Nga: Kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vi phạm thỏa thuận
Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin Bộ Ngoại giao nước này ngày 14/4 cho rằng kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9 vi phạm một thỏa thuận với Taliban , và có thể có dẫn đến leo thang tại quốc gia Nam Á.
41f6xc176x9898x4206xab40xd1a5x75bfx5e17x56ebxX7x70dexb036xda2cx9c77xe2e7x5e58xX5xa8ddxXaxcd66x6eccx80bexX6x643cxX3x55b5xb4f9xX3xX1x72a1x935dxX4xX1xX3x8717x9b8fxXexX3x6c96x8c03xcc60x5eefxX3xX4xcadfxX6xX3xd68fx49b8xX3xa813xX1xd67fxXdxX3xaf6bxe375xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xa75exXdxX3xXbxX1xX1dxd58cxX3xXexX1xX33xX6xX3xXexX1xX26x7e88xX28xX0xddf0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf12xX10xX6x47b1xXaxX12xX64x6826xX28xX14xX3xXexX1x6f20xX28xX14xX3xXex56abxX28xX3xX13xX14xX6xX3x929dxX28xXexX10xX21xX37xX6xcadcxX3x840bxbeb5xX6xX3xXexXdxX28xX3xba49x6300xX3xX13xX14xX1cxX1dxXdxX3xX14xXdxX6xX1cxX3xX28xX87xc0f5xX4xX3xX28x736fxdb32xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2x55a8xX55xXabxX3xX4xX1xX1cxX3xX21xab2dxX28xX14xX3xX31xX19xX3xX1xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xXexX21xX87xX9exX4xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2xX2xX55x5ba6xX3xX42xXdxX3xXbxX1xX1dxX48xX3xX48xX8fxXexX3xXexX1xX33xX6xX3xXexX1xX26xX52xX28xX3xX42xX9exXdxX3xXcxX6xX5xXdx705axX6xX28xX3x85baxX3xX42xXa2xX3xX4xb870xX3xXexX1x9197xX3xX4xX11bxX3xX67x868dxX28xX3xX86xX19xX28xX3xX5xX10xX1cxX3xXexX1xX6xX28xX14xX3xXexX1dxXdxX3xX25xX26x87a3xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX6xX48xX3x7fabxd29axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx98a9xX6xXbxXexXdxX1cxX28xXaxX12xX0xXdxX48xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX48xX7x55edxXbxX1xX1cxXexX1cxXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xXa3xX16xX3xX111xX5xX1cxX4xX31x4633xX3xX48xX6xX21xX14xXdxX28xX170xX5xX10xX37xXexX16xX3xX6xX26xXexX1cxX18dxX3xX48xX6xX21xX14xXdxX28xX170xX21xXdxX14xX1xXexX16xX3xX6xX26xXexX1cxX18dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xX42xXdxX3xXbxX1xX1dxX48xX3xXexX1xX33xX6xX3xXexX1xX26xX52xX28xX3xX1x9cefxX28xX1xX3xacb2xX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX148xX111xX6xX1cxXexX1xX6xX28xX1xX1xX1cxX6xX148xX42xX28xX55xX28xX10x9105xX7xX55x45ccxX2xX2xd3bcxX55xX2x4334x93d1xX67xXabx5eb7xX230xX233x58acx72f6xX230xXexX22cxX233xX230xX236xX5xX2xX148xd055xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xX42xXdxX3xXbxX1xX1dxX48xX3xXexX1xX33xX6xX3xXexX1xX26xX52xX28xXaxX3xX67xX6xXexX6xX170xXbxX1xX1cxXexX1cxX170xX1cxX21xXdxX14xXdxX28xX6xX5xX170xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX55xX55xX4xX67xX28xXdxX48xX14xX148xX42xXdxX10xXexX28xX6xX48xXbxX5xX26xX7xX148xX42xX28xX55xXexX236xX229xX233xX55xX26xXbxX5xX1cxX6xX67xX10xX67xX55xX48x86b6xX67xXdxX4xX55xX229xX233xX229xX2x99cbxX233xXabxX2ddxX2xXabxX55xXexXexX84xX42xX28xX2ddxX111xXdxX28xX1xX2ddxX7xXa3xX2ddxX48xXa3xX2ddxX6xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX2ddxX2xXabxX233xXabxX148xX241xXbxX14xXaxX3xX55xX12xX8exXdxX28xX1xX3xX7xX2fxX3xX2exX2fxX3xXexX26x71d0xX28xX3xXexX21xX6xX3xXexX1dxXdxX3xX86xXdxX11fxX48xX3xX31xXdxX11fxX48xX3xX7xX1cx8b42xXexX3xbdfcxX26xX21xX10xX4xX1xX3xbe11xX3xX36xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX148xX3xbe77xd103xX28xX1xX16xX3xX36x8feex826dxX55xXcxXcxc054xa132xX13x4e55xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX1cxX67xXa3xXaxX12xX158xX331xX4xX3xX25xX26xX6xX28xX3xX4xX1x9fb4xX4xX3xX2exX2fxX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2xX237xX55xXabxX3xX4xX1xX1cxX3xX111xXdxX19xXexX3xXcx6434xX28xX14xX3xXexX1xX13cxX28xX14xX3x86dfxX1cxX10xX3xX8exXdxX67xX10xX28xX3xX4xX11bxX3xX31xX19xX3xX1xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xXexX3xX229xX148xX22cxX233xX233xX3xX111xXdxX28xX1xX3xX7xX2fxX3xX4x9069xX28xX3xX5xX1dxXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX28xX87xX9exX4xX3xX28xXa2xXa3xX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xXexX21xX87xX9exX4xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2xX2xX55xXf0xX3xX170xX3xX229xX233xX3xX28x96c3xX48xX3xX31xX11fxX3xXex5c32xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX84xX205xXa3xX3xX4xX331xX4xX3xX4xX26xX8fxX4xX3xXexX76xX28xX3xX4xX71xX28xX14xX3xX4xX2bxX6xX3xX5x4454xX4xX3xX5xX87x68a9xX28xX14xX3xX31xX1xX2bxX28xX14xX3xX111xX13cxX3xX6xX5xX3x4c0exX6xX10xX67xX6xX3xXexX21xbd51xX28xX3xX86xX76xXexX3xX2exX2fxX115xX3xX5xXa2xX48xX3xX111x989bxX28xX14xX3xXbxX1xX331xXexX3xX4xX26xX8fxX4xX3xX4xX1xXdxX19xX28xX3xX67xXa2xXdxX3xX28xX1xX76xXexX3xXexX409xX3xXexX21xX87xX9exX4xX3xX86xX19xX28xX3xX28xX6xXa3xX3xX4xX2bxX6xX3xe186xX6xX7xX1xXdxX28xX14xXexX1cxX28xX148xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX1cxX67xXa3xXaxX12xXcxX21xX1cxX28xX14xX3xX31xX1xXdxX3xX86xX11bxX115xX3xXexX1xX10xX1cxX3x7308xX10xX26xXexX10xX21xX7xX115xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2xXabxX55xXabxX115xX3xX5xX6bxX28xX1xX3xX86xX1dxX1cxX3xXbxX1xX10xX3xX86xX6xX3xX7xX13cxX3xXexX1dxXdxX3xXcxX1xX87xX430xX28xX14xX3xX42xXdx74bfxX28xX3xX2exX2fxX3xX158xX1xX26xX4xX31xX3xX334xX4xX1xX26xX48xX10xX21xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX6xXa3xX115xX3xX4xX331xX4xX3xXexX1xX87xX430xX28xX14xX3xX28xX14xX1x9a1fxX3xX7xX2fxX3xX2exX2fxX3xX7xe201xX3xX86xX87xX430xX4xX3xXexX394xX3xX4xX1xX37axX4xX3xX48xX8fxXexX3xX4xX26xX8fxX4xX3xX1xabcaxXbxX3xX111x929axX3xX48xX52xXexX3xX42x4d7dxX3xX48xd7ebxX4xX3xXexXdxX448xX26xX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX394xX28xX14xX3xXexX1xX13cxX28xX14xX3xX39exX1cxX10xX3xX8exXdxX67xX10xX28xX3xXexX21xX1cxX28xX14xX3xX42xXdxX4f1xX4xX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX28xX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX14xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xX42xXa2xX1cxX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2xX2xX55xXf0xX148xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX1cxX67xXa3xXaxX12xXcxX21xX1cxX28xX14xX3xX48xX8fxXexX3xX4xX26xX8fxX4xX3xXbxX1xX33xX28xX14xX3xX42xX76xX28xX3xX42xX9exXdxX3xX158xX13xX13xX115xX3xX71xX28xX14xX3xX334xX4xX1xX26xX48xX10xX21xX3xX28xX11bxXdxX16xX3xaafexXcxX71xXdxX3xX28xX14xX1xd798xX3xX86xX27xXa3xX3xX5xXa2xX3xX48xX8fxXexX3xX31xX19xX3xX1xX1cxX1dxX4xX1xX3xX4x4456xX28xX3xXexX1xX52xX28xX115xX3xX86xX87xX430xX4xX3xX4xX27xX28xX3xX28xX1x67c8xX4xX3xX31xX2fxX3xX5xX87x76f2xX28xX14xX148xX3xX64xXdxX4f1xX28xX3xX42xX125xX28xX3xX4xX3c7xX28xX3xX28xX1x4849xX28xX14xX3xXexX1xX61exX4xX3xX48xX61exX4xX148xX3xXcxX71xXdxX3xX42xX26xXdxX3xX48xX409xX28xX14xX3xXexX1xX71xX28xX14xX3xX111xX331xX1cxX3xX4xX1xX1cxX3xX111xX1dxX28xX3xX111xXdxX19xXexX3xX21xXb4xX28xX14xX3xX4xX1xX542xX28xX1xX3xX25xX26xXa3xX549xX28xX3xX86xX6bxX3xX86xb87dxX28xX14xX3x47a2xX3xXexX394xX3xX4xX1xX37axX4xX3xX48xX8fxXexX3xX4xX26xX8fxX4xX3xX1xX53exXbxX3xX111xX542xX3xX48xX52xXexX3xX4xX1xX1cxX3xXexX76xXexX3xX4xX205xX3xX4xX331xX4xX3xXexX1xX87xX430xX28xX14xX3xX28xX14xX1xX51cxX3xX7xX5f3xX3xX48xXa2xX3xX4xX1xX22xX28xX14xX3xXexX71xXdxX3xX7xX525xX3xX7xX9exX48xX3xX4xX11bxX3xX4xX27xX26xX3xX1xX33xXdxX3xX86xX87xX430xX4xX3xXexX21xX205xX3xX5xc2abxXdxX148xX148xX148xX3xX8exX1dxX28xX3xX48xX26xX13cxX28xX3xX4xX1xX61exX4xX3xX4xX1xX61exX28xX3xX21xXb4xX28xX14xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX2xX2xX55xXf0xX3xX28xXa2xXa3xX3xX5xXa2xX3xX28xX14xXa2xXa3xX3xX86xX87xX430xX4xX3xX76xX28xX3xX86xX51cxX28xX1xX3xX34axX4xX1xX1cxX3xX42xXdxX4f1xX4xX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX28xX359xX3xX42xXa2xX3xX7xX525xX3xX31xX1xX71xX28xX14xX3xXexX21xX201xX3xX1xX1cxX6bxX28xX3xX25xX26xXa3xX19xXexX3xX86xX51cxX28xX1xX3xX28xXa2xXa3xb5d4xX148xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX26xXexX1xX1cxX21xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xXcxX36xX334xX334xX0xX55xXbxX12
Theo TASS