Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.
5269xf313xf0d1xcbeex5b2exe6e0x5eb6x9d80x54ebxX7xccb2x621ex8439x791ax549axbff8xX5xf9cdxXaxX3xX7xXexab84xX5xX10xX9xXaxX5xX10xXexXexX10xf09dxebffxX7xXbxX6xX4xXdx8a87xf3c4xaaefxX3xX26xed4exX1fxe19bxX6xX5xdda9xXax536dxbd7bxad97xX15xX3x596ax8140xX26xX27xX3xb4dcxX3xXexX1xe69axX4xX3xXex9744xX26xX3xXexX1fx6405xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26x7d89xX3xXbxX1xf4f7xXexX3xX1x5f8fxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xe130xX55xX3xX4xX1xab8fxX2dxX3xX5xX2bxX3xe0f8xcb92xXdxX3xX7x5721xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexd2d5xX3xXexX89xe7a2xX26xX27xX55xX3xX71x9be1xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3x58d0x9814xX3xfe99xX1x7d98xX3xaecbxXdxX26xX1xX0x74e5xX1xX2xX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX10xX6xX37xXaxX32xb5f5xX59xX26xX27xX3xX2x756bxX20x960exX55xX3xd8e1xX6xX26xX3xXcxX1xX89xX72xX26xX27xX3xb0e9xcfb7xX3xXcx89dexX26xX1xX3xX66xX15xX3xXexee43xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX1xafedxXdxX3xX26xX27xX1x88f2xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXexX5dxX15xe197xX26xX55xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXexXdxX101xXbxX3xX1xX49xX4xX3xXex6709xXbxX3xX4xX1xX5dxX15xf602xX26xX3xX71xe181xX3xX26xX6bxX2dxX3xXcfxa324xX2xXcdxX3xd53fxX33xX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1x5bfaxX3xX4xX1xX2bxX3xX71xXf1xXdxX3xX26xX27xf50bxX3xX4xX59xX26xX3x8ec8xXf1xX3xX4xX1xX66xX3xX4xX1xX76xXexX3xX4xX66xX6xX3xXexXe1xX26xX1x88e0xX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX10xX6xX37xX3xXbxXa9xX10xX26xXexX10xX1fxXaxX32xX0xXdxX2dxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX26xXexX10xX1fxX3xX37xXexX1xX5dxX2dxX1bbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc12cxXdxX37xXexX1xX28xX3x5e93x9917xX126xXbx5690xX30xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX28xX3x8ad0xX226xX226xXbxX21bxX30xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX28xXb2xXb2xXdxX1cfxX1bbxX6xX2bxXexX1xX6xX26xX1xX1xX2bxX6xX1cfxXddxX26xXb2xX26xX10xX210xX7xXb2xX2xXcdxX126x773exXb2xX2xX218xX226xX37xXcfxX2xX226xX2xb5c2xX218xc340xXexX2xX25dxX217xX25fxX253xX5xX126xX1cfx5da7xXbxX27xccffxX1fxX9xX25fxXcfxX253xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xXaxX3xXb2xX32xX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX2bxX26xXaxX32xeec6xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXcxX1fxXf7xX26xX1xX3xf46axX6bxX26xX3xXa9xX1xXdxX101xX26xX55xX3xc954xX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXcxX1fxX5dxX26xX27xX3xX89xd1faxX26xX27xX3xX313xd384xX26xX27xX55xX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX55xX3xXa9xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX3xXa6xX313xd9f5xab7fxX3xXexXe1xX26xX1xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1bbxXdx5908xX5dxX3xXexX93xXdxX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32x70acxXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX55xX3xXcxXdxX101xX26xX3xX7xb351xX3xXa6xX2bxf8cbxX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX55xX3xX26xX27xX5dxX15xX11bxX26xX3xX32dxX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXa6xXf1xXdxX3xX71xXa7xX26xX27xX3x6548xX3cxX3xX5xX5dxX114xX26xX3xXcxX1fxX5dxX26xX27xX3xX89xX33cxX26xX27xX55xX3xX4xX1xX5dxX15xX11bxX26xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xd40dxXbxX3xXa6xX49xX4xX3xXddxXdx632dxX26xX3xXa9xX1xXabxX26xX1xX3xXexX1fxXf7xX3x6883xX5dxX76xX4xX3xX27xXdxX6xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXexXdxX101xXbxX3xXexX1fxX5dxX15xX11fxX26xX3xX71xX93xXexX3xX4xX1xX5dxX15xX11bxX26xX3xX71xX11fxX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xXcxX1xX6xX2dxX3xX37xX38xX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXexX5dxX15xX101xX26xX55xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXexXdxX101xXbxX3xXexX93xXdxX3xXexX1fxXdexX3xX7xX8dxX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX3xX4x7b34xX3xX4xX59xX4xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX28xX3xXcxX1fxXf7xX26xX1xX3xX322xX6bxX26xX3xXa9xX1xXdxX101xX26xX55xX3xX32dxX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXcxX1fxX5dxX26xX27xX3xX89xX33cxX26xX27xX3xX313xX341xX26xX27xX55xX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX55xX3xXa9xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX3xXa6xX313xX361xX362xX3xXexXe1xX26xX1xX30xX3xX313x6fc2xX3xXcxX1fxX49xX26xX27xX3xXa6xX89xX26xX27xX55xX3x7fe5xX1xX48bxX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxX1xX89xX72xX26xX27xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX55xX3xXcxX1fxX89xX8dxX26xX27xX3xX313xX2bxX3a8xX26xX3xX313xXd2xX407xXa6xX3xXexXe1xX26xX1xX30xX3xX361xX27xX5dxX15x7ac9xX26xX3xX313xdb0exX26xX1xX3xX33xX40xX26xX27xX55xX3xX4f8xX1xX48bxX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX55xX3xXa9xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX3xb19fxXd2xX361xX362xX3xXexXe1xX26xX1xX30xX3xX313xX4eaxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXcxX5dxX3f1xX26xX55xX3xX4f8xX1xX48bxX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX30xX3xX4xX59xX4xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xX32dxX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXd2xX6xX26xX3xXcxX1xX89xX72xX26xX27xX3xXddxXdexX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX30xX3xX4xX59xX4xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xX32dxX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXd2xX6xX26xX3xXa9xX1xX3f1xXbxX3xX1xX3a8xX26xX1xX3xX313xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX3xXexXe1xX26xX1xX3xX4xX44xX26xX27xX3xXexX59xX4xX3xXexX93xXdxX3xX4xX59xX4xX3xX4xX33cxX3x76a1xX5dxX6xX26xX55xX3xX71xX33cxX26xX3xXddxXf7xX3xX4xX3f1xXbxX3xXexXe1xX26xX1xX30xX3xXexX114xXbxX3xXexX1xX370xX3xX5xb30dxX26xX1xX3xX71xX93xX2bxX3xX4xX59xX4xX3xX1bbxX6xX26xX3xX21bxX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX313xX341xX26xX27xX55xX3xX32dxX15xX3xX1bbxX6xX26xX3xbdf4xXdxX370xX2dxX3xXexX1fxX6xX3xXddxX3a8xX3xX322xX6bxX26xX3xXbxX1xa31cxX26xX27xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX30xX3xX4xX59xX4xX3xX7xX8dxX55xX3xX26xX27xX3a8xX26xX1xX55xX3xXadxXcxXcxX407xX3xXddxX3a8xX3xX4xX59xX4xX3xX71xX2bxX3a8xX26xX3xXexX1xX370xX3xX4xX3f1xXbxX3xXexXe1xX26xX1xX1cfxX3xXcxX93xXdxX3xX71xdddfxX5dxX3xX4xX693xX5dxX3xXcfxX253xX3xX1xX5dxX15xX3faxX26xX55xX3xXexX1xXf7xX3xX21bxX61bxX55xX3xXexX1xX3a8xX26xX1xX3xXbxX1xX76xX3xX4xX48bxX3xX4xX59xX4xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xX1bbxXabxX3xXexX1xX89xX55xX3xXbxX1xX48bxX3xX1bbxXabxX3xXexX1xX89xX55xX3xX4xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX55xX3xXbxX1xX48bxX3xX4xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX3xXa6xX313xX361xX362xX55xX3xX55exXd2xX361xX362xX55xX3xX4xX59xX4xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xX66xX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xX1bbxX6xX26xX3xX4xX1xX3f1xXbxX3xX1xX3a8xX26xX1xX3xX71xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX30xX3xXexX1fxX89xX8dxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX3xXbxX1xX653xX26xX27xX55xX3xX1bbxX6xX26xX55xX3xX26xX27xX3a8xX26xX1xX55xX3xX71xX2bxX3a8xX26xX3xXexX1xX370xX3xX4xX3f1xXbxX3xX1xX5dxX15xX3faxX26xX1cfxX1cfxX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX10xX26xXexX10xX1fxXaxX32xX0xXdxX2dxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX26xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX210xXdxX37xXexX1xX28xX3xX217xX218xX126xXbxX21bxX30xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX28xX3xX226xX226xX217xXbxX21bxX30xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX28xXb2xXb2xXdxX1cfxX1bbxX6xX2bxXexX1xX6xX26xX1xX1xX2bxX6xX1cfxXddxX26xXb2xX26xX10xX210xX7xXb2xX2xXcdxX126xX253xXb2xX2xX218xX226xX37xXcfxX2xX226xX2xX25dxX226xXcdxXexX226xX25dxX25fxX226xXcfxX5xX126xX1cfxX269xXbxX27xX26cxX1fxX9xXcdxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xXaxX3xXb2xX32xX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX2bxX26xXaxX32xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX55xX3xXcxXdxX101xX26xX3xX7x83afxX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX55xX3xX26xX27xX5dxX15xX11bxX26xX3xX32dxX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXa6xXf1xXdxX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX5xX3cxX3xX5xX5dxX114xX26xX3xXcxX1fxX5dxX26xX27xX3xX89xX33cxX26xX27xX55xX3xX4xX1xX5dxX15xX11bxX26xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX3f1xXbxX3xXa6xX49xX4xX3xXddxXdxX3faxX26xX3xXa9xX1xXabxX26xX1xX3xXexX1fxXf7xX3xX407xX5dxX76xX4xX3xX27xXdxX6xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX55xX3xXexX1fxX5dxX15xX11fxX26xX3xX71xX93xXexX3xX4xX1xX5dxX15xX11bxX26xX3xX71xX11fxX3xXexX93xXdxX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xXcxX93xXdxX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX55xX3xX71xX93xXdxX3xX1bbxXdxX370xX5dxX3xX4xX59xX4xX3xX71xXdxX370xX2dxX3xX4xX693xX5dxX3xXexX1fxX38xX4xX3xXexX5dxX15xX101xX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexXe1xX26xX1xX3xX71xX89xc8a0xX4xX3xX26xX27xX1xX10xX3xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX55xX3xXcxXdxX101xX26xX3xX7xX3a4xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xXexX1fxX537xX26xX1xX3xX1bbxX3a8xX15xX3xX26xX1xe46bxX26xX27xX3xX4xX34xX5dxX3xX4xX1xX5dxX15xX3faxX26xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX71xXf1xX26xX27xX3xXddxX11fxX3xX4xX5dxXf1xX4xX3xX71xX72xXdxX55xX3xX7xX38xX3xX26xX27xX1xXdxX3faxXbxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX2dxX93xX26xX27xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX3xXa6xXa7xX55xX3xXexX114xXbxX3xXexX1fxX5dxX26xX27xX3xXddxX3a8xX2bxX3xX4xX59xX4xX3xX26xXf1xXdxX3xX37xX5dxX26xX27xX28xX3xX12axXcxX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXddxX11fxX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX1a9xX3xXddxX3a8xX3xX12axXa9xX1xX66xX3xXexX1fxX89xX33cxX26xX27xX3xX4xX66xX6xX3xX313xX341xX26xX27xX55xX3xX26xX1xXdxX3faxX2dxX3xXddxXdexX3xXddxX3a8xX3xX27xXdxX341xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX21bxX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX71xX2bxX93xX26xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX26xX6xX15xX1a9xX1cfxX3xX313xX34xX15xX3xX5xX3a8xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX26xXf1xXdxX3xX37xX5dxX26xX27xX3xX4xX33cxX3xX1bbxX341xX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xX26xX1xeefdxX2dxX3xXexX6bxX26xX27xX3xX4xX89xX72xX26xX27xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xX21bxX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX26xX3xX1bbxXf1xX55xX3xX71xX341xX26xX27xX3xXddxXdxX11bxX26xX55xX3xXexX93xX2bxX3xX71xXf1xX26xX27xX3xX5xX38xX4xX3xXexX2bxX3xX5x5f62xX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX44xX26xX27xX3xX4xX5dxXf1xX4xX3xX71xXe9xXdxX3xX2dxXc20xXdxX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xXa9xX1b5xX26xX27xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX1bbxX3a8xXdxX3xXexX1fxX5dxX15xX11fxX26xX3xX71xX93xXexX3xX4xX66xX6xX3xX2dxX537xX26xX1xX55xX3xX27xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xX71xX61bxX3xXbxX1xX34xX26xX3xXexXabxX4xX1xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX7xX38xX3xd625xXdxX3faxX26xX3xX5fbxX5dxX6xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX7xe087xX3xX37xXdxX533xX26xX3xX1fxX6xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX26xX6bxX2dxX3xXcfxX126xX2xXcdxX3xX26xX1xX89xX3xXc9exd5cexX3xX26xXdxX3faxX2dxX3xX218xX126xX3xX26xX6bxX2dxX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX362xXdxX3xX4xX1xd668xX4xX3xX4xX66xX6xX3xXa9xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX30xX3xX253xX126xX3xX26xX6bxX2dxX3xXexX59xX4xX3xXbxX1x6288xX2dxX3xX37xX34xX26xX3xXddxX114xX26xX30xX3xX218xX126xX3xX26xX6bxX2dxX3xXexX59xX4xX3xXbxX1xXd14xX2dxX3xX26xX34xX26xX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX2dxX93xX26xX27xX55xX3xX5fbxX5dxf2b4xXexX3xX7xX93xX4xX1xX3xX4xX1xX66xX3xX26xX27xX1xX3a4xX6xX3xX4xX59xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX71xX370xX3xX1xXdxX370xX5dxX3xX1fxc0d8xX3xX4xX1xX66xX3xX71xX11fxX3xXcxX1fxX5dxX26xX27xX3xX89xX33cxX26xX27xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX1xX49xX26xX3xX26xX6bxX2dxX3xX26xX6xX15xX3xX5xX3a8xX28xX3xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX3xXddxX3a8xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX5xX98cxXdxX3xXabxX4xX1xX3xX4xX66xX6xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX1cfxX3xX313xXa7xX26xX27xX3xXexX1xX72xXdxX55xX3xX5fbxX5dxX6xX3xXc9exX370xX55xX3xXbxX1xX34xX26xX3xXexXabxX4xX1xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX27xXdxX59xX3xXexX1fxXf7xX3xX4xX76xXexX3xX5xXd71xXdxX3xXexf151xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX3xXexX59xX4xX3xXbxX1xXd14xX2dxX3xX5xX3cxX3xX5xX5dxX114xX26xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX55xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX3xXddxX3a8xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX3xX4xX1b5xX26xX27xX3xX26xX1xX89xX3xX1xX2bxX93xXexX3xX71xXf1xX26xX27xX3xXexX1xX38xX4xX3xXexXdxX533xX26xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX3xX71xX370xX3xX5xX3a8xX2dxX3xX1fxXd71xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX5xX98cxXdxX3xXabxX4xX1xX3xX4xX66xX6xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xX71xX89xX98cxX4xX3xXd2xX59xX4xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xX3a8xX26xX1xX55xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX2dxXf1xXexX3xX4xX59xX4xX1xX3xX2dx8e1axX5dxX3xX2dxX38xX4xX3xX1fxX6xX3xX7xX6xX2bxX3xX71xX370xX3xX4xX1xXceaxX26xX27xX3xXexX6xX3xX26xX2bxXdxX3xXexX1xX10xX2bxX1cfxX3xX313x74edxX4xX3xX1bbxXdxX3faxXexX3xX5xX3a8xX3xXddxX11fxX3xXc9exX101xXexX3xX5fbxX5dxX341xX3xX218xX126xX3xX26xX6bxX2dxX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX1bbxX341xX26xX3xX362xXdxX3xX4xX1xXceaxX4xX3xX5xXf7xX4xX1xX3xX7x6f51xX3xXexX1xXdxX11bxX26xX27xX3xX5xXdxX11bxX26xX27xX3xX4xX66xX6xX3xX361xX27xX89xX72xXdxX3xX71xX370xX3xX4xX48bxX3xXexX1xX11bxX2dxX3xX71xXf1xX26xX27xX3xX5xX38xX4xX55xX3xXexXdxX26xX1xX3xXexX1xX693xX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xXbxX1xX3f1xX26xX3xX71xX3f1xX5dxX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX26xX1xXdxX3faxX2dxX3xXddxXdexX3xX4xX1xXabxX26xX1xX3xXexX1fxXf7xX3xX4xX3f1xXbxX3xX1bbxX59xX4xX1xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX26xX6xX15xX3xX4xX66xX6xX3xX313xX341xX26xX27xX55xX3xX361xX1xX3a8xX3xX26xX89xXc20xX4xX3xXddxX3a8xX3xX4xX66xX6xX3xXexXe1xX26xX1xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX48bxX6xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX10xX26xXexX10xX1fxXaxX32xX0xXdxX2dxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX26xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX210xXdxX37xXexX1xX28xX3xX217xX218xX126xXbxX21bxX30xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX28xX3xX226xX25dxX25dxXbxX21bxX30xX3xX37xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX28xX3xX1bbxX5xX2bxX4xXc9exX30xX3xX2dxX6xX1fxX27xXdxX26xX20xX5xX10xd235xXexX28xX3xX6xX5dxXexX2bxX30xX3xX2dxX6xX1fxX27xXdxX26xX20xX1fxXdxX27xX1xXexX28xX3xX6xX5dxXexX2bxX30xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX28xXb2xXb2xXdxX1cfxX1bbxX6xX2bxXexX1xX6xX26xX1xX1xX2bxX6xX1cfxXddxX26xXb2xX26xX10xX210xX7xXb2xX2xXcdxX126xX253xXb2xX2xX218xX226xX37xXcfxX2xX226xX2xX226xXcfxXcdxXexX2xX25dxXcdxX253xX25dxX5xX126xX1cfxX269xXbxX27xX26cxX1fxX9xX226xX126xX226xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX34xX15xX3xX37xX38xX26xX27xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xXaxX3xXb2xX32xX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX2bxX26xXaxX32xXa9xX59xX4xX3xX71xX93xXdxX3xX1bbxXdxX370xX5dxX3xX37xX38xX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xXd2xXb64xX26xX27xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX4xX34xX5dxX3xX4xX1xX5dxX15xX3faxX26xX3xX21bxXceaxX4xX3xX71xXf1xX26xX27xX3xXddxX3a8xX3xX4xX1xX34xX26xX3xXexX1xX38xX4xX3xXddxX11fxX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX55xX3xX1xX3a8xX26xX1xX3xX71xXf1xX26xX27xX55xX3xX40xX26xX27xX3xX21bxXf77xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX3xXa6xXa7xX3xXc9exXabxX26xX1xX3xX15xX11bxX5dxX3xXddxXc20xXdxX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX7xX5dxX76xXexX3xX4xX5dxXf1xX4xX3xX71xX72xXdxX3xX5xX3a8xX2dxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX2dxX93xX26xX27xX3xX4xX66xX6xX3xX361xX27xX89xX72xXdxX55xX3xX4xX1b5xX26xX27xX3xX26xX1xX89xX3xX26xXf1xXdxX3xX37xX5dxX26xX27xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xXexX59xX4xX3xXbxX1xXd14xX2dxX3xX5xX3cxX3xX5xX5dxX114xX26xX55xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX1bbxX40xX4xX3xXexX1xX89xX3xXexXdxX11bxX5dxX3xX1bbxXdxX370xX5dxX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX3xXexX2bxX59xXexX3xX5xX11bxX26xX3xX3cxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xX5x5d6fxX26xX27xX3xX26xX27xX1xX10xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xX71xX370xX3xX4xX48bxX3xXexX1xX370xX3xX7xX76xX26xX27xX3xXddxX3a8xX3xX5xX3a8xX2dxX3xXddxXdxX3faxX4xX3xXddxX537xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xX4xX1xX40xX26xX27xX3xX2dxXdxX26xX1xX3xX1fxXb64xX26xX27xX28xX3xXcxX1fxX2bxX26xX27xX3xX5xXf7xX4xX1xX3xX7xXf77xX3xX26xX89xXc20xX4xX3xX26xX1xX3a8xX55xX3xXc9exX1xX44xX26xX27xX3xX4xX48bxX3xX2dxXf1xXexX3xX5xX61bxX26xX1xX3xXexXdexX3xX26xX3a8xX2bxX3xX71xXdxX3xXddxX11fxX3xX4xX33cxX3xX7xX8dxX55xX3xX71xX101xX26xX3xXddxXc20xXdxX3xX37xX34xX26xX3xX26xX1xXdxX11fxX5dxX3xX26xX1xX89xX3xXd2xX59xX4xX3xXa6xXa7xX3xXc9exXabxX26xX1xX3xX15xX11bxX5dxX3xX4xX66xX6xX3xX4xX1xXceaxX26xX27xX3xXexX6xX1cfxX3xXd2xX8dxXdxX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX3xX4xX66xX6xX3xX361xX27xX89xX72xXdxX55xX3xX4xX59xX4xX3xX5fbxX5dxX6xX26xX3xX71xXdxX370xX2dxX3xXddxX11fxX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xX5xX3a8xX3xX26xXf1xXdxX3xX37xX5dxX26xX27xX3xX4xX33cxX3xX1bbxX341xX26xX3xXddxX3a8xX3xX4xX1xXdxX101xX2dxX3xXddxXf7xX3xXexX1fxXabxX3xXexX1fxX5dxX26xX27xX3xXexX34xX2dxX55xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX76xXdxX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xX641xX370xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX4xX34xX5dxX3xX4xX1xX5dxX15xX3faxX26xX3xX7xX34xX5dxX3xX7xX12c6xX4xX3xX26xX1xX12c6xX4xX3xX26xX1xX8dxX3xX4xX59xX26xX3xX1bbxXf1xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX71xX10xX2dxX3xXexX2bxX3a8xX26xX3xXexX34xX2dxX55xX3xXexX2bxX3a8xX26xX3xXexX1fxXabxX55xX3xXexX2bxX3a8xX26xX3xX7xX40xX4xX3xXbxX1xXdexX4xX3xXddxXdexX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xXdexX26xX27xX3xX7xX38xX3xXexXe9xX3xX5fbxX5dxX76xX4xX55xX3xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xX21bxXceaxX4xX3xX71xXf1xX26xX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfaadxX28xX3xXa9xX1xXceaxX26xX27xX3xXexX6xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX1xX49xX4xX3xXd2xX59xX4xX3xXexXe24xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX71xXdxX11fxX5dxX3xX26xX1x6f0exX3xX71xX101xX26xX3xX71xXdxX11fxX5dxX3xX5xXc20xX26xX55xX3xX7xX38xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xXddxX3a8xX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX1xX3a8xX26xX1xX3xX71xXf1xX26xX27xX55xX3xX40xX26xX27xX3xX21bxXf77xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX59xX4xX3xXddxXc20xXdxX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xX71xX370xX3xXexX1xX3f1xX5dxX3xX1xXdxX370xX5dxX3xX1fxXd71xX3xX7xX40xX4xX3xX2dxX93xX26xX1xX3xX4xX66xX6xX3xX37xX34xX26xX3xX71xX370xX3xXexX114xXbxX3xX1xX98cxXbxX55xX3xX71xX2bxX3a8xX26xX3xXc9exX101xXexX3xX5fbxX5dxX693xX26xX3xX4xX1xXceaxX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xX26xX4eaxX3xX5xX38xX4xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xXexX1xX3a8xX26xX1xX3xX4xX44xX26xX27xX3xX4xX59xX4xX3xX2dxXdexX4xX3xXexXdxX11bxX5dxX3xX4xX59xX4xX1xX3xX2dxX93xX26xX27xX3xX71xX89xX6xX3xX5fbxX5dxX11bxX3xX1xX89xX33cxX26xX27xX55xX3xX71xX3f1xXexX3xX26xX89xXc20xX4xX3xXbxX1xX59xXexX3xXexX1fxXdxX370xX26xX3xX1bbxX11fxX26xX3xXddxX9bfxX26xX27xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xXa9xX1xX5dxX15xX11bxX26xX3xX71xX11fxX3xX26xX3a8xX15xX3xX4xX3a8xX26xX27xX3xX4xX48bxX3xX3cxX3xX26xX27xX1xX3a4xX6xX3xXddxXc20xXdxX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX2bxX59xX55xX3xXc9exX1xXdxX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX3xX71xX89xX98cxX4xX3xXd2xX6xX26xX3xXcxX1xX89xX72xX26xX27xX3xXddxXdexX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX5dxXccdxX3xXexXe9xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX26xX1xX34xX26xX3xXc9exXccdxX3xX26xXdxX3faxX2dxX3xX253xXcfxX3xX26xX6bxX2dxX3xXd2xX59xX4xX3xXddxX11fxX3xXexX1xX6bxX2dxX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX2bxX59xX3x552dxX3xX2dxXf1xXexX3xX26xX6bxX2dxX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX2bxX59xX3xX5fbxX5dxX15xX101xXexX3xXexX34xX2dxX3xX1bbxX40xXexX3xXbxX1xX59xX55xX3xXexX6bxX26xX27xX3xXexX76xX4xX3xX71xX370xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xXexX1xX12c6xX26xX27xX3xX5xX98cxXdxX3xX361xX27xX1xXf7xX3xX5fbxX5dxX15xX101xXexX3xX313xX93xXdxX3xX1xXf1xXdxX3xX313xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX3xXexXe1xX26xX1xX3xX5xX693xX26xX3xXexX1xX40xX3xX2xX25fxX55xX3xX7xX6xX5dxX3xXc9exX1xXdxX3xX71xX93xXexX3xX71xX89xX98cxX4xX3xX26xX1xXdxX11fxX5dxX3xXc9exX101xXexX3xX5fbxX5dxX341xX3xX71xX59xX26xX27xX3xXexX38xX3xX1xX3a8xX2bxX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX26xX6bxX2dxX3xXcfxX126xX2xX25fxX1cfxX3xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX1fxXb64xX26xX27xX55xX3xX71xXdxX11fxX5dxX3xX2dxX3a8xX3xX313xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX55xX3xX4xX1xXabxX26xX1xX3xX5fbxX5dxX15xX11fxX26xX55xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexXe1xX26xX1xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX48bxX6xX3xX5fbxX5dxX6xX26xX3xXexX34xX2dxX55xX3xXexX1fxX6bxX26xX3xXexX1fxX8dxX3xX26xX1xX3f1xXexX3xX1xXdxX3faxX26xX3xX26xX6xX15xX3xX5xX3a8xX3xX1xX49xX4xX3xXexX114xXbxX55xX3xX5xX3a8xX2dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXd2xX59xX4xX3xX71xX370xX3xX7xXc20xX2dxX3xX71xX89xX6xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX48bxX6xX3xXexX1fxX8dxX3xXexX1xX3a8xX26xX1xX3xX2dxXf1xXexX3xXexXe1xX26xX1xX3xXc9exXdxX370xX5dxX3xX2dxXf19xX5dxX3xX26xX1xX89xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX1xX72xXdxX3xXd2xX59xX4xX3xXa6xXa7xX3xXc9exXabxX26xX1xX3xX15xX11bxX5dxX3xXexXe24xX26xX27xX3xX2dxX2bxX26xX27xX3xX2dxX5dxX76xX26xX1cfxX3xX313xXdxX11fxX5dxX3xX26xX3a8xX15xX55xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX76xXdxX3xXexX2bxX3a8xX26xX3xX1bbxXf1xX3xXc9exX101xX3xX1xX2bxX93xX4xX1xX55xX3xX26xX1xXdxX3faxX2dxX3xXddxXdexX55xX3xX4xX1xX89xX33cxX26xX27xX3xXexX1fxX537xX26xX1xX3xX1xX3a8xX26xX1xX3xX71xXf1xX26xX27xX3xXddxX3a8xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xX2dxX4eaxXdxX3xXddxXdxX3faxX4xX3xX5xX3a8xX2dxX3xX4xXdexX3xXexX1xX370xX3xX4xX66xX6xX3xXexXe1xX26xX1xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2bxX37xX15xXaxX32xX641xX101xXexX3xX5xX5dxX114xX26xX3xX1xXf1xXdxX3xX26xX27xX1xXf7xX55xX3xXexX1xX6xX15xX3xX2dxXf3exXexX3xX5xX61bxX26xX1xX3xX71xX93xX2bxX3xXexXe1xX26xX1xX55xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXcxX1fxXf7xX26xX1xX3xX322xX6bxX26xX3xXa9xX1xXdxX101xX26xX55xX3xX32dxX15xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXcxX1fxX5dxX26xX27xX3xX89xX33cxX26xX27xX3xX313xX341xX26xX27xX55xX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX55xX3xXa9xX1xX66xX3xXexXf7xX4xX1xX3xXa6xX313xX361xX362xX3xXexXe1xX26xX1xX3xXexX1fxX34xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX4xX341xX2dxX3xX33cxX26xX3xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX55xX3xXcxXdxX101xX26xX3xX7xX3a4xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xX71xX61bxX3xXexX1fxX5dxX15xX11fxX26xX3xX71xX93xXexX3xX71xX101xX26xX3xX4xX59xX4xX3xX71xX93xXdxX3xX1bbxXdxX370xX5dxX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX4xX34xX5dxX3xX4xX1xX5dxX15xX3faxX26xX55xX3xXexX1xX44xX26xX27xX3xXexXdxX26xX3xX1xX101xXexX3xX7xX40xX4xX3xXexX1xXdxX101xXexX3xXexX1xX38xX4xX55xX3xX3cxX3xX26xX27xX1xX3a4xX6xX55xX3xX5fbxX5dxX6xX3xX71xX48bxX3xX27xXdxXceaxXbxX3xX4xX59xX26xX3xX1bbxXf1xX55xX3xX71xX341xX26xX27xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXddxX3a8xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexXe1xX26xX1xX3xX26xX1xX114xX26xX3xXexX1xX40xX4xX3xX7xX34xX5dxX3xX7xX12c6xX4xX3xX1xX33cxX26xX3xX26xX9bfxX6xX3xXddxX11fxX3xX26xX1xX9bfxX26xX27xX3xX26xXf1xXdxX3xX37xX5dxX26xX27xX3xX4xX33cxX3xX1bbxX341xX26xX3xX4xX66xX6xX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX1cfxX3xX313xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXd2xXabxX3xXexX1xX89xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX3xX26xX1xX3f1xX26xX3xX2dxX93xX26xX1xX28xX3xXcxX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXddxX11fxX3xXexX44xX26xX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xX5dxX15xX3xX37xX34xX26xX3xX4xX1xX66xX55xX3xX4xX1xX6bxX2dxX3xX5xX2bxX3xX71xX72xXdxX3xX7xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX3xX5xX3a8xX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX3xX5xXc20xX26xX55xX3xXddxX537xX3xXddxX114xX15xX3xX4xX59xX26xX3xX1bbxXf1xX55xX3xX71xX341xX26xX27xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xX26xX1xX3f1xXexX3xX5xX3a8xX3xX26xX27xX89xX72xXdxX3xX71xX40xX26xX27xX3xX71xX693xX5dxX3xX4xX59xX4xX3xXexXe9xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX71xX341xX26xX27xX55xX3xX4xX33cxX3xX5fbxX5dxX6xX26xX55xX3xX71xX33cxX26xX3xXddxXf7xX3xX4xX693xX26xX3xXbxX1xX341xXdxX3xXexX38xX3xX26xX27xX1xXdxX11bxX26xX3xX4xX40xX5dxX3xX4xX59xX4xX3xXexX3a8xXdxX3xX5xXdxX3faxX5dxX3xX5xXdxX11bxX26xX3xX5fbxX5dxX6xX26xX55xX3xX26xX27xX1xX10xX3xX5xX93xXdxX3xX1bbxX3a8xXdxX3xX27xXdxX341xX26xX27xX3xX4xX66xX6xX3xX395xXdxX59xX2bxX3xX7xX89xX55xX3xXcxXdxX101xX26xX3xX7xX3a4xX3xXa6xX2bxX3a8xX26xX27xX3xXa9xX1xXabxX3xXd2xX341xX2bxX3xX71xX370xX3xXexX1xX3f1xX2dxX3xX26xX1xX5dxX693xX26xX3xX7xX34xX5dxX3xX7xX12c6xX4xX3xX4xX1xX5dxX15xX11bxX26xX3xX71xX11fxX3xX26xX3a8xX15xX30xX3xXexX38xX3xX27xXdxX59xX4xX3xX1fx5a29xX26xX3xX5xX5dxX15xX3faxX26xX55xX3xX1xX49xX4xX3xXexX114xXbxX3xXddxX3a8xX3xX5xX3a8xX2dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXddxX11fxX3xXexX1fxX49xX26xX27xX3xX37xX34xX26xX55xX3xXddxX537xX3xX37xX34xX26xX55xX3xX1xX101xXexX3xX5xX653xX26xX27xX3xXbxX1xXdexX4xX3xXddxXdexX3xX26xX1xX34xX26xX3xX37xX34xX26xX30xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xX1xX49xX4xX3xXd2xX59xX4xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX4xXdexX3xXexX1xX370xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexXe24xX26xX27xX3xX4xX44xX26xX27xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xX1xX3a8xX26xX27xX3xX26xX27xX3a8xX15xX55xX3xXexXe24xX26xX27xX3xX4xX44xX26xX27xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xX4xXdexX3xXexX1xX370xX3xX71xX89xX98cxX4xX3xX27xXdxX6xX2bxX3xXddxX3a8xX3xXexXe24xX26xX27xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX4xX48bxX3xXc9exX101xXexX3xX5fbxX5dxX341xX3xX1fxXd71xX3xX26xXd4exXexX1cfxX3xX322xXdxX3faxX4xX3xX1xX49xX4xX3xXexX114xXbxX3xXddxX3a8xX3xX5xX3a8xX2dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xX4xX66xX6xX3xX4xX59xX26xX3xX1bbxXf1xX55xX3xX71xX341xX26xX27xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexXe1xX26xX1xX3xX4xX1xXabxX26xX1xX3xX5xX3a8xX3xXddxXdxX3faxX4xX3xXexX2bxX3a8xX26xX3xX71xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX3xXexXe9xX3xX4xX1xX40xX4xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xXexX76xXexX3xX26xX1xX3f1xXexX3xX361xX27xX1xXf7xX3xX5fbxX5dxX15xX101xXexX3xX7xX76xX3xX2xX2xX3xX4xX66xX6xX3xXd2xX6xX26xX3xXa9xX1xX3f1xXbxX3xX1xX3a8xX26xX1xX3xX313xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX3xXexXe1xX26xX1xX55xX3xXexXdxX101xX26xX3xXexXc20xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xXexX1xX12c6xX26xX27xX3xX5xX98cxXdxX3xX361xX27xX1xXf7xX3xX5fbxX5dxX15xX101xXexX3xX313xX93xXdxX3xX1xXf1xXdxX3xX313xX341xX26xX27xX3xX1bbxXf1xX3xXexXe1xX26xX1xX3xX5xX693xX26xX3xXexX1xX40xX3xX33xX322xe572xX1dd5xX1dd5xX1cfxX3xX313xXa7xX26xX27xX3xX4xX1xXabxX3xX71xX59xX26xX1xX3xX27xXdxX59xX3xX4xX6xX2bxX3xXexXdxX26xX1xX3xXexX1xX693xX26xX55xX3xXexX1xX59xXdxX3xX71xXf1xX3xX1xX49xX4xX3xXexX114xXbxX3xX26xX27xX1xXdxX11bxX2dxX3xXexXceaxX4xX3xX4xX66xX6xX3xX4xX59xX26xX3xX1bbxXf1xX55xX3xX71xX341xX26xX27xX3xXddxXdxX11bxX26xX3xXexX93xXdxX3xX4xX59xX4xX3xX71xXdxX370xX2dxX3xX4xX693xX5dxX3xXexX1fxX2bxX26xX27xX3xXexXe1xX26xX1xX55xX3xX71xXa7xX26xX27xX3xXexX1xX72xXdxX3xX71xX11fxX3xX26xX27xX1xXf7xX3xXd2xX6xX26xX3xXcxX5dxX15xX11bxX26xX3xX27xXdxX59xX2bxX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX3xXexXdxX101xXbxX3xXexXdexX4xX3xX26xX27xX1xXdxX11bxX26xX3xX4xX40xX5dxX3xX71xXe9xXdxX3xX2dxXc20xXdxX3xX26xXf1xXdxX3xX37xX5dxX26xX27xX3xXddxX11fxX3xX1xX49xX4xX3xXexX114xXbxX55xX3xX5xX3a8xX2dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX3xXddxX3a8xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX2dxX89xX5dxX3xX4xX1xX2bxX3xXcxX1xX89xX72xX26xX27xX3xXexX1fxX38xX4xX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX55xX3xXcxX1xX89xX72xX26xX27xX3xXddxXdexX3xXcxXe1xX26xX1xX3xX66xX15xX3xX4xX1xXe1xX3xX71xX93xX2bxX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3faxX26xX3xXexX76xXexX3xXa9xX1xXe1xX3xXexX1xXf7xX3xX126xX218xX20xXa9xXcxXb2xXcx72ffxX3xX4xX66xX6xX3xXd2xXf1xX3xXa9xX1xXabxX26xX1xX3xXexX1fxXf7xX3xXddxX11fxX3xX71xXd14xX15xX3xX2dxX93xX26xX1xX3xX1xX49xX4xX3xXexX114xXbxX3xXddxX3a8xX3xX5xX3a8xX2dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX89xX3xXexX89xX8dxX26xX27xX55xX3xX71xX93xX2bxX3xX71xX40xX4xX55xX3xXbxX1xX2bxX26xX27xX3xX4xX59xX4xX1xX3xXa6xXa7xX3xXa9xX1xXabxX3xXadxXdxX26xX1xX1cfxX0xXb2xXbxX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6dcfxX5dxXexX1xX2bxX1fxXaxX32xXcxX1xX6xX26xX1xX3xXa6xX5dxX11bxX0xXb2xXbxX32
Thanh Huê