Giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 31, võ sỹ quyền anh Trần Thị Linh được thưởng “nóng”
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi giành tấm HCV lịch sử ở hạng cân 60 kg môn quyền anh, võ sỹ Trần Thị Linh đã được thưởng “nóng” với số tiền 122 triệu đồng. 
b9dcxc4b2xe2abxc59fx10aeexc90cxef1ax1331ex11deexX7xbccex13674xcfccxcba5xcbbbx11283xX5xe58exXaxcc4cxc871xXdxfdcfxe6a7xX1xX3xXex1223dx12b70xX3x106d2x108d7x12bf4xX3xX5xfc97xX4xX1xX3xX7x126e8xX3xXexf8e0xXdxX3xbaf9xf076xf73bxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3x1321dxX2x13283xX3x1335dx12153xX3xX7xc929xX3xece3x12971xddd4xf01axX16xX3xX6xX16xX1xX3xXcxc855xc7e2xX16xX3xXcxX1xX22xX3x110adxXdxX16xX1xX3xc77fxf735xce83xX4xX3xXexX1xX5axbaffxX16xe75cxX3xf465xX16x10124xX16xX63xf356xX0xf67axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xff95xXaxX12x131baxX63xX6xX43xX3xX7xX6xX42xX3xe75bxX1xXdxX3xX63xXdxX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX4xX1xX3xX7xX27xX3xX61xX3xX1xX2axX16xX63xX3xX4xf76cxX16xX3xc7c4xd119xX3xX8axX63xX3xX1bx1313dxX16xX3xX41xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX59x132e4xX3xX59xX5axX5bxX4xX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX65xX16xX67xX16xX63xX6axX3xX3bxe8cexXdxX3xX7x114d1xX3xXexXdxX44xX16xX3xX2xcd98xXfbxX3xXexX4cxXdx11ac4xX42xX3xX59x126baxX16xX63x131a8xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13264xd4b4xX7exX43xXaxX12xX0xXdxX1bxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exXexX1xX42xX1bxcb8cxX3xXdxX1exX10xX16xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxfecfxXdxX7exXexX1x1274axX3xcd7exXb0xXb0xXbxde3exd4bdxX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX146xX3x134cexX148x12006xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxX108xX12fxX6xX119xXexX1xX6xX16xX1xX1xX119xX6xX108xX3bxX16xX6cxX16xX10xX141xX7xX6cxXfbxXfbxXfbxXb0xX6cxX2xXafxX148xX7exXb0xXfbxXfbxX37xXb0xXfbxXfbxXexX148xXfbxe910xX148xX159xX5xXb0xX108x111c2xXbxX63xd81cxX4cxX9xX2xX37xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX4xX1xX3xX7xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3xX37xX2xX39xX3xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX59xX5axX5bxX4xX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX65xX16xX67xX16xX63xX6axXaxX3xX141xXdxX7exXexX1xX9xXaxX148xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX9xXaxX157xX148xX159xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX119xX16xXaxX12xX54xXdx139bexX16xX3xX59xX119xX15xX16xX3xdd07xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3x11c24xX118xX119xX14cxXdxX16xX63x10952xX3xX1fxXdxX101xXexX3xX81xX6xX1bxX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX16xX67xX16xX63xX3xX4xX1xX119xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX2xXb0xXb0xX3xXexX4cxXdxX101xX42xX3xX59xX105xX16xX63xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX119xX7exX43xXaxX12xXcxX4cxX5axXefxX4xX3xX8axX1xXdxX3xX12fxX5axXefxX4xX3xX3bxX15xX119xX3xXexX4cx10a97xX16xX3xX4xX1xX42xX16xX63xX3xX8ax10894xXexX3xX1xX2axX16xX63xX3xXafxXb0xX3xX8axX63xX3xX41xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3xX16xdefbxX39xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX59xXd9xX3xX5xX119xX2axXdxX3xX4xf00dxX3xXfbxX3xX59xXf3xXdxX3xXexX1xbc64xX3xX16xba67xX16xX63xX3xX8ax12505xX3xX16xX1xX1axXexX3xX5xX15xX3xX2dxX42xX7exX6xXbxX119xX4cxX16xX3xX2dxX10xX10xX7xX119xX16xX7exX10xX10xX3xX246xX1dxX1exX118xX3xX2fxX2dx11525xX2fx10e97xX39xX3xX1dxX1exbb2bxX3x107c3xX5xX43xX1bxXbxXdxX4xX39xX3xX328x12c5fxX1fxX328xX3xX2dxX2exX2fxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3xX4xX2f5xX6xX3xXcxX1xfbb9xXdxX3xX54xX6xX16xX24dxX3xX3bxX15xX3xe803xX3xX41xX42xXacxX16xX3xX32axX5xX43xX1bxXbxXdxX4xX3xX81xX10xX7xXexX1xX43xX3xdce4xX10xXexX10xX4xXdxX119xX3xX4xX2f5xX6xX3xX369xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX61xX3xX3bxec12xX16xX63xX3xXexe04bxX3xX8axX2b8xXexX3xX3bxX15xX3xX12fxX348xX16xX3xX8axX2b8xXexX108xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX119xX7exX43xXaxX12xX0xXdxX1bxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7exXexX1xX146xX3xX148xXb0xXb0xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX146xX3xXafxXb0x130fbxXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxX108xX12fxX6xX119xXexX1xX6xX16xX1xX1xX119xX6xX108xX3bxX16xX6cxX16xX10xX141xX7xX6cxXfbxXfbxXfbxXb0xX6cxX2xXafxX148xX7exXb0xXfbxXfbxX37xXb0xX3e3xX2xXexX157xX159xX3e3xX2xX5xX157xcfe9xX12fxX119xX14cxXdxX16xX63xX41dxX3bxXdxX10xXexX41dxX16xX6xX1bxX41dxXfbxXb0xX108xX195xXbxX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX4xX1xX3xX7xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3xX37xX2xX39xX3xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX59xX5axX5bxX4xX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX65xX16xX67xX16xX63xX6axXaxX3xX141xXdxX7exXexX1xX9xXaxX148xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX9xXaxXafxXb0xX3e3xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX119xX16xXaxX12xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX246xX348xX119xX3xX14cxX6xX16xX1xX24dxX3xX59xXd9xX3xX59xX348xX16xX1xX3xX12fxX2axXdxX3xX16xX1xX2d1xX16xX63xX3xX59xXf3xXdxX3xXexX1xX2f5xX3xX7xdb54xX16xX63xX3xX7x109e6xX3xX16xX1xX1axXexX3xX59xe88dxX3xX5xX15xX1bxX3xX16xX234xX16xX3xX8ax1351bxX3xXex1273fxX4xX1xX3xX5xX22xX4xX1xX3xX7xX27xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX119xX7exX43xXaxX12xXcxX4cxX2aexX16xX3xX4xX1xX42xX16xX63xX3xX8axX2b8xXexX3xX1xX2axX16xX63xX3xX4xXacxX16xX3xXafxXb0xX3xX8axX1xX3xX1bxXb6xX16xX3xX41xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3xX16xX2d1xX3xX59xXd9xX3xX7exXdx11c99xX16xX3xX4cxX6xX3xX3bxXefxXdxX3xX5axX42xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX1xX42xc202xX4xX3xX3bxX44xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX108xX3xX81xX2d1xX3xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX234xX3xX23cxX42xX2ebxX16xX63xX3xX54xX5axX42xX3xX246xX23cxX42xX2ebxX16xX63xX3x12a28xX5axee83xX16xX63xX24dxX3xX59xXd9xX3xX8axX1xXb6xX16xX63xX3xX41xX42xX348xX3xX8axX1xX67xX3xX8axX1xc739xX16xX3xX59xX508xX3xX8axX2b8xXexX3xXexX1xf2f1xX4xX3xXexX4cxX2aexX16xX3xX59xX1axX42xX3xX3bxXefxXdxX3xXexf336xX3xX7xXf3xX3xX157xX41dxXb0xX3xXexX4cxX5axXefxX4xX3xX1dxX42xX7xX141xX6xXexX42xX16xX3xX1dxX6xX7xX6xX16xX6xX1xX3xX4xX2f5xX6xX3xX321xX16xX7exX119xX16xX10xX7xXdxX6xX39xX3xX41xX42xX6xX3xX59xX67xX3xX63xXdxX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX4xX1xX3xX7xX27xX3xX4xX1xX119xX3xXexX1xX508xX3xXexX1xX6xX119xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1dxX67xX6xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3xX37xX2xX108xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX119xX7exX43xXaxX12xX0xXdxX1bxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7exXexX1xX146xX3xX148xXb0xXb0xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX146xX3xX159xX3e3xX3e3xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxX108xX12fxX6xX119xXexX1xX6xX16xX1xX1xX119xX6xX108xX3bxX16xX6cxX16xX10xX141xX7xX6cxXfbxXfbxXfbxXb0xX6cxX2xXafxX148xX7exXb0xXfbxXfbxX37xXb0xX157xX18fxXexX159xXb0xX37xX18fxX2xX5xXb0xX108xX195xXbxX63xX198xX4cxX9xX18fxXafxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX4xX1xX3xX7xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3xX37xX2xX39xX3xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX59xX5axX5bxX4xX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX65xX16xX67xX16xX63xX6axXaxX3xX141xXdxX7exXexX1xX9xXaxX148xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX9xXaxX159xX3e3xX3e3xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX119xX16xXaxX12xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX3bxX15xX3xXfbxX3xX1dxX54xX1fxX3xX81xX63xX42xX43xX56axX16xX3xX1dxX2d1xX42xX3xX54xX119xX16xX63xX39xX3xX1fxcda2xX3xXcxX1xX348xXdxX3xX1dxX119xX15xX16xX63xX3xX4xX2f5xX6xX3xX12fxX57exX3xX1bxXb6xX16xX3xX12fxX119xX14cxXdxX16xX63xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1dxX67xX6xX108xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX119xX7exX43xXaxX12xX2dxX6xX42xX3xX8axX1xXdxX3xX16xX1xX2aexX16xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX3bxX15xX3xX8axX513xX3xXexX516xX4xX1xX3xX1axX16xX3xXexX5axX5bxX16xX63xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX13xX6xX1bxX10xX7xX3xX37xX2xX39xX3xXcxX4cxX4dxX16xX3xXcxX1xX22xX3xX54xXdxX16xX1xX3xX59xXd9xX3xX59xX5axX5bxX4xX3xX54xXdxX234xX16xX3xX59xX119xX15xX16xX3xX23cxX42xX43xX44xX16xX3xX6xX16xX1xX3xX1fxXdxX101xXexX3xX81xX6xX1bxX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX16xX67xX16xX63xX3xX2xXb0xXb0xX3xXexX4cxXdxX101xX42xX3xX59xX105xX16xX63xX108xX3xXcx10f27xX16xX63xX3xX4x11b4axX4xX3xXcxX323xXcxXcxX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX2xXb0xX3xXexX4cxXdxX101xX42xX3xX59xX105xX16xX63xX108xX3xXcxX4cxX42xX16xX63xX3xXexXacxX1bxX3xX1dxX42xX1axX16xX3xX5xX42xX43xX101xX16xX3xX3bxX15xX3xXexX1xXdxX3xX59xX1axX42xX3xXcxX323xXcxXcxX3xXexc168xX16xX1xX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xX157xX3xXexX4cxXdxX101xX42xX3xX59xX105xX16xX63xX108xX3xX118xX57exX3xX1bxXb6xX16xX3xX12fxX119xX14cxXdxX16xX63xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1dxX67xX6xX3xXexX1xX5axX61xX16xX63xX3xXfbxX3xXexX4cxXdxX101xX42xX3xX59xX105xX16xX63xX108xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX42xXexX1xX119xX4cxXaxX12x10a0cxX2axX16xX1xX3xX1exX5axe81bxX16xX63xX0xX6cxXbxX12
Mạnh Cường