Đánh giá trúng tồn tại của ngành giáo dục để có giải pháp thực chất
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 30/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về việc đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.
eafex10025x15812x1421ex1822bxf031x143d3x1646cx12526xX7x132acxfd86x17e7exf59dx10dffx126b4xX5x100dfxXax15781x135cax16651xf47cxX1xX3x145d3xXdxX14xX3xXex133a5x100fdxX15xX18xX3xXex11632xX15xX3xXex13f01xXdxX3xX4x1397fxX6xX3xX15xX18x15302xX15xX1xX3xX18xXdxX14x14647xX3x10e8fx11269xX4xX3x12f91x15a85xX3xX4x11a68xX3xX18xXdx163f6xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexX1x11df5xX4xX3xX4xX1x105a7xXexX0x16732xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf96dxX10xX6xX39xXaxX12xXcxXdx15fcfxXbxX3xXexX3axX4xX3xX4xX1xf93ax14387xX15xX18xX3xXexX1dxfe07xX15xX1xX3x16bd9x10f67xX3xX1x15d18xXbxX3xXexX1x117d9xX3x15a79x10fb8xX3xX4xX1xXdxeb3ex13e2dxX3xf3c7x1671cxX57x12428xX8exX3x1693axX94xf5dbxX4xX3xX1x1272exXdxX3xX5xX30x10c3bxX3xfe33xXdx10edcxX4xX3xXexX27xXdxX3xX1xXa2xXdxX3xXexX1dxX77x12642xX15xX18xX8exX3xXexX1xX45xX37xX3xX5xX94x14089xX15xX3xXa9xX93xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3x130adx14c63xX3xX7xX94xX15xX18xX3x10381xX6exXexX3x17e51xX94xX45xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxXabxX15xX3xXe1xX6exX3xX1xX37xX27xX4xX1xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1dxXdxX3exX15xX3xXe1xXdxX15xX1xX3xXexX6ex17339x17f78x12bdaxX3xX1xXa2xXdxX3xXa9xX30xX3xX15xX18xfd25xX15xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX15xX1xX30xX3xX15xX77x106b5xX4xX3xX15xfb9cxXa7xX3x14360xX97xX2x16ae5xf2b5xX3xXexX7exX15xX1xX3xX1xX7exX15xX1xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxXabxX15xX3xXe1xX6exX3xX1xX37xX27xX4xX1xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1dxXdxX3exX15xX3xXe1xXdxX15xX1xX3xXexX6exX10exX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX3xXa9xX30xX3xX15xX18xX11bxX15xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX15xX1xX30xX3xX15xX77xX129xX4xX3xX15xX1x11d21xX15xX18xX3xXexX1xX14xX15xX18xX3xX3dx15a6bxX94xX3xX15xX12dxXa7xX3xX130xX97xX2x1216ex13583xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17c1dxX37xX39x12d61xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa7xX7xX10exXbxX1xX37xXexX37xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX1exX15xX18xX3xXexX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexX3xX1xX7exX15xX1xX3xX45xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX19bxXd9xX6xX37xXexX1xX6xX15xX1xX1xX37xX6xX19bxXa9xX15xX57xX15xX10x171dbxX7xX57xX2xX19axX130xX2xX57xX2xX8dxX8dxX39xX99xX97xX19axX130xX130xX99xX8dxXexX19axX19ax1405axX99xX5xX2xX19bx1380cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX1exX15xX18xX3xXexX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexXaxX3xX39xX6xXexX6xX10exXbxX1xX37xXexX37xX10exX37xX1dxXdxX18xXdxX15xX6xX5xX10exX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x12320xX57xX57xX4xX39xX15xXdxXa7xX18xX19bxXa9xXdxX10xXexX15xX6xXa7xXbxX5xX94xX7xX19bxXa9xX15xX57xXex1627axX130xX97xX57xX94xXbxX5xX37xX6xX39xX10xX39xX57xXbxX4x1554axX37xX57xX130xX97xX2xX19axf2bdxX97xX99xX2f1xX96xX97xX57xXexXexX10fxXa9xX15xX2f1xX96xX97xX97xX99xX2f1xXe5xX94xX37xX4xX2f1xX1xX37xXdxX24fxX19bxX254xXbxX18xXaxX3xX57xX12x1592axX1xX41xX3xXcxX1xX2bxX3xXexX77xX129xX15xX18xX3x11469xX77xX78xX15xX18xX3xX13xX7exX15xX1xX3xX66xX94xXabxX8exX3xX13xX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX9cxX94xX9exX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXex16234xX15xX1xX3xX66xX30xX3xXcx1751cxX15xX1xX3xXbxX1xX14xXexX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXexX1dxX7exX15xX1xX8exX3xX5xX30xXa7xX3xX1dx1377exX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX9cxX94xX9exX4xX3xX1xXa2xXdxX3xX15x14f1dxX94xX19bxX3x13c4fx1582bxX15xX1xX2c1xX3x15363xX37xX110xX15xX3xXcxX54xX15xX57xXcxXcx12bf4xX322x127d6x17472xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX39fxX1xXdxX93xX94xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXd9xX30xX1aexX3xXex16078xX3xX7xX4fxX3xXe5xX94xX6xX15xX3xXexX11bxXa7xX3xXexX129xXdxX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX10exX3dxX30xX37xX3xXexX27xX37xX8exX3xX10fxX37xX6xX1aexX3xXe5xX94xX6xX15xX1xX3xXa7xXa2xXexX3xX7xX9exX3xX15xXa2xXdxX3xX39xX94xX15xX18xX3xX4xX1xeed0xX15xX1xX3xX15xX1xX77xX3xX18xXdxX6xX15xX3xX5xXc5xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4x138a4xX8exX3xX15xX11bxX15xX18xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX54xXexX3xX5xX77x17f1bxX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX8exX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX3dxX27xX37xX3xX3dxX8bxX4xX3xX15xX1xX30xX3xX18xXdxX14xX37xX8exX3xXa7xX9exXdxX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX1xXabxX3xX18xXdxX185xX6xX3xXexX1xX190xX1aexX10exXexX1dx11f86xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xX15xX1xX30xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX19bxX19bxX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12x161f5xX27xX15xX1xX3xX39xX27xX15xX3xX3dxX9exXdxX3xX39xXdxXabxX15xX3xX3dxX3exX3xXbxX1xX45xX15xX3xX14xX15xX1xX3xX3dxX1exX15xX18xX3xXa9xX93xX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX1dxX27xX15xX18xX3xX4xX1xX54xXexX3xX5xX77xX434xX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12x154fcxX1xX37xX3xX1dx1119fxX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX10exX3dxX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xX4xX190xX15xX3xXexX1xX3exX3xX1xXdxXabxX15xX3xX1dxX36cxX3xX1xX78xX15xX3xXa9xX6xXdxX3xXexX1dxX473xX3x14b11xX5xX30xX3xXe5xX94xX9exX4xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX1xX30xX15xX18xX3xX3dxX190xX94xX8ex105cbxX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXcxX1xX14xXdxX3xXcxX1dxX77xXb9xX15xX18xX3x11907xXdxX6xX15xX18xX3xX38cxX4f6xX30xX3xX49dxX6xX94xX3a0xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX4xX1xX54xXexX3xX5xX77xX434xX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX10exX3dxX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xX1xXdxXabxX15xX3xX15xX6xX1aexX3xXe1xX1xfa3cxX15xX18xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexX8exX3xXd9xXabxX15xX1xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xXexX40bxX4xX1xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX18xXdxX45xXa7xX8exX3xXa7xX30xX3xX4xX473xX15xX3xX4xX41xX3xX10fxX94xX3xX1xX77xX129xX15xX18xX3xX18xXdxX6xX3xXexX12dxX15xX18xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX39fxX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxX93xX3xX1dxX6xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX1xXdxXabxX94xX3xXe5xX94xX45xX3xXexX1xX54xXbxX8exX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xXa7xX27xX15xX1xX3xX39xX27xX15xX3xX3dxX9exXdxX3xX39xXdxXabxX15xX3xXa9xX129xXdxX3xX7xX4fxX3xXexX1xXc5xXexX3xX3dxX3exX3xX5xX30xXa7xX3xX4xX1xX37xX3xXe1xX6exXexX3xXe5xX94xX45xX3xX1xX86xX4xX3xXexXc5xXbxX3xXexX1dx13429xX3xX15xX388xX15xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexX3xX1xX78xX15xX8exX3xX3dxX1exX15xX18xX3xXa9xX129xXdxX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX1dxX27xX15xX18xX3xX1xX78xX15xX19bxX3xX39fxX388xX94xX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX6exX8exX3xX4xX41xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xX5xX129xXbxX3xX1xX86xX4xX3xX4xX41xX3xX1xX78xX15xX3xX24fxX97xX3xX1xX86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX8exX3xXbxX1xX190xX15xX3xX5xX129xX15xX3xX7x10f73xX3xX7xX9exX3xX3dxX93xX94xX3xX3dxX27xXexX3xX1xX86xX4xX3xX5xX4fxX4xX3xXe1xX1xX14xX8exX3xX18xXdxX3caxXdxX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX4xX1xX37xX3xX1dxX4fbxX15xX18xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX1xX434xXbxX3xX15xX30xX1aexX3xX1xXdxXabxX15xX3xX15xX6xX1aexX3xX1dxX54xXexX3xXbxX1xXdaxX3xXd9xXdxX6exX15xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX322xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xXa7xX9exXdxX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX1xXabxX3xX18xXdxX185xX6xX3xXexX1xX190xX1aexX10exXexX1dxX473xX3xX15xX18xX30xX1aexX3xX4xX30xX15xX18xX3xXexX1dxX686xX3xX15xX388xX15xX3xX5xX3caxX15xX18xX3xX5x12c15xX37xX8exX3xX3dxX27xX37xX3xX3dxX8bxX4xX3xXd9x151adxX3xX7xX94xX1aexX3xX18xXdxX45xXa7xX3xX4x15510xX15xX18xX3xX5xX30xX3xX15xXa2xXdxX3xX39xX94xX15xX18xX3xX3dxX77xX434xX4xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXcxX1xX14xXdxX3xXcxX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX55axXdxX6xX15xX18xX3xXe5xX94xX6xX15xX3xXexX11bxXa7xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX52cxX392x18276xX94xX3xXd9xXdxX6exXexX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX10fxX45xX1aexX3xX1dxX6xX3xX18xXdxX185xX6xX3xXexX1xX190xX1aexX3xXa9xX30xX3xXexX1dxX473xX3xX686xX3xX15xX78xXdxX3xX15xX30xX1aexX3xX15xX78xXdxX3xXe1xX1xX14xX4xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX18xX190xX15xX3xX3dxX11bxX1aexX3xX4xX1xX345xX3xX5xX30xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX1xX27xXexX3xX7xX27xX15xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXa7xX9exXdxX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX1xXabxX3xX4xX6xX37xX3xXe5xX94x1041axX3xXd9xX6xX37xX3xX3dxXb9xXdxX3xX15xX6xX1aexX3xX18xXdxX185xX6xX3xXexX1xX190xX1aexX3xXa9xX30xX3xXexX1dxX473xX8exX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX15xX41xX3xX4xX7b4xX15xX18xX3xX5xX30xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX94xX59axX15xX18xX3xX4xX45xX15xX1xX3xXd9xX14xX37xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX1xX1exX15xX18xX3xXexX6xX8exX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX15xX18xX77xXb9xXdxX3xX4xX41xX3xXexX1dxX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXabxXa7xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX7xX94xX1aexX3xX15xX18xX1xX34dxX3xXa9xX30xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX3dxXa2xX15xX18xX8exX543xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX15xX41xXdxX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXcxX1xX14xXdxX3xXcxX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX55axXdxX6xX15xX18xX8exX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX6exX3xX1xXdxXabxX15xX3xX15xX6xX1aexX8exX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xXexX1xX190xX1aexX8exX3xX4xX59axX3xX18xXdxX14xX37xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX39xX14xXa7xX3xX4xX77xX3xX10fxX421xX3xXa9xX129xXdxX3xX1xX86xX4xX3xXexX1dxX473xX3xX4xX2bxX6xX3xXa7xX7exX15xX1xX3xXexX1xX10xX37xX3xX3dxX1exX15xX18xX3xX15xX18xX1xX34dxX6xX3xX52cxXexX1xX77xX78xX15xX18xX3xX4xX1xX37xX3xX1dxX37xXdxX3xX4xX1xX37xX3xXa9xX86xXexX19bxX543xX3xX13xX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX3dx162b3xXexX3xX4xX11bxX94xX3xX1xX3caxXdxX2c1xX3xX52cxX39fxX6exX94xX3xX15xX1xX77xX3xXexX1dxX77xX129xX4xX3xX3dxX11bxX1aexX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX190xX1aexX3xX4xX59axX3xX4xX41xX3xXexX1xX3exX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xX86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXe5xX94xX83xX3xX18xX9exXdxX8exX3xX14xXbxX3xXa7xX9cexXexX3xXa9xX30xX37xX3xXexX77xXb9xX15xX18xX3xXe1xX1xXdxX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX27xXa7xX3xX15xXa2xXdxX3xXe5xX94xX1aexX3xX1xX6xX1aexX3xXbxX1xX27xXa7xX3xX5xf1abxXdxX8exX3xXa9xX30xX3xX4xX1xX40bxX15xX1xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX1xX7exX15xX1xX3xXbxX1xX27xXexX3xX3dxX41xX3xX5xX30xXa7xX3xX4xX1xX37xX3xX1xX86xX4xX3xXexX1dxX473xX3xX15xX18xX37xX6xX15xX3xX1xX78xX15xX8exX3xXexX1dxX686xX3xX15xX388xX15xX3xX15xX388xX15xX3xX15xX18xX77xXb9xXdxX3xX1xX78xX15xX8exX3xX4xX473xX15xX3xXd9xX11bxX1aexX3xX18xXdxXb9xX3xXexX1xX7exX3xX7xX6xX37xf54bxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX13xX3exX3xX18xXdxX45xXdxX3xXe5xX94xX1aexX6exXexX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX15xX30xX1aexX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX4xX1xX37xX3xX1dxX4fbxX15xX18xX8exX3xX15xX1xX30xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX8exX3xX18xXdxX6xX3xX3dxX7exX15xX1xX8exX3xX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX3xXbxX1xX45xXdxX3xXbxX1xX9exXdxX3xXe1xX6exXexX3xX1xX434xXbxX3xX4xX1xX9cexXexX3xX4xX1x135cdxX3xX15xX1xX4fbxXa7xX3xX4xX2bxX15xX18xX3xX4xX9exX3xXa7xX9exXdxX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX1xXabxX3xXexX1xX190xX1aexX10exXexX1dxX473xX3xXa9xX9exX15xX3xX39xX34dxX3xXa9xX59axX3xX4x14aa2xX15xX18xX3xX3dx15690xXbxX3xX3dxXb25xX8exX3xX4xX6xX37xX3xXe5xX94xX881xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX0xX7xXexX1dxX37xX15xX18xX12xX4f6xX190xX15xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXa7xX27xX15xX1xX3xXa7xXb25xX3xX52cxXa9xX7exX3xXa7xXa2xXexX3xX15xX93xX15xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX15xX41xXdxX3xX39xX9exXdxX543xX0xX57xX7xXexX1dxX37xX15xX18xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX314xX1xX45xX15xX3xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXd9xX8bxX4xX3xX10fxX1exX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX421xX3xXexX1dxXdxX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX18xXdxX6xX15xX3xX5xXc5xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX39fxX18xX94xX1aex10869xX15xX3x1566cxX11bxX15xX3xX66xXdxX6exX94xX3xX38cx1032axX15xX3xX55axXdxX6xX15xX18xX3a0xX3xX4xX1xX37xX3xXd9xXdxX6exXexX3xX15xX1xX11bxX15xX3xX39xX11bxX15xX8exX3xX4xX421xX3xXexX1dxXdxX3xXa7xX37xX15xX18xX3xXa7xX3caxXdxX8exX3xXexX1xX10xX37xX3xX39xX36cxXdxX3xX1abxXa2xX3xX55axXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXa9xX30xX3xX13xX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xX10fxX421xX3xX5xX881xX3xX15xX18xX1xXdxX388xXa7xX8exX3xX4xX1xX345xX3xX1dxX6xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXexX1xXdxX6exX94xX3xX7xX41xXexX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xX4xX59axX15xX18xX3xXexX14xX4xX3xXexXdaxX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXe1xX83xX3xXexX1xXdxX3xXe5xX94xX9exX4xX3xX18xXdxX6xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX15xX12dxXa7xX3xXe5xX94xX6xX3xXa9xX30xX3xX15xX18xX77xXb9xXdxX3xX4xX1xX7a8xX94xX3xXexX1dxX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXabxXa7xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX52cxX82xX1xX59axX15xX18xX3xXexX1xX3exX3xX15xX41xXdxX3xX1xX37xX30xX15xX3xXexX37xX30xX15xX3xX5xX30xX3xX5xXa46xXdxX3xX3dxX7a8xX6xX3xXbxX1xX77xX78xX15xX18xX3xXa9xX7exX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX4xX1xX345xX3xXa7xXa2xXexX3xXa7xX30xX3xX5xX30xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xX3dxX7a8xX6xX3xXbxX1xX77xX78xX15xX18xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxXabxX15xX3xX18xXdxX6xX15xX3xX5xXc5xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXe1xX83xX3xXexX1xXdxX3xXa9x1688bxX6xX3xXe5xX94xX6xX8exX543xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX15xX1xX54xX15xX3xXa7xX27xX15xX1xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX8exX3xXa7xXa46xXdxX3xX15xX12dxXa7xX3xXa7xXa2xXexX3xX5xX190xX15xX8exX3xX1abxXa2xX3xX55axXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXa9xX30xX3xX13xX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xXexX1xX6xX1aexX3xX3dxXdaxXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xXexX1xX8bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX9exXexX3xX15xX18xX1xXdxXabxXbxX3xXexX1dxX94xX15xX18xX3xX1xX86xX4xX3xXbxX1xXdaxX3xXexX1xX59axX15xX18xX8exX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX4xX30xX15xX18xX3xX4xX45xXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xXe1xX6exXexX3xXe5xX94xX45xX3xX4xX30xX15xX18xX3xXe1x10563xXa7xX3xX1xX78xX15xX8exX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xXexXdxX388xX94xX3xX4xX4fxX4xX3xXd9xX7a8xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxXabxX15xX3xX1xX78xX15xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa7xX7xX10exXbxX1xX37xXexX37xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX1exX15xX18xX3xXexX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexX3xX1xX7exX15xX1xX3xX45xX15xX1xX3xX130xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX19bxXd9xX6xX37xXexX1xX6xX15xX1xX1xX37xX6xX19bxXa9xX15xX57xX15xX10xX239xX7xX57xX2xX19axX130xX2xX57xX2xX8dxX8dxX39xX99xX97xX19axX130xX130xX99xX8dxXexX24fxX97xX130xX5xX130xX19bxX254xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX1exX15xX18xX3xXexX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexXaxX3xX39xX6xXexX6xX10exXbxX1xX37xXexX37xX10exX37xX1dxXdxX18xXdxX15xX6xX5xX10exX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2c1xX57xX57xX4xX39xX15xXdxXa7xX18xX19bxXa9xXdxX10xXexX15xX6xXa7xXbxX5xX94xX7xX19bxXa9xX15xX57xXexX2dbxX130xX97xX57xX94xXbxX5xX37xX6xX39xX10xX39xX57xXbxX4xX2eaxX37xX57xX130xX97xX2xX19axX2f1xX97xX99xX2f1xX96xX97xX57xXexXexX10fxXa9xX15xX2f1xX96xX97xX97xX99xX2f1xXe5xX94xX37xX4xX2f1xX1xX37xXdxX99xX19bxX254xXbxX18xXaxX3xX57xX12xX13xX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX9cxX94xX9exX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX345xX15xX1xX3xX1abxX7exX15xX1xX3xX13xX7a8xX15xX1xX3xX13xX9cexX15xX18xX3xX66xX37xX30xXdxX3xXcxX11bxX15xX3xXbxX1xX14xXexX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX881xX3xXe1xXdxX6exX15xX19bxX3xX38cxX38dxX15xX1xX2c1xX3xX392xX37xX110xX15xX3xXcxX54xX15xX57xXcxXcxX39dxX322xX39fxX3a0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX1dxX37xX15xX18xX3xXd9xX6xX3xX15xX12dxXa7xX3xXe5xX94xX6xX8exX3xX1abxXa2xX3xX4xX1xX77xX6xX3xXexXdaxX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXexXc5xXbxX3xX1xX94xX54xX15xX3xX1xX6xX1aexX3xX4xX41xX3xX4xX1xX345xX3xX3dxX27xX37xX3xX3dxX9exXdxX3xXa9xX129xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX345xX15xX1xX3xXa9xX93xX3xXe1xXb25xX3xX1xX686xX3xX4xX2bxX6xX3xXe1xX1xX11bxX94xX3xX4xX1xX54xXa7xX3xXexX1xXdxX8exX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX4xX41xX3xXd9xXdxXabxX15xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX15xX18xX12dxX15xX3xX4xX1xX9cexX15xX8exX3xXbxX1xX190xX15xX3xXa7xX93xXa7xX3xX4xX1xX54xXa7xX3xXa7xX59axX15xX3xXexX4fxX3xX5xX94xXc5xX15xX3xX5xX3caxX15xX18xX3xX5xX79bxX37xX8exX3xXd9xX30xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1dx13708xX4xX3xX15xX18xX1xXdxXabxXa7xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX1dxX86xX4xX3xXbxX1xX14xX4xX1xX8exX3xX39xXb54xX15xX18xX3xXd9xX1exXexX3xX4xX1xX7exX3xX3dxX3exX3xXe1xX1xX37xX6xX15xX1xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX52cxX1abxXa2xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXa9xX93xX3xXe1xX6exXexX3xXe5xX94xX45xX3xXexX1xXdxX3xX1xX4fbxX15xX18xX3xX15xX12dxXa7xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX345xX15xX1xX8exX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xXbxX1xX9exX8exX3xXex14874xX3xX5xXabxX3xX3dxXdxX3exXa7xX8exX3xX15xX6exX94xX3xXbxX1xX11bxX15xX3xXexX40bxX4xX1xX3xXe1xX6exXexX3xXe5xX94xX45xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xXexX1xX3exX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX3dxX9cexXexX3xX39xX54xX94xX3xX1xX3caxXdxX8exX3xXa9xX7exX3xX7xX6xX37xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xXexX345xX15xX1xX3xXa7xXdxX93xX15xX3xX15xX1exXdxX3xX3dxXdxX3exXa7xX3xXe1xX1xX14xX3xX18xXdxX3caxXdxX3xX5xX27xXdxX3xX4xX6xX37xX3xX1xX78xX15xX3xX66xX30xX3xX39fxXa2xXdxX8exX3xXcxX1xX30xX15xX1xX3xXbxX1xX9exX3xX66xX23xX3xX4f6xX1xX40bxX3xX49dxXdxX15xX1xX8exX543xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXd9xX12dxX15xX3xXe1xX1xX37xX12dxX15xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX4f6xX1xX37xX3xX1dxX4fbxX15xX18xX3xX15xX6exX94xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX45xX3xX15xX77xX129xX4xX3xX7xXb25xX3xX4xX473xX15xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxXabxX15xX3xXexX1xX388xXa7xX3xX1dxX54xXexX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX27xXa7xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXe1xX83xX3xXexX1xXdxX3xXa9xXd94xX6xX3xXe5xX94xX6xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX39fxX18xX94xX1aexXc29xX15xX3xXc2cxX11bxX15xX3xX66xXdxX6exX94xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX3dxX11bxX1aexX3xX5xX30xX3xX5xXa46xXdxX3xX1xXabxX3xXexX1xX9exX15xX18xX8exX3xX5xXa46xXdxX3xXe5xX94xX1aexX3xXexX1dxX7exX15xX1xX8exX3xX1dxX54xXexX3xX4xX190xX15xX3xX4xX41xX3xX15xX18xX77xXb9xXdxX3xX4xX1xX7a8xX94xX3xXexX1dxX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXabxXa7xX3xXexX1dxX77xX129xX4xX3xX15xX1xX11bxX15xX3xX39xX11bxX15xX19bxX3xX4f6xX41xX3xX15xX1xX77xX3xXa9xXc5xX1aexX8exX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXexX77xX78xX15xX18xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX421xX3xX15xX18xX1xXdxXabxXa7xX3xX4xX2bxX6xX3xX1abxXa2xX3xX55axXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXa9xX30xX3xX13xX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xXa9xX93xX3xXe5xX94xX1aexX3xXexX1dxX7exX15xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX3xX15xX41xXdxX3xX1dxXdxX388xX15xX18xX3xXa9xX30xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xX1xXabxX3xXexX1xX9exX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX15xX41xXdxX3xX4xX1xX94xX15xX18xX3xXa7xX129xXdxX3xXd9xX45xX37xX3xX3dxX45xXa7xX3xXexX40bxX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxX388xXa7xX3xXexX1exX4xX8exX3xXe1xX1xX37xX6xX3xX1xX86xX4xX3xXa9xX30xX3xX1xXdxXabxX94xX3xXe5xX94xX45xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX4f6xX1xX37xX3xX1dxX4fbxX15xX18xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXe1xX6exXexX3xXe5xX94xX45xX3xX5xX30xX3xX1xX6exXexX3xX7xX8bxX4xX3xXe5xX94xX6xX15xX3xXexX1dxX86xX15xX18xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX39fxX18xX94xX1aexXc29xX15xX3xXc2cxX11bxX15xX3xX66xXdxX6exX94xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX4xX6xX37xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX15xXa46xX3xX5xX4fxX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX1abxXa2xX3xX4xX1xX2bxX3xXe5xX94xX45xX15xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX3dxX77xX6xX3xX1dxX6xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX45xXdxX3xX4xX14xX4xX1xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX94xX1aexX3xX15xX1xXdxX388xX15xX3xXexX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX8exX3xX52cxXbxX1xX77xX78xX15xX18xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX30xX3xX4xX1xX77xX6xX3xX3dxX1exX15xX18xX19bxX543xX3xX13xX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX39fxX18xX94xX1aexXc29xX15xX3xXc2cxX11bxX15xX3xX66xXdxX6exX94xX3xX15xX1xX54xX15xX3xXa7xX27xX15xX1xX8exX3xXexX1dxXdxX6exXexX3xX5xX881xX8exX3xX15xX18xX94xX1aexX388xX15xX3xXexX1112xX4xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1dxX77xX129xX4xX3xXa7xX1112xXexX3xX4xX190xX15xX3xX3dxX45xXa7xX3xXd9xX45xX37xX3xX15xX18xX94xX1aexX388xX15xX3xXexX1112xX4xX3xX3dxX78xX15xX3xX18xXdxX45xX15xX8exX3xXexX9exXdxX3xXexX1xXdxX3exX94xX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX4xX7b4xX15xX18xX3xX1dxX54xXexX3xX4xX190xX15xX3xXexX1xXdxX6exXexX8exX3xX3dxX41xX3xX5xX30xX3xXa7xXa2xXexX3xX15xX93xX15xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX15xX41xXdxX3xX39xX9exXdxX19bxX3xX52cxX82xX1xX59axX15xX18xX3xXexX1xX3exX3xXexX27xX37xX3xX15xX388xX15xX3xXa7xXa2xXexX3xX7xX45xX15xX3xXbxX1x14c31xXa7xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX1xX37xX30xX15xX3xX1xX45xX37xX3xXe1xX1xXdxX3xX4xX1xX1exX15xX18xX3xXexX6xX3xX4xX1xX54xXbxX3xX15xX1xXc5xX15xX3xX15xX41xXdxX3xX39xX9exXdxX3xXexXd94xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX15xX12dxXa7xX3xX3dxX190xX94xX3xXexXdxX388xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX37xX15xX3xX4xX1112xXbxX3xX7xX14xX4xX1xX3xXexX129xXdxX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX8exX543xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXe1xX1x12e0exX15xX18xX3xX3dxX7a8xX15xX1xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX4f6xXb54xX15xX18xX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX3dxXdxX3exXa7xX3xXa9xX129xXdxX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX39fxX18xX94xX1aexXc29xX15xX3xXc2cxX11bxX15xX3xX66xXdxX6exX94xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXcxX1xX14xXdxX3xXcxX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX55axXdxX6xX15xX18xX3xX38cxX4f6xX30xX3xX49dxX6xX94xX3a0xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXexXdxX388xX94xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX3xX15xX12dxXa7xX3xX130xX97xX2xX133xX3xX4xX1xX40bxX15xX1xX3xX18xXdxX86xXexX3xX15xX77xX129xX4xX3xX5xX30xXa7xX3xXexX1dxX30xX15xX3xX5xX1aexX8exX3xXd9xX94xXa2xX4xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX10fxX10xXa7xX3xX10fxXe55xXexX3xXa9xX30xX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX5xX27xXdxX3xX1xXdxXabxX94xX3xXe5xX94xX45xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexX3xX4xX2bxX6xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX15xX1xXc5xXbxX3xX1xX6xXdxX3xXe1xX83xX3xXexX1xXdxX3xXexX9exXexX3xX15xX18xX1xXdxXabxXbxX3xXbxX1xXdaxX3xXexX1xX59axX15xX18xX3xXexX1dxX94xX15xX18xX3xX1xX86xX4xX3xXa9xX30xX3xXexX94xX1aexX3exX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX19bxX3xXcxX1xX10xX37xX3xX3dxX41xX8exX3xX4xX190xX15xX3xX10fxX10xXa7xX3xX10fxXe55xXexX3xX5xX27xXdxX3xXbxX1xX77xX78xX15xX18xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX37xXdxX3xXexX1xXdxX8exX3xX4xX1xX54xXa7xX3xXexX1xXdxX19bxX19bxX19bxX3xX15xX1xX4fbxXa7xX3xX1xX27xX15xX3xX4xX1xX6exX3xXexX1xX54xXbxX3xX15xX1xX54xXexX3xXexXdxX388xX94xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX55axXdxX6xX15xX18xX8exX3xX15xX6exX94xX3xX15xX1xX77xX3xXexX1dxX77xX129xX4xX3xXe1xXdxX6xX3xXexXdxX388xX94xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX3xX39xXdxXc29xX15xX3xX1dxX6xX3xX15xX1xX3caxX3xX5xX79bxX3xXexX1xX7exX3xX15xX6xX1aexX3xX5xX27xXdxX3xX4xX1xX94xX1aexX3exX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX6xX15xX3xX5xXc5xX15xX3xX4xX41xX3xXexXdaxX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXe5xX94xX1aexX3xXa7xX59axX3xX5xX129xX15xX3xX1xX78xX15xX8exX3xXexXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX3xX1xX78xX15xX3xXa9xX30xX3xX39xXdxXc29xX15xX3xX1dxX6xX3xX686xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xX3dxX7a8xX6xX3xXbxX1xX77xX78xX15xX18xX8exX3xX39xX37xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX15xX18xX77xXb9xXdxX3xX4xX41xX3xX4xX1xX8bxX4xX8exX3xX4xX41xX3xXe5xX94xX1aexX93xX15xX8exX3xX4xX41xX3xXexXdxX93xX15xX8exX3xX4xX41xX3xXexX1xX6exX3xX5xX4fxX4xX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXa9xX30xX3xX15xX18xX37xX30xXdxX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxXabxX15xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX82xX1xX1643xX15xX18xX3xX3dxX7a8xX15xX1xX3xX18xXdxX6xX15xX3xX5xXc5xX15xX3xX5xX30xX3xX1xX30xX15xX1xX3xXa9xXdxX3xX3dxX14xX15xX1xX3xXa7xX54xXexX3xX4xX78xX3xX1xXa2xXdxX8exX3xX4xX77xX129xXbxX3xXa7xX54xXexX3xXexX77xX78xX15xX18xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX86xX4xX3xXexX1xXc5xXexX3xXa9xX30xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc5xXexX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXd9xX30xX1aexX3xXexX3caxX2c1xX3xX52cxX66xX30xX15xX1xX3xX3dxXa2xX15xX18xX3xX18xXdxX6xX15xX3xX5xXc5xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX3xX3dxX6xX15xX18xX3xX5xX30xXa7xX3xXd9xX12dxX15xX18xX3xX1xX37xX27xXdxX3xX15xX93xX15xX3xXexX45xX15xX18xX3xX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX8exX3xX15xX93xX15xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX77xX129xX4xX3xX15xX1xX30xX19bxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxXd94xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX3dxX110xX3xX15xX388xX94xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXcxX1xX14xXdxX3xXcxX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX55axXdxX6xX15xX18xX3xX3dxX93xX3xX15xX18xX1xX7a8xX3xX4f6xX1xX40bxX15xX1xX3xXbxX1xX2bxX8exX3xX1abxXa2xX3xX55axXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXa9xX30xX3xX13xX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xX4xX190xX15xX3xX15xX1xX7exX15xX3xXexX1xX1643xX15xX18xX8exX3xX15xX1xX7exX15xX3xXexX1xXc5xXexX3xXa9xX30xX37xX3xX7xX4fxX3xXexX1xXc5xXexX8exX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX3dxX1exX15xX18xX8exX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXexX1dxX1exX15xX18xX8exX3xXexX1xX4fxX4xX3xX4xX1xX54xXexX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXexX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXa7xX27xX15xX1xX3xXa7xXb25xX3xX1xX78xX15xX8exX3xXe5xX94xX1aexX6exXexX3xX5xXdxXabxXexX3xX1xX78xX15xX3xX15xX1xX4fbxXa7xX3xX4xX8bxX94xX3xXa9xX110xX15xX3xX15xX18xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xX15xX77xX129xX4xX3xX15xX1xX30xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX0xX7xXexX1dxX37xX15xX18xX12xX392xX77xX3xXexX1xXd94xX6xX3xX15xX18xX94xX23xX15xX3xX15xX1xX11bxX15xX3xX5xX4fxX4xX3xXexX1dxX7exX15xX1xX3xX3dxXa2xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX3xXa9xX30xX3xX7xX6xX94xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX0xX57xX7xXexX1dxX37xX15xX18xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX39fxX388xX94xX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX1dxX27xX15xX18xX3xXa7xXa46xXdxX3xX15xX12dxXa7xX3xX4xX14xX4xX3xXexX345xX15xX1xX3xX3dxX93xX94xX3xX4xX41xX3xX1xX30xX15xX18xX3xXexX1dxX12dxXa7xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX388xX15xX3xXexX9exXexX3xX15xX18xX1xXdxXabxXbxX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xXexX1xXdxX6exX94xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX5xX30xXa7xX8exX3xX4xX1xX77xX6xX3xXexX40bxX15xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX388xX15xX3xX4xX421xX3xXexX94xX1aexX3exX15xX8exX3xXexX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX392xX94xX1aexX3xX322xX77xX434xXexX3xX38cxX55axXdxX6xX3xXc2cxX6xXdxX3a0xX8exX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX388xX15xX3xX15xX30xX1aexX3xX3dxX93xX94xX3xX52cxX1xX86xX4xX3xX1xX30xX15xX1xX3xXa9xX30xX3xXexX1xXdxX3xX4xX421xX3xX3dxX190xX94xX3xXa9xX30xX37xX3xXexX421xX3xXexX6exX8exX3xXexX1xXc5xXa7xX3xX4xX1xX40bxX3xX1xX86xX4xX3xXexX27xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xXexX388xX15xX3xXexX94xXdaxXdxX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX3dxX6xX15xX18xX3xXexX54xXexX3xXexX77xX686xXdxX3xXe1xXdxX6exXa7xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX5xX30xXa7xX8exX3xXa9xX7exX3xXa7xX77xX94xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX18xXdxX54xX94xX3xXd9xX4fbxX15xX18xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX3xX3dxX3exX3xX5xX30xXa7xX3xXa7xX86xXdxX3xXa9xXdxXabxX4xX19bxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxXd94xX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX6exX3xX3dxX41xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xXd9xX12dxX15xX3xXe1xX1xX37xX12dxX15xX3xX52cxX4xX41xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX3dxX54xXexX3xX15xX77xX129xX4xX3xXexX6xX3xX3dxX6xX15xX18xX3xXe5xX94xX14xX3xX39xX77xX3xXexX1xXd94xX6xX3xX15xX18xX94xX23xX15xX3xX15xX1xX11bxX15xX3xX5xX4fxX4xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX8exX3xX7xX6xX94xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX8exX3xX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX8exX3xX4xX14xX4xX3xX39xX37xX6xX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxXabxXbxX3xX1xXdxXabxX15xX3xXexX27xXdxX3xXa9xX30xX3xXexX77xX78xX15xX18xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX41xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX7xX4fxX3xX4xX190xX15xX3xX1xX6exXexX3xX15xX18xX94xX23xX15xX3xX15xX1xX11bxX15xX3xX5xX4fxX4xX3xX15xX30xX1aexX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXe1xX1xXdxX3xX3dxX41xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xXexX1xX434xX3xXexX6xX1aexX3xX15xX18xX1xX93xX3xX18xXdxX3caxXdxX8exX3xXe1xX6f0xX3xX7xX77xX3xX18xXdxX3caxXdxX3xXexX1dxX4fxX4xX3xXexXdxX6exXbxX3xX5xX30xXa7xX3xX1dxX6xX3xX7xX45xX15xX3xXbxX1xX15d0xXa7xX3xXa9xX804xX15xX3xX4xX473xX15xX3xXexX1xXdxX6exX94xX3xXexX1dxX190xXa7xX3xXexX1dxX86xX15xX18xXaabxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX392xX94xX1aexX3xX322xX77xX434xXexX8exX3xX4xX190xX15xX3xX4xX41xX3xX15xX1xX185xX15xX18xX3xX15xX1xX7exX15xX3xX15xX1xXc5xX15xX8exX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX8exX3xX39xX4fxX3xXd9xX14xX37xX3xXe1xX1xX37xX6xX3xX1xX86xX4xX8exX3xXexX1dxX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXabxXa7xX8exX3xX15xX6exX94xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX7xXb25xX3xX18xX11bxX1aexX3xX1dxX6xX3xX5xX110xX15xX18xX3xXbxX1xX40bxX3xX5xX129xX15xX3xX4xX1xX37xX3xX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX3xXa9xX30xX3xX18xXdxX6xX3xX3dxX7exX15xX1xX19bxX3xX13xX23xX15xX18xX3xXexX1xXb9xXdxX8exX3xXexX7exX15xX1xX3xXexX1dxX27xX15xX18xX3xX15xX30xX1aexX3xX4xX7b4xX15xX18xX3xX4xX1xX8bxX6xX3xX3dxX4fxX15xX18xX3xX7xX4fxX3xXexXdxX93xXa7xX3xX15d0xX15xX3xXd9xX54xXexX3xXdaxX15xX3xX4xX1xX37xX3xX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX8exX3xX3dxX9cexX4xX3xXd9xXdxXabxXexX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXd9xX9exXdxX3xX4xX45xX15xX1xX3xXe1xX1xXdxX3xX322xXdxXabxXexX3xX39fxX6xXa7xX3xX3dxX6xX15xX18xX3xXexX40bxX15xX1xX3xXexX37xX14xX15xX3xX3dxX6exX15xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xXe1xXe55xX37xX3xX39xX30xXdxX3xXexX1xXb9xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xXa9xX93xX3xX1xX77xX94xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX13xX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX392xX94xX1aexX3xX322xX77xX434xXexX3xX3dxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX8exX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xX4xX421xX3xX15xX1xX11bxX15xX3xXa9xX30xX3xXexX1xX27xX4xX3xX7xX34dxX3xXexX1xX54xXexX3xX15xX18xX1xXdxXabxXbxX3xX7xXb25xX3xX18xX11bxX1aexX3xX1dxX6xX3xXexX14xX4xX3xX3dxXa2xX15xX18xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX15xX1xX3caxX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX13xX23xX15xX18xX3xXexX1xXb9xXdxX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX4xX7b4xX15xX18xX3xX4xX1xX345xX3xX1dxX36cxX2c1xX3xX52cxXcxX1dxX37xX15xX18xX3xXe1xX1xXdxX3xX3dxX41xX8exX3xXa7xXa2xXexX3xX7xX9exX3xXexX345xX15xX1xX3xXa9xX804xX15xX3xX3dxX94xX6xX3xX15xX1xX6xX94xX3xX15xX686xX3xX1dxXa2xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX11bxX15xX3xX1xXdxXabxX94xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX8exX3xXe1xX3exX3xX4xX45xX3xX3dxX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xXexX1xX27xX4xX3xX7xX34dxX3xXa7xX30xX3xX39xX54xX94xX3xX1xXdxXabxX94xX8exX3xXa7xX3axX4xX3xXexXdxX388xX94xX3xX5xX30xXa7xX3xXe1xXdxX15xX1xX3xXexX6exX3xX5xX30xX3xX4xX1xX40bxX15xX1xX8exX3xX15xX1xX4fbxXa7xX3xX5xX434xXdxX3xX39xX3axX15xX18xX3xXexX9exXdxX3xX3dxX6xX3xXa9xX93xX3xX3dxX54xXexX8exX3xXa9xX93xX3xXexX4fxX3xX4xX1xX2bxX8exX3xX4xX27xX15xX1xX3xXexX1dxX6xX15xX1xX3xXexX1xX94xX3xX1xX1exXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX388xX15xX3xXd9xX4fbxX15xX18xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xX4xX14xX4xX1xX19bxX3xX39fxX18xX6xX1aexX3xXexXd94xX3xX3dxX190xX94xX3xXa9xX30xX37xX8exX3xX1xX86xX4xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX18xXdxX45xX15xX18xX3xX39xX27xX1aexX3xXe1xX1xXdxX3xXexX9exXexX3xX15xX18xX1xXdxXabxXbxX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xXa9xX129xXdxX3xX3dxXdxX3exXa7xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX41xXexX3xXa9xX41xXexX8exX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX4xX1xX54xXexX3xX5xX77xX434xX15xX18xX3xX1xX27xX15xX3xX4xX1xX6exX8exX3xX4xX1xX77xX6xX3xXexX1xX3exX3xX5xX30xX3xXexX1xX190xX1aexX8exX3xX4xX1xX77xX6xX3xXexX1xX3exX3xX5xX30xX3xXexX1xX434xX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xXd9xX9exX3xXa7xXb59xX3xXa9xX30xX3xX4xX14xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX388xX15xX3xX15xX30xX1aexX3xX4xX41xX3xXexX1xXd94xX6xX3xXe1xX6f0xX3xX15xX12dxX15xX18xX3xX5xX94xX23xX15xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX3dxX94xX6xX3xXa9xX30xX37xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX78xX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX15xX1xX30xX3xX15xX77xX129xX4xX19bxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX4f6xX1xX40bxX15xX1xX3xXa9xX7exX3xXa9xXc5xX1aexX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX4xX1xX37xX3xX1dxX4fbxX15xX18xX3xX15xX18xX94xX23xX15xX3xX5xX4fxX4xX3xX15xX30xX1aexX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX4xX1xX345xX3xXe1xX1xX41xX3xX3dxX14xXbxX3xX8bxX15xX18xX3xX1aexX388xX94xX3xX4xX190xX94xX3xX15xX1xXdxXabxXa7xX3xXa9xX3axX3xXa7xX30xX3xX3dxX11bxX1aexX3xX4xX473xX15xX3xX5xX30xX3xXa7xX190xXa7xX3xXa7xX9exX15xX18xX3xXexX1dxX7exX3xXexX1dxXabxX8exX3xX5xX30xXa7xX3xX45xX15xX1xX3xX1xX77xX686xX15xX18xX3xXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX15xX1xX3caxX3xXexX129xXdxX3xXd9xXa2xX3xXa7xX14xX1aexX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xX1xXabxX3xXexX1xX9exX15xX18xX3xX4xX1xX40bxX15xX1xX3xXexX1dxX7a8xX3xXd9xX686xXdxX3xXe1xXdxX3exX94xX3xX4xX59axX15xX18xX3xXa9xX3axX3xX52cxXexX1xX94xX3xX1xX23xXdxX3xXa9xX9exX15xX543xX3xX1xX78xX15xX3xXa7xX3axX4xX3xXexXdxX388xX94xX3xXbxX1xX3axX4xX3xXa9xX3axX3xX15xX1xX11bxX15xX3xX39xX11bxX15xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX1abxX388xX15xX3xX4xX27xX15xX1xX3xX3dxX41xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX392xX94xX1aexX3xX322xX77xX434xXexX3xX4xX7b4xX15xX18xX3xX3dxX9cexXexX3xX4xX11bxX94xX3xX1xX3caxXdxX3xXa9xX93xX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xXe5xX94xX1aexX3xX3dxX7a8xX15xX1xX3xXexX4fxX3xX4xX1xX2bxX8exX3xX10fxX110xX3xX1xXa2xXdxX3xX1xX41xX6xX3xX18xXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXa9xX30xX3xX77xX94xX3xXexXdxX388xX15xX3xX5xXdxX388xX15xX3xXe5xX94xX6xX15xX3xX10fxXdxX15xX3xX18xXdxX6xX37xX3xX3dxX54xXexX8exX3xX10fxX11bxX1aexX3xX39xX4fxX15xX18xX3xXbxX1xX11bxX15xX3xX1xXdxXabxX94xX8exX3xX4xX78xX3xX7xX686xX3xX3dxX30xX37xX3xXexX27xX37xX8exX3xX3dxX190xX94xX3xXexX77xX3xX1xX37xX30xX15xX1xX3xXexX1dxX14xX15xX18xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xXexX119exX3xX3dxX23xX15xX18xX8exX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX52cxXe1xX1xX59axX15xX18xX3xX4xX41xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa9xXdxX388xX15xX3xXexX1xX7exX3xX39xXdxX3xX7xX45xX15xX3xX4xX78xX3xX7xX686xX3xXa9xXc5xXexX3xX4xX1xX54xXexX3xX15xX30xX1aexX3xX6xXdxX3xX1xX77xX686xX15xX18xX3xX5xX434xXdxX8exX3xX6xXdxX3xXbxX1xX45xXdxX3xX18xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX7a8xX94xXaabxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxXd94xX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX6exX3xX15xX30xX1aexX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX3dxX93xX3xX15xX18xX1xX7a8xX3xX1abxXa2xX3xX55axXdxX14xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXa9xX30xX3xX13xX30xX37xX3xXexX27xX37xX3xX4xX41xX3xX4xX1xX345xX3xX3dxX27xX37xX3xXe1xXdxX3exXa7xX3xXexX1dxX6xX8exX3xX4xX1xX54xX15xX3xX4xX1xX345xX15xX1xX3xXa9xX30xX3xX15xX18xX12dxX15xX3xX4xX1xX9cexX15xX3xX15xX1xX4fbxXa7xX3xXexX1dxX14xX15xX1xX3xX5xX110xX15xX18xX3xXbxX1xX40bxX8exX3xX39xX30xX15xX3xXexX1dxX45xXdxX3xX15xX18xX94xX23xX15xX3xX5xX4fxX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX18xXdxX6xX3xX3dxX7exX15xX1xX8exX3xX3dxX7a8xX6xX3xXbxX1xX77xX78xX15xX18xX3xXa9xX30xX3xXe5xX94xX9exX4xX3xX18xXdxX6xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX39fxX388xX94xX3xX7xX9exX3xX5xXdxXabxX94xX3xXexX27xXdxX3xX322xXdxXabxXexX3xX39fxX6xXa7xX3xXexX119exX3xX5xXabxX3xXd9xXdxX6exXexX3xX3dxX86xX4xX3xXd9xXdxX6exXexX3xXa9xXdxX6exXexX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX18xX77xXb9xXdxX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xXexX1xXdxX3exX94xX3xX7xX9exX3xXexXd94xX3xX2xX99xX3xXexX94xXdaxXdxX3xXexX1dxX686xX3xX5xX388xX15xX3xX4xX1xX345xX3xX3dxX27xXexX3xX8dxX19axX8exX130x1139exX3xXexX1dxX37xX15xX18xX3xXe1xX1xXdxX3xX4xX45xX3xX15xX77xX129xX4xX3xX5xX30xX3xX19axX24fxX8exX8dxX25a6xX19bxX3xXcxX119exX3xX5xXabxX3xX1xX86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xXexX1xXdxX3exX94xX3xX7xX9exX3xX3dxXdxX3xX1xX86xX4xX3xXexX1dxX94xX15xX18xX3xX1xX86xX4xX3xX4xX78xX3xX7xX686xX3xX4xX1xX77xX6xX3xX3dxX6exX15xX3xX133xX24fxX25a6xX3xXa9xX30xX3xX7xX9exX3xX3dxXdxX3xX1xX86xX4xX3xXexX1dxX94xX15xX18xX3xX1xX86xX4xX3xXbxX1xXdaxX3xXexX1xX59axX15xX18xX3xX4xX1xX345xX3xX3dxX27xXexX3xX24fxX2xX8exX133xX25a6xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX4f6xX6xX37xX3xXcxX1xX7a8xX3xX39dxX94xX11bxX15xX3xX38cxXcxX1xX6xX15xX1xX3xX66xX41xX6xX3a0xX3xX3dxX9cexXexX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX2c1xX3xX52cxX39fxX18xX77xXb9xXdxX3xX39xX11bxX15xX3xXa9xXb54xX15xX18xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xXexX1xXdxX3exX94xX3xX7xX9exX3xXe1xX1xXdxX3xX15xX30xX37xX3xX4xX41xX3xXexX1xX3exX3xXexXdxX6exXbxX3xX4xXc5xX15xX3xX3dxX6exX15xX3xX4xX94xXa2xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXa7xX27xX15xX18xX3xXe1xX6f0xX3xXexX1xX94xXc5xXexX3xX3dxX473xXdxX3xX1xX3caxXdxX3xX1xX30xXa7xX3xX5xX77xX434xX15xX18xX3xXexX1dxX40bxX3xXexX94xXabxX3xX4xX6xX37xX3xXe1xX1xXdxX3xXexX1dxX7exX15xX1xX3xX3dxXa2xX3xX39xX11bxX15xX3xXexX1dxX40bxX3xXa9xX804xX15xX3xX4xX473xX15xX3xXe1xX1xX37xX45xX15xX18xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX10fxX6xX3xXa9xX129xXdxX3xXbxX1xX190xX15xX3xX4xX473xX15xX3xX5xX27xXdxXaabxX543xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX8exX3xXexX1xXb9xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xXe5xX94xX6xX3xXa7xX9cexX4xX3xX39xXb54xX3xX39fxX1xX30xX3xX15xX77xX129xX4xX3xXd9xX6xX15xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX93xX94xX3xX4xX1xX40bxX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX77xX94xX3xXexXdxX388xX15xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1dxXdxX3exX15xX3xX1xXabxX3xXexX1xX9exX15xX18xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xX15xXa2xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xX4xX45xX3xX15xX77xX129xX4xX3xXa7xX129xXdxX3xX4xX1xX345xX3xX4xX41xX3xX96xX2xX24fxX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX19bxX3xX66xXabxX3xXexX1xX9exX15xX18xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX39xX4fxX3xXd9xX7a8xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX3xX4xX1xX345xX3xX4xX41xX3xXd9xX9exX15xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xXa9xX30xX3xXd9xX45xX1aexX3xXe1xX1xX37xX6xX3xX39xX4fxX3xXd9xX7a8xX3xX3dxX27xXdxX3xX1xX86xX4xX3xXa9xX129xXdxX3xXe5xX94xX1aexX3xXa7xX59axX3xXexXdxX6exXbxX3xX15xX1xXc5xX15xX3xX18xX190xX15xX3xX24fxX19bxX97xX97xX97xX3xX1xX86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa7xXa46xXdxX3xX15xX12dxXa7xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX4f6xX78xX3xX7xX686xX3xXa9xXc5xXexX3xX4xX1xX54xXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xX15xXa2xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX10fxX94xX9exX15xX18xX3xX4xX54xXbxX3xX4xX1xXc5xXa7xX3xX3dxX77xX434xX4xX3xXd9xX9exX3xXexX1dxX40bxX3xXe1xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX40bxX3xX3dxX190xX94xX3xXexX77xX3xXa7xX129xXdxX19bxX3xXcxX1xX10xX37xX3xXe5xX94xX1aexX6exXexX3xX3dxX7a8xX15xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX1xX2bxX3xXexX77xX129xX15xX18xX3xX4f6xX1xX40bxX15xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xXbxX1xX388xX3xX39xX94xX1aexXabxXexX3xX3dxX93xX3xX14xX15xX3xX4xX2bxX15xX18xX3xX4xX9exX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1dxXdxX3exX15xX3xX1xXabxX3xXexX1xX9exX15xX18xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xXbxX1xXdaxX3xXexX1xX59axX15xX18xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xX15xXa2xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3dxX37xX27xX15xX3xX130xX97xX2xX2xX10exX130xX97xX2xX99xX8exX3xX3dxX93xX3xX1dxX6xX3xXa7xX3axX4xX3xXexXdxX388xX94xX3xX7xXb25xX3xX10fxX11bxX1aexX3xXa7xX129xXdxX3xX24fxX133xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xXbxX1xXdaxX3xXexX1xX59axX15xX18xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xX15xXa2xXdxX3xXexX1dxX1exX3xXexX27xXdxX3xX130xX130xX3xXexX345xX15xX1xX3xXa7xXdxX93xX15xX3xX15xX1exXdxX8exX3xXa9xXb54xX15xX18xX3xX39xX11bxX15xX3xXexXa2xX4xX3xXexX1xXdxX3exX94xX3xX7xX9exX8exX3xX15xX1xX77xX15xX18xX3xXe1xX6exXexX3xXexX1xX1exX4xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3dxX37xX27xX15xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxXabxX15xX3xX3dxX93xX3xX14xX15xX3xXa7xX129xXdxX3xX4xX1xX345xX3xX1xX37xX30xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX130xX97xX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX8exX3xX2xX19axX3xXexX1dxX77xXb9xX15xX18xX3xX3dxX6xX15xX18xX3xX10fxX11bxX1aexX3xX39xX4fxX15xX18xX3xX39xX686xX3xX39xX6xX15xX18xX3xX4xX473xX15xX3xX5xX27xXdxX3xX4xX473xX15xX3xX4xX1xX77xX6xX3xX3dxX77xX434xX4xX3xX3dxX190xX94xX3xXexX77xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX12xX13xX3exX3xX3dxX15d0xX1aexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX6exX15xX3xX3dxXa2xX3xX10fxX11bxX1aexX3xX39xX4fxX15xX18xX3xX15xX41xXdxX3xXexX1dxX388xX15xX8exX3xX3dxX27xXdxX3xXd9xXdxX3exX94xX3xX3dxX93xX3xX15xX18xX1xX7a8xX3xX4f6xX1xX40bxX15xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX7xX129xXa7xX3xX10fxX10xXa7xX3xX10fxXe55xXexX3xX18xXdxX45xXdxX3xXe5xX94xX1aexX6exXexX3xXa9xX30xX3xX4xX41xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX1xX37xX3xXa9xX54xX15xX3xX3dxX93xX3xX15xX30xX1aexX19bxX57xX19bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX37xX39xX1aexXaxX3xX7xXexX1aexX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX10exX6xX5xXdxX18xX15xX2c1xX3xX1dxXdxX18xX1xXexX134xXaxX12xX38cxXcxXcxX39dxX322xX39fxX57xX322xXdxX10xXexX15xX6xXa7x107bfxX3a0xX0xX57xXbxX12