Kinh tế Anh có thể phục hồi nhờ sự rõ nét của kịch bản Brexit
Nền kinh tế Anh dường như đang sẵn sàng cho sự hồi phục trong những tháng đầu năm 2020 khi kịch bản Brexit đã rõ ràng hơn, sau khi đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2019.
31e7xa2e3x106a2x9310x72dax6fc7x5b18x3ca2x78f5xX7x7d1cx50c5x75d4xe775xe931x50c8xX5xa3f1xXax64e7x7c63xXdx9288xX1xX3xXex9177xX3x7d42xX15xX1xX3xX4x576fxX3xXexX1x8d6cxX3xXbxX1xd85cxX4xX3xX1x5c1axXdxX3xX15xX1x7cf3xX3xX7xa887xX3xa804x1013fxX3xX15x10c47xXexX3xX4xffafxX6xX3x8ce5x5086xX4xX1xX3x67e7xe60cxX15xX3x92a0xX36xX10xecbexXdxXexX0x8482xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5883xX10xX6x4b48xXaxX12xcd08xdf31xX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX15xX1xX3xX63x6b9fxX31xX15xad20xX3xX15xX1xX77xX3xaa65xX6xX15xX7axX3xX7xe032xX15xX3xX7xfd54xX15xX7axX3xX4xX1xbbc8xX3xX7xX34xX3xX1xX2cxXdxX3xXbxX1xX28xX4xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xX15xX1xca9cxX15xX7axX3xXexX1x7018xX15xX7axX3xX80x587ax5bdexX3xX15x4782xe57exX3xa476xf861xXb8xXb9xX3xX41xX1xXdxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX15xX3xX4axX36xX10xX4dxXdxXexX3xX80x618bxX3xX36xX37xX3xX36xX8axX15xX7axX3xX1xd96exX15x10311xX3xX7xX6xXb2xX3xX41xX1xXdxX3xX80xX47xX15xX7axX3xX46xX47xX90xX3xXexX1xX3exX3xX4xX3exX6xX3xXcxX1xX3exX3xXexX77xe9cbxX15xX7axX3xX4axX90xX36xXdxX7xX3x3928xX90xX1xX15xX7xX90xX15xX3xX7axXdxX8axX15xX1xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xXexX1x8affxX15xX7axX3xXexX1xXb2x10aedxX19xXexX3xXbxX1xX28xX4xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xX4xXb2x38d2xX4xX3xXex3e20xX15xX7axX3xXexXb2xX127xX24xX15xX3xX4xbd9dxX3xX1xX2cxXdxX3xXexX1xXacxX15xX7axX3xX2xXb8xX51xXb8xXb9xX2xd71bx4c35xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX0xXdxXb6xX7axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXb6xX7xfaf1xXbxX1xX90xXexX90xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX15xX1xX3xX4xX20xX3xXexX1xX24xX3xXbxX1xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xX15xX1xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX15xX3axXexX3xX4xX3exX6xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX15xX3xX4axX36xX10xX4dxXdxXexX3xX1x10d6fxX15xX1xX3xX47xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX15axX46xX6xX90xXexX1xX6xX15xX1xX1xX90xX6xX15ax72d3xX15xX51xX15xX10x6521xX7xX51xXb8xXb9xXb9xX2xX51xX2xbd89xX1fbxX63xXb8xXb9x8ec6x89a1xX200xXb9xX2xXexXb8xXb9xXb9xf5dexX5xX2xX15ax44c1xXbxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX15xX1xX3xX4xX20xX3xXexX1xX24xX3xXbxX1xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xX15xX1xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX15xX3axXexX3xX4xX3exX6xX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX15xX3xX4axX36xX10xX4dxXdxXexXaxX3xX63xX6xXexX6xX17fxXbxX1xX90xXexX90xX17fxX90xX36xXdxX7axXdxX15xX6xX5xX17fxX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xff9bxX51xX51xX4xX63xX15xXdxXb6xX7axX15axX1edxXdxX10xXexX15xX6xXb6xXbxX5xXb2xX7xX15axX1edxX15xX51xXex3ce2xXb8xXb9xX51xXb2xXbxX5xX90xX6xX63xX10xX63xX51xX4dxXbxX4xX1f2xX1edxX90xX1edxXexX51xXb8xXb9xXb8xXb9xdba0xXb9xX2xX2a8xXb9xX28exX51xXexXexX4dxX1edxX15xX2a8xX46xX36xX10xX4dxXdxXexX15axX20dxXbxX7axXaxX3xX51xX12x5b9dxX2cxX15xX7axX3xX201xXb9xX3xX46xX47xX15xX7axX3xX1bxX15xX1xX15axX3xbda5xX66xX7axXb2xX2cxX15xX274xX3xX1bx9e9cx9781xX51xXcxXcx3d59xb8eexX66x60aaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX4axXacxX90xX3xX4xXacxX90xX3xX80xXacxX15xX1xX3xX7axXdxXacxX3xX1xX8axX15xX7axX3xXexX1xXacxX15xX7axX3xX1edxX67xX3xX80xXdxX67xXb2xX3xX41xXdx1032cxX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xX63xX90xX6xX15xX1xX3xX63xX90xX3xX4xd325xX15xX7axX3xXexX127xX3xXexX1xX334xX15xX7axX3xXexXdxX15xX3xXexX8axXdxX3xX4xX1x347exX15xX1xX3x67e5xX60x745dxX3xa0adxX6xX36xX41xXdxXexX3xX1edxX8axX3xX2e4xXdxX322xX15xX3xX4xXb2xX15xX7axX3x8637xX15xX7axX3xfc62xX1xX6xX36xXexX10xX36xX10xX63xX3xX34fxX15xX7xXexXdxXexXb2xXexX10xX3xX90x110d9xX3xX2dfxX36xX90xX4xXb2xX36xX10xXb6xX10xX15xXexX3xde86xX3xX351xXb2xXbxXbxX5xX127xX3xX2d5xX36bxX34fxX2dfxX351xX2e6xX3xX4xX334xX15xX7axX3xX46x6932xX3xX4xX1xX90xX3xXexX1x4b8dxX127xX3xX15xX7axX8axX15xX1xX3xX63xX42xX4xX1xX3xX1edxX28xX3xX4xX3exX6xX3xX1bxX15xX1xX3xX7axXdxXa6xX3xX13cxX15xX3xX80xX42xX15xX1xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xXexX1xXacxX15xX7axX3xX2xXb8xX51xXb8xXb9xX2xX159xXdfxX3xX7axXdxXa6xX6xX3xX46xX3a4xXdxX3xX4xX47xX15xX1xX3xX5xX77x3b5fxX15xX7axX3xX80xXddxX15xX3xX1xX8axX15xX7axX3xXexXb5xX15xX7axX3xX1edxX8axX3xX4xX1x9972xX3xX7xX3a4xX3xX5x9fe7xX4xX3x10db8xXb2xX6xX15xX3xXexXb5xX15xX7axX3xX5xf63axX15xX3xXb6xX367xX4xX3xX4xX6xX90xX3xX15xX1xX3acxXexX3xX2xX201xX3xXexX1xXacxX15xX7axX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX36bxX1xX40dxX3xX7xX3a4xX3xX15xX1xX8axX3xX416xXb2xX47xX15xX3xX5xf1a6xX3xXb6xXb2xX6xX3xX1xX8axX15xX7axX3xX2d5xX2dfxX353xX34fxX2e6xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xX5x7ec5xX15xX1xX3xX1edxX34xX4xX3xX63xX42xX4xX1xX3xX1edxX28xX3xX80xXd2xX3xXexXb5xX15xX7axX3xXexb379xX3xXb6xX367xX4xX3x631fxX159xXdfxX209xX3xX80xXdxX24xXb6xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xXexX1xXacxX15xX7axX3xX2xX2xX51xXb8xXb9xX2xX159xX3xX5xX421xX15xX3xX201xXb9xX3xX80xXdxX24xXb6xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xXexX1xXacxX15xX7axX3xX2xXb8xX51xXb8xXb9xX2xX159xX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX353x10a1bxX4xX3xX63x5c4cxX3xX4xX1xX40dxX3xX7xX3a4xX3xX15xX8axX127xX3xX4xX1xX40dxX3xX15xfbe3xXb6xX3x56e9xX3xXb6xX367xX4xX3xXbxX1x579fxX15xX3xX80xX42xX15xX1xX3xX7axXdxXa6xX6xX3xXexXb5xX15xX7axX3xXexX36xX77xX504xX15xX7axX3xX1edxX8axX3xX7xXb2xX127xX3xX7axXdxX47xXb6xXdfxX3xX7xX90xX15xX7axX3xX7xX34xX3xX5xX413xX4xX3xX416xXb2xX6xX15xX3xX4xX47xXdxX3xXexX1xXdxX322xX15xX3xX46xXacxX90xX3xX1xXdxX322xXb2xX3xXexX36xXdxX24xX15xX3xX1edx6f4fxX15xX7axX3xX7xXacxX15xX7axX3xX7xX3exX6xX3xX4xX1xX90xX3xX15xX67xX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX2e3xX367xX3xX7xX504xX3xX7xX77xXddxX15xX7axX3xXb6xX4efxXdfxfe2bxX3xX41xX1xXdxX3xXb6xX8axX3xX5xX478xX15xX1xX3xX1edxX34xX4xX3xX63xX42xX4xX1xX3xX1edxX28xX3xX4xX1xXdxX19xXb6xX3xX41xX1xX90xX47xX15xX7axX3xX200xXb9xe329xX3xX15xX67xX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX15xX1xX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX351xX34xX3xXbxX1xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xX41xX1xXdxX421xXb6xX3xXexX3a4xX15xX3xX1edxX67xX3xX7xX3a4xX3xX1edxXdxX322xX4xX3xX5xX8axXb6xX3xXb6xX100xXdxX3xXexX413xX90xX3xX36xX6xX3xX4x734dxX15xX7axX3xX5xX8axX3xXexX34bxX15xX3xX1xXdxX322xXb2xX3xX41xX1xXacxX4xX3xX4xX1xX90xX3xXexX1xX3acxX127xX3xX80xXdxX67xXb2xX3xX41xXdxX322xX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xX63xX90xX6xX15xX1xX3xXexX413xXdxX3xX1bxX15xX1xX3xX4xX20xX3xX4dxXb2xX3xX1xX77xX100xX15xX7axX3xXexX3a4xXexX3xX5xX421xX15xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xX15xX1xXa6xX15xX7axX3xXexX1xXacxX15xX7axX3xXexX100xXdxX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xb7c6xX15xX7axX3xXcxXdxXb6xX3xX353xX90xX90xX36xX10xXdfxX3xX2dfxX1xX20xX3xea78xXdxXacxXb6xX3xX80xX3a4xX4xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX3exX6xX3xX34fxX60xX351xX3xX353xX6xX36xX41xXdxXexXdfxX3xX4xX1xX90xX3xX46xXdxX19xXexX3xXexX50cxXb6xX3xX5xX460xX3xX4xX3exX6xX3xX4xXacxX4xX3xX63xX90xX6xX15xX1xX3xX15xX7axX1xXdxX322xXbxX3xX80xX77xX3f6xX4xX3xX4xX47xXdxX3xXexX1xXdxX322xX15xX3xX41xX1xXdxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX47xX15xX3xX4axX36xX10xX4dxXdxXexX3xXexX36xX504xX3xX15xX421xX15xX3xX36xX37xX3xX15xX3axXexX3xX1xXddxX15xX3xX1edxX8axX3xX46xX3a4xXdxX3xX4xX47xX15xX1xX3xX4xX1xX34bxX15xX1xX3xXexX36xX42xX3xX4xX60axX15xX7axX3xX63x1083fxX3xX63xX34xX3xX80xX90xXacxX15xX3xX1xXddxX15xX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xXcxX1xX3exX3xXexX77xX100xX15xX7axX3xX10axX90xX1xX15xX7xX90xX15xX3xX80xXd2xX3xX7axXdxX8axX15xX1xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xXexX1xX120xX15xX7axX3xXacxXbxX3xX80xX47xX90xX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xX4xXb2xX138xX4xX3xXexX13cxX15xX7axX3xXexXb2xX127xX24xX15xX3xX4xX147xX3xX63xXdxX72fxX15xX3xX36xX6xX3xX1edxX8axX90xX3xX15xX7axX8axX127xX3xX2xXb8xX51xX2xXb8xX51xXb8xXb9xX2xX159xXdfxX3xXb6xX138xXexX3xX41xX19xXexX3xX416xXb2xX47xX3xX4xX1xX90xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX334xX15xX7axX3xXbxX1xXacxX3xX1edxe6d0xX3xXexX1xX19xX3xX46xX19xX3xXexX120xX4xX3xX4xX1xX34bxX15xX1xX3xXexX36xX42xX3xX7xXb2xX3a4xXexX3xX46xX6xX3xX15xXb5xXb6xX3xX416xXb2xX6xX3xX1edxX8axX3xX4xX20xX3xXexX1xX24xX3xX80xX77xX6xX3xX15xX77xX100xX4xX3xX1bxX15xX1xX3xX36xX6xX3xX41xX1xf5f5xXdxX3x4f62xXdxX421xX15xX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX50cxXb2xX3xd04cxXb2xX3xX2d5xdd0fxec64xX2e6xXdfxX3xX1xX6xX127xX3xX4x101f5xX15xX3xX7axX55dxXdxX3xX5xX8axX3xX4axX36xX10xX4dxXdxXexXdfxX3xX1edxX8axX90xX3xX15xX7axX8axX127xX3xX209xX2xX51xX2xX51xXb8xXb9xXb8xXb9xX3xX15xX1xX77xX3xX63xX34xX3xX41xXdxX19xX15xX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX1bxX15xX1xX3xX7x3a83xX3xX1edx8b81xX15xX3xX15xX501xXb6xX3xX5xX413xXdxX3xXexX36xX90xX15xX7axX3xX4xXacxX4xX3xXexX1xX817xX6xX3xXexX1xXb2x96acxX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX3exX6xX3xX82dxX82exXdfxX3xX46xX6xX90xX3xX7axX2cxXb6xX3xX1edxXdxX322xX4xX3xXb6xXdxX19xX15xX3xXexX1xXb2xX19xX3xX4xX1xX90xX3xXexX1xX42xX3xXexX36xX77xX31xX15xX7axX3xX4xX1xXb2xX15xX7axX3xX1edxX8axX3xX5xXdxX421xX15xX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX1xX47xXdxX3xX416xXb2xX6xX15xX3xX4xX1xX90xX3xX80xX19xX15xX3xX4xXb2xX3a4xXdxX3xX15xXb5xXb6xX3xXb8xXb9xXb8xXb9xX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xXcxX36xX90xX15xX7axX3xXexX1xX31xXdxX3xX7axXdxX6xX15xX3xX80xX20xXdfxX3xX334xX15xX7axX3xX10axX90xX1xX15xX7xX90xX15xX3xX1xX127xX3xX1edxX55dxX15xX7axX3xX7xX882xX3xX41xX460xX3xX41xX19xXexX3xXb6xX138xXexX3xXexX1xX817xX6xX3xXexX1xXb2xX8a2xX15xX3xXexX1xX77xXddxX15xX7axX3xXb6xX413xXdxX3xXexX90xX8axX15xX3xX63xXdxX322xX15xX3xX1edxX100xXdxX3xX82dxX82exX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX90xX63xX127xXaxX12xX353xX4ebxX4xX3xX63xX4efxX3xXexX1xX6xXb6xX3xX1edxX55dxX15xX7axX3xX80xX20xX3xX80xX77xX3f6xX4xX3xX15xX1xXdxX67xXb2xX3xX4xX1xXb2xX127xX421xX15xX3xX7axXdxX6xX3xX80xXacxX15xX1xX3xX7axXdxXacxX3xX5xX8axX3xX416xXb2xXacxX3xX5xX413xX4xX3xX416xXb2xX6xX15xXdfxX3xX15xX1xX77xX15xX7axX3xX41xX19xXexX3xX416xXb2xX47xX3xX46xXb1xXb2xX3xX4xX147xX3xXexX36xX421xX15xX3xX34bxXexX3xX15xX1xX3acxXexX3xX80xXd2xX3xXb6xX6xX15xX7axX3xX5xX413xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX15xX3axXexX3xX1edxX67xX3xXexX77xXddxX15xX7axX3xX5xX6xXdxX3xXexX36xX77xX100xX4xX3xXb6xX120xXexX3xX4xX3exX6xX3xX15xX77xX100xX4xX3xX1bxX15xX1xX15axX51xX15axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXb2xXexX1xX90xX36xXaxX12xX2d5xXcxXcxX2e3xX2e4xX66xX51xX2e4xXdxX10xXexX15xX6xXb6xc9b1xX2e6xX0xX51xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)