Đến năm 2021, ít nhất sẽ sáp nhập 16 huyện và 631 xã
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ chiều 9/1, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
74e5xa530xe285x982dx9fa3xb938xca5ex970bx97a2xX7x9f0ax928ax9628xc566xd44bxd2c6xX5xdd91xXaxcde4xac36xe833xee58xX3xX15xc634xebb3xX3x79d2x88a6xX1bxX2xfef8xX3x8b2cxXexX3xX15xX1xc245xXexX3xX7xf6d1xX3xX7x10f9cxXbxX3xX15xX1xafd9xXbxX3xX2xc87dxX3xX1x9377xd795xd78bxX15xX3xc3b7xf94exX3xX36xdd78xX2xX3x1054bx996exX0x79c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbae3xX10xX6xf6b9xXaxX12xXcxfd15xXdxX3x9ef9xX39xd049xXdxX3xX1xdf5bxXbxX3xX61xX2dxfae2xX3xXexX1x10a39xa85exX15x7cf0xX3xc53cx92efxX3xX4xfcb4xX6xX3x10097x885exX3xd380xX7dxXdxX3xX3ex10c55xX3xX4xX1xXdxcc3dxX39xX3x750fxX48xX2xX1fxX3x864cxX84xX3xXex10a63xX70x7a63xX15xX73xX3xX91xX84xX3xc91axX1xX21xX15xX1xX3x7724xX39xX3axX89xX15xX3xe418xb6c1xX6xX3xXbxX1xX70x8338xX15xX73xX3xc087xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84x7eabxX3x10d86xX1xX6xX15xX3xX91xX18xX15xX3xX57x7d59xX15xX73xX3xX4xX1xX6cxX3xX61xXdxX14xXexX1fxX3xX7cxX7dxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXexX95xXabxX3xX3exc3a9xX6xX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX42xb916xadcaxX7fx92d6xX48xXcxb695xX3xX3exX89xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX7xcbb4xXbxX3xX45xX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xX4xX26xXbxX3xX45xX46xc57exX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX15xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX19xX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX39xX19xX61xX3xXdxX9exX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxde6exXdxX5axXexX1xfff1xX3xX36xb8f6xX1cxXbxX45xba75xX3xX1xX10xXdxX73xX1xXexX180xX3x102aaxX1bxX8cxXbxX45xX187xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX180xX48xX48xXdxX140xX61xX6xX6cxXexX1xX6xX15xX1xX1xX6cxX6xX140xX3exX15xX48xX15xX10xX17bxX7xX48xX2xX8cxX1cxX2xX48xX2xX1cxX183xX5axX191xX2xXffxX183xX42xX183xX42xXexX1bxX36xX1cxbb0dxX5xX1cxX100xX61xX6cxX100xX15xX6cxXdxX100xX3exX39xX140xc6b2xXbxX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1bxX2xX1fxX3xX21xXexX3xX15xX1xX26xXexX3xX7xX2axX3xX7xX2dxXbxX3xX15xX1xX32xXbxX3xX2xX36xX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xX36xX42xX2xX3xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX7fxX7dxXdxX3xX5axX39xX15xX73xX3xX4xX79xX6xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX3exX89xX3xX4xXb1xX3xX61xbc82xX15xX3xX73xXdxb426xX3xX15xX73xX39xX3axa582xX15xX3xX15xX1xX70xX3xXexX71xX3xXexX95xbd14xX15xX1xX3xX4xX79xX6xX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX140xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX4xX79xX6xX3xX7cxX7dxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXexX95xXabxX3xXaaxX70xX6xX3xX95xX6xX3xX19xX84xX4xX3xXexXdxX25exX39xX3xX4xX84xX3xXexX1x764axX1fxX3xX15xX18xX19xX3xX1bxX1cxX2xX8cxX3xX7xa952xX6xX3xXaaxX63xXdxX1fxX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX19x101ebxXdxX3xX4xX2dxX4xX3xXa4xX39xX3axX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX39xX32xXexX3xXexX95xX6cxX15xX73xX3xXaaxd64fxX3xX4xX2eexX3xXa4xX39xX3axX3xXaaxXabxX15xX1xX3xX5xXdxX25exX15xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXaaxX14xX15xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xX4xX26xXbxX3xX45xX46xX1fxX3xX95xX3fxX3xX7xX6cxX2dxXexX1fxX3xX61xX63xX3xX7xX39xX15xX73xX3xX1xX6cxe86cxX4xX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xXa4xX39xX3axX3xXaaxXabxX15xX1xX3xX19xX2cdxXdxX3xXaaxX253xX19xX3xX61xX253xX6cxX3xX3exXdxX3bxX4xX3xXexX95xXdxX2aexX15xX3xX75xX1xX6xXdxX3xXexX1xa7c8xX15xX73xX3xX15xX1xX26xXexX1fxX3xXaaxb2b9xX15xX73xX3xX61xX7dxX140xX3xXcxXe7xX3xX15xX6xX3axX3xXaaxX14xX15xX3xX15xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1bxX2xX1fxX3xX4xXb1xX3xX61xX253xX15xX3xX1xX6cxX3fxX15xX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xX4xX26xXbxX3xX45xX46xX3xX4xX1xX70xX6xX3xXaaxX5exXexX3xX183xX1cxc443xX3xX3exX89xX3xX4xX253xX3xX1xX6xXdxX3xXexXdxX25exX39xX3xX4xX1xX39xda62xX15xX180xX3xX5axXdxX3bxX15xX3xXexX21xX4xX1xX3xXex88bbxX3xX15xX1xXdxX25exX15xX3xX3exX3fxX3xXa4xX39xX3axX3xX19x8ab6xX3xX5axc3e1xX15xX3xX7xX382xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX7fxX73xX6cxX3fxXdxX3xX15xX1xX258xX15xX73xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX4xX1xX70xX6xX3xXaaxX5exXexX3xX1xX6xXdxX3xXexXdxX25exX39xX3xX4xX1xX39xX410xX15xX3xX15xX25exX39xX3xXexX95xX25exX15xX1fxX3xX75xX1xX39xX3axX14xX15xX3xX75xX1xX21xX4xX1xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xX4xX26xXbxX3xX45xX46xX3xX75xX1xX2dxX4xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX3axX25exX39xX3xX4xd30fxX39xX3xX4xX79xX6xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX1fxX3xX75xX1xXdxX3xX61xX253xX6cxX3xXaaxX253xX19xX3xX3axX14xX39xX3xXexX382xX3xXexX1xX39xX32xX15xX3xX5x7e39xXdxX3xX3exX3fxX3xXaaxX70xX50axX4xX3xXbxX1xX4ddxX15xX3xX5xX2cdxX15xX3xX15xX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xXaaxX38dxX15xX73xX3xXexX1xX39xX32xX15xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xe206xX110xXbxX3xXexX2cdxXdxX3x11066xX3axX3xX61xX6xX15xX3xXcxX1xX70xX71xX15xX73xX3xX102xX39xX382xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xXaaxX2aexX3xX4xX84xX3xXexX1xX2aexX3xX1xX2eexX6xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX42xXffxX100xX7fxX102xX48xXcxX105xX3xX4xX79xX6xX3xX13xX253xX15xX73xX140xX3xX547xX6xX39xX3xXaaxX2eexX1fxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xX7xX2axX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX75xX14xX3xX1xX6cxX5exX4xX1xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX84xX3xXexX1xX2aexX140xX3xXcxX95xX25exX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX4ddxX15xX3xXaaxX2eexX1fxX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xX7xX2axX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX3exX18xX15xX3xX61xX253xX15xX3xX1xX70xX2cdxX15xX73xX3xX5axad1axX15xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX84xX3xXexX1xX2aexX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xc1b9xX547xX6xX39xX3xX1cfxX3xX15xX73xX3fxX3axX3xX7cxX7dxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXexX95xXabxX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX1fxX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xXaaxX46xX3xX4xX2eexX3xX3exX18xX15xX3xX61xX253xX15xX3xX73xX2bbxXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX61xX7dxX1fxX3xX15xX73xX3fxX15xX1xX1fxX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xX3exX3fxX3xX9exX63xX15xX73xX3xXexX1xX42fxX15xX73xX3xXexXdxX15xX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xXaaxX2aexX3xX45xXdxX15xX3x10820xX3xX75xXdxX14xX15xX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX3exX89xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xX4xX26xXbxX3xX45xX46xX3xX73xXdxX6xXdxX3xXaaxX6cxX5exX15xX3xX1bxX1cxX2xX8cxX100xX1bxX1cxX1bxX2xX1fxXaxX3xX91xX84xX3xXexX95xX70xX97xX15xX73xX3xXc1xX1xX6xX15xX3xX91xX18xX15xX3xX57xXcbxX15xX73xX3xX15xX2eexXdxX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX42fxX15xX73xX3xXc1xX1xX6xX15xX3xX91xX18xX15xX3xX57xXcbxX15xX73xX1fxX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX4xX79xX6xX3xX7cxX7dxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXexX95xXabxX3xX75xX1xX42fxX15xX73xX3xX15xX25exX39xX3xX4xX6cxX15xX3xX7xX382xX3xX4xX84xX3xXexX1xX2aexX3xX15xX1xX70xX15xX73xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX13xX89xX3xX2dxX15xX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xXexX95xX26axX15xX1xX3xXexX1xX382xX15xX73xX3xX75xX25exX3xXexXe7xX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xX4xX2eexX3xX2xX36xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xX36xX42xX2xX3xXaaxXb1xX15xX3xX3exXabxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX45xX46xX3xX4xX1xX70xX6xX3xXaaxX79xX3xX1bxX3xXexXdxX25exX39xX3xX4xX1xX39xX410xX15xX3xX3exX89xX3xX5axXdxX3bxX15xX3xXexX21xX4xX1xX3xX3exX3fxX3xX5axX432xX15xX3xX7xX382xX3xX7xX2axX3xXaaxX70xX50axX4xX3xX7xX2dxXbxX3xX15xX1xX32xXbxX140xX3xX7fxX73xX6cxX3fxXdxX3xX95xX6xX1fxX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX4x7d58xX15xX73xX3xX75xX1xX39xX3axX14xX15xX3xX75xX1xX21xX4xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xXexX1xX25exX19xX1fxX3xXexXcbxX3axX3xXexX26axX15xX1xX3xX1xX26axX15xX1xX3xXexX1xX41fxX4xX3xXexX14xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX9exX872xX15xX73xX3xXexX5exXdxX3xX1xX67xXbxX3xX61xX2dxX6cxX1fxX3xX9exX1xX2dxX15xX1xX3xX3exX18xX15xX3xXbxX1xea2exX15xX73xX1fxX3xX7fxX73xX70xX71xXdxX3xXbxX1xX2dxXexX3xX15xX73xX42fxX15xX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xX91xX872xX3xX13xX18xX15xX73xX3x786dxXdxX15xX1xX3xX4xX1xX6cxX3xX61xXdxX14xXexX1fxX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xX3exXe7xX6xX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX3exX18xX15xX3xX61xX253xX15xX3xX73xX2bbxXdxX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXexd9a6xX15xX1xX1fxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX382xX3xX3exX89xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xXexX63xX3xX4xX1x929exX4xX3xX61xX7dxX3xX19xX2dxX3axX3xXexX1xX10xX6cxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX4ddxX15xX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xX7xX382xX3xX2xX1cfxX100xX7fxX102xX48xXcxX105xX3xX4xX79xX6xX3xX57xX7dxXdxX3xX15xX73xX1xXabxX3xXcxX95xX39xX15xX73xX3xX70xXb1xX15xX73xX3xX36xX3xXb5xX75xX1xX2eexX6xX3x7e67xd8e4xX9ccxXbfxX3xXaxX910xX7dxXexX3xX7xX382xX3xX3exX26xX15xX3xXaaxX89xX3xX3exX89xX3xXaaxX63xXdxX3xX19xX2cdxXdxX1fxX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX61xX7dxX3xX19xX2dxX3axX3xX4xX79xX6xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX382xX15xX73xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xXexX95xXabxX3xXexXdxX15xX1xX3xX73xX67xX15xX1fxX3xX1xX6cxX5exXexX3xXaaxX7dxX15xX73xX3xX1xXdxX3bxX39xX3xX5xX41fxX4xX1fxX3xX1xXdxX3bxX39xX3xXa4xX39xX253xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xXaxX91xX18xX15xX3xX61xX253xX15xX3xX15xX25exX39xX3xX95x102b0xX1fxX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX6c6xX3xX75xXdxX14xX15xX3xX4xX1xX957xX3xXaaxX5exX6cxX3xX4xX79xX6xX3xXcxX1xX79xX3xXexX70xX2cdxX15xX73xX3xXexX5exXdxX3xXbxX1xXdxX25exX15xX3xX1xX67xXbxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xX15xX73xX3fxX3axX3xX42xX48xX2xX1bxX48xX1bxX1cxX2xX1cfxX1fxX3xXexX95xX6cxX15xX73xX3xX75xX1xXdxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xX4xX1xX70xX6xX3xX61xX6xX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX15xX73xX1xXabxX3xXaaxXabxX15xX1xX1fxX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xXaaxX89xX3xX15xX73xX1xXabxX3xX4xX2dxX4xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xXexX5exX19xX3xX5axXe7xX15xX73xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX4xX1xX39xX3axX25exX15xX3xX19xX42fxX15xX3xX4xX26xXbxX3xXexX957xX15xX1xX3xXb5xX7xX97xX1fxX3xX15xX73xX3fxX15xX1xXbfxX1fxX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xXb5xXbxX1xX8e9xX15xX73xX1fxX3xX61xX6xX15xXbfxX1fxX3xX4xX1xX71xX3xX15xX73xX1xXabxX3xXaaxXabxX15xX1xX3xX4xX79xX6xX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xXaaxX46xX3xX45xX432xX3axX3xX5axX41fxX15xX73xX3xX1bxX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX5xXdxX25exX15xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXaaxX14xX15xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX15xX3fxX3axX1fxX3xX73xX38dxX19xX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXa4xX39xX3axX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX4xX1xX39xX3axX25exX15xX3xX19xX42fxX15xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xX4xX26xXbxX3xXexX957xX15xX1xX3xX3exX3fxX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX7fxX73xX1xXabxX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXa4xX39xX3axX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX4xX1xX39xX3axX25exX15xX3xX19xX42fxX15xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xXb5xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xXa4xX39xX32xX15xX1fxX3xXexX1xXabxX3xX45xX46xX1fxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX382xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xXexX957xX15xX1xX1fxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX382xX3xXexX95xX41fxX4xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xXcxX95xX39xX15xX73xX3xX70xXb1xX15xX73xXbfxX140xX3xX57xXdxX3bxX15xX3xX1xX6xXdxX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX15xX3fxX3axX3xXaaxX46xX3xXaaxX70xX50axX4xX3xXexX95xX26axX15xX1xX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xX3exX3fxX3xX61xX2dxX6cxX3xX4xX2dxX6cxX3xX7cxX6xX15xX3xX9exX2dxX15xX3xX7xX41fxX3xXaaxX253xX15xX73xX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX79xX3xXaaxX2aexX3xXexX95xX26axX15xX1xX3xX7cxX7dxX3xX9exX1xX21xX15xX1xX3xXexX95xXabxX3xX4xX1xX6cxX3xX6c6xX3xX75xXdxX14xX15xX3xX19xX7dxXexX3xX7xX382xX3xX15xX7dxXdxX3xX5axX39xX15xX73xX3xX5xXdxX25exX15xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXaaxX14xX15xX3xX75xX1xX39xX15xX73xX3xX7xX382xX3xX5xX70xX50axX15xX73xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX4xX1xX39xX3axX25exX15xX3xX19xX42fxX15xX1fxX3xXexXdxX25exX39xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xX5xX32xXbxX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX1fxX3xX61xXdxX25exX15xX3xX4xX1xX14xX3xXexX382xXdxX3xXexX1xXdxX2aexX39xX1fxX3xX7xX382xX3xX5xX70xX50axX15xX73xX3xX4xX26xXbxX3xXbxX1xX2eexX3xXexX382xXdxX3xXaaxX6xX3xX4xX79xX6xX3xX19xX7dxXexX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xX97xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX13xX432xX3axX3xX5xX3fxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX73xX1xXabxX3xXaaxXabxX15xX1xX3xX5xX3fxX19xX3xX4xXb1xX3xX7xX97xX3xXaaxX2aexX3xXbxX1xX432xX15xX3xX4xX26xXbxX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xXa4xX39xX3axX89xX15xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xXa4xX39xX3axX14xXexX3xXaaxXabxX15xX1xX3xX7xX110xXbxX3xX45xX14xXbxX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX4xX1xX39xX3axX25exX15xX3xX19xX42fxX15xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xX4xX26xXbxX3xXexX957xX15xX1xX1fxX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX1xX70xX2cdxX15xX73xX3xXexXdxX15xX1xX3xX73xX67xX15xX1fxX3xX1xX6cxX5exXexX3xXaaxX7dxX15xX73xX3xX1xXdxX3bxX39xX3xX5xX41fxX4xX1fxX3xX1xXdxX3bxX39xX3xXa4xX39xX253xX1fxX3xX61xX253xX6cxX3xXaaxX253xX19xX3xXbxX1xXcbxX3xX1xX50axXbxX3xX3exX2cdxXdxX3xXaaxX34fxX4xX3xXaaxXdxX2aexX19xX3xXaaxX42fxX3xXexX1xXabxX1fxX3xX15xX42fxX15xX73xX3xXexX1xX42fxX15xX1fxX3xX1xX253xXdxX3xXaaxX253xX6cxX3xX3exX3fxX3xX3axX25exX39xX3xX4xX4ddxX39xX3xXa4xX39xX253xX15xX3xX5xX6c6xX3xX15xX1xX3fxX3xX15xX70xX2cdxX4xX3xXaaxX382xXdxX3xX3exX2cdxXdxX3xX15xX73xX3fxX15xX1xX1fxX3xX5xb9edxX15xX1xX3xX3exX41fxX4xX3xX97xX3xXaaxXabxX6xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX15xX6xX3axX1fxX3xX19xX7dxXexX3xX7xX382xX3xXexX957xX15xX1xX1fxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX382xX3xXaaxX46xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX45xX6cxX15xX73xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX19xX7dxXexX3xX7xX382xX3xX7xX97xX1fxX3xX61xX6xX15xX3xX15xX73xX3fxX15xX1xX1fxX3xXbxX1xX8e9xX15xX73xX1fxX3xX61xX6xX15xX140xX3xXcxX957xX15xX1xX3x8606xX3fxX6cxX3xX9exX6xXdxX3xXaaxX46xX3xXaaxXdxX3xXaaxX4ddxX39xX3xX1xX67xXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX547xX97xX3xff2cxXdxX6xX6cxX3xXexX1xX42fxX15xX73xX3xX3exX32xX15xX3xXexX253xXdxX3xX3exX3fxX3xX547xX97xX3xX9cbxX432xX3axX3xX5axX41fxX15xX73xX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xX547xX97xX3xXff0xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX42fxX15xX73xX3xX3exX32xX15xX3xXexX253xXdxX100xX9cbxX432xX3axX3xX5axX41fxX15xX73xX3xX3exX3fxX6cxX3xXexX1xX2dxX15xX73xX3xX36xX48xX1bxX1cxX2xX1cfxX187xX3xX7xX6xX39xX3xXaaxX2eexX1fxX3xXexX957xX15xX1xX3xX57xX3fxX3xXff0xXdxX6xX15xX73xX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX7cxX6xX15xX3xXcxX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xXcxX957xX15xX1xX3xX79xX3axX3xX3exX2cdxXdxX3xX547xX97xX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX1fxX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xbe77xXdxX2aexX19xX3xXexX95xX6xX3xXcxX957xX15xX1xX3xX79xX3axX3xX3exX2cdxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX95xX6xX3xXexX957xX15xX1xX1fxX3xX13xX253xX15xX73xX3xX61xX7dxX3xX75xX1xX382xXdxX3xX5axX6cxX6xX15xX1xX3xX15xX73xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX957xX15xX1xX3xX3exX2cdxXdxX3xX13xX253xX15xX73xX3xX61xX7dxX3xX75xX1xX382xXdxX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXexX957xX15xX1xX3xX3exX3fxX6cxX3xXexX1xX2dxX15xX73xX3xX8cxX48xX1bxX1cxX2xX1cfxX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX13xX4ddxX39xX3xXexX1xX2dxX15xX73xX3xX2xX1cxX48xX1bxX1cxX2xX1cfxX1fxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX382xX3xX57xX253xXdxX3xXc1xX1xX8e9xX15xX73xX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX19xX7dxXexX3xX7xX382xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX13xX253xX15xX73xX3xX3exX2cdxXdxX3xX4xX1xX21xX15xX1xX3xXa4xX39xX3axX25exX15xX3xX97xX3xX4xX26xXbxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xX15xX1xX70xX180xX3xX91xX18xX15xX3xXbxX1xX8e9xX15xX73xX3xX102xX39xX32xX15xX3xX79xX3axX3xX3exX2cdxXdxX3xX91xX18xX15xX3xXbxX1xX8e9xX15xX73xX3xX57xX7dxXdxX3xXaaxX38dxX15xX73xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xX3exX3fxX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xXa4xX39xX32xX15xX3xX57xX38dxX15xX73xX3xX7cxX3fxX15xX73xX1fxX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3x8ccfxX15xX3xd4f3xX70xXb1xX15xX73xX187xX3xX7cxX6xX15xX3xXcxX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX57xX39xX3axX3bxX15xX3xX79xX3axX3xX3exX2cdxXdxX3xXc1xX1xX8e9xX15xX73xX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xX109axXdxX14xX15xX3xXcxX1xX84xX3axX187xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX109axXdxX2aexX19xX3xXexX95xX6xX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX3xX79xX3axX3xX109axXdxX14xX15xX3xXcxX1xX84xX3axX3xX3exX2cdxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX95xX6xX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX140xX3xX910xX2cdxXdxX3xXaaxX432xX3axX1fxX3xXexX957xX15xX1xX3xX57xX3fxX3xXcxXf41xX15xX1xX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX7cxX6xX15xX3xXcxX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX57xX39xX3axX3bxX15xX3xX79xX3axX3xX13xX97bxX4xX3xXcxX1xX67xX3xX3exX2cdxXdxX3xXc1xX1xX8e9xX15xX73xX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX1fxX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX109axXdxX2aexX19xX3xXexX95xX6xX3xX57xX39xX3axX3bxX15xX3xX79xX3axX3xX3exX2cdxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX95xX6xX3xX1xX39xX3axX3bxX15xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xXcxX5exXdxX3xX57xX7dxXdxX3xX15xX73xX1xXabxX3xX7cxX6xX15xX3xX9exX1xX26xXbxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX13xX253xX15xX73xX3xX61xX7dxX3xXexX957xX15xX1xX3xX9exX6xX6cxX3xX7cxdd35xX15xX73xX3xX3exX3fxX6cxX3xXexX1xX2dxX15xX73xX3xX2xX1cxX48xX1bxX1cxX2xX1cfxX3xX4xX872xX15xX73xX3xXaaxX70xX6xX3xX95xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xX2dxX15xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX21xX3xXaaxXdxX2aexX19xX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX19xX7dxXexX3xX7xX382xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX15xX1xX70xX180xX3xX13xX253xX15xX73xX3xX61xX7dxX3xX109axX1xX382xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXexX957xX15xX1xX3xX3exX3fxX3xX13xX253xX15xX73xX3xX61xX7dxX3xX109axX1xX382xXdxX3xX5axX6cxX6xX15xX1xX3xX15xX73xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX957xX15xX1xX187xX3xX9exXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX109axXdxX2aexX19xX3xXexX95xX6xX3xXcxX957xX15xX1xX3xX79xX3axX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX95xX6xX3xXexX957xX15xX1xX187xX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX3xX7cxX6xX15xX3xXcxX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xXcxX957xX15xX1xX3xX79xX3axX3xX3exX3fxX3xX547xX97xX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX187xX3xX547xX97xX3xXff0xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX42fxX15xX73xX3xX3exX32xX15xX3xXexX253xXdxX3xX3exX2cdxXdxX3xX547xX97xX3xX9cbxX432xX3axX3xX5axX41fxX15xX73xX187xX3xX547xX97xX3xX109axX14xX3xX1xX6cxX5exX4xX1xX3x9547xX3xX13xX4ddxX39xX3xXexX70xX3xX3exX2cdxXdxX3xX547xX97xX3xXcxX3fxXdxX3xX4xX1xX21xX15xX1xX187xX3xX547xX97xX3xXcxX1xX42fxX15xX73xX3xXexXdxX15xX3xX3exX3fxX3xXcxX95xX39xX3axX89xX15xX3xXexX1xX42fxX15xX73xX3xX3exX2cdxXdxX3xX547xX97xX3xX109axX1xX6cxX6xX3xX1xX67xX4xX3xX3exX3fxX3xX9exX42fxX15xX73xX3xX15xX73xX1xX3bxX140xX140xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xXcxX95xX70xX2cdxX4xX3xXaaxX2eexX1fxX3xX3exX3fxX6cxX3xXexX1xX2dxX15xX73xX3xX191xX48xX1bxX1cxX2xX1cfxX1fxX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xXaaxX70xX6xX3xX95xX6xX3xX5xX26xX3axX3xX6c6xX3xX75xXdxX14xX15xX3xX5axX41fxX3xXexX1xX253xX6cxX3xX15xX73xX1xXabxX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXa4xX39xX3axX3xXaaxXabxX15xX1xX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xXb1xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xX4xX1xX39xX3axX25exX15xX3xX19xX42fxX15xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xX54fxX3axX3xX61xX6xX15xX3xX7fxX1xX432xX15xX3xX5axX432xX15xX3xX4xX26xXbxX3xXexX957xX15xX1xX1fxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX382xX3xXexX95xX41fxX4xX3xXexX1xX39xX7dxX4xX3xXcxX95xX39xX15xX73xX3xX70xXb1xX15xX73xX140xX3xX7cxX7dxX3xXaaxX89xX3xX45xX39xX26xXexX3xX4xX1xX957xX3xX73xXdxX258xX3xX191xX3xX547xX97xX180xX3xXcxX70xX3xXbxX1xX2dxXbxX1fxX3xXcxX3fxXdxX3xX15xX73xX39xX3axX25exX15xX3xX3exX3fxX3xX910xX42fxXdxX3xXexX95xX70xX71xX15xX73xX1fxX3xXfd2xX6xX6cxX3xXaaxX7dxX15xX73xX100xXcxX1xX70xXb1xX15xX73xX3xX61xXdxX15xX1xX3xX3exX3fxX3xX9cbxX46xX3xX1xX7dxXdxX1fxX3xa6a9xX3xXexX14xX3xXaaxX70xX50axX4xX3xXexX63xX3xX4xX1xX97bxX4xX3xXexX1xX382xX15xX73xX3xX15xX1xX26xXexX3xXexX95xX25exX15xX3xX4xX253xX3xX15xX70xX2cdxX4xX140xX3xX9exX8e9xX15xX3xX5xX5exXdxX3xX1xX50axXbxX3xX15xX1xX26xXexX1fxX3xX7xX2dxXbxX3xX15xX1xX32xXbxX3xX2xXffxX3xX7xX97xX1fxX3xX15xX73xX3fxX15xX1xX187xX3xX73xXdxX253xX19xX3xX191xX36xX100xX1cfxX1cfxX3xX7xX97xX1fxX3xX15xX73xX3fxX15xX1xX3xXexX95xX6cxX15xX73xX3xX4xX253xX3xX15xX70xX2cdxX4xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6cxX5axX3axXaxX12xX9exX872xX15xX73xX3xXexX5exXdxX3xX1xX67xXbxX3xX61xX2dxX6cxX1fxX3xXaaxX5exXdxX3xX5axXdxX3bxX15xX3xX7cxX7dxX3xX7fxX7dxXdxX3xX3exX84xX3xXaaxX46xX3xXexX95xX6xX6cxX3xXaaxX63xXdxX1fxX3xXexX95xX253xX3xX5xX71xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX432xX39xX3xX1xf854xXdxX3xX4xX79xX6xX3xX61xX2dxX6cxX3xX4xX1xX21xX3xX3exX89xX3xX19xX7dxXexX3xX7xX382xX3xX3exX84xX3xX3exXdxX3bxX4xX3xXaaxX6xX15xX73xX3xXexX1xX39xX3xX1xfc60xXexX3xX7xX41fxX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXexX432xX19xX3xX4xX79xX6xX3xX5axX70xX3xX5xX39xX32xX15xX3xX5xXdxX25exX15xX3xXa4xX39xX6xX15xX3xXaaxX14xX15xX3xX4xX42fxX15xX73xX3xXexX2dxX4xX3xX4xX2dxX15xX3xX61xX7dxX3xX45xX253xX3axX3xX95xX6xX3xXexX1xX71xXdxX3xX73xXdxX6xX15xX3xX73xX4ddxX15xX3xXaaxX432xX3axX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX547xX6cxX39xX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xXcxXcxX9cbxX91xX7fxX0xX48xXbxX12