Tổng thống Venezuela công bố Kế hoạch Quốc gia 2019-2025
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa công bố Kế hoạch Quốc gia 2019-2025 trước Quốc hội Lập hiến Venezuela, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư xã hội với hơn 74% ngân sách Nhà nước.
7057x7c7fxcf70xe8d7xfbfaxcfd3x107b2xfaf9x840cxX7xffb3xb57cxbacdxaf54xe28bxfa95xX5xd54fxXaxb603xXcx911axdef9x8033xX3xXexX1xeda7xX15xX16xX3xb337xX10xX15xX10xee6cx101efxX10xX5xX6xX3xX4xaf8exX15xX16xX3xd327xX1axX3x966axd581xX3xX1xc7cexe213xX4xX1xX3xcd7bxX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3x9bf2xa34fxX2xb1a6xce04xX42xX43xX42xc900xX0xa334xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx808bxX10xX6xc845xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xb861xXdxX4xX34xX5xX6xX7xX3xed1exX6xX5exX23x7ed3xX34xX3xdd24x73e0xX6xX3xX4xX29xX15xX16xX3xX2dxX1axX3xX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX39xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX42xX43xX2xX45xX46xX42xX43xX42xX4axX3xXexX82xd9acxac10xX4xX3xX39xX23xX1axX4xX3xX1x9522xXdxX3x758cxf3ebxXbxX3xX1xXdxX31xX15xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xcdbdxX3xXexX82xX34xX15xX16xX3x79bcxd0b0xX3xX15xX1x7ddaxX15xX3x10341xX35xX15xX1xX3xX85xXdx7c9fxX4xX3xXexf060xX15xX16xX3xX4xXafxfdacxX15xX16xX3xXd6xeccexX23xX3xXexXafxX3xd906x7e5fxX3xX1xXb9xXdxX3xX85xXb0xXdxX3xX1xb8a4xX15xX3x7fcexa63axb909xX3xX15xX16x9f65xX15xX3xX7x8bfdxX4xX1xX3xX76xX1xacedxX3xX15xXafxXb0xX4xeacexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc87xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX0xXdxXdexX16xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX11fxX2dxX6xX34xXexX1xX6xX15xX1xX1xX34xX6xX11fxX85xX15xX4cxX15xX10xb54exX7xX4cxX2xX45xX43xX42xX4cxX2xX109xX109xX5exX42xX2xX4axX4axac89xX2xX167xXexX2xX167xe97cxX167xX5xX2xX11fxe8f4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX4xX29xX15xX16xX3xX2dxX1axX3xX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX39xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX42xX43xX2xX45xX46xX42xX43xX42xX4axXaxX3xX4cxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX76xXdxX4xX34xX5xX6xX7xX3xX7exX6xX5exX23xX82xX34xX3xXbxX1xX113xXexX3xX2dxXdxec89xX23xX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xX5x9db4xX3xXexX23xfccfx10240xX15xX3xXexX1xXe5xX3xX15xX1xXbdxXdexX3xX4xX1xa12dxX4xX3xXexX35xXdxX3xXcxd6e6xX6xX3xX113xX15xX3xX12fxX29xX15xX16xX3xX5x960bxX3xXcxX1axXdxX3xX4xX6xX34xX3x10561xX3xX12fxX6xX82xX6xX4xX6xX7xX3xX15xX16xX119xX1f1xX3xX2xX43xX4cxX2xX11fxX3x83a6xX76xX16xX23xdbe4xX15xe916xX3xXcxX5bxd658xX4cxXcxXcxX23dxX1exX76x902axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fb6xX34xX5exX1f1xXaxX12xb366xX1xX113xXexX3xX2dxXdxX1e3xX23xX3xX15xX16xX6xX1f1xX3xX7xX6xX23xX3xa063xX1xXdxX3xXd6xXafxfb94xX4xX3xX4xX106xX3x9081xX23xX6xX15xX3xX5xXbdxXbxX3xXbxX1xX113xXbxX3xXexX82xX1f2xX15xX3xX4xX1xbf7cxX15xX1xX3xXexX1xX200xX4xX3xXbxX1xX1f2xX3xX4xX1xX23xcfa9xX15xX3xX85xXdxXe5xX4xX3xX15xX1xXbdxXdexX3xX4xX1xX200xX4xX3xX15xX1xXdxXe5xXdexX3xX26dx803cxX3xXexX1xX200xX3xX1xX6xXdxXcexX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX7exX6xX5exX23xX82xX34xX3xXd6xXfbxX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xX2dxX113xX34xX3xX279xX23xX1f1xX31xXexX3xXd6xfc31xX15xX1xX3xXexXe9xX15xX16xX3xX16xXdxX113xX3xXexX82xX2e8xX3xXd6xX237xX15xX16xX3xX25axX10xXexX82xX34xX3xX4xf54dxX6xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xXcexX3xXd6xX237xX15xX16xX3xXexXdxe3bfxX15xX3xXd6xXdxXe5xX15xX3xXexb519xX3xXd6xXafxX273xX4xX3xXd6xX2e8xX15xX1xX3xX16xXdxX113xX3xXexX1xX10xX34xX3xX16xXdxX113xX3xXexX82xX2e8xX3xX4xX305xX6xX3xX5exXf4xX23xX3xXdexb83axX3xX85xX119xX3xX85xX119xX15xX16xXcexX3xX5xX1f2xX15xX3xXdexX200xX4xX3x78a7xX16dxX11fxX43xX43xX43xX3xX254xX34xX5xXdxX85xX6xX82xX3xX12fxX1xX305xX3xX279xX23xX1f1xX31axX15xX11fxX3xf49cxXdxX31axX23xX3xXd6xXd7xX3xXd6xX237xX15xX16xX3xX15xX16xX1x8264xX6xX3xX85xXb0xXdxX3xX85xXdxXe5xX4xX3xXdexX200xX4xX3xX5xXafxX106xX15xX16xX3xXexX1axXdxX3xXexX1xXdxX1e3xX23xX3xXexX35xXdxX3xX279xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX76xX6xXdexX3xX7ex8a0axX3xX7x7626xX3xXexXe9xX15xX16xX3xX16xXdbxXbxX3xX10axX3xX5xXf4xX15xXcexX3xXexX86xX3xX10axX11fxX4axX43xX43xX3xX5xX1f2xX15xX3xX2xX167xX11fxX43xX43xX43xX3xX254xX34xX5xXdxX85xX6xX82xX3xX12fxX1xX305xX3xX279xX23xX1f1xX31axX15xX11fxX3xX12fxX1xX28exX15xX1xX3xX7xX113xX4xX1xX3xX15xX119xX1f1xX3xX2dxc6a2xXexX3xXd6xXf4xX23xX3xX4xXd7xX3xX1xXdxXe5xX23xX3xX5xb1c0xX4xX3xX15xX16xX6xX1f1xX3xXexX86xX3xX15xX16xX119xX1f1xX3xX2xX4axX4cxX2xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX34xX5exX1f1xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX7exX6xX5exX23xX82xX34xX3xX15xX1xXdbxX15xX3xXdexX35xX15xX1xX3xX7xX3bbxX3xXexXe9xX15xX16xX3xX4xXafxXefxX15xX16xX3xX1xX34xX35xXexX3xXd6xXb9xX15xX16xX3xX7x7d5fxX15xX3xXfaxX23xXdbxXexX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xX15xXafxXb0xX4xXcexX3xXd6x8839xX4xX3xX2dxXdxXe5xXexX3xX5xX119xX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xX5xX386xX15xX1xX3xX85xX414xX4xX3xX15xX29xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xXbxXcexX3xX15xX1x106faxXdexX3xXd6xX473xXdexX3xX2dxX473xX34xX3xb47axXdexdf3axXdxX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexX113xX4xX3xX1xXbdxX23xX3xX4xXf4xX15xX3xX4xXf4xX15xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX4xX1xX34xX3xX30xX31xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX39xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX11fx7f16xX3xXcxX1xX10xX34xX3xXd6xXd7xXcexX3xXd6xXf4xX23xX3xXexXafxX3xX2xXcexX43xX35cxX109xX3xXexaadcxX3xX10xX23xX82xX34xX3xX233xX2xXcexX2xX45xX3xXexX50bxX3xd8acxfd7dxd944xX244xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX10fxX1f1xX3xXexX82xX237xX15xX16xX3xXexX82xX1f2xX15xX3xX5exXdxXe5xX15xX3xXexX28exX4xX1xX3xX35cxX11fxX42xX35cxX4axX1xX6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX34xX5exX1f1xXaxX12xX76xX1xX119xX3xX5xXfbxX15xX1xX3xXd6xX35xX34xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX34xX3xX2dxXdxX31xXexX3xXexX1xX1f2xXdexX3xX7xX3bbxX3xXd6xXafxX6xX3xX85xX119xX34xX3xX4xX1xXafxX106xX15xX16xX3xXexX82xb3b2xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX2e8xX3xX7xX414xX3xX85xXdxXe5xX4xX3xXexX113xXdxX3xX26dxX1xX21exXdxX3xXd6xXb9xX15xX16xX3xX15xX16xX119xX15xX1xX3xX4xX29xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xXbxX3xX29xXexX29xXcexX3xX85xXb0xXdxX3xXdexd394xX4xX3xXexXdxX1f2xX23xX3xX1xX34xX119xX15xX3xXexX1xX119xX15xX1xX3xX279xX23xX113xX3xXexX82xX593xX15xX1xX3xX15xX119xX1f1xX3xX15xX16xX6xX1f1xX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xX15xXe9xXdexX3xX15xX6xX1f1xXcexX3xXd6xX237xX15xX16xX3xXexX1xXefxXdxX3xX26dxX1f2xX23xX3xX16xX4bexXdxX3xX4xX113xX4xX3xX5exX34xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xXbxX3xXexXafxX3xX15xX1xX10fxX15xX3xX4xc5aexX15xX16xX3xX1xX273xXbxX3xXexX113xX4xX3xXexX82xXdxX1e3xX15xX3xX26dxX1xX6xXdxX3xX4xX113xX4xX3xX2dxXdxXe5xX15xX3xXbxX1xX113xXbxX3xX26dxXdxX15xX1xX3xXexX31xX3xXdexXb0xXdxX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX34xX5exX1f1xXaxX12xXbcxXdxX1f2xX15xX3xX279xX23xX6xX15xX3xX4xX1xXafxX106xX15xX16xX3xXexX82xX593xX15xX1xX3xXaxX376xX35xXdxX3xX51cxX200xX3xXdexXe5xX15xX1xX3xX85xX31axX3xX15xX1xX119xX3xX21exXcexXaxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX7exX6xX5exX23xX82xX34xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX6xX1f1xX3xX7xX3bbxX3xX1xXafxXb0xX15xX16xX3xXexXb0xXdxX3xXdexX5cexX4xX3xXexXdxX1f2xX23xX3xXexX82xX6xX34xX3xX35cxX3xXexX82xXdxXe5xX23xX3xX15xX16xX29xXdxX3xX15xX1xX119xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX113xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd6xX593xX15xX1xX3xX26dxX1xXd7xX3xX26dxX1xXe9xX15xX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xX15xXe9xXdexX3xX42xX43xX2xX45xX3xX15xX119xX1f1xX11fxX3xX76xX16xX34xX119xXdxX3xX82xX6xXcexX3xX29xX15xX16xX3xX4xc736xX15xX16xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xX2dxX113xX34xX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xXexX1xXefxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexXb0xXdxXcexX3xX42xX11fxX43xX43xX43xX3xX2dxX113xX4xX3xX7xX3b8xX3xX85xX119xX3xX4xX1xX23xX1f1xX1f2xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX1f1xX3xXexX31xX3xX12fxX23xX2dxX6xX3xX7xX3bbxX3xXd6xX31xX15xX3xX5xX119xXdexX3xX85xXdxXe5xX4xX3xXexX35xXdxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xXcexX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX5cexX4xX3xXexX1xX6xXdexX3xX16xXdxX6xX3xX85xX119xX34xX3xX4xX1xXafxX106xX15xX16xX3xXexX82xX593xX15xX1xX3xX1f1xX3xXexX31xX3xXdexXdxX1edxX15xX3xXbxX1xX28exX3xX4bcxX51cxX200xX3xXdexXe5xX15xX1xX3xXexX82xX34xX15xX16xX3xX26dxX1xX23xX3xXbxX1xX1axXcexX4f2xX3xX5exX34xX3xX4xX1axX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX5bxX23xX16xX34xX3xX12fxX1xX113xX85xX10xX22xX3xX26dxX1xX21exXdxX3xXfaxXafxXb0xX15xX16xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcaa2xX23xXexX1xX34xX82xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXcxXcxX23dxX1exX76xX0xX4cxXbxX12
Theo TTXVN