Xã Hoằng Phú xây dựng được 10 trang trại tổng hợp trên diện tích đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm khai thác tiềm năng về đất đai, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Hoằng Phú (Hoằng Hóa) đã khuyến khích các hộ dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng mô hình sản xuất trên diện tích đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp.
e6b2x14047x188bbx18e8ax1a38ex13260x17fb6x1a4d0x10b49xX7x1a0a8x16e5bx11954x1405fx10a3ex180bfxX5x19acaxXax1444dx1284bx140eexX3x1a3b6x11953x196f4x1528bx16597xX3x1748fxX1x1874bxX3x12568x15905xec30xX3x17cabx111afxX19xX1axX3x11cf8x12ba5x1a130xX4xX3xX2x1100bxX3xXex180bdxX6xX19xX1axX3xXexX32x18cdaxXdxX3xXex162e4xX19xX1axX3xX1xX2bxXbxX3xXexX32xf5aaxX19xX3xX24xXdx12ea2xX19xX3xXex10ac2xX4xX1xX3xX29x14496xXexX3xXexX32x15edexX19xX1axX3xX5xX1exX6xX3xX1xXdxX4cx180c0xX3x199d5xX65x160b0xX3x14d83xXdxX19xX1xX3xXex11682xX3xXexX1xX55xXbxX0xf3eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX24xXaxX12xX3xf40dxX1xX18x171a9xX3xX6bxX1xX6xXdxX3xXexX1x16f1axX4xX3xXexXdx136a4xX91xX3xX19x15522xX19xX1axX3x1296axX9fxX3xX29xX55xXexX3xX29xX6xXdx11007xX3xXexX39xX17xX3xXa7xXdxX4cxX4xX3xX5x1751fxX91xX3xXa7xXbdxX3xX19xX21xX19xX1axX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX65xX3xX19xX1x11b75xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axX2ax1008axXdxX3xX24xX21xX19xXb1xX3xX19xX1x146e2xX19xX1axX3xX19xXa3xX91xX3xX67xX65xX6xXb1xX3xX20xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xf7ebxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX16x17835xX6x12a1exX3xX29xX14xX3xX6bxX1xX65xX22xX71xX19xX3xX6bxX1xX50xX4xX1xX3xX4xX9axX4xX3xX1x10a90xX3xX24xX21xX19xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX4cxX19xX3xX4xX1xX65xX22x12e9exX19xX3xX29xX3dxXdxX3xX4x159c4xX3xX4xX55xX65xX3xX4xX21xX22xX3xXexX32xX5axX19xX1axX3xXa7xXbdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX1axX3xX91x111d0xX3xX1x110c7xX19xX1xX3xX7xX69xX19xX3xX20xX65xX55xXexX3xXexX32xX47xX19xX3xX24xXdxX4cxX19xX3xXexX50xX4xX1xX3xX29xX55xXexX3xXexX32xX5axX19xX1axX3xX5xX1exX6xX3xX1xXdxX4cxX65xX3xX67xX65xX69xX3xX6bxXdxX19xX1xX3xXexX71xX3xXexX1xX55xXbx10a03xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebf9xX17xX24xX22xXaxX12xX0xXdxX91xX1axX3xX7xX32xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX19cx16b98xX6xX17xXexX1xX6xX19xX1xX1xX17xX6xX19cxXa7xX19xX78xX19xX10xea2cxX7xX78xX2x10205x17776x11111xX78xX1d6xX1d5xX24xX2fxX2xX1d5xX1d6x12324x12a27xX1d5xXexX1d6xX1d5x19492xX1d5xX5xX2fxX19cx14e83xXbxX1axXaxX3xX78xX12xX3xXcxX32xX6xX19xX1axX3xXexX32xX39xXdxX3xXexX3dxX19xX1axX3xX1xX2bxXbxX3xX4x19326xX6xX3xX1axXdxX6xX3xX29xX15dxX19xX1xX3xX1c0xXbdxX3xXcxX32x1960dxX19xX1xX3xXcxX1xX219xX3xXcxX65xX22xX135xX19xXb1xX3xX20xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX100xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX16xX108xX6xX10axX19cxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX17xX24xX22xXaxX12x13b57xX65xX6xX3xX29xX108xXb1xX3xXexX50xX19xX1xX3xX29xX71xX19xX3xX1xX71xXexX3xXexX1xX9axX19xX1axX3xX2xX2fx11008xX1e1xX2fxX2xX1d5xXb1xX3xXexX32xX47xX19xX3xX29xX219xX6xX3xX1c0xXbdxX19xX3xX20xX14xX3xX29xX14xX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX2bxX4xX3xX2xX2fxX3xXexX32xX6xX19xX1axX3xXexX32xX39xXdxX3xXexX3dxX19xX1axX3xX1xX2bxXbxX3xXa7xXbdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX4cxX19xX3xX29xX2axX6xX3xX4xX21xX22xX3xXa3xX19xX3xX67xX65xX69xX3xXa7xXbdxX17xX3xXexX32xX5axX19xX1axX3xXexX32xX47xX19xX3xX24xXdxX4cxX19xX3xXexX50xX4xX1xX3xX29xX55xXexX3xXexX32xX5axX19xX1axX3xX5xX1exX6xX3xX6bx118ccxX91xX3xX1xXdxX4cxX65xX3xX67xX65xX69xXb1xX3xXa7x172faxXdxX3xXexX3dxX19xX1axX3xX24xXdxX4cxX19xX3xXexX50xX4xX1xX3xX1d7xX2fxX3xX1xX6xX19cxX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX17xX24xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXexX50xX19xX1xX3xXexX17xX9axX19xX3xX4xX208xX6xX3xX19xX1axX2axXdcxXdxX3xX24xX21xX19xXb1xX3xXa7xXdxX4cxX4xX3xX4xX1xX65xX22xX135xX19xX3xX29xX3dxXdxX3xX7xX6xX19xX1axX3xXexX32xX5axX19xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX5xX17xX39xXdxX3xX4xX21xX22xX3xXa3xX19xX3xX67xX65xX69xXb1xX3xX1xX17xX6xXb1xX3xX4xX21xX22xX3xX4xX69xX19xX1xX19cxX19cxX19cxX3xXa7xXbdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX1axX3xXexX32xX6xX19xX1axX3xXexX32xX39xXdxX3xXexX3dxX19xX1axX3xX1xX2bxXbxX3xX91xX6xX19xX1axX3xX5xX39xXdxX3xX24xX17xX6xX19xX1xX3xXexX1xX65xX3xXexX32xX65xX19xX1axX3xX1c0xX15dxX19xX1xX3xXex15ef6xX3xX2xX1d5xX2fxX3xX29xX71xX19xX3xX1e1xX1d7xX2fxX3xXexX32xXdxX4cxX65xX3xX29xX5axX19xX1axX78xX1xX6xXb1xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX13dxX19xX3xX1axX55xXbxX3xX1d7xX3xX29xX71xX19xX3x1a0a2xX3xX5x13589xX19xX3xX7xX17xX3xXa7xX301xXdxX3xXexX32xX5axX19xX1axX3xX5xX1exX6xX19cxX0xX78xXbxX12
Tin và ảnh: Thanh Hòa