Thanh Hóa phấn đấu là tỉnh kiểu mẫu, phát triển toàn diện
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
880dxe686xca0cxfea9x88bcxd85axaed4xdcb3xe28fxX7xedeexf320xc710xeb3cxd015x106a4xX5xca08xXaxd275xX0xX7xXex90f1x1090exae2ax90d3xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xdcc5x10261xX6xX3xXbxX1x104efxX18xX3x9572xX27x90cdxX3xX5x9fcbxX3xXexdd50xX18xX1xX3x104e0xXdxf2e8xX2cxX3x9cbdxdcb8xX2cxed8bxX3xXbxX1x1039fxXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xXexX17xX2fxX18xX3x9d8exXdxffe7xX18xX0xe07cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX50xXaxX12xaafexX1x8d0bxX18xX1xX3xXbxX1xf6f9xX3x9d2fxc505xX6xX3xe92fxX6xX18xX3xX1xX2fxX18xX1xX3xX73xX1x929fx1010cxX18xX19xX3xXexX16x9e15xX18xX1xX3xX1xX2fxX18xX1xX3xX2axaa01xX18xX19xX3xX4xX7bxX6xX3xX73xX1xX75xX18xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX1xaa02xX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xeac6xX19xX1x100d6xX3xc910xX2cxd329x1098fxXexX3xX7xe875xX3x9922xd473xe2f6xXb9xa747xX55xXcxa80exX3xX18xX19xX2fxXc0xX3xXc7xX55xXc8xX55xda6cxb8f9xXd9xXdaxX3xX4xX7bxX6xX3xc66bxX9dxX3xX73xX1xX75xX18xX1xX3xXexX16xXbcxX3xX7dx107e8xX3x9ed7xa95axXc0xX3xX50xXb1xX18xX19xX3xX7dxX2fxX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xXexX32xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX2axXc1xX18xX3xX18xdc48xX3bxX3xXd9xXdaxe974xXdaxX3exX3xXexe8c2xX3bxX3xX18xX1xX93xX18xX3xX2axXc1xX18xX3xX18xX11dxX3bxX3xXd9xXdaxbaa3xXc7x10476xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xX0xXdxX3bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXax99dbxXdxX50xXexX1xe8bcxX3xXc8xXdaxXdaxXbxXf2xa9bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX172xX3xXc7xX122xX122xXbxXf2xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX13bxX81xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13bxX7dxX18xX55xX18xX10xX16dxX7xX55xXd9xX2xXdaxXc7xX55xX2x9ac1xe881xX50xX139xX2xX1aexXdaxX122xX139xX122xXexX2xX122xX2xXc8xX5xXdaxXc9xX2xX13bxe836xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xX27xX18xX3xX2axX27xX2cxX3xX5xX2fxX3xXexX32xX18xX1xX3xX36xXdxX38xX2cxX3xX3bxX3cxX2cxX3exX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xXexX17xX2fxX18xX3xX50xXdxX52xX18xXaxX3xX16dxXdxX50xXexX1xX9xXaxXc8xXdaxXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc7xX122xX122xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf2xXexXc9xX6xX5xXdxX19xX18xX172xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX179xXaxX12x936dxX9dxXexX3xX19xX22xX4xX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xX73xX1xX8cxX8dxX18xX19xX3xXexX16xX93xX18xX1xX3xX1xX2fxX18xX1xX3xX2axX9dxX18xX19xX3xX18xX1xa6b5xX3bxX3xX4xcdfcxX3xXexX1xX38xX3xX1xX22xX6xX3xX3bxX2a3xX4xX3xXexXdxa191xX2cxX3exX3xX4xX42xX4xX3xX18xX1xXdxX52xX3bxX3xX7dxX2a3xX3xX7dxX2fxX3xX19xXdxb2acxXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX18xX2b3xX2cxX3xXex9e63xXdxX3xXb9xX19xX1xXbcxX3xXbexX2cxXc0xXc1xXexX3xX7xXc5xX3xXc7xXc8xXc9xXb9xXcbxX55xXcxXcexX3xX4xX7bxX6xX3xXe2xX9dxX3xX73xX1xX75xX18xX1xX3xXexX16xXbcxX179xX3xXf2xX42xX4xX3xX2axXbcxX18xX1xX3xX16xd80axX3xX4xX42xX4xX3xX18xX1xXdxX52xX3bxX3xX7dxX2a3xX3exX3xX19xXdxX2c9xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX4xX2a3xX3xXexX1xX38xX3xX7dxX2fxX3xXexX1xXdxXc1xXexX3xXexX1xXb1xX4xX3xX19xcaf7xX18xX3xX7dx9d1bxXdxX3xX36xXc1xX3xX1xX17xX2d6xX4xX1xX3xXex10099xX3xX4xX1xb245xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX5xX9dxX3xXexX16xX93xX18xX1xX3xXbxX1xc55fxX3xX1xabc7xXbxX3xX2axX38xX3xXexX1xXb1xX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xXexX1xX33cxX18xX19xX3xX5xX367xXdxX3xX3bxX2a3xX4xX3xXexXdxX2b3xX2cxX3xX4xX7bxX6xX3xXb9xX19xX1xXbcxX3xXbexX2cxXc0xXc1xXexX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xXcxX32xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xX27xX18xX3xX2axX27xX2cxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX2axX17xX2d6xX18xX3xXd9xXdaxXd9xX2xX3xXc9xX3xXd9xXdaxXd9xXc7xX3xXexXc5xX4xX3xX2axX9dxX3xXexX11dxX18xX19xX3xXexX16xX8cxb4d6xX18xX19xX3xX81xX93xX18xX1xX3xXbexX2cxXf3xX18xX3xX1xX29fxX18xX19xX3xX18xX11dxX3bxX3xcdb0xa3dcxc31fxee68xX3xX2axX2d6xXexX3xX2xX2x9566xX3xXexX16xX3ebxX3xX5xX2b3xX18xX179xX3xXexXc5xX4xX3xX2axX9dxX3xXexX11dxX18xX19xX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX7xX2cxX27xXexX3xX5xX6xX17xX3xX2axX9dxX18xX19xX3xX2axX2d6xXexX3xXexX16xX2b3xX18xX3xX1aexX3exbd34xX40dxX179xX3xXex9eb9xX3xX5xX52xX3xX1xX9dxX3xX18xX19xX1x92c2xX17xX3xX19xXdxX2c9xX3bxX3xX81xX93xX18xX1xX3xXbexX2cxXf3xX18xX3xX1xX29fxX18xX19xX3xX18xX11dxX3bxX3xXexX7exX3xX2xX3exXc7xX40dxX3xXexX16xX3ebxX3xX5xX2b3xX18xX179xX3xX2axXc1xX18xX3xX18xX11dxX3bxX3xXd9xXdaxXd9xXc7xX3exX3xX402xX403xX404xX405xX55xX18xX19xX8cx9bdexXdxX3xX2axX2d6xXexX3xXc7xX13bxXd9xXdaxXdaxX3xcad2x10042xX404xX3xXexX16xX3ebxX3xX5xX2b3xX18xX179xX3xX36xXdxX3bxX3xX18xX19xX2d6xX4xX1xX3xXf2xX2cxX27xXexX3xX36xX1xe184xX2cxX3xX2axX2d6xXexX3xXc8xX3xXexX447xX3xX4a1xX4a2xX404xX179xX3xX2xX1afxX3xX2axX8dxX18xX3xX7dxXbcxX3xX4xX27xXbxX3xX1xX2cxXc0xX52xX18xX3exX3xXc8xXc8xX40dxX3xX7xXc5xX3xXf2xa63axX3xX2axX2d6xXexX3xX18xc848xX18xX19xX3xXexX1xX4f4xX18xX3xX3bxX340xXdxX3exX3xXd9xXc7xX40dxX3xX7xXc5xX3xXf2xX4edxX3xX2axX2d6xXexX3xX4xX1xX2cxX4bfxX18xX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xXexX1xX4f4xX18xX3xX3bxX340xXdxX3xX18xXf3xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3exX3xXc8xX40dxX3xX7xXc5xX3xXf2xX4edxX3xX2axX2d6xXexX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xXexX1xX4f4xX18xX3xX3bxX340xXdxX3xX36xXdxX38xX2cxX3xX3bxX3cxX2cxX179xX13bxX13bxX13bxX3xXcxX127xX3bxX3xX18xX1xX93xX18xX3xX2axXc1xX18xX3xX18xX11dxX3bxX3xXd9xXdaxX139xXc7xX3exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX5xX2fxX3xXexX32xX18xX1xX3xX19xXdxX2fxX2cxX3xX2axf938xXbxX3exX3xX7dxX11dxX18xX3xX3bxXdxX18xX1xX3xX7dxX2fxX3xX1xXdxX52xX18xX3xX2axX2d6xXdxX179xX3xXexX32xX18xX1xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xXexX17xX2fxX18xX3xX50xXdxX52xX18xX3xX7dxX2fxX3xX36xXdxX38xX2cxX3xX3bxX3cxX2cxX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX2c9xX3xX18xX8cxX340xX4xX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xc6c8xX38xX3xX2axX2d6xXexX3xX3bxX2a3xX4xX3xXexXdxX2b3xX2cxX3xX4xX2a3xX3xXexX1xX38xX3xX18xX2b3xX2cxX3xXexX16xX2b3xX18xX3exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX494xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX340xXdxX3exX3xX81xX2b3xX18xX3xX4xX2d6xX18xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX18xX1xXdxX52xX3bxX3xX7dxX2a3xX3xXexX1xX8cxX494xX18xX19xX3xXf2xX2cxXc0xX2b3xX18xX3exX3xX4xX42xX4xX3xX81xX9dxX3exX3xX4xX8dxX3xXbexX2cxX6xX18xX3xXexX16xX2cxX18xX19xX3xX8cxX8dxX18xX19xX3exX3xX4a1xXe2xXb9xX404xX3xXexX32xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX4xX127xX18xX3xX4xX2a3xX3xXexX1xX38xX3xX1xX22xX6xX3xX7dxX2fxX3xXexX34dxX3xX4xX1xX351xX4xX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb1xX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xX3bxX9dxXexX3xX7xXc5xX3xX18xX1xXdxX52xX3bxX3xX7dxX2a3xX3exX3xX19xXdxX2c9xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX172xX3xX21xX17xX2fxX18xX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX1xX38xX3xX4xX1xXc1xX3exX3xX7xf349xX6xX3xX2axX34dxXdxX3exX3xX81xX34dxX3xX7xX2cxX18xX19xX3xX4xX8dxX3xX4xX1xXc1xX3exX3xX4xX1xX75xX18xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX179xX3xXf2xXf3xXc0xX3xX50xXb1xX18xX19xX3xX4xX8dxX3xX4xX1xXc1xX3exX3xX4xX1xX75xX18xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX2axec20xX4xX3xXexX1xX364xX179xX3xXf2xXf3xXc0xX3xX50xXb1xX18xX19xX3xXexX32xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xXexX16xX3ebxX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xX3bxX9dxXexX3xX4xXb1xX4xX3xXexX11dxX18xX19xX3xXexX16xX8cxX3ebxX18xX19xX3xX3bxX340xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xX36xX1xX2cxX3xX7dxXb1xX4xX3xX7dxX2fxX3xX4xX2c9xX3xX18xX8cxX340xX4xX3xX7dxX340xXdxX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX18xX711xX18xX19xX3exX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xXbexX2cxXc0xX3xX3bxX4f4xX3xX5xX340xX18xX3exX3xX1xXdxX52xX2cxX3xXbexX2cxX2c9xX3xX4xX6xX17xX3xX5xX2fxX3xX18xXf0xX18xX3xXexX2c9xX18xX19xX179xX3xX4xX42xX4xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX5xX8cxX367xX18xX19xX3exX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX4xX1xXc1xX3xX81xXdxXc1xX18xX3exX3xX4xX1xXc1xX3xXexX2d6xX17xX3xX7dxX2fxX3xX50xXbcxX4xX1xX3xX7dxX2a3xX3xX5xX17xX19xXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xX5xX2fxX3xX2axX9dxXexX3xXbxX1xX42xX179xX3xX50xX2cxX3xX5xXbcxX4xX1xX3xX5xX2fxX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX3xX3bxf25cxXdxX3xX18xX1xe9ebxX18xX179xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX36xXc1xXexX3xX4xX27xX2cxX3xX1xX2d6xX3xXexX127xX18xX19xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX3xXc9xX3xXf2xX4edxX3xX1xX9dxXdxX3exX3xX2axX711xX4xX3xX81xXdxX52xXexX3xX5xX2fxX3xX36xXc1xXexX3xX4xX27xX2cxX3xX1xX2d6xX3xXexX127xX18xX19xX3xX2axX4f4xX3xXexX1xXbcxX3exX3xX1xX2d6xX3xXexX127xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX4f4xX18xX19xX3xX2axb4daxX18xX19xX3xX81xX9dxX3exX3xX1xXdxX52xX18xX3xX2axX2d6xXdxX3exX3xX36xXc1xXexX3xX18xXc5xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX7dxX364xX18xX19xX3exX3xX3bxXdxXf0xX18xX3exX3xX4xX42xX4xX3xX4xXb1xX4xX3xXexX11dxX18xX19xX3xXexX16xX8cxX3ebxX18xX19xX179xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX3bxX2d6xX18xX1xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX127xX18xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX179xX3xX4xX1xa24bxX3xXexX16xX832xX18xX19xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX3xX81xXdxX38xX18xX3xX7dxX2fxX3xX7dxX10xX18xX3xX81xXdxX38xX18xX3exX3xXexX2d6xX17xX3xX2axX9dxXexX3xXbxX1xX42xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX3xXc9xX3xXf2xX4edxX3xX1xX9dxXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX7dxX2fxX3xX81xXf0xX18xX3xX7dxc959xX18xX19xX179xX13bxX13bxX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2axX22xX3exX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX8cxX340xX18xX19xX3xX36xXc1xXexX3xX1xX367xXbxX3xX1xX2fxXdxX3xX1xbc51xX6xX3xX4xX2c9xX3xX4xX1xXdxXf0xX2cxX3xX16xX9dxX18xX19xX3xX7dxX2fxX3xX4xX1xXdxXf0xX2cxX3xX7xXf3xX2cxX3exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2axX22xX3xXexX16xX832xX18xX19xX3xXexXf3xX3bxX3xX5xX2fxX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX5xX8cxX367xX18xX19xX3xX7dxX2fxX3xX4xX1xXc1xX3xX81xXdxXc1xX18xX3exX3xX4xX1xXc1xX3xXexX2d6xX17xX179xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX1xX367xXbxX3xX5x890axX3xX4xX42xX4xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX7xX6d0xX3xX50xX2a3xX18xX19xX3xX18xX1xXdxXf0xX2cxX3xX5xX6xX17xX3xX2axX9dxX18xX19xX3xX2axX38xX3xX19xXdxX2c9xXdxX3xXbexX2cxXc0xXc1xXexX3xX7dxXdxX52xX4xX3xX5xX2fxX3bxX3exX3xXexX1xXb1xX4xX3xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX1xX2cxXc0xX38xX18xX3xX50xXbcxX4xX1xX3xX4xX8dxX3xX4xX27xX2cxX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX179xX3xX8cxX2cxX3xXexXdxX2b3xX18xX3xXexX1xX2cxX3xX1xX90axXexX3xX3bxX9dxXexX3xX7xXc5xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX3bxX340xXdxX3exX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX52xX3xX4xX6xX17xX3exX3xX4xX42xX4xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX5xX8cxX367xX18xX19xX3xX3bxX340xXdxX3exX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX5xX8cxX367xX18xX19xX3xXexX42xXdxX3xXexX2d6xX17xX3xX2axX38xX3xXexX2d6xX17xX3xX16xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX2axX9dxX18xX19xX3xX5xXb1xX4xX3xXexX11dxX18xX19xX3xXexX16xX8cxX3ebxX18xX19xX3xX3bxX340xXdxX13bxX3xX5e6xX4bfxXc0xX3xX3bxX2d6xX18xX1xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX1xd14exX3xXexX16xX367xX3exX3xXexX7exX18xX19xX3xX81xX8cxX340xX4xX3xX1xX93xX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xX7dxX2fxX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX3bxX9dxXexX3xX7xXc5xX3xX4xX2a3xX3bxX3xX5xXdxX2b3xX18xX3xX36xXc1xXexX3xX4xX42xX4xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX4xX1xX7bxX3xX5xXb1xX4xX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xX73xX8dxX3xX4xX27xX2cxX3xX5xX2d6xXdxX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX8cxX340xX18xX19xX3xX18xXf3xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX93xX18xX1xX3xX2axX9dxX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX52xX3exX3xX2axX34dxXdxX3xX3bxX340xXdxX3xX7xX42xX18xX19xX3xXexX2d6xX17xX3xX7dxX2fxX3xX4xX1xX2cxXc0xX38xX18xX3xX2axX34dxXdxX3xX7xXc5xX3exX3xXexX1xX6xXc0xX3xX2axX34dxXdxX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX19xX3xXexX1xX351xX4xX3xX7xX2c9xX18xX3xXf2xX2cxX27xXexX3xX36xXdxX18xX1xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX8cxX340xX18xX19xX3xXexX11dxX18xX19xX3xX36xX1xX2c9xX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX36xXc1xXexX3xX18xXc5xXdxX3exX3xXexXdxXc1xXbxX3xX4xe188xX18xX3xXexX1xX4f4xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3exX3xX50xX973xX3xX5xXdxX52xX2cxX3exX3xX7xX2c9xX18xX3xXf2xX2cxX27xXexX3xX18xX1xX973xX18xX19xX3xX7xX2c9xX18xX3xXbxX1xX4bfxX3bxX3xX3bxX2fxX3xXf2xX4edxX3xX1xX9dxXdxX3xX4xX127xX18xX3xX18xX1xX29fxX3bxX3xXexX11dxX18xX19xX3xX4xX8dxX3xX1xX9dxXdxX3xX36xXdxX18xX1xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xX3bxX340xXdxX3xX7dxX2fxX3xXexX11dxX18xX19xX3xX36xX1xX2c9xX3xX18xX11dxX18xX19xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1xX2cxXb75xXdxX3xX19xXdxX42xX3xXexX16xXbcxX3xXexX17xX2fxX18xX3xX4xX127xX2cxX3xX7dxX2fxX3xX36xX1xX2cxX3xX7dxXb1xX4xX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xfedbxX2cxX3xXexXdxX2b3xX18xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX18xX19xX2fxX18xX1xX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX8cxX340xX18xX19xX3xX18xXf3xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX7xX2cxX27xXexX3exX3xX4xX1xX27xXexX3xX5xX8cxX367xX18xX19xX3xX1xXdxX52xX2cxX3xXbexX2cxX2c9xX3exX3xX36xX1xX2c9xX3xX18xX11dxX18xX19xX3xX4xX2d6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX7dxX2fxX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX81xXf0xX18xX3xX7dxX973xX18xX19xX3xX19xX33cxX18xX3xX7dxX340xXdxX3xXf2xXf3xXc0xX3xX50xXb1xX18xX19xX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xXexX1xX4f4xX18xX3xX3bxX340xXdxX179xX3xX351xX18xX19xX3xX50xX2a3xX18xX19xX3xX4xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX52xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX2axX38xX3xX2axX2d6xXexX3xX1xXdxX52xX2cxX3xXbexX2cxX2c9xX3xX4xX6xX17xX3exX3xX1xX93xX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX4xX1xX2cxXc0xX2b3xX18xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX7xX2c9xX18xX3xXf2xX2cxX27xXexX3xX18xX4f4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX52xXbxX3xX1xX2fxX18xX19xX3xX1xX22xX6xX3xXbexX2cxXc0xX3xX3bxX4f4xX3xX5xX340xX18xX3exX3xX4xX1xX27xXexX3xX5xX8cxX367xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX179xX13bxX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xX405xX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xXexX17xX2fxX18xX3xX50xXdxX52xX18xX3xX18xX1xX8cxX18xX19xX3xX4xX22xX3xXexX16xX832xX18xX19xX3xXexXf3xX3bxX3exX3xXexX16xX832xX18xX19xX3xX2axXdxX38xX3bxX3xX122xX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexXc1xX3xXc9xX3xXf2xX4edxX3xX1xX9dxXdxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX8cxX340xX18xX19xX172xX3xX405xX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX81xXf0xX18xX3xX7dxX973xX18xX19xX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX3bxXdxXf0xX18xX3xX18xX90axXdxX3exX3xX5xX2fxX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX4xX22xX3xX7dxX6xXdxX3xXexX16xX9cexX3xX81xX2c9xX17xX3xX2axX2c9xX3bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX3bxX4f4xXdxX3xXexX16xX8cxX494xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX42xXdxX179xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX2cxX8a1xX18xX3xX18xX8cxX340xX4xX179xX3xXbexX2cxXc5xX4xX3xXbxX1xX9cexX18xX19xX3exX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX7dxX2fxX3xX2axX2d6xXdxX3xX2axX17xX2fxX18xX3xX36xXc1xXexX3xX4xX42xX4xX3xX50xXf3xX18xX3xXexX9dxX4xX179xX3xXd9xXc9xX3xX405xX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX7dxX2fxX3xX81xXf0xX18xX3xX7dxX973xX18xX19xX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX2axX8a1xX18xX19xX3xX81xX29fxX18xX19xX3xX7dxX2fxX3xXexX16xX2cxX18xX19xX3xX50xX2cxX3exX3xX5xX2fxX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX2axX22xX18xX19xX3xX7dxX6xXdxX3xXexX16xX9cexX3xXexX16xX2cxX18xX19xX3xXexXf3xX3bxX3xX7dxX340xXdxX3xX122xX3xX4xXb1xX4xX3xXexX11dxX18xX19xX3xXexX16xX8cxX3ebxX18xX19xX3xX5xX2fxX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3exX3xXexX1xXbcxX3xXf2xX4edxX3xXe2xX32xX3bxX3xX4a2xX8dxX18xX3xX7dxX2fxX3xXexX1xXbcxX3xXexX16xX27xX18xX3xf2a6xX6xX3bxX3xX4a2xX8dxX18xX179xX3xX122xXc9xX3xX405xX1xX42xXexX3xXexX16xXdxX38xX18xX3xX2axX9dxXexX3xXbxX1xX42xX3xX7dxX2fxX3xX81xXf0xX18xX3xX7dxX973xX18xX19xX3xX7dxX364xX18xX19xX3xX7dxX10xX18xX3xX81xXdxX38xX18xX3xX7dxX2fxX3xX1xX2c9xXdxX3xX2axX2c9xX17xX3xX7dxX340xXdxX3xXd9xX3xX4xXb1xX4xX3xXexX11dxX18xX19xX3xXexX16xX8cxX3ebxX18xX19xX3xX5xX2fxX3xXexX1xXbcxX3xXf2xX4edxX3xXb9xX19xX1xXdxX3xX4a2xX8dxX18xX3xX7dxX2fxX3xXexX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX4a2xX127xX3bxX3xX4a2xX8dxX18xX13bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdef8xX2cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX10xX17xX3xX73xX1xX75xX3xf254xXdxX2b3xX18xX55xX81xX6xX17xX4xX1xXdxX18xX1xXbxX1xX2cxX13bxX7dxX18xX0xX55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX17xX50xXc0xXaxX12xX1xXexXexXbxX172xX55xX55xX81xX6xX17xX4xX1xXdxX18xX1xXbxX1xX2cxX13bxX7dxX18xX55xX21xX17xX6xXexXc9xX50xX17xX18xX19xXc9xX50xXdxX6xXc9xXbxX1xX2cxX17xX18xX19xX55xXcxX1xX6xX18xX1xXc9xX21xX17xX6xXc9xXbxX1xX6xX18xXc9xX50xX6xX2cxXc9xX5xX6xXc9xXexXdxX18xX1xXc9xX36xXdxX10xX2cxXc9xX3bxX6xX2cxXc9xXbxX1xX6xXexXc9xXexX16xXdxX10xX18xXc9xXexX17xX6xX18xXc9xX50xXdxX10xX18xX55xX139xXd9xXd9xXd9xXdaxXc8xX13bxX7dxX19xXbxX0xX55xXbxX12
Theo Chí Kiên/baochinhphu.vn