Lần đầu tiên trong 11 tháng, Malta không ghi nhận ca mắc mới
Lần đầu tiên trong 11 tháng qua, Malta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế quốc đảo Địa Trung Hải này kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác để ngăn chặn dịch bùng phát trở lại.
6de4xb930x909axce26xf953x86a9x7339xc8a9xf5adxX7x7ec6x7bdbxc36bx8784xf2bfxb89bxX5xfb26xXaxa24dxa717x7255xfa81xX3xd99bxX14x865dxX3xXexXdx8c36xX15xX3xXexcd60xbc21xX15xe035xX3xX2xX2xX3xXexX1xd457xX15xX24xeca4xX3xedfdxX6xX5xXexX6xX3xe3b0xX1xf335xX15xX24xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xd1c9xX15xX3xX4xX6xX3x9b86x780bxX4xX3xX48xeeb8xXdxX0xe77cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc2fxX10xX6xa84axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xXexX21xX22xX15xX24xX3xX2xX2xX3xXexX1xX2bxX15xX24xX3x8b24xX19xX6xX2exX3xX30xX6xX5xXexX6xX3xX36xX1xX38xX15xX24xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX48xX4dxXdxX3xdd1axbbcbxbfc1xeea2x6fdex9102xX2xc44bxX3xX15x9dcexX22xc575xX3xXcxX19x814fxX3xX15xX1xXdxX1dxX15xX2exX3xf29exa435xX3xXexX21xdc05x947cxX15xX24xX3xcf91xX3xXexda3axX3xX81xX19x9811xX4xX3xX17xb205xX22xX3xfa93xe246xX6xX3xXcxX21xX19xX15xX24xX3xX5fxXd4xXdxX3xX15xXb0xXb6xX3xX36xX1dxX19xX3xX24xec63xXdxX3xX15xX24xXc4x89d8xXdxX3xX62xe097xX15xX3xXexXdxXccxXbxX3xXexeeaexX4xX3xX4xXd4xX15xX1xX3xX24xXdxX2bxX4xX3xX17xb4f9xX3xX15xX24x7607xX15xX3xX4xX1x702dxX15xX3xX62xXd8xX4xX1xX3x9100x703fxX15xX24xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX21xXc5xX3xX5xfdebxXdxXb2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX22xX62xXb6xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX48xX7xXabxXbxX1xX22xXexX22xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xXexX21xX22xX15xX24xX3xX2xX2xX3xXexX1xX2bxX15xX24xX2exX3xX30xX6xX5xXexX6xX3xX36xX1xX38xX15xX24xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX48xX4dxXdxX3xX1x7919xX15xX1xX3xXd4xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXb2xX120xX6xX22xXexX1xX6xX15xX1xX1xX22xX6xXb2xa6efxX15xX50xX15xX10xc522xX7xX50xe78bxX2xX1cbx8b8dxX50xX2xbd68xX1d1xX62xX1cbx79cex7475xX2xX1cexbeafx9decxXexXadxXadxX5xX2xXb2xd8f4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xXexX21xX22xX15xX24xX3xX2xX2xX3xXexX1xX2bxX15xX24xX2exX3xX30xX6xX5xXexX6xX3xX36xX1xX38xX15xX24xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX48xX4dxXdxXaxX3xX62xX6xXexX6xXabxXbxX1xX22xXexX22xXabxX22xX21xXdxX24xXdxX15xX6xX5xXabxX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xcc83xX50xX50xX4xX62xX15xXdxX48xX24xXb2xX1c3xXdxX10xXexX15xX6xX48xXbxX5xX19xX7xXb2xX1c3xX15xX50xXexc953xX1cbxX1d5xX50xX19xXbxX5xX22xX6xX62xX10xX62xX50xXdxX1c3xXbxXb6xX4xXdxX1c3xX22xX50xX1cbxX1d5xX1cbxX2x8013xX1d5xX261xX27bxX1d5xX1d1xX50xXexXexda93xX1c3xX15xX27bxX1d5xX2xX1d5xX261xX27bxX48xX6xX5xXexX6xXb2xX1e1xXbxX24xXaxX3xX50xX12xXcxX1x9860xX4xX3xX36xX1xX2bxX4xX1xX3xX62xX121xX15xX24xX3xX120x7e1bxX6xX3xXexX12fxXdxX3xX48xXc0xXexX3xX81xX19xX2bxX15xX3xX113xX15xX3xXexX29cxX3xXbxX1xX101xX4xX3xX1c3xX101xX3xXc5xX3xXa8xX6xX5xX5xX10xXexXexX6xX2exX3xX30xX6xX5xXexX6xXb2xX3xcd8fxc974xX15xX1xX247xX3xXcxX5fx7a03xX50xXcxXcxX2e4xXa8xa62bx90edxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX22xX62xXb6xXaxX12xXcxX1xX38xX15xX24xX3xX120xX2bxX22xX3xXexX21xX1dxX15xX3xXexXb0xXdxX3xX36xX1xX22xXd4xX15xX3xXcxX1c8xXdxXexXexX10xX21xX3xX15xX24xXb0xXb6xX3xX1d1xX50xX261xX2exX3xXbfxXc0xX3xXexX21xXc4xXc5xX15xX24xX3xXa6xX1xX21xXdxX7xX3x85efxX10xX6xX21xX15xX10xX3xX1c3xXdxXccxXexX247xX3x734axX2eaxX24xXb0xXb6xX3xX1xX38xX48xX3xX15xX6xXb6xX3xX2dcxX1d1xX50xX261xX2ebxX3xX5xXb0xX3xX15xX24xXb0xXb6xX3xX17xX14xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX36xX1xX38xX15xX24xX3xX4xd804xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxef1exX48xX3xX36xX10fxX3xXexd34exX3xX48xX121xX6xX3xX5fxc16dxX3xX15xX113xX48xX3xX15xX24xX22xX2bxXdxXb2xX3xXd7xXdx7894xX19xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xXdxXccxXexX3xX5xXb0xX3xX4xX1x7394xX15xX24xX3xXexX6xX3xX62xX19xXb6xX3xXexX21xX1a3xX3xX36xaff4xX3xX5xX19xX42xXexX3xX1c3xXb0xX3xXexX21xX2bxX4xX1xX3xX15xX1xXdxf97bxX48xXb2x9ceaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX22xX62xXb6xXaxX12xX5fxXdxX3cfxX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX81xX19xX2bxX15xX3xX21xXc4x9aefxX19xX2exX3xX21xX12fxXbxX3xX4xX1xXdxXccxX19xX3xXbxX1xXdxX48xX3xX1c3xXb0xX3xX15xX1xXb0xX3xX1xX2bxXexX3xXexX12fxXdxX3xX30xX6xX5xXexX6xX3xX17xb7e2xX3xX48xXc5xX3xX4xa172xX6xX3xXexX21xXc5xX3xX5xX12fxXdxX3xX15xX1xXc4xX3xX48xXc0xXexX3xXbxX1xX14xX15xX3xXexX21xX22xX15xX24xX3xX36xXccxX3xX1xX22xX12fxX4xX1xX3xX4xa82cxX6xX3xX4xX1x9597xX15xX1xX3xXbxX1xX44fxX3xX24xXdxXd4xX48xX3xX62xX14xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX120xXdxX3cfxX15xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX1xX12fxX15xX3xX4xX1xXccxX3xXbxX1x7031xX15xX24xX3xX62xXd8xX4xX1xXb2xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX19xXd0xXdxX3xX4xX121xX15xX24xX3xX15xXc4xX4dxX4xX3xX15xXb0xXb6xX3xX36xX1xX38xX15xX24xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX4xX6xX3xX5xXf8xXb6xX3xX15xX1xXdxX37dxX48xX3xX48xX4dxXdxX3xX15xXb0xX22xX3xX15xX24xXb0xXb6xX3xX1cbxX1daxX50xX1d1xX50xX1cbxX1d5xX1cbxX1d5xXb2xX3xXcxX19xXb6xX3xX15xX1xXdxX1dxX15xX2exX3xX7xX6xX19xX3xX17xX375xX2exX3xX7xXd0xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX48xX4dxXdxX3xXexX113xX15xX24xX3xX62xX14xX15xX3xX1c3xXb0xX3xX5xX1dxX15xX3xXexX4dxXdxX3xX17xc139xX15xX1xX3xX17xXdxX10fxX48xX3xX1daxX2xX1d5xX3xX4xX6xX3xX48xXc0xXexX3xX15xX24xXb0xXb6xX3xX1c3xXb0xX22xX3xXexX1xX2bxX15xX24xX3xX1cexX3xXexX21xXc4xX4dxX4xX3xX36xX1xXdxX3xX24xXdxXd4xX48xX3xXexX21xXc5xX3xX5xX12fxXdxXb2xX3x743bxXd0xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX48xX4dxXdxX3xXc5xX3xX48xe1daxX4xX3xX48xXc0xXexX3xX4xX22xX15xX3xX7xXd0xX3xX17xXc4xX3f8xX4xX3xX62xX19xXb6xX3xXexX21xX1a3xX3xXexX21xX22xX15xX24xX3xX15xX1xXdxX39axX19xX3xXexX19xX14xX15xXb2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX22xX62xXb6xXaxX12x7371xX19xXd0xX4xX3xX17xXd4xX22xX3xX15xXb0xXb6xX3xX62xb32axX15xX3xX17xX14xX19xX3xX13xXdxX1dxX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXf8xX19xX3x70e4xX19xX3xX2dcxe415xfa66xX2ebxX3xXexX21xX22xX15xX24xX3xX4xX1xXc4xa528xX15xX24xX3xXexX21xX1a3xX15xX1xX3xXexXdxX1dxX48xX3xX4xX1xX44fxX15xX24xX3xX1c3xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXbxX1xX47dxX15xX24xX3xXa6xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxX2xXadxX3xX1c3xX4dxXdxX3xX1xX5ccxX15xX3xX1daxX1d5xa4dexX3xX7xXd0xX3xX15xX24xXc4xXf4xXdxX3xXexX21xXc4xXc5xX15xX24xX3xXexX1xXb0xX15xX1xX3xX17xX421xX3xX17xXc4xX3f8xX4xX3xXexXdxX1dxX48xX3xXbxX1xX47dxX15xX24xX3xX17xX14xXb6xX3xX17xX44fxX3xX1c3xXb0xX3xX1d1xX1daxX602xX3xX17xXc4xX3f8xX4xX3xXexXdxX1dxX48xX3xX454xXexX3xX15xX1x9a2axXexX3xX2xX3xX5xXdxX39axX19xXb2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0cfxX19xXexX1xX22xX21xXaxX12xX2dcxXcxXcxX2e4xXa8xX2eaxX50xXa8xXdxX10xXexX15xX6xX48xf25exX2ebxX0xX50xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)