Hàn Quốc sẽ giảm thiểu rủi ro kinh tế từ căng thẳng với Nhật Bản
Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết, nước này sẽ thực hiện các bước đi để cố gắng giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng nào có thể có từ căng thẳng thương mại với Nhật Bản, sau quyết định chấm dứt Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự Chung ( GSOMIA ) với Nhật Bản.
a299xb625xfa72xf867xcff4xf69axc9e7xa484x112ddxX7xa9e6xafb1xc2fdx10a9fx117c6xb4b1xX5xb5e7xXaxd623x11f78xf39dxf15dxX3x102bex10a57xa2f6xX4xX3xX7xae0dxX3x1211cxXdx10d0exe286xX3xXexX1xXdx10ac8xX18xX3x116fdxf9a0xXdxX3xX2ax11aa6xX3xc5a4xXdxX15xX1xX3xXexce79xX3xXexdc75xX3xX4xe974xX15xX1fxX3xXexX1xd27axX15xX1fxX3xfd9dxd883xXdxX3xb808xX1x12956xXexX3x10b73xX21xX15xX0xed27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf2c6xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX1fxX14x11e8cxX3xb9d1xe775xX54xcc02xX3xX4xX1xX2fxX3xafeexXdxX37xXex11606xX3xX15xd65dxX48xX4xX3xX15xX14xX75xX3xX7xX1dxX3xXexX1x10f49xX4xX3xX1xXdx11cc4xX15xX3xX4xd686xX4xX3xX80xX87xX48xX4xX3xeef4xXdxX3xXa5xX27xX3xX4xX19xX3xX1fxd3f3xX15xX1fxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX1xXdxX27xX18xX3xX80xf6f1xXexX3xX31x11eb7xX3xX21xX15xX1xX3xX1xX87xdb7cxX15xX1fxX3xX15xX14xX2fxX3xX4xce01xX3xXexX1xX27xX3xX4xXd4xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX15xX1fxX3xXexX1xX43xX15xX1fxX3xXexX1xX87xc792xX15xX1fxX3xX22x10b6dxXdxX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX84xX3xX7xX6xX18xX3x110dcxX18xX75xX37xXexX3xXa5xaf52xX15xX1xX3xX4xX1xXbfxX22xX3xX66xd53axXexX3xX13xXdxX99xXbxX3xXa5xX10fxX15xX1xX3x10736xX21xX22xX3xX80xX21xX2fxX3xXcxX1xf643xX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xX17xX18xd852xX15xX3xX7xX94xX3xee18xX1xX18xX15xX1fxX3xb75axX3x119b6xdd34xcf66x127ecxf28fxd208xX3x108b5xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15x1057dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xX0xXdxX22xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7x12905xXbxX1xX2fxXexX2fxXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX75xfe9bxX3xX80xX5xX2fxX4xX31xadccxX3xX22xX6xX2axX1fxXdxX15xX185xX5xX10xe48cxXexX19bxX3xX6xX18xXexX2fxX1a2xX3xX22xX6xX2axX1fxXdxX15xX185xX2axXdxX1fxX1xXexX19bxX3xX6xX18xXexX2fxX1a2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX1xXdxX27xX18xX3xX2axX2bxXdxX3xX2axX2fxX3xX31xXdxX15xX1xX3xXexX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX15xX1fxX3xXexX1xX43xX15xX1fxX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX3xX1x1024dxX15xX1xX3xX21xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX15dxX80xX6xX2fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2fxX6xX15dxX47xX15xX54xX15xX10xe4efxX7xX54xX2xa2c3xX78xX78xX54xX2xd8daxX7axX66xff0exX2xX2xd695xX77xX77xX249xXexbfffxX246xX249xX23exX5xX2xX15dx11c78xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX1xXdxX27xX18xX3xX2axX2bxXdxX3xX2axX2fxX3xX31xXdxX15xX1xX3xXexX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX15xX1fxX3xXexX1xX43xX15xX1fxX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xXaxX3xX66xX6xXexX6xX185xXbxX1xX2fxXexX2fxX185xX2fxX2axXdxX1fxXdxX15xX6xX5xX185xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19bxX54xX54xX4xX66xX15xXdxX22xX1fxX15dxX47xXdxX10xXexX15xX6xX22xXbxX5xX18xX7xX15dxX47xX15xX54xXex1079dxX77xX249xX54xX18xXbxX5xX2fxX6xX66xX10xX66xX54xX5xX10xXbx119ccxX54xX77xX249xX2xX23exfdf4xX249xX7axX2efxX77xX78xX54xX4xX1xXdxXbxX77xX15dxX255xXbxX1fxXaxX3xX54xX12xX140xX1xXdxXbxX3xXa5xXdxX99xX15xX3xXexa480xX15dxX3xX146x11e64xX15xX1xX3xX22xXdxX15xX1xX3xX1x11783xX6xX19bxX3xb10fxXdxX15xX6xX15xX4xXdxX6xX5xX3xXcxXdxX22xX10xX7xX14fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX66xX75xXaxX12xXcxX2axX2fxX15xX1fxX3xX4xX18xd8eaxX4xX3xX1xX31cxXbxX3xX80xX9dxX2fxX84xX3xX50xX34dxX3xXexX2axX87xXcbxX15xX1fxX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xe70bxX15xX1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX13xX2fxX15xX1fxX3xX4bxX6xX22xX185xX31xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX2axbac5xX15xX1fxX3xXa5xX34dxX15xX1fxX3xXexX1xX9dxXdxX3xX22xX48xXdxX3xX15xX1xXbfxXexX3xX4xX2bxX6xX3xX149xX10xX2fxX18xX5xX3xX4xXd4xX3xXexX1xX27xX3xX5xX14xX22xX3xc53dxXbfxX18xX3xXa5xXdxX3xX108xX18xX6xX15xX3xX1xX99xX3xX7xX2fxX15xX1fxX3xXbxX1xX87xXeexX15xX1fxX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX84xX3xX47xX19xX15xX3xX80xX10fxX3xX4xX3dxX15xX1fxX3xXexX1xX43xX15xX1fxX3xX80xXcbxXdxX3xX7xX94xX3xX1xXf3xX15xX3xX4xX1xX37xX3xX3b3xX18xXbfxXexX3xX31xX1x11dddxX18xX3xX4xX2bxX6xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX3xX7xX6xX15xX1fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX15dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX66xX75xXaxX12xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX3xXa5x1033dxX3xX9dxXbxX3xXa5xfa40xXexX3xX4xX9dxX4xX3xX108xX18xX75xX3xXa5xX10fxX15xX1xX3xX4xX1xX447xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX1xXeexX15xX3xX47x1099fxX3xX3b3xX18xXbfxXexX3xX31xX1xX404xX18xX3xX7xX6xX15xX1fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXa5xX19xXdxX3xX47xX48xXdxX3xX78xX3xX15xX1fxX18xX75xb677xX15xX3xX5xXdxX99xX18xX3xX47xX19xX15xX3xX2axXbfxXexX3xX108xX18xX6xX15xX3xXexX2axX31cxX15xX1fxX3xXexX2axX2fxX15xX1fxX3xX47xXdxX99xX4xX3xX7xX21xX15xX3xX3b3xX18xXbfxXexX3xX4xX1xXdxXbxX3xX47xX14xX3xX22xX14xX15xX3xX1xX215xX15xX1xX3xX15dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX66xX75xXaxX12xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX3xX4xeefexX15xX1fxX3xX5xX2fxXf3xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX31xX1xa5fbxXdxX3xXaxX3x10d1bxX6xX15xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xXcxX2axXafxX15xX1fxX3xXaxX3xX4xX9dxX4xX3xXa5xX19xXdxX3xXexX9dxX4xX3xXexX1xX87xXeexX15xX1fxX3xX22xXf3xXdxX3xXa5xX9dxX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xX4xX4dxX75xX3xXa5xX27xX3xXexX2axX21xX3xXa5xX4edxX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXbxX1xX9dxX15xX3xX108xX18xX75xX37xXexX3xX4xX2bxX6xX3xXcx126b1xX6xX3xX9dxX15xX3xXcxX19xXdxX3xX4xX6xX2fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX3dxX22xX3xX15xX1fxX2fxX9dxXdxX3xX75xX48dxX18xX3xX4x129b4xX18xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX130xX15xX1fxX3xXexX75xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX3xX80xe3e9xXdxX3xXexX1xX87xed97xX15xX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX9dxX4xX3xX15xXf3xX15xX3xX15xX1xX13axX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX80xX10fxX3xe76dxXbxX3xX80xX18xX34dxX4xX3xX5xX6xX2fxX3xXa5xX34dxX15xX1fxX3xXexX2axX2fxX15xX1fxX3xXexX1xX5a0xXdxX3xX31xXc3xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX21xX15xX3xX4xX1xXdxX37xX22xX3xXa5xXd4xX15xX1fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX146xX2xX23exX2xX249xX185xX2xX23exX24exX246xX14fxX15dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2fxX18xX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xb185xX2fxX15xX1xX6xXbxX0xX54xXbxX12