Khởi công xây dựng trường học “Vì trẻ em vùng cao” tại xã Thanh Xuân (Quan Hóa)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-5, Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã tổ chức lễ khởi công xây dựng mới 2 phòng học mầm non, sửa chữa 3 phòng học tiểu học cho điểm trường tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.
600dxefd8x1061axe3c1xd09dx8696x9eb7x8997xb8d8xX7x644exf1c0x12c48x13737xd6ecx13050xX5x10a1bxXax9a85xebe3xX1xc936xXdxX3xX4x9232x13650x11528xX3xb8ddxc452x10d32xX3x92a3x1108fxX1axX1bxX3xXexd8f7xe742xd33exX1axX1bxX3xX1x13691xX4xX3x14ff8xa6a9x11db5xX3xXexX27x1034cxX3xX10xc9e3xX3xa3c6x9b40xX1axX1bxX3xX4xX6xf611x7822xX3xXex10433xXdxX3xX1dxbf4exX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3x13438x12142xX1exX1axX3x12f03x10603xX54xX6xX1axX3x6e63x7e1dxX6x946axX0xceaaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX10xX6xX21xXaxX12xX3x9393xfc89xX1axX1bxX3xX2xe1c7x623cx9f81x118f1xX3xb4a3xX6xX1axX3xf2afxXdx11a69xX54xX3xX1x7b07xX1axX1xX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX31xX32xX33xX3xXexX27xX37xX3xX10xX3axX3xX3cxX3dxX1axX1bxX3xX4xX6xX43xX44xX3xX88xX4bxX3xXexb518xX3xX4xX1x12198xX4xX3xX5x13487xX3xe5fdxX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX3ax11079xXdxX3xa988xX3xXbxX1x9432xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX3ax9fd5xX3axX3xX1axX43xX1axX82xX3xX7x11893xX6xX3xX4xX1xef6cxX6xX3x9171xX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xXexXdxdd2exX54xX3xX1xX2exX4xX3xX4xX1xX43xX3xX88xXdxXfexX3axX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xXexX47xXdxX3x7382xb5e7xX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX82xX3xX1xX54xX1fxf94exX1axX3xX59xX54xX6xX1axX3xX5exX5fxX6xcaa5xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX13fxX119xX6xX43xXexX1xX6xX1axX1xX1xX43xX6xX13fxX3cxX1axX63xX1axX10xf81bxX7xX63xX2xe8cdxXd2xeac7xX63x106e7xX178xX21x12204xX2xX81xX17cxX178xX17cxX7fxXexX17fxX2xXf0xXf0xX5xX81xX13fxfd13xXbxX1bxXaxX3xX63xX12xX3xX84xX6xX1axX3xX88xXdxX8axX54xX3xX1xX8exX1axX1xX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX4xX3dxX1axX1bxX3xX5xX4bxX1axX1xX3xX88xX47xX43xX3xX88x61bbxX6xX3xXbxX1xX28x14d99xX1axX1bxX3xXbbxX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xX33xX1axX1xX3xXexX47xXdxX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX82xX3xX1xX54xX1fxX134xX1axX3xX59xX54xX6xX1axX3xX5exX5fxX6xX13fxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xXcxXdx12471xXbxX3xXex8f02xX4xX3xX1xX28xXcfxX1axX1bxX3xX88xX220xX1axX3xX3cxXdxX134xX4xX3xX1xf459xX3xXexX27xea5bxX3xX4xX7axX4xX3xX88xb716xXdxX3xXexX28xX23bxX1axX1bxX3xX5xX8exX3xX4xX7axX4xX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX15xX3xX3cxX3dxX1axX1bxX3xX4xX6xX43xX3xXbbxX1xX5fxX3xXbbxX1xcc7bxX1axX3xX4x1087dxX6xX3xXex1388fxX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX5exX5fxX6xX82xX3xX1bxX5fxXbxX3xXbxX1xXdfxX1axX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX43xX3xX88xXdxX8axX54xX3xXbbxXdxX134xX1axX3xX1xX2exX4xX3xXexdd18xXbxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX7axX4xX3xX10xX3axX82xX3xX119xX6xX1axX3xX88xXdxX8axX54xX3xX1xX8exX1axX1xX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX88xX4bxX3xXexXcfxXdxX3xXbbxX1xX11axX43xX3xX7xX7axXexX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX220xX3xXexX47xXdxX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX82xX3xX1xX54xX1fxX134xX1axX3xX59xX54xX6xX1axX3xX5exX5fxX6xX13fxX3xX84xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX3xX1axd514xX3axX3xXbxX1x118b1xX6xX3xX1xXedxX54xX3xX7xX19xX1axX1bxX3x1120bxX4bxX82xX3xX4xX7axX4xX1xX3xXexX27xX54xX1axX1bxX3xXexX1exX3axX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX82xX3xX1xX54xX1fxX134xX1axX3xX59xX54xX6xX1axX3xX5exX5fxX6xX3xX2xXd2xXbbxX3axX82xX3xX4xX5fxX3xXf0xX178xX3xX1xb920xX3xX1axX1bxX1x144d8xX43xX82xX3xXexX27xX43xX1axX1bxX3xX88xX5fxX3xX4xX5fxX3xX2xX81xX3xX1xX363xX3xX88xe52axX4xX3xX119xXdxX134xXexX3xXbbxX1xX5fxX3xXbbxX1xX26cxX1axX13fxX3x904cxXfexX3xX3cxX8exX43xX3xX88xX28xX23bxX4xX3xX119xX11axX1axX82xX3xX1axX1bxX28xX29xXdxX3xX3cxX8exX3xXbxX1xX28xX1bfxX1axX1bxX3xXexXdxX134xX1axX3xXbxX1xX11axXdxX3xX3cxX28xX23bxXexX3x6d8bxX54xX6xX3xX7xX19xX1axX1bxX3xX325xX4bxX3xX119xX314xX1axX1bxX3xXexX1xX54xX1fxX8axX1axX3xX1xX43xX37fxX4xX3xX119xX368xX3xX3axX11axX1axX1bx8169xX3xX7xX6xX54xX3xX88xX5fxX3xXexXdxX220xXbxX3xXexX224xX4xX3xX21xXdxX3xX4xX1xX54xX1fxXfexX1axX3xXbbxX1xX43xX11axX1axX1bxX3x7f63xX3xXbbxX3axX3xX88xX28xX29xX1axX1bxX3xX88x9bfdxXdxX3xX1ax8b31xXdxX3xX1bxX2a4xXbxX3xX1bxX8axX1axX1xX13fxX3x12620xX1xXedxX1axX1bxX3xX1axX1bxX8exX1fxX3xXexX27xX29xXdxX3xX3axX28xX6xX82xX3xX3cxXdxX134xX4xX3xX88xXdxX3xX5xX47xXdxX3xX3cxX8exX43xX3xX119xX11axX1axX3xX3cxX19xX3xX4xX3dxX1axX1bxX3xXbbxX1xX5fxX3xXbbxX1xX26cxX1axX82xX3xXexX1xX2a4xX3axX3xX4xX1xX319xX3xX4xX11axX3xX119xX11axX1axX3xX4xX5fxX3xXexX1xXfexX3xX119xX1b9xX3xX4xX19xX3xX5xX2a4xXbxX3xX1xX43xX8exX1axX3xXexX43xX8exX1axX3xXbbxX1xXdxX3xXexX27xX29xXdxX3xX3axX28xX6xX3xX5xXcfxX1axX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX13fxX119xX6xX43xXexX1xX6xX1axX1xX1xX43xX6xX13fxX3cxX1axX63xX1axX10xX174xX7xX63xX2xX178xXd2xX17axX63xX17cxX178xX21xX17fxX2xX81xX17cxX178xX17cxX7fxXexX17fxXd2xX408xX7fxX5xX2xX17axX13fxX18exXbxX1bxXaxX3xX63xX12xX391xXfexX3xX3cxX8exX43xX3xXexXcfxXdxX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xXbxX1xX11axXdxX3xX21xXdxX3xX3c1xX54xX6xX3xX7xX19xX1axX1bxX3xX325xX4bxX3xX119xX314xX1axX1bxX3xXexX1xX54xX1fxX8axX1axX82xX3xX1xX43xX37fxX4xX3xX119xX368xX3xX3axX11axX1axX1bxX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX13xX1xX54xX3xX5xX37xX3xXexX47xXdxX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX3xXexX1xX54xX363xX4xX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX325xXdfxX3axX3xX1axX43xX1axX3xX3cxX8exX3xXcxXdxX8axX54xX3xX1xX2exX4xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX3xX4xX5fxX3xXexXb1xX1axX1bxX3xX7xX242xX3xX17fxXd2xX3xX10xX3axX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3axXdfxX1axX3xX1axX43xX1axX3xX3cxX8exX3xXexXdxXfexX54xX3xX1xX2exX4xX13fxX3x6858xX7axX4xX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX88xX4bxX3xX4x90a5xX82xX3xX1xX28xX3xX1x7edcxX1axX1bxX82xX3xX1axX1xc9fdxXexX3xX5xX8exX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX4xX270xX6xX3xXbbxX1xX242xXdxX3xX3axXdfxX3axX3xX1axX43xX1axX3xX88xX28xX23bxX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX119xX314xX1axX1bxX3xXexX27xX6xX1axX1xX3xXexX27xX10xX82xX3xXbbxX1xX19xX1axX1bxX3xXbbxXdx11fb5xX1axX3xX4xX242xX82xX3xX88xXdxX8axX54xX3xXbbxXdxX134xX1axX3xX1xX2exX4xX3xXexX2a4xXbxX3xX1bxX37fxXbxX3xX1axX1xXdxX8axX54xX3xXbbxX1xX5fxX3xXbbxX1xX26cxX1axX13fxX3xXf0xX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX4xX270xX6xX3xXbbxX1xX242xXdxX3xXexXdxXfexX54xX3xX1xX2exX4xX3xX21xX3dxX3xX88xX28xX23bxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xXbbxXdxX61dxX1axX3xX4xX242xX3xX1axX1xX28xX1axX1bxX3xX4xX5ccxX1axX1bxX3xX88xX4bxX3xX1dxX54xX242xX1axX1bxX3xX4xX5daxXbxX82xX3xX3axX363xXexX3xX7xX242xX3xX1xX47xX1axX1bxX3xX3axX224xX4xX3xX88xX4bxX3xX1xX28xX3xX1xX5d3xX1axX1bxX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX13fxX119xX6xX43xXexX1xX6xX1axX1xX1xX43xX6xX13fxX3cxX1axX63xX1axX10xX174xX7xX63xX2xX178xXd2xX17axX63xX17cxX178xX21xX17fxX2xX81xX17cxX178xX17cxX7fxXexX2xX178xX408xX17fxX5xX81xX13fxX18exXbxX1bxXaxX3xX63xX12x13c38xX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xXexX27xX6xX1axX1xX3xXexX27xX10xX3xX4xX270xX6xX3xXbbxX1xX242xXdxX3xX3axXdfxX3axX3xX1axX43xX1axX3xXexX47xXdxX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX3xX7x11560xX3xX88xX28xX23bxX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xXexX1xX220xX3xX119xX314xX1axX1bxX3xXd2xX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX3axXcfxXdxX82xX3xXbbxXdxX61dxX1axX3xX4xX242xX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX79xX6xX54xX3xXbbxX1xXdxX3xX88xX28xX23bxX4xX3x14849xX84xX425x10effxX3xX1xX54xX1fxX134xX1axX3xX59xX54xX6xX1axX3xX5exX5fxX6xX3xX88xX414xX1axX1bxX3xb55exX82xX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX88xX4bxX3xXbbxX61dxX54xX3xX1bxX2exXdxX3xX3cxX8exX3xX1axX1xX2a4xX1axX3xX88xX28xX23bxX4xX3xX7xX22xX3xX270xX1axX1bxX3xX1xX363xX3xX4xX270xX6xX3xX4xX7axX4xX3xX21xX43xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX134xXbxX82xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX82xX3xX1axX1xX8exX3xX1xX11axX43xX3xXexX1exX3axX82xX3xX4xX7axX3xX1axX1xX1exX1axX3xXexX27xX43xX1axX1bxX3xX3cxX8exX3xX1axX1bxX43xX8exXdxX3xXexX274xX1axX1xX82xX3xX84xX6xX1axX3xX88xXdxX8axX54xX3xX1xX8exX1axX1xX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX88xX4bxX3xX3c1xX54xX1fxX220xXexX3xX88xX1b9xX1axX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX3axXcfxXdxX3xXd2xX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX3axXcfxXdxX3xXbbxXdxX61dxX1axX3xX4xX242xX3xX4xX1xX43xX3xXbbxX1xX242xXdxX3xX3axXdfxX3axX3xX1axX43xX1axX3xX3cxX8exX3xX7xXe8xX6xX3xX4xX1xXedxX6xX3xXf0xX3xXbxX1xXd6xX1axX1bxX3xX1xX2exX4xX3xX4xX1xX43xX3xXbbxX1xX242xXdxX3xXexXdxXfexX54xX3xX1xX2exX4xX3xXexX47xXdxX3xX88xXdxXfexX3axX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xXexX1xX54xX363xX4xX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX13fxX119xX6xX43xXexX1xX6xX1axX1xX1xX43xX6xX13fxX3cxX1axX63xX1axX10xX174xX7xX63xX2xX178xXd2xX17axX63xX17cxX178xX21xX17fxX2xX81xX17cxX178xX17cxX7fxXexXf0xXf0xX408xX7fxX5xX17fxX13fxX18exXbxX1bxXaxX3xX63xX12xX84xX6xX1axX3xX88xXdxX8axX54xX3xX1xX8exX1axX1xX3xX799xX22xX3xX7axX1axX82xX3xX5xX4bxX1axX1xX3xX88xX47xX43xX3xX88xX1b9xX6xX3xXbxX1xX28xX1bfxX1axX1bxX3xX4xX3dxX1axX1bxX3xX4xX1xX224xXbxX3xX11axX1axX1xX3xX5xX28xX54xX3xX1axXdxX134xX3axX3xX3cxXcfxXdxX3xX4xX7axX4xX3xX4xX19xX3xX1bxXdxX7axX43xX82xX3xXexX1xXdfxX1fxX3xX1bxXdxX7axX43xX3xX3cxX8exX3xX4xX7axX4xX3xX10xX3axX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX47xXdxX3xX88xXdxXfexX3axX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX3axXdfxX3axX3xX1axX43xX1axX82xX3xXexXdxXfexX54xX3xX1xX2exX4xX3xXexX1xX54xX363xX4xX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX5baxX19xX1axX1bxX3xXexX27xX33xX1axX1xX3xX4xX5fxX3xXbbxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX319xX3xX21xX22xX3xXbbxXdxX220xX1axX3xXd2xX17axX17axX3xXexX27xXdxX134xX54xX3xX88xX414xX1axX1bxX3xX58xX4xX1xX28xX6xX3xXexX319xX1axX1xX3xXbxX1xXdfxX1axX3xXbbxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX319xX3xX3cxX8exX3xX1axX1bxX8exX1fxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX21xX43xX3xX1axX1bxX28xX29xXdxX3xX21xX1exX1axX3xX88xX1b9xX6xX3xXbxX1xX28xX1bfxX1axX1bxX3xX88xX5fxX1axX1bxX3xX1bxX5fxXbxX61xX3xX3cxX8exX3xX21xX22xX3xXbbxXdxX220xX1axX3xX7xX746xX3xXbbxX1xX7axX1axX1xX3xXexX1xX8exX1axX1xX3xX7xX6xX54xX3xX2xX3xXexX1xX7axX1axX1bxX3xXbbxXfexX3xXexbd36xX3xX1axX1bxX8exX1fxX3xXbbxX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX13fxX3xX5baxX19xX1axX1bxX3xXexX27xX33xX1axX1xX3xX1xX43xX8exX1axX3xXexX1xX8exX1axX1xX3xX7xX746xX3xX88xX28xX6xX3xX3cxX8exX43xX3xX7xXe8xX3xX21xX224xX1axX1bxX3xXexXa89xX3xX1axX26cxX3axX3xX1xX2exX4xX3xX3axXcfxXdxX3xXd2xX17axX2xX178xX80xXd2xX17axX2xX7fxX13fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX43xX21xX1fxXaxX12xX391xXdxXfexX3axX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX3axXdfxX3axX3xX1axX43xX1axX3xX3cxX8exX3xXexXdxXfexX54xX3xX1xX2exX4xX3xXexX47xXdxX3xX119xX11axX1axX3xX32xX54xXdxX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX53xX54xX1exX1axX82xX3xX1xX54xX1fxX134xX1axX3xX59xX54xX6xX1axX3xX5exX5fxX6xX3xX5xX8exX3xX88xX1b9xX6xX3xXbxX1xX28xX1bfxX1axX1bxX3xXexX1xXb5xX3xXf0xX3xX4xX270xX6xX3xXexX274xX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX5exX5fxX6xX3xX88xX4bxX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX1xX237xX3xXexX27xX23bxX13fxX3xXcxX27xX28xXcfxX4xX3xX88xX5fxX3xX21xX22xX3xX7axX1axX3xX88xX4bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xXexX47xXdxX3xXbbxX1xX54xX3xX119xX11axX1axX3x11291xX1axX82xX3xX1dxX4bxX3xXcxX6xX3axX3xX5baxX1xX54xX1axX1bxX3xX58xX325xX28xX29xX1axX1bxX3x7e77xX7axXexX61xX3xX3cxX8exX3xX119xX11axX1axX3xX5baxX1bfxX1axX82xX3xX1dxX4bxX3x656bxX61dxX1axX3xXcxX1xfe3bxX1axX1bxX3xX58xXbbbxX6xX1axX1bxX3xX5baxX1xX7axX1axX1xX61xX13fxX0xX63xXbxX12
Mạnh Cường