Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019: Toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 463.548/891.960 hộ
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, tính đến 15 giờ ngày 8-4-2019, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 463.548/891.960 hộ, đạt 47,21%%, trong đó khu vực thành thị đã hoàn thành phỏng vấn 64.668 hộ, khu vực nông nông thôn đã hoàn thành phỏng vấn 398.880 hộ.
432x8b1dxbdbcxa009xa588xa2b7x8e86x26ebxce7bxX7xc4fdx3c0cx5dc4xb2c5xac8ex5208xX5x5751xXaxX3xX7xXex5c6xX5xX10xX9xXaxXexX10xfd0xXex5d65xX6xX5xXdx6d03xc38ax7179xX3xX5xX10x13cexXexafc0xXax9986xX0xX7xXex201dxb07fxX23xX22xX2cxXcxb507xX23xX22xX3xb58cxXdx2c92x8c10xX3xXexX30xX6xX3x9884x4e52xX23xX3xX7x9759x8002xX3xX23xX1x39caxX3x1108xX3xX23x7b9dx752axX3x2c4cx540dxX2x7121xX24xX3xXcxX31xX4dxX23xX3xXexa63exX23xX1xX3xX3axc137xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1x15aexX23xX22xX3x43b0xb7faxX23xX3x278dx9ec8xb9e5x2ea2x243axX7dxd1afx81adxX83xX58xX2xX80xX58xX7exX56xX3xX1x98a0xX0xX84xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX84xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38a1xX10xX6xX43xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX28xXexX2axXaxX2cxXcxX1xX10xX31xX3xccb7x83e4xX31xX3xX4xXcexX31xX3xX4x840axX6xX3x5facxX6xX23xX3x4c0fxX1xX61xX3xX3ax719fxX31xX3xXcxX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX3xX79xX4dxX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xXexX61xX23xX1xX49xX3xXex2927xX23xX1xX3xX3ax7b54xX23xX3xX2xX81xX3xX22xXdx680exX3xX23xX22xX4dxX15xX3xX83xX1exX7dxX1exX55xX56xX2xX58xX49xX3xXexX31xX4dxX23xX3xXexX61xX23xX1xX3xX3axX66xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX23xX22xX3xX79xX7axX23xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX7dxX83xX84xX83xX58xX2xX80xX58xX7exX56xX3xX1xX8exX49xX3xX3axXe2xXexX3xX7dx95adxX49xX55xX2xc0f7xX167xX49xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX3axb6d7xX3x79f8xX1xX3dxX3xX79xb200xX4xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXexX1x953axX3xX3axX66xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX23xX22xX3xX79xX7axX23xX3xX7exX7dxX80xX7exX7exX83xX3xX1xX8exX49xX3xX174xX1xX3dxX3xX79xX179xX4xX3xX23x6968xX23xX22xX3xX23xX1b2xX23xX22xX3xXexX1xX1b2xX23xX3xX3axX66xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX23xX22xX3xX79xX7axX23xX3xX7fxX58xX83xX80xX83xX83xX56xX3xX1xX8exX80xX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX30xX2axXaxX2cxX0xX7xXexX30xX31xX23xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7ba4xXdxX43xXexX1xX24xX3xX7exX7dxX56xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX7dxX81xX163xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX80xXcdxX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX80xX79xX23xX84xX23xX10xX23axX7xX84xX2xX58xX2xX7dxX84xX2xX81xX81xX43xX2xX2xX81xX2xX81xX56xX58xXexX55xX163xX81xX81xX56xX5xX56xX80xb389xXbxX22x4adaxX30xX9xX2xX163xX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX49xX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX23xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX24xX3xXcxX31xX4dxX23xX3xXexX61xX23xX1xX3xX3axX66xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX23xX22xX3xX79xX7axX23xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX7dxX83xX84xX83xX58xX2xX80xX58xX7exX56xX3xX1xX8exXaxX3xX84xX2cxX0xX84xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX30xX2axXaxX2cx575exXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX79xXdx847fxX23xX3xX5xX7axX15xX3xXexX1xX1b2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexXe2xXdxX3xX1xX8exX3xX43xX44xX23xX3xX4fxX3xX1cxX66xX3x33a9xX349xX23xX3xbd9cxX1x48e5xb51bxX23xX22xX3xbe84x1f5dxX6xX23xX22xX3xXddxX1xXcexX23xX1x6c0exX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX31xX43xX15xXaxX2cxcbdcxX3dxX6xX3xX2xX56xX3xX23xX22xX4dxX15xX3xX30xX6xX3x61ecxX3dxX44xX23xX49xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xXexXcexX4xX3xXexX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX3xX79xX4dxX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX23xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX4xXd6xX6xX3xXexX61xX23xX1xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXexX1xX10xX31xX3xXexXdxX10fxX23xX3xX3axX8exX80xX3xXcxX31xX4dxX23xX3xXexX61xX23xX1xX3xX3axX6xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX23xX3xX3axX7axX3dxX3xX3axX10fxX23xX3xX55xX56xX1exX7dxX3xX1xX31xX4dxX23xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xXexXcexX4xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX49xX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX23xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX80xX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX31xX43xX15xX3xXbxXddxX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX23axXdxX43xXexX1xX24xX3xX7exX7dxX56xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX7dxX83xX56xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX80xXcdxX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX80xX79xX23xX84xX23xX10xX23axX7xX84xX2xX58xX2xX7dxX84xX2xX81xX81xX43xX2xX2xX81xX2xX81xX55xX83xXexX55xX55xX7exX7dxX2xX5xX56xX80xX293xXbxX22xX296xX30xX9xX81xX56xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX49xX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX23xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX24xX3xXcxX31xX4dxX23xX3xXexX61xX23xX1xX3xX3axX66xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX23xX22xX3xX79xX7axX23xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX7dxX83xX84xX83xX58xX2xX80xX58xX7exX56xX3xX1xX8exXaxX3xX84xX2cxX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2cxX376xX7axX15xX3xXexX1xX1b2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX3xX79xX4dxX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xXexXe2xXdxX3xX1cxX66xX3xX396xX3dx76aaxX3xX376xX8exX4xX3xX375xX36axX349xX23xX3xX33exX184xX23xX1xX380xX80xX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX31xX43xX15xXaxX2cxX33exX370x8a81xX4xX3xXcdxXdxX10fxXexX49xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX3axX5bcxXexX3xXexX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX49xX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX3axX5bcxXexX3xX23xX4dxX15xX3xXexX31xX4dxX23xX3xXexX61xX23xX1xX3xX4xX172xX3xX7exX80xX163xX7dxX83xX3xX3axX184xX6xX3xXcdxX4dxX23xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX49xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX3axX172xX3xX7exX80xX81xX55xX56xX3xX3axX184xX6xX3xXcdxX4dxX23xX3xXexX1xX370xX117xX23xX22xX3xX79xX4dxX3xX55xX55xX83xX3xX3axX184xX6xX3xXcdxX4dxX23xX3xX3ax7f43xX4xX3xXexX1x27bdxX49xX3xX79x77a7xXdxX3xX58xX83xX2xX80xX58xX7exX56xX3xX1xX8exX3xX375xX174xX1xX1b2xX23xX22xX3xXcdxX6xX31xX3xX22xd144xX53xX3xX23xX1x593xX23xX22xX3xX23xX22xX370xX117xXdxX3xX3axX6xX23xX22xX3xX5xX4dxX53xX3xX79xXdx9ab6xX4xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX4dxX23xX1xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xX6xX23xX49xX3xX3a5xX3dxX44xX23xX3xX3axX8exXdxX49xX3xX23xX22xX370xX117xXdxX3xX5xX4dxX53xX3xX79xXdxX683xX4xX3xXexXe2xXdxX3xX4xXcexX4xX3xX4xX371xX3xX3a5xX3dxX6xX23xX3xX3axXe2xXdxX3xX43xXdxX683xX23xX3xX4xXd6xX6xX3x9269xXdxX683xXexX3x3946xX6xX53xX3xX4fxX3xX23xX370xX64fxX4xX3xX23xX22xX31xX4dxXdxX380xX80xX3xX33exXdx1fe6xX53xX3xX53xX64fxXdxX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xXexXcexX4xX3xXexX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX23xX52xX53xX3xX23xX6xX15xX3xX5xX4dxX3xX5x462exX23xX3xX3axX71bxX3dxX3xXexXdxX349xX23xX3x695bxX23xX22xX3xX43x7a02xX23xX22xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX683xX3xXexX1xX1b2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX31xX3xXexX7axXexX3xX4xa60xX3xX4xXcexX4xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xX3axX31xXe2xX23xX49xX3xXex4458xX3xX4xX1xX3dx9d67xX23xX3xXcdxX184xX3xX1cxX44xX15xX3xX43xX179xX23xX22xX3xX53xXe2xX23xX22xX3xX5xX370xX64fxXdxX3xXexX1xX3dxX3xXexX1x8fe4xXbxX3xXexX1xX1b2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX49xX3xX174xXdxX6ebxX53xX3xXexX30xX6xX3xX79xX4dxX3xX23xX22xX1xXdxX683xX53xX3xXexX1xX3dxX3xX7xX48xX3xX5xXdxX683xX3dxX49xX3xX1cx68e0xX3xX5xX594xX3xX7xX48xX3xX5xXdxX683xX3dxX3xX3axX10fxX23xX3xX4xX1b2xX23xX22xX3xXcdxX48xX3xX174xX10fxXexX3xX3a5xX3dxX74dxX80xX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX23axXdxX43xXexX1xX24xX3xX7exX7dxX56xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX7fxX163xX163xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX80xXcdxX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX80xX79xX23xX84xX23xX10xX23axX7xX84xX2xX58xX2xX7dxX84xX2xX81xX81xX43xX2xX2xX81xX2xX7exX55xX7dxXexX7fxX81xX55xX58xX7dxX5xX56xX80xX293xXbxX22xX296xX30xX9xX2xX55xX7exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX49xX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX23xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX24xX3xXcxX31xX4dxX23xX3xXexX61xX23xX1xX3xX3axX66xX3xX1xX31xX4dxX23xX3xXexX1xX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX23xX22xX3xX79xX7axX23xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX7dxX83xX84xX83xX58xX2xX80xX58xX7exX56xX3xX1xX8exXaxX3xX84xX2cxX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2cxX33exXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX79xXdxX349xX23xX3xX5xX7axX15xX3xXexX1xX1b2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX49xX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xXexXe2xXdxX3xX1xX8exX3xX43xX44xX23xX3xX4fxX3xX1cxX66xX3xXcxX1xXe2xX4xX1xX3xX396xX3dxX74dxX23xX22xX3xX375xXcxX1xXe2xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxX23xX1xX380xX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX31xX43xX15xXaxX2cxXcxX36xX23xX22xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX43xX44xX23xX3xX7xX48xX3xX79xX4dxX3xX23xX1xX4dxX3xX4fxX3xX23xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX79xX64fxXdxX3xX4xXcexX4xX3xX7xX48xX3xX5xXdxX683xX3dxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX30xX6xX3xX4xX1xX10axX23xX1xX3xX1cxXcexX4xX3xX7x6f7dxX3xXbxX1xX72cxX4xX3xX79xX72cxX3xXexX48xXexX3xX4xX1xX31xX3xX7xX179xX3xX5xX66xX23xX1xX3xX3axXe2xX31xX3xX4xXd6xX6xX3xX33exX74dxX23xX22xX49xX3xX3a5xX3dxX74dxX23xX3xX5xX594xX3xX4xXd6xX6xX3xX6d6xX1xX4dxX3xX23xX370xX64fxX4xX49xX3xXbxX1xX72cxX4xX3xX79xX72cxX3xX23xX1xXdxX683xX53xX3xX79xX72cxX3xXbxX1xXcexXexX3xXexX30xXdxX6ebxX23xX3xX174xXdxX23xX1xX3xXexX10fxX3xX1exX3xX1cxX66xX3xX1xX8exXdxX3xX4xXd6xX6xX3xXexX61xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXa8xX172xX6xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX23xX1xX66exX23xX22xX3xX23xX52xX53xX3xXexXdxX10fxXbxX3xXexX1xX10xX31xX80xX0xX84xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa667xX3dxXexX1xX31xX30xXaxX2cxX36exX1xXcexX23xX1xX3x14dbxX1xX370xX371xX23xX22xX0xX84xXbxX2c
Khánh Phương