Sử dụng trên 1.500 lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2017 đến hết tháng 7-2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng chấp thuận nhu cầu sử dụng trên 1.500 lao động nước ngoài làm việc tại 90 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh (lao động nước ngoài làm việc tại các vị trí công việc, như: Chuyên gia, lao động kỹ thuật, quản lý và điều hành).
fed3x1052ax12b6cx12eb1x10535x120e3x1336fx1225fx10000xX7x15cb6x18773x16d00x11764x14028x18cf3xX5x1511fxXax103eax138e9x13559xX3x14751x12b48x138a5x140e7xX3xXex15616x1760fxX18xX3xX2x139bfx12154x173c5xX23xX3xX5xX6x18bcexX3x11539x18ca9xX18xX19xX3xX18x12015x1549cxX4xX3xX18xX19xX28x14ecbxXdxX3xX5xX37x14349xX3x1224bxXdx100fbxX4xX3xXex13accxXdxX3xX4x17cdfxX4xX3xX16xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX40xXbx18a4cxX3xXex16999xX3xX4xX1x19151xX4xX3xXexX1cxX1dxX18xX3xX2ax152ddxX6xX3x15a8cxX37xX18xX3xXex15d49xX18xX1xX0x187d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14637xX10xX6xX16xXaxX12xX3xXcx17140xX3xX18x16ab4xX3cxX3x16172xX23xX2x18dd5xX3xX2ax14a46xX18xX3xX1xX96xXexX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xX93x18e6cxX90xX23xX2x10826xX57xX3xX13x1001fxX3x11858xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xXa4xX3xXcxX1xX30x147e2xX18xX19xX3xX6axXdxX18xX1xX3xX3exX37xX3x12500x10c49xX3xX1xX2bxXdxX3xXbxX1x10928xXdxX3xX1x10e72xXbxX3xX3exX31xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX18xX19xX37xX18xX1xX3xX4xX1xX5exX4xX3xX18xX8dxX18xX19xX3xX4xX1x1389fxXbxX3xXexX1x130f9x15ed6xX18xX3xX18xX1xXf7xX3xX4x182bfxXf7xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX18xX3xX2xX21xX22xX23xX23xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX3xX5xX37xX3cxX3xX3exXdxX40xX4xX3xXexX44xXdxX3x10cf9xX23xX3xX16xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX40xXbxX57xX3xXexX5axX3xX4xX1xX5exX4xX3xXexX1cxX1dxX18xX3xX2axX67xX6xX3xX6axX37xX18xX3xXexX6fxX18xX1xX3x17735xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX3xX5xX37xX3cxX3xX3exXdxX40xX4xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX3exX67xX3xXexX1cx13adcxX3xX4x13368xX18xX19xX3xX3exXdxX40xX4xX57xX3xX18xX1xX30x17c96xX3x17332xX1xXf7x169e7xX1dxX18xX3xX19xXdxX6xX57xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3x17220x10c5axX3xXexX1xXf7xXf8xXexX57xX3x12f38xXf7x12c91xX18xX3xX5x16767xX3xX3exX37xX3xX2axXdx110f2xXf7xX3xX1xX37xX18xX1x107e6xX21xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c4axX28xX16xX1a2xXaxX12xX0xXdxX3cxX19xX3xXdxXexX10xX3cxXbxX1cxX28xXbxX9xXaxXdxX3cxX6xX19xX10xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxXaxX73xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX16xX1a2xXaxX12xXcxX18dxX18xX1xX3xX1cxXdxX1dxX18xX19xX3xX93xX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xX2axX100xXf7xX3xX18xX8dxX3cxX57xX3xX4xX48xX4xX3xX4xXbcxX3xX1bexXf7xX6xX18xX3xX4xX1xX5exX4xX3xX18xX8dxX18xX19xX3xX2axXc9xX3xX4xXf2xXbxX3xX19xXdxXf2xX1a2xX3xXbxX1x1350dxXbxX3xX4xX1xX28xX3xX2x17296xX22xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX3xX162xX4xXf2xXbxX3xX3cxX31xXdxX3xX93xX22xX3xX18xX19xX30x1058cxXdxX57xX3xX4xXf2xXbxX3xX5xX44xXdxX3x11a7bxX23xX3xXexX1cxX30xX287xX18xX19xX3xX1xXd5xXbxX1d2xX21xX3x12bd6xX28xX3xXexX1x17740xX3xXexX17xX4xX3xX4xXf2xXbxX3xXbxX1xX259xXbxX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX5xX37xX3xX18xX19xX30xX287xXdxX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX3xX2axX96xX18xX3xX4xX30xX3xXexX1cx18dffxX57xX3xX5xX37xX3cxX3xX3exXdxX40xX4xX3xXexX44xXdxX3xXexX6fxX18xX1xX3xX4x1361fxX18xX19xX3xX2axX30xXd5xX4xX3xX2axX5axXdxX3xX3cxX31xXdxX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX30xX31xX18xX19xX3xX2axXbcxX18xX3xX19xXdxX1c0xX18xX57xX3xX19x10765xX18xX3xX18xX1x14f41xX3xX1xXbcxX18xX57xX3xX18xX1xX287xX3xX2ax13430xX57xX3xX18xX1x1711fxX18xX19xX3xX18xX8dxX3cxX3xX19xX100xX18xX3xX2ax10cc8xX1a2xX3xX4xX190xX18xX19xX3xXexX48xX4xX3xX1bexXf7xX1c0xX18xX3xX5xX1c4xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX3xX4xX32fxX3xX7x14f7exX3xX4xX1xXf7xX1a2x16169xX18xX3xX6axXdxX96xX18xX3xXexX18dxX4xX1xX3xX4xX36dxX4xX57xX3xX2axXdxX3xX3exX37xX28xX3xX18xX1cbxX18xX3xX18xX96xXbxX21xX3xX19fxX48xX4xX3xX2axXbcxX18xX3xX3exX67xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX3xX4xX1xX2a8xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX6axX48xX28xX3xX4xX48xX28xX3xXex11e74xX18xX1xX3xX1xX3cexX18xX1xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xXexX1xX10xX28xX3xX2axX67xX18xX1xX3xX1b4x14b03xX57xX3xX2axX8dxX18xX19xX3xX1b4xX1c4xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX57xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX44xX18xX3xXexX1xX10xX28xX3xX2axX2e1xX18xX19xX3xX1bexXf7xX1a2xX3xX2axX67xX18xX1xX21xX21xX21xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX16xX1a2xXaxX12x10d96xX373xX3xXexXdxX96xXbxX3xXexX17xX4xX3xXexX8dxX18xX19xX3xX4xX30xX287xX18xX19xX3xX4xX190xX18xX19xX3xXexX48xX4xX3xX1bexXf7xX1c0xX18xX3xX5xX1c4xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX5xX37xX3xX18xX19xX30xX287xXdxX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdxX57xX3xXexX1xX287xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX31xXdxX57xX3xX13xXacxX3xXaexX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xXa4xX3xXcxX1xX30xXbcxX18xX19xX3xX6axXdxX18xX1xX3xX3exX37xX3xXc8xXc9xX3xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX1xXd5xXbxX3xX4xX1x188baxXexX3xX4xX1x182d8xX3xX3exX31xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX48xX4xX3xX4xXbcxX3xX1bexXf7xX6xX18xX3xX4xX1xX5exX4xX3xX18xX8dxX18xX19xX3xX6axX48xX3cxX3xX7xX48xXexX3xX3exX37xX3xXexX1xX36dxX4xX3xX1xXdxX40xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxX3cxX3xX1bexXf7xX1a2xX3xX2axX67xX18xX1xX3xX3exX1cbxX3xX1bexXf7xX1c0xX18xX3xX5xX1c4xX57xX3xX4xXf2xXbxX3xXbxX1xX259xXbxX57xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX18xX30xX31xX4xX3xX18xX19xX28xX37xXdx1861dxX3xX2ax18ef7xX1a2xX3xX3cxX44xX18xX1xX3xX4xX48xX4xX3xX1xX28xX44xXexX3xX2axX2bxX18xX19xX3xXexXf7xX1a2xX1dxX18xX3xXexX1cxXf7xX1a2xX1cbxX18xX57xX3xXbxX1xX5axX3xX6axXdxX96xX18xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xXf7xXf8xXexX541xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1cxX6xX57xX3xX1b4xXdxX373xX3cxX3xXexX1cxX6xX3xXexX1xX30xX287xX18xX19xX3x125a4xXf7xX1a2xX1dxX18xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX16xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX40xXbxX3xX18xX1x15442xX3cxX3xX1b4xX67xXbxX3xXexX1xX287xXdxX3xX18xX1x18ef8xX4xX3xX18xX1xXacxX57xX3xX597xX14xX3xX5xX1c4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX44xX3cxX21xX0xX73xXbxX12
Trường Giang