Các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, quyết định cho học sinh nghỉ học
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.
b411xb990x128f9xe218x13ce4x148c8xc3d6xbb56xee39xX7x140e5x14b06xccedxf6caxd133x1487fxX5x12e68xXax132d8xc01fxf212xX4xX3xXex12030x11c26xX1xX3x1140ax1053cxX3xX4xbc22xX19x13179xX3xc442xbcf9xX3xd7a2xbcd0xX4xX1xX3xX27x11d65xX19xX22xX3xXex11e50xXexX3xX4x15238xX3xX5x10a3dxX3xX1xf041xXdx130dcxX3x146bdxe6a2x12761x11a88xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX4xX1x1219exX3xX1xc6edxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4xX0x13f46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139e1xX10xX6xX27xXaxX12xXcxX1x107caxX3xXexfbb5x1268bxX19xX22xX3xX13xX1x11bb2xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xc9c5xX22xX41xX42xX39xX19xX3x142a8xX41x13ee7xX19xX3x13676xX1xfd99xX4xX3x118d1xX2dxX6xX3x1359bx12c6bxX3xX24xX6xX19xX3xX1x149bfxX19xX1xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX1cxXdxf934xX19xX3xX7xX25xX3xX2xdcecxe9aaxX61xX13x13c2fx12ca4xXcxXcxX22xX3xX9bxd980xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xXex10f0dxX19xX22xX3xX4xX7bxcd69xX19xX22xX3xXbxX1xded0xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xXb2xX19xX1xX3xX9bxXdxf3a8xdc7bxX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xX20xX3xX1xX32xXbxX3xX4xX32xXbxX3xX27xX4dxX3xX4xX1xX78xX19xX22xX3xXf0xX7cxXdxX3xX4xX78xX6xX3xX9bxXdxX3xe87fxX98xXexX3xX13xX4dxX117xX4dxX19xX6xX3xX22xX93xX42xX3xX117xX6xX3exX3xXexX117xX4dxX19xX22xX3xX1cx12fcexX3xX19xXefxX41xX3xX117x141cdx12c21xX3xX70x12f38xX19xX3xX4xX1xX43xX3xXex13bd7xXbxX3xXexX117xX41xX19xX22xX3xX1cxX20xX19xX22xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdx12ca3xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX27xX2dxX19xX22xX3xXexX32xXexX3xX4xX36xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3exX3xX9fxcecaxX3xX4xX36xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX1cxX1dxX3xX9fxX1xX6xXdxX3xXf0xX13cxX4xX157xX3xX40xX41xX42xX43xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4x11955xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXf0xX6xX117xX22xXdxX19xX139xX3xe017xXbx120c0xX3xX6xX41xXexX4dxX157xXaxX12xX0xXexX24xX4dxX27xX42xX12xX0xXexX117xX12xX0xXexX27xX12xX0xXdxXf0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX27xXexX1xX41xXf0xX24xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax157a2xXdxX27xXexX1xX139xX3xXbaxXb9xd2e6xXbxX1ddxX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX139xX3x15432xXb9xXb9xXbxX1ddxX157xXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX61xX61xXdxX1c0xX24xX6xX4dxXexX1xX6xX19xX1xX1xX4dxX6xX1c0xX9bxX19xX61xX19xX10xX211xX7xX61xX1dbxX21axX21axXb9xX61xX2xX21axXb9xX27xX2xX21ax11e54xXb9xX227xXb9xX2xXex11441xXbaxX262xX227xX5xX2xX1c0x12d7bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX27xX2dxX19xX22xX3xXexX32xXexX3xX4xX36xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3exX3xX40xX41xX42xX43xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXexX27xX12xX0xX61xXexX117xX12xX0xXexX117xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4dxX19xXaxX12xX70xX13cxX19xX3xX4xX1xX43xX3xXexX144xXbxX3xXexX117xX41xX19xX22xX3xX1cxX20xX19xX22xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX157xX3xX27xX2dxX19xX22xX3xXex10badxX3xX4xX1x156ffxX4xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xXbexX3x13a08xX19xX1xX3xXf0xXdxX19xX1xX3xX1xX50xX6xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX27xX12xX0xX61xXexX117xX12xX0xX61xXexX24xX4dxX27xX42xX12xX0xX61xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb848xX4dxX27xX42xXaxX12xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX1cxXdxXb2xX19xX139xX3xX357xX3cxX3xd9baxX3xXexX43xX3exX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3exX3xc367xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xdb00xX6xX4dxX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xXbexX3xXcxX1xX7bxca10xX19xX22xX3xX24xXdxX19xX1xX3xX9bxXa7xX3xX91xX1dxX3xX1xX3cxXdxX3exX3x10749xXdxX6xX4dxX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xX9bxX144xX19xX3xXexX36xXdxX3exX3xXcxXa7xXdxX3xX4xX1xX82xX19xX1xX3exX3x13d61xXccxX19xX3xX1xX131xX6xX3exX3xXcxX1xX187xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX9bxXa7xX3xe267xX41xX3xX5xX28xX4xX1xX3exX3xX3c3xXdxX14xX4dxX3xX27xf103xX4xX3xX9bxXa7xX3xXbdxXa7xX4dxX3xXexX13cxX4dxX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xXcxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3exX3xXcxX1xX20xX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xX9bxXa7xX3xXcxX117xX41xX42xXc4xX19xX3xXexX1xX20xX19xX22xX157xX3xb9dcxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3exX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX117xfdddxX4xX3xXexX1xX41xX3cxX4xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX7bxX3afxX19xX22xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX8axX22xXa7xX42xX3xX21axX2xX61xX21axX1dbxX61xX1dbxX21axX1dbxX21axX3exX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX9bxXdxXefxXf0xX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xX20xX3xX1xX32xXbxX3xX4xX32xXbxX3xX27xX4dxX3xX4xX1xX78xX19xX22xX3xXf0xX7cxXdxX3xX4xX78xX6xX3xX9bxXdxX3xX117xX98xXexX3xX13xX4dxX117xX4dxX19xX6xX3xX22xX93xX42xX3xX117xX6xX3xd66axX395xX41xX42xX43xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX7xX25xX3xX2xX25cxX227xX61xX395xXbdxXbexXcxXcxX22x11af2xX1c0xX3xXbdxX187xX3xXexXdxX43xXbxX3xXexX406xX4xX3xX1cxd899xX42xX3xXf0xX13cxX19xX1xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xXb2xX19xX1xX3exX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX139xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX2xX1c0xX3xX357xX3cxX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX139xX3xX13xX1xX78xX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xX4xX131xX3xX9bxXccxX19xX3xX24xX36xX19xX3xXexX117xX6xX4dxX3xX1cxX30exXdxX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3afxX3xX40xX41xX6xX19xX3xX4xX1xX312xX4xX3xX19xXccxX19xX22xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXc4xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX78xX3xXexX117xX7bxX3afxX19xX22xX3exX3xX24xXdxXb2xX19xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xXb2xX19xX1xX3xX4xX78xX6xX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX1cxX187xX3xXexX13cxX4dxX3xX7xX463xX3xX1cx155ffxX19xX22xX3xXexX1xX41xX144xX19xX3exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf7c4xX3xX9bxXa7xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xcb95xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xXcxX1xX25xX19xX22xX3xX19xX1xX32xXexX3xX9bxX7cxXdxX3xXbxX1xX82xX6xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXc4xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX1cxX7bxX6xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX27xX93xX19xX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xXexX2dxX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX4xX14xX4xX3xX4xb4bdxX6xX3xX9fxX1xX526xX41xX3xX40xX41xX25xX4xX3xXexX43xX139xX3xX70x104ddxX41xX3xX8axX22xX1xX28xX3xX4fdxXexX18xX19xX1xX3xX3a1xX13cxX19xX22xX3x11e37xX3afxX19xX516xX3exX3xX3a1xXa7xX4dxX3xX13xX6xXdxX3xX4fdxXexX18xX19xX1xX3xX3a1xXa7xX4dxX3xX13xX6xXdxX516xX3exX3x13040xX131xX19xX22xX3xX13xX14xXdxX3xX4fdxXexX18xX19xX1xX3xX395xX41xX36xX19xX22xX3xX8axXdxX19xX1xX516xX3exX3xXcxX93xX42xX3xXcxX117xX6xX19xX22xX3xX4fdxXexX18xX19xX1xX3xXbdxXdxXb2xX19xX3xX357xXdxXefxX19xX516xX3xX9bxXa7xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX78xX42xX3xX4fdxXexX18xX19xX1xX3xX70xXa7xX3xX3c3xXdxX6xX19xX22xX516xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX1cxXc4xX3xX19xX22xX1xX28xX3xX4xX78xX6xX3xX357xX3cxX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX1c0xX3xX13xX1xX78xX3xXexX117xf9fcxX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3xXexX13cxX4dxX3xX1cxXdxXc4xX41xX3xX9fxXdxXb2xX19xX3xXexX1xX41xX144xX19xX3xX5xX641xXdxX3xX1cxX187xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX27xX93xX19xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX1dbxX1c0xX3xX357xX3cxX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX139xX3xX13xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX3exX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX4xX131xX3xX4xX6c8xX6xX3xX9fxX1xX526xX41xX3xX24xXdxXefxX19xX3xX22xXdxX7cxXdxX3xX40xX41xX36xX19xX3xX5xXa0xX3xX19xX22xX1xXdxXefxXf0xX3xX19xX22xfe1cxXexX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX1ddxX41xX32xXexX3xX19xX1xX144xXbxX3xX4xX36xX19xX1xX3exX3xX1cxXdxX3xX5xX13cxXdxX3xX40xX41xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX6c8xX6xX3xX9fxX1xX526xX41xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX13xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX37axX3xXexX43xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3exX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX3exX3xX43dxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX4xX131xX3xX4xX6c8xX6xX3xX9fxX1xX526xX41xX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xX24xX3cxX3exX3xX1xXa7xX19xX22xX3xX9fxX1xX20xX19xX22xX3xXexXdxX43xXbxX3xX19xX1xX144xX19xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX3xXexX2dxX3xX9bx100caxX19xX22xX3xX4xX131xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xX36xX4dxX3xX1cxX36xXf0xX3xX4xX3afxX3xX7xbc00xX3xX9bxX144xXexX3xX4xX1xX32xXexX3exX3xXexX117xX6xX19xX22xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX24xX28xX3exX3xX19xX3afxXdxX3xXexXdxX43xXbxX3xX19xX1xX144xX19xX3exX3xXccxX19xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1cxX187xX3xX1cxX131xX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX27xX93xX19xX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX3xX9bxXa7xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX42xX3xXexX144xXbxX3xXexX117xX41xX19xX22xX3xX2x1096dxX3xX19xX22xXa7xX42xX3exX3xX40xX41xX36xX19xX3xX5xXa0xX3xX4xX1xX85axXexX3xX4xX1xbe4bxX3xXexX1xX10xX4dxX3xX40xX41xX42xX3xX1cxX28xX19xX1xX1c0xX3xX13xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX3xX357xX3cxX3xX1cxX3cxXdxX3xX24xXdxXefxX19xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX5xX463xX4xX3xX5xX7bxX641xX19xX22xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX9bxX937xX19xX22xX3xX24xXdxXefxX19xX3xX22xXdxX7cxXdxX3xX9fxXdxX187xXf0xX3xX7xX4dxX14xXexX3xX4xX1xX85axXexX3xX4xX1xX9d0xX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xXf0xXd8xX19xX3exX3xX5xX25xXdxX3xXf0xX94fxX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX227xX1c0xX3xX357xX3cxX3xX37axX3xXexX43xX139xX3xX13xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX3exX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3exX3xX43dxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xXexX30exX3xX4xX1xX312xX4xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX24xXdxXb2xX19xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX42xX3xX42xX3xXexX43xX3xX2xX9b9xX3xX19xX22xXa7xX42xX3xX1cxX25xXdxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX27xX93xX19xX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xXexX117xX94fxX3xX9bxXc4xX3xXexX2dxX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX157xX3xXexX117xX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xX641xXbxX3xX19xX22xX1xXdxX3xX19xX22xXd2xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX19xX22xX6xX42xX3xX1ddx14294xXexX3xX19xX22xX1xXdxXb2xXf0xX3xX7xXa7xX19xX22xX3xX5xX50xX4xX3xX9bxXa7xX3xX1cxXdxXc4xX41xX3xXexX117xX28xX3xX9fxX28xXbxX3xXexX1xXd2xXdxX3xX9fxX1xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX24xXb2xX19xX1xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX19xX1xXdxX39xXf0xX3xX24xXb2xX19xX1xX3xXexX117xXefxX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1x12a04xX19xX3xX9b9xX3xXexX13cxXdxX3xX4xX1xbb65xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xXbdxX526xX42xX3xXf0xX13cxX19xX1xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xXexX144xXbxX3xX1xX41xX32xX19xX3xX4xX1xX41xX42xXefxX19xX3xXf0xX20xX19xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3exX3xX24xX36xX4dxX3xX1cxX36xXf0xX3xX1ddxX6c8xX3xX5xXa0xX3xXexX13cxXdxX3xX4xX1xXbc0xX3exX3xX1xX13cxX19xX3xX4xX1xX43xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX5xX93xX42xX3xX4xX1xXb5exX4dxX157xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX3xX4xX14xX4xX3xX24xX3cxX3exX3xX19xX22xXa7xX19xX1xX3exX3xX4xX3afxX3xX40xX41xX6xX19xX3xX9bxXa7xX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX9fxXdxX187xXf0xX3xXexX117xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xXexXdxXb2xX19xX3exX3xXexX117xX6xX19xX22xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX24xX28xX3exX3xX9bxX144xXexX3xXexX7bxX3exX3xXexX1xX41xX25xX4xX3ex136cbxX3xXbxX1xX406xX4xX3xX9bxX406xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3exX3xX9fxX28xXbxX3xXexX1xXd2xXdxX3xX24xX14xX4dxX3xX4xX14xX4dxX3exX3xX1cxXc4xX3xX1ddxX41xX32xXexX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX9b9xX1c0xX3xX357xX3cxX3xX3a1xX6xX4dxX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xXbexX3xXcxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX24xXdxX19xX1xX3xX9bxXa7xX3xX91xX1dxX3xX1xX3cxXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX3exX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xX117xXa7xX3xX7xX4dxX14xXexX3xX7xX25xX3xX5xX6xX4dxX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX5xXa7xXf0xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX94fxX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXa7xX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xX24xX14xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX3exX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3exX3xX37axX3xXexX43xX3exX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xX1cxX187xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX4xX1xX41xX526xX19xX3xX24xX28xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX14xX19xX3xXbxX1xX937xX3xX1xX641xXbxX3xXexX117xX4dxX19xX22xX3xXexX117xX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xX641xXbxX3xX4xXbb5xX19xX3xXexXdxX43xXbxX3xX19xX1xX144xX19xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX157xX3xX1xX7bxX7cxX19xX22xX3xX27x11416xX19xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX9bxXa7xX3xX27xX4dxX6xX19xX1xX3xX19xX22xX1xXdxXb2xXbxX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xX4xX131xX3xX7xX6c8xX3xX27xX406xX19xX22xX3xX5xX6xX4dxX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX24xXdxXb2xX19xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX40xX41xX42xX3xX1cxX28xX19xX1xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xXb9xX1c0xX3xX357xX3cxX3xX3e2xXccxX19xX3xX1xX131xX6xX3exX3xXcxX1xX187xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX9bxXa7xX3xX3f7xX41xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexXccxX19xX22xX3xX4xX7bxXd2xX19xX22xX3xX9fxXdxX187xXf0xX3xXexX117xX6xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX27xX2dxX19xX22xX3xX1xd48exX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX4xX1xX7bxX6xX3xX9fxX1xX6xXdxX3xXf0xX13cxX4xX3xX9bxXa7xX3xX22xXdxX36xXf0xX3xX1xXf2exX19xX3xX40xX41xX42xX3xXf0xX20xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xXexX13cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX157xX3xX4xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX43dxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX3xXexX117xXdxXb2xXexX3xX1cxX187xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX27xX2dxX19xX22xX3xXexX32xXexX3xX4xX36xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3exX3xX9fxX187xX3xX4xX36xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX1cxX1dxX3xX9fxX1xX6xXdxX3xXf0xX13cxX4xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xXbaxX1c0xX3xX357xX3cxX3xX3c3xXdxX14xX4dxX3xX27xX406xX4xX3xX9bxXa7xX3xXbdxXa7xX4dxX3xXexX13cxX4dxX3xX1xX7bxX7cxX19xX22xX3xX27xXe4exX19xX3xX4xX406xX3xXexX1xX187xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4xX3exX3xX1cxX85axX4xX3xX24xXdxXb2xXexX3xX1cxX25xXdxX3xX9bxX7cxXdxX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX27xX7bxX7cxXdxX3xX2xX1dbxX3xXexX41xX30exXdxX3xXexX13cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX157xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX3xX14xXbxX3xX27xX406xX19xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX24xXdxXb2xX19xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX19xX1xX7bxX139xX3xX1cxX10xX4dxX3xX9fxX1xX526xX41xX3xXexX117xX6xX19xX22xX3exX3xX117xX6c8xX6xX3xXexX6xX42xX3xX24xe5c9xX19xX22xX3xX1ddxXa7xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX7xX6c8xX3xX27xX406xX19xX22xX3xX4xX1xX32xXexX3xX7xX14xXexX3xX9fxX1xX41xX526xX19xX3exX3xX9fxX1xX6c8xX3xXexX117xX937xX19xX22xX3xXexX117xX7bxXd2xX19xX22xX3exX3xX5xX7cxXbxX3xX1xX50xX4xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX25cxX1c0xX3xX357xX3cxX3xX3c3xXdxX6xX4dxX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xX9bxX144xX19xX3xXexX36xXdxX139xX3xX13xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX9fxX1xX20xX19xX22xX3xX1cxX187xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX27xXdxX3xX4xX1xX41xX42xX187xX19xX3xX1cxX43xX19xX3xX9bxX937xX19xX22xX3xX4xX131xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3exX3xXexX13cxX4dxX3xX1cxXdxXc4xX41xX3xX9fxXdxXb2xX19xX3xX1cxX7bxX6xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX117xXd2xXdxX3xX9fxX1x121b7xXdxX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX9bxXa7xX3xX1cxX7bxX6xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xXexX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX9bxX937xX19xX22xX3xX4xX131xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX1c0xX3x12bcaxX1xXdxX3xX1cxX7bxX6xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX3exX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xX24xX14xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xX357xX3cxX3xX37axX3xXexX43xX3xX9bxXa7xX3xX4xX3afxX3xX40xX41xX6xX19xX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xX1cxX187xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX42xX3xX42xX3xXexX43xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX1cxX98xX19xX22xX3xX40xX41xX42xX3xX1cxX28xX19xX1xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX13xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX3exX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3xX24xX25xX3xXexX117xX82xX3xX1cxX131xX19xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xX3e2xXdxXb2xXexX3xX8axX6xXf0xX3xXexX2dxX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xX9bxXc4xX3xX19xX7bxX7cxX4xX3xX40xX41xX6xX3xX7xX93xX19xX3xX24xX6xX42xX3xX40xX41xX25xX4xX3xXexX43xX3xX3e2xX93xX19xX3xXbdxX625xX19xX3xX4fdxX395xX41xX36xX19xX22xX3xX8axXdxX19xX1xX516xX3xX9bxXa7xX3xXf0xX3cxXexX3xX7xX25xX3xX7xX93xX19xX3xX24xX6xX42xX3xX9fxX1xX14xX4xX3xXexX13cxXdxX3xXf0xXdxXc4xX19xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3exX3xXf0xXdxXc4xX19xX3xX8axX6xXf0xX3xX4fdxXexX117xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX7xX93xX19xX3xX24xX6xX42xX3xX40xX41xX25xX4xX3xXexX43xX516xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX13xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX8axX22xX4dxX13cxXdxX3xX22xXdxX6xX4dxX3exX3xX395xX41xX25xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3xX9bxXa7xX3xX4xX3afxX3xX40xX41xX6xX19xX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xX4xX131xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX14xX19xX3xX1ddxX6c8xX3xX5xXa0xX3xXbxX1xX937xX3xX1xX641xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xXb2xX19xX1xX3xX1cxX25xXdxX3xX9bxX7cxXdxX3xX1xX4dxX13cxXexX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xX9bxX144xX19xX3xXexX36xXdxX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xX7xe0cbxXexX3xX9bxX7cxXdxX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX395xX41xX25xX4xX3xXexX7bxX3afxX19xX22xX3xXexX463xX3xX19xX1xX7bxX3xX1cxX25xXdxX3xX9bxX7cxXdxX3xX1xX4dxX13cxXexX3xX1cxX3cxX19xX22xX3xX9bxX144xX19xX3xXexX36xXdxX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xX24xX3cxX3exX3xX1cxX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xXa7xX19xX22xX3xX9fxX1xX20xX19xX22xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xf363xX1c0xX3xX13xX14xX4xX3xX357xX3cxX139xX3xX13xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3exX3xX13xX20xX19xX22xX3xXcxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3exX3xXcxXa7xXdxX3xX4xX1xX82xX19xX1xX3exX3xXcxX1xX20xX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xX9bxXa7xX3xXcxX117xX41xX42xXc4xX19xX3xXexX1xX20xX19xX22xX3exX3xX43dxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xXexX18xX19xX1xX3exX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX117xX463xX4xX3xXexX1xX41xX3cxX4xX3xXexX117xX41xX19xX22xX3xX7bxX3afxX19xX22xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX4xX1xX312xX4xX3xX19xXccxX19xX22xX3exX3xX19xX1xXdxXb2xXf0xX3xX9bxX406xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX463xX4xX3xX5xX7bxX641xX19xX22xX3xX4xX1xX312xX4xX3xX19xXccxX19xX22xX3xXexXccxX19xX22xX3xX4xX7bxXd2xX19xX22xX3xX9fxXdxX187xXf0xX3xXexX117xX6xX3exX3xX9fxXdxX187xXf0xX3xX7xX4dxX14xXexX3exX3xX1ddxX6c8xX3xX5xXa0xX3xX19xX22xX1xXdxXefxXf0xX3xX4xX14xX4xX3xX1xXa7xX19xX1xX3xX9bxXdxX3xX5xX641xXdxX3xX27xX406xX19xX22xX3xXexX786xX19xX1xX3xX1xX786xX19xX1xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xXb2xX19xX1xX3xX1cxX187xX3xX1cxXbb5xX41xX3xX4xX3afxX3exX3xX22xXccxXf0xX3xX1xXa7xX19xX22xX3exX3xXexXccxX19xX22xX3xX22xXdxX14xX3xX9fxX1xX526xX41xX3xXexX117xX6xX19xX22xX3exX3xX9bxX144xXexX3xXexX7bxX3xX42xX3xXexX43xX3xXbxX1xX406xX4xX3xX9bxX406xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3exX3xX1cxX7bxX6xX3xXexXdxX19xX3xXexX1xX32xXexX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xX9bxXc4xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX24xXb2xX19xX1xX3exX3xX9fxX187xX3xX4xX36xX3xX9fxX1xX94fxXdxX3xXexX25xX3xX1cxXdxXc4xX41xX3xXexX117xX6xX3xX1ddxX6c8xX3xX5xXa0xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX40xX41xX42xX3xX1cxX28xX19xX1xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX41xX144xXexX3xX1xX786xX19xX1xX3xX7xX463xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX262xX1c0xX3xX357xX3cxX3xXcxXa7xXdxX3xX4xX1xX82xX19xX1xX3xX4xX1xX78xX3xXexX117xX786xX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX357xX3cxX3exX3xX4xX3afxX3xX40xX41xX6xX19xX3exX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX5xXdxXefxX19xX3xX40xX41xX6xX19xX3xX1cxXc4xX3xX1ddxX41xX32xXexX3xX24xX25xX3xXexX117xX82xX3xX9fxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xXbxX1xX406xX4xX3xX9bxX406xX3xX4xX20xX19xX22xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3exX3xX24xX14xX4dxX3xX4xX14xX4dxX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX2xX21axX1c0xX3xX43dxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3exX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX117xX463xX4xX3xXexX1xX41xX3cxX4xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX7bxX3afxX19xX22xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX139xX3xX37axXefxX41xX3xX4xXbb5xX41xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX1cxX10xX4dxX3xX9fxX1xX526xX41xX3xXexX117xX6xX19xX22xX3xXbxX1xX937xX3xX1xX641xXbxX3xXexX13cxXdxX3xX19xX3afxXdxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX4xX3cxX19xX22xX3exX3xXexX117xXefxX19xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xXexXdxXb2xX19xX3xX22xXdxX6xX4dxX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX4xX3cxX19xX22xX1c0xX3xXcxXccxX19xX22xX3xX4xX7bxXd2xX19xX22xX3xXexXdxXefxX41xX3xX1cxX3cxX4xX3exX3xX9fxX1xX6c8xX3xXexX117xX937xX19xX22xX3xXexX13cxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX28xX6xX3xX1cxXdxX187xXf0xX3xXexX144xXbxX3xXexX117xX41xX19xX22xX3xX1cxX20xX19xX22xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3exX3xX19xX1xX32xXexX3xX5xXa7xX3xXexX117xX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xX50xX4xX3exX3xX4xX1xX641xX3exX3xX7xXdxXefxX41xX3xXexX1xX28xX3exX3xX24xX43xX19xX3xX1ddxX10xX3exX3xX19xX1xXa7xX3xX22xX6xX3exX3xX9fxX1xX41xX3xX4xX1xX41xX19xX22xX3xX4xX7bxX3xX4xX6xX4dxX3xXexXbb5xX19xX22xX1c0xX3xX70xX13cxX19xX3xX4xX1xX43xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xXexX30exX3xX4xX1xX312xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX41xX3cxX4xX3xX1xX50xXbxX3exX3xX1xX3cxXdxX3xX19xX22xX1xX28xX3xX1cxX20xX19xX22xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX3xXexX1xX6xXf0xX3xX22xXdxX6xX3xXexX117xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xXexX117xX7bxXd2xX19xX22xX3xX1xX641xXbxX3xXexX1xX463xX4xX3xX7xX463xX3xX4xXbb5xX19xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX9bxXa7xX3xX1cxX187xX3xXbxX1xX406xX4xX3xX9bxX406xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX1c0xX3xXcxX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX24xXdxXb2xX19xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX40xX41xX42xX3xX1cxX28xX19xX1xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX357xX4dxX27xX42xXaxX12xX2xX2xX1c0xX3xX43dxX42xX3xX24xX6xX19xX3xX19xX1xX93xX19xX3xX27xX93xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX139xX3xXcxX30exX3xX4xX1xX312xX4xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX19xX22xX6xX42xX3exX3xX1cxXbb5xX42xX3xX1cxX78xX3xX4xX14xX4xX3xX24xXdxXb2xX19xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3exX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX395xX41xX42xX43xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX2xX25cxX227xX61xX395xXbdxXbexXcxXcxX22xX3xX19xX22xXa7xX42xX3xX21axX2xX3xXexX1xX14xX19xX22xX3xX21axX1dbxX3xX19xXccxXf0xX3xX1dbxX21axX1dbxX21axX3xX4xX78xX6xX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX9bxXc4xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX1c0xX3xX70xX13cxX19xX3xX4xX1xX43xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xXexX144xXbxX3xXexX117xX41xX19xX22xX3xX1cxX20xX19xX22xX3xX19xX22xX7bxXd2xXdxX157xX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxXb2xX19xX3xX19xX22xX1xXdxXefxXf0xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX27xX2dxX19xX22xX3xXexX30exX3xX4xX1xX312xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3exX3xX9fxX187xX3xX4xX36xX3xX5xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX1cxX1dxX3xX9fxX1xX6xXdxX3xXf0xX13cxX4xX1c0xX3xX395xX41xX42xX43xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4xX1c0xX3xc09cxX3xX13x12bd6xX19xX22xX3xXexX117xX4dxX19xX22xX3xX1xX20xXf0xX3xX19xX6xX42xX3xX4fdxX1dbxX61xX1dbxX61xX1dbxX21axX1dbxX21axX516xX3exX3xX3e2xXccxX19xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX9bxX2dxX6xX3xX4xX131xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX9bxXccxX19xX3xX7xX25xX3xX25cxX2xXbaxX61xX3e2xX96xX13xX96xXbexX1225xX3c3xX3e2xX91xX3xX22xX6c8xXdxX3xX357xX3cxX3xX3c3xXdxX14xX4dxX3xX27xX406xX4xX3xX9bxXa7xX3xXbdxXa7xX4dxX3xXexX13cxX4dxX3exX3xX357xX20xX3xX37axX3xXexX43xX3xX9bxXc4xX3xX1cxXc4xX3xX19xX22xX1xX28xX3xX4xX78xX6xX3xX357xX3cxX3xX3c3xXdxX14xX4dxX3xX27xX406xX4xX3xX9bxXa7xX3xXbdxXa7xX4dxX3xXexX13cxX4dxX3xXexX117xX786xX19xX1xX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX13xX1xX82xX19xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX1ddxXdxX19xX3xXa0xX3xX9fxXdxX43xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX13cxX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xXb5exXbxX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3exX3xX7xXdxX19xX1xX3xX9bxXdxXefxX19xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4xX3xXbxX1xXd8xX19xX22xX3xX4xX1xX25xX19xX22xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX19xX13xX4dxX3e2xX1c0xX3xX13xX20xX19xX22xX3xX9bxXccxX19xX3xX19xXefxX41xX3xX117xX138xX139xX3xXcxX1xX78xX3xXexX7bxX7cxX19xX22xX3xX8axX22xX41xX42xX39xX19xX3xX91xX41xX93xX19xX3xX96xX1xX98xX4xX3xX22xXdxX6xX4dxX3xX357xX3cxX3xX3c3xXdxX14xX4dxX3xX27xX406xX4xX3xX9bxXa7xX3xXbdxXa7xX4dxX3xXexX13cxX4dxX3exX3xX357xX3cxX3xX37axX3xXexX43xX3xX9fxX1xX526xX19xX3xXexX117xX7bxX3afxX19xX22xX3xX1xX7bxX7cxX19xX22xX3xX27xXe4exX19xX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX3xX9bxXc4xX3xX9bxXdxXb2xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX117xX636xX3xXexX117xX4dxX19xX22xX3xX1cxX3cxX3xXexX41xX30exXdxX3xX19xX1xXa7xX3xXexX117xX636xX3exX3xXf0xXbb5xXf0xX3xX19xX4dxX19xX3xX9bxXa7xX3xX1xX50xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexXdxX187xX41xX3xX1xX50xX4xX3exX3xXcxX70xX13xX6edxX3exX3xXcxX70xX96xXcxX3xXexX13cxXf0xX3xX19xX22xX1xX18xX3xX1xX50xX4xX157xX3xX13xX1xX78xX3xXexX28xX4xX1xX3xc15exX357xX8axX3f7xX3xXexX18xX19xX1xX3exX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX25xX3xXexX117xX463xX4xX3xXexX1xX41xX3cxX4xX3xXcxX117xX41xX19xX22xX3xX7bxX3afxX19xX22xX3xX40xX41xX42xX43xXexX3xX1cxX28xX19xX1xX3xX4xX406xX3xXexX1xX187xX3xX24xX36xX4dxX3xX1cxX36xXf0xX3xXbxX1xX937xX3xX1xX641xXbxX3xX9bxX7cxXdxX3xXexX786xX19xX1xX3xX1xX786xX19xX1xX3xXexX1xX463xX4xX3xXexX43xX3xX4xX78xX6xX3xX1cxX28xX6xX3xXbxX1xX7bxX3afxX19xX22xX1c0xX61xX1c0xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135ebxX41xXexX1xX4dxX117xXaxX12xX3e2xX3c3xX96xX3xX8axX10xX211xX7xX0xX61xXbxX12
VGP News