Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-9, HĐND huyện Quảng Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn công tác nhân sự HĐND và UBND huyện.
1cd2x5415x3356x48d0x5125x7a68x8f0ax6e02x2d44xX7xa34dx988bxb1f0x4541x4715x6947xX5x37f7xXax8124xX0xX7xXex6f3dx65d5x56aexa866xX12x3bbfx7ae1xX18xX19xX3xX4xX1xc1f5xX3x385axX19x433bx31fbx7a55xX18xX3xX1bx82d8xX4xX3xXcxX1xbb04xX18xX1xX3xaeddx6ff2xa01axX4xX3x83e0x53c9xX26xX3xX19xXdx42d0xX3xX4xX1xX2cxX4xX3x8a4axX1x713cxX3xXexX31xX4xX1xX3x1fb2xacdfxX24x4520xX3xX1xX26xX27x9fb3xX18xX3x2cd3xX26x7bf4xX18xX19xX3x31a7xX36x4a81xX18xX19xX0x5199xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f8fxX10xX6x9ea6xXaxX12x734dx9056xX18xX19xX3xba45x41aex3026xa8a3xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3x4438xX1x5c43xX6xX3xX61xX61xX8dxX3xX18xX1xXdxX58xa888xX3xXa6x1d3exX3xb259x9d76xX2x5648xX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX3xXex58daxX3xX4xX1xX2cxX4xX3xb925xXb6xX3xX1x7e92xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2xXbbxX3x95c0xXa6xXb6xX3xX1xXcexXbxX3xX4xX1xX26xX27x95bcxX18xX3xX35x2169x8ac5xX3xX35x3af6xX3xXa6xXdxX58xX18xX3xXexX17x5572xX18xX3xX4x644axX18xX19xX3xXexX86xX4xX3xX18xX1x8ce8xX18xX3xX7x5004xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3x3681xXf5xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18x5507xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX0xXdxXb3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xXexX1xX26xXb3xX3axX3xXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxb10axXdxX82xXexX1x78d4xX3xXbbx9cfexXb9xXbxba49x7210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX159xX3xX8axXb9xbe71xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX67xX67xXdxX11bxX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX10exX18xX67xX18xX10xX154xX7xX67xXb8xXb9xb8caxX15cxX67xX2xXbbxX16cxX82xX15cxX2xX2xXb9xX2xX8axXbbxXexX196xX196xX196xX8axXb8xX5xXb9xX11bx7676xXbxX19x21cfxX16xX9xX8axX15cx5076xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xXaxX3xX154xXdxX82xXexX1xX9xXaxXbbxX15cxXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axXb9xX16cxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x2df3x2739xX18xX1xX3xX35xa5e1xX17xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xXex630dxX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xX4xX1xa28fxX4xX3xXb3x4008xX18xX19xX3xX4xX86xX4xX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXb3xaf12xXdxX3xX18xX1x7a9exX18xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xX10ex6b16xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xXcxX243xXdxX3xXa6xXb6xX3xX1xXcexXbxX8dxX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX23exX3xXexX1xXf9xX18xX19xX3x77ebxX26xX6xX3xXex3edfxX3xXexX16x58cfxX18xX1xX3xXb3xXdxX28xX18xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX82xX6xX18xX1xX3x55a1xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xXexX16xX107xX4xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX35xc2b1xXdxX3xX10exX279xXdxX3xX4xX86xX4xX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX159xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3x4d95x97f1xX18xX3xa680xXdxX18xX1xX3xX10exXf5xX3xX1bx8357xX3xX1bxX2d3xX18xX1xX3xX47xX36xX2cfxX18xX19xX3x8047xX3xX2f0xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xXa6xX1xXa8xX6xX3xX61xX61xX8dxX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxX3xXb8xXb9xXb8xX2xX160xX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX3bxX18xX3x71b6xX18xX1xX3xX47xX1xX26xX18xX19xX8dxX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX0xXdxXb3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX82xXexX1xX159xX3xXbbxX15cxXb9xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX159xX3xX8axX196xX196xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX67xX67xXdxX11bxX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX10exX18xX67xX18xX10xX154xX7xX67xXb8xXb9xX196xX15cxX67xX2xXbbxX16cxX82xX15cxXb9xX8cxX196xX16cxX15cxX1b5xXexX8cxX8cxX15cxX1b5xX16cxX5xXb9xX11bxX1adxXbxX19xX1b0xX16xX9xX1b5xX8cxXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xXaxX3xX154xXdxX82xXexX1xX9xXaxXbbxX15cxXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axX196xX196xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xXf5xX18xX3xX4xX5dxX18xX1xX3xXa6xXb6xX3xX1xXcexXbxX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xXcxXdxb753xXbxX3xX35xXa8xX8dxX3xX7xX6xX26xX3xXa6xX1xXdxX3xX18xX19xX1xX10xX3xXexX2cfxX3xXexX16xX2d3xX18xX1xX3xX19xXdxX279xXdxX3xXexX1xXdxX58xX26xX3xX18xX1xX103xX18xX3xX7xX107xX8dxX3xX4xX86xX4xX3xX35xX243xXdxX3xX3axXdxXecxX26xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX23exX3xX3ax790exX3xXbxX1xXdxX4ffxX26xX3xX35xXecxX3xX3axX3bxX26xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX82xX6xX18xX1xX159xX3xX2f0xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX8dxX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX8dxX3xX2f0xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX10exXf5xX3x3f3exX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX160xX3xXcxX16xX36xb3c9xX18xX19xX3xX3axX6xX18xX3xXa6xXdxX18xX1xX3xXexX4ffxX3xX8bxX3xX15fxX23exX3xX1xbc8axXdxX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX0xXdxXb3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX82xXexX1xX159xX3xXbbxX15cxXb9xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX159xX3xX8axX196xX196xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX67xX67xXdxX11bxX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX10exX18xX67xX18xX10xX154xX7xX67xXb8xXb9xX196xX15cxX67xX2xXbbxX16cxX82xX15cxXb9xX8cxX196xX8cxX2xX2xXexX2xX15cxX2xX8cxXb9xX5xXb9xX11bxX1adxXbxX19xX1b0xX16xX9xXb8xX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xXaxX3xX154xXdxX82xXexX1xX9xXaxXbbxX15cxXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axX196xX196xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX23dxXe4xX3xX7fxX26xX27xX3xXcaxXb6xX8dxX3xX2f0xX1xXa8xX3xX51xX22xX3xXexX1xX36xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xXexX16xX107xX4xX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX8dxX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xXbxX1xX86xXexX3xX3axXdxXecxX26xX3xXa6xX1xX6xXdxX3xXb3xX243xX4xX3xXa6xXb6xX3xX1xXcexXbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX331xX279xXdxX3xX7xX315xX3xXbxX1xXdxX4ffxX26xX3xXexX22xX18xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xX4xX6xX17xX8dxX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xXcxX1xX31xX3xX85xX63xX18xX8dxX3xX5b4xX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX3xX51xX6xX18xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xX10exX288xX8dxX3xXcxX16xX36xX5cbxX18xX19xX3xX51xX6xX18xX3xX53xX103xX18xX3xX10exX27exX18xX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX8dxX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX5b4xX27xX3xX3axX6xX18xX3xX335xXcxXcxX5bxX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2f0xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xXexX16xX107xX4xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xXa6xX1xXa8xX6xX3xX61xX61xX8dxX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX0xXdxXb3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX82xXexX1xX159xX3xXbbxX15cxXb9xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX159xX3xX8axX1b5xX15cxXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX67xX67xXdxX11bxX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX10exX18xX67xX18xX10xX154xX7xX67xXb8xXb9xX196xX15cxX67xX2xXbbxX16cxX82xX15cxXb9xX8cxX196xX8cxX196xX8axXexX1b5xX16cxXbbxXb9xX1b5xX5xXb9xX11bxX1adxXbxX19xX1b0xX16xX9xX15cxX1b5xXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xXaxX3xX154xXdxX82xXexX1xX9xXaxXbbxX15cxXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axX1b5xX15cxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX47xX86xX4xX3xX35xX243xXdxX3xX3axXdxXecxX26xX3xX3axX558xX3xXbxX1xXdxX4ffxX26xX3xX3axX3bxX26xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX82xX6xX18xX1xX3xX7fxX1bxX24xX53xX8dxX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX8dxX3xX2f0xX1xXa8xX3xX51xX22xX3xXexX1xX36xX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xXb8xXb9xX8bxXb8xXb9xXb8xX15cxX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX11bxX3xX47xX86xX4xX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX7fxX26xX27xX3xX24xX6xXb3xX8dxX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX8dxX3xXcxX16xX36xX5cbxX18xX19xX3xX2f0xX1xa0eaxX18xX19xX3x7117xXdxX86xX17xX3xX82xX288xX4xX3xX10exXf5xX3xX1bxXf5xX17xX3xXexX243xX17xX160xX3xX7fxXf5xX3xXcxX1xX4ffxX3xX391xX18xX1xX8dxX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX8dxX3xXcxX16xX36xX5cbxX18xX19xX3xXbxX1xXa91xX18xX19xX3xXcxXf5xXdxX3xX18xX19xX26xX27xXe4xX18xX3xX34bxX3xX335xXf9xXdxX3xXexX16xX36xX2cfxX18xX19xX8dxX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2f0xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX0xXdxXb3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX82xXexX1xX159xX3xXbbxX15cxXb9xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX159xX3xX8axX196xX196xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX67xX67xXdxX11bxX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX10exX18xX67xX18xX10xX154xX7xX67xXb8xXb9xX196xX15cxX67xX2xXbbxX16cxX82xX15cxXb9xX8cxX196xX8cxX15cxX2xXexX15cxXb9xX8axX1b5xXb9xX5xXb9xX11bxX1adxXbxX19xX1b0xX16xX9xX8cxXb8xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xXaxX3xX154xXdxX82xXexX1xX9xXaxXbbxX15cxXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axX196xX196xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xXcxX1xX31xX3xX85xX63xX18xX8dxX3xX5b4xX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX3xX51xX6xX18xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xX10exX288xX8dxX3xXcxX16xX36xX5cbxX18xX19xX3xX51xX6xX18xX3xX53xX103xX18xX3xX10exX27exX18xX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX8dxX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX5b4xX27xX3xX3axX6xX18xX3xX335xXcxXcxX5bxX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2f0xX1xXa8xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xXexX16xX107xX4xX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xXa6xX1xXa8xX6xX3xX61xX61xX8dxX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX47xX86xX4xX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX159xX3xX2f0xX1xX243xXb3xX3xXcxX1xX31xX3xX335xX6xXdxX8dxX3xX5b4xX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX3xX51xX6xX18xX3xXcxX1xX36xX2cfxX18xX19xX3xX10exX288xX8dxX3xXcxX16xX36xX5cbxX18xX19xX3xX51xX6xX18xX3xXcxXc3xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX8dxX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXcxX16xX36xX5cbxX18xX19xX3xX3axX6xX18xX3xXcaxXdxX18xX1xX3xXexX4ffxX3xX8bxX3xX61xX23exX3xX1xX5e1xXdxX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX11bxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX1bxX259xX18xX19xX3xX24xX19xXcexX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX8dxX3xX47xX1xX86xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX3axXc3xX3xX7xX26xX18xX19xX3xX5b4xX27xX3xX10exXdxXe4xX18xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX0xXdxXb3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX82xXexX1xX159xX3xXbbxX15cxXb9xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX159xX3xX8axX196xX196xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX67xX67xXdxX11bxX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX10exX18xX67xX18xX10xX154xX7xX67xXb8xXb9xX196xX15cxX67xX2xXbbxX16cxX82xX15cxX2xXb9xXb8xX2xXb9xX196xXexXb8xX15cxX8cxX15cxXb8xX5xXb9xX11bxX1adxXbxX19xX1b0xX16xX9xX8cxX196xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX26xX3xX19xXdxX40xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xXaxX3xX154xXdxX82xXexX1xX9xXaxXbbxX15cxXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axX196xX196xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX19xX26xX27xX28xX18xX3xX1bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX8dxX3xX2f0xX1xXa8xX3xX51xX22xX3xXexX1xX26xX3xX7fxX26xX27xX58xX18xX3xX49xX27xX8dxX3xX47xX1xX49xX3xXexX31xX4xX1xX3xX50xX51xX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xXa6xXb6xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8bxXb8xXb9xXb8xX2xX8dxX3xXbxX1xX86xXexX3xX3axXdxXecxX26xX3xX18xX1xX27exX18xX3xX18xX1xXdxX58xXb3xX3xX10exX288xX11bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX17xX82xX27xXaxX12xX47x3098xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xX1xX26xXf9xX18xX3xXa6xX1xXc3xX3xXa6xXb6xX3xX1xXcexXbxX8dxX3xX7fxX1bxX24xX53xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX5bxX26xX5dxX18xX19xX3xX61xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX23exX3xXexX1xX5dxX17xX3xX5xX26xX27exX18xX8dxX3xX2caxX26xX27xX4ffxXexX3xX18xX19xX1xX31xX3xX4xX86xX4xX3xXexX2cfxX3xXexX16xX2d3xX18xX1xX8dxX3xX82xX107xX3xXexX1xX5dxX17xX3xX18xX19xX1xX31xX3xX2caxX26xX27xX4ffxXexX3xX10exXe8xX3xX10exXdxX58xX4xX3xX7xX86xXbxX3xX18xX1xX27exXbxX8dxX3xX35xXc3xXdxX3xXexXe4xX18xX3xXexX16xX36xX2cfxX18xX19xX3xXexX16xX36xX2cfxX18xX19xX3xXb3xX3bxXb3xX3xX18xX17xX18xX8dxX3xXexXdxXecxX26xX3xX1xXcexX4xX8dxX3xXcxX7fxX47xX85xX3xXexX16xXe4xX18xX3xX35xX31xX6xX3xX3axXf5xX18xX3xX1xX26xX27xX58xX18xX160xX3xX51xXc3xX3xX7xX26xX18xX19xX3xXbxX1xXe4xX3xX82xX26xX27xX58xXexX3xX4xX1xX49xX3xXexX16xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX3bxX26xX3xXexX36xX3xX4xX86xX4xX3xX82xX107xX3xX86xX18xX3xX18xX332xXb3xX3xXb8xXb9xXb8xXb9xX160xX3xX51xX86xX17xX3xX4xX86xX17xX3xX35xXe8xX3xX15fxX26x4bb5xXexX3xX10exXf5xX3xX35xXdxXe8xX26xX3xX4xX1xa7e7xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX3xXexX16xX36xX63xX18xX19xX3xX35xX3bxX26xX3xXexX36xX3xX4xX86xX4xX3xX82xX107xX3xX86xX18xX3xX18xX332xXb3xX3xXb8xXb9xXb8xXb9xX160xX3xX2f0xX1xX103xX18xX3xX3axXc3xX3xX18xX19xX26xX1cxX18xX3xXexX332xX18xX19xX3xXexX1xX26xX3xXexXdxXe8xX18xX3xX7xaa19xX3xX82xX288xX18xX19xX3xX35xX10eaxXexX3xX18xX19xX103xX18xX3xX7xX86xX4xX1xX3xX4xX10eaxXbxX3xX1xX26xX27xX58xX18xX3xX18xX332xXb3xX3xXb8xXb9xX2xX8cxX8dxX3xX18xX19xX26xX1cxX18xX3xXexX332xX18xX19xX3xXexX1xX26xX3xXexXdxX4ffxXexX3xXa6xXdxX58xXb3xX3xX4xX1xXdxX8dxX3xX18xX19xX26xX1cxX18xX3xX35xX3bxX26xX3xXexX36xX3xX4xX63xX3xX7xX5cbxX3xX1xX243xX3xXexX3bxX18xX19xX3xX35xXecxX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX58xX18xX3xX82xX107xX3xX86xX18xX3xX35xX3bxX26xX3xXexX36xX3xX4xXf9xX18xX19xX3xX18xX332xXb3xX3xXb8xXb9xXb8xXb9x59c2xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX391xX26xXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX8bxX6xX5xXdxX19xX18xX159xX3xX16xXdxX19xX1xXexX160xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX335xX243xX18xX1xX3xX47xX36xX2cfxX18xX19xX3xX0xX67xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX67xXbxX12
Mạnh Cường