Không có giáo viên biệt phái, nhiều trung tâm học tập cộng đồng hoạt động cầm chừng
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hết năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 252/635 trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) có giáo viên biệt phái. Số xã, phường, thị trấn còn lại không có giáo viên biệt phái đã được thay bằng công chức văn hóa xã phụ trách hoặc có đơn vị không bố trí công chức khác kiêm nhiệm thay thế. Kết quả, nhiều trung tâm HTCĐ không có giáo viên biệt phái hoạt động cầm chừng hoặc kém hiệu quả.
55b0xd530xac52x55c0xbefaxe55fx8979x71d1x6aa5xX7x8498xc3f0xede6xb031xf6a1x7212xX5xbc97xXaxX3xX7xXexeeecxX5xX10xX9xXaxXexX10xde96xXex69a7xX6xX5xXdx9478x72a9x77f6xX3xe40fx9fbdxX7xXexXdxf72fxX15x59edxXaxe120x696fxX1x82daxX23xX22xX3xX4xcc2axX3xX22xXdx9efcx865bxX3xbb18xXdxd10bxX23xX3x8414xXdx8879xXexX3xXbxX1xX3bxXdx9974xX3xX23xX1xXdx6137xX27xX3xXex9ad1xX27xX23xX22xX3xXexe01axe946xX3xX1xbf84xX4xX3xXex9242xXbxX3xX4x76baxX23xX22xX3x97c5xcc37xX23xX22xX3xX1xX3cxa717xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4x858axX5cxX3xX4xX1x6fecxX23xX22xX0xf1aaxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac63xX10xX23xXexX10xX55xXaxX2fxX0xXdxX5cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax5b6bxXexX1xX27xX5cxX43xX3xXdxX93xX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa4bfxXdxXa7xXexX1xX24xX3x6c66xX2x7271xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x6962xXc7xa78bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxe654xX43xX6xX3cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX3cxX6xXe9xX3exX23xX84xX23xX10xXbexX7xX84xX2x6f60xXc7xXffxX84xX2x56eexXc5xXa7xXc7x5986xXc7xX108xX104x86b0xX2xXexX10cxX10cxX104xXd6xX108xX5xXc7xXe9xX26xXbxX22xa077xX55xX9xXd6xX2xX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX4cxX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX4xX67xX23xX22xX3xX6bxX6cxX23xX22xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX7bxX5cxX3xX4xX1xX80xX23xX22xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx7773xd4afxXbxX3xX1xX5fxX4xX3xX1cxX37xX6xX3xX5cxac55xX3xX4xX1x5c03xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX5fxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX37xX3xX1xX3cx8729xX23xX3xX4xc06cxX23xX1xX3xX6bxd267xX4xX3xX43xXdxX45xXexX3xbbcdxX1xX37xX3xX1e9xX1xaa7dxX23xX3xX4xde99xX6xX3xX4xX32xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3x8286xX22xX27xX15xdf00xX23xX3xXcxX1xadd9xX3xXcxX1xX32xX23xX22xX3xXexX72xXdxX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xf2ccxX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX4xX67xX23xX22xX3xX6bxX6cxX23xX22xX3xX1cx7be0xX3xX1fexX22xd26fxX3xX1b3xX67xX4xX3xd231xX21dxX63xX27xX3xX1b3xX67xX4x620fxXe9xX3xe4bdxX23xX1xX24xX3xX21dxX3cxX1d8xX23xX22xX3x913fxXdxX6xX23xX22xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX10xX6xXa7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX3cxX3xX43xX3bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX4xX1f3xX6xX3xd1b6xd1cbxX3xX250xXdxX3bxX3cxX3xXa7xeba5xX4xX3xX3exX1d8xX3x9860xX1d8xX3cxX3xXexX72xX3cxX3xX23axX250xf617x8f7cxX2a7xXcxX242xX4cxX3xX1xc8b3xXexX3xX23xX1efxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xX108xXc7xX2xX104xX1exX108xXc7xX2xXd6xX4cxX3xXexX3cxX1d8xX23xX3xXex5a4fxX23xX1xX3xX4xX37xX3xX108xe776xX108xX84xXc5xX10cxX2ddxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX4xX67xX23xX22xX3xX6bxX6cxX23xX22xX3xX23axX21dxXcxX93xX2a7xX242xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxXe9xX3xX298x9b5dxX3xX1cxX230xX4cxX3xXbxX1xX234xd665xX23xX22xX4cxX3xXexX1xX207xX3xXexX55x6a65xX23xX3xX4xa423xX23xX3xX5xX72xXdxX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX6bxX230xX3xX6bxX234x7c63xX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX43xbee7xX23xX22xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xb36exX4xX3xX3exX1efxX23xX3xX1xX37xX6xX3xX1cxX230xX3xXbxX1xX2a1xX3xXexX55xX3bxX4xX1xX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX4xX37xX3xX6bxd106xX23xX3xX3exX207xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX43xX320xX3xXexX55xa654xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX1e9xX1xX3bxX4xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xXe9xX3xX30xX2b9xXexX3x8050xX27xX1dcxX4cxX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX7bxX5cxX3xX4xX1xX80xX23xX22xX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX1e9x79c8xX5cxX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce03xX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2b1xX3cxX3xXexX1xXdxX2b9xX27xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX4cxX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX6bxX396xX23xX3xX3exX207xX3xX55xaf49xXexX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX6bxX6xX23xX22xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX3exX51xX3xX22xXdxX1dcxX23xX22xX3xXa7xX72xX15xX3xX1e9xX1xXdxX2b9xX23xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX22xX1e1xXbxX3xX1e9xX1xX37xX3xX1e9xX1xX1efxX23xX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xXex77eexX3xX4xX1xX375xX4xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX4cxX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX23xX396xXdxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX7bxX5cxX3xX4xX1xX80xX23xX22xX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxXcxX1xXdxX2b9xX27xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX5cxX234xX27xX4cxX3xX22xXdxX482xXbxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX0xX84xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX3cxX3xX93xX32xX23xX22xX3xX3exX1efxX23xX3xX7xX320xX3xX2xXd6xXc5xX2ddxX84xX21dxX2b1xX84xX1b3xX1fexX84xX250xX2b1xX2b2xX2a7xXcxX1exX1fexb4ecxX1exXcxX93xX4cxX3xX23xX22xX1d8xX15xX3xX108xXffxX1exX2xXc7xX1exX108xXc7xX2xX108xX3xX4xX1f3xX6xX3xX5xXdxX40xX23xX3xX23xX22xX1d8xX23xX1xX3xX298xX299xX3xX250xX2b1xX2b2xX2a7xXcxX4cxX3xX298xX299xX3xX1fexX67xXdxX3xX3exX2a1xX3xX3exX1d8xX3xX298xX299xX3xXcxX1d8xXdxX3xX4xX1xX3a7xX23xX1xX3xX3exX51xX3xX3exXdxX45xX4xX3xX6bxXdxX51xX27xX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX4cxX3xXexX1xb0a9xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX5xX1d8xX3xX5cxX67xXexX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX5cxX6xX23xX22xX3xXexX3a7xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX5cxX32xX23xX4cxX3xX1e9xX1xX3cxX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX4xX6xX3cxX3xXexX1xX27xX67xX4xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX5xeb52xX23xX1xX3xX3ex580exX4xX3xX23xX40xX23xX3xX3exXdxX45xX4xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX4cxX3xXexX1efxX23xX22xX3xX4xX234xX329xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX5xX1d8xX3xX4xX7bxX23xX3xXexX1xXdxX2b9xXexXe9xX3xX250xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xXexX1efxX23xX22xX3xX4xX234xX329xX23xX22xX3xX4xX1c0xX23xX22xX3xX3exX1b4xXdxX3xX6bxX67xXdxX3xX23xX22xd657xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX3xX3d1xX27xX1dcxX23xX3xX5x5b5cxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX4cxX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX4cxX3xX43xX3bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX4cxX3xX4xX67xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX4xX37xX3xX3exX6xXdxX3xXexX55xX338xX3xX3d1xX27xX15xX2b9xXexX3xX6bxX207xX23xX1xX3xX6bxX2b9xX23xX3xX5cxX299xX3xX55xX67xX23xX22xX3xX3d1xX27xX15xX3xX5cxX32xX4cxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX3exX1d8xX3xX7xX6f8xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX55xXdxa551xX23xX3xX43xX51xX23xX3xX3exX1c4xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX4cxX3xX22xX37xXbxX3xXbxX1xX7bxX23xX3xXexX3a7xX4xX1xX3xX4xX6f8xX4xX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xXa7xX5bxX23xX3xXexX55xX3a7xX4cxX3xX43xX6cxXdxX3xXa7xX234x8aacxX23xX22xX3xX23xX1xX5bxX23xX3xX5xX6f8xX4xX3xX3exX1d8xX3xX1cxX5bxX15xX3xXa7xX6f8xX23xX22xX3xX1cxX230xX3xX1xX67xXdxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xXexX80xX3xX4xX396xX3xX7xX299xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX250xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX6bxX234xX361xX4xX3xXexX1efxX23xX22xX3xX4xX234xX329xX23xX22xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX4xX37xX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX3xX22xXdxX482xXbxX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX6bxXdxX51xX27xX3xXexX55xX6xX4cxX3xXexX1xX320xX23xX22xX3xX1e9xX40xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX7bxX27xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX4xX1f3xX6xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXa7xX5bxX23xX3xXexX72xXdxX3xX4xX67xX23xX22xX3xX6bxX6cxX23xX22xX2dxX3xX1cxX5bxX15xX3xXa7xX6f8xX23xX22xX3xX1e9xX2b9xX3xX1xX3cxX72xX4xX1xX3xX3exX1d8xX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX3xX4xX1f3xX6xX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX2dxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX32xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX22xXdxX1dcxX23xX22xX3xXa7xX72xX15xX4cxX3xX6bxX3bxX23xX1xX3xX22xXdxX3bxX3xX1e9xX2b9xXexX3xX3d1xX27xX1dcxX4cxX3xX4xX1xX334xXexX3xX5xX234xX361xX23xX22xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX4cxX3xX3d1xX27xX1dcxX23xX3xX5xX775xX3xX3exX1d8xX3xX22xXdxX1dcxX23xX22xX3xXa7xX72xX15xX4cxX3xX4xX63xXbxX3xX23xX1xX63xXexX3xX1xX6cxX3xX7xX396xX3xX7xX4f6xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX3d1xX27xX15xX3xX6bxX207xX23xX1xXe9xXe9xXe9xX3xea49x80cfxXdxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX6bxX234xX361xX4xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX2xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4xX1xX2b9xX3xX6bxX67xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xXexX80xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX234xX329xX23xX22xX3xXexXdxX7fdxX27xX3xX1xX5fxX4xX4cxX3xXcxX21dxX93xX298xXe9xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX40xX23xX4cxX3xX5cxX67xXexX3xX3exX1d8xXdxX3xX23xX1efxX5cxX3xX5xX72xXdxX3xX6bxX5bxX15xX4cxX3xXa7xX3cxX3xXexX690xX23xX1xX3xXexX55xX72xX23xX22xX3xXexX1xXdxX2b9xX27xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX23xX40xX23xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX6bxX207xX6xX3xXbxX1xX234xX396xX23xX22xX3xX6bxX230xX3xX55xX482xXexX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xXexX72xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX3exX51xX3xX22xXdxX1dcxX23xX22xX3xXa7xX72xX15xX3xXexX72xXdxX3xXexX55xX234xX329xX23xX22xX3xX23axXa7xX3cxX3xX23xX1xX1c4xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX23xX1d8xX15xX3xX6bxX230xX3xX1xX2b9xXexX3xXexX1xX329xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX10cxX3xX23xX1efxX5cxX242xX4cxX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX3exX51xX3xX23xX22xX1xX2d5xX3xX1xX234xX27xX3xX3exX1d8xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1e9xX1xX3bxX4xX3xX3exX51xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX299xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX4cxX3xX1e9xX1xXdxX2b9xX23xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX22xX1e1xXbxX3xX1e9xX1xX37xX3xX1e9xX1xX1efxX23xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX3cxX3xX43xX3bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX4xX1f3xX6xX3xX298xX299xX3xX250xX2b1xX2b2xX2a7xXcxX4cxX3xX1xX2b9xXexX3xX23xX1efxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xX108xXc7xX2xX104xX1exX108xXc7xX2xXd6xX4cxX3xXexX3cxX1d8xX23xX3xXexX2d5xX23xX1xX3xX4xX37xX3xX108xX2ddxX108xX84xXc5xX10cxX2ddxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxXe9xX3xX298xX320xX3xX1cxX230xX4cxX3xXbxX1xX234xX329xX23xX22xX4cxX3xXexX1xX207xX3xXexX55xX334xX23xX3xX4xX338xX23xX3xX5xX72xXdxX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX6bxX230xX3xX6bxX234xX361xX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX43xX36axX23xX22xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX3exX1efxX23xX3xX1xX37xX6xX3xX1cxX230xX3xXbxX1xX2a1xX3xXexX55xX3bxX4xX1xX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX4xX37xX3xX6bxX396xX23xX3xX3exX207xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX1e9xX1xX3bxX4xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xXe9xX3xX30xX2b9xXexX3xX3d1xX27xX1dcxX4cxX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX7bxX5cxX3xX4xX1xX80xX23xX22xX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX1e9xX422xX5cxX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1b3xX1d8xX3xX5cxX67xXexX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX1c4xX23xX22xX3xX6bxX396xX23xX3xX3exX207xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX338xX23xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX4cxX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1cxX230xX3xX21dxX3cxX36axX23xX22xX3xc325xX23xX1xX3xX23axXcx9627xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX21dxX37xX6xX242xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX22xX1e1xXbxX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX1e9xX1xX37xX3xX1e9xX1xX1efxX23xX3xXa7xX3cxX3xXexX1xXdxX2b9xX27xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xX22xXdxX482xXbxX3xX3exXdxX45xX4xX4cxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX5cxX234xX27xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxXe9xX3xb2d4xX23xX22xX3xX2a7xX1e1xX23xX22xX3xX608xX1efxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX4cxX3xX93xX1xX1f3xX3xXexX207xX4xX1xX3x6915xX43dxX1fexX2b1xX3xX1cxX230xX3xX21dxX3cxX36axX23xX22xX3xXe51xX23xX1xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1cxX230xX4cxX3xX4xX1xX3cxX3xX43xXdxX2b9xXexX24xX3xXcxX55xX234xX1b4xX4xX3xX6bxX37xX4cxX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1cxX230xX3xX21dxX3cxX36axX23xX22xX3xXe51xX23xX1xX3xX4xX37xX3xX2xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX3exX51xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX4cxX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxX40xX23xX3xXexX80xX3xX6bxX7bxX27xX3xX23xX1efxX5cxX3xX108xXc7xX2xXd6xX4cxX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX23xX1d8xX15xX3xX3exX51xX3xX23xX22xX1xX2d5xX3xX1xX234xX27xX3xX23xX40xX23xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX4xX766xX23xX22xX3xX4xX1xX234xX6xX3xX4xX37xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX3xX3exX1d8xX3xX4xX766xX23xX22xX3xX4xX1xX234xX6xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX4cxX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX23xX1d8xX3cxX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX3xX23xX1d8xX15xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX3cxX3xX32xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX4cxX3xX1xX1d8xX23xX22xX3xX23xX1efxX5cxX4cxX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1cxX230xX3xX21dxX3cxX36axX23xX22xX3xXe51xX23xX1xX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX3xX3exX51xX3xX4xX1xX27xX15xX7fdxX23xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xX4xX32xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX45xX3xX1e9x5d72xX3xXexX1xX27xX63xXexX4cxX3xX22xXdxX320xX23xX22xX3xX4xX5bxX15xX3xXexX55xX6cxX23xX22xX4cxX3xX6xX23xX3xXexX3cxX1d8xX23xX3xXexX1xX6f8xX4xX3xXbxX1x5810xX5cxXe9xXe9xXe9xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX4xX37xX3xX3exX6xXdxX3xXexX55xX338xX3xX3d1xX27xX6xX23xX3xXexX55xX5fxX23xX22xX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xX3exXdxX45xX4xX3xX1xXa25xX3xXexX55xX361xX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX4cxX3xX3d1xX27xX1dcxX23xX3xX5xX775xX3xX7xX4f6xX3xX7xX3bxX4xX1xX4cxX3xXexX1d8xXdxX3xX5xXdxX45xX27xX4cxX3xX43xX3bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX1e9xX2b9xXexX3xX3d1xX27xX1dcxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xXe9xXe9xXe9xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxXe9xX3xXcxX80xX3xX6bxX7bxX27xX3xX23xX1efxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xX108xXc7xX2xXd6xX1exX108xXc7xX2xXffxX3xX6bxX2b9xX23xX3xX23xX6xX15xX4cxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX6bxX234xX361xX4xX3xXd4xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX6bxX51xX3xX3exX51xX3xX4xX1xX27xX15xX7fdxX23xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xX1e9xX1xX3cxX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX1exX3xX1e9xX10b7xX3xXexX1xX27xX63xXexX3xX3exX1d8xX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX7xX375xX4xX3xX1e9xX1xea39xX10xX3xX4xX1xX3cxX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xX4xX6xX3cxX3xXexX27xX4f6xXdxX3xX3exX1b4xXdxX3xXd4xXc7xXc7xX3xX1xX5fxX4xX3xX3exXdxX40xX23xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX22xXdxX6xXe9xX3xX30xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xX1xXa25xX3xXexX55xX361xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX4cxX3xX5cxX5fxXdxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX4xX1xX1f3xX3xX15xX2b9xX27xX3xXa7xX3cxX3xXbxX1xX37xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX4xX1xX1f3xX3xXexX207xX4xX1xX3xX1xX67xXdxX3xX1e9xX1xX27xX15xX2b9xX23xX3xX1xX5fxX4xX3xX6bxX1dcxX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX4cxX3xX1e9xX1xXdxX2b9xX23xX3xX3d1xX27xX3bxX3xXexX1dcxXdxX3xX3exX51xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX3exXdxX45xX4xXe9xX3xX43dxX40xX23xX3xX4xX72xX23xX1xX3xX6bxX37xX4cxX3xXbxX1xX37xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xXexX27xX4f6xXdxX3xX6bxX230xX3xX4xX6xX3cxX4cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX7x6300xX3xXa7xX2a1xX23xX22xX3xX5cxX3bxX15xX3xXexX3a7xX23xX1xX4cxX3xX4xX32xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX6bxXdxX51xX27xX3xXexX55xX6xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX7bxX27xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX5bxX23xX3xXa7xX5bxX23xX4cxX3xXexX690xX5cxX3xX1e9xXdxX2b9xX5cxX3xXexX1d8xXdxX3xX5xXdxX45xX27xX4cxX3xX3d1xX27xX1dcxX23xX3xX5xX775xX3xX7xX4f6xX3xX7xX3bxX4xX1xXe9xXe9xXe9xX3xX7xf5bbxX3xX4xX37xX3xX23xX1xX1c4xX23xX22xX3xX1xX72xX23xX3xX4xX1xX2b9xX3xX1e9xX1xXdxX2b9xX23xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX4xX37xX3xX23xX1xX1c4xX23xX22xX3xX1dcxX23xX1xX3xX1xX234xX299xX23xX22xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX55xX6xX3cxX3xX6bxX4f6xXdxX3xX3exX51xX3xX3exX334xX23xX3xX6bxX51xX3xXexX55xX40xX23xX4cxX3xX32xX23xX22xX3xXcxX55xX207xX23xX1xX3xXe51xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX4cxX3xda87xX15xX3xX3exXdxX40xX23xX3xXcxX1xX234xX329xX23xX22xX3xXexX55xX6f8xX4xX3xX21dxX67xXdxX3xX30xX1xX27xX15xX2b9xX23xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX2d5xX23xX1xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xXdxX2b9xXexX3xXexX1xX40xX5cxX24xX3xX1fexX1xXdxX51xX27xX3xX6bxX207xX6xX3xXbxX1xX234xX396xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX1e9xX1xXdxX3xX55xX482xXexX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX3exX51xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX4cxX3xX23xX1xX234xX24xX3xXcxXe57xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX21dxX37xX6xX4cxX3xX21dxX3cxX36axX23xX22xX3xX21dxX37xX6xXe9xXe9xXe9xX3xX608xXdxX45xX4xX3xX55xX482xXexX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX23xX1xX234xX23xX22xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX3xX1xX3cxX1e1xX4xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xXbxX1xX1c0xX3xX1xX361xXbxX3xX7xX137fxX3xX1e9xX1xXdxX2b9xX23xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX4cxX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX6bxX3bxXbxX3xX375xX23xX22xX3xX15xX40xX27xX3xX4xX7bxX27xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xXexX1xX234xX329xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX40xX23xX4cxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX7xX27xX320xXexX3xX6bxX329xXdxX3xX4xX1f3xX6xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXa7xX5bxX23xX2dxX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX27xX15xX3xX1xX2b9xXexX3xX4xX1xX375xX4xX3xX23xX1efxX23xX22xX4cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxXcxX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xX6bxX1f3xX3xX23xX1efxX23xX22xX3xX5xX6f8xX4xX4cxX3xXexX55xX690xX23xX1xX3xX6bxX67xX0xX84xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXa24xX67xXexX3xX7xX320xX3xX6bxX207xX6xX3xXbxX1xX234xX396xX23xX22xX4cxX3xX7xX6xX27xX3xX1e9xX1xXdxX3xX55xX482xXexX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX3exX51xX3xX6bxX230xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX5cxX67xXexX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX4cxX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX3exX1efxX23xX3xX1xX37xX6xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX3xX4xX37xX3xX6bxX1f3xX3xX23xX1efxX23xX22xX3xX5xX6f8xX4xX4cxX3xXexX55xX690xX23xX1xX3xX6bxX67xX3xX6bxX7fdxX3xXexX55xXdxX7fdxX23xX3xX1e9xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xXe9xX3xX1fexX22xX234xX329xXdxX3xX6bxX234xX361xX4xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xXbxX1xX1dcxXdxX3xX23x7b82xX5cxX3xX3exX1c4xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX3xX6bxX207xX6xX3xXbxX1xX234xX396xX23xX22xX3xX6bxX7fdxX3xXexX55xXdxX7fdxX23xX3xX1e9xX1xX6xXdxX4cxX3xX6bxX1dcxX5cxX3xX43xX1dcxX3cxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX23xX1xX234xX3xX5cxX67xXexX3xX4xX396xX3xX7xX299xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX21dxX27xX15xX45xX23xX3xX1fexX32xX23xX22xX3xX93xX320xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX10cxX108xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX3exX1b4xXdxX3xXc5xX104xXd4xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX3xX3d1xX27xX1dcxX23xX3xX5xX775xX4cxX3xX43xX3bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX3exX1d8xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX338xX23xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxXe9xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX40xX23xX4cxX3xX1xX27xX15xX45xX23xX3xX6bxX230xX3xX43xX4f6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX108xX108xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX4cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX4xX1f3xX6xX3xX1cxX230xX3xX5xX1d8xX5cxX3xXexX1xX6xX15xX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX3xX4xX1f3xX6xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxXe9xX3xX1fexX1efxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xX108xXc7xX2xX104xX1exX108xXc7xX2xXd6xX4cxX3xXexX3cxX1d8xX23xX3xX1xX27xX15xX45xX23xX3xX4xX37xX3xX2xXe9xX2ddxX108xX2xX3xX5xX1b4xXbxX3xX3exX1b4xXdxX3xX2xXc5xXffxXe9xXd4xX108xXd6xX3xX5xX234xX361xXexX3xX1xX5fxX4xX3xX3exXdxX40xX23xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX22xXdxX6xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXec0xX23xX22xX3xX1b3xX40xX3xXcxX55xX5fxX23xX22xX3xXcxX1xX1315xX4cxX3xX93xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX3exXdxX40xX23xX3xXe57xX1xX338xX23xX22xX3xX250xX2b1xX2b2xX2a7xXcxX3xX1xX27xX15xX45xX23xX3xX1fexX32xX23xX22xX3xX93xX320xX23xX22xX4cxX3xX4xX1xX3cxX3xX43xXdxX2b9xXexX24xX3xXa24xX1e1xX4xX3xXa7xX1c0xX3xX1xXdxX45xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX2xXc7xXc7x7ba0xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX338xX23xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX4cxX3xX23xX1xX234xX23xX22xX3xX6bxX230xX3xX6bxX234xX361xX4xX3xX43xX320xX3xXexX55xX3a7xX3xX5cxX67xXexX3xX3exXdxX40xX23xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX4xX37xX3xXexX55xX690xX23xX1xX3xX6bxX67xX3xXbxX1xX1c0xX3xX1xX361xXbxX3xX6bxX7fdxX3xX6bxX1dcxX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX5cxX67xXexX3xXbxX1xX7bxX23xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX3exXdxX45xX4xX3xX4xX1f3xX6xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxXe9xX3xX21dxX27xX15xX45xX23xX3xX1fexX32xX23xX22xX3xX93xX320xX23xX22xX3xX4xX37xX3xX108xX108xX84xX10cxX108xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX4xX37xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX3xX1e9xXdxX40xX5cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX22xXdxX482xXbxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX23axX6bxX72xXexX3xXc5xXffxX1997xX242xXe9xX3xX608xX690xX3xX3exX63xX15xX4cxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX3ex9a47xX23xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4f6xX23xX3xX6bxX207xX23xX1xX4cxX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX3xX23xX22xX1d8xX15xX3xX4xX1d8xX23xX22xX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX334xXexX3xX5xX234xX361xX23xX22xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX93xX766xX23xX22xX3xXexX1xX10xX3cxX3xXexX1xX320xX23xX22xX3xX1e9xX40xX3xX4xX1f3xX6xX3xX298xX299xX3xX250xX2b1xX2b2xX2a7xXcxX4cxX3xXexX3cxX1d8xX23xX3xXexX2d5xX23xX1xX3xX1xXdxX45xX23xX3xX4xX37xX3xXc5xX10cxX2ddxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1cxX230xX4cxX3xXbxX1xX234xX329xX23xX22xX4cxX3xXexX1xX207xX3xXexX55xX334xX23xXe9xX3xX93xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX5cxX32xX3xX1xX690xX23xX1xX3xXbxX1xX320xXdxX3xX1xX361xXbxX3xX3exX1b4xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX43xX6xX23xX4cxX3xX23xX22xX1d8xX23xX1xX4cxX3xX6bxX3cxX1d8xX23xX3xXexX1xX7fdxX3xXexX72xXdxX3xX6bxX207xX6xX3xXbxX1xX234xX396xX23xX22xX4cxX3xX23xX1xX1d8xX3xX3exX1efxX23xX3xX1xX37xX6xX4cxX3xXexX1xX234xX3xX3exXdxX45xX23xX3xX1cxX230xX3xX6bxX7fdxX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX4cxX3xXexX63xXbxX3xX1xX27xX334xX23xX4cxX3xX43xX6cxXdxX3xXa7xX234xX847xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX6bxX51xX3xX4xX1xX3cxX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXa7xX5bxX23xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX7bxX27xXe9xX3xXcxX80xX3xX6bxX7bxX27xX3xX23xX1efxX5cxX3xX1xX5fxX4xX3xX108xXc7xX2xXd6xX1exX108xXc7xX2xXffxX3xX6bxX2b9xX23xX3xX23xX6xX15xX4cxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX6bxX230xX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX6bxX234xX361xX4xX3xX22xX7bxX23xX3xX10cxXe9xXc7xXc7xXc7xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX6bxX51xX3xX23axX4xX1xX27xX15xX7fdxX23xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xX1e9xX1xX3cxX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX1exX3xX1e9xX10b7xX3xXexX1xX27xX63xXexX4cxX3xX23xX22xX3cxX72xXdxX3xX23xX22xX1c4xX4cxX3xXexXdxX23xX3xX1xX5fxX4xX4cxX3xXa7xX72xX15xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xX1xX3cxX3xX5xX6xX3cxX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xXe9xXe9xXe9xX242xX3xX3exX1b4xXdxX3xX22xX7bxX23xX3xX104xXc5xX10cxX3xX23xX22xX1xX690xX23xX3xX5xX234xX361xXexX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX22xXdxX6xXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXec0xX23xX22xX3xX1b3xX775xX3xX2a7xX690xX23xX1xX3xXcxX1xX207xX23xX1xX4cxX3xXe57xX1xX37xX3xXexX55xX234xX299xX23xX22xX3xXe57xX1xX338xX23xX22xX3xX250xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX3xXcxX1xX234xX329xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX40xX23xX4cxX3xX298xX299xX3xX250xX2b1xX2b2xX2a7xXcxX4cxX3xX4xX766xX23xX22xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xXdxX2b9xXexX24xX3xX21dxX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX23xX1xX36axX5cxX3xXexX72xX3cxX3xX6bxXdxX51xX27xX3xX1e9xXdxX45xX23xX3xXexX1xX27xX63xX23xX3xX5xX361xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX5cxX5fxXdxX3xX23xX22xX234xX329xXdxX4cxX3xX5cxX5fxXdxX3xX5xX375xX6xX3xXexX27xX4f6xXdxX3xX6bxX234xX361xX4xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xXexX1xX234xX329xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX40xX23xX4cxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX7xX27xX320xXexX3xX6bxX329xXdxX2dxX3xX6bxX234xX361xX4xX3xXbxX1xX4f6xX3xX43xXdxX2b9xX23xX3xX1e9xXdxX2b9xX23xX3xXexX1xX375xX4xX3xX3exX1d8xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX1e9xXdxX2b9xX23xX3xX1e9xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX45xX5cxX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xX7xX1dcxX23xX3xX1cxX27xX334xXexX3xX3exX1d8xX3xX4xX27xX67xX4xX3xX7xX320xX23xX22xX3xX22xX37xXbxX3xXbxX1xX7bxX23xX3xX1cxX37xX6xX3xX6bxX37xXdxX4cxX3xX22xXdxX1dcxX5cxX3xX23xX22xX1x7dc6xX3cxX4cxX3xXexX1efxX23xX22xX3xX23xX1efxX23xX22xX3xX7xX27xX334xXexX3xX5xX6xX3cxX3xX6bxX67xX23xX22xX4cxX3xX22xXdxX1dcxXdxX3xX3d1xX27xX15xX2b9xXexX3xX3exXdxX45xX4xX3xX5xX1d8xX5cxX4cxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX334xXexX3xX5xX234xX361xX23xX22xX3xX4xX27xX67xX4xX3xX7xX320xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xX23xX1xX5bxX23xX3xXa7xX5bxX23xX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xX4xX67xX23xX22xX3xX6bxX6cxX23xX22xXe9xX3xXcxX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX5xX1d8xX3xX23xX396xXdxX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xXexX1xX6f8xX4xX3xX1xXdxX45xX23xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX3xX4xX32xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX1cxX37xX6xX3xX5cxX1c0xX3xX4xX1xX1c4xX3xX3exX1d8xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX3xXexXdxX2b9xXbxX3xXexX2a1xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX1e9xX1xXdxX3xX43xXdxX2b9xXexX3xX4xX1xX1c4xX4cxX3xX4xX1f3xX23xX22xX3xX4xX320xX3xX4xX1xX334xXexX3xX5xX234xX361xX23xX22xX3xXbxX1xX4f6xX3xX4xX63xXbxX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xXe9xXe9xXe9xX3xX608xXdxX45xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX338xX23xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX6bxX7fdxX3xX5xX1d8xX5cxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX5cxX234xX27xX4cxX3xX22xXdxX482xXbxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX7xX137fxX3xX22xX5bxX15xX3xX1dcxX23xX1xX3xX1xX234xX299xX23xX22xX3xX5xX1b4xX23xX3xX6bxX2b9xX23xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxXe9xX3xX250xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX5xX1d8xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xX4xX37xX3xXexX55xX690xX23xX1xX3xX6bxX67xX4cxX3xX4xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX5cxX32xX23xX4cxX3xX23xX22xX1xXdxX45xXbxX3xX3exX2a1xX3xX7xX234xX3xXbxX1xX72xX5cxX3xX23xX40xX23xX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX4f6xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX5xX1b4xXbxX3xX1xX5fxX4xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX7xX137fxX3xXexX1xX27xX63xX23xX3xX5xX361xXdxX3xX1xX396xX23xX4cxX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX3xX1xX396xX23xX4cxX3xX6bxX1e1xX4xX3xX43xXdxX45xXexX3xX5xX1d8xX3xX4xX32xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX1cxX37xX6xX3xX5cxX1c0xX3xX4xX1xX1c4xX4cxX3xXexXdxX2b9xXbxX3xXexX2a1xX4xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX1e9xX1xXdxX3xX43xXdxX2b9xXexX3xX4xX1xX1c4xX4cxX3xXbxX1xX4f6xX3xX4xX63xXbxX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xXa7xX2a1xX4xXe9xXe9xXe9xX3xX608xX690xX3xX3exX63xX15xX4cxX3xX1e9xX1xXdxX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX338xX23xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX6bxX396xX23xX3xX3exX207xX3xXbxX1xX1dcxXdxX3xX4xX37xX3xXbxX1xX234xX396xX23xX22xX3xX3bxX23xX3xX43xX4f6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX234xX329xXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX3xX6bxX7fdxX3xX22xXdxX482xXbxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xX6xX23xX3xX22xXdxX3bxX5cxX3xX6bxX320xX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX3cxXa7xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxbeb8xXcxX55xX234xX1b4xX4xX3xXexX690xX23xX1xX3xXexX55xX72xX23xX22xX3xXexX55xX320xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xXexX72xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX21dxXcxX93xX2a7xX3xX1e9xX1xXdxX2b9xX23xX3xX23xX1xXdxX51xX27xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX3d1xX27xX1dcxX4cxX3xX23xX22xX1d8xX23xX1xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX23xX1efxX23xX22xX3xX6bxX230xX3xX3exX1d8xX3xX6bxX6xX23xX22xX3xX4xX1xX334xX23xX3xX4xX1xX2d5xX23xX1xX4cxX3xXexX63xXbxX3xX1xX27xX334xX23xX3xX4xX1xX3cxX3xX6bxX67xXdxX3xX23xX22xX766xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX3xXbxX1xX2a1xX3xXexX55xX3bxX4xX1xX3xX6bxX7fdxX3xX1xX5fxX3xX4xX1xX1f3xX3xX6bxX67xX23xX22xX4cxX3xX7xX3bxX23xX22xX3xXexX72xX3cxX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xX3exXdxX45xX4xX3xX5xX63xXbxX3xX1e9xX2b9xX3xX1xX3cxX72xX4xX1xX3xX1xX3cxX72xXexX3xX6bxX67xX23xX22xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX2dxX3xX6bxX51xX3xX23xX22xX1xX207xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX3xX1e9xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX338xX23xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xXdxX45xXexX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX43xX4f6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX4cxX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX1e9xX1xX3bxX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX2b9xX3xX3exX1d8xX3xX22xX1747xX23xX3xXexX55xX3bxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX4xX2a1xX3xXexX1xX7fdxX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3bxX23xX3xX43xX67xX3xX23xX1d8xX15xX3xX6bxX7fdxX3xX1xX5fxX3xX5xX1d8xX5cxX3xX3exXdxX45xX4xX3xX6bxX482xX23xX22xX3xX4xX1xX375xX4xX3xX23xX1efxX23xX22xX4cxX3xX23xX1xXdxX45xX5cxX3xX3exX2a1xX4cxX3xX6bxX3bxXbxX3xX375xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX7bxX27xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xXexX1xX234xX329xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX40xX23xX4cxX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX7xX27xX320xXexX3xX6bxX329xXdxX3xX4xX1f3xX6xX3xX23xX1xX5bxX23xX3xXa7xX5bxX23xc98exX3x9ad0xX3xX32xX23xX22xX3xXcxX1xX207xX23xX1xX3xX4xX1xX3cxX3xX43xXdxX2b9xXexX3xXexX1xX40xX5cxXe9xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe51xX27xXexX1xX3cxX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX55xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX21dxX3cxX1d8xX23xX22xX3xX250xXdxX6xX23xX22xX0xX84xXbxX2f
Hoàng Giang