Thanh niên TP Thanh Hóa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
(Baothanhhoa.vn) - N gày 11 - 3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Sơn , TP Thanh Hóa, đã ra quân tuyên truyền, chung tay cùng người dân, cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng chống dịch Covid-19.
f3aaxf929x16892x121b1x17c7dx18861x1036fxfaefx12dd2xX7x1807ex18a9fx10c86x13663x110ccx18818xX5x16e01xXax17271xX0xX7xXex12818x16137x15bbfx17112xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdx13341xX18xX3xXcx1760fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x1797ax16f67xX6xX3xXex1263bx166faxX23xX18xX3xXexX16xX34xX35x11919xX18xX3xX0x17edfxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXbxX1x11e69xX18xX19xX3xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX4xX1xfc92xX18xX19xX3x1173bxfc69xX4xX1xX3xffb8xX17x1586axXdxX6ex16c3dxX2x153daxX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX6exXaxX12xX0xX10x11c14xX12x1095exX0xX41xX10xX9cxX12xX0xX10xX9cxX12xX19x18958xX35xX3xX2xX2xX0xX41xX10xX9cxX12xX0xX10xX9cxX12xX3xX78xX3x193cbx17075xX3xX0xX41xX10xX9cxX12xX0xX10xX9cxX12x17bc8xX17xXa9xX18xX3xXcxX9exX73x15dd0xX3xX2fx19598xX3xX73xX1x15b4bxX3x16fd9xXdxX18xX1xX3xXbxX1x13b4ex10d02xX18xX19xX3xXcx17e80xX18xX3xXcex109a9xX18xX0xX41xX10xX9cxX12xX0xX10xX9cxX12xXbbxX3xXcxX27xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX6xXbbxX0xX41xX10xX9cxX12xX0xX10xX9cxX12xX3x153a3x144d5xX3xX16xX6xX3x18656xX34xXe4xX18xX3xXexX34xX35xX23xX18xX3xXexX16xX34xX35xX3dxX18xXbbxX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xXexX6xX35xX3xX4x14063xX18xX19xX3xX18xX19xXdexXdfxXdxX3xX6exXe4xX18xXbbxX3xX4x12fdaxX18xX19xX3xX10cxXd1xX18xX19xX3xX18xXe4xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3x16c04xX3xXexX1x19698xX4xXbbxX3xXexX16x131abxX4xX1xX3xX18xX1xXdx138cdxX9cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX75xXdxX163xX4xX3xXbxX1xX53xX18xX19xX3xX4xX1xX6axX18xX19xX3xX6exX6fxX4xX1xX3xX73xX17xX75xXdxX6exX78xX2xX7ax158eexX3xX0xX41xX10xX9cxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax1973bxXdxX6exXexX1x16bbaxX3x12943x1127fxX1ccxXbx16059x16c3cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c9xX3x14906x11c85xX1ccxXbxX1cfxX1d0xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c9xX41xX41xXdxX18ax103dbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18axX75xX18xX41xX18xX10xX1c4xX7xX41x11fb0xX1ccxX2xX1ccxX41xX2x15dedxX20axX6exXbaxX2xX1dbxX1ccxX1dbxX2xX2xXexX204xX204xX20axX204x132fcxX5xX1ccxX18ax16d14xXbxX19x13375xX16xX9xX219xX7axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX23xX18xX3xXcxX27xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX6xX3xXexX34xX35xX23xX18xX3xXexX16xX34xX35xX3dxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX19xX3xX4xX1xX6axX18xX19xX3xX6exX6fxX4xX1xX3xX73xX17xX75xXdxX6exX78xX2xX7axXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX73xX15cxX4xX3xX10cxX17xXa9xX18xX3xX75xXdxX23xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX23xX18xX3xXbxX1xX15cxXexX3xX4xX6axX4xX3xX34xX6axX18xX19xX3xX18xXdex16624xX4xX3xX9cxX140xXexX3xX5x1699dxX18xX3xX75xXa9xX3xXexXdfxX3xX16xXe8xXdxX3xXexX34xX35xX23xX18xX3xXexX16xX34xX35xX3dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXdexXdfxXdxX3xX6exXe4xX18xX18axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7e1xX17xX6exX35xXaxX12xX73xX15cxX4xX3xX10cxX17xXa9xX18xX3xX75xXdxX23xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX23xX18xX3xX10cxX10dxX3xXbxX1xX15cxXexX3xX1dbxX1ccxX1ccxX3xX4xX6axX4xX3xX34xX6axX18xX19xX3xX18xXdexX2b0xX4xX3xX9cxX140xXexX3xX5xX2b8xX18xXbbxX3xXexX16xX10xX17xX3xXbaxX1ccxX3xX15cxXbxX3xXbxX1xXd5xX4xX1xXbbxX3xXbxX1xX15cxXexX3xX1xXe8xX18xX3xX2xX18axX1ccxX1ccxX1ccxX3xXexXdfxX3xX16xXe8xXdxX3xXexX34xX35xX23xX18xX3xXexX16xX34xX35xX3dxX18xX3xX10cx10e63xX3xX18xX19xXdexXdfxXdxX3xX6exXe4xX18xX3xX1xXdxX367xX34xX3xX75xXa9xX3xXbxX1xX53xX18xX19xX3xXexX16xX15cxX18xX1xX3xX6exX6fxX4xX1xX3xX1f0xX163xX18xX1xX3xX75xXdxX23xX9cxX3xX10cxXdexXdfxX18xX19xX3xX1xfbbbxX3xX1x15de9xXbxX3xX4xX3a0xXbxX3xX1xXdxX163xX18xX3xX18xX6xX35xX1d0xX3xX1xXdexX2b0xX18xX19xX3xX6ex153afxX18xX3xX18xX19xXdexXdfxXdxX3xX6exXe4xX18xX3xX10cxX10xX17xX3x17534xX1x11832xX34xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX10cx13d32xX18xX19xX3xX4xX15cxX4xX1xX3xX75xXa9xX3xX4xX15cxX4xX1xX3xXbxX1xX53xX18xX19xX3xX4xX1xX6axX18xX19xX3xX6exX6fxX4xX1xX3xX73xX17xX75xXdxX6exX78xX2xX7axX3xXex16ed1xXdxX3xX4xX15cxX4xX3xX3c9xX1xX34xX3xX75x13d76xX4xX3xXex17b70xXbxX3xXexX16xX34xX18xX19xX3xX10cxX39dxX18xX19xX3xX18xX19xXdexXdfxXdxX3xX18xX1xXdexX1c9xX3xX73xX1x10b2exX3xXcxXe4xX35xX3xXcxX1xXa9xX18xX1xXbbxX3x146e2xX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX15cxXbbxX3xX2efx15a21xX18xX3xX1cfxX10xX3xX3c9xX1xX15cxX4xX1xX3xXbxX1xXd5xX6xX3xXcxXe4xX35xXbbxX3xX4xX15cxX4xX3xX3c9xX1xX34xX3xX75xX40dxX4xX3xX4xX39dxX18xX19xX3xX4xX140xX18xX19xXbbxX3xXexX16xXdexXdfxX18xX19xX3xX1x10686xX4xX18axX18axX18axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2efxX17xX6exX35xXaxX12xX2fxX17xX401xXexX3xX10cxX140xX18xX19xX3xXexX16xX23xX18xX3xXexX1xX367xX3xX1xXdxX163xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2b8xX18xX3xX1cfxX34xX18xX19xX3xX3c9xXd5xX4xX1xXbbxX3xXex13995xX18xX1xX3xX18xX19xX34xX35xX163xX18xX3xX4x14763xX6xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX23xX18xX3xXexX1xXa9xX18xX1xX3xXbxX1xX6axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX75xXdxX163xX4xX3xX1f0x191d1xX17xX3xX75xX163xX3xX7xX156xX4xX3xX3c9xX1x16150xX10xX3xX4xX140xX18xX19xX3xX10cxXd1xX18xX19xX18axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17584xX34xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX51dxX18xX1xX3xXcxX34xXe4xX18xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xXbxX12
Anh Tuân