Viettel Post ra mắt ứng dụng quản lý bán hàng đa kênh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-6, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) - Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức buổi lễ giới thiệu phiên bản mới Ứng dụng giao hàng ViettelPost và Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh VTSale với nhiều đột phá về công nghệ.
ba04xccb8x1501dx11f75x113a5xea17x141dfxc74fxc6bbxX7x12adcx120d9xf29exccd0xd49cx110ebxX5xe593xXax151d1x13e57xXdxX10xXexXexX10xX5xX3x14722xefa1xX7xXexX3xde2dxX6xX3xdb09x11da7xXexX3xd1b3x142f6x10fe0xX3xf971xe8f2xX28xX29xX3x1139fxe665xf911xX28xX3xX5x14463xX3x136b5x146e6xX28xX3xX1x12f13xX28xX29xX3xe5d8xX6xX3x1278cxf442xX28xX1xX0x10ca3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12deaxX10xX6xX2bxXaxX12xX3x11c6dxX29xX3dxd525xX3xe612x13c26x10a26x123f9x10a25xX3xXcx13f2axX28xX29xX3xX4xf112xX28xX29xX3xXexX62xX3xcdf4xX1bxX3x12108xe1dexX31xX3xX4xX1xcdaaxX28xX1xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3x1382bxX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX7xXex11b48xX3xX66xX3xX77xX1xXdxX3xX28xX1xX39xX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX58xbc47xX6xX3xXexX6bxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX38xX31xX6bxXdxX3xX5xc7b2xX3xX29xXdxd129xXdxX3xXexX1xXdx1072dxX31xX3xXbxX1xXdxX45xX28xX3xX38xX32xX28xX3xX23xXc3xXdxX3x10a2fxX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX29xXdxX6xX1cxX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xec52xX3dxX3xX1bxX1xde54xX28xX3xX23xfa4bxX23xX3xX30xX31xX32xX28xX3xX5xX36xX3xX38xX39xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX41xX6xX3xX44xX45xX28xX1xX3xX13xXcxecafxX6xX5xX10xX3xXf9xXc3xXdxX3xX28xX1xXdxX102xX31xX3xX41xd968xXexX3xXbxX1xX39xX3xXf9xX102xX3xX4xX70xX28xX29xX3xX28xX29xX1xXc9xffa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1cxX2bxX62xXaxX12xX0xXdxX23xX29xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX143xX38xX6xX1cxXexX1xX6xX28xX1xX1xX1cxX6xX143xXf9xX28xX49xX28xX10xf6f1xX7xX49xX2x14245xfef7xX67xX49x1198axX17cxX2bxX67xX2xX65xX180xX180xX17dxX65xXexc152xX180xX2xX64xX5xX180xX143x13b33xXbxX29xXaxX3xX49xX12xX3xe5a0x13f58xXdxX3xX2bxXdxXc9xX28xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX7xXexX3xX29xXdxXc3xXdxX3xXexX1xXdxXc9xX31xXdaxX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX29xXdxX6xX1cxX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xXf9xX3dxX3xX1bxX1xXfexX28xX3xX23xX102xX23xX3xX30xX31xX32xX28xX3xX5xX36xX3xX38xX39xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX41xX6xX3xX44xX45xX28xX1xX3xX13xXcxX120xX6xX5xX10xX3xX4xX39xX4xX3xXexX80xX28xX1xX3xX28x11988xX28xX29xX3xX4x13836xX6xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1cxX2bxX62xXaxX12xXdaxX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xXbxX1xXdxX45xX28xX3xX38xX32xX28xX3xX23xXc3xXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX20xXdxcff3xX28xX3xXexX20xX45xX28xX3xX28xX102xX28xX3xXexX32xX28xX29xX3xXdaxX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3x102c9xX62xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xXf9xX3dxX3xX13xXcxX1bxX1cxX7xXexX143xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xX41xX7bx147bexX4xX3xXexX80xX4xX1xX3xX1xX295xXbxX3xXexX20xX80xX3xXexX31xXc9xX3xX28xX1xcc18xX28xX3xXexX19bxX1cxX3xX8cx15747x1068cxX99xX3xX4xXaexX3xX44xX1xX32xX3xX28xX20fxX28xX29xX3xX29xX1xXdxX3xX28xX1xXc3xX3xXexX1xX70xX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xX41xbeaaxX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX68xX3xX4xeb0cxXbxX3xX28xX1xX2e0xXexX3xX2bxeb33xX3xX5xXdxXc9xX31xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX1xXaexX6xX68xX3xXbxX1xX2abxX28xX3xXexX80xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX28xX130xXdxX3xX2bxX31xX28xX29xX68xX3xX7xX32xX28xX3xXbxX1x11b2dxX23xX3xX23xX3dxX3xX28xX29xX7bxc5afxXdxX3xX2bx131a1xX28xX29xX3xX30xX31xX6xX28xX3xXexX2abxX23xX3xXex142b2xX3xX41xXaexX3xXexe73exX3xX41xX130xX28xX29xX3xX41xX102xX3x10865xX31x135c0xXexX3xX28xX1xX2e9xX28xX29xX3xX29xX295xXdxX3xX36xX3xXbxX1xX325xX3xX1xX295xXbxX143xX3x12d9fxXdxX6xX1cxX3xX2bxXdxXc9xX28xX3xXbxX1xXdxX45xX28xX3xX38xX32xX28xX3xX23xXc3xXdxX3xX4xX214xX6xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xX41xX7bxX295xX4xX3xX4xX32xXdxX3xXexXdx1441bxX28xX3xXexXdxX28xX1xX3xX29x10d97xX28xX68xX3xX4xXaexX3xX1xX7bxXc3xX28xX29xX3xX2bx1408bxX28xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX253xX3xX41xX253xX3xXbxX1xX325xX3xX1xX295xXbxX3xX4xX1xX1cxX3xXexX345xXexX3xX4xX32xX3xX41x116c5xXdxX3xXexX7bxX295xX28xX29xX3xX7xdb1cxX3xX2bxX2cxX28xX29xX143xX3xX19axX2abxX62xX3xX4x12397xX28xX29xX3xX5xX3dxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX5xXfexX28xX3xX41xXfexX31xX3xXexXdxX45xX28xX3xXf9xX3dxX3xX2bxX31xX62xX3xX28xX1xX345xXexX3xX4xX214xX6xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX7xXexX3xX1x15049xX3xXexX20xX295xX3xX28xX29xX7bxX321xXdxX3xX28xX1xX2e0xX28xX68xX3xX29xXdx10d05xXbxX3xX28xX29xX7bxX321xXdxX3xX28xX1xX2e0xX28xX3xX2bxXbfxX3xX2bxX3dxX28xX29xX3xXexX20xX6xX3xX4xX27xX31xX3xX1xX3dxX28xX1xX3xXexX20xc9fcxX28xX1xX3xX41xX2d6xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX41x10d89xX3xX41x10f2bxXexX143xX3xXcxX20xX1cxX28xX29xX3xX44xX1xXdxX3xX41xXaexX68xX3xXbxX1xXfexX28xX3xX23xX102xX23xX3xX30xX31xX32xX28xX3xX5xX36xX3xX38xX39xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX41xX6xX3xX44xX45xX28xX1xX3xX13xXcxX120xX6xX5xX10xX3xX28xX6bxXdxX3xX38xX2e0xXexX3xXf9xXc3xXdxX3xX7bxX31xX3xXexX1xX390xX3xXexX19bxX1cxX3xX41xX2d6xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX68xX3xX44xX1xX70xX28xX29xX3xX29xXdxXc3xXdxX3xX1xX19bxX28xX3xX7xX3c8xX3xX5xX7bxX295xX28xX29xX68xX3xX7xX3d2xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX41xX7bxX295xX4xX3xXexX20xX45xX28xX3xX28xX1xXdxX102xX31xX3xXexX1xXdxX390xXexX3xX38xe9caxX68xX3xX1xX41axX3xXexX20xX295xX3xX1xXdxXc9xX31xX3xX30xX31xX32xX3xXf9xXdxXc9xX4xX3xX30xX31xX32xX28xX3xX5xX36xX3xX38xX39xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xXexX19bxXdxX3xX4xX3d2xX6xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xXexX20xX339xX4xX3xXexXdxX390xXbxX3xX8cxX1bx14662xX120xX99xX143xX3xX13xXc3xXdxX3xX28xX29xX7bxX321xXdxX3xX38xX39xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX1cxX28xX5xXdxX28xX10xX68xX3xX13xXcxX120xX6xX5xX10xX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1x142aaxXbxX3xXf9xXdxXc9xX4xX3xX30xX31xX32xX28xX3xXexX20xX4fexX3xX28xX1xXdxX102xX31xX3x13a8bxX6xX28xXbxX6xX29xX10xX3xX4xX325xX28xX29xX3xX5xX42exX4xX68xX3xX41xeb4fxX28xX29xX3xXexX1xX321xXdxX68xX3xXexX80xX28xX1xX3xX28xX20fxX28xX29xX3xXexX20xX32xX3xX5xX321xXdxX3xX38xX453xX28xX1xX3xX5xX31xX2e0xX28xX3xXexX339xX3xX41xX130xX28xX29xX3xX4xX214xX6xX3xXbxX1xXfexX28xX3xX23xX102xX23xX3xX7xc33axX3xXexX20fxX28xX29xX3xX17cxX67xc175xX3xXexX7bxX2d6xX28xX29xX3xXexX39xX4xX3xXf9xXc3xXdxX3xX44xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3dxX28xX29xX143xX3xX58xXc9xX3xXexX1xX3c8xX28xX29xX3xX4xX214xX6xX3xX13xXcxX120xX6xX5xX10xX3xX44xX1xX70xX28xX29xX3xX4xX1x14e0dxX3xX29xXdxX42exXbxX3xX4xX1xX214xX3xX7xX1xX1cxXbxX3xX30xX31xX32xX28xX3xX5xX36xX3xX41xX7bxX295xX4xX3xX2bxX2e9xX3xX5xXdxXc9xX31xX3xX41xX3c8xXdxX3xXexX39xX4xX3xX23xX3dxX3xX4x14e86xX28xX3xX4xXaexX3xXexX1xX253xX3xX29xXdxX39xX23xX3xX7xX39xXexX3xXf9xX3dxX3xXbxX1xX2abxX28xX3xX30xX31xX62xX102xX28xX3xX41xX390xX28xX3xXexX333xX28xX29xX3xX28xX1xX2abxX28xX3xXf9xXdxX45xX28xX143xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX1cxX2bxX62xXaxX12xXdaxX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX29xXdxX6xX1cxX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX1bxX1cxX7xXexX3xXbxX1xXdxX45xX28xX3xX38xX32xX28xX3xX23xXc3xXdxX3xXf9xX3dxX3xX1bxX1xXfexX28xX3xX23xX102xX23xX3xX30xX31xX32xX28xX3xX5xX36xX3xX38xX39xX28xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX41xX6xX3xX44xX45xX28xX1xX3xX13xXcxX120xX6xX5xX10xX3xX41xX39xX28xX1xX3xX2bxX345xX31xX3xX23xX130xXexX3xX38xX7bxXc3xX4xX3xX41xX130xXexX3xXbxX1xX39xX3xX4xX70xX28xX29xX3xX28xX29xX1xXc9xX3xX4xX214xX6xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX7xXexX68xX3xX38xX24xXexX3xX44xX4fexXbxX3xXf9xXc3xXdxX3xX343xX31xX3xXexX1xX390xX3xXexX1cxX3dxX28xX3xX4xXfexX31xX143xX3xX19axX2abxX62xX3xX5xX3dxX3xX28xX41axX3xX5xX339xX4xX3xX7xX39xX28xX29xX3xXexX19bxX1cxX3xXf9xX3dxX3xX41xX6bxXdxX3xX23xXc3xXdxX3xX44xX1xX70xX28xX29xX3xX28xX29xX333xX28xX29xX3xX4xX214xX6xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX7xXexX3xX28xX1x11538xX23xX3xXexX1xX339xX4xX3xX1xXdxXc9xX28xX3xX4xX6xX23xX3xX44xX390xXexX3xX4xX31xX28xX29xX3xX4xX345xXbxX3xXexXc3xXdxX3xX44xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX2bxX4fexX4xX1xX3xXf9xX2cxX3xX4xX1xX31xX62xX253xX28xX3xXbxX1xX39xXexX3xX4xX1xX31xX62xX45xX28xX3xX28xX29xX1xXdxXc9xXbxX3xXf9xX3dxX3xX1xXdxXc9xX28xX3xX41xX19bxXdxX143xX3xX5fxX1xX2abxX28xX3xX2bxX4fexXbxX3xX28xX3dxX62xX68xX3xX13xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1bxX1cxX7xXexX3xX4xX3dfxX28xX29xX3xX23xX6xX28xX29xX3xX41xX390xX28xX3xX4xX1xX7bxX2d6xX28xX29xX3xXexX20xX453xX28xX1xX3xX7bxX31xX3xX41xX461xXdxX3xX2bxX3dxX28xX1xX3xX20xXdxX45xX28xX29xX3xX4xX1xX1cxX3xX44xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xXexX1xX2abxX28xX3xXexX1xXdxX390xXexX3xX28xX1xX7bxc7afxX3xX26dxXdxXbfxX28xX3xXbxX1xX80xX3xXbxX1xX80xX3xX7xX3d2xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xXbxX1xXfexX28xX3xX23xX102xX23xX3xX13xXcxX120xX6xX5xX10xX3xX41xX390xX28xX3xX1xX390xXexX3xX28xX20fxX23xX3xX17dxX65xX2xX17cxX3xX4xX1xX1cxX3xX44xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3dxX28xX29xX3xX41xX20fxX28xX29xX3xX44xX36xX3xX7xX3d2xX3xX2bxX2cxX28xX29xX3xX28xX29xX6xX62xX3xXexX20xX1cxX28xX29xX3xXexX1xX39xX28xX29xX3xe6f1xX66xX17dxX65xX2xX17cxX3xXf9xX3dxX3xX77xX1xX7bxX2d6xX28xX29xX3xXexX20xX453xX28xX1xX3x15769xX24xX4xX3xXexX6xX62xX3x12ba6xX3xead9xX31xX6xX62xX3xX7xX3c8xX3x103baxXcxX32xXdxX3xX6xXbxXbxX3xX5xXdxX102xX28xX3xXexX6xX62xX3xX8c3xX3xX5fxX1xX2e0xX28xX3xX28xX29xX6xX62xX3xX120xX58x117a1xX3xXf9xXc3xXdxX3xX28xX1xXdxX102xX31xX3xXbxX1xXfexX28xX3xXexX1xX7bx1361fxX28xX29xX3xX29xXdxX39xX3xXexX20xX4fexX3xX28xX1xX7bxX83cxX3xc6a4xX10xX3xX23xX39xX62xX3xX58xX1cxX28xX2bxX6xX3xX120xX58xX3xX2xX17dxX18bxX68xX3xX19axXdxXc9xX28xX3xXexX1xX1cxX19bxXdxX3xX2b4xXbxX1xX1cxX28xX10xX3xX912xX3xX67xX180xX35dxX7axX3xXf9xX3dxX3xX1xX3dxX28xX29xX3xXexX20xX20fxX23xX3xX29xXdxX32xXdxX3xXexX1xX7bxX901xX28xX29xX3xX1xX345xXbxX3xX2bxX3a7xX28xX3xX44xX1xX39xX4xX143xX0xX49xXbxX12
Lan Phương