Phu quân của Nữ hoàng Elizabeth, Hoàng thân Philip phải nhập viện
Tối 17/2 (giờ Việt Nam), Điện Buckingham cho biết Hoàng thân Philip đã được đưa vào bệnh viện sau khi cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, thông báo cũng nói rõ việc này chỉ là "một biện pháp đề phòng" dựa trên tư vấn của bác sỹ.
91efxa819x11782xfdbbxa229x1355bx10e89xd503x11e73xX7xbdb2xffb6x12364xfbe0x10945xa105xX5x9c80xXaxa2e6x11e22xX1xa425xX3xf977xX15xd04bxac8fxX3xX4x11c90xX6xX3xf809xb98dxX3xX1xefccxad0exX1ax11b1bxX3xc83axX5xXdxf121xX6xf672xX10xXexX1xb486xX3x11ab0xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xXbxX1x1254dxXdxX3xX1axX1xdde6xXbxX3xad26xXdx9a48xX1axX0xf7e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xe395xXaxX12xXcxf50bxXdxX3xX2x12465xX55xb90exX3xad6bxX27xXdxc2cfxX3x11c3axXdxX52xXexX3xX20xX6x135e3xe33exX32xX3xae33xXdxX52xX1axX3xd0faxX15xX4xf514xXdxX1axX27xX1xX6xX7fxX3xX4xX1xX24xX3xX2exXdx10c02xXexX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xf5d4x11420xX3xXaexc306xf7e3xX4xX3xXaexXb2xX6xX3xX50xX25xX24xX3xX2exX52xX1axX1xX3xX50xXdxX52xX1axX3xX7xX6xX15xX3xX8bxX1xXdxX3xX4xX48xX7fxX3xXexX1xaacdx10f0dxX3xX8bxX1xdda7xX1axX27xX3xX8bxX1x13778xX10x12e1bxX3xXcxX15xXd7xX3xX1axX1xXdx11432xX1axX32xX3xXexX1xXdbxX1axX27xX3xX2ex9bf9xX24xX3xX4xf422xX1axX27xX3xX1axaba0xXdxX3xa6fdx1091exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX1axX25xXd7xX3xX4xX1x11887xX3xX5xX25xX3xe536xX7fxb697xXexX3xX2exXdxX52xX1axX3xXbxX1xXf7xXbxX3xXaexbb4axX3xXbxX1x11ebaxX1axX27xd645xX3xX67x9ef1xX6xX3xXexX103xXecxX1axX3xXexXb2xX3xX50xXd6xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX2exXf7xX4xX3xX7xd6a9xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX24xX67xXd7xXaxX12xX0xXdxX7fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7fxX7xd68bxXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX1axX27xX3xX29xX5xXdxX2cxX6xX2exX10xXexX1xX32xX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1axX1xX4dxXbxX3xX50xXdxX52xX1axX3xX1xcb1bxX1axX1xX3xX48xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe3xX2exX6xX24xXexX1xX6xX1axX1xX1xX24xX6xXe3xX50xX1axX55xX1axX10xcb9cxX7xX55xX71xX2x13717xX6fxX55xX2xX6fxX6fxX67x11851xX1eaxd432x11a88xX1f3xd252xX1f1xXexX1f3xX1f1xX1f1xX5xX2xXe3xf4ccxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX1axX27xX3xX29xX5xXdxX2cxX6xX2exX10xXexX1xX32xX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1axX1xX4dxXbxX3xX50xXdxX52xX1axXaxX3xX67xX6xXexX6xX16exXbxX1xX24xXexX24xX16exX24xX103xXdxX27xXdxX1axX6xX5xX16exX7xX103xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x9e25xX55xX55xX4xX67xX1axXdxX7fxX27xXe3xX50xXdxX10xXexX1axX6xX7fxXbxX5xX15xX7xXe3xX50xX1axX55xXex12e7bxX71xX1eaxX55xX15xXbxX5xX24xX6xX67xX10xX67xX55xX2cxX6xXexX7fxX2cxXd7xX55xX71xX1eaxX71xX2x12f55xX1eaxX71xX29cxX2xX6fxX55xX7fxX10xX103xX5xXdxX1axX29cxX2xX284xX284xX71xX2xaf73xX284xX1f3xX284xX29cxX71xX6xX2afxX2exX284xX6xX1f6xX284xX1eaxX2afxX2xX6xX1f1xX2xX2afxX4xX1f3xX2xX1f6xX71xX4xX1f3xX67xX2xX1f4xX67xX1f6xX1eaxX1f3xX67xX2exX1f3xX7xX15xXbxX10xX103xX1ffxX15xX7fxX2exX24xXe3xX1ffxXbxX27xXaxX3xX55xX12xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxXe3xX3xX73xd344xX1axX1xX26axX3xX20xf367xXcxX80xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX24xX67xXd7xXaxX12xX34xXdxX52xX1axX3x1225axXdbxX1axX27xX3xXexXb2x9b80xX4xX3x13295x11969xX3xX29xX67xXdxX1axX2exX15xX103xX27xX1xX3xXaexX6xX1axX27xX3xXaexXb2xXb3xX4xX3xX4xXf7xX4xX3xX2exXf7xX4xX3xX7xX148xX3xXexX1xX10xX24xX3xX67xX104xXdxX3xXexad00xXdxX3xX88xX52xX1axX1xX3xX50xXdxX52xX1axX3xd5b1xXdxX1axX27xX3xX29xX67xX1e5xX6xX103xX67xX3xX78x13391xX36dxX3x12ee6xX3xXexX1xX1dxX3xXaexXdbxX3x11021xX24xX1axX67xX24xX1axXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX24xX67xXd7xXaxX12xb968xX130xX3xX8bxXdxX99xX1axX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX7xfd3axX3xX370xX3xX5xX353xXdxX3xX2exX52xX1axX1xX3xX50xXdxX52xX1axX3xXexX103xX24xX1axX27xX3xX50xX25xXdxX3xX1axX27xX25xXd7xX3xXexX324xXdxXe3xX3xXcxX103xX15xXd7xX126xX1axX3xXexX1xXdbxX1axX27xX3xX7xX370xX3xXexX353xXdxX3xX4xXfbxX1axX27xX3xX327xXf7xX4xX3xX1axX1xX4dxX1axX3xXexX1c0xX1axX1xX3xXexX103xX353xX1axX27xX3xX4xX1dxX6xX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX8bxX1xXdbxX1axX27xX3xX5xXdxXecxX1axX3xX17xX15xX6xX1axX3xX27xX1c0xX3xXexX324xXdxX3xX67x1029cxX4xX1xX3xX2exX52xX1axX1xX3xX31dx12504xX78xX36dxX395xX16exX2xX2afxX3xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX24xX67xXd7xXaxX12xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3x12860xX1axX1xX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX4xX1xeec7xX1axX1xX3xXexX1xX328xX4xX3xX1axX27xX1xX111xX3xX1xXb2xX15xX3xX370xX3xXexX15x116a5xXdxX3xX2afxX284xXe3xX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xXexX1xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX50xX25xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX1axX27xX3xX29xX5xXdxX2cxX6xX2exX10xXexX1xX3xX36dxX36dxX3xX8bxX99xXexX3xX1xXdbxX1axX3xX1axbaeaxX7fxX3xX2xX2afxX1f1xX6fxX3xX50xX25xX3xX5xX25xX3xX1axX27xXb2xX76xXdxX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX1axX27xbc07xX15xX3xXexX1xX130xX4xX3xX1xXdxX52xX1axX3xX1axX1xXdxX52xX7fxX3xX50x96fexX3xX34xX24xX25xX1axX27xX3xX27xXdxX6xX3xX5xX19xX15xX3xX1axX1xXd6xXexX3xXexX103xX24xX1axX27xX3xX5xX431xX4xX1xX3xX7x12e80xX3xX1axXb2xX324xX4xX3xX464xX1axX1xXe3xX3x13052xX1axX27xX3xX4xX1xX471xX1axX1xX3xXexX1xX328xX4xX3xX1axX27xcc33xX1axX27xX3xXexX1xX130xX4xX3xX1xXdxX52xX1axX3xX1axX27xX1xaea5xX6xX3xX50xX4f1xX3xXexX52fxX3xX1axX4c2xX7fxX3xX71xX1eaxX2xX6fxXe3xX55xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX464xX15xXexX1xX24xX103xXaxX12xX73xX78xXdxX10xXexX1axX6xX7fx9a92xX80xX0xX55xXbxX12
(Vietnam+)