Tổng Công ty CP Hợp Lực đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-12, Tổng Công ty CP Hợp Lực long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (22-12-1996 – 22-12-2021), đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao quyết định công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục thế giới cho TS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực.
61fbxa075x9d9exbe88x8c45xddd9xa3a8xc1bbxbcc8xX7xcca2xac67x757exf1dex989axa2afxX5x7e7cxXax6e45xXcxbb0ax6b72xf5f5xX3xa581xb642xX15xX16xX3xXexd2e4xX3xX18x6a53xX3xcdaex78d6xXbxX3x8166xcc37xX4xX3xa34cxb540xX15xX3xX15xX1xcef6xX15xX3x6641x8ab6xX15xX16xX3x696dxX1xX10xX15xX3xX4xeb4cxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXex85cdxdd32xX15xX16xX3xX18xX1x6af0xX15xX1xX3xXbxX1xX3fxX0xf6bexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6x6a67xXaxX12x9985xc039xX15xX16xX3xf8c3xc492xecb2xX2xX70x864bxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX5xafb7xX15xX16xX3xXexc5d0xd81fxX15xX16xX3xXexX14xX3xX4xX1xec4fxX4xX3xX27x6eaexX3xX39x78eaxX3xX15xXdxa1e3xf8fexX3xX70xX71xX3xX15xd772xXabxX3xX15xX16xa61exX1exX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xa869xX70xX70xX72xX2xX70xX72xX2xf7c9xXcbx6c3bxX3x7905xX3xX70xX70xX72xX2xX70xX72xX70x6932xX70xX2xbf81xX75xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxX3x8493xXb6xX3xXexX95xX6xX90xX3xdbe5xb9c7xX1excd06xXexX3xX2bx6eb4xX15xX1xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX68xX6xX15xX1xX3xad8dxXdxX6cxX90xX3xX7xX47xX3xX4xX3fxX6xX3xb4a3xXdxXaaxX15xX3xbd65x6a86xXdxX3xX1xX96xX4xX3x9377xXa6xX3xX5xf554xX4xX3xXexX1xX114xX3xX16xXdxX48xXdxX3xX4xX1xX90xX3xXcxX6bxX3xfbe2xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX75xX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX23xX141xe0caxXcxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xb279xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxaebexXdxX68xXexX1x8457xX3xe3b4xXd8xXd8xXbxf303xd6aaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xc996xX1cdxX1cdxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194x8b86xX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xb27exX70xXd8xX20cx8b5bxXexX2xXd8xX2xX20cxXd8xX5xXd8xX194xafb2xXbxX16xcda5xX95xX9xX20cxX1cdxX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dcxX1cdxX1cdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX18xX6cxX4xX3xX2bxX142xXdxX3xX1edxXdx73b1xX112xX3xXexX1xX6xXabxX3xX68xX28xX3xX1edxX112xX14xXdxX3xX5xXa3xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xXcxX1xX6xXabxX3xX68xX28xX3xX1edxX112xX14xXdxX3xX5xXa3xX3xX4xX2cxX3xX4xX6cxX4xX3xX2bxde2bxX15xX16xX3xX4xX1xX4exX1cbxX3xX21xX1xX142xXabxX3xXcxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX3fxX1exX75xX3xbf1fxX1exX3xX109xXdxf87axX15xX3xX34xX6xX15xX3xXcxX1xX47xd128xX15xX16xX3xX109xX14dxX75xX3xXcxX95xX47xe33cxX15xX16xX3xX1edxX6xX15xX3xbf9cxd953xX15xX3xX109xX31xX15xX3xXcx9ee2xX15xX1xX3xX3fxX1exX75xX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX309xX1exX3xX1edxX6xX15xX3xf7ddxXcxXcxX17axX3xXexX334xX15xX1xX1d2xX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX17axX112xX6xX15xX16xX3xX23x7694xXdxX75xX3xXcxX334xX15xX1xX3xX3fxX1exX3xX109xXdxX30exX15xX75xX3xX21xX1xX2cxX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX23xX141xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX1d2xX3xX27xX30exX3xX141xX9fxX4xX3xX130xXdxX6xX15xX16xX75xX3xXcxX334xX15xX1xX3xX3fxX1exX3xX109xXdxX30exX15xX75xX3xX21xX1xX2cxX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3x9482xX34xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX1d2xX3xX5xad28xX15xX1xX3xX2bxX142xX90xX3xX4xX6cxX4xX3xX1edxX6xX15xX75xX3xX7xX323xX3xX15xX16xXb6xX15xX1xX3xX4x9abaxXbxX3xXexX334xX15xX1xX1d2xX3xX2bxX142xXdxX3xX68xXdxXaaxX15xX3xX5xX3c4xX15xX1xX3xX2bxX142xX90xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX149xXa6xX3xX5xX14dxX4xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX71xXcdxX210xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX2xX2xX1cdxXexX2xX71xX70xX2xX20cxX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX1cdxXcbxXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX71xXcdxX210xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX130xXdxX6cxXabxX3xX2bxfc47xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xXcxX1xXb6xX15xX1xX3xXexX95x66ebxX15xX1xX3xX1edxXb6xX1exX3xX68xXdxXa3xX15xX3xX109xXb1xX15xX3xX19xX15xX3xX5xX142xXdxX3xX111xX112xX6cxX3xXexX95xX557xX15xX1xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX75xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX109xXb6xX3xX15xX1xf760xX15xX16xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX111xX112xX365xX3xX2bxX142xXexX3xX2bxX47xX24xX4xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX7xX112xX529xXexX3xX70xX71xX3xX15xXb1xXabxX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xXexX95xX47xX323xX15xX16xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX6bxX6xX112xX3xX70xX71xX3xX15xXb1xXabxX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX75xX3xX4xdc6dxX15xX16xX3xX109xX48xXdxX3x962bxX3xX4xX1xX4exX3xX111xX112xX1exX114xXexX3xXexX32cxXabxX3xX7xX28xX3xX15xXb1xX15xX16xX3xX2bx77cbxX15xX16xX75xX3xX7xX6cxX15xX16xX3xXexX142xX90xX75xX3xX68xX6cxXabxX3xX15xX16xX1x9c5dxX75xX3xX68xX6cxXabxX3xX5xXb6xXabxX3xX4xX3fxX6xX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xXexX1xX112xX1exa7e3xX15xX3xXexX95xX47xX323xX15xX16xX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX75xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xXexa50axX15xX16xX3xX1edxX47xX48xX4xX3xX4xX1xX112xX1exX2abxX15xX3xXabxX557xX15xX1xX3xXexX95xX323xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xX39xXdxX15xX1xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX2bxX6xX3xX15xX16xXb6xX15xX1xX75xX3xX2bxX6xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX194xX3xXcxX6a5xX3xXabxX641xXexX3xX23xXcx897axX3xX109xX31xX15xX3xXexX365xXdxX3xX111xX112xX1exX3xXabxX19xX3xX15xX1x8dd7xX75xX3xX2bxX114xX15xX3xX15xX6xX1exX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX5xX48xX15xX3xX109xX48xXdxX3xX70xXd8xX3xX2bxf72fxX15xX3xX109xX118xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX109xXdxX30exX15xX75xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX7xX365xX15xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX3xX39xXdxX15xX1xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX2bxX6xX3xX15xX16xXb6xX15xX1xX75xX3xX2bxX6xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX1cbxX3xa294xX3xXexX114xX75xX3xX16xXdxX6cxX90xX3xX68xX14dxX4xX75xX3xX1xX70fxX6xX3xXexX6cxX15xX16xX75xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX109xXdxX30exX15xX3xX15xX16xX1xX657xX6xX3xXexX95xX6xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6cxXdxX75xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX75xX3xX1edxX3dfxXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX7xX365xX15xX75xX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6cxX4xX3xX39xX1xX90xX6cxX15xX16xX3xX7xX365xX15xX75xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX39xX1xX112xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX75xX3xX109xX31xX15xX3xXexX365xXdxX75xX3xX15xX1xXb6xX3xX1xXb6xX15xX16xX75xX3xX39xX1xX6cxX4xX1xX3xX7xX142xX15xX75xX3xX15xX16xX1xX334xX3xX68xX47xaa05xX15xX16xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX20cxXcdxX1dcxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX20cxX70xX1cdxXexX2xX1dcxXcdxX71xX20cxX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX71xX1cdxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX20cxXcdxX1dcxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xXcxXdxX114xXexX3xXabxX14dxX4xX3xX109xXb1xX15xX3xX15xX16xX1xXaaxX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xX68xXdxXa3xX15xX3xXexX142xXdxX3xX1edxX112xX14xXdxX3xX5xXa3xX3xX39xXa6xX3xX15xXdxXaaxXabxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xXcxX95xX30exX15xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX3xX1exX3xXexX114xX75xX3xX15xXb1xXabxX3xX70xXd8xXd8xX71xX75xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX95xX47xX74fxX15xX16xX3xX4xX3fxX6xX3xX141xX365xX15xX16xX75xX3xX160xX1xXb6xX3xX15xX47xX48xX4xX75xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX39xX30exX112xX3xX16xX96xXdxX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xXexX1xX6xXabxX3xX16xXdxX6xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX3xX1xX2cxX6xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX3xX1exX3xXexX114xX75xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX111xX112xX1exX114xXexX3xX2bxX118xX15xX1xX3xX2bxcff1xX112xX3xXexX47xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexXdxX30exX15xX3xXexX142xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xX194xX3xXcxX95xX90xX15xX16xX3xX109x951fxX15xX16xX3xX2xXcdxX3xX15xXb1xXabxX3xX111xX112xX6xX75xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xXexX95xX323xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX2bxX74fxX15xX3xX109xX118xX3xXexXdxX30exX15xX3xXbxX1xX90xX15xX16xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX2bxX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX109xX48xXdxX3xX111xX112xX1exX3xXabxX19xX3xX5xX48xX15xX3xXexX142xXdxX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX3xX72xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXexX95xX323xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX1xX142xX15xX16xX3xX70xX3xXexX112xX1exX114xX15xX3xXexX334xX15xX1xX3xX109xX48xXdxX3xX111xX112xX1exX3xXabxX19xX3xX1cdxXd8xXd8xX3xX16xXdxX47xX318xX15xX16xX3xX1edxXaaxX15xX1xX75xX3xXexX1xX112xX3xX1xa537xXexX3xX39xX1xX6cxXabxX75xX3xX2bxXdxX670xX112xX3xXexX95xX118xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX4xX1xX90xX3xX2xXcbxXd8xX194xXd8xXd8xXd8xX3xX5xX47xX24xXexX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xXabx6dbfxXdxX3xX15xXb1xXabxX3xX72xX3xXexX95xX323xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXabxX19xX3xX1xX557xX15xX1xX3xXabx80a6xX112xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xX1xXdxXaaxX112xX3xX111xX112xX365xX3xX2bxX2abxX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX15xX1xXb6xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX1exX3xXexX114xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX4xX365xX3xX15xX47xX48xX4xX3xX2bxX114xX15xX3xX1xX96xX4xX3xXexX31xXbxX3xX39xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX75xX3xX111xX112xX365xX15xX3xX5xX628xX75xX3xX2bxXdxX670xX112xX3xX1xXb6xX15xX1xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX194xX3xX34xX30exX15xX3xX4xX142xX15xX1xX3xX2bxX2cxX75xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX2bxX3c4xX3xX1xX90xXb6xX15xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX68xX28xX3xX6cxX15xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xX2bxX47xX6xX3xX109xXb6xX90xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX17axX112xX529xX4xX3xXexX114xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXexX142xXdxX3xX1d1xX3c4xX3xX160xX16xX112xX1exX30exX15xX3xX34xX557xX15xX1xX3xX1xX112xX1exXaaxX15xX3xXcxX657xX15xX1xX3xX130xXdxX6xX3xXc3xX15xX6xX1exX3xX5xXb6xX3xXexX1xX118xX3xX1d1xX3c4xX3xX160xX16xX1xXdxX3xX6bxX74fxX15xXdbxX3xX109xX48xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xXabxX9fxX4xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX16xXa35xX15xX3xX210xXd8xXd8xX3xXexXa6xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX75xX3xX111xX112xX1exX3xXabxX19xX3xX71xXd8xXd8xX3xX16xXdxX47xX318xX15xX16xX3xX1edxXaaxX15xX1xX75xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX16xXdxX6xXdxX3xX2bxX90xX142xX15xX3xX2xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX1xX74fxX15xX3xXcdxXd8xXd8xX3xXexXa6xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX109xX48xXdxX3xX111xX112xX1exX3xXabxX19xX3xX20cxXd8xXd8xX3xX16xXdxX47xX318xX15xX16xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX2bxX142xXexX3xXexXdxX30exX112xX3xX4xX1xX112x80a4xX15xX3xX111xX112xX529xX4xX3xXexX114xX194xX3xX6bxX6xX112xX3xX1xX74fxX15xX3xX20cxX3xX15xXb1xXabxX3xX2bxXdxX3xX109xXb6xX90xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX75xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX17axX112xX529xX4xX3xXexX114xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX39xX1xX6cxXabxX75xX3xX2bxXdxX670xX112xX3xXexX95xX118xX3xX4xX1xX90xX3xX70xX70xX2xX194xXcdxX70xXd8xX3xX5xX47xX24xXexX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX1edxXaaxX15xX1xX75xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4xX2cxX3xX1dcxX1cdxX194xX1dcxXcdxX1dcxX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX15xX641xXdxX3xXexX95xXb56xX3xX109xX48xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX529xX3xX20cxX2xX210xX194xX210xXd8xX1dcxX3xX15xX16xXb6xX1exX3xX2bxXdxX670xX112xX3xXexX95xX118xX75xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX210xX194xX1cdxX70xXd8xX3xX4xX6xX3xXbxX1xXba5xX112xX3xXexX1xX112xX31xXexX3xX4xX6cxX4xX3xX5xX90xX142xXdxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX71xX20cxX1dcxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX1dcxX1cdxX20cxXd8xXexX1cdxX210xX210xX2xX5xX70xX72xX2xXd8xX71xX68xX70xXd8xXcbxX1dcxX70xX71xX20cxXexX1dcxX1cdxX70xX2xXcdxX5xXd8xX194xX21axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX71xX20cxX1dcxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX149xX1xX90xX6xX3xX3b8xX15xX16xX3xX1edxX47xX48xX112xX3xX72xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xXabxX6cxX1exX3xXabxX2cxX4xX75xX3xXexX95xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX114xXexX3xX1edxX118xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX2bxX142xXdxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX13cxX48xXdxX3xX111xX112xX1exX114xXexX3xXexX32cxXabxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xXabxX142xX15xX1xX3xXabx8fc7xX3xX4xX6cxX4xX3xX39x84f8xX3xXexX1xX112xX31xXexX3xX4xX1xX112xX1exX30exX15xX3xX7xX32cxX112xX75xX3xXabxf7f8xXdxX3xX15xX1xX96xX15xX3xX2bxX142xXexX3xXexXa35xXabxX3xX39xX1xX112xX3xX109xX28xX4xX3xX109xXb6xX3xXexX1xX114xX3xX16xXdxX48xXdxX75xX3xX2bxX6cxXbxX3xX9fxX15xX16xX3xXabxX14dxX4xX3xXexXdxX30exX112xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xXexX90xXb6xX15xX3xX68xXdxXaaxX15xX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX1exX3xXexX114xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX75xX3xX4xX1xX334xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX109xXa75xX15xX16xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX2bxXa35xX1exX3xX71xX3xX15xXb1xXabxX75xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX16xXa35xX15xX3xX70xXd8xXd8xX3xXexXa6xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX2bxX2abxX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2bxX47xX6xX3xX109xXb6xX90xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX149xX1xX90xX6xX3xX3b8xX15xX16xX3xX1edxX47xX48xX112xX3xX109xXb6xX3xX23xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX4xX1xX14dxXbxX3xXabxX142xX4xX1xX3xX7xX529xX3xX1xX90xX6cxX3xX1d1xX90xX6cxX3xX15xX670xX15xX3xXc3xX32bxX6bx8660xXdbxX3xX109xXb6xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX141xX74fxX15xX3xX109xX118xX3xXcxXdxXabxX3xXabxX142xX4xX1xX3xX18xX6xX15xX3xXexX1xXdxXaaxXbxX3xX72xX3xX141xXdxXaaxX15xX3xX111xX112xX6xX15xX16xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxXaaxXbxX3xX109xX48xXdxX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xXabxX6cxX1exX3xXabxX2cxX4xX3xXexX1xXdxX114xXexX3xX1edxX118xX3xXexXdxX30exX15xX3xXexXdxX114xX15xX75xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX2bxX142xXdxX3xX15xX1xX3dfxXexX3xX15xX1xX47xX1cbxX3xX23xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX4xX1xX14dxXbxX3xXabxX142xX4xX1xX3xX7xX529xX3xX1xX2cxX6xX3xX1d1xX2cxX6xX3xX15xX670xX15xX3xXc3xX32bxX6bxX112bxXdbxX3xX4xX3fxX6xX3xX1xX3c4xX15xX16xX3xX21xX1xXdxX5xXdxXbxX7xX3xX15xX14xXdxX3xXexXdxX114xX15xX16xX1d2xX3xX34cxX6cxX1exX3xX1d1xX142xX3xXexX95xX118xX3xX16xXdxX6xX3xXexX529xX4xX3xXexX112xX1exX114xX15xX3xXexX4exX15xX1xX3xd8b6xX5xX10xXexX6xX3xXc3xX112bxX15xX1xXdbxX75xX3xXabxX6cxX1exX3xX6bxX4xX6xX15xX15xX10xX95xX3xX20cxX70xX3xX5xX48xXbxX3xX4x6690xXexX75xX3xX34cxX6cxX1exX3xX18xXcxX3xXabxX19xX3xXbxX1xX70fxX15xX16xX3xX2xXcdxX3xX68xX3c4xX1exX75xX3xX34cxX6cxX1exX3xX34cxceb9x7052xX3xXc3xX18xX641xX15xX16xX3xX1xX47xX323xX15xX16xX3xXexX6a5xXdbxX3xX2xX194xX71xX3xXcxX10xX7xX5xX6x8625xX3xX6bxX28xX3xX95xX6xX3xX2bxX318xXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX149xX1xX90xX6xX3xX3b8xX15xX16xX3xX1edxX47xX48xX112xX3xX109xXb6xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX141xX74fxX15xX3xX109xX118xX3xXcxXdxXabxX3xXabxX142xX4xX1xX3xX18xX6xX15xX3xXexX1xXdxXaaxXbxX3xX72xX3xX141xXdxXaaxX15xX3xX111xX112xX6xX15xX16xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxXaaxXbxX3xX2bxX3c4xX3xX16xX2cxXbxX3xXbxX1xXa35xX15xX3xX16xXdxXb56xXbxX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX68xX32cxX15xX3xXexX334xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xX3xX109xXb6xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX334xX15xX1xX3xX5xX32cxX15xX3xX4xX31xX15xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xXexXdxX114xXbxX3xX4xX31xX15xX3xX109xX48xXdxX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX68xX118xX4xX1xX3xX109xX14dxX3xX4xX1xXb1xXabxX3xX7xX2cxX4xX3xX4xX1xX3dfxXexX3xX5xX47xX24xX15xX16xX3xX4xX6xX90xX3xXabxXb6xX3xX39xX1xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX365xXdxX3xX4xX1xX112xX1exX2abxX15xX3xX5xX30exX15xX3xXexX112xX1exX114xX15xX3xXexX95xX30exX15xX75xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xXexX1xX318xXdxX3xXabxX323xX3xX95xX6xX3xX4xX74fxX3xX1xX641xXdxX3xX4xX9fxX112xX3xX7xX529xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xX68xX112xX1exX3xXexX95xX557xX3xX7xX9fxX4xX3xX39xX1xX70fxX10xX3xX4xX1xX90xX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX1edxXaaxX15xX1xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX13cxX48xXdxX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX39xX114xXexX3xX111xX112xX365xX3xX2bxX142xXexX3xX2bxX47xX24xX4xX75xX3xX15xXb1xXabxX3xX70xXd8xX2xXcbxX75xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX39xXa6xX3xX5xX14dxX4xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX3xXexX95xX6xX90xX3xX1edxX35xX15xX16xX3xX1d1xX6cxX4xX3xX5xX31xXbxX3xX7xX323xX3xX1xX594xX112xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX4xX2cxX3xX7xX529xX3xX16xXdxX47xX318xX15xX16xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX5xX48xX15xX3xX15xX1xX3dfxXexX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX210xXcbxX2xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX1dcxX70xX2xXcbxXexX20cxX70xX70xX70xX2xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX2xX210xXd8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX210xXcbxX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xed4fxX3xX39xX4exXbxX3xX1edxX6cxX4xX3xX7xX657xX75xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX109xXdxX30exX15xX3xX1exX3xXexX114xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX4xX6xX3xXabxX14xX3xX5xX3dfxX1exX3xXexX1xX6xXdxX3xX20cxX3xX1xXdxX114xXabxX3xX16xa7d9xXbxX3xXc3xX70xX3xX1edx8203xX3xXexX95xX6xXdxX75xX3xX2xX3xX1edxX15dcxX3xX16xX6cxXdxXdbxX3xX4xX1xX90xX3xXabxX641xXexX3xX7xX365xX15xX3xXbxX1xX14dxX3xX20cxX20cxX3xXexX112xX14xXdxX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX39xX1xX112xX3xXbxX1xX90xX15xX16xX3xXexX70fxX6xX3xX4xX3fxX6xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX15xX16xXb6xX1exX3xX2xXd8xX72xXcbxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX141xX15d5xX4xX3xX1edxXdxXaaxXexX75xX3xX15xX16xX6xX1exX3xX39xX1xXdxX3xX68xX118xX4xX1xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX18x664exX13cxX124dxX32bxX72xX2xXcbxX3xX1d1xX365xX1exX3xX95xX6xX75xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX628xX3xX39xXdxX114xX15xX3xX4xX1xX334xX3xX2bxX142xX90xX3xX4xX3fxX6xX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX3b8xX34xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX75xX3xX15xX1xX35xXabxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe51axX3xX109xX48xXdxX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX1exX3xXexX114xX3xX4xX3fxX6xX3xXexX334xX15xX1xX75xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX39xX1xXd72xX15xX3xXexX95xX47xX74fxX15xX16xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX16xXa35xX15xX3xX2xXd8xXd8xX3xXexXa6xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX109xXb6xX3xX2bxX47xX6xX3xX109xXb6xX90xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xXcxX95xX112xX15xX16xX3xXexX32cxXabxX3xX15xX16xX1xXdxX30exX15xX3xX4xX9fxX112xX3xX149xX1xX90xX6xX3xX1xX96xX4xX3xX72xX3xX6fcxX15dcxXexX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXaaxX3xX4xX6xX90xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX109xX48xXdxX3xX70xX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX1d1xX15dcxXexX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX75xX3xX7xXb6xX15xX16xX3xX5xX96xX4xX75xX3xX4xX1xXd72xX15xX3xX2bxX90xX6cxX15xX3xX109xXb6xX3xXexX95xX365xX3xX39xX114xXexX3xX111xX112xX365xX3xX1d1xX15dcxXexX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX3xX39xX1x96c4xX15xX16xX3xX2bxX118xX15xX1xX3xX18xX1665xX13cxX124dxX32bxX72xX2xXcbxX3xXexX142xXdxX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXc3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xXdbxX3xX109xXb6xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX17axX112xX529xX4xX3xXexX114xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX160xX16xX1xXdxX3xX6bxX74fxX15xX3xXc3xXexX1xX118xX3xX1d1xX3c4xX3xX160xX16xX1xXdxX3xX6bxX74fxX15xXdbxX194xX3xX141xX114xX15xX3xX15xX6xX1exX75xX3xXcxX95xX112xX15xX16xX3xXexX32cxXabxX3xX6fcxX15dcxXexX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXaaxX3xX4xX6xX90xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX1xXb6xX15xX16xX3xXexX95xXb1xXabxX3xX15xX16xXb6xX15xX3xXabxXba5xX112xX3xX1d1xX15dcxXexX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX75xX3xX1d1xX15dcxXexX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX3xX7xXb6xX15xX16xX3xX5xX96xX4xX3xX21xX18xX124cxX3xX4xX1xX90xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX6cxX3xX15xX1xX32cxX15xX75xX3xX4xX74fxX3xX111xX112xX6xX15xX75xX3xX2bxX74fxX15xX3xX109xX118xX75xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX75xX3xX15xX1xXb6xX3xXabxX6cxX1exX3xXexX95xX30exX15xX3xX2bxX118xX6xX3xX1edxXb6xX15xX3xXexX334xX15xX1xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX21xX1xX6cxXexX3xX1xX112xX1exX3xXexX1xX114xX3xXabxX142xX15xX1xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX3xX1exX3xXexX114xX75xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xX15xX6xX1exX75xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX2bxX6xX15xX16xX3xXexXdxX114xXbxX3xXexX14dxX4xX3xX1xX90xXb6xX15xX3xXexX1xXdxXaaxX15xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xX3fxX3xXexX14dxX4xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xXabxX323xX3xX95xX641xX15xX16xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX2bxX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXc3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xXdbxX3xX109xXb6xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xXexX1xX30exXabxX3xX70xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xXabxX6xX15xX16xX3xXexXa35xXabxX3xX111xX112xX529xX4xX3xXexX114xX3xXexX142xXdxX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXbxX1xX529xX3xX23xX112xX114xX3xX109xXb6xX3xX1xX112xX1exXaaxX15xX3xXcxX1xX96xX3xX6fcxX112xX32cxX15xX3xX109xX48xXdxX3xX111xX112xX1exX3xXabxX19xX3xX2xX194xXd8xXd8xXd8xX3xX16xXdxX47xX318xX15xX16xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX2bxX90xX142xX15xX3xX2xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX149xX1xX19xX15xX16xX3xX4xX1xX334xX3xX111xX112xX6xX15xX3xXexX32cxXabxX3xXexXb1xX15xX16xX3xX4xX47xX318xX15xX16xX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX47xX3xX4xX74fxX3xX7xX323xX3xX109xX31xXexX3xX4xX1xX3dfxXexX75xX3xXexX95xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX114xXexX3xX1edxX118xX3xXabxX6cxX1exX3xXabxX2cxX4xX3xX1exX3xXexX114xX75xX3xX15xX16xX6xX1exX3xXexX6a5xX3xX39xX1xXdxX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xX141xX6xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX75xX3xX23xX141xX17axXcxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX5xX112xX19xX15xX3xX1d1xX6cxX4xX3xX2bxX118xX15xX1xX3xXbxX1xX365xXdxX3xX47xX112xX3xXexXdxX30exX15xX3xX2bxXb6xX90xX3xXexX142xX90xX75xX3xX15xX112xX19xXdxX3xX68xX47xX83exX15xX16xX3xX15xX16xX112xX2ebxX15xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX5xX28xX4xX3xX1exX3xXexX114xX75xX3xXexX1xX112xX3xX1xXb56xXexX3xX4xX6cxX4xX3xX1edxX6cxX4xX3xX7xX657xX75xX3xX39xX1012xX3xXexX1xX112xX31xXexX3xX109xXdxX30exX15xX75xX3xX2bxXdxX670xX112xX3xX68xX47xX83exX15xX16xX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXabxX75xX3xX4xX2cxX3xXexX95xX557xX15xX1xX3xX2bxX641xX75xX3xX4xX1xX112xX1exX30exX15xX3xXabxX19xX15xX3xX4xX6xX90xX3xX5xXb6xXabxX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXaaxX75xX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX39xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xXbxX1xX47xX74fxX15xX16xX3xXbxX1xX6cxXbxX3xXabxX48xXdxX75xX3xX39xX1012xX3xXexX1xX112xX31xXexX3xXabxX48xXdxX75xX3xX2bxX6cxXbxX3xX9fxX15xX16xX3xX15xX1xX112xX3xX4xXa35xX112xX3xX39xX1xX6cxXabxX75xX3xX4xX1xX594xX6xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX4xX3fxX6xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX68xX32cxX15xX194xX3xXcxX6a5xX3xX4xX1xXb89xX3xX4xX1xX334xX3xX4xX2cxX3xX16xXa35xX15xX3xX2xXd8xX3xX1edxX6cxX4xX3xX7xX657xX3xX5xXb6xXabxX3xX109xXdxXaaxX4xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX15xX16xXb6xX1exX3xX2bxXa35xX112xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX75xX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX1exX3xXexX114xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX2bxX3c4xX3xX4xX2cxX3xX2xX194xX70xX71xXcdxX3xX15xX16xX47xX318xXdxX194xX3xXcxX95xX90xX15xX16xX3xX7xX529xX3xX70xX210xX1dcxX3xX1edxX6cxX4xX3xX7xX657xX3xX4xX2cxX3xX2xX70xX3xX1edxX6cxX4xX3xX7xX1012xX3xX18xX149xX124dxX124dxX75xX3xX210xXcbxX3xX34xX6cxX4xX3xX7xX657xX3xX18xX149xX124dxX75xX3xXcxX1xX142xX4xX3xX7xX657xX1d2xX3xXcdxX20cxX3xX32bxX47xX24xX4xX3xX7xX657xX3xX4xX2cxX3xXexX95xX557xX15xX1xX3xX2bxX641xX3xX2bxX142xXdxX3xX1xX96xX4xX3xX72xX3xX18xX6xX90xX3xX2bxX17a8xX15xX16xX75xX3xX1dcxXcbxX71xX3xX4xc42bxX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX109xXb6xX3xX18xX6xX90xX3xX2bxX17a8xX15xX16xX75xX3xX2xXd8xXcbxX3xX149xX1012xX3xXexX1xX112xX31xXexX3xX109xXdxX30exX15xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xXcxX95xX30exX15xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX3xX16xXdxX6cxX90xX3xX68xX14dxX4xX3xX2bxXb6xX90xX3xXexX142xX90xX75xX3xX15xXb1xXabxX3xX70xXd8xXd8xXcbxX75xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xXcxX95xX47xX318xX15xX16xX3xXcxX95xX112xX15xX16xX3xX4xX3dfxXbxX3xX796xX3xX32bxX47xX24xX4xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX194xX3xX160xX16xXb6xX1exX3xX70xX70xX72xX2xX70xX72xX70xXd8xX2xX210xX75xX3xXcxX95xX47xX318xX15xX16xX3xXcxX95xX112xX15xX16xX3xX4xX3dfxXbxX3xX796xX3xX68xX47xX24xX4xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xX34xX641xX3xX27xX6xX90xX3xX2bxX641xX15xX16xX75xX3xXcxX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX1edxXdxX15xX1xX3xX109xXb6xX3xX6fcxX3c4xX3xX1xX641xXdxX3xX111xX112xX1exX114xXexX3xX2bxX118xX15xX1xX3xX15xX32cxX15xX16xX3xX4xX3dfxXbxX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX3xXcxX95xX47xX318xX15xX16xX3xX18xX6xX90xX3xX2bxX17a8xX15xX16xX3xX796xX3xX68xX47xX24xX4xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX72xX3xX2bxX32cxX1exX3xX5xXb6xX3xXabxX529xX4xX3xX7xX90xX15xX3xX111xX112xX6xX15xX3xXexX95xX96xX15xX16xX3xX2bxX6cxX15xX1xX3xX68xX3dfxX112xX3xX7xX28xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX5xX48xX15xX3xXabxX142xX15xX1xX3xX4xX3fxX6xX3xX15xX1xXb6xX3xXexX95xX47xX318xX15xX16xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xXabxX19xX3xX1xX557xX15xX1xX3xX2bxXb6xX90xX3xXexX142xX90xX3xXabxX48xXdxX3xX39xX114xXexX3xX1xX24xXbxX3xX16xXdxX594xX6xX3xXcxX95xX47xX318xX15xX16xX3xX109xXb6xX3xX13cxXdxXaaxX15xX75xX3xXexX95xX323xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX4xX74fxX3xX7xX323xX3xX2bxXb6xX90xX3xXexX142xX90xX3xX15xX16xX112xX2ebxX15xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX5xX28xX4xX3xX4xX2cxX3xXexX95xX557xX15xX1xX3xX2bxX641xX3xX4xX6xX90xX3xX2bxX17a8xX15xX16xX3xX4xX1xX112xX1exX30exX15xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX75xX3xX2bxX118xX6xX3xX4xX1xX334xX3xXexXdxX15xX3xX4xX31xX1exX3xX4xX2cxX3xX112xX1exX3xXexX4exX15xX3xX109xX670xX3xX2bxXb6xX90xX3xXexX142xX90xX3xX15xX16xX112xX2ebxX15xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX5xX28xX4xX3xX1exX3xX68xX47xX24xX4xX3xX4xX3fxX6xX3xXexX334xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xX3xX109xXb6xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX194xX3xX6bxX6xX112xX3xX1xX74fxX15xX3xX2xXd8xX3xX15xXb1xXabxX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX5xX31xXbxX75xX3xXcxX95xX47xX318xX15xX16xX3xX18xX6xX90xX3xX2bxX17a8xX15xX16xX3xX796xX3xX68xX47xX24xX4xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxXb6xX90xX3xXexX142xX90xX3xX1xX74fxX15xX3xX2xXd8xX194xXd8xXd8xXd8xX3xX5xX47xX24xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX109xXdxX30exX15xX75xX3xX2bxX6cxXbxX3xX9fxX15xX16xX3xX15xX1xX112xX3xX4xXa35xX112xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX5xX28xX4xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX75xX3xX2bxX15d5xX4xX3xX1edxXdxXaaxXexX3xX5xXb6xX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX1exX3xXexX114xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xXcxX95xX30exX15xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX3xX1xX70fxX6xX3xXexX6cxX15xX16xX75xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX109xXdxX30exX15xX3xX15xX16xX1xX657xX6xX3xXexX95xX6xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6cxXdxX3xX109xX657xX15xX1xX3xX1xX35xX15xX16xX75xX3xX68xX118xX4xX1xX3xX109xX14dxX3xXexX32cxXabxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX68xX90xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX39xX1xX17a8xX15xX16xX3xX2bxX118xX15xX1xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xXexX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX1xXdxXaaxX112xX75xX3xX112xX1exX3xXexX4exX15xX75xX3xX2bxX15d5xX4xX3xX1edxXdxXaaxXexX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xX112xX1exX3xX1xXdxXaaxX112xX3xX111xX112xX365xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX3xX95x8a17xX3xX95xXaaxXexX75xX3xX5xXb6xXabxX3xXexX1xX6xX1exX3xX2bxX14xXdxX3xX15xX1xX31xX15xX3xXexX1xX9fxX4xX75xX3xXexX47xX3xXexX47xX323xX15xX16xX3xX4xX3fxX6xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX68xX32cxX15xX3xX109xX670xX3xX68xX118xX4xX1xX3xX109xX14dxX3xXexX6xX15xX16xX3xX5xXa3xX3xX109xXb1xX15xX3xXabxXdxX15xX1xX75xX3xX16xX2cxXbxX3xXbxX1xXa35xX15xX3xX1edxX365xX90xX3xX109xXaaxX3xXabxX19xXdxX3xXexX95xX47xX318xX15xX16xX3xX7xX529xX15xX16xX75xX3xXexXdxX114xXexX3xX39xXdxXaaxXabxX3xX111xX112xX1012xX3xX2bxX3dfxXexX75xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX2bxX318xXdxX3xX7xX529xX15xX16xX3xX109xXb1xX15xX3xX1xX2cxX6xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xXcxX95xX90xX15xX16xX3xX7xX112xX529xXexX3xX4xX1xX15d5xX15xX16xX3xX2bxX47xX318xX15xX16xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX4xX3fxX6xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX5xX112xX19xX15xX3xX16xX122bxX15xX3xX5xXdxX670xX15xX3xX109xX48xXdxX3xX5xX24xXdxX3xX4exX4xX1xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX3xX109xXb6xX3xX2bxX365xXabxX3xX1edxX365xX90xX3xX111xX112xX1exX670xX15xX3xX5xX24xXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX6cxX15xX3xX1edxX641xX75xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX109xXdxX30exX15xX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX5xX6xX90xX3xX2bxX641xX15xX16xX75xX3xX71xX3xX15xXb1xXabxX3xX111xX112xX6xX75xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX5xX112xX19xX15xX3xX68xX112xX1exX3xXexX95xX557xX3xXabxX9fxX4xX3xXexXb1xX15xX16xX3xXexX95xX47xX323xX15xX16xX3xX39xX1xX6cxX75xX3xXexX1xX112xX3xX15xX1xX31xXbxX3xX1edxX557xX15xX1xX3xX111xX112xX32cxX15xX3xX4xX3fxX6xX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX5xX6xX90xX3xX2bxX641xX15xX16xX3xXexX6a5xX3xX1cdxX3xX72xX3xX2xX70xX3xXexX95xXdxXaaxX112xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX56xX15xX16xX47xX318xXdxX56xXexX1xX6cxX15xX16xX75xX3xX5xX112xX19xX15xX3xX1xX90xXb6xX15xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX657xX6xX3xX109xX14dxX3xX15xX16xX32cxX15xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX15xX1xXb6xX3xX15xX47xX48xX4xX75xX3xXexX4exX4xX1xX3xX4xX28xX4xX3xXexX1xX6xXabxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX6cxX4xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX194xX194xX194xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX4xX1027xX15xX16xX3xX5xXb6xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xX4xX2cxX3xX1xXaaxX3xXexX1xX529xX15xX16xX3xX4xX1xX4exX15xX1xX3xXexX95xX118xX3xX4xX74fxX3xX7xX323xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xX7xX122bxXbxX3xX1d1xX114xXbxX75xX3xXexX14xX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX1xX96xX4xX75xX3xX1edxXb6xXdxX3xX1edxX365xX15xX75xX3xX4xX2cxX3xX141xX365xX15xX16xX3xX1edxX641xX75xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX2bxX90xXb6xX15xX75xX3xX141xX90xXb6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX30exX15xX75xX3xX23xX641xXdxX3xX4xX28xX112xX3xX4xX1xXdxX114xX15xX3xX1edxXdxX15xX1xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX1xXdxXaaxX112xX3xX111xX112xX365xX1d2xX3xXbxX1xX90xX15xX16xX3xXexX95xXb6xX90xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX112xX6xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xX111xX112xX6xX15xX3xXexX32cxXabxX3xXbxX1xX6cxXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xXexX1xX47xX318xX15xX16xX3xX1d1xX112xX1exX30exX15xX75xX3xX5xXdxX30exX15xX3xXexX14dxX4xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX130xX1xXdxX3xX15xX1xX31xX15xX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXexX4exX4xX1xX3xX2bxX2cxX15xX16xX3xX16xX2cxXbxX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX111xX112xX6cxX3xXexX95xX557xX15xX1xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX75xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX75xX3xXexX31xXbxX3xXexX1xX2abxX3xX109xXb6xX3xX5xX3c4xX15xX1xX3xX2bxX142xX90xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX109xXdxX15xX1xX3xX68xX28xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX2bxX47xX24xX4xX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX68xX6xX15xX1xX3xX1xXdxXaaxX112xX75xX3xXbxX1xXa35xX15xX3xXexX1xX47xX323xX15xX16xX3xX4xX6xX90xX3xX111xX112xX628xX3xX4xX3fxX6xX3xX141xX365xX15xX16xX75xX3xX160xX1xXb6xX3xX15xX47xX48xX4xX75xX3xX4xX6cxX4xX3xX34xX6xX15xX75xX3xX34xX641xX75xX3xX160xX16xXb6xX15xX1xX3xXexX95xX112xX15xX16xX3xX47xX74fxX15xX16xX3xX109xXb6xX3xXexX334xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xX194xX3xXcxXdxX30exX112xX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xX15xX1xX47xX1cbxX3xX23xX112xX32cxX15xX3xX4xX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX27xX6xX90xX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX1xX142xX15xX16xX3xX160xX1xX3dfxXexX75xX3xX160xX1xX557xX75xX3xX34xX6xX3xX4xX1xX90xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX109xXb6xX3xX4xX6cxX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX23xX141xX17axXcxX1d2xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxX75xX3xX18xXb56xXbxX3xXcxX1xX6cxX15xX1xX3xX130xXdxX2cxX15xX16xX3xXcfxX3xX32bxX90xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xXexXdxX30exX112xX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xXexX90xXb6xX15xX3xX111xX112xX529xX4xX75xX3xX18xX1xXdxX114xX15xX3xX7xX1012xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX112xX6xX3xXexX90xXb6xX15xX3xX111xX112xX529xX4xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX6cxX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX23xX141xX17axXcxX1d2xX3xX130xXdxX365xXdxX3xXexX1xX47xX323xX15xX16xX3xX6bxX6xX90xX3xX13cxXb6xX15xX16xX3xX141xX3dfxXexX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX4xX1xX90xX3xXexX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX1xXdxXaaxX112xX3xX39xX1xX6cxXabxX75xX3xX4xX1xX594xX6xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX75xX3xX130xXdxX365xXdxX3xXexX1xX47xX323xX15xX16xX3xX6bxX6xX90xX3xX2bxX70fxX3xX4xX1xX90xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX130xXdxX6cxXabxX3xX2bxX529xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX194xX194xX194xX3xX109xXb6xX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX75xX3xX130xXdxX3dfxX1exX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xX3b8xX34xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX3xX109xXb6xX3xX4xX6cxX4xX3xX1edxX6xX15xX75xX3xX15xX16xXb6xX15xX1xX75xX3xX2bxX90xXb6xX15xX3xXexX1xX2abxX3xX4xX3dfxXbxX3xXexX334xX15xX1xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX71xXcbxX210xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX1dcxX70xXcbxXexX20cxX2xXcbxX20cxXcbxX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX20cxX210xX1dcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX71xXcbxX210xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX21xX1xX2cxX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX3b8xX34xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX3xX27xX30exX3xX141xX9fxX4xX3xX130xXdxX6xX15xX16xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xXexX142xXdxX3xX1edxX112xX14xXdxX3xX5xXa3xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX21xX1xX6cxXexX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xXexX142xXdxX3xX5xXa3xX3xX39xXa6xX3xX15xXdxXaaxXabxX75xX3xXexX1xX6xX1exX3xXabxX15d5xXexX3xX5xX3c4xX15xX1xX3xX2bxX142xX90xX3xXexX334xX15xX1xX75xX3xX21xX1xX2cxX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX3b8xX34xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX3xX27xX30exX3xX141xX9fxX4xX3xX130xXdxX6xX15xX16xX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xX68xX47xX74fxX15xX16xX75xX3xX2bxX6cxX15xX1xX3xX16xXdxX6cxX3xX4xX6xX90xX3xX109xXb6xX3xX4xX1xXb56xX4xX3xXabxX6a5xX15xX16xX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXexX4exX4xX1xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX3xX7xX122bxX4xX3xXabxXb6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxX142xXexX3xX2bxX47xX24xX4xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX7xX112xX529xXexX3xXexX1xX318xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX111xX112xX6xX194xX3xX141xX2ebxX15xX16xX3xXexX1xX318xXdxX3xX2bxX670xX3xX15xX16xX1xX118xX75xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX75xX3xXexXdxX114xXbxX3xXexX14dxX4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xX112xX1exX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX39xX114xXexX3xX111xX112xX365xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxX142xXexX3xX2bxX47xX24xX4xX3xXexXdxX114xXbxX3xXexX14dxX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXaaxX15xX3xXexX529xXexX3xX4xX6cxX4xX3xX1edxXdxXaaxX15xX3xXbxX1xX6cxXbxX3xXbxX1xXa75xX15xX16xX3xX4xX1xX529xX15xX16xX3xX68xX118xX4xX1xX3xX18xX1665xX13cxX124dxX32bxX72xX2xXcbxX75xX3xXexX142xX90xX3xXabxX19xXdxX3xXexX95xX47xX318xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX90xXb6xX15xX3xX39xX1xX19xX15xX16xX3xX2bxX2abxX3xX16xXdxX6cxX15xX3xX2bxX90xX142xX15xX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX7xX365xX15xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX75xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX4xX3fxX6xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX1d2xX3xX15xX16xX1xXdxX30exX15xX3xX4xX9fxX112xX3xX15xX32cxX15xX16xX3xX4xX6xX90xX3xX109xX529xX15xX3xX2bxXdxX670xX112xX3xX5xXaaxX75xX3xXabxX323xX3xX95xX641xX15xX16xX3xX15xX16xXb6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX670xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX4xX2cxX3xX5xX24xXdxX3xXexX1xX114xX3xX109xXb6xX3xX7xX323xX3xXexX95xX47xX318xX15xX16xX3xXexXdxX114xX15xX3xX109xXb6xX90xX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX109xX620xX15xX16xX3xXabxXdxX670xX15xX75xX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX5xX657xX15xX1xX3xX109xX28xX4xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX3xX2bxX6xX15xX16xX3xX111xX112xX6xX15xX3xXexX32cxXabxX3xX2bxX2abxX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXexX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX1xXdxXaaxX112xX3xXabxX142xX15xX1xX3xX4xX3fxX6xX3xX39xX1xX112xX3xX109xX28xX4xX1d2xX3xX6cxXbxX3xX68xX14dxX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXaaxX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xXexXdxX15xX75xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXdxX114xX15xX3xX1edxX641xX3xX39xX1xX90xX6xX3xX1xX96xX4xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXaaxX3xX109xXb6xX90xX3xX111xX112xX365xX15xX3xX5xX628xX3xX109xXb6xX3xX7xX365xX15xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX194xX3xX141xXb6xX90xX3xXexX142xX90xX75xX3xX109xXb6xX3xXexX1xX112xX3xX1xXb56xXexX3xX15xX16xX112xX2ebxX15xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX5xX28xX4xX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX112xX1exX30exX15xX3xXabxX19xX15xX3xX7xX32cxX112xX3xX109xXb6xX90xX3xX5xXb6xXabxX3xX109xXdxXaaxX4xX3xXexX142xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX75xX3xX1xX47xX48xX15xX16xX3xXexX48xXdxX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xXabxX641xXexX3xX7xX529xX3xX68xX118xX4xX1xX3xX109xX14dxX3xX39xX1xX6cxXabxX3xX4xX1xX594xX6xX3xX1edxXaaxX15xX1xX3xX4xX1xX3dfxXexX3xX5xX47xX24xX15xX16xX3xX4xX6xX90xX75xX3xX5xXb6xX3xX2bxX118xX6xX3xX2bxXdxX2abxXabxX3xXexXdxX15xX3xX4xX31xX1exX3xX4xX3fxX6xX3xX160xX1xX32cxX15xX3xX68xX32cxX15xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xXexX334xX15xX1xX75xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX334xX15xX1xX3xX5xX32cxX15xX3xX4xX31xX15xX3xX109xXb6xX3xX4xX3fxX6xX3xX15xX47xX48xX4xX3xX1edxX142xX15xX3xX27xXb6xX90xX194xX3xXcxXdxX114xXbxX3xXexX14dxX4xX3xX111xX112xX6xX15xX3xXexX32cxXabxX3xX4xX1xXb1xXabxX3xX5xX90xX3xX2bxX318xXdxX3xX7xX529xX15xX16xX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX5xX6xX90xX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX1d2xX3xXexX4exX4xX1xX3xX4xX28xX4xX3xXexX1xX6xXabxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX90xX142xXexX3xX2bxX641xX15xX16xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX2bxX142xX90xX75xX3xXexX6a5xX3xXexX1xXdxXaaxX15xX75xX3xX16xXdxXb56xXbxX3xX2bxX83exX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX15xX16xX1x9414xX90xX75xX3xX4xX6cxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX2bxX557xX15xX1xX3xX4xX1xX4exX15xX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX75xX3xX15xX16xX47xX318xXdxX3xX4xX2cxX3xX1xX90xXb6xX15xX3xX4xX365xX15xX1xX3xX39xX1xX2cxX3xX39xX1xXb1xX15xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX4xX112xX641xX4xX3xX7xX529xX15xX16xX194xX3xX160xX1xX3dfxX15xX3xXabxX142xX15xX1xX3xX5xXb6xX3xXabxX641xXexX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX32cxX15xX75xX3xXexX95xX47xX323xX15xX16xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXexX6a5xX3xX4xX1xXdxX114xX15xX3xX7xX657xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX160xX1xX32cxX15xX3xX68xX32cxX15xX1xX3xX2bxX3c4xX3xXexX95xX365xXdxX3xX111xX112xX6xX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xXexX1xXb1xX15xX16xX3xXexX95xXa35xXabxX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX4xX112xX641xX4xX3xX7xX529xX15xX16xX75xX3xX2bxX3c4xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX318xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX68xXb6xXdxX3xX5xXb6xXabxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX1xXdxXaaxXbxX3xX1xX641xXdxX3xX32bxX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xXexX334xX15xX1xX75xX3xX2bxX3c4xX3xX2bxX10xXabxX3xX1xX74fxXdxX3xXexX1xX323xX75xX3xX2bxX670xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX641xX15xX16xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX32bxX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xXexX334xX15xX1xX3xX2bxX114xX15xX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX68xXdxXa3xX15xX3xX2bxXb6xX15xX75xX3xX2bxX3c4xX3xX4xX2cxX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX2bxX2cxX15xX16xX3xX16xX2cxXbxX3xX5xX48xX15xX75xX3xX4xX1xX90xX3xX7xX28xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXexX334xX15xX1xX75xX3xX21xX1xX2cxX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX27xX30exX3xX141xX9fxX4xX3xX130xXdxX6xX15xX16xX3xX2bxX670xX3xX15xX16xX1xX118xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xXexX1xX318xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX48xXdxX3xXcxX6bxX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX3xXexXdxX114xXbxX3xXexX14dxX4xX3xX4xX2cxX3xX15xX1xX594xX15xX16xX3xX4xX529xX15xX16xX3xX1xXdxX114xX15xX3xX15xX1xXdxX670xX112xX3xX1xX74fxX15xX3xX15xX594xX6xX3xX5xX3c4xX15xX1xX3xX2bxX142xX90xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xXexXb1xX15xX16xX3xXexX529xX4xX3xX109xX47xX74fxX15xX3xX5xX30exX15xX3xXabxX142xX15xX1xX3xXabxX100bxX75xX3xX109xX112xX15xX3xX2bxX122bxXbxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXa35xX15xX3xX2bxX90xXb6xX15xX3xX39xX114xXexX75xX3xX4xX620xX15xX16xX3xX109xX48xXdxX3xX4xX641xX15xX16xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xXexX334xX15xX1xX3xX2bxXd72xX1exX3xXabxX142xX15xX1xX3xX7xX365xX15xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX3xX39xXdxX15xX1xX3xX68xX90xX6xX15xX1xX75xX3xXexX95xX323xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXabxX641xXexX3xXexX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX1xXdxXaaxX112xX3xXabxX142xX15xX1xX75xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX15xX47xX48xX4xX3xX109xXb6xX3xX111xX112xX529xX4xX3xXexX114xX75xX3xX16xX2cxXbxX3xXbxX1xXa35xX15xX3xX1d1xX32cxX1exX3xX68xX28xX15xX16xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX70fxX6xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXabxX641xXexX3xX4xX28xX4xX3xXexXb1xX15xX16xX3xXexX95xX47xX323xX15xX16xX3xXabxX48xXdxX75xX3xX15xX32cxX15xX16xX3xX4xX6xX90xX3xX2bxX318xXdxX3xX7xX529xX15xX16xX3xX109xX31xXexX3xX4xX1xX3dfxXexX3xX109xXb6xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXa35xX15xX3xX4xX1xX90xX3xX160xX1xX32cxX15xX3xX68xX32cxX15xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX1dcxX210xX210xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX1dcxX71xX2xXexX210xX20cxX210xXcdxXd8xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xXcbxX70xX1dcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dcxX210xX210xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xXcxX142xXdxX3xX1edxX112xX14xXdxX3xX5xXa3xX75xX3xXexX1xX6a5xX6xX3xX3fxX1exX3xX111xX112xX1exX670xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxX75xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX4xX1xX4exX3xX21xX1xX142xXabxX3xXcxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX3fxX1exX75xX3xX309xX1exX3xX109xXdxX30exX15xX3xX34xX6xX15xX3xXcxX1xX47xX318xX15xX16xX3xX109xX14dxX75xX3xXcxX95xX47xX323xX15xX16xX3xX1edxX6xX15xX3xX32bxX32cxX15xX3xX109xX31xX15xX3xXcxX334xX15xX1xX3xX3fxX1exX75xX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX309xX1exX3xX1edxX6xX15xX3xX34cxXcxXcxX17axX3xXexX334xX15xX1xX3xX2bxX3c4xX3xXexX95xX6xX90xX3xXexX15d5xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX4xX1xX90xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX1dcxX210xX2xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX71xX70xX210xXexX71xX20cxXd8xX1dcxX210xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX1dcxXcdxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dcxX210xX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX141xX2ebxX15xX16xX3xX4xX1xX4exX3xX27xX30exX3xX141xX9fxX4xX3xX130xXdxX6xX15xX16xX75xX3xXcxX334xX15xX1xX3xX3fxX1exX3xX109xXdxX30exX15xX75xX3xX21xX1xX2cxX3xX18xX1xX3fxX3xXexX118xX4xX1xX3xX3b8xX34xX160xX32bxX3xXexX334xX15xX1xX3xXexX95xX6xX90xX3xXexX15d5xX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX1edxX9fxX4xX3xXexX95xX47xX48xX15xX16xX3xXabxX6xX15xX16xX3xX68xXa75xX15xX16xX3xX4xX1xX594xX1cbxX3x65fbxX141xX90xXb6xX15xX3xX39xX114xXexX75xX3xX7xX6cxX15xX16xX3xXexX142xX90xX75xX3xX15xX32cxX15xX16xX3xX4xX6xX90xX3xX4xX1xX3dfxXexX3xX5xX47xX24xX15xX16xX3xX68xX118xX4xX1xX3xX109xX14dxX75xX3xX16xX2cxXbxX3xXbxX1xXa35xX15xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX39xXdxX15xX1xX3xXexX114xX3xX72xX3xX1d1xX3c4xX3xX1xX641xXdxX3xXexX334xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX2cxX6xX3xXexX95xX90xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX2bxX90xX142xX15xX3xXabxX48xXdx7a10xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX1dcxXcbxX2xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX71xX1dcxXcbxXexX210xXcdxXcbxX20cxX70xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX210xX71xX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dcxXcbxX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX141xX142xXdxX3xX68xXdxXaaxX15xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX149xXa6xX3xX5xX14dxX4xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX3xX2bxX3c4xX3xXexX95xX6xX90xX3xX111xX112xX1exX114xXexX3xX2bxX118xX15xX1xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX68xX6xX15xX1xX3xX130xXdxX6cxX90xX3xX7xX47xX3xX4xX3fxX6xX3xX13cxXdxXaaxX15xX3xX141xX142xXdxX3xX23xX96xX4xX3xX149xXa6xX3xX27xX14dxX4xX3xXcxX1xX114xX3xX16xXdxX48xXdxX3xX4xX1xX90xX3xXcxX6bxX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX1dcxX1cdxX1cdxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xX1cdxX20cxX210xXexX1cdxX70xX1dcxXcdxX71xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX71xX1dcxXcbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dcxX1cdxX1cdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX18xX6cxX4xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX4xX1xX4exX3xX5xX3c4xX15xX1xX3xX2bxX142xX90xX3xXexX334xX15xX1xX3xXexX15d5xX15xX16xX3xX1xX90xX6xX3xX4xX1xXb56xX4xX3xXabxX6a5xX15xX16xX3xX130xXdxX6cxX90xX3xX7xX47xX75xX3xXcxX6bxX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xXcdxXd8xX1dcxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX20cxXd8xX2xXcbxXexX210xXcdxX210xX2xXcdxX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX210xXcdxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXcdxXd8xX1dcxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX130xXdxX6cxX90xX3xX7xX47xX75xX3xXcxX6bxX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1edxXdxX2abxX112xX3xXexX142xXdxX3xX1edxX112xX14xXdxX3xX5xXa3xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX71xX2xX1dcxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xXcbxX20cxX20cxXexX210xX71xX1cdxX1cdxX2xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xXcdxXd8xX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX71xX2xX1dcxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xXcxX1xXb6xX15xX1xX3xX109xXdxX30exX15xX3xX23xX641xXdxX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX111xX112xX365xX15xX3xXexX95xX118xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX4xX1xXb56xX4xX3xXabxX6a5xX15xX16xX3xX130xXdxX6cxX90xX3xX7xX47xX75xX3xXcxX6bxX3xX160xX16xX112xX1exXa3xX15xX3xX13cxXb1xX15xX3xX141xXaaxX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX71xX70xX210xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xXcdxXd8xX1dcxXexX71xX71xXcdxX20cxX70xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX2xX1cdxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX71xX70xX210xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX90xX68xX1exXaxX12xX0xXdxXabxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX68xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXd8xXd8xXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1cbxX3xX1dcxX210xXd8xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX194xX1edxX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX194xX109xX15xX56xX15xX10xX1c6xX7xX56xX70xX2xX71xX2xX56xX2xXcdxX1dcxX68xXcdxX2xX20cxX70xXcdxX2xX1dcxXexX1dcxX1cdxX20cxX1dcxX70xX5xXd8xX194xX21axXbxX16xX21dxX95xX9xX2xXd8xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX47xX48xX15xX16xX3xX18xX1xX4exX15xX1xX3xXbxX1xX3fxXaxX3xX1c6xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1cdxXd8xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dcxX210xXd8xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX90xX15xXaxX12xX23xXdxXaaxXbxX3xX1xX641xXdxX3xX34xXaaxX15xX1xX3xX109xXdxXaaxX15xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX3xX109xXb6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xXexX95xX6xX90xX3xX149xXa6xX3xX15xXdxXaaxXabxX3xX4xX1xX47xX74fxX15xX16xX3xX32cexX13cxX557xX3xX7xX28xX3xX15xX16xX1xXdxXaaxXbxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX1exX3xXexX114xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX3347xX1d2xX3xXexX95xX6xX90xX3xX130xXdxX3dfxX1exX3xX39xX1xX10xX15xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX6cxX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX4xX2cxX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXexX4exX4xX1xX3xX1d1xX112xX3dfxXexX3xX7xX122bxX4xX75xX3xX16xX2cxXbxX3xXbxX1xXa35xX15xX3xX109xXb6xX90xX3xX7xX28xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX95xXdxX2abxX15xX3xX1edxX670xX15xX3xX109xX594xX15xX16xX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX641xX15xX16xX3xX2bxX2ebxX15xX16xX3xX1exX3xXexX114xX3xXexX47xX3xX15xX1xX32cxX15xX3xX13cxXdxXaaxXexX3xX160xX6xXabxX3xX109xXb6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX27xX28xX4xX194xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112bxX112xXexX1xX90xX95xXaxX12xXcxX19xX3xX23xXb6xX0xX56xXbxX12
Tô Hà