Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ
Ngày 10/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) diễn ra tại vùng England. Cuộc gặp được cho là sẽ định hình quan hệ đồng minh Anh-Mỹ trong thế kỷ 21.
db26x14b31x13a34x10e2ex14494x16183x10093x154f7x12416xX7x1383ex14fafx15f17xfa14x10f95x16286xX5x12697xXaxee24x12e12xe339xfc6dxX4xX3x150b9x14cbdxXbxX3xXexX1x16210xdd16xe8efxX18xX3x10d09xf852xX20xX1xX3xX5xdba5xX4xX1xX3xX7x10221xX3xX18xXdx10010xX6xX3xXcxX1x16e90xX3xXexX1ex105d4xX20xX18xX3x132bexX20xX1xX3xe578x10ff3xX3xXcx110cbxX20xX18xX3xXexX1x15eb2xX20xX18xX3x10442x10fa8xX0x17be4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ef4xX10xX6x13d04xXaxX12x16464xX18xX44x1114fxX3xX2x1437cxX54x11bcaxe4bcxX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xef9exef5ax10320xXdxX7xX3x1135bxX83xX1xX20xX7xX83xX20xX3xX7x1678exX3xX4x14749xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXbxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX20xX1xX3xX43xX3bxXdxX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xX3xX88xX83xX10xX3xX82xXdxX66xX10xX20xX3xX20xX18xX6xX6cxX3xXexX84xX1exX3bxX4xX3xXexX1x13b3exfeb4xX3xX63xX15xXdxX3xX20xX18xX1xX29xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX20xX1xX3xX69xX1xX94xXd5xX3xX4x130e0xX4xX3xX20xXd4xX20xX3xX4x124d7xX20xX18xX3xX20xX18xX1xXdx1198fxXbxX3xXbxX1xXf2xXexX3xXexX84xXdx17b64xX20xX3xX20xX1x15b69xXexX3xXexX1xe50bxX3xX18xXdxX3bxXdxX3x1404bxfa44x158a9x14adexX3xX66xXdx1280cxX20xX3xX84xX6xX3xXex1237exXdxX3xX43x11fe7xX20xX18xX3x17ce4xX20xX18xX5xX6xX20xX66xddebxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXbxX3xX23xX1exX1fxX4xX3xX4xX1xX83xX3xX5xX44xX3xX7xX91xX3xX23xX29xX20xX1xX3xX1x1000cxX20xX1xX3x10328xX14xX6xX20xX3xX1xX102xX3xX23xe375xX20xX18xX3xXd5xXdxX20xX1xX3xX3fxX20xX1xfc9exX51xX52xX3xXexX84xX83xX20xX18xX3xXexX1xX117xX3x1125ex16ed7xX3xe536xX2xX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX0xXdxXd5xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd5xX7xX174xXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXbxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX20xX1xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX7xX2exX3xX18xXdxX32xX6xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xX3xX1xX15bxX20xX1xX3xdf40xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13bx128afxX6xX83xXexX1xX6xX20xX1xX1xX83xX6xX13bxX43xX20xX54xX20xX10x13135xX7xX54xX185xX2xX185x11e24xX54xX2xX120xX120xX66x175cexX6fxe34bxX2xdb9bxX185xX71xXexX230xX232xX185xX185xX5xX2xX13bx1094dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXbxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX20xX1xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX7xX2exX3xX18xXdxX32xX6xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX174xXbxX1xX83xXexX83xX174xX83xX84xXdxX18xXdxX20xX6xX5xX174xX7xX84xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xfba2xX54xX54xX4xX66xX20xXdxXd5xX18xX13bxX43xXdxX10xXexX20xX6xXd5xXbxX5xX14xX7xX13bxX43xX20xX54xXexX71xX185xX6fxX54xX14xXbxX5xX83xX6xX66xX10xX66xX54x1473exX7xXd5xX7xX6cxX54xX185xX6fxX185xX2x11d51xX6fxX71xX2d8xX2xX6fxX54xX211xXdxX66xX10xX20xX2d8xX211xX83xX84xXdxX7xX13bxX23dxXbxX18xXaxX3xX54xX12xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX82xX83xX84xXdxX7xX3xX88xX83xX1xX20xX7xX83xX20xX3xX11exXbxX1xX201xXdxX121xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xX3xX88xX83xX10xX3xX82xXdxX66xX10xX20xX13bxX3xX11exX69xX18xX14xX168xX20xX2a7xX3xX11fxX10xXexXexX6cxX3x105d8xXd5xX6xX18xX10xX7xX121xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX230xX6fxX3xX20x16ee7xXd5xX3xXexX84xX1exX3bxX4xX72xX3xX43xX44xX83xX3xX20xX18xX44xX6cxX3xX2xX22exX54xX230xX54xX2xX232xX22exX2xX72xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3x10d66xXdxX20xX7xXexX83xX20xX3xX13xX1xX14xX84xX4xX1xXdxX5xX5xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xX3xe13exX84xX6xX20xX182xX5xXdxX20xX3x11af3xX13bxX3xed7fxX83xX83xX7xX10xX43xX10xX5xXexX3xX23x1470axX3xX182x11db0xX3xX182xX117xXexX3x174b5xX63xXdxX117xX20xX3xX4xX1xX1exe758xX20xX18xX3xf6bdxX12cxXdxX3xXcxf865xX6cxX3xX3b7xX1exX3d7xX20xX18xfd05xX3xX20xX1x12e84xXd5xX3x1750axXf2xX4xX3xX5x16957xXbxX3xXexX84xX1exX3bxX4xX3xXexX84xX3f4xXexX3xXex142b6xX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xXd5xX3bxXdxX3xX7xX6xX14xX3xX13xX1xXdxX117xX20xX3xXexX84xX6xX20xX1xX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xX33fxX33fxX3xX43xX44xX3xX5xX44xX3xX4xX3d7xX3xX7x127b2xX3xX1xX15bxX20xX1xX3xXexX1xX44xX20xX1xX3x11f3axXdxdba9xX20xX3xX1xX1fxXbxX3xX15fxX14xX4dxX4xX3xX43xX44xX3xX69xX3fxXcx16d8exX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12x10bb9xX6xX14xX3xX23xX94xX72xX3xX20xX35fxXd5xX3xX2xX232xX22exX71xX72xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX38bxXdxX20xX7xXexX83xX20xX3xX13xX1xX14xX84xX4xX1xXdxX5xX5xX3xX23xX3c5xX3xX4xX94xX3xX211xX44xXdxX3xX66xXdxX125xX20xX3xX43xX35fxX20xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX7xX2exX3xX3cexX69xX18xX14xX168xX20xX3xXexXdxX117xXbxX3xX7x12066xX4xX3xX4xX1xX83xX3xX1x11a3axX6xX3xX211xX15bxX20xX1xX3e8xX3xX11exX470xXdxX20xX10xX222xX7xX3xX83xX2cexX3x16759xX10xX6xX4xX10xX121xX3xXexX12cxXdxX3xX3dbxX12cxXdxX3xX1xe88bxX4xX3xX38bxX10xX7xXexXd5xXdxX20xX7xXexX10xX84xX3xX438xX3xX51xXdxX7xX7xX83xX14xX84xXdxX3xX11exX51xX52xX121xX72xX3xXexX84xX83xX20xX18xX3xX23xX94xX3xX23xXd4xX3xX4xX3f4xXbxX3xXexX3bxXdxX3xX3cexXd5xX4dxXdxX3xX15fxX14xX6xX20xX3xX1xX102xX3xX23xX19xX4xX3xX211xXdxX102xXexX3e8xX3xX3fxX20xX1xX174xX51xX52xX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX230xX6fxX3xX20xX35fxXd5xX3xX7xX6xX14xX72xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX88xX83xX1xX20xX7xX83xX20xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xX3xX82xXdxX66xX10xX20xX3xX7xX91xX3xX18xX19xXbxX3xX20xX1xX6xX14xX3xXexX12cxXdxX3xXexX1xX44xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4xX201xX20xX18xX3xX13xX83xX84xX20xX222xX6xX5xX5xX3xX20xX3ecxXd5xX3xX211xX447xX20xX3xX211xe62exX3xX3dbxX12cxXdxX3xXcxX3e0xX6cxX3xX3b7xX1exX3d7xX20xX18xX3xX43xX44xX3xX66xX403xX3xX182xXdxX117xX20xX3xX7xX91xX3xX182xX3c8xX3xX182xX117xXexX3xXd5xX15xXexX3xXbxX1xXdxX447xX20xX3xX211xX201xX20xX3xXd5xX3bxXdxX3xX4xX37xX6xX3xX43xX35fxX20xX3xX182xXdxX102xX20xX3xX20xX35fxXd5xX3xX2xX232xX22exX2xX3xXexX3f4xXbxX3xXexX84xX14xX20xX18xX3xX43xX44xX83xX3xX4xXf2xX4xX3xXexX1xXf2xX4xX1xX3xXexX1xX4caxX4xX3xX1xXdxX102xX20xX3xX23xX12cxXdxX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xXcxX12cxXdxX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXbxX72xX3xX1xX6xXdxX3xX20xX1xX44xX3xX5xX3c5xX20xX1xX3xX23xX12cxX83xX3xX182x1556axX3xX43xX4f6xX20xX18xX3xX7xX91xX3xX20x16f6axX3xX5xX403xX4xX3xXexX12cxX83xX3xX84xX6xX3xXd5xX15xXexX3xXexX84xX3f4xXexX3xXexX403xX3xX1xX3f4xX14xX3xX23xX12cxXdxX3xX66xX29xX4xX1xX3xX13xX459xf135xX33fxX3b7xX174xX2xX232xX3xX18xXdxX4dxX20xX18xX3xX20xX1xX1exX3xX4xXf2xX4xX1xX3xXd5xX44xX3xX63xXdxX117xX20xX3xX4xX1xX1exX3d7xX20xX18xX3xX3dbxX12cxXdxX3xXcxX3e0xX6cxX3xX3b7xX1exX3d7xX20xX18xX3xX20xX35fxXd5xX3xX2xX232xX22exX2xX3xX23xX3c5xX3xX23xX1exX1fxX4xX3xX23xX29xX20xX1xX3xX1xX15bxX20xX1xX3xXexX84xX1exX3bxX4xX3xXd5xX15xXexX3xXexX84xX3f4xXexX3xXexX403xX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xXd5xX3bxXdxX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX6a2xX35fxX20xX3xXbxX1xX4d2xX20xX18xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX211xXdxX117xXexX2a7xX3xX3cexX13x12505xX20xX18xX3xX20xX1xX1exX3xX1xX6xXdxX3xX15fxX14xX4dxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX23xX3c5xX3xX5xX44xXd5xX3xX43xXdxX102xX4xX3xX4xX130xX20xX18xX3xX20xX1xX6xX14xX3xX23xX10dxX3xX3efxX3e0xX6cxX3xX66xX403xX20xX18xX3xX5xX12cxXdxX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xX7xX6xX14xX3xX13xX1xXdxX117xX20xX3xXexX84xX6xX20xX1xX3xXcxX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xXexX1xX4caxX3xX1xX6xXdxX72xX3xX3fxX20xX1xX3xX43xX44xX3xX51xX52xX3xX4xX748xX20xX18xX3xX7xX91xX3xXf2xXbxX3xX66x14fb6xX20xX18xX3xX7xX4caxX4xX3xXd5xX12cxX20xX1xX3xXexX47xX20xX18xX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX37xX6xX3xXd5xX15bxX20xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX20xX1xX32xX20xX18xX3xXexX1xXf2xX4xX1xX3xXexX1xX4caxX4xX3xXexX83xX3xX5xX3bxX20xX3xXd5xX44xX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX201xXdxX3xX23xX4dxXdxX3xXd5xX19xXexX3xX20xX18xX44xX6cxX3xX20xX6xX6cxX72xX3xXex11ad2xX3xX15fxX14xX4dxX4xX3xXbxX1xX4d2xX20xX18xX3xX43xX44xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xXexX83xX44xX20xX3xX4x16b29xX14xX3xX23xX117xX20xX3xX3efxX3e0xX6cxX3xX66xX403xX20xX18xX3xXexX84xX438xX3xX5xX12cxXdxX3xXexX4dxXexX3xX1xX3d7xX20xX3xXexX823xX3xX23xX12cxXdxX3xX66xX29xX4xX1xX3xX13xX459xX6a2xX33fxX3b7xX174xX2xX232xX3xX23xX117xX20xX3xX20xX18xX35fxX20xX3xX4xX1xX19xX20xX3xX211xXdxX117xX20xX3xX23xX47xXdxX3xX182xX1x1354axX3xX1xX3f4xX14xX13bxXaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX4e6xX1xXf2xXexX3xX211xXdxX10dxX14xX3xXexX84xX1exX3bxX4xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXbxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX20xX1xX72xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX88xX83xX1xX20xX7xX83xX20xX3xX20xX94xXdxX2a7xX3xX3cexXcxX84xX83xX20xX18xX3xX182xX1xXdxX3xX13xX1xX14xX84xX4xX1xXdxX5xX5xX3xX43xX44xX3xX3baxX83xX83xX7xX10xX43xX10xX5xXexX3xXbxX1xX201xXdxX3xX23xX4dxXdxX3xXd5xX19xXexX3xX43xX3bxXdxX3xX4xX3e0xX14xX3xX1x14898xXdxX3xX5xX44xXd5xX3xXexX1xX117xX3xX20xX44xX83xX3xX23xX10dxX3xX18xXdx168f3xXbxX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX7c4xX4xX3xX1xX168xXdxX3xX7xX6xX14xX3xXd5xX15xXexX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xXdxX117xX20xX3xXexX44xX20xX3xX182xX1xX4dxX4xX72xX3xX20xX18xX44xX6cxX3xX20xX6xX6cxX3xX4xX1xX938xX20xX18xX3xXexX6xX3xXbxX1xX201xXdxX3xXexX88fxX20xX1xX3xX23xX117xX20xX3xXd5xX15xXexX3xXexX1xXf2xX4xX1xX3xXexX1xX4caxX4xX3xX84xX112xXexX3xX182xX1xXf2xX4xX3xX20xX1xX1exX20xX18xX3xX182xX1xXfaxX20xX18xX3xX182x141bbxXd5xX3xXbxX1xX841xX20xX3xX23xXf2xX20xX18xX3xX7xX1fxX72xX3xX5xX44xXd5xX3xXexX1xX117xX3xX20xX44xX83xX3xX23xX10dxX3xX3efxX3e0xX6cxX3xX66xX403xX20xX18xX3xXexX84xX438xX3xX5xX12cxXdxX3xXexX4dxXexX3xX1xX3d7xX20xX3xXexX823xX3xX23xX12cxXdxX3xX66xX29xX4xX1xX3xX66xX83xX3xX43xXdxX84xX14xX7xX3xX470xX3fxX3baxX470xX174xX13xX83xX6a2xX174xX185xX3xX18xX3e0xX6cxX3xX84xX6xX13bxX3xX6a2xX44xX3xX182xX1xXdxX3xX4xX1xX938xX20xX18xX3xXexXfaxXdxX3xX5xX44xXd5xX3xX20xX1xX1exX3xX43xX3f4xX6cxX72xX3xX1xX1fxXbxX3xXexXf2xX4xX3xX18xXdxX32xX6xX3xX3fxX20xX1xX3xX43xX44xX3xX51xX52xX72xX3xX23xX4dxXdxX3xXexXf2xX4xX3xXexX1xX3e0xX20xX3xXexX1xXdxX117xXexX3xX20xX1xX112xXexX3xX43xX44xX3xX23xX168xX20xX18xX3xXd5xXdxX20xX1xX3xX5xX3bxX20xX3xX20xX1xX112xXexX72xX3xX7xX91xX3xX84xX112xXexX3xX15fxX14xX6xX20xX3xXexX84xX4f6xX20xX18xX3xX23xX4dxXdxX3xX43xX3bxXdxX3xXexX1exX3d7xX20xX18xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX37xX6xX3xX7xX403xX3xX47xX20xX3xX23xX29xX20xX1xX3xX43xX44xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX43xX1exX1fxX20xX18xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX13bxXaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12x13b5dxX20xX18xX3xX20xX1xX112xX20xX3xXd5xX12cxX20xX1xX2a7xX3xX3cexX13xXf2xX4xX3xXexX1xX924xX6xX3xXexX1xX14xX3f4xX20xX3xXd5xX44xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX82xXdxX66xX10xX20xX3xX43xX44xX3xXexXfaxXdxX3xX7xX91xX3xXexX1xX403xX4xX3xX1xXdxX102xX20xX72xX3xX211x13711xXexX3xX20xX18xX14xX168xX20xX3xXexX823xX3xX4xXf2xX4xX3xX18xXdxXf2xX3xXexX84xX29xX3xX43xX44xX3xXexX84xXdxX10dxX20xX3xX43xX4f6xX20xX18xX3xX4xX1xX14xX20xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX1xX938xX20xX18xX3xXexX6xX72xX3xX7xX91xX3xXexX12cxX83xX3xXexX1xX44xX20xX1xX3xX20xXd4xX20xX3xXexX201xX20xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX7xX403xX3xXbxX1xX7c4xX4xX3xX1xX168xXdxX3xXexX83xX44xX20xX3xX4xX841xX14xX3xX211xXd4xX20xX3xX43xX32xX20xX18xX13bxX3xX230xX6fxX3xX20xX35fxXd5xX3xXexX84xX1exX3bxX4xX72xX3xXcxX47xX20xX18xX3xXexX1xX4dxX20xX18xX3xX51xX52xX3xX43xX44xX3xXcxX1xX37xX3xXexX1exX3bxX20xX18xX3xX3fxX20xX1xX3xX23xX3c5xX3xX7xXf2xXexX3xX4xXf2xX20xX1xX3xX4xX130xX20xX18xX3xX20xX1xX6xX14xX3xX1xX4caxX6xX3xX1xeb01xX20xX3xXd5xX15xXexX3xXexX1exX3d7xX20xX18xX3xX5xX6xXdxX3xXexX4dxXexX3xX23xXbdexXbxX3xX1xX3d7xX20xX13bxX3xX63xXfaxXd5xX3xX20xX6xX6cxX72xX3xX4xX1xX938xX20xX18xX3xXexXfaxXdxX3xX4xX748xX20xX18xX3xX5xX44xXd5xX3xX20xX1xX1exX3xX43xX3f4xX6cxX13bxXaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX3b7xX403xX3xX182xXdxX117xX20xX72xX3xX63xXdxX117xX20xX3xX4xX1xX1exX3d7xX20xX18xX3xXd5xX3bxXdxX3xX7xX91xX3xX23xXd4xX3xX4xX3f4xXbxX3xXexX3bxXdxX3xX20xX1xX32xX20xX18xX3xXd5xX4dxXdxX3xX23xX10xX3xX66xX4f6xX6xX3xXd5xX3bxXdxX3xXd5xX44xX3xXexX1xX117xX3xX18xXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX201xXdxX3xX23xX4dxXdxX3xXd5xX19xXexX3xX20xX1xX1exX3xXexX112xX20xX3xX4xXfaxX20xX18xX3xXd5xX12cxX20xX18xX72xX3xX182xX1xX37xX20xX18xX3xX1xX83xX201xX20xX18xX3xX182xX1xX88fxX3xX1xX3f4xX14xX72xX3xX211xX201xX83xX3xX43xX102xX3xX23xX6xX3xX66xX12cxX20xX18xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX4f6xX4xX3xX43xX44xX3xX20xX18xX35fxX20xX3xX4xX1xX19xX20xX3xX23xX12cxXdxX3xX66xX29xX4xX1xX3xXexX84xX83xX20xX18xX3xXexX1exX3d7xX20xX18xX3xX5xX6xXdxX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX63xX6xXdxX3xX211xX447xX20xX3xX4xX748xX20xX18xX3xX7xX91xX3xXexX1xX201xX83xX3xX5xX14xX3f4xX20xX3xX43xXdxX102xX4xX3xX211xX201xX83xX3xX43xX102xX3xXcxX1xX924xX6xX3xXexX1xX14xX3f4xX20xX3xXcxX1xX4caxX3xX470xXf2xX14xX3xXcxX4dxXexX3xX5xX44xX20xX1xX72xX3xXd5xX438xX3xX4xX2exX6xX3xX23xXdxX3xX5xX12cxXdxX3xX211xX3ecxX20xX18xX3xX23xX1exX5c7xX20xX18xX3xX1xX44xX20xX18xX3xX182xX1xXfaxX20xX18xX3xX23xX117xX20xX3xX51xX52xX72xX3xX4xXfaxX20xX18xX3xX20xX18xX1xX102xX3xX43xX44xX3xXexX1xX1exX3d7xX20xX18xX3xXd5xX12cxXdxX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX66xX6cxXaxX12xX51xX15xXexX3xX20xX1xX94xXd5xX3xX4xXfaxX20xX18xX3xXexXf2xX4xX3xX43xX3f4xX20xX3xXexX201xXdxX3xX7xX91xX3xX23xX1exX1fxX4xX3xXexX1xX44xX20xX1xX3xX5xX3f4xXbxX3xX23xX10dxX3xX3efxX10xXd5xX3xX3efxX9afxXexX3xX43xXdxX102xX4xX3xXd5xX438xX3xX4xX2exX6xX3xX66xX14xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX18xXdxX32xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX211xX5c7xX3xX3dbxX12cxXdxX3xXcxX3e0xX6cxX3xX3b7xX1exX3d7xX20xX18xX13bxX54xX13bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xXexX1xX83xX84xXaxX12xX11exXcxXcx114b9xX6a2xX69xX54xX6a2xXdxX10xXexX20xX6xXd5x1410bxX121xX0xX54xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)