Khen thưởng hai nhân viên gác chắn đường sắt ở Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cục CSGT (Bộ Công An) và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa trao tặng giấy khen cho hai nhân viên gác chắn là Thái Văn Thành và Trần Thị Nhẽ (Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa) đã ngăn chặn kịp thời vụ TNGT xảy ra hồi tháng 8.
9db2x14595xaa26x1478cxc9fex15ed5x140c0xb82dx13ec5xX7xf849x1669cxb135x145adx159d6xb941xX5x14ec7xXax13e90x166c5xX1xX10xc143xX3xXexX1x12aedxefc4xX16xcf4axX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1xd9cfxX16xX3x16af4xXdxd3d1xX16xX3xX1dxd9cexX4xX3xX4xX1x10db2xX16xX3x13f63xX1ax11beexX16xX1dxX3xX7xX33xXexX3xX1bxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xfb57xcad1xX6xX0x10346xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xe55dxXaxX12xX3xXcxX1xX10x12aadxX3xXexX1x15e65xX16xX1dxX3xXexXdxX16xX3xXex15f3fxX3xXcx1551fxX16xX1dxX3xa1f9xX69xX16xX1dxX3xXex120adxX3xf91cxX1axX38xX16xX1dxX3xX7xX33xXexX3x136a0xXdx119d6xXexX3xcc2exX6x10a8bx13a7axX3xX79x123fexX4xX3xX79xda41xb00bxXcxX3x12763x1065cx10ddcxX3xX79xX69xX16xX1dxX3xfc51xX16x11956xX3xX28xa79bxX3xXcxX75xX16xX1dxX3xX79xX69xX16xX1dxX3xXexX7fxX3xX36xX1axX38xX16xX1dxX3xX7xX33xXexX3xX8bxXdxX8dxXexX3xX90xX6xX92xX3xX28xX72xX6xX3xXex157ddxX6xX65xX3xXex14ffcxX16xX1dxX3xX1dxXdx133cexX7fxX3x165e4xX1xX10xX16xX3xX4xX1xX65xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1xX25xX16xX3xX28xXdxX2axX16xX3xX1dxX2exX4xX3xX4xX1xX33xX16xX3xX5xXacxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX8bxf006xX16xX3xXcxX1xXacxX16xX1xX3xX28xXacxX3xXcxXd3x145e2xX16xX3xXcxX1xb172xX3xX90xX1x15d0fxX3xX9exX79xX69xX16xX1dxX3xXexX7fxX3xX4xX75xX3xXbxX1xX118xX16xX3xX81xX1axX38xX16xX1dxX3xX7xX33xXexX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX48xX49xX6xXa9xX3xX36x16a60xX3xX16xX1dxX10axX16xX3xX4xX1xXd8xX16xX3xXe1xX11dxXbxX3xXexX1xX38xXdxX3xX28xX96xX3xXcxX90xX9bxXcxX3xa531x127c0xX7fxX3xXd3xX6xX3xX1x1642cxXdxX3xXexX1xX2exX16xX1dxX3x1317dxacefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX65xX5exX7fxXaxX12xX0xXdxX92xX1dxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX179x167ddxX6xX65xXexX1xX6xX16xX1xX1xX65xX6xX179xX28xX16xX4cxX16xX10x137c2xX7xX4cxX2xX178x1266exX2xX4cxX1b3xX178xX5exX1b3xX2x12f78xX1bbxef33xX1b3xX1bbxXexX1bbx10e54x155a2xX178xX5xcd18xX179xb634xXbxX1dxXaxX3xX4cxX12xX3xX81xb148xXdxX3xX5exXdxX8dxX16xX3xX79xX96xX4xX3xX79xX9axX9bxXcxX3xX9exX9fxXa0xX3xX79xX69xX16xX1dxX3xX6xX16xXa9xX3xXexXd3xX6xX65xX3xX9bxXdxXdexX7fxX3xXe1xX1xX10xX16xX3xX4xX1xX65xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1xX25xX16xX3xX28xXdxX2axX16xX3xX1dxX2exX4xX3xX4xX1xX33xX16xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX8bxX10axX16xX3xXcxX1xXacxX16xX1xX3xX28xXacxX3xXcxXd3xX118xX16xX3xXcxX1xX11dxX3xX90xX1xX121xX179xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX65xX5exX7fxXaxX12xXcxXd3xX1axf6c7xX4xX3xX36xX49xX93xX3xX28xXacxX65xX3xXe1xX1xX65xX168xX16xX1dxX3xX2xX1c2xX1xd61dxX1bdxX3xX16xX1dxXacxX7fxX3xX2xX1c3x13a7bxX178xX93xX3xX6xX16xX1xX3x166c6xX2axX3xX8bxX10axX16xX3xab0fxX1xXdxX3xX9exX9axX90xX3xX2xX1c3xX1c6xX1b3xX93xX3xX1bxX3xXbxX1xX1axX38xX16xX1dxX3xXcxX25xX16xX3xX9ax13ef2xX16xX93xX3xXcxX27bxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX48xX49xX6xXa9xX3xX36xXdx124dbx1129bxX3xXe1xX1xXdx130e9xX16xX3xX167xX10xX3xX69xX3xXexX69xX3xXe1xX1xX2exX4xX1xX3xX92xX6xX16xX1dxX3xX9fxX13xX9axX3xX262xdb25xX9fxX26cxX1bdxX1c2xX1c2xX179xX1c3xX1c6xX3xX5xX1axX2acxX3xXexX1xX69xX16xX1dxX3xXexX1xX10xX65xX3xX1xX1axX24dxX16xX1dxX3xX48xXacxX3xX90xXa0xXdxX3xX26cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX48xX49xX6xX3xXe1xX1xXdxX3xX36xXdxX3xX36x122d7xX16xX3xX13xX92xX262xX1bdxX2xX93xX3xd93exX274xX2xXa7xX3xX9exX36xX65xX1d1xX16xX3xa82dxX2acxX6xX3xX36xX11dxX6xX3xXbxX1xcb6exX16xX3xX1xX2acxX7fxX8dxX16xX3xX48xXacxX3xXcxXd3xX2acxX16xX1dxXa9xX3xX36xX14axX3xX36xX2exX16xX1xX3xX5xX2exXdxX3xX7xX6xX16xX1dxX3xX19dxX2axX16xX3xXbxX1xX168xXdxX3xX36xX1axX38xX16xX1dxX3xX36xX2b1xX3xXexXd3xX2exX16xX1xX3xX28xX6xX3xX4xX1xX1d1xX92xX3xX28xX24dxXdxX3xX92xXa0xXexX3xXbxX1xX1axX297xX16xX1dxX3xXexXdxX8dxX16xX3xXe1xX1xX2exX4xX179xX3xXcxX1xX38xXdxX3xX36xXdxX2b1xX92xX3xX16xXacxX7fxX93xX3xX4xX118xX16xX3xX4xX1xX33xX16xX3xXexX1d1xXdxX3xX4xX2acxX16xX1dxX3xX4xX1xX33xX16xX3xX13xX92xX2xX1bbxX2xfb3axX1bbxX1c3xX1bdxX3xX9exX36xX65xX1d1xX16xX3xX1dxXdxX6xX65xX3xX1dxXdxcfb4xX6xX3xX310xX274xX2xXa7xX3xX28xXacxX3xX310xX274xX1c2xX2xX1c6xXa9xX3xX36xX6xX16xX1dxX3xX1xX1d1xX3xX167xX2acx11de4xX16xX1dxX3xX28xXacxX3xX4xX1xXdxX306xX4xX3xX167xX10xX3xXe1xX1xX2exX4xX1xX3xX19dxX11dxX3xX4xX118xX16xX3xX4xX1xX33xX16xX3xX167xX2acxX7fxX2axX16xX3xXexX1xc8a5xX16xX1dxX3xXe1x14c4cxX16xX1xX179xX3xX274x12b38xX4xX3xX16xXacxX7fxX93xX3xXexXacxX2acxX3xX1xXacxX16xX1dxX3xX92xX6xX16xX1dxX3xX7xX3dcxX3xX1xXdxX8dxX2acxX3xX262xX262xX1bdxX262xX3xX5exX65xX3xX36xX118xX2acxX3xX92xX2exX7fxX3x1126axX2xX262x13c95xX26cxX1c6xX2xX1c2xX3xX5xX1axX2acxX3xXexX1xX69xX16xX1dxX3xXexX1xX10xX65xX3xX1xX1axX24dxX16xX1dxX3xX48xXacxX3xX90xXa0xXdxX3xX26cxX3xXcxX27bxX179xX48xX79xb011xX3xX36xX6xX16xX1dxX3xX4xX1xX1d1xX7fxX3xX36xX306xX16xX179xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX65xX5exX7fxXaxX12xX0xXdxX92xX1dxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX179xX19dxX6xX65xXexX1xX6xX16xX1xX1xX65xX6xX179xX28xX16xX4cxX16xX10xX1aexX7xX4cxX2xX178xX1b3xX2xX4cxX1b3xX178xX5exX1b3xX2xX1bbxX1bbxX1bdxX1b3xX1bbxXexX1c6xX2ccxX262xX1bdxX5xX1bdxX179xX1c8xXbxX1dxXaxX3xX4cxX12xX48xX6xXdxX3xX16xX1xX25xX16xX3xX28xXdxX2axX16xX3xX1dxX2exX4xX3xX4xX1xX33xX16xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX8bxX10axX16xX3xXcxX1xXacxX16xX1xX3xX28xXacxX3xXcxXd3xX118xX16xX3xXcxX1xX11dxX3xX90xX1xX121xX179xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX65xX5exX7fxXaxX12xXcxXd3xX65xX16xX1dxX3xXex16a69xX16xX1xX3xX1xX2acxX3dcxX16xX1dxX3xX4xXdexXbxX3xX19dxX2exX4xX1xX93xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1xX25xX16xX3xX28xXdxX2axX16xX3xX36xX6xX16xX1dxX3xX5xXacxX92xX3xX16xX1xXdxX8dxX92xX3xX28xX96xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX8bxX10axX16xX3xXcxX1xXacxX16xX1xX3xX28xXacxX3xXcxXd3xX118xX16xX3xXcxX1xX11dxX3xX90xX1xX121xX3xX36xX14axX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX49xX16xX1dxX3xXbxX1xX3dcxXdxX3xX1x103dcxXbxX3xX16xX1xX11dxXbxX3xX16xX1xXacxX16xX1dxX3xXexX1xa289xX4xX3xX1xXdxX8dxX16xX3xX4xX2exX4xX3xX19dxX1axX24dxX4xX3xX5exX72xX16xX1dxX3xXexXacxX2acxX3xXe1xX1xed8cxX16xX3xX4xXdexXbxX93xX3xX36xX1axX6xX3xXexX65xXacxX16xX3xX19dxXa0xX3xX1xXacxX16xX1xX3xXe1xX1xX2exX4xX1xX3xXexXd3xX2axX16xX3xX167xX10xX3xX69xX3xXexX69xX3xX167xX2acxX3dcxX16xX1dxX3xX6xX16xX3xXexX65xXacxX16xX179xX3xX13xX1xXdxX3xX16xX1xX325xX16xX3xX36xX1axX58axX4xX3xXexX40bxX16xX3xX1xXdxX8dxX2acxX3xX4xX168xX16xX1xX3xX19dxX2exX65xX3xXe1xX11dxXbxX3xXexX1xX38xXdxX93xX3xXexXacxX2acxX3xX1xXacxX16xX1dxX3xX36xX14axX3xX1dxXdxX168xX92xX3xXexX3dcxX4xX3xX36xXa0xX3xX5exX72xX16xX1dxX3xX5xX1d1xXdxX3xXe1xX11dxXbxX3xXexX1xX38xXdxX3xX16xX2axX16xX3xXexXd3xX2exX16xX1xX3xX36xX1axX58axX4xX3xX92xXa0xXexX3xX28xX96xX3xXcxX90xX9bxXcxX3xX36xX2exX16xX1dxX3xXexXdxX306xX4xX3xX4xX49xX3xXexX1xX2b1xX3xX167xX168xX7fxX3xXd3xX6xX179xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX65xX5exX7fxXaxX12xX0xXdx1057fxXd3xX6xX92xX10xX3xX6xX5xX5xX65xX1aexX9xXaxX6xX2acxXexX65xXbxX5xX6xX7fxd928xX3xX10xX16xX4xXd3xX7fxXbxXexX10xX5exX26cxX92xX10xX5exXdxX6xXaxX3xX6xX5xX5xX65xX1aexX68fxX2acxX5xX5xX7xX4xXd3xX10xX10xX16xX9xXaxXaxX3xX68fxXd3xX6xX92xX10xX19dxX65xXd3xX5exX10xXd3xX9xXaxX1bdxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1b3xX1bdxX1bdxXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xa3f2xX4cxX4cxX1aexX1aexX1aexX179xX7fxX65xX2acxXexX2acxX19dxX10xX179xX4xX65xX92xX4cxX10xX92xX19dxX10xX5exX4cxX1bdxX92xX7fxX1xX8bxX19dxX48xX9axXcxX310x11370xd72axXd3xX10xX5xX9xX1bdxXaxX3xX1aexXdxX5exXexX1xX9xXaxX2ccxX1bbxX1bdxXaxX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX65xX5exX7fxXaxX12xX48xX522xX16xX1xX3xX168xX16xX1xX3xX167xX10xX3xX69xX3xXexX69xX3xXe1xX1xX2exX4xX1xX3xX92xX6xX16xX1dxX3xX9fxX13xX9axX3xX262xX2ccxX9fxX26cxX1bdxX1c2xX1c2xX179xX1c3xX1c6xX3xX36xX2exX16xX1xX3xX5xX2exXdxX3xX28xXacxX3xX19dxX11dxX3xX4xX118xX16xX3xX4xX1xX33xX16xX3xX36xX1axX38xX16xX1dxX3xX7xX33xXexX3xX167xX2acxX7fxX2axX16xX3xXexX1xX406xX16xX1dxX3xXe1xX40bxX16xX1xX179xX0xX4cxXbxX12
HT