57xX4xXaxX3xX2dxX6xXexX6xX131xXbxX1xX1axXexX1axX131xX1axX26xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX131xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX147xX5axX5axX4xX2dxX16xXdxXa7xX17xX109xX3fxXdxX10xXexX16xX6xXa7xXbxX5xXd7xX7xX109xX3fxX16xX5axXexaceexX1efxX75xX5axXd7xXbxX5xX1axX6xX2dxX10xX2dxX5ax915axXbxX4xX1ecxX3fxX1axX3fxXexX5axX1efxX75xX1efxX2xa72bxX75xX74xX2aaxX74xX2xX5axXexXexX29dxX3fxX16xX2aaxX7xX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX109xX206xXbxX17xXaxX3xX5axX12xXcxX1xX15xX3xXexX37xX38xX16xX17xX3xX3cxX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX3xX45xX17xX1axX26xX3xX4axX6xXexX1axX3fxXdxX4xX3xXexX26xX1axX16xX17xX3xX4xXd7xXc4xX4xX3xX1x968cxXbxX3xX149xX102xX1axX3xXexc84dxXdxX3xa9fdxX26xX6xXexXdxX7xX5xX6xX3fxX6xX30xX3xX16xX17xX2exX72xX3xX74xX75xX5axX74xX5axX1efxX75xX1efxX2xX109xX3xc120xX6fxX17xXd7x7444xX16xX147xX3xe03cx62c9xd017xX5axXcxXcx4f99xc74cxX6fxa43dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX1axX2dxX72xXaxX12xXcxc81fxX16xX17xX3xXexX1x9fbaxX16xX17xX3xX3cxX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX3x472axXd7x846dxX6xX16xX6xX3xX119xX6xXbxXd7xXexX1axX3fxX6xX3xX9axX9bxX3xX17xXdxX6xX1axX3xX16xX1xXdxXb6xXa7xX3xX3fx71e7xX3xX4xX1xX1axX3xX2fexXc4xX3xXexX26xX37xXa8xX16xX17xX3xXcxX2exXdxX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3x46e8xX2dxXd7xX6xX26xX2dxX3xX69xX10xX17xX10xX26xX3xXexX1xX2exX16xX1xX3xX5xXc0xXbxX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXa7xX38xXdxX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX1axX2dxX72xXaxX12xXcxbeb5xXexX3xX4xX1bxX3xX1fexX3xX9axX1bxX16xX17xX3xXexX26xX1axX16xX17xX3xX5xXdx7d37xX16xX3xXa7xXdxX16xX1xX3xX4x6749xXa7xX3xX106xXd7xX72x8340xX16xX3xX9axX9bxX3xX16xX1xX3c9xXexX3xXexX26xX21xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX17xXdxX6xX3xX16xXc4xXdxX3xX4xX102xX4xX3xXa7xX38xXdxX3xX4xba96xX16xX17xX3x7a07xX16xX17xX3xX69xX10xX17xX10xX26xX3xX9axXdxX3edxXd7xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX9axX3c9xXexX3xX16xX37xX38xX4xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX1axX2dxX72xXaxX12x7614xX16xX17xX3xX69xX10xX17xX10xX26xX30xX3xX1fexX1fexX3xXexXd7xX342xXdxX30xX3xX5xX2exX3xXa7xXc4xXexX3xX4x7033xXd7xX3xX2dxX1axX6xX16xX1xX3xX16xX1x550dxX16xX3xX3fxX2exX3xXexX53xX16xX17xX3xX5xX2exXa7xX3xX4xX348xX3xX3fxX3c9xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX2fexXc4xX3x73cexXd7xX348xX4xX3xXbxX1xd77bxX16xX17xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX1axX2dxX72xXaxX12xX448xX16xX17xX3xX9axX37xd0b3xX4xX3xX149xX342xX3xX16xX1xXdxXb6xXa7xX3xX5xX2exXa7xX3xX2fexXc4xX3xXexX26xX37xXa8xX16xX17xX3xXcxX2exXdxX3xX4xX1xX21xX16xX1xX3xX3fxX2exX1axX3xXexX1xX102xX16xX17xX3xX74xX5axX1efxX75xX1efxX75xX3xX29xX1xXdxX3xX9axX1bxX16xX17xX3xcf57x5689xX6xX6fxX4f0xX3xX4xX15xX6xX3xX416xX16xX17xX3xX3fxX2exX3xXcxX1xX15xX3xXexX37xX38xX16xX17xX3xX4axX6xXexX1axX3fxXdxX4xX3xX17xXdxX2exX16xX1xX3xX4xX1xXdxcd10xX16xX3xXexX1xa69cxX16xX17xX3xXexX26xX1axX16xX17xX3xX4xXd7xXc4xX4xX3xXexX342xX16xX17xX3xXexXd7xX72x58e8xX16xX3xX4x6411xX3xX109xX3xX448xX16xX17xX3xX69xX10xX17xX10xX26xX3xX1xXdxXb6xX16xX3xX4xX493xX16xX3xX9axX1bxXa7xX3xX16xX1xXc0xX16xX3xX4xX37x479fxX16xX17xX3xX3fxX27xX3xX106xXd7xX72xX3edxX16xX3xX2fexXc4xX3xXexX26xX37xXa8xX16xX17xX3x639axX3xXexX51cxX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX1axX2dxX72xXaxX12xX69xXb6xX3xXexX1xX348xX16xX17xX3xX72xX3xXexX51cxX3xX3cxX5xX1axX3fxX6xX29xXdxX6xX3xX9axX9bxX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX3fxXc0xXexX3xX5xXc4xX16xX3xXexX26xX1axX16xX17xX3xX5xX2exXa7xX3xX7x453cxX16xX17xX3xXexX1xX57xX3xX149xX6xX3xX4xX15xX6xX3xX2dxX27xX4xX1xX3xX3fxXdxX3dexXa7xX3xX9axX37xXacxX16xX17xX3xX1xX416xX3xX1xX3c9xXbxX3xX4xX3c9xXbxX3xX119xX4f0xX329xX45xb465xX131xX2x588axX3xX3fxX2exX3xX16xX37xX38xX4xX3xX16xX2exX72xX3xX9axX6xX16xX17xX3xX4xX5c1xX3xXexbddcxX3xX5xXb6xX3xXexX53cxX3xX3fxX1axX16xX17xX3xX2dxX1axX3xX3fxXdxX26xXd7xX7xX3xX3cxX322x4c7bxX3cxX131xX119xX1axX329xX131xX1efxX3xXexX21xX16xX1xX3xXexX1xX10xX1axX3xX9axX3e7xXd7xX3xX16xX17xX37xXacxXdxX3xXexX1xXd7xXc4xX4xX3xX2dxXdxXb6xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX16xX1xX3c9xXexX3xXexX1xX51cxX3xX17xXdxX38xXdxX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX1axX2dxX72xXaxX12xX13xX538xX3xXexX53xX3xX29xX1xXdxX3xX16xX342xX3xX26xX6xX3xX29xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX16xX17xX3xX9axX51cxX16xX3xX16xX6xX72xX3xX9axX9bxX3xX4xX5c1xX3xX290xX3xX149xXc4xX3xXexX26xX37xXa8xX16xX17xX30xX3xXexX26xX1axX16xX17xX3xX9axX5c1xX3xX4xX5c1xX3xX2fexXc4xX3xXexX26xX37xXa8xX16xX17xX3xX575xX3xXexX51cxX30xX3xX26xXacxXdxX3xX29xX1x756dxXdxX3xX16xXc4xXdxX3xX4xX102xX4xX3xX17xX31exXa7xX3xX2xX290xX3xXexX1xX2exX16xX1xX3xX3fxXdxX3dexX16xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX322xXd7xXexX1xX1axX26xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX621xX10xXd7xXexX10xX26xX7xX0xX5axXbxX12
Theo Reuters