Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự mới giữa Hàn Quốc và Mỹ có hiệu lực
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai nước vừa thông báo cho nhau về việc hoàn tất các thủ tục trong nước cho việc thực thi Thỏa thuận Các giải pháp đặc biệt lần thứ 10 sau khi Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn thỏa thuận này ngày 5/4.
fb8cx139c7x1755ex111c3x1a736xfbedx11f5ex14bddx1a46fxX7x145ecx13195x17e5fx109d9x1a260x1a7d3xX5x17adexXax1995cxXcxX1x114b5xX6xX3xXexX1x19a2bx1a284x10ab9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfbb1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x139e5xX3x1bf2dxX1ax1b152xX1cxX3xX7x12ebexX3x15917x164dbxXdxX3x17693xXdx105aaxX6xX3x17da5x14756xX1cxX3x1998axX1ax1af5bxX4xX3x12be1xX40xX3x122cbx1b2f8xX3xX4x11d5fxX3xX1xXdx14252xX1axX3xX5xX34xX4xX0x139e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x1562dxXaxX12xXcxX1xX10x1009dxX3xX36x1230exXexX3xX2exX1axX6xX1cxX3xX4xX1x181cdxX4xX3xX4xfd23xXbxX3xX4xX6xX72xX3xX4x12547xX6xX3x10494xX75xX3x12188xX3axX72x1b3a5xXdxX3xX3axXdxX6xX72xX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4x18144xX3xX1xX6xXdxX3xX1cx10e36xX37xX4xX3xX48x1bf0axX6xX3xXexX1x1a118xX1cxX3axX3x123e2x18af0xX72xX3xX4xX1xX72xX3xX1cxX1xX6xX1axX3xX48x1c0a6xX3xX48xXdxX53xX4xX3xX1xX72xX40xX1cxX3xXexX83xXexX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xX8bxX3xXex14aafxX4xX3xXex19b7exX72xX1cxX3axX3xX1cxXabxX37xX4xX3xX4xX1xX72xX3xX48xXdxX53xX4xX3xXexX1xX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3x18f58xXbaxX4xX3xX3axXdx1b7e3xXdxX3xXbxX1xXbaxXbxX3x11027x12b21xX4xX3xXb9xXdxX53xXexX3xX5x14a08xX1cxX3xXexX1xX7fxX3xX2x169e5xX3xX7xX6xX1axX3x1345exX1xXdxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX1xX75xXdxX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xXbxX1x10dacxX3xX4xX1xX1ax126acxX1cxX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX40x18c67xX3xX1cxX3axX40xX15exX3x1688exX5ax12287x19e07xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXb9xX5xX10xX3xX7xXexX15exX5xX10xX9xXaxX36xX6xXe4xX3axXdxX1cx12cdfxX3x1885dxXbx156cfxX3xX6xX1axXexX72x16caaxXaxX12xX0xXexXb9xX72xX6cxX15exX12xX0xXexXe4xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX36xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7x13e06xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX24xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX2exX1axX30xX1cxX3xX7xX34xX3xX36xX37xXdxX3xX3axXdxX3cxX6xX3xX1xX40xX1cxX3xX2exX1axX45xX4xX3xX48xX40xX3xX36xX4cxX3xX4xX4fxX3xX1xXdxX53xX1axX3xX5xX34xX4xX3xX1x173a4xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXe4xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX168xXb9xX6xX72xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX72xX6xX168xX48xX1cxX5axX1cxX10x116afxX7xX5axX2x14afbxX2x1a9cfxX5axX2x1425ax16e21xX6cx157daxX2xX230xX12bxX22dxX167xX22exXexX228xX12bxX22dxX22axX5xX2xX168x13a2fxXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX24xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX2exX1axX30xX1cxX3xX7xX34xX3xX36xX37xXdxX3xX3axXdxX3cxX6xX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX48xX40xX3xX4bxX4cxX3xX4xX4fxX3xX1xXdxX53xX1axX3xX5xX34xX4xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX1acxXbxX1xX72xXexX72xX1acxX72xXe4xXdxX3axXdxX1cxX6xX5xX1acxX7xXe4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX181xX5axX5axXdxX36xX6xX3axX10xX7xX168xX48xX72xX48xX168xX48xX1cxX5axX1axXbxX5xX72xX6xX6cxX10xX6cxX5axXe4x163d3xXexX224xX15exXb9xXe4xX185xX2caxX36xX5xX15exX22exX1ax1c046xX48xX10xX1axX131xX3axX5axX183xX12bxX2xX228xffcbxX12bxX167xX2e2xX12bxX230xX5axX36xX15exX2e2xX1xX6xX1cxX2e2xX72xX185xX5xX72xX168xX23fxXbxX3axXaxX3xX6cxX6xXexX6xX1acxX6cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX24xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX2exX1axX30xX1cxX3xX7xX34xX3xX36xX37xXdxX3xX3axXdxX3cxX6xX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX48xX40xX3xX4bxX4cxX3xX119x18cf8xX3xX4xX1xX2cxX1cxX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX4xX4fxX3xX1xXdxX53xX1axX3xX5xX34xX4xX168xX3x188c3xX1cxX1xX3xX36xXdxX1cxX1xX3xX1x1408dxX6xX181xX3x17a0bxX6xX131xXdxX7xXexX6xX1cxX3xX369xX72xXdxX1cxXexXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexXe4xX12xX0xXexXe4xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX72xX1cxXaxX12xXcxX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX24xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX2exX1axX30xX1cxX3xX7xX34xX3xX36xX37xXdxX3xX3axXdxX3cxX6xX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX48xX40xX3xX4bxX4cxX3xX119xX341xX3xX4xX1xX2cxX1cxX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX4xX4fxX3xX1xXdxX53xX1axX3xX5xX34xX4xX168xX3xX35bxX1cxX1xX3xX36xXdxX1cxX1xX3xX1xX365xX6xX181xX3xX369xX6xX131xXdxX7xXexX6xX1cxX3xX369xX72xXdxX1cxXexX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexXe4xX12xX0xX5axXexXb9xX72xX6cxX15exX12xX0xX5axXexX6xXb9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX72xX6cxX15exXaxX12xXcxX1xX10xX72xX3xX1cxX3axX1ax130aaxX1cxX3xXexXdxX1cxXa4xX3xX48xXdxX53xX4xX3xXexX1xX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX7x1a669xX3xX3axXdx161edxXbxX3xX4xX1axX1cxX3axX3xX4xX83xXbxX3xX4xXbaxX4xX3xX119xXdxXc7xX1axX3xX131xXdxX53xX1cxX3x1bb1dxX1cxX3xX119x1499axX1cxX1xX3xX4xX1xX72xX3x16ffbxX34xX4xX3xX5xXabx13845xX1cxX3axX3xX4bxX4cxX3xX119xX44axX1cxX3xXexXe4xX470xX3xXexX94xXdxX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX4x1bd8axX1cxX3axX3xX1cxX1xXabxX3xX119xX4fxX1cxX3axX3xX3axX4fxXbxX3xX119xXbaxX1cxX3axX3xX131x15868xX3xX48xX40xX72xX3xX48xXdxX53xX4xX3xXex1206exX1cxX3axX3xX4xXabx18a7cxX1cxX3axX3xX5xXdxX149xX1cxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xX7xX72xX1cxX3axX3xXbxX1xXabx140c0xX1cxX3axX168xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX72xX6cxX15exXaxX12xXcxX1xX10xX72xX3xX1xX49cxXbxX3xX119xX44axX1cxX3axX3xX36xX75xXexX3xX1cxX4dcxX36xX3xX119xXabxX49cxX4xX3xX131x1421fxX3xX48xX40xX72xX3xXexX1xXbaxX1cxX3axX3xXexXe4xXabxX37xX4xXa4xX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX7xX46cxX3xXexXe4xX111xX3xX2xX168xX12bxX167xX12bxX3xXex17d33xX3xX224xX72xX1cxX3x170fexXexXabxX4f8xX1cxX3axX3xX119xXabxX4f8xX1cxX3axX3xX228xX2xX165xX3xXexXe4xXdxX53xX1axX3x13c45x1b0fax10c55x160c9xX3xXexXe4xX72xX1cxX3axX3xX1cxX4dcxX36xX3xX183xX12bxX2xX228xX3xX4xX1xX72xX3xX1xX72xX94xXexX3xX119xX75xX1cxX3axX3xX4xX8bxX6xX3xX183xX22exX168xX165xX12bxX12bxX3xXb9xXdxX1cxX1xX3xX7xX4cxX3xXexX1xX1axX75xX4xX3xX10bxXbaxX4xX3xX5xX34xX4xX3xX5xXabxX49cxX1cxX3axX3xX4bxX4cxX3xXexX94xXdxX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX55dxX3xX574xX575x19fd6x18673xX3xX577xXa4xX3xXexX4dcxX1cxX3axX3xX7xX72xX3xX48xX37xXdxX3xX36xX7fxX4xX3xX228xX230xX12bxX3xXexX557xX3xX224xX72xX1cxX3xX4xX8bxX6xX3xX1cxX4dcxX36xX3xXexXe4xXabxX37xX4xX168xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX72xX6cxX15exXaxX12xX43xX1axX45xX4xX3xX1xX75xXdxX3xX3fxX40xX1cxX3xX43xX1axX45xX4xX3xX1cxX3axX40xX15exX3xX165xX5axX167xX3xXexX1xXb5xX1cxX3axX3xX2exX1axX6xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX48xX37xXdxX3xX4bxX4cxX3xX131xX149xX1axX3xX3axX365xXdxX3xXexX4dcxX1cxX3axX3xX22exXa4xX183x19792xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX24xX3xX4xX1xX72xX3xX1xX72xX94xXexX3xX119xX75xX1cxX3axX3xX119xX44axX1cxX3xXexXe4xX470xX3xX4xX8bxX6xX3xX2exX1axX30xX1cxX3xX119xX75xXdxX3xX4bxX4cxX3xXexX94xXdxX3xX1cxXabxX37xX4xX3xX1cxX40xX15exX168xX3xXcxX1xX15xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX40xX15exX3xX5xX40xX3xX131x1a69axXexX3xX2exX1axX111xX3xX4xX8bxX6xX3xX36xX75xXexX3xX5xX72xX94xXexX3xX4xX1axX75xX4xX3xX119xX40xX36xX3xXbxX1xXbaxX1cxX3xX4xX4dcxX1cxX3axX3xXexX1x12554xX1cxX3axX3xX3axXdxX3cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX119xX44axX1cxX3axX3xX36xXdxX1cxX1xX168xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX575xX72xX1axXe4xX4xX10xXaxX12xX496xX369xX3xX55dxXcxX1xX10xX72xX3x14e6axX72xX1cxX1xX6xXbxXa4xX3x13114xX369xX577xX0xX5axXbxX12