[Infographic] - Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
(Baothanhhoa.vn) - Giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2021.
292ax80c2x68bcx9195xb9f8x6fe5xd4d2x8a05x5035xX7x86b0x42fax73dax9443x8af8x802exX5xd538xXaxc418x2f85x5e24x5283x91a4x838ax47edxa20exX6xXbxX1xXdxX4xd499xX3x4344xX3xd93dxX1x8bd2x48d5xX15xX3xX15xX18xX1xd8d2xX17xX3x93f7xX6xX3xX4xX1xXdx3d70xX25xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX2fxX17x6f86xX15xX3xa339x6105xX42xX42xX21xX42xX43xX42x49c1xX0x932axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8069xX10xX6xa8a8xXaxX12x604dxXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX3fxX15xX3xX42xX43xX42xX42xX21xX42xX43xX42xX4axa45bxX3x6de3xXdxa9dexXexX3x7bdaxX6xacb3xX3xX7x8716xX3xc19dxXbxX3xX5ex4ddaxX15xX18xX3xX4xX1xX25xX26xX15xX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xX2fxX6xX3xX4xX1xXdxX35xX25xX3xX7dx94f9xXdxX3xXexX1xX10xX17xX3xa78exX25x9cb3xX3xX2fx3048xX15xX1xX3xXexX3fxXdxX3xX7bxX18xX1xXadxX3xX2fxXadxX15xX1xX3xX43x6ddexX4cxX42xX43xX42xX2xX4cxX7bx88e5xX21xX23xb0d2xX3xX4x7b4fxX6xX3xX23xX1x4b05xX15xX1xX3xXbxX1xXcexX74xX3xX15xX18xX1xXadxX3xX2fxXadxX15xX1xX3xX4x3088xX3xX1xXdxX78xX25xX3xX5xaa67xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1x3286xX15xX1xX3xXexdb81xX3xX15xX18xXf7xXaaxX3xX2xX4axX21x9f2bxX21xX42xX43xX42xX2x9f5fxX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdx663dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX19xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdx8b77xX15xX3xXa8xX25xX6xX15xaa1cxX0xX4cxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21xX17xX15xX5xXaaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2xX106xX3xXex306dxX15xX1xX74xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1xd9adxX3xX7xX80xX3xX2fxb15cxc578xX4xX3xXexX19xXdx7e4cxX15xX3x7bedxX1xX6xXdxX3xXexXdxX135xX7dxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xa163xX76xX14x4349xX21xX2x84ebxX3xX2fxX19bxXexX3xX10cxX10cxX10cxXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4cxXaaxX21xXexX10xX21xX7xX25xX4xX21xX1a4xX1xX17xX10xX4cxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX2xX106xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xXbxX1xX17xX21xX7xX10xX21xX5exX25xX17xX4xX21xXexX19xXdxX10xX15xX21xX1a4xX1xX6xXdxX21xXexXdxX10xX7dxX21xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX21xX4xX17xX114xXdxX5exX21xX2xX1bdxX21xX5exX17xXexX21xX2xX4cxX2xX106xX42x5727xX106xX4axX10cxX1xXexX7dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2xX106xX3xXexX187xX15xX1xX74xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1xX194xX3xX7xX80xX3xX2fxX19axX19bxX4xX3xXexX19xXdxX1a1xX15xX3xX1a4xX1xX6xXdxX3xXexXdxX135xX7dxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xX1b7xX76xX14xX1baxX21xX2xX1bdxX3xX2fxX19bxXexX3xX10cxX10cxX10cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX25xX5xX12xX0xX5exXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX114xX12xX0xX4cxX5exXdxX114xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd680xX17xX5exXaaxXaxX12xX0xXdxX7dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX25xX7dx4efexX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXax8ab6xXdxX5exXexX1xX13cxX3xX22dxX43xX43xXbx9a25xa733xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13cxX3xX4axX1bdxX106xXbxX302xX303xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10cxX2dfxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX10cxX114xX15xX4cxX15xX10xX2f7xX7xX4cxX42xX2xX2xX2xX4cxX2xX1bdxX1bdxX5ex47eaxX2xX4axX4axX42xX4axX106xXexX2xX2xX42xX2xX5xX42xX21xX4xX1xX25xX6xX15xX21xX15xX18xX1xX10xX17xX21xX5exX6xX21xX4xX1xXdxX10xX25xX10cx52b9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX26xX15xX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xX2fxX6xX3xX4xX1xXdxX35xX25xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX3fxX15xX3xX42xX43xX42xX42xX21xX42xX43xX42xX4axXaxX3xX2f7xXdxX5exXexX1xX9xXaxX22dxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX4axX1bdxX106xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX17xX5exXaaxXaxX12xX0xXdxX7dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX2f7xXdxX5exXexX1xX13cxX3xX22dxX43xX43xXbxX302xX303xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13cxX3xX42xX42xX42xX106xXbxX302xX303xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10cxX2dfxX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX10cxX114xX15xX4cxX15xX10xX2f7xX7xX4cxX42xX2xX2xX2xX4cxX2xX1bdxX1bdxX5exX33bxX2x4b18xX43xX436xX4axX42xXexX2xX4axX1bdxX4axX5xX2xX43xX21xX4xX1xX25xX6xX15xX21xX15xX18xX1xX10xX17xX21xX5exX6xX21xX4xX1xXdxX10xX25xX10cxX35fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX26xX15xX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xX2fxX6xX3xX4xX1xXdxX35xX25xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX3fxX15xX3xX42xX43xX42xX42xX21xX42xX43xX42xX4axXaxX3xX2f7xXdxX5exXexX1xX9xXaxX22dxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX42xX42xX42xX106xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx621axX25xXexX1xX17xX19xXaxX12x99c2xX6xXdxX3xX5bxX25xXaaxX35xX15xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX19xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX135xX15xX3xXa8xX25xX6xX15xX13cxX0xX4cxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21xXexX1xX25xX7dxX2dfxX21xX6xX15xX5exX21xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2xX106xX3xXexX187xX15xX1xX74xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1xX194xX3xX7xX80xX3xX2fxX19axX19bxX4xX3xXexX19xXdxX1a1xX15xX3xX1a4xX1xX6xXdxX3xXexXdxX135xX7dxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xX1b7xX76xX14xX1baxX21xX2xX1bdxX3xX2fxX19bxXexX3xX10cxX10cxX10cxXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4cxXaaxX21xXexX10xX21xX7xX25xX4xX21xX1a4xX1xX17xX10xX4cxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX2xX106xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xXbxX1xX17xX21xX7xX10xX21xX5exX25xX17xX4xX21xXexX19xXdxX10xX15xX21xX1a4xX1xX6xXdxX21xXexXdxX10xX7dxX21xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX21xX4xX17xX114xXdxX5exX21xX2xX1bdxX21xX5exX17xXexX21xX2xX4cxX2xX106xX42xX22dxX106xX4axX10cxX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4cxX7dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX42xX43xX4cxX15xX10xX2f7xX7xX4cxX42xX2xX2xX43xX4cxX2xX1bdxX1bdxX5exX106xX2xX33bxX106xX436xX4axX4axXexX2xX2xX43xX436xX5xX33bxX21xX2xX106xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xXexXdxX10xX7dxX21xX4xX10cxX35fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX26xX15xX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xX2fxX6xX3xX4xX1xXdxX35xX25xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX3fxX15xX3xX42xX43xX42xX42xX21xX42xX43xX42xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX114xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2xX106xX3xXexX187xX15xX1xX74xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1xX194xX3xX7xX80xX3xX2fxX19axX19bxX4xX3xXexX19xXdxX1a1xX15xX3xX1a4xX1xX6xXdxX3xXexXdxX135xX7dxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xX1b7xX76xX14xX1baxX21xX2xX1bdxX3xX2fxX19bxXexX3xX10cxX10cxX10cxXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4cxXaaxX21xXexX10xX21xX7xX25xX4xX21xX1a4xX1xX17xX10xX4cxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX2xX106xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xXbxX1xX17xX21xX7xX10xX21xX5exX25xX17xX4xX21xXexX19xXdxX10xX15xX21xX1a4xX1xX6xXdxX21xXexXdxX10xX7dxX21xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX21xX4xX17xX114xXdxX5exX21xX2xX1bdxX21xX5exX17xXexX21xX2xX4cxX2xX106xX42xX22dxX106xX4axX10cxX1xXexX7dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2xX106xX3xXexX187xX15xX1xX74xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1xX194xX3xX7xX80xX3xX2fxX19axX19bxX4xX3xXexX19xXdxX1a1xX15xX3xX1a4xX1xX6xXdxX3xXexXdxX135xX7dxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xX1b7xX76xX14xX1baxX21xX2xX1bdxX3xX2fxX19bxXexX3xX10cxX10cxX10cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12x97d1x42f7xX3xX1xX17xX3fxX4xX1xX3xXexXdxX135xX7dxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXbxX1xd97axX15xX18xX3xX23xX1b7xX76xX14xX1baxX21xX2xX1bdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX3fxX15xX3xX42xX43xX42xX2xX21xX42xX43xX42xX42xX3xX15xX1x5e5bxX7dxX3xX7dxX86xX4xX3xX2fxXd3xX4xX1xX3xXexXdxX135xX7dxX3xX4xX1xXcexX15xX18xX3xX2fxXcexX3xX7dxcc93xXdxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXfcxX15xX18xX3xX2fxX19bxXexX3xXbxX1xc033xX15xX3xX2dfxb63fxX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4xX1xX17xX3xX1bdxX4ax9f27xX3xX2fxX194xXdxX3xXexX19axX19bxX15xX18xX3xX15xX18xX25xXaaxX3xX4x42e6xX3xX114xXf7xX3xX4x4a0cxX15xX18xX3xX2fx39f9xX15xX18xX303xX3xXc8xbf42xX7dxX3xX2dfxX887xX17xX3xX6xX15xX3xXexX17xXf7xX15xX3xXexXdxX135xX7dxX3xX4xX1xXcexX15xX18xX3xX1a4xX1xXdxX3xX7x9307xX3xX5exX86xX15xX18xX3xX114xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXbxX1xX7f7xX15xX18xX3xX23xX1b7xX76xX14xX1baxX21xX2xX1bdxX10cxX3xXc8xX19bxXexX3xX2xX3xX7xX80xX3xX2fxX19axX19bxX4xX3xXexX19xXdxX1a1xX15xX3xX1a4xX1xX6xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xXexX1xX82xX15xX18xX3xX106xX3xX114xXf7xX3xX33bxX4cxX42xX43xX42xX2xX10cxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX114xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX7bxa0a1xX7dxX3xX42xX43xX42xX2xX74xX3xXexab95xXexX3xX4xX887xX3xX15xX18xX19axc7a3xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX25xX854xXdxX3xX7xX80xX3xX4xXe7xX3xX2dfxX887xX17xX3xX1xXdxX1a1xX7dxX3xXaaxX3xXexX7e0xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4cxXaaxX21xXexX10xX21xX7xX25xX4xX21xX1a4xX1xX17xX10xX4cxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX15xX6xX7dxX21xX42xX43xX42xX2xX21xXexX6xXexX21xX4xX6xX21xX15xX18xX25xX17xXdxX21xX4xX6xX17xX21xXexX25xX17xXdxX21xX7xX10xX21xX4xX17xX21xX2dfxX6xX17xX21xX1xXdxX10xX7dxX21xXaaxX21xXexX10xX4cxX2xX106xX42xX42xX106xXc0xX10cxX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4cxX7dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX42xX43xX4cxX15xX10xX2f7xX7xX4cxX42xX2xX43xX22dxX4cxX2xX1bdxX1bdxX5exX4axX43xX1bdxX2xX436xX42xX42xXexX4axX2xX4axX4axX5xX436xX21xX42xX43xX42xX2xX21xX2dfxX6xX17xX21xX1xXdxX10xX7dxX21xX15xX18xX25xX17xXdxX10cxX35fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX1xX25xX26xX15xX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xX2fxX6xX3xX4xX1xXdxX35xX25xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX2fxX17xX3fxX15xX3xX42xX43xX42xX42xX21xX42xX43xX42xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX114xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX7bxX924xX7dxX3xX42xX43xX42xX2xX74xX3xXexX92exXexX3xX4xX887xX3xX15xX18xX19axX937xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX25xX854xXdxX3xX7xX80xX3xX4xXe7xX3xX2dfxX887xX17xX3xX1xXdxX1a1xX7dxX3xXaaxX3xXexX7e0xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4cxXaaxX21xXexX10xX21xX7xX25xX4xX21xX1a4xX1xX17xX10xX4cxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX15xX6xX7dxX21xX42xX43xX42xX2xX21xXexX6xXexX21xX4xX6xX21xX15xX18xX25xX17xXdxX21xX4xX6xX17xX21xXexX25xX17xXdxX21xX7xX10xX21xX4xX17xX21xX2dfxX6xX17xX21xX1xXdxX10xX7dxX21xXaaxX21xXexX10xX4cxX2xX106xX42xX42xX106xXc0xX10cxX1xXexX7dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX7bxX924xX7dxX3xX42xX43xX42xX2xX74xX3xXexX92exXexX3xX4xX887xX3xX15xX18xX19axX937xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX25xX854xXdxX3xX7xX80xX3xX4xXe7xX3xX2dfxX887xX17xX3xX1xXdxX1a1xX7dxX3xXaaxX3xXexX7e0xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX19xXf7xX3xX7xX17xX82xXexX3xX4xXcexX6xX3xX2c8xX87cxX3xa4faxX6xX17xX3xX2fxX87cxX15xX18xX3xX21xX3xXcxX1xX19axX876xX15xX18xX3xX2dfxXdxX15xX1xX3xX114xXf7xX3x6b09x995axX3xX1xX87cxXdxX74xX3xX1xXdxX78xX15xX3xX4xX7f7xX15xX3xX1xX876xX15xX3xX4axX43xX43xX10cxX43xX43xX43xX3xX15xX18xX19axX937xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX25xX854xXdxX3x8cafxX7bxX23xXcxd9c1xX3xXexX1xX25xX87cxX4xX3xX5exXdxX78xX15xX3xX1xX87cxX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xX4xX1xX19axX6xX3xX4xXe7xX3xX2dfxX887xX17xX3xX1xXdxX1a1xX7dxX3xXaaxX3xXexX7e0xX10cxX3xX4d0xX86xX4xX3xXexXdxX135xX25xX3xX2fxX7e0xX15xX3xX15xX924xX7dxX3xX42xX43xX42xX2xX74xX3xX15xX18xXf7xX15xX1xX3xXa8xX25xXaaxX7e0xXexX3xXexX850xX7dxX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX78xX15xX3xX2dfxX6xX17xX3xXbxX1xXcexX3xX2dfxX887xX17xX3xX1xXdxX1a1xX7dxX3xXaaxX3xXexX7e0xX3xXbbexX2c8xX5bxc099xXcxXbc2xX3xX1xX7e0xXexX3xX7xX194xX3xX7bxX23xXcxX3xXexX1xX25xX87cxX4xX3xX5exXdxX78xX15xX3xX1xX87cxX3xX15xX18xX1xX2cxX17xX3xXexX19xX135xX15xX10cxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX114xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX25xX5xX12xX0xX5exXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX114xX12xX0xX4cxX5exXdxX114xX12
Mai Huyền