Xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Minh
(Baothanhhoa.vn) - Xã Quảng Minh (TP Sầm Sơn) bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2011, với xuất phát điểm thấp. Vốn là xã thuần nông nhưng sản xuất nhỏ lẻ, đồng ruộng manh mún; các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản còn thiếu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; dịch vụ, ngành nghề nông thôn chưa đa dạng, quy mô nhỏ...
3dd8x40aax470dxb925x10090xbc23x545dx50faxbfb7xX7xad76xb745x4b9fx497cx5de4x103d6xX5x5731xXax10638x6cc4xf8f0xc961xX3x733bxd703x5a52x91dbxX3xX19x11180xX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3x51cax4bd2xXdxX3x9cbcxX3xfc6bx95a1xX3x4518xed50x9df7xX19xX1axX3xf92cxXdxX19xX1xX0xb6baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae35xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xfc00xXcxfd12xX3xe433x87e5xX26xX3xX61x10ab7xX19xa94axX3xa197x4884xXexX3x75ebxX62xX30xX3xXexfdb6xXdx5bbfxX19xX3x6c06xX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdx9025xX19xX3x6f37xX1x9a1bxX66xX19xX1axX3xXexX73x899axX19xX1xX3xX35xdbe6xX4xX3xXexXdxbc26xX30xX3xdfc7xX30x7c9bxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX5dxc55exXcxX35xX68xX3xedddx4804xeeefxX3xX19x9e23xX26xX3x62eaxb6d5xX2xX2x91e8xX3xXc3xX27xXdxX3xX2cxX30xbf1fxXexX3xXbxX1x62d4xXexX3xX6exXdxX75xX26xX3xXexX1xXd7xXbx3ef1xX3x53e8xX9fxX19xX3xX5xXc4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX30xX62xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX19xX1xX89xX19xX1axX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexX3xX19xX1x561exX3xX5x10580xXcfxX3xX6ex5be8xX19xX1axX3xX73xX30x870cxX19xX1axX3xX26xX6xX19xX1xX3xX26xac34xX19x5e45xX3xX4xXdcxX4xX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xX5xX18xX4xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexXcfxX3xX4xX1x4784xX3xX6axXdxX157xX19xX3xXc3xXc4xX3xXexXdxX9axX30xX3xXexX1xX95xX3xX7xX31xX19xX3xXbxX1x4746xX26xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX7xX31xX19xX3xX4xffe5xX19xX3xXexX1xXdxX157xX30xX129xX3xX4xX1xX30xX15xX75xX19xX3xX17xabd2xX4xX1xX3xX4xX66xX3xX4xXd7xX30xX3xX78xXdxX19xX1xX3xXexX157xX3xX4xX1x10682xX26xX129xX3xX17xX18fxX4xX1xX3xXc3xX95xXcfxX3xX19xX1axXc4xX19xX1xX3xX19xX1axX1x499fxX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX4xX1xX89xX6xX3xX6exX6xX3xX17x6f29xX19xX1axXcfxX3xX9dxX30xX15xX3xX26xX1dxX3xX19xX1xX110xXe8xXe8xXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxXc5xX19xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX30xX26xX6axX3xXdxX87xX10xX19xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax4acbxXdxX17xXexX1x664dxX3xc698xXccxXccxXbxX2cxX129xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX221xX3xf2b3xbf64xX223xXbxX2cxX129xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXe8xX6axX6xXc5xXexX1xX6xX19xX1xX1xXc5xX6xXe8xXc3xX19xX3axX19xX10xX21cxX7xX3axXcbxX2xf968xX232xX3axX2xf37dxX25dxX17x9592xXcbxXccxX2xXcbxX2x10b31xXexX266xX266xX25dxX232xX233xX5xXccxXe8x7ab5xXbxX1axe7c0xX73xX9xX259xXccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xXaxX3xX21cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX223xXccxXccxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX232xX233xX223xXaxX3xX3axX12xXcxX73xX89x4c35xX19xX1axX3xX35xX62xX26xX3xX19xXc5xX19xX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xX6exX89x78cbxX4xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xX1xX6xX19xX1axX3xXexX73xX6xX19xX1axXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa06fxXc5xX17xX15xXaxX12xf7fexXc5xX3xXc3xX1a4xX15xXcfxX3xXexX1xX30xX3xX19xX1xX1a4xXbxX3xX6axX90xX19xX1xX3xX9dxX30xX14xX19xX3xX6exX62xX30xX3xX19xX1axX89xX2c5xXdxX3xX4xX1x4cb2xX3xX6exX1cfxXexX3xX2xXccxXcfxX223xX3xXexX73xXdxX84xX30xX3xX6exX117xX19xX1axX3axX19xX1axX89xX2c5xXdxX3axX19xXc8xX26xX129xX3xXex9f93xX3xX5xX84xX3xX1xX11dxX3xX19xX1axX1xd9d1xXc5xX3xX4xX1xXdxX157xX26xX3xXexX27xXdxX3xXcbxX232xf009xX3xX5dxX19xXc8xX26xX3xXcbxXccxX2xXccxX68xXe8xX3xX61xX6xX30xX3xX78xX1xXdxX3xX73xXc4xX3xX7xXc5xXdcxXexX3xXexX1xX10xXc5xX3xX30cxX11dxX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1x9fa9xX3xXbexXcxX35xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX26xX27xXdxX3xX6exX1cfxXexX3xX233xX3axX2xX266xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX129xX3xX4xXdcxX4xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX3xX4xX17dxX19xX3xX5xX1cfxXdxX3xXexX1xX30xX11dxX4xX3xX19xX1xdbcfxX26xX3xX1xX1cfxX3xXexX62xX19xX1axX3xX78xXdxX19xX1xX3xXexX157xX3xc499xX3xX2cxX2dxX3xX1xX11dxXdxXcfxX3xX4xX62xX19xX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xXc3xX9fxX19xX3xX5xX27xX19xX3xX6exX75xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX84xX19xXe8xXe8xXe8xX3xXeaxX27xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX62xX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xXexX1x1101axX19xX1axX3xXc3xXc4xXc5xX3xX19xX1x9355xX19xX1axX3xX78xX1xX3e0xX3xX78xX1xXc8xX19xX3xX19xX11dxXdxX3xXexX1cfxXdxX3xX6exX75xX3xXexX90xX26xX3xX1axXdxX31xXdxX3xXbxX1xXdcxXbxX3xXexX1xXdcxXc5xX3xX1axfc17xX129xX3xX6exX117xX19xX1axX3xXexX1xX2c5xXdxXcfxX3xXbxX1xXdcxXexX3xX1xX30xX15xX3xXexX9fxXdxX3xX6exX6xX3xX4xXdcxX4xX3xX5xX2dexXdxX3xXexX1xX157xXcfxX3xX6ex10182xX4xX3xX6axXdxX84xXexX3xX5xXc4xX3xX1xX84xX3xXexX1xX9fxX19xX1axX3xX4xX1xX3a2xX19xX1xX3xXexX73xX18fxX3xXc3xX43exX19xX1axX3xX26xX1cfxX19xX1xXcfxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX62xX19xX3xX6exXc5xXc4xX19xX3xX78xX157xXexX3xX19xX11dxXdxX3xX6axX11dxX3xXc3xXc4xX3xX6exX496xX4xX3xX6axXdxX84xXexX3xX5xXc4xX3xX7xX18xX3xX6exX117xX19xX1axX3xXexX1xX30xX1a4xX19xXcfxX3xXexX1xX9fxX19xX1axX3xX19xX1xXd7xXexX3xX4xX6xXc5xX3xX4xe826xX6xX3xX4xXdcxX19xX3xX6axX11dxXcfxX3xX6exX31xX19xX1axX3xXc3xXdxX9axX19xX3xXc3xXc4xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX62xX19xX1axX3xX5xX27xXbxX3xXbexX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX129xX3xX9dxX30xX6xX3xX2xXccxX3xX19xXc8xX26xX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX78xX1xX6xXdxX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xX6exX2dxX3xX1axX496xXexX3xX1xXdcxXdxX3xX6exX89xX2dexX4xX3xX19xX1xXdxX1baxX30xX3xXexX1xXc4xX19xX1xX3xX9dxX30xX31xX3xX9dxX30xX6xX19xX3xXexX73x504exX19xX1axXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30cxXc5xX17xX15xXaxX12xXeaxX27xXdxX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX4xX1xX14xX26xX3xe4f1xX5fxX1xXdcxXexX3xX1xX30xX15xX3xX19xX11dxXdxX3xX5xX18xX4xX3xX5xXc4xX3xX4xX1xX3a2xX19xX1xXcfxX3xX5xXd7xX15xX3xXbexX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX5xXc4xX26xX3xX4xX1xX507xX3xXexX1xX75xX3xXexX73xX30xX19xX1axX3xXexX14xX26xX3xXexX73xXc5xX19xX1axX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35x540fxXcfxX3xX6exX31xX19xX1axX3xX507xX15xXcfxX3xX49xf398xXbexX312xXcfxX3xe0fexX30cxXbexX312xX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX127xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xX6exX6xX3xX17xX1cfxX19xX1axX3xX1xX3e0xX6xX3xX4xXdcxX4xX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xX5xX18xX4xXcfxX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX9dxX30xX6xX3xXc3xXdxX84xX4xX3xX5xX117xX19xX1axX3xX1axX1xdc78xXbxX3xX4xXdcxX4xX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xXc3xX9fxX19xX3xX1xe2f2xX3xXexX73xX2dexX3xXex5b85xX3xX19xX1axX14xX19xX3xX7xXdcxX4xX1xX3xX4xXd7xXbxX3xXexX73xX9axX19xXcfxX3xX78xX9axX30xX3xX1axX58fxXdxX3xX7xX18xX3xX1xX670xX3xXexX73xX2dexX3xX4xX507xX6xX3xX17xXc5xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX84xXbxXcfxX3xXexff2fxX3xX4xX1xa97fxX4xXcfxX3xX4xXdcxX3xX19xX1xX14xX19xX3xXexX73xXc5xX19xX1axX3xXc3xXc4xX3xX19xX1axXc5xXc4xXdxX3xXexX339xX19xX1xX129xX3xX6exX117xX19xX1axX3xXexX1xX2c5xXdxXcfxX3xX78xX1xX30xX15xX157xX19xX3xX78xX1xX3a2xX4xX1xXcfxX3xX6exX11dxX19xX1axX3xXc3xXdxX9axX19xXcfxX3xX78xX1xX66xXdxX3xX17xX1a4xX15xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX62xX19xX3xXexX18xX3xX1axXdxXdcxX4xXcfxX3xXc3xX6xXdxX3xXexX73xX17dxX3xX4xX1xX507xX3xXexX1xX75xX3xX4xX507xX6xX3xXbexX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX6exX75xX3xX4xf803xX19xX1axX3xX4xX1xX30xX19xX1axX3xXexX6xX15xX3xX6exX3e0xX19xX1axX3xX1axX3e0xXbxX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35xXe8xX3xX2fxX30xX6xX3xX6exX3e0xXcfxX3xXexX6b2xX19xX1axX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xXc3xX9fxX19xX3xX1xX30xX15xX3xX6exX11dxX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX84xX19xX3xX4xX1xX89xX66xX19xX1axX3xXexX73xX90xX19xX1xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX6exXc5xX1cfxX19xX3xXcbxXccxX2xX2xX3f3xXcbxXccxXcbxXccxX3xXexX73xX9axX19xX3xX6exX18fxX6xX3xX6axXc4xX19xX3xX6exX1cfxXexX3xXcbxX232xX2xXcfxX2xX3xXexX35bxX3xX6exX117xX19xX1axXe8xX3xX616xX75xX3xXexX1cfxXc5xX3xX4xX66xX3xX7xX2axX3xX4xX1xXc5xX3xXc3xXdxX84xX4xX3xXexX1xX127xX4xX3xX6exX170xX15xX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexXcfxX3xX4xX31xXdxX3xXexX1xXdxX84xX19xX3xX17xXdxX84xX19xX3xX26xX1cfxXc5xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xX6exX2dxX3xX89xX30xX3xXexXdxX9axX19xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xX5xX18xX4xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX73xX90xX19xX1xX3xXbxX1xX95xX4xX3xXc3xX95xX3xX17xX14xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXc3xXc4xX3xXbxX1xX95xX4xX3xXc3xX95xX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexXe8xX3xXcxX1xX10xXc5xX3xX6exX3e0xXcfxX3xXexX677xX3xX19xXc8xX26xX3xXcbxXccxX2xX2xX3xX6exX157xX19xX3xXcbxXccxX2xX266xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX6exX2dxX3xX19xX1xX18xX6xX3xX1xX3e0xX6xX3xXc3xXc4xX3xX6axX9axX3xXexX1dxX19xX1axX3xX1xX3e0xX6xX3xX6exX89xX2dexX4xX3xX223xXcfxX232xX3xX78xX26xX3xX6exX89xX2c5xX19xX1axX3xXexX73xX95xX4xX3xX2cxX2dxX3xXc3xXc4xX3xX5xXdxX9axX19xX3xXexX1xX1dxX19xX129xX3xX6axX9axX3xXexX1dxX19xX1axX3xXc3xXc4xX3xX4xX6b6xX19xX1axX3xX1xX3e0xX6xX3xX2xX232xXcfxX223xX233xX3xX78xX26xX3xX6exX89xX2c5xX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX2cxX3e0xX26xX129xX3xX232xXcfxX2xX3xX78xX26xX3xX6exX89xX2c5xX19xX1axX3xX4xX1xX3a2xX19xX1xX3xX19xX11dxXdxX3xX6exX117xX19xX1axXe8xX3xX87xX738xX19xX1axX3xXc3xX27xXdxX3xX6exX3e0xXcfxX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xX1xX30xX3xXexX73xX30xX19xX1axX3xXexX14xX26xX3xX2cxX2dxX3xX78xX1xX6xX19xX1axX3xXexX73xX6xX19xX1axX129xX3xX4xX31xXdxX3xXexX1cfxXc5xXcfxX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xXd7xXbxXcfxX3xX2cxX14xX15xX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1xXc4xX3xXc3xXc8xX19xX3xX1xX3e0xX6xXcfxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX26xX62xX26xX3xX19xXc5xX19xXcfxX3xXexXdxX75xX30xX3xX1xX58fxX4xXcfxX3xXcxX49xX87xX61xXcfxX3xXexX73xX1cfxX26xX3xX15xX3xXexX157xXcfxX3xXexX73xX30xX19xX1axX3xXexX14xX26xX3xXc3xXc8xX19xX3xX1xX3e0xX6xX3xbd84xX3xXexX1xX75xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX2cxX2dxXcfxX3xX6exXc4xXdxX3xXexX89xX2axX19xX1axX3xX19xXdxX84xX26xX3xX4xXdcxX4xX3xX6xX19xX1xX3xX1xX738xX19xX1axX3xX5xXdxX84xXexX3xX7xb875xXe8xXe8xXe8xX3xXc3xX27xXdxX3xXexX6b2xX19xX1axX3xXc3xX9fxX19xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xXexX73xX9axX19xX3xXcbxXccxXccxX3xXexX35bxX3xX6exX117xX19xX1axXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30cxXc5xX17xX15xXaxX12xXeaxX27xXdxX3xX26xX95xX4xX3xXexXdxX9axX30xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35xX3xX6exX75xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX6exX2c5xXdxX3xX7xX9fxX19xX1axX3xXbexX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xXcfxX3xXc3xXdxX84xX4xX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexXcfxX3xXexXc8xX19xX1axX3xXexX1xX30xX3xX19xX1xX1a4xXbxX3xXc3xXc4xX3xX4xX1xX30xX15xX75xX19xX3xX6exX6b2xXdxX3xX4xX66xX3xX4xXd7xX30xX3xX5xX6xXc5xX3xX6exX11dxX19xX1axX3xX6exX89xX2dexX4xX3xX4xXd7xXbxX3xX507xX15xXcfxX3xX4xX1xX3a2xX19xX1xX3xX9dxX30xX15xX1baxX19xX3xX6exX18fxX6xX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX2cxXdcxX4xX3xX6exX18fxX19xX1xX3xX5xXc4xX3xX19xX1xXdxX84xX26xX3xXc3xX95xX3xX4xX9fxXexX3xX5x4a11xXdxXe8xX3xXcxX1xX10xXc5xX3xX6exX3e0xXcfxX3xXexX73xXc5xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX84xXbxXcfxX3xX6exX18fxX6xX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX4xX1xX127xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xX4xX1xX30xX15xX75xX19xX3xX6exX6b2xXdxX3xX73xX30xX11dxX19xX1axX3xX6exXd7xXexX3xXexX73xX117xX19xX1axX3xX5xX127xX6xX3xX78xX65exX26xX3xX1xXdxX84xX30xX3xX9dxX30xX31xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX26xX1dxX3xX1xX90xX19xX1xX3xX4xXdcxX3xX9d3xX3xX5xX127xX6xX129xX3xX4xX1xX30xX15xX75xX19xX3xX17xX18fxX4xX1xX3xX4xX66xX3xX4xXd7xX30xX3xX26xX738xX6xX3xXc3xX95xXcfxX3xX4xX14xX15xX3xXexX73xX117xX19xX1axX3xX5dxX19xX1xX89xX3xX157xX4xX1xXcfxX3xX1axXc4xX68xXcfxX3xXc3xX1a4xXexX3xX19xX30xX1dxXdxX3xX5dxX19xX1xX89xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX5xXc5xX19xX1axX3xX73xX30xX11dxXexX3xX6exX110xX68xX129xX3xX78xX1xX30xX15xX157xX19xX3xX78xX1xX3a2xX4xX1xX3xXexXc8xX19xX1axX3xX9dxX30xX15xX3xX26xX1dxX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexXcfxX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX49xXcxX13xXcfxX3xXexX73xX6xX19xX1axX3xXexX73xX1cfxXdxXcfxX3xX1axXdxX6xX3xXexX73xX1cfxXdxX129xX3xX6exX89xX6xX3xX4xX66xX3xX1axXdxX27xXdxX3xX1xX3e0xX6xX3xXc3xXc4xXc5xX3xX6exX117xX19xX1axX3xX73xX30xX11dxX19xX1axX3xXc3xXc4xX3xX4xX1xX30xX15xX75xX19xX3xX1axXdxX6xXc5xXcfxX3xX6b6xX19xX1axX3xX17xX95xX19xX1axX3xX78xX1xXc5xX6xX3xX1xX58fxX4xX3xX3f3xX3xX78xd0e9xX3xXexX1xX30xX1a4xXexX3xXc3xXc4xXc5xX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexXe8xXe8xXe8xX3xX616xX496xX4xX3xX6axXdxX84xXexXcfxX3xXc3xX738xX19xX1axX3xX5xX127xX6xX3xXexX1xX14xX26xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX19xXc8xX19xX1axX3xX7xX30xXd7xXexXcfxX3xX4xX1xXd7xXexX3xX5xX89xX2dexX19xX1axXcfxX3xX1xXdxX84xX30xX3xX9dxX30xX31xX3xX4xX6xXc5xX3xX1xXdxX84xX19xX3xX4xX1xXdxX157xX26xX3xX266xXccxX375xX3xXexX6b2xX19xX1axX3xX17xXdxX84xX19xX3xXexX3a2xX4xX1xX3xX6exXd7xXexX3xX7xX31xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexX3xX5xX127xX6xXcfxX3xXc3xX27xXdxX3xX19xXc8xX19xX1axX3xX7xX30xXd7xXexX3xX6exX1cfxXexX3xXexX677xX3xX233xXccxX3xXexX1cfxX3axX1xX6xX3xXexX73xX2axX3xX5xX9axX19xXe8xX3xXbexX1axXc5xXc4xXdxX3xX73xX6xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xX4xd7efxX19xX1axX3xX4xX1xX127xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xX6exX6xX3xX17xX1cfxX19xX1axX3xX1xX3e0xX6xX3xX4xXdcxX4xX3xX19xX1axXc4xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX1baxX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX19xX1xX89xX3xX17xX18fxX4xX1xX3xXc3xX95xX3xXexX1xX89xX66xX19xX1axX3xX26xX1cfxXdxXcfxX3xXc3xX1a4xX19xX3xXexX31xXdxXcfxX3xX26xX11dxX4xXcfxX3xX4xX66xX3xX78xX1xX3a2xXcfxX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXe8xXe8xXe8xX3xXbexX1xX2c5xX3xX6exX3e0xXcfxX3xX6axX90xX19xX1xX3xX9dxX30xX14xX19xX3xXexX1xX30xX3xX19xX1xX1a4xXbxX3xX6exX62xX30xX3xX19xX1axX89xX2c5xXdxX3xX6exX2dxX3xXexXc8xX19xX1axX3xXexX677xX3xX2xXccxXcfxX223xX3xXexX73xXdxX84xX30xX3xX6exX117xX19xX1axX3axX19xX1axX89xX2c5xXdxX3axX19xXc8xX26xX3xX5dxX19xXc8xX26xX3xXcbxXccxX2xX2xX68xX3xX5xX9axX19xX3xX232xX2xXcfxX25dxX3xXexX73xXdxX84xX30xX3xX6exX117xX19xX1axX3axX19xX1axX89xX2c5xXdxX3axX19xXc8xX26xX3xX5dxX19xXc8xX26xX3xXcbxXccxX2xX266xX68xXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30cxXc5xX17xX15xXaxX12xX87xX738xX19xX1axX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX78xXdxX19xX1xX3xXexX157xX3xX3f3xX3xX2cxX2dxX3xX1xX11dxXdxXcfxX3xXc3xXdxX84xX4xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xX4xX1xXc5xX3xX4xXdcxX4xX3xX5xXa04xX19xX1xX3xXc3xX18xX4xX3xX1axXdxXdcxXc5xX3xX17xX95xX4xXcfxX3xX15xX3xXexX157xXcfxX3xXc3xXc8xX19xX3xX1xX3e0xX6xX3xXc3xXc4xX3xX6axX31xXc5xX3xXc3xX84xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX4xXd29xX19xX1axX3xX6exX89xX2dexX4xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xX9dxX30xX6xX19xX3xXexX14xX26xXe8xX3xXcxX73xXc5xX19xX1axX3xX6exX3e0xXcfxX3xX6exX18fxX6xX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX1xX157xXexX3xX7xX6b6xX4xX3xX4xX1xX127xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdxX84xXbxX3xX1axXdxXdcxXc5xX3xX17xX95xX4xXcfxX3xX19xX1xb4bdxX26xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX17xX14xX19xX3xXexX73xX3a2xX3xXc3xXc4xX3xX78xX1xX66xXdxX3xX17xX1a4xX15xX3xXexX73xX30xX15xX1baxX19xX3xXexX1xX9fxX19xX1axX3xX1xXdxX157xX30xX3xX1xX58fxX4xXe8xX3xX616xX157xX19xX3xX19xX6xX15xXcfxX3xX259xX3axX259xX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX5dxX26xX62xX26xX3xX19xXc5xX19xXcfxX3xXexXdxX75xX30xX3xX1xX58fxX4xXcfxX3xXcxX49xX87xX61xX68xX3xX6exX1cfxXexX3xX4xX1xX30xX170xX19xX3xX9dxX30xX9fxX4xX3xX1axXdxX6xXcfxX3xX2xXccxXccxX375xX3xX1axXdxXdcxXc5xX3xXc3xXdxX9axX19xX3xX6exX1cfxXexX3xX4xX1xX30xX170xX19xX129xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexXdcxX4xX3xX78xX1xX30xX15xX157xX19xX3xX1xX58fxX4xXcfxX3xX78xX1xX30xX15xX157xX19xX3xXexXc4xXdxX3xX6exX89xX2dexX4xX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX78xX1xX6xXdxX3xX73xX11dxX19xX1axX3xX78xX1xX6bxXbxXe8xX3xX616xX496xX4xX3xX6axXdxX84xXexXcfxX3xX19xXc8xX26xX3xXcbxXccxX2xX25dxXcfxX3xX6exX18fxX6xX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX4xX3e0xX3xX2xX3xX1xX58fxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6exX1cfxXexX3xX49xX30xX15xX3xX4xX1xX89xX66xX19xX1axX3xXeaxXc4xX19xX1axX3xd644xX5xX15xX26xXbxXdxX4xX3xX9dxX30xX9fxX4xX3xXexX157xX3xX26xX1dxX19xX3xX49xX3e0xX6xX3xX1xX58fxX4xXe8xXe8xXe8xX3xX616xX75xX3xXexX1cfxXc5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xXdxX84xX19xX3xX26xX1cfxXc5xX3xXbexXcxX35xX3xX26xX27xXdxX3xX7xX1cfxX4xX1xXcfxX3xX6exa176xXbxXcfxX3xXc3xXc8xX19xX3xX26xXdxX19xX1xXcfxX3xXexX1xX90xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX84xX19xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX3xX2xX25dxX3xXc3xX1baxX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX6exX89xX2dexX4xX3xX2cxX10xX26xX3xX5xXc4xX3xX19xX1xXdxX84xX26xX3xXc3xX95xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xXexX14xX26xXe8xX3xXcxX1xX10xXc5xX3xX6exX3e0xXcfxX3xXexX677xX3xX19xXc8xX26xX3xXcbxXccxX2xX233xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX6exX2dxX3xXexX1xXc4xX19xX1xX3xX5xX1a4xXbxX3xX49xXcxX13xX3xX17xX18fxX4xX1xX3xXc3xX95xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX6exX75xX3xX1axXc5xX26xX3xXc3xXc4xX3xX78xab6fxX3xX1xX2dexXbxX3xX6exX117xX19xX1axX3xXc3xX27xXdxX3xX6exX66xX19xX3xXc3xX18fxX3xX4xX30xX19xX1axX3xX4xXd7xXbxX3xX17xX18fxX4xX1xX3xXc3xX95xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX6exX75xX3xXc3xX1a4xX19xX3xX4xX1xX30xX15xX75xX19xX3xX73xXdcxX4xX3xXc3xX1baxX3xX19xX66xXdxX3xXexX1a4xXbxX3xX78xX157xXexXe8xX3xXbexX1axXc5xXc4xXdxX3xX73xX6xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX4xXd29xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXc5xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX30xX15xX157xX19xX3xX6exX89xX2c5xX19xX1axX3xXexX18xX3xX9dxX30xX31xX19xX3xX4xX1xXc5xX3xX4xXdcxX4xX3xX6exXc5xXc4xX19xX3xXexX1xX75xX3xX4xX1xX3a2xX19xX1xX3xXexX73xX18fxX3xX3f3xX3xX2cxX2dxX3xX1xX11dxXdxX3xX6exX75xX3xX9dxX30xX31xX19xX3xX5xX10e4xX3xXc3xXc4xX3xX6axX31xXc5xX3xXc3xX84xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX129xX3xX1xX30xX15xX3xX6exX11dxX19xX1axX3xXbexX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX84xX19xX3xXexX6b2xX19xX1axX3xXc3xX84xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6exX89xX2c5xX19xX1axX3xX5xXc4xX19xX1axX3xX19xX1axXb00xX3xX2cxX3e0xX26xX3xX2xX3xX5xX62xX19xX3axXexX30xX62xX19xXe8xXe8xXe8xX3xX616xX496xX4xX3xX6axXdxX84xXexXcfxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX26xX3xX61xX66xX19xX3xX6exX2dxX3xX9dxX30xX15xX3xX1xXc5xX1cfxX4xX1xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xX1xX30xX3xX19xX1axX1xXa04xX6xX3xXexX73xX6xX19xX1axX3xXexX1a4xXbxX3xXexX73xX30xX19xX1axX3xXexX1cfxXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xXcfxX3xXc3xX27xXdxX3xX9dxX30xX15xX3xX26xX1dxX3xX78xX1xXc5xX31xX19xX1axX3xX232xXccxX3xX1xX6xXe8xX3xXeaxXdxX84xX4xX3xX26xX6xXdxX3xXexXdcxX19xX1axXcfxX3xX4xXdcxXexX3xXexXdcxX19xX1axXcfxX3xX9dxX30xX31xX19xX3xX5xX10e4xXcfxX3xX7x56b9xX3xX17xX95xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXa04xX6xX3xXexX73xX6xX19xX1axX3xX6exX89xX2dexX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX84xX19xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX9dxX30xX15xX3xX6exX18fxX19xX1xXcfxX3xX1axX3e0xXbxX3xXbxX1xX62xX19xX3xX6axX31xXc5xX3xX6exX31xX26xX3xXc3xX84xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30cxXc5xX17xX15xXaxX12xXeaxX27xXdxX3xX7xX18xX3xX19xX670xX3xX5xX18xX4xXcfxX3xX9dxX30xX15xX157xXexX3xXexX14xX26xX3xXc3xXc4xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX62xX19xX3xX6exXc5xXc4xX19xX3xX78xX157xXexXcfxX3xX4xX1xX30xX19xX1axX3xX7xX6b6xX4xX3xX4xX507xX6xX3xX4xX31xX3xX1xX84xX3xXexX1xX9fxX19xX1axX3xX4xX1xX3a2xX19xX1xX3xXexX73xX18fxX3xXc3xXc4xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX62xX19xX1axX3xX5xX27xXbxX3xXbexX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xXcfxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xX3xX6exX2dxX3xX4xXdcxX19xX3xX6exX3a2xX4xX1xX3xXbexXcxX35xXe8xX3xX61xXc5xX19xX1axXcfxX3xX6exX75xX3xX1axXdxX43exX3xXc3xX43exX19xX1axX3xX4xXdcxX4xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xXcfxX3xXexXdxX157xX19xX3xXexX27xXdxX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX4xX31xX3xXc3xX1baxX3xX5xX89xX2dexX19xX1axX3xXc3xXc4xX3xX4xX1xXd7xXexX3xX4xX507xX6xX3xXbexXcxX35xXcfxX3xXexX1xX90xX3xX4xX17dxX19xX3xX19xX1xXdxX1baxX30xX3xXc3xXdxX84xX4xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX5xXc4xX26xXe8xX3xXcxX73xX6xXc5xX3xX6exX6b2xXdxX3xXc3xX1baxX3xXc3xXd7xX19xX3xX6exX1baxX3xX19xXc4xX15xXcfxX3xX1dxX19xX1axX3x7fbcxX9axX3xXeaxXc8xX19xX3xX35xX738xXdxXcfxX3xX87xX1xX507xX3xXexX18fxX4xX1xX3xX61bxX30cxXbexX312xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX19xX1axX3xX35xXdxX19xX1xXcfxX3xX4xX1xXc5xX3xX6axXdxX157xXexX221xX3xXcxX73xXc5xX19xX1axX3xX9dxX30xXdcxX3xXexX73xX90xX19xX1xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35xXcfxX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX3xX78xX1xX3e0xX3xX19xX1xXd7xXexX3xXc3xd421xX19xX3xX5xXc4xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX73xX89xX2c5xX19xX1axXcfxX3xX6axX2axXdxX3xX78xX1xX1dxX19xX1axX3xXbxX1xX31xXdxX3xX4xX6b6xX3xX4xX3e0xX3xXexXdxX1baxX19xX3xX5xXc4xX3xX5xXc4xX26xX3xX6exX89xX2dexX4xXcfxX3xX26xXc4xX3xX4xX62xX19xX3xX2cxX30xXd7xXexX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexX677xX3xX10e4xX3xXexX1xX6b6xX4xX3xXc3xXc4xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX62xX19xX3xXexX18xX3xX1axXdxXdcxX4xX3xX4xX6xXc5xX3xX4xX507xX6xX3xX19xX1axX89xX2c5xXdxX3xX17xX14xX19xXe8xX3xX616xX117xX19xX1axX3xXexX1xX2c5xXdxXcfxX3xX1axXdxXdcxXc5xX3xX17xX95xX4xX3xX78xX1xX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX339xX3xX5xXc4xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX3xX4xX62xX19xX3xX1xXc5xXc4xX19xX3xXexX1xXc4xX19xX1xXcfxX3xX26xXc4xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX6exX89xX2dexX4xX3xX2cxXdcxX4xX3xX6exX18fxX19xX1xX3xX5xXc4xX3xX4xX1xXdxX157xX19xX3xX5xX89xX2dexX4xX3xX5xX14xX30xX3xX17xXc4xXdxX3xXc3xXc4xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xX4xX1xXc5xX3xX1axXdxXdcxXc5xX3xX17xX95xX4xX3xX5xXc4xX3xX6exX62xX30xX3xXexX89xX3xX4xX1xXc5xX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexX73xXdxX75xX19xX3xX6axX1baxX19xX3xXc3xX43exX19xX1axXe8xX3xXbexX1axXc5xXc4xXdxX3xX73xX6xXcfxX3xX4xXdcxX4xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX3xX78xX1xXdcxX4xX3xX6exX1baxX30xX3xX6exX3e0xX19xX1axX3xXc3xX6xXdxX3xXexX73xX17dxX3xX9dxX30xX6xX19xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xXexX73xXc5xX19xX1axX3xXc3xXdxX84xX4xX3xXexX1cfxXc5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xXdxX84xX19xX3xX26xX1cfxXc5xX3xXbexXcxX35xX3xXexX73xX9axX19xX3xX6exX18fxX6xX3xX6axXc4xX19xXe8xX3xX616xX75xX3xX1axXdxX43exX3xXc3xX43exX19xX1axX3xX4xXdcxX4xX3xXexXdxX9axX30xX3xX4xX1xX3a2xX3xXc3xXc4xX3xX1xX89xX27xX19xX1axX3xXexX27xXdxX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbexXcxX35xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc5xXcfxX3xX6exX18fxX6xX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX19xX1xXd7xXexX3xX9dxX30xXdcxX19xX3xXbxX1xX89xX66xX19xX1axX3xX4xX1xX14xX26xX3xX1xXc4xX19xX1xX3xX6exX11dxX19xX1axX3xX5b8xX1xX30xX15xX3xX6exX11dxX19xX1axX3xX19xX1axX30xX117xX19xX3xX5xX18xX4xX3xXexX677xX3xX4xX11dxX19xX1axX3xX6exX117xX19xX1axX3xX5xXc4xX3xX9dxX30xX15xX157xXexX3xX6exX18fxX19xX1xXcfxX3xX7xX18xX3xXexX1xX6xX26xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX507xX6xX3xX17xXc5xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX84xXbxX3xX5xXc4xX3xX9dxX30xX6xX19xX3xXexX73xX58fxX19xX1axX3xXc3xXc4xX3xX7xX18xX3xX1xX670xX3xXexX73xX2dexX3xXexX677xX3xX19xX1axX14xX19xX3xX7xXdcxX4xX1xX3xXbexX1xXc4xX3xX19xX89xX27xX4xX3xX5xXc4xX3xX4xX62xX19xX3xXexX1xXdxX157xXexX609xXe8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30cxXc5xX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexX3f3xX6xX5xXdxX1axX19xX221xX3xX73xXdxX1axX1xXexX129xXaxX12xX0xX7xXexX73xXc5xX19xX1axX12xX30cxXc4xXdxX3xXc3xXc4xX3xX31xX19xX1xX221xX3xX49xXc5xXc4xX19xX1axX3xX13xX30xX14xX19xX0xX3axX7xXexX73xXc5xX19xX1axX12xX0xX3axXbxX12