TP Thanh Hóa: 390 người trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND TP Thanh Hóa.
abe9xbe23xeab0x10aa0xccddxd22bxc274xd45axcdf3xX7xccf7xace3x12c44x1041bx1194bx12941xX5xb364xXax100b6xXcxddc1xX3xXcxX1xX6x11760xX1xX3xca0cx102d6xX6x10a35xX3xc1faxc1c0xefe9xX3xX19xff78xeca2xdc96xXdxX3xXex11e71x12136xX19xX26xX3xXex10b82xac02x10bb3xX19xX3x10f02xXdx12fbbxX19xX3xX4xX1xb8daxX4xX3xX19xX26xf164xX19xX1xX3xcd4exXdx12e27xfb5cxX3x12074xcffaxX4xX3xX37xX43xX3x12228xX43xX4axX3xXexbb22xX4axX0xadfbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX4cxXaxX12x133dcxX1xccefxX3xXex10c89xX4xX1xX3xe752x1299fxbb81x125d6xX3xXex1270axX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX37xed64xX6xX3xX4xX1dxX3x12bbexX32xX33xaf57xXexX3x1109fxX75xX19xX1xX3xX7x118d5xX3x1008cxad23xf01axX22xX5bxX94xX53xd56cxX79xX7axX7bxX7cxX3xX37xe0fexX3xX37xXdx12708xX4xX3xXbxX1xX39xX3xX4cxX32xX33xXb4xXexX3xdb63xX97xXexX3x11d55xX32xeea1xX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axX3xXexX1xX32xc9dfxX4xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xbd94xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xXdxea14xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX32xX128x106efxX3xXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxcc07xXdxX4cxXexX1xX1fxX3x126a9xXa2xX23xXbxcf3bxd202xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xXa3xXa2xX21xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23x10ebexX4cxXa2xX23xX22xX23xX190xX190xd1e7xXexXa3xX22xX190xX23xX5xX190xXa9xX2xX23xX190xX4cxX21xX2xX2xX23xX190xXa2xX190xXexX22xX21xX198xXa3xX5xX2xX110x116e2xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxXa3xXa2xX21xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX4axX19xXaxX12xc84dxX19xX1xX3xX128xXdxX19xX1xX3xX1x11caaxX6xX110xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX9axX1dxaf09xX3xXbxX1xX39xX3xX4cxX32xX33xXb4xXexX3xXc1xX97xXexX3xXc5xX32xXc7xX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axX3xXexX1xX32xXfcxX4xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX263xX3xX37xf5cfxXdxX3xX7xXa0xX3xX5xX27xcaeaxX19xX26xX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX263xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX34xX3xX19xX1xX27xX3xX7xX6xX32xX1fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xX10xX128xX12xX0xX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12x12a9fxX1xXa0xXdxX3xX128x10b79xX128xX3xX19xX4axX19xX1fxX0xX5bxX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX0xX5bxX10xX128xX12xX3xXa2xX21xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX263xX3xXexX2cxX4axX19xX26xX3xX9axX1dxX1fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xf70dxX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX128xX31axX128xX3xX19xX4axX19xX1fxX3xX2xX198xX22xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX7bxX1xb446xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX4xX1x126e0xX19xX1xX3xXc1xXdxX39xX128xX3xXc1xX97xX3xXexX4axX49xX19xX1fxX3xXa3xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX110xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xX10xX128xX12xX0xX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX314xX1xXa0xXdxX3xXexXdxX34xX32xX3xX1xX244xX4xX1fxX0xX5bxX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX0xX5bxX10xX128xX12xX3xX190xX198xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX263xX3xXexX2cxX4axX19xX26xX3xX9axX1dxX1fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xe90axX128xX3xX19xX1xX58xX4xX1fxX3xX23xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xe116xfa77xX3xXexX1xX32xd6c8xXexX1fxX3xX23xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xXcxXdxX97xX19xX26xX3xe131xX19xX1xX1fxX3xX23xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX244xX4xX1fxX3xX23xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX7bxX1xX391xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX4xX1xX3a0xX19xX1xX3xXc1xXdxX39xX128xX3xXc1xX97xX3xXexX4axX49xX19xX1fxX3xX2xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xXcxX1xX27xX3xX37xXdxXb4xX19xX263xX3xXexX1xXdxX97xXexX3xX137xX75xX1fxX3xX2xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xf972x10868xX19xX3xXexX1xX27xX1fxX3xXa2xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX110xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xX10xX128xX12xX0xX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX314xX1xXa0xXdxX3xXexX2cxX32xX19xX26xX3xX1xX244xX4xX3xX4x12052xX3xX7xf53axX1fxX0xX5bxX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX0xX5bxX10xX128xX12xX3xX198xX22xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX263xX3xXexX2cxX4axX19xX26xX3xX9axX1dxX1fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xXcxX4axX49xX19xX1fxX3xX2xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xde9axf9ebxX1fxX3xX23xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX23xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3x125a0xXdxX19xX1xX1fxX3xX23xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX569xX56axX19xX1fxX3xX23xXa3xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX681xee52xX1fxX3xX23xXa3xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX53xX75xX6xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX4xe563xX19xX26xX3xX4cxX391xX19xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX7bxX1xX58xX4xX1fxX3xX23xX150xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX460xX461xX3xXexX1xX32xX466xXexX1fxX3xX23xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xXcxX1xX34xX3xX4cxX4dxX4xX1fxX3xX23xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xXcxXdxX97xX19xX26xX3xX49axX19xX1xX1fxX3xX23xX150xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX244xX4xX1fxX3xX2xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX7bxX1xX391xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX4xX1xX3a0xX19xX1xX3xXc1xXdxX39xX128xX3xXc1xX97xX3xXexX4axX49xX19xX1fxX3xX2xX190xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xXcxX1xX27xX3xX37xXdxXb4xX19xX263xX3xXexX1xXdxX97xXexX3xX137xX75xX263xX3xXexX1xX3a0xX3xX19xX26xX1xXdxXb4xX128xX1fxX3xX23xX198xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX569xX56axX19xX3xXexX1xX27xX1fxX3xX23xX22xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX110xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xX10xX128xX12xX0xX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xXcxX2cxX32xX19xX26xX3xXexX391xX128xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX19xX26xX1xXb0xX3xX19xX26xX1xXdxXb4xXbxX3xXa9xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xXexX1xX27xX28xX19xX26xX3xX154xX32xX33xX39xX19xX1fxX0xX5bxX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX0xX5bxX10xX128xX12xX3xX2xX21xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX263xX3xXexX2cxX4axX19xX26xX3xX9axX1dxX1fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX37xX56axX19xX3xX1xX1dxX6xX1fxX3xX23xX198xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3x130e1xXcxX4axX49xX19xX1fxX3xX23xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xX681xXdxX19xX1xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xX569xX56axX19xX1fxX3xX23xXa2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xXcxXdxX97xX19xX26xX3xX49axX19xX1xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX244xX4xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdx12d40xX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4cxX58xX33xX3xX19xX26xX1xXb0xX1fxX3xX23xXa3xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xX9b1xX53xXdxXb4xX19xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xX70xX747xX19xX26xX3xX19xX26xX1xXb4xX3xX747xX3xXexX747xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xX70xX5acxX3xXc1xX1xX3a0xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX155xX3xX460xX6xX33xXa9xXcxX1xXdxX97xXexX3xXc1xX97xX3xXexX1xX28xXdxX3xXexX2cxX6xX19xX26xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxXa16xX155xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX359xX3xXcxX1xX27xX3xX37xXdxXb4xX19xX1fxX3xX23xX2xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX110xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX47xXdxX6xX4axX3xX70xX1xX72xX3xXexX75xX4xX1xX3xX79xX7axX7bxX7cxX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xXa0xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXc5xX32xX33xX97xXexX3xX9axX75xX19xX1xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX4cxX4dxX19xX26xX263xX3xX137xfa04xX3xX19xX1xXdxXb4xX128xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX26xX1xXb0xX3xX19xX26xX1xXdxXb4xXbxX263xX3xXc1xX625xX3xX1xX2c9xXbxX3xX9ax1310fxX19xX26xX3xX5xX43xX128xX3xX37xXdxXb4xX4xX3xX37xX43xX3xXc5xX32xXc7xX19xX3xX5xX625xX263xX3xX7xX6e1xX3xX4cxX4dxX19xX26xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX9axXc7xX128xX3xX137xXc7xX4axX3xXexX1xX10xX4axX3xX4xX49xX4xX3xXc5xX32xX33xX3xX9axX75xX19xX1xX3xX1xXdxXb4xX19xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX4xX72xX6xX3xXbxX1xX49xXbxX3xX5xX32xX466xXexX155xX3xX26xXdxXc7xXdxX3xXc5xX32xX33xX97xXexX3xXc1xX1xXdxX97xX32xX3xX19xX58xXdxX263xX3xXexXa0xX3xX4xX49xX4axX3xX4xX1dxX3xX5xXdxX39xX19xX3xXc5xX32xX6xX19xX3xX9axX97xX19xX3xX37xXdxXb4xX4xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX4cxX4dxX19xX26xX3xX4xX49xX4xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX9axX27xX2c9xX4xX3xXbxX1xX39xX3xX4cxX32xX33xXb4xXexX3xXexX2cxX4axX19xX26xX3xX94xX32xX33xX97xXexX3xX9axX75xX19xX1xX3xX19xX43xX33xX3xX9b1xX19xX97xX32xX3xX4xX1dxXa16xX3xXexX1xX10xX4axX3xXc5xX32xX33xX3xX9axX75xX19xX1xX3xX4xX72xX6xX3xXbxX1xX49xXbxX3xX5xX32xX466xXexX110xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xX10xX128xX12xX0xX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX7cxX6xX19xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX34xX1fxX0xX5bxX7xXexX2cxX4axX19xX26xX12xX0xX5bxX10xX128xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX4axX4cxX33xXaxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xXa3xX198xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX150xXa3xX198xXexXa2xX190xXa4xX198xX5xXa3xXa9xX2xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xXa3xX198xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xXa3xXa3xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xXa4xX23xX22xXexX22xX190xX22xX150xX5xXa2xXa9xXa2xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xXa3xXa3xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xXa3xX21xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xXa4xX2xX22xXexX22xXa2xX150xX23xX5xX22xXa9xX21xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xXa3xX21xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX190xX23xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xXa4xXa2xX22xXexX22xXa3xX22xXa3xX5xX2xXa9xXa3xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX190xX23xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xXa3xX2xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xXa4xXa3xX23xXexX22xX21xX150xXa3xX5xX2xXa9xX190xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xXa3xX2xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX190xX2xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xXa4xXa3xX22xXexX22xX150xX190xX21xX5xXa2xXa9xX150xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX190xX2xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX190xX2xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xXa4xX190xXa4xXexXa4xX190xX198xX23xX5xX21xXa9xXa4xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX190xX2xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX190xX198xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX198xX23xX150xXexX150xX2xXa3xXa2xX5xX190xXa9xX198xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX190xX198xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX190xX22xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX198xX2xX190xXexX198xX23xXa2xX5xX2xXa9xX22xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX190xX22xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xXa3xX22xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX198xXa2xXa3xXexX190xX21xX2xX190xX5xX150xXa9xX2xX23xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xXa3xX22xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xXa4xXa4xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX198xX21xX21xXexX150xX21xXa4xX150xX5xX2xXa9xX2xX2xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xXa4xXa4xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX190xX22xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX198xXa3xX21xXexX190xX2xX21xXa2xX5xX21xXa9xX2xXa2xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX190xX22xXaxX3xX5bxX12xX0xXdxX128xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX4cxXexX1xX1fxX3xX150xXa2xX23xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1fxX3xX22xX23xX21xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX5bxX5bxXdxX110xX137xX6xX4axXexX1xX6xX19xX1xX1xX4axX6xX110xX37xX19xX5bxX19xX10xX149xX7xX5bxXa2xX23xXa2xX150xX5bxX2xX23xX190xX4cxXa2xX23xX198xX190xX198xX190xX22xXexX190xX150xXa3xXa3xX5xX198xXa9xX2xX21xX110xXbxX19xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX19xX26xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX19xX26xX3xXexX32xX33xX34xX19xX3xX37xXdxX39xX19xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX19xX26xX43xX19xX1xX3xX47xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX4xX3xX37xX43xX3xX53xX43xX4axX3xXexX58xX4axXaxX3xX149xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX150xXa2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX22xX23xX21xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49axX32xXexX1xX4axX2cxXaxX12xX7axX53xXcxX0xX5bxXbxX12
BĐT