Huyện Thiệu Hóa đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm góp phần tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Thiệu Hóa đã triển khai công tác tuyên truyền xuống tận cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
14e1xc37bxd7dfxddabx696fxda20xcb0bx6c2axa105xX7xe2cax7c91x4177xbd5dx5867xa00exX5x1505xXaxX3xX7xXex39b8xX5xX10xX9xXaxXexX10xb950xXex559dxX6xX5xXdx7329x61e7xa7c4xX3xba4ex23c5xX7xXexXdxc9d0xX15x167fxXaxd20dx89e9xX27xX15x3019xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30x922bxX6xX3x439ex8f46xX15xX3xd857x69acxX23xX1xX3xXexX27xX15xdecexX23xX3xXexcc58xX27xX15x857cxX23xX3xX4xdc66xX23xX22xX3xXex55dfxX4xX3x9d09x9425xX27xX3xX4xc500xX0x1643xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xbc2axXaxX2fx1aa2xX1x4116xX44xX3xX22xX3dxXbxX3xXbxX1xX60xX23xX3xXex6da8xX3xX4xX1x1f70xX4xX3xXexX1x986bxX23xX1xX3xX4xX57xX23xX22xX3x2c1cxX27xbd4fxX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xX40xX45xXdxX3xX5fxXdxdf7fxX27xX3xabe7xX27x7273xX4xX3xX1xX9exXdxX3x57cdxc8c3x2bd9xXb1xX30xb2bdxX3x45dcxX1xX3dxX6xX3xd393x406axX3xa34axX93xX3xX40xX45xXdxX3xX5fxXdxXaexX27xX3xX30xX9exXdxX3xX40xa11bxX23xX22xX3xX23xX1x667axX23xX3xX78xXe0xX23xX3xXbaxX30xXbbxX7bxd67fxXbfxX3xX4xX5cxX4xX3xX4x748cxXbxX3xX23xX1xXdxX33xX44xX3xXc1x68edxX3x894ex8b11xXffxX2xX3xX1exX3xXffxX100xXffx2487x7603xX3xX1xX27xX15xX33xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX40xafe2xX3xXexX50xXdxXaexX23xX3xXc1xX1xX6xXdxX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX5cxX4xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX1cxX27xXb3xX23xX22xX3xXex6c94xX23xX3xX4x89fexX3xX7x9fa6xX3xX5fxX7dxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX53xX27xX3xX1xd467xX23xX1xX3xXexX1xX8exX4xX3xXbxX1x3098xX23xX22xX3xXbxX1x4d17xX10axX3xX40xX6xX3xX78xX45xX23xX22xa88dxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX50xX167xX23xX22xX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax2590xXdxX78xXexX1xX24xX3x63bfxX100xX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x7235x30ccxX1c8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX177xX5fxX6xX167xXexX1xX6xX23xX1xX1xX167xX6xX177xXc9xX23xX66xX23xX10xX1b1xX7xX66xXffxX2xX2xX1c8xX66xXffxX100xX1c8xX78xX1c8xX2xX100xX100xX1b8xXffxa464xXex794dxX1c7xX1b8xX1fbxX2xX5xX100xX177xX26xXbxX22x527dxX50xX9x58fdxX1fdxX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX15xX33xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX5cxX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xXaxX3xX1b1xXdxX78xXexX1xX9xXaxX1b8xX100xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c7xX1c8xX1c8xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xX7xXexX50xX167xX23xX22xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX167xX23xXaxX2fx9395xX23xX1xX3x981fxX4cxX3xXc7x9995xX23xX3xX30xX6xXdxX10axX3xX4xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX8exX4xX3xXc9xX290xX23xX3xX1xX3dxX6xX3xX1cxX11dxX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX28cxX167xX23xX22xX3xXbxX1xX8axX3xX5fxXdxb120xX23xX3xX4xX5cxX4xX3xX23xX9exXdxX3xX78xX27xX23xX22xX3xX5xXdxX4cxX23xX3x5796xX27xX6xX23xX3xX40xX2bexX23xX3xX9cxX27xX9exX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX1xX33xX3xXexX1xXb3xX23xX22xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1cxX11dxX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxXbbxX53xX27xX3xX40x156cxX23xX3xX1c7xX1xX1c8xX100xX3xXbxX1xX16dxXexX3xX1xX7dxX23xX22xX3xX23xX22xX93xX15xX10axX3xX6xX23xX1xX3xX28cxX4cxX3xXc7xX290xX23xX3xX30xX6xXdxX10axX3xX4xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX8exX4xX3xXc9xX290xX23xX3xX1xX3dxX6xX3xX1cxX11dxX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX28cxX167xX23xX22xX3xX4xX3dxX3xX44xX320xXexX3xXexX45xXdxX3xXbbxX93xXdxX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1cxX11dxX3xX40xXaexX3xXbxX1xX8axX3xX5fxXdxX2bexX23xX3xX4xX5cxX4xX3xX23xX9exXdxX3xX78xX27xX23xX22xX3xX5xXdxX4cxX23xX3xX2d3xX27xX6xX23xX3xX40xX2bexX23xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX1xX33xX3xXexX1xXb3xX23xX22xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1cxX11dxX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxXffxX3xX5xX60xX23xX66xX23xX22xX93xX15xX10axX3xXbbxX93xXdxX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1cxX11dxX3xX5xXdaxX23xX22xX3xX22xX1x8b5cxXbxX3xX4xX5cxX4xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXc9xX53xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXexX50xX167xX23xX22xX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX1x91d1xX14bxX23xX22xX3xXexX50xX15cxX23xX1xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX7xX3dxX23xX22xX3xXexX45xXdxX3xX1fbxX1fbxX3xX5xX167xX6xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX14exX3xXffxXffxX3xX4x6a1dxX44xX3xX4x694bxX6xX3xX109xX3xXexX1xX57xX23xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX40x7a74xX6xX3xX5fxX93xX23xX3xX1cxX11dxX177xX3xXbbxXaexX3xXc9xXdxX33xX4xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX4xX3dxX3xX4xX1xXf3xXexX3xX5xX436xb864xX23xX22xX10axX3xX6xX23xX1xX3xX28cxX4cxX3xXc7xX290xX23xX3xX30xX6xXdxX3xX40xX11dxX3xXexX8axX23xX22xX3xX1xX4b4xXbxX3xX4xX5cxX4xX3xXexX93xXdxX3xX5xXdxX33xX27xX3xX5xXdxX4cxX23xX3xX2d3xX27xX6xX23xX3xX40xX2bexX23xX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX5cxX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xX50xXdaxXdxX3xX5fxXdxX4cxX23xX3xX7xX167xX45xX23xX3xX40xXaexX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXbxX1xa7d6xX3xX1xX4b4xXbxX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX78xXexX1xX24xX3xX1b8xX100xX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c7xX1c7xX1c8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX177xX5fxX6xX167xXexX1xX6xX23xX1xX1xX167xX6xX177xXc9xX23xX66xX23xX10xX1b1xX7xX66xXffxX2xX2xX1c8xX66xXffxX100xX1c8xX78xX1c8xX2xX100xX100xX20bxXffxX2xXexX109xX20bxX1c7xX2xX1b8xX5xX100xX177xX26xXbxX22xX208xX50xX9xX2xX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX15xX33xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX5cxX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xXaxX3xX1b1xXdxX78xXexX1xX9xXaxX1b8xX100xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c7xX1c7xX1c8xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX167xX23xXaxX2fxdd47xX57xX3xX1xX15cxX23xX1xX3xX40xX436x7922xX23xX22xX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX5fx6d5cxX4xX1xX3xX1x68b1xX6xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXc9xX53xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXexX45xXdxX3xXexX50xX476xX3xX7xX14exX3xd22bxXbcxX7bxXebxX3xX1cxX11dxX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX28cxX167xX23xX22xX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxbb6dxX23xX22xX3xX7bxX22xX27xX15x1ec4xX23xX3xXc7xX290xX23xX3xXcxX27xX15xX4cxX23xX10axX3x8f05xX1xX3dxX3xX9cxX1xX47axX3xXexX48axX4xX1xX3xX662xXbcxX7bxXebxX3xXexX1xX48axX3xXexX50xXf3xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX4xX1xX167xX3xX5fxXdxX2bexXexX24xX3xXaxXcxX1xX48axX3xXexX50xXf3xX23xX3xX40xX6xX23xX22xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX1xX33xX3xXexX1xXb3xX23xX22xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX47axX6xX3xX1cxX11dxX177xX3xXcx2a27xX3xX1c7xX1xX1exX109xX1xX3xXc9xX93xX3xX2xX1fdxX1xX1exX2xX1b8xX1xX1c8xX100xX3xX1xX93xX23xX22xX3xX23xX22xX93xX15xX3xX1xX33xX3xXexX1xXb3xX23xX22xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX1xX48axX3xXexX50xXf3xX23xX3xX40xX11dxX3xX5xXdaxX23xX22xX3xX22xX1xX40fxXbxX3xX4xX5cxX4xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXc9xX53xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXc9xX93xX167xX3xX4xX5cxX4xX3xX5fx8d46xX23xX3xXexXdxX23xX3xX22xX3dxXbxX3xXbxX1xX60xX23xX3xXexX45xX167xX3xX7xc741xX3xX40xXdaxX23xX22xX3xXexX1xX27xX147xX23xX3xXexX50xX167xX23xX22xX3xX7bxX1xXe0xX23xX3xX78xXe0xX23xX10axX3xXexX638xX4xX1xX3xX4xX79fxX4xX3xXexX1xX6xX44xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX5cxX4xX3xX4xX1xX27xX41xX23xX3xX5fxX48axX3xX1xX436xd70axX23xX22xX3xXc9xX53xX3xX23xX22xX93xX15xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xc078xX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxX30xXdxX33xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX23xX1xXdxX53xX27xX3xX40xX48axX6xX3xXbxX1xX436xX14bxX23xX22xX3xX14exX3xX1xX27xX15xX33xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX40xX6xX23xX22xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xX4xX5cxX4xX3xX23xX9exXdxX3xX78xX27xX23xX22xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX9cxX27xX9exX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xX5fxX7dxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX53xX27xX3xX1xX15cxX23xX1xX3xXexX1xX8exX4xX3xXbxX1xX167xX23xX22xX3xXbxX1xX16dxX10axX3xX40xX6xX3xX78xX45xX23xX22xX10axX3xX23xX1xX436xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX44xXdxX33xX23xX22xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xX2d3xX27xX6xX3xX1xX9exXdxX3xX23xX22xX1xX48axX3xX23xX9exXdxX3xX5fxX9exX3xX4xXf3xXbxX3xX47axX15xX10axX3xX1xX9exXdxX3xX23xX22xX1xX48axX3xX5fxX5cxX167xX3xX4xX5cxX167xX3xXc9xXdxX4cxX23xX10axX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX167xX45xXexX3xX4xX47axX6xX3xX4xX5cxX4xX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX4xX1xX638xX23xX1xX3xXexX50xX48axX3xX1exX3xX1cxX11dxX3xX1xX9exXdxX10axX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX1cxX11dxX3xX1xX9exXdxX3xX1exX3xX23xX22xX1xX53xX3xX23xX22xX1xXdxX33xXbxX10axX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX1xX33xX3xXexX1xXb3xX23xX22xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX177xX177xX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxX30xX27xX15xX33xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX4x1d54xX23xX22xX3xX40xX11dxX3xXc9xX93xX3xX40xX6xX23xX22xX3xXexX147xXbxX3xXexX50xX27xX23xX22xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX4xX5cxX4xX3xXbxX1xX436xX14bxX23xX22xX3xXexXdxX33xX23xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX40xX45xXdxX3xX4xX1xX16dxX23xX22xX10axX3xXexX50xX4cxX23xX3xX4xX8axX23xX22xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX40xXdxX33xX23xX3xXexX64xX3xX4xX47axX6xX3xX1xX27xX15xX33xX23xX3xXc9xX93xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1cxX11dxX3xX1xX9exXdxX177xX3xXbbxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX4xX8axX3xX40xX9exX23xX22xX3xXexX50xX79fxX4xX3xX2d3xX27xX6xX23xX3xXc9xX53xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX4xX5cxX4xX3xXexX27xX15xX2bexX23xX3xX40xX436xX62dxX23xX22xX10axX3xX2d3xX27xXb3xX4xX3xX5xX9exX10axX3xX1xX27xX15xX33xX23xX3xX5xX9exX10axX3xX23xX14bxXdxX3xX4xX57xX23xX22xX3xX4xX9exX23xX22xX3xXc9xX93xX3xXexX50xX476xX3xX7xX14exX3xX5xX93xX44xX3xXc9xXdxX33xX4xX3xX4xX47axX6xX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX14bxX3xX2d3xX27xX6xX23xX10axX3xX40xX14bxX23xX3xXc9xX48axX177xX177xX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX78xXexX1xX24xX3xX1b8xX100xX100xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX109xX100xX100xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX177xX5fxX6xX167xXexX1xX6xX23xX1xX1xX167xX6xX177xXc9xX23xX66xX23xX10xX1b1xX7xX66xXffxX2xX2xX1c8xX66xXffxX100xX1c8xX78xX1c8xX2xX100xX1c8xXffxX1c7xX1fbxXexX109xX100xX1fdxX2xX1c8xX5xX100xX177xX26xXbxX22xX208xX50xX9xX1fbxX100xX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX15xX33xX23xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX45xX23xX1xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX5cxX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xXaxX3xX1b1xXdxX78xXexX1xX9xXaxX1b8xX100xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX109xX100xX100xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX167xX23xXaxX2fxXbcxX290xX23xX22xX3xX50xX57xX23xX3xXc9xX7e6xXdxX3xX23xX9exXdxX3xX78xX27xX23xX22xX24xX3x17aaxX7bxX1xXdxX33xXexX3xX5xXdxX33xXexX3xX4xX1xX93xX167xX3xX44xX711xX23xX22xX3xX23xX22xX93xX15xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xX40xX45xXdxX3xX5fxXdxXaexX27xX3xXb1xX27xXb3xX4xX3xX1xX9exXdxX3xXc9xX93xX3xX40xX45xXdxX3xX5fxXdxXaexX27xX3xX30xXbbxX7bxXebxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xXf3xXbxX10axX3xX23xX1xXdxX33xX44xX3xXc1xXfdxX3xXffxX100xXffxX2xX3xX1exX3xXffxX100xXffxX109xXaxX3xXexX50xX10xX167xX3xXexX45xXdxX3xXexX50xX476xX3xX7xX14exX3xX30xX27xX15xX33xX23xX3xX47axX15xX3xXcxX1xXdxX33xX27xX3xX30xX3dxX6xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX167xX78xX15xXaxX2fxXbcxX7dxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX53xX27xX3xX1xX15cxX23xX1xX3xXexX1xX8exX4xX3xXexX27xX15xX4cxX23xX3xXexX50xX27xX15xX53xX23xX3xX40xX11dxX3xX22xX3dxXbxX3xXbxX1xX60xX23xX3xX22xXdxX16dxXbxX3xX4xX5cxX23xX3xX5fxX9exX10axX3xX40xX78axX23xX22xX3xXc9xXdxX4cxX23xX3xXc9xX93xX3xX7bxX1xXe0xX23xX3xX78xXe0xX23xX3xXexX50xX4cxX23xX3xX40xX48axX6xX3xX5fxX93xX23xX3xX23xX1xX147xX23xX3xXexX1xX8exX4xX3xX40xX16dxX23xX22xX3xXc9xX53xX3xX44xX476xX4xX3xX40xX638xX4xX1xX10axX3x7833xX3xX23xX22xX1x6ed1xX6xX10axX3xXexX60xX44xX3xX2d3xX27xX6xX23xX3xXexX50xX63dxX23xX22xX3xX4xX47axX6xX3xX9cxX27xX9exX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xXbbxXbcxXb1xX30xX3xXc9xX93xX3xX40xX45xXdxX3xX5fxXdxXaexX27xX3xX30xXbbxX7bxXebxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xXf3xXbxX3xX7xa6ecxXbxX3xXexX7e6xXdxX177xX3xXb1xX27xX6xX3xX40xX3dxX10axX3xXexX45xX167xX3xX7xX79fxX3xXexX1xXb3xX23xX22xX3xX23xX1xXf3xXexX3xXc9xX53xX3xX23xX1xX147xX23xX3xXexX1xX8exX4xX10axX3xXexX436xX3xXexX436xX14exX23xX22xX3xX4xX1xX638xX23xX1xX3xXexX50xX48axX3xXc9xX93xX3xX1xX93xX23xX1xX3xX40xX9exX23xX22xX3xXexX50xX167xX23xX22xX3xXbbxX78axX23xX22xX10axX3xX7xX79fxX3xX40xXdaxX23xX22xX3xXexX1xX27xX147xX23xX3xXexX50xX167xX23xX22xX3xX1cxX11dxX3xX1xX9exXdxX10axX3xX40xXaexX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX9cxX27xX9exX4xX3xX5fxX60xX27xX3xX4xX64xX3xX40xX45xXexX3xXc1xX2bexXexX3xX2d3xX27xX78axX3xX4xX6xX167xX10axX3xX5fxX78axX167xX3xX40xX78axX44xX3xX78xXe0xX23xX3xX4xX1xX47axX10axX3xX5fxX15cxX23xX1xX3xX40x52b2xX23xX22xX10axX3xX40xX16dxX23xX22xX3xXbxX1xX5cxXbxX3xX5xX27xX147xXexX10axX3xX6xX23xX3xXexX167xX93xX23xX10axX3xXexXdxX2bexXexX3xXc1xXdxX33xX44xX3xXc9xX93xX3xXexX1xX79fxX4xX3xX7xX79fxX3xX5xX93xX3xX23xX22xX93xX15xX3xX1xX9exXdxX3xX4xX47axX6xX3xXexX167xX93xX23xX3xX78xXe0xX23xX177xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX27xXexX1xX167xX50xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX1xX47axX15xX0xX66xXbxX2f
Thu Thủy