Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch hành động khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch hành động khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.
c295xc72dx11011x14969xf138x13559xe4a1x15567x140e8xX7xefb2x11c16x1003exfd38x11366x14286xX5xd69cxXax13a44xX0x112d2xX12xeaa6xX6xc63bxX3xXcxX1x135e6x15980xX18x14e75xX3xef5ex101c2xX3xXcxc974xX18xX1xX3xce2axec94xX3xX4xX1x12687xX3x15b9fxX3xeefdxXdx13bfbxX18xX3xX21x138efxX2exX3xf779xX34xX3xX1xX2exd4ddxX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3x146eax13902xX18xX1fxX3xX32xX1x10a67x10419xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xe23fxX3xXexX1x10b0fxX4xX3xX1xXdx10b21xX18xX3xdfb3xX1fxX1x13ebfxX3x13e63xX51xX2axX34xXexX3xd610xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xf1efxX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xcccaxX18xX3xXexX1x150d1xX3xd195x14be3xX8dxX0xcca0xX14xX12xX0xX91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe959xX10xX6xe393xXaxX12xX65xX1fxX38xX2axX3x12beexe17cx15234xdd20x14930xX3xXa7xX1cx11067xXdxX3xX7xX5dxX3xX4xX1xX29xX3xXex108f8x1156fxX3xX4xX29xX6xX3xX49xe8a0xX18xX1fxX3xX4xX1xfb9cxX3xX70x12c46xX3xXcxXc2xcdf3xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxXb3xX3xcc74xX2axX3xX21xXdxd75exX18xX3xXcxXc2xX51xX18xX1fxX3xX1cxdeffxX18xX1fxX3xX70xX79xX18xX1fxXb3xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axXb3xX3x15661xX1xX29xX3xXexX68xX4xX1xX3xXa4xX70xX65x154d4xX3xXexX25xX18xX1xXb3xX3xXcxXc2xX1cx1515bxX18xX1fxX3xX49xX2exX38xX18xX3xX70xX16xfb7dxXa4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa4x13988xX6xXb3xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49x116d2xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdx139a7xX51xX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xX32xX1xX59xX4x10386xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdx11825xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxd5bdxXdxXa7xXexX1xc6afxX3x13c42xcaf5xX218xXbx13955x104b4xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2x149d4xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2x10c25xXb0xXa7xX251xX2xXb0xXafxX217xX218xX2xXexX2xX218xX217xXb0xXb0xX5xX218xX1dex12d8exXbxX1fxe77bxXc2xX9xX227xX251xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xX4xX1xX29xX3xXexXc2xXc3xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX116xX5dxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX4xX13bxX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX215xX3x12465xX40xXdxX3xXcxX1xX34xX3xX65xX1fxX51xX2axXe6xX18xXb3xX3xfdb0xX1xX13bxX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexXc2xX5dxX4xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX21cxX3xX70xXd3xX3xd818xXdxX18xX1xX3xXcxX51x14af4xX18xXb3xX3xX39cxX1xX13bxX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axXb3xX3xX10axX1xX29xX3xXexX68xX4xX1xX3x155c5xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX21cxX3xXcxXc2xX68xX18xX1xX3xXcxX51xX3c6xX18xX3x12f4dxXdxX18xX1xXb3xX3xX39cxX1xX13bxX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX21cxX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xXe1xX2axX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axXb3xX3xX39cxX1xX13bxX3xX10axX1xX29xX3xXexX68xX4xX1xX3xXa4xX70xX65xX116xXb3xX3xX39cxX1xX13bxX3xX10axX1xX29xX3xXexX68xX4xX1xX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX21cxX3xX5xX156xX18xX1xX3xX49xX40xX2exX3xe6d5xe4cexX18xX3xXbxX1xe340xX18xX1fxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axXb3xX3xXa4xX70xX65xX116xXb3xX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX1f6xX4axXexX3xX7x14213xX3xX7xX121xXb3xX3xX18xX1fxX38xX18xX1xX3xX4xX3c6xXbxX3xXexX25xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xfe82xXb2xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX2xX227xX2xXex11c3axX227xXafxXb0xX4ffxX5xX218xX1dexX264xXbxX1fxX267xXc2xX9xX2xXb0xX227xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX4ffxXb2xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xXbxX1xX59xXexX3xX14xXdxe5cexX51xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX1f6xX40xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX39cxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX1f6xX40xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xX1fxX1xXdxX3xX18xX1x131b0xX18xXb3xX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xX4xX6xX2exX3xX21xX38xX3xXexXc2xX50xX18xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xX4xX79xX1f6xX3xXf0xX18xX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX5xX156xX18xX1xX3xX49xX40xX2exX3xXexX25xX18xX1xXb3xX3xX4xX3c6xXbxX3xX29xX2axXb3xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX6axX51xX2axX1c3xX18xXb3xX3xXe1xX2axX3xX14xX6xX18xX3xX3bfxXcxXcxX12cxX3xX4xX59xX4xX3xX4xX3c6xXbxXb3xX3xX5xX5dxX4xX3xX5xX1cxe2eexX18xX1fxX3xX21xeeb8xX3xXexXc2xX6xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX4xX59xX4xX3xXexX86xX18xX1fxX3xX5xXb7xXbxX3xX65xX1xX50xX18xX3xXa7xX50xX18xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX6axX51xX6xX3xX49xX156xX3xX18xXd3xX3xX5xX5dxX4xX3xX32xX1x1098dxX4xX3xXbxX1xX22xX4xX3xX32xX1xX13bxX3xX32xX1xX478xX18xXb3xX3xXex13258xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX10axX51xX4axX4xX3xX14xX86xX51xX3xX4xeef8xX3xX49xX40xXdxX3xX14xXdxX628xX51xX3xX12cxX51xX4a2xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX32xX1xX13bxX6xX3xX8dxX477xX3xX21xX38xX3xX49xX40xXdxX3xX14xXdxX628xX51xX3xXa4xX70xX65xX116xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX3c6xXbxX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX32xe452xX3xXafxX218xXafxX2xXb1xXafxX218xXafxX534xX3xXexXc2xXe6xX18xX3xX49xX68xX6xX3xX14xX38xX18xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX4x14918xX18xX1fxX3xXc2xX3c6xXexX3xXexX4a2xXexX3xX49x13feaxXbxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX18xXe6xX51xX3xXc2x124d1xX3xX49xX50xX2axX3xX5xX38xX3xX10axX51xX4axX4xX3xX14xX86xX51xX3xX4xX77cxX3xX4xX13bxX3xXex13529xX3xX5xX62xX3xX4xX77cxX3xXexXc2xXdxX3xX49xXdxX3xX14xX86xX51xX3xX4xX6xX2exX3xX18xX1xX3c6xXexX3xXexef55xX3xXexXc2xX1cxXb7xX4xX3xX49xX34xX18xX3xX18xX6xX2axXb3xX3xX21xXb7xXdxX3xX4ffxX4ffxXb3xXb0xX2xca86xX3xX4xX77cxX3xXexXc2xXdxX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xXexX2exX38xX18xX3xXexX25xX18xX1xX3xX49xX156xX3xX49xXdxX3xX14xX86xX51xX21cxX3xX32xX34xXexX3xX6axX51xX79xX3xX32xXdxX628xX1f6xX3xXbxX1xXdxX34xX51xX3xX7xXf0xX3xX14xX4axX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX3c6xX2axX3xX4xX59xX4xX3xX8bxX18xX1fxX3xX4xX77cxX3xX21xXdxXe6xX18xX3xXexXc2xf119xX18xX1fxX3xX4xX77cxX3xX70xX16xX12cxXa4xX3xX21xX38xX3xX49xX40xXdxX3xX14xXdxX628xX51xX3xXa4xX70xX65xX116xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX3c6xXbxX3xX49xX1c3xX51xX3xX4xX13bxX3xX7xX4a2xX3xXbxX1xXdxX34xX51xX3xXc2xX3c6xXexX3xX4xX6xX2exX21cxX3xX7xX4a2xX3xX49xXf0xX18xX3xX21xX68xX3xX14xX86xX51xX3xXexX1xXdxX34xX51xX3xX1xX2ex10da7xX4xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX14xX86xX51xX3xX14xX76bxX3xX7xX51xX18xX1fxX3xXexX1xX3c6xXbxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xXexX855xX3xXexXc2xX1cxXb7xX4xX3xX49xX34xX18xX3xX18xX6xX2axX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX712xX18xX1fxX3xX14xXdxX628xX51xX3xXa7xX1cxXf0xX18xX1fxX3xX4xX59xX4xX3xX4xX3c6xXbxXb3xX3xX18xX1fxX38xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX65xX1xX50xX18xX3xXa7xX50xX18xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xXexX25xX18xX1xX3xX49xX156xX3xXexX69bxXbxX3xXexXc2xX51xX18xX1fxX3xX5xX38xX1f6xX3xXexX4a2xXexX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xXexX59xX4xX3xXbxX1xX47dxX18xX1fxX3xX4xX1xX4a2xX18xX1fxX3xXa7xX68xX4xX1xX3xX10ax10338xX477xX8exX116xXb1xX2xX4ffxX3xX21xXb7xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX86xX18xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX5xXdxX62xXexXb3xX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX5xX38xX1f6xX3xX7xX59xX18xX1fxX3xXexX40xX2exXb3xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX2exX40xXexXb3xX3xX1xXdxX62xX51xX3xX6axX51xX79xX1dexX3xX116xX2exX3xX49xX13bxXb3xX3xX1f6xX91bxX4xX3xXa7xd8b5xX3xXexXc2xXe6xX18xX3xX49xX68xX6xX3xX14xX38xX18xX3xX49xX156xX3xX4xX13bxX3xX4xX6xX3xXa7xX1cxXf0xX18xX1fxX3xXexXd0xX18xX1xX3xX21xXb7xXdxX3xX10axX9ddxX477xX8exX116xXb1xX2xX4ffxXb3xX3xX18xX1xX1cxX18xX1fxX3xX4xX1xX8c7xX18xX1fxX3xXexX6xX3xX49xX156xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xXdxX62xX18xX3xX7xXb7xX1f6xXb3xX3xXexXc2xX51xX2axX3xX21xX34xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xXb3xX3xX14xX6xX2exX3xX21xX50xX2axX3xX32xX1xX4a2xX18xX1fxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX91bxXexX3xX4xX1xe4e4xXb3xX3xX32xX1xX7ddxX18xX1fxX3xX49xX628xX3xXa7xX68xX4xX1xX3xX14xX62xX18xX1xX3xX5xX50xX2axX3xX5xX6xX18xX3xXc2xX4axX18xX1fxXb3xX3xX1xX40xX18xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX3c6xXbxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xXexX1xXdxX62xXexX3xX1xX40xXdxX3xX21xX38xX3xXexX40xX2exX3xX49xXdxX1c3xX51xX3xX32xXdxX62xX18xX3xX76bxX18xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX49xX628xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX4xX59xX4xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb1xX3xX21bxX156xX3xX1xX4axXdxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX477xX1c3xX3xX18xX1x120f0xX18xX1fxX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX5xX86xX18xX3xX18xX38xX2axXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xX18xX3xX1f6xX40xX18xX1xX215xX3xX70xX50xX2axX3xX5xX38xX3xX18xX1xXb5dxX18xX1fxX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xXc2xX3c6xXexX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxXb3xX3xX18xX1x1516bxX1f6xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX22xX4xX3xXexX1xX628xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX13bxX6xX3xX49xX628xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX13bxX18xX1fxX3xX49xX1cxX6xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXb3xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX32xX7b8xX3xXafxX218xXafxX218xXb1xXafxX218xXafxXb2xX3xX49xXdxX3xX21xX38xX2exX3xX4xX51xX4axX4xX3xX7xX4a2xX18xX1fxX1dexX3xX116xX2exX3xX21xX69bxX2axXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49xX1c3xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexXc2xX5dxX4xXb3xX3xXe1xX2axX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX21xX38xX3xX4xX59xX4xX3xX49xX40xXdxX3xX14xXdxX628xX51xX3xXexX1xX6xX1f6xX3xXa7xX5dxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xXexX69bxXbxX3xXexXc2xX51xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxXe6xX18xX3xX4xX8bxX51xX3xXexX38xXdxX3xX5xXdxX62xX51xXb3xX3xXexX1xX79xX2exX3xX5xX51xX69bxX18xX3xXa7xX50xX18xX3xX4xX1xX29xXb3xX3xX49xX13bxX18xX1fxX3xX1fxX13bxXbxX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xX49xX628xX3xX1xX2exX38xX18xX3xX4xX1xX25xX18xX1xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xXexXc2xXc3xX18xX1xXb3xX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xX227xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX227xX218xXafxXexXb2xX4ffxXafxX4ffxX251xX5xX218xX1dexX264xXbxX1fxX267xXc2xX9xXafxXb2xX534xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX39cxX1xX13bxX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexXc2xX5dxX4xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX38cxX40xXdxX3xXcxX1xX34xX3xX65xX1fxX51xX2axXe6xX18xX3xXbxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX10axX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX21xX1c3xX3xX18xX1fxX1xXdxXe6xX18xX3xX4xX8bxX51xXb3xX3xX8bxX18xX1fxX3xXa7xX22xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX4xX1xX51xX2axX628xX18xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xXb1xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xX21cxX3xX4xX1xX29xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX1xX6xX1f6xX3xX1fxXdxX6xX3xX10axX51xX4axX4xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1f6xX40xX18xX1fxX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xXexX1cxX3xXbxX1xX22xX4xX3xX21xX22xX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb1xX3xX21bxX156xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX14xX1c3xX18xX3xX21xXb5dxX18xX1fxXb3xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX49xX2exX40xX18xX3xXafxX218xXafxX2xXb1xXafxX218xXafxXb2xX3xXa7xX2exX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xXb3xX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexXc2xX5dxX4xXb3xX3xXe1xX2axX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xXc2xXbd9xX18xX1fxX215xX3xX65xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxXb3xX3xX4xX1xX3c6xXexX3xX5xX1cxX70dxX18xX1fxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX4xX1xX51xd5c4xX18xX3xX14xX68xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xXbxX1xX51xXb3xX3xX14xX59xX1f6xX3xX7xX59xXexX3xX21xX38xX2exX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xX227xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX534xX218xX4ffxXexXb0xXafxX4ffxX227xX2xX5xX218xX1dexX264xXbxX1fxX267xXc2xX9xX2xX217xX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX10axX1xX29xX3xXexX68xX4xX1xX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX70xXd3xX3xX3bfxXdxX18xX1xX3xXcxX51xX3c6xX18xX3xXbxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xXcxX51xX2axX3xX18xX1xXdxXe6xX18xXb3xX3xX4xX59xX4xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX4xX712xX18xX1fxX3xX4xX1xX2exX3xXc2xXbd9xX18xX1fxX3xXbxX1xX86xX18xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xXb3xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX21xX22xX3xX49xX6xX18xX1fxX3xX18xX91bxX18xX1fxX3xX21xX1c3xX3xX21xX3c6xX18xX3xX49xX1c3xX3xX8bxX18xX1fxX3xXa7xX22xX18xX1fxX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xXb1xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xXb3xX3xX21xXdxX62xX4xX3xX18xX1fxX1xXdxXe6xX18xX3xX4xX8bxX51xX3xX21xX38xX3xX4xX1xX51xX2axX628xX18xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX49xX91bxXexX3xXc2xX6xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xX1dexX3xX116xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX4xX712xX18xX1fxX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX628xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX7xX5dxX3xX4xX1xX29xX3xX49xX4axX18xX1fxXb3xX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX1xX6xX1f6xX3xX1fxXdxX6xX3xX10axX51xX4axX4xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1f6xX40xX18xX1fxX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xXexX1cxX3xXexX1xX10xX2exX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX86xX18xX3xX4xX29xX6xX3xXcxXc2xX51xX18xX1fxX3xX1cxXf0xX18xX1fxX1dexX3xX10axX59xX4xX3xX18xX1xX13bxX1f6xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX21xX22xXb3xX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX14xX6xX2exX3xX6axX51xX59xXexX3xX4xX59xX4xX3xX5xcbb2xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xXb3xX3xX18xX1xX1cxX18xX1fxX3xX4xX712xX18xX1fxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX4xX13bxX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xXexX50xX1f6xXb3xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xX49xXdxX628xX1f6xXb3xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX5xX5dxX6xX3xX4xX1xXd7xX18xX3xX49xX8c7xX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX49xX628xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX7xX5dxX3xXexX40xX2exX3xXc2xX6xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX5xX5dxX4xX3xX4xX1xX2exX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX116xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX4xX712xX18xX1fxX3xX4xX86xX18xX3xX5xX38xX1f6xX3xXc2xX81fxX3xX21xX6xXdxX3xXexXc2xX47dxX3xX4xX29xX6xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX5xX38xX3xXexXc2xX51xX18xX1fxX3xXexX50xX1f6xX3xX4xX29xX6xX3xX49xX76bxXdxX3xX1f6xXb7xXdxX3xX7xX59xX18xX1fxX3xXexX40xX2exXb3xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX7xX59xX4xX1xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX18xX1fxX51xXcaxX18xX3xX18xX1xX50xX18xX3xX5xX5dxX4xX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xXb1xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXbxX1xXa39xX3xX1xX70dxXbxX3xX21xXb7xXdxX3xXexX1xX5dxX4xX3xXexXdx13ec9xX18xX1dexX3xX3bfxX4axXexX3xX7xX4a2xX3xX4xX1xX25xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xX3xX49xX1cxX6xX3xXc2xX6xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX5xX38xX3xX4xX1xX25xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX1f6xXb7xXdxXb3xX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX32xXe6xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xX3xX49xX628xX3xX21bxX59xX4xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xXbxX1xXa39xX3xX1xX70dxXbxX3xX4xX1xX2exX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX49xX2exX40xX18xX3xXexXb7xXdxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xX227xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX251xX251xX217xXexX2xX218xXafxX534xX2xX5xX218xX1dexX264xXbxX1fxX267xXc2xX9xX217xXb0xX217xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xXbxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xX32xX34xXexX3xX5xX51xX69bxX18xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX39cxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xX32xX34xXexX3xX5xX51xX69bxX18xX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX18xX38xX2axXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xX18xXe6xX51xX3xXc2xX81fxX215xX3xX3bxX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX21xX1c3xX3xX18xX1fxX1xXdxXe6xX18xX3xX4xX8bxX51xXb3xX3xX8bxX18xX1fxX3xXa7xX22xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX4xX1xX51xX2axX628xX18xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xXb1xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xX21cxX3xX4xX1xX29xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX1xX6xX1f6xX3xX1fxXdxX6xX3xX10axX51xX4axX4xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1f6xX40xX18xX1fxX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xXexX1cxX3xXbxX1xX22xX4xX3xX21xX22xX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb1xX3xX21bxX156xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX14xX1c3xX18xX3xX21xXb5dxX18xX1fxX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX227xX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX49xX156xX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxX3xX21bxX59xX4xX3xX49xX68xX18xX1xXb3xX3xX32xX34xX3xXexX1xX855xX6xX3xX21xX38xX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX477xX8exX8exX8exX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xX4xX6xX2exX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX49xX156xX3xX4xX1xX25xX3xX49xX40xX2exX3xX4xX59xX4xX3xX7xX121xXb3xX3xX18xX1fxX38xX18xX1xX3xX5xXdxXe6xX18xX3xX6axX51xX6xX18xX3xX4xX1xX29xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX4xX1xX51xX10d5xX18xX3xX14xX68xX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX32xX1xX59xX3xX7xXb7xX1f6xX3xX21xX38xX3xXexX1cxXf0xX18xX1fxX3xX49xX4a2xXdxX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xXbxX1xX51xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xXf0xX3xX14xX79xX18xX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX21xXb7xXdxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX3xXcxX51xX2axX3xX18xX1xXdxXe6xX18xXb3xX3xX49xX50xX2axX3xX5xX38xX3xX21xX3c6xX18xX3xX49xX1c3xX3xX32xX1xX13bxX3xX21xX38xX3xX4xX13bxX3xX18xX1xXb5dxX18xX1fxX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xXc2xX3c6xXexX3xX1f6xXb7xXdxXb3xX3xX18xXe6xX18xX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX22xX4xX3xX14xX76bxX3xX7xX51xX18xX1fxXb3xX3xX1xX2exX38xX18xX3xX4xX1xX25xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX39cxX1xX86xX18xX3xX1f6xX22xX4xX3xX49xXd0xX4xX1xXb3xX3xX2axXe6xX51xX3xX4xX86xX51xX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX14xX59xX1f6xX3xX7xX59xXexX3xX21xX38xX2exX3xX10axX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxX3xX21xX38xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xXexX2exX38xX18xX3xX6axX51xX4a2xX4xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8exX8exX3xX4xX29xX6xX3xX70xX79xX18xX1fxX1dexX3xX39cxX1xX86xX18xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX4xX1xX51xX18xX1fxX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX18xX1xX1cxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX49xX156xX3xX49xX1c3xX3xX4xX69bxXbxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX477xX1c3xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX21xX22xXb3xX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxXb3xX3xX4xX86xX18xX3xX21bxX59xX4xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xXb3xX3xX1xX70dxXbxX3xX5xX30xX3xX4xX79xX3xX227xX3xX18xX4axXdxX3xX1xX38xX1f6xX3xX5xX38xX3xX18xX1fxX1xXdxXe6xX18xX3xX4xX8bxX51xXb3xX3xX8bxX18xX1fxX3xXa7xX22xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX4xX1xX51xX2axX628xX18xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xXexXdxX34xX18xX3xX14xX4axX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xXb1xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xX1dexX3xXb0xX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX3xX4xX86xX18xX3xXexX69bxXbxX3xXexXc2xX51xX18xX1fxX3xXexX40xX2exX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX7xX758xXbxX3xX21bxX34xXbxX3xX5xX40xXdxX3xXexX1xX8bxX3xXexX5dxXb3xX3xX49xX79xX1f6xX3xX14xX79xX2exX3xX1xX70dxXbxX3xX5xX30xXb3xX3xX5xX2exX1fxXdxX4xX1dexX3xX70xXcaxX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxXb3xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX21bxX59xX4xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX49xX8c7xX18xX1fxX3xX21xX6xXdxX3xXexXc2xX47dxXb3xX3xXexXc2xX59xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX628xXb3xX3xX1fxXcaxX1f6xX3xX4xXf0xX3xX6axX51xX6xX18xX3xX18xX1xX38xX3xX18xX1cxXb7xX4xXb3xX3xX4xX59xX4xX3xX49xXf0xX18xX3xX21xX68xX3xX7xX5dxX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxXb3xX3xX4xX59xX4xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX21xX38xX3xX18xX1fxX1cxX1dxXdxX3xXa7xX50xX18xX1dexX3xXcxXc2xX2exX18xX1fxX3xX49xX13bxXb3xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX5xX38xX3xXexXc2xX51xX18xX1fxX3xXexX50xX1f6xX3xX4xX29xX6xX3xX49xX76bxXdxX3xX1f6xXb7xXdxX3xX7xX59xX18xX1fxX3xXexX40xX2exX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX10axX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX4xX13bxX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX1xXdxX62xX51xX3xX6axX51xX79xX3xX49xX628xX3xX1xX51xX2axX3xX49xX4axX18xX1fxX3xXexX4a2xXexX3xX4xX59xX4xX3xX18xX1fxX51xXcaxX18xX3xX5xX5dxX4xX3xX4xX1xX2exX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX3xX18xX38xX2axXb3xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX49xX13bxX3xX18xX1fxX51xXcaxX18xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xXexX855xX3xX18xX1fxX50xX18xX3xX7xX59xX4xX1xX3xX18xX1xX38xX3xX18xX1cxXb7xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX1f6xX6xX18xX1fxX3xXexXd0xX18xX1xX3xXa7x11740xX18xX3xXa7xX758xXexXb3xX3xX32xXd0xX4xX1xX3xX4xX86xX51xX21cxX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX6axX51xX79xX18xX3xX5xX30xXb3xX3xX7xX77cxX3xXa7xX22xX18xX1fxX3xX1xXdxX62xX51xX3xX6axX51xX79xX3xX18xX1fxX51xXcaxX18xX3xX5xX5dxX4xXb3xX3xXexXc2xX59xX18xX1xX3xXa7xX38xX18xX3xXexXc2xX79xXdxXb3xX3xX5xX156xX18xX1fxX3xXbxX1xXd0xX1dexX3xX10axX59xX4xX3xX49xX1c3xX3xXexX38xXdxXb3xX3xX49xX1c3xX3xX59xX18xX3xX18xX1fxX1xXdxXe6xX18xX3xX4xX8bxX51xXb3xX3xX8bxX18xX1fxX3xXa7xX22xX18xX1fxXb3xX3xX4xX1xX51xX2axX628xX18xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX32xX1xX2exX6xX3xX1xXd7xX4xX3xXb1xX3xX32x1369dxX3xXexX1xX51xX69bxXexX3xXbxX1xX79xXdxX3xX21bxX59xX4xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX49xX8c7xX18xX1fxXb3xX3xXbxX1xXa39xX3xX1xX70dxXbxX3xX21xXb7xXdxX3xX6axX51xX2axX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xXexX25xX18xX1xXb3xX3xX6axX51xX2axX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX21xXa39xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX6axX51xX2axX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX18xX1fxX38xX18xX1xXb3xX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX712xX18xX1fxX3xX49xX1c3xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX16xX6xX18xX3xX4xX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX4xX1xX25xX3xX49xX40xX2exX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xX14xX79xX18xX1fxX3xX14xXdxX628xX51xX3xX21xX1c3xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX1xX25xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xXb3xX3xX4xX13bxX3xX7xX2exX3xX7xX59xX18xX1xX3xX4xX59xX4xX3xX1f6xX4a2xX4xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xXexX855xX3xX18xX478xX1f6xX3xXafxX218xX2xXb2xXb3xX3xXafxX218xXafxX218xX3xX21xX38xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX49xX34xX18xX3xX18xX478xX1f6xX3xXafxX218xXafxXb2xX3xX49xX628xX3xXexX1xX51xX69bxX18xX3xXexXdxX62xX18xX3xX4xX1xX2exX3xX21xXdxX62xX4xX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xXcxXc2xXe6xX18xX3xX4xXf0xX3xX7xX121xX3xX4xX59xX4xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xXexX1xX79xX2exX3xX5xX51xX69bxX18xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xXb3xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX4xX1xX25xX3xX49xX40xX2exX3xX4xX59xX4xX3xX4xXf0xX3xX6axX51xX6xX18xX3xX4xX1xX51xX2axXe6xX18xX3xX1f6xX7ddxX18xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX51xXb3xX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX49xX628xX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xXa4xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX1xX3c6xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX7xX758xXbxX3xXexXb7xXdxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xX227xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX534xX227xX218xXexX4ffxX217xX5xX217xXb1xXdxX1f6xX1fxXb1xX218xX251xXafxX534xXb1xXc2xX10xX7xXdxdc2cxX10xX1dexX264xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xXcxXc2xX1cxX121xX18xX1fxX3xX14xX6xX18xX3xXcxX51xX2axXe6xX18xX3xX1fxXdxX59xX2exX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xX38xX2exX3xX8dxX51xX50xX18xX3x141c9xXe6xX18xX3xXbxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xX227xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX217xX227xX251xXexXb0xX2xX218xX2xX2xX5xX218xX1dexX264xXbxX1fxX267xXc2xX9xX227xX251xXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXcxX39cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa4xX13bxX6xX3xX38cxXe6xX3x148cexX18xX1xX3xX8dxX51xX50xX18xX3xXbxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xXcxX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexXc2xX5dxX4xXb3xX3xXe1xX2axX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xXf0xX3xX14xX79xX18xX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX21xXb7xXdxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX14xX59xX2exX3xX4xX59xX2exX3xXexX76bxX18xX1fxX3xX32xX34xXexX3xX2xX218xX3xX18xX478xX1f6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX7xX4a2xX3xX218xXafxX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX1xX3c6xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX32xX1xX13bxX6xX3xX8dxX477xX8exX8exX3xX21xX1c3xX3xXexX478xX18xX1fxX3xX4xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX5xX156xX18xX1xX3xX49xX40xX2exX3xX4xX29xX6xX3xX70xX79xX18xX1fxX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX21xXdxX62xX4xX3xX4xX79xXdxX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX49xX13bxXb3xX3xX7xX6xX51xX3xX2xX218xX3xX18xX478xX1f6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX7xX4a2xX3xX218xXafxXb3xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xXexXc2xXe6xX18xX3xX49xX68xX6xX3xX14xX38xX18xX3xXexX25xX18xX1xX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX4xX79xXdxX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX40xX18xX1xX3xX1f6xXab4xXb3xX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa4xX13bxX6xX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xX5xX38xX3xX1f6xX4axXexX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX18xX1xXb5dxX18xX1fxX3xX49xX68xX6xX3xXbxX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xX18xX478xX18xX1fxX3xX49xX4axX18xX1fxX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxXb3xX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX5xX38xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX18xX1fxX51xXcaxX18xX3xX21xX4a2xX18xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX18xX1cxXb7xX4xX3xX18xX1fxX2exX38xXdxX3xX21xX38xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX7xX5dxX3xXexXc2xX121xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX49xXdxX628xX1f6xX3xX49xX34xX18xX3xX4xX29xX6xX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xX18xX1xX38xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xXexX86xX1f6xX3xX4xc312xX3xX6axX51xX4a2xX4xX3xX1fxXdxX6xXb3xX3xX6axX51xX4a2xX4xX3xXexX34xXb3xX3xX18xX76bxXdxX3xX14xX69bxXexX3xXexXc2xXe6xX18xX3xX4xX59xX4xX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX3xX7xX6xX51xX215xX3xX10axX7ddxX18xX1fxX3xXexX59xX4xX3xX4xX79xXdxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xXb3xX3xX4xX79xXdxX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX49xX40xXexX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xX32xX34xXexX3xX6axX51xX79xX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX1xX628xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX6axX51xX6xX3xX32xX34xXexX3xX6axX51xX79xX3xX21bxX34xXbxX3xX1xX40xX18xX1fxX3xX10axX1xX25xX3xX7xX4a2xX3xX18xX478xX18xX1fxX3xX5xX5dxX4xX3xX4xX40xX18xX1xX3xXexXc2xX6xX18xX1xX3xX4xX3c6xXbxX3xXexX25xX18xX1xX3x12f29xX39cxX10axX8ex1128axX3xX21xX38xX3xX32xX34xXexX3xX6axX51xX79xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xXexXc2xXe6xX18xX3xX49xX68xX6xX3xX14xX38xX18xX3xXexX25xX18xX1xX21cxX3xX12cxX51xX6xX18xX3xX1xX62xX3xX1xX70dxXbxX3xXexX59xX4xX3xX21xXb7xXdxX3xX4xX59xX4xX3xXexX76bxX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX6axX51xX4a2xX4xX3xXexX34xXb3xX3xX4xX59xX4xX3xXexX69bxXbxX3xX49xX2exX38xX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xXb3xX3xX4xX59xX4xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX5xXb7xX18xX3xX21xX38xX3xX4xX59xX4xX3xX18xX1cxXb7xX4xX3xX18xX1fxX38xX2axX3xX4xX38xX18xX1fxX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX4xX29xX18xX1fxX3xX4xX4a2xX3xX21xX38xX3xX1f6xX121xX3xXc2xX4axX18xX1fxXb3xX3xX21xX68xX3xXexX1xX34xX3xX21xX38xX3xX51xX2axX3xXexXd0xX18xX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX4xX59xX4xX3xX18xX1xX38xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX38xX2axX3xX4xX38xX18xX1fxX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX18xX50xX18xX1fxX3xX4xX6xX2exXb3xX3xX7xX4a2xX3xX5xX1cxX70dxX18xX1fxX3xX4xX59xX4xX3xX18xX1xX38xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX4xX13bxX3xXexXdxX1c3xX1f6xX3xX5xX5dxX4xX3xX5xXb7xX18xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX18xX1fxX2exX38xXdxX3xX18xX1cxXb7xX4xX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexX50xX1f6xXb3xX3xXexXc3xX1f6xX3xX1xXdxX628xX51xX3xX4xXf0xX3xX1xX4axXdxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX21xX38xX2exX3xXexX25xX18xX1xX3xX18xX1fxX38xX2axX3xX4xX38xX18xX1fxX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xXcxX51xX2axX3xX18xX1xXdxXe6xX18xXb3xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX4xX59xX4xX3xXa7xX5dxX3xX59xX18xX3xX4xX47dxX18xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX49xX59xXbxX3xX8bxX18xX1fxX3xX49xX1cxX70dxX4xX3xX2axXe6xX51xX3xX4xX86xX51xX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xXb3xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xXa7xX5dxX3xX59xX18xX3xX4xX13bxX3xX6axX51xX2axX3xX1f6xX7ddxX3xX5xXb7xX18xX3xX21xX38xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX4xX13bxX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xX18xX1xX38xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX5xXb7xX18xX21cxX3xXexX838xX3xX5xX62xX3xX4xX59xX4xX3xXa7xX5dxX3xX59xX18xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX3xX18xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX21xX38xX3xX21xXa39xX18xX1fxX3xX1f6xXdxX1c3xX18xX3xX18xX8c7xXdxX3xX4xX47dxX18xX3xX1xX40xX18xX3xX4xX1xX34xX21cxX3xXexX1xX8bxX3xX1xX40xX18xX1fxX3xX4xX59xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX7xX4a2xX3xX4xX79xXdxX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX3xX18xX1xX1cxX3xX39cxX10axX8exXb3xX3xX39cxX23faxX39cxX8exXb3xX3xX39cxX23fax130d6xX3xX8exX65xX116xcefaxX8dxX1dexX1dexX1dexX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX49xX40xXexX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexXb3xX3xX32xX34xXexX3xX4xX3c6xX51xX3xX1xX40xX3xXexX86xX18xX1fxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb1xX3xX21bxX156xX3xX1xX4axXdxX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX14xX4axXb3xX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX6axX51xX2axX1c3xX18xX3xX49xXdxX62xX18xX3xXexX77cxXb3xX3xX8bxX18xX1fxX3xXa7xX22xX18xX1fxX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xX62xX3xXexX1xX7ddxX18xX1fxX3xXexXdxX18xX3xX4xX47dxX18xX3xX4xX1xX69bxX1f6xX1dexX1dexX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX0xXdxX1f6xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX18xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX210xXdxXa7xXexX1xX215xX3xX217xX218xX218xXbxX21bxX21cxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX215xX3xXb2xX227xX227xXbxX21bxX21cxXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX1dexX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX1dexX21xX18xX91xX18xX10xX210xX7xX91xXafxX2xXafxX2xX91xX2xX251xXb0xXa7xX251xX2xXb0xX227xX4ffxXafxX227xXexX251xX251xX534xX2xX217xX5xX218xX1dexX264xXbxX1fxX267xXc2xX9xX251xX251xX251xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX1fxX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX70xX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX86xX18xX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX8dxXaxX3xX210xXdxXa7xXexX1xX9xXaxX217xX218xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXb2xX227xX227xXaxX3xX91xX12xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXcxX2exX38xX18xX3xX4xX79xX18xX1xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX39cxX1xX59xXexX3xX14xXdxX628xX51xX3xX32xX34xXexX3xX5xX51xX69bxX18xX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX18xX38xX2axXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xX32xX1x13187xX18xX1fxX3xX49xX68xX18xX1xX215xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX218xXafxX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX1xX3c6xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX3xX32xX1xX13bxX6xX3xX8dxX477xX8exX8exX3xXc2xX6xX3xX49xX1dxXdxX3xXexX855xX3xX2axXe6xX51xX3xX4xX86xX51xX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xXexXdxX155exX18xXb3xX3xX7xX6xX51xX3xX2xX218xX3xX18xX478xX1f6xX3xX49xXdxX3xX21xX38xX2exX3xX4xX51xX4axX4xX3xX7xX4a2xX18xX1fxX3xX49xX156xX3xXexX40xX2exX3xXc2xX6xX3xX18xX1xXb5dxX18xX1fxX3xX4xX1xX51xX2axX628xX18xX3xX14xXdxX34xX18xX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xXb3xX3xXc2xX81fxX3xX18x1505cxXexX3xX21xX1c3xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xXb3xX3xX6axX51xX6xX3xX49xX13bxX3xX1fxX13bxXbxX3xXbxX1xX86xX18xX3xXexX1xX8c7xX4xX3xX49xX10d5xX2axX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb1xX3xX21bxX156xX3xX1xX4axXdxXb3xX3xX18xX50xX18xX1fxX3xX4xX6xX2exX3xX1xXc3xX18xX1xX3xX79xX18xX1xXb3xX3xX21xX68xX3xXexX1xX34xX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xXc2xX3c6xXexX3xX4xX6xX2exX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX6axX51xX59xX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xX4xX1xX51xX10d5xX18xX3xX14xX68xXb3xX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX14xX59xX2exX3xX4xX59xX2exX3xX2xX218xX3xX18xX478xX1f6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX218xXafxX3xX49xX156xX3xX14xX59xX1f6xX3xX7xX59xXexX3xX18xX1xXb5dxX18xX1fxX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX4xXf0xX3xX14xX79xX18xX3xX4xX29xX6xX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX218xXafxX3xX21xX38xX3xX3bxX34xXexX3xX5xX51xX69bxX18xX3xX7xX4a2xX3xX251xX534xX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX32xX1xX13bxX6xX3xX8dxX477xX8exX8exX8exX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX21xXb7xXdxX3xX4xX59xX4xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xXexX1xX79xX2exX3xX5xX51xX69bxX18xX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xXb3xX3xXbxX1xX86xX18xX3xXexXcaxX18xX3xXexX40xXdxX3xX1xX40xX18xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX7xX758xXbxX3xX21bxX34xXbxX3xX5xX40xXdxXb3xX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xX49xX8c7xX18xX1fxX3xXexX1xX5dxX4xX3xXexX34xXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxX3xX14xX76bxX3xX7xX51xX18xX1fxX3xXexX1xXe6xX1f6xX3xX227xX3xX1xX40xX18xX3xX4xX1xX34xX3xX1fxXcaxX1f6xX215xX3xX10axX79xXdxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX7xX5dxX3xXexX1xX7ddxX18xX1fxX3xXexX1xX2exX59xX18xX1fxX21cxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX86xX18xXb3xX3xXexX1xX59xXdxX3xX49xX4axX3xXbxX1xX22xX4xX3xX21xX22xX3xX4xX29xX6xX3xX1f6xX4axXexX3xX14xX4axX3xXbxX1xX69bxX18xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX4xX1xX8bxX4xXb3xX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX4a2xXexX21cxX3xX4xX59xX4xX3xXa7xX5dxX3xX59xX18xX3xXexX1xX51xX3xX1xX8c7xXexX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX21xX38xX2exX3xX7xX79xX18xX3xX21bxX51xX3c6xXexX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX477xX1c3xX3xXbxX1xX86xX18xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX21xX22xXb3xX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49xX1c3xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX4xX86xX18xX3xX5xX38xX1f6xX3xXc2xX81fxX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX21xX1c3xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xXbxX1xX59xXexX3xXexXc2xXdxX628xX18xX3xX1xX40xX3xXexX86xX18xX1fxXb3xX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX5xX38xX3xX4xX59xX4xX3xX1xX40xX3xXexX86xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX34xXexX3xX2axX34xX51xX3xX18xX1xX1cxX3xX1fxXdxX6xX2exX3xXexX1xX7ddxX18xX1fxXb3xX3xX49xXdxX62xX18xXb3xX3xX18xX1cxXb7xX4xX1dexX1dexX1dexX3xX21xXc3xX3xX49xX50xX2axX3xX5xX38xX3xX18xX1xXb5dxX18xX1fxX3xX2axX34xX51xX3xXexX4a2xX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xX49xX4a2xXdxX3xX21xXb7xXdxX3xX4xX79xXdxX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49xX1c3xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX14xX59xX2exX3xX4xX59xX2exXb3xX3xX14xX76bxX3xX7xX51xX18xX1fxX3xXbxX1xX86xX18xX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX21xX22xXb3xX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX18xX50xX18xX1fxX3xX4xX6xX2exX3xX4xX59xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX7xX4a2xX3xX18xX478xX18xX1fxX3xX5xX5dxX4xX3xX4xX40xX18xX1xX3xXexXc2xX6xX18xX1xXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX21xX1c3xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX22xX4xX3xX4xX79xXdxX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX40xX18xX1xX3xX1f6xXab4xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX49xX2exX40xX18xX3xXafxX218xXafxX2xXb1xXafxX218xXafxXb2xXb3xX3xX49xX628xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX1xX3c6xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX14xX4axX3xXexX25xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX10axX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX3bxX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xX32xX1xX50xX51xX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX21xX1c3xX3xX49xX10d5xX2axX3xX1f6xX40xX18xX1xX3xX4xX79xXdxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xXb3xX3xXexX40xX2exX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xXexX1xX7ddxX18xX1fxX3xXexX1xX2exX59xX18xX1fxXb3xX3xX1xX3c6xXbxX3xXa7xX1e35xX18xXb3xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX49xX2exX40xX18xX3xXafxX218xXafxX2xXb1xXafxX218xXafxXb2xXb3xX3xX4xX59xX4xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexXc2xX5dxX4xXb3xX3xXe1xX2axX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xXc2xXbd9xX18xX1fxXb3xX3xXbxX1xX86xX18xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xX3xX32xX1xX59xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX5xX1cxX70dxX18xX1fxXb3xX3xX49xX1c3xX3xX4xX69bxXbxX3xX49xX34xX18xX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xX21xX3c6xX18xX3xX49xX1c3xX3xX21xX1c3xX3xXexX1xX29xX3xXexX22xX4xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX5xXdxXe6xX18xX3xX6axX51xX6xX18xX3xX49xX34xX18xX3xX49xX3c6xXexX3xX49xX6xXdxXb3xX3xX1f6xX7ddxXdxX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxXb3xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX1dexX1dexX1dexX3xX18xX1xX1cxX18xX1fxX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX4xX13bxX3xX49xX68xX6xX3xX4xX1xX25xX3xXc2xX81fxX3xXc2xX38xX18xX1fxXb3xX3xX21bxX59xX4xX3xX49xX68xX18xX1xX3xX49xXd0xX4xX1xX3xXa7xX6xX18xX1xX3xX4xX59xX4xX3xX18xX1fxX38xX18xX1xXb3xX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xXb3xX3xX4xXf0xX3xX6axX51xX6xX18xXb3xX3xX49xX68xX6xX3xXbxX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xX4xX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXexX69bxXbxX3xXexXc2xX51xX18xX1fxX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX21xX1c3xX3xX4xX79xXdxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX16xXe6xX18xX3xX4xX40xX18xX1xX3xX49xX13bxX3xX4xX59xX4xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX4xX712xX18xX1fxX3xX49xX1c3xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX14xX76bxX3xX7xX51xX18xX1fxX3xXexX1xXe6xX1f6xX3xX1f6xX4axXexX3xX7xX4a2xX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX3xX5xXdxXe6xX18xX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexXc2xX5dxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX49xX34xX18xX3xX4xX59xX4xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxXb3xX3xX18xX1xX38xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX21xX38xX3xX18xX1fxX1cxX1dxXdxX3xXa7xX50xX18xXb3xX3xX18xX1xX1cxX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xX3xXexX1xX51xX34xXb3xX3xX6axX51xX79xX18xX3xX5xX30xX3xXexX1xX68xX3xXexXc2xX1cxX1dxX18xX1fxXb3xX3xX1xX79xXdxX3xX6axX51xX6xX18xXb3xX3xXexX38xXdxX3xX4xX1xXd0xX18xX1xXb3xX3xX14xX79xX2exX3xX1xXdxX628xX1f6xXb3xX3xXa7xX68xX4xX1xX3xX21xX22xX3xX32xX1xX59xX1f6xX3xX4xX1xXb5dxX6xX3xX14xX62xX18xX1xX1dexX1dexX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX3bxX34xXexX3xX5xX51xX69bxX18xX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX18xX38xX2axXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX70xXd3xX3xXcxXc2xXd7xX18xX1fxX3xXa4xX1cxX18xX1fxX3xX49xX59xX18xX1xX3xX1fxXdxX59xX3xX4xX6xX2exX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xX49xX156xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX51xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX13bxX18xX1fxX3xX1fxX13bxXbxX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX18xX1fxX38xX2axX3xXafxX227xXb1xX251xXb1xXafxX218xXafxX2xXb3xX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xXdxX62xX18xX3xX1f6xX4axXexX3xX14xX1cxXb7xX4xX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xX116xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX21xXb7xXdxX3xX251xX3xX1f6xX22xX4xX3xX49xXd0xX4xX1xXb3xX3xX2axXe6xX51xX3xX4xX86xX51xX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX116xX5dxX3xXexX1xX79xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxX3xX49xX1c3xX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX16xX6xX18xX3xX10axX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX3e7xX16xX65xX116xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX51xX3xX4xX59xX4xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX13bxX18xX1fxX3xX1fxX13bxXbxX3xX49xX628xX3xX4xX1xX25xX18xX1xX3xX7xX77cxX6xX3xX4xX50xX51xX3xX4xX1xXb5dxX3xX4xX1xX2exX3xXbxX1xXa39xX3xX1xX70dxXbxX1dexX3xX10axX59xX4xX3xX1f6xX22xX4xX3xXexXdxXe6xX51xX3xX4xX22xX3xXexX1xX628xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX49xX79xX1f6xX3xX14xX79xX2exX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX21xXb7xXdxX3xX65xX1fxX1xX68xX3xX6axX51xX2axX34xXexX3xX4xX29xX6xX3xX70xX79xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xXexXc2xXc3xX18xX1xXb3xX3xX49xX1c3xX3xX59xX18xX3xX1f6xXb7xXdxX3xX14xX6xX18xX3xX1xX38xX18xX1xX1dexX3xX10axX86xX18xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX5xX5dxX6xX3xX4xX1xXd7xX18xX3xX4xX59xX4xX3xX18xX1fxX38xX18xX1xXb3xX3xX5xX1420xX18xX1xX3xX21xX5dxX4xXb3xX3xX4xXf0xX3xX6axX51xX6xX18xXb3xX3xX49xX68xX6xX3xXbxX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX3xX49xXdxX628xX1f6xX3xX49xX628xX3xXexX40xX2exX3xX49xX4axXexX3xXbxX1xX59xX3xX21xX1c3xX3xX4xX79xXdxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX70xX4a2xXdxX3xX21xXb7xXdxX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xX21xX22xXb3xX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX21xX1c3xX3xXc2xX38xX3xX7xX2exX59xXexXb3xX3xX14xX76bxX3xX7xX51xX18xX1fxXb3xX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xX1f6xXb7xXdxX3xX4xX59xX4xX3xX6axX51xX2axX3xX4xX1xX34xXb3xX3xX6axX51xX2axX3xX49xX68xX18xX1xXb3xX3xX4xXf0xX3xX4xX1xX34xXb3xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX7xX59xX4xX1xXb3xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX49xX79xX1f6xX3xX14xX79xX2exX3xXexXd0xX18xX1xX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX32xX1xX6xXdxXb3xX3xX1f6xXdxX18xX1xX3xX14xX40xX4xX1xXb3xX3xXa7xX155exX3xX1xXdxX628xX51xXb3xX3xXa7xX155exX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xXb3xX3xXexX40xX2exX3xX49xXdxX1c3xX51xX3xX32xXdxX62xX18xX3xXexX1xX51xX69bxX18xX3xX5xX70dxXdxX3xX4xX1xX2exX3xX18xX1fxX1cxX1dxXdxX3xXa7xX50xX18xXb3xX3xXa7xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX62xXbxXb3xX3xX18xX1xX38xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX477xX1c3xX3xX1fxXdxX79xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX18xX50xX18xX1fxX3xX4xX6xX2exX3xXexXc2xX59xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xX4xX29xX6xX3xX49xX4axXdxX3xX18xX1fxX712xX3xX4xX59xX18xX3xX14xX4axX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX4xX1xX8bxX4xXb3xX3xX21xXdxXe6xX18xX3xX4xX1xX8bxX4xXb3xX3xX49xXcaxX18xX1fxX3xX4xX1xXd0xX3xX16xXd0xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX2axXe6xX51xX3xX4xX86xX51xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX6axX51xX59xX18xX3xXexXc2xXdxX62xXexX3xX21xX38xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xXexX4a2xXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX86xX18xX3xX4xX1xX25xX3xX49xX40xX2exX3xX4xX29xX6xX3xXcxX1xX29xX3xXexX1cxXb7xX18xX1fxX3xX10axX1xXd0xX18xX1xX3xXbxX1xX29xX3xX39cxX1xX40xX1f6xX3xX3bfxXdxX18xX1xX3xX10axX1xXd0xX18xX1xX215xX3x12567xX3bxX1xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX13bxXdxX3xX32xX1xX7ddxX18xX1fxXb3xX3xX32xX1xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX13bxXdxX3xX32xX1xX13bxXb3xX3xX32xX1xX7ddxX18xX1fxX3xX18xX13bxXdxX3xX4xX13bxX3xX1f6xX38xX3xX32xX1xX7ddxX18xX1fxX3xX5xX38xX1f6xdc58xX21cxX3xX32xX1xX51xX2axX34xX18xX3xX32xX1xXd0xX4xX1xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX86xX18xX3xXa7xX59xX1f6xX3xX18xX1fxX1xX1420xXb3xX3xXa7xX59xX1f6xX3xX5xX38xX1f6xXb3xX3xXa7xX59xX1f6xX3xX4xX1xX68xX51xX3xXexXc2xX59xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX62xX1f6xX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX10axX712xX18xX1fxX3xXexX40xXdxX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xXb3xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX49xX156xX3xXexX1xX79xX2exX3xX5xX51xX69bxX18xXb3xX3xXexX1xX4a2xX18xX1fxX3xX18xX1xX3c6xXexX3xX7xX77cxX6xX3xX49xX76bxXdxX3xX1f6xX4axXexX3xX7xX4a2xX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xXexXc2xX2exX18xX1fxX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xX21xX478xX18xX3xX7xX4a2xX3xX217xXb2xXb3xX3xX18xX1fxX38xX2axX3xX217xXb1xX2xXb1xXafxX218xXafxX2xX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX21xX1c3xX3xXexX478xX18xX1fxX3xX4xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX7xX5dxX3xX5xX156xX18xX1xX3xX49xX40xX2exXb3xX3xX4xX1xX25xX3xX49xX40xX2exX3xX4xX7ddxX18xX1fxX3xXexX59xX4xX3xX6axX51xX2axX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX21xX38xX3xX6axX51xX79xX18xX3xX5xX30xX3xX49xX86xX51xX3xXexX1cxX3xX21bxX50xX2axX3xXa7xX5dxX18xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX14xXe6xX18xX3xX4xX59xX4xX3xXexX51xX2axX34xX18xX3xX49xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX14xX4axX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exXa7xX2axXaxX12xX65xX1fxX38xX2axX3xXafxX217xXb1xXb2xXb3xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xX1cxXf0xX18xX1fxX3xXexXc2xXc3xX18xX1xX3xX1xX4axXdxX3xX18xX1fxX1xX68xX3xX21xXb7xXdxX3xX18xX1xXdxX1c3xX51xX3xX18xX4axXdxX3xXa7xX51xX18xX1fxX3xX6axX51xX6xX18xX3xXexXc2xXd7xX18xX1fxX1dexX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23faxX51xXexX1xX2exXc2xXaxX12xX3bfxXdxX18xX1xX3xXa4xXdxX34xX51xX0xX91xXbxX12
Minh Hiếu