Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng
(Baothanhhoa.vn) - Trong công tác tư tưởng của Đảng, tuyên truyền miệng có vị trí, vai trò quan trọng. Nhận thức được điều đó, huyện Nga Sơn đã có những giải pháp căn cơ, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng.
2490xb2c4x7bccxa101x2f93x631ax3667x96b6x6e31xX7x4e35x4c07x6d6ex573bx9e08x916cxX5x2926xXaxa7d4x53c1x36b7x8657x3c0bxX3xX4xX6x854fxX3xX4xX1xae43xXexX3xX5x4417x70c6xX15xX16xX3xX4x85b8xX15xX16xX3xXex9b56xX4xX3xXex930dx35cdx2af0xX15xX3xXex5b03xX31xX32xaf28xX15xX3x6032xXdx7507xX15xX16xX0x487bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67c9xX10xX6x3a7axXaxX12xX3xXcxX37xX1axX15xX16xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX22xX3xXexX22x7076xX15xX16xX3xX4x5c50xX6xX3x69e6x5114xX15xX16x534dxX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX3xX4x8f23xX3xa4fdx5cd4xX3xXexX37x8538xX79xX3xX91xX6xXdxX3xXexX37x2f3axX3x7ae8xX31xX6xX15xX3xXexX37xae54xX15xX16x616exX3xX13xX1x5126xX15xX3xXexX1x39c1xX4xX3x978exX22xX23xX4xX3xXb7xXdxX3axX31xX3xXb7xX8fxX79xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xX13xX16xX6xX3x835ax484fxX15xX3xXb7xa8c6xX3xX4xX8fxX3xX15xX1x7c04xX15xX16xX3xX16xXdxX76xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4x8e60xX15xX3xX4xXd0xX79xX3xXbxX1x785fxX3xX1xX23xXbxX3xX15xX1x6bf5xX3dxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX79xX3xX1xXdxX3fxX31xX3xXa1xX31xX76xX3xX4xX72xX6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xXabxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx693bxX1axX55xX32xXaxX12xX0xXdxX3dxX16xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXabx2a89xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xXabxX91xX15xX43xX15xX10x2a2fxX7xX43xX2xa649xa4b3xX175xX43xX175xX174xX55x8ad6xX2xb08ex85a2xX17exX2xX175xXexX17dxX174x3391xX174xX5xX17dxXabxa668xXbxX16xXaxX3xX43xX12xX3xX13xX28xX15xX16xX3xX55xX14xX15xX3xa332xXd4xX3xX13xX16xX6xX3xXcxX14xX15xX3xXexX1xX31xX3xX1xX1ax986exX4xX1xX3xX4xX8fxXdxXabxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX1axX55xX32xXaxX12xX13xX1xXdbxX15xX16xX3xX15xX16x3706xX32xX3xX15xX1cexX32xX3xX75xX76xX15xX16xX3xX15fx8184xX79xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXa1xX31xX32xX3axX15xX3xX91xX1cexX3xX15xX1xX14xX15xX3xX55xX14xX15xX3xX19bxXd4xX3xX15fxXd4xXdxX3xX15xX16xX6xX15xX16xX3xX13xX16xX6xX3xXcxX14xX15xX3xXb7xX6xX15xX16xX3xX55xa297xX15xX3xX7xXb4xX4xX3xX4xX1xX1axX3xX3dxa272xX4xX3xXexXdxX33xX31xX3xX4xX2dxX15xX3xXb7xX96xX4xX1xX3xX15xX28xX15xX16xX3xXexX1xX28xX15xX3xX3dx6ce0xXdxX3xX91xX1cexX1axX3xX15xXeaxX3dxX3x8b82xX17bxX2xX17dxXabxX3xX14bxX33xX15xX3xX4xX1acxX15xX1xX3xX91xXdxX3fxX4xX3xXexXafxXbxX3xXexX37xX31xX15xX16xX3xXexX1x3408xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXexXdxX33xX31xX3xX4xX1xX96xX3xX15xX28xX15xX16xX3xXexX1xX28xX15xX3xX3dxX239xXdxX79xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX72xX32xX3xX19bxXd4xX3xX5xX31xX28xX15xX3xXa1xX31xX6xX15xX3xXexX14xX3dxX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX3xX91xX1cexX3xX19bxX10xX3dxX3xXb7xX14xX32xX3xX5xX1cexX3xX32x95bdxX31xX3xXex52ecxX3xXa1xX31xX6xX15xX3xXexX37xXa8xX15xX16xX3xXexX37xX1axX15xX16xX3xX1xX31xX32xX3xXb7xX1dbxX15xX16xX3xX7xXb4xX4xX3xX55xX14xX15xXabxX3xX75xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3x7857xX1xX1acxX3dxX3x95e2xXeaxX15xX3xXcxX1xX1cexX15xX1xX79xX3xX15fxX96xX3xXexX1xX22xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX72xX32xX3xX19bxXd4xX79xX3x6c67xXdxX33xX3dxX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xX4xX1xX1axX3xX15fxXdxX2ccxXex9609xX3x6fb4xX52xX1cexX15xX16xX3xXexX1xX2dxX15xX16xX79xX3xX7xX6xX31xX3xX321xX1xXdxX3xXexXdxX2ccxXbxX3xXexX1xX31xX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX1dbxXdxX3xX55xX31xX15xX16xX3xXexX1acxXdxX3xX1xX1dbxXdxX3xX15xX16xX1xX92xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX3xXexX1axX1cexX15xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX79xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX72xX32xX3xX19bxXd4xX3xXex5214xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX15xX16xX1xX92xX3xX3dxX6dxX3xX37xX1dbxX15xX16xX3xXb7x760exX3xX4xX1xX31xX32xX3b4xX15xX3xXexX76xXdxX3xXb7xX22x57a3xX15xX16xX3xX5xX2d0xXdxX79xX3xX4xX1xX72xX3xXexX37xX22xXd0xX15xX16xX3xX4xX72xX6xX3xX75xX76xX15xX16xX79xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX79xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX31xXafxXexX3xX4xX72xX6xX3xX13xX1xX1cexX3xX15xX22xX239xX4xX79xX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX91xX3axX3xXex7007xX15xX1xX3xX1xX413xX15xX1xX3xX321xXdxX15xX1xX3xXexX2ccxX3x70b9xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX79xX3xXa1xX31xX2d0xX4xX3xXbxX1xX9fxX15xX16xX3xX424xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX79xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXb7xX2d0xXdxX3xX15xX16xX1axX1acxXdxX3xX4xX72xX6xX3xXcxX37xX31xX15xX16xX3xX22xXd0xX15xX16xX79xX3xX4xX72xX6xX3xXex66fcxX15xX1xX79xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xX91xX1cexX3xXb7xX92xX6xX3xXbxX1xX22xXd0xX15xX16xX3xXb7xX2ccxX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX15fxX1dbxX79xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX91xX1cexX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16x8843xX3xX4xX1dbxX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX55xX22xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxXabxX3xXcx4547xX3xX15xX1xXdbxX15xX16xX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX15x7183xX3dxX3xXb7xX22xX23xX4xX79xX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16xX4a4xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xX4xX1dbxX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX55xX22xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX91xX3axX3xX4xXd0xX3xX7xX6dxX3xXexX37xXdxX3b4xX15xX3xX321xX1xX6xXdxX79xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xXb7xX1acxXexX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX1dbxXdxX3xX55xX31xX15xX16xX3xXb7xXd4xX3xXexXdxX2ccxXbxX3xXexX1xX31xX3xXb7xX2ccxX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX15fxX1dbxX79xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX91xX1cexX3xXa1xX31x8d9exX15xX3xX4xX1x9dc4xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX55xX14xX15xXabxX3xXcfxX1axX15xX16xX3xX7xX1axX15xX16xX3xX91xX239xXdxX3xX91xXdxX3fxX4xX3xXbxX1xX39bxX3xX15fxXdxX2ccxX15xX79xX3xXa1xX31xX2dxX15xX3xXexX37xXdxX3fxXexX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX16xX1xX92xX3xXa1xX31xX32xX2ccxXexX79xX3xX4xX1xX46cxX3xXexX1xX92xX3xX4xX72xX6xX3xX75xX76xX15xX16xX79xX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16xX4a4xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xX4xX1dbxX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX55xX22xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX6dxX3xX13xX16xX6xX3xXcxX14xX15xX3xX4xX9fxX15xX3xX5xX211xX15xX16xX3xX16xX1x3409xXbxX3xX15xX1xXdbxX15xX16xX3xX15xX1dbxXdxX3xX55xX31xX15xX16xX3xXexX37xXa8xX15xX16xX3xXexX14xX3dxX3xX3dxX1cexX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX72xX32xX79xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXa1xX31xX32xX3axX15xX3xX19bxXd4xX3xXb7xX6xX15xX16xX3xXexXafxXbxX3xXexX37xX31xX15xX16xX3xXexX37xXdxX3b4xX15xX3xX321xX1xX6xXdxX3xXexX1xX264xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX79xX3xX15xX1xX22xX33cxX3x4a38xX14xX32xX3xX55xX264xX15xX16xX3xX15xX28xX15xX16xX3xXexX1xX28xX15xX3xX3dxX239xXdxX79xX3xX4xX1xX31xX32xX3b4xX15xX3xXb7xX39bxXdxX3xX4xXd0xX3xX4xX1exX31xX3xX4xX14xX32xX3xXexX37xX211xX15xX16xX79xX3xX91xXafxXexX3xX15xX31xX28xXdxX79xX3xX4xX76xXdxX3xXexX1acxX1axX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX8fxXdxX79xX3xX15fxX76xX1axX3xX91xX3fxX3xX3dxX28xXdxX3xXexX37xX22xX3c3xX15xX16xX79xX3xX321xX2ccxXexX3xXa1xX31xX76xX3xXexX1xX264xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX15xX16xX1xX92xX3xXa1xX31xX32xX2ccxXexX3xXb7xX1acxXdxX3xX1xX1dbxXdxX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX15fxX1dbxX3xX19bxXd4xX3xX15x8f56xX6xX3xX15xX1xXdxX3fxX3dxX3xX321x8167xXabxX3xX13xX1xXdbxX15xX16xX3xX91xX1exX15xX3xXb7xX3axX3xXexX37xX33xX15xX3xX321xX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1xX46cxX3xX5xX1cexX3dxX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX56dxX3xXexX1xX33xX3dxX3xX15xX1dbxXdxX3xX55xX31xX15xX16xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX79xX3xXb7xX22xX6xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX46cxX3xXexX1xX92xX79xX3xX15xX16xX1xX92xX3xXa1xX31xX32xX2ccxXexX3xX4xX72xX6xX3xX75xX76xX15xX16xX3xXb7xXdxX3xX91xX1cexX1axX3xX4xX31xX1dbxX4xX3xX7xX2d0xX15xX16xX79xX3xX3dxX1cexX3xX4xX9fxX15xX3xXbxX1xX21dxX4xX3xX91xX21dxX3xXb7xX4d8xX4xX3xX5xX264xX4xX79xX3xX15xX1xXdxX3fxX3dxX3xX91xX21dxX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXexX37xX92xX79xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX37xXdxX3b4xX15xX3xX321xXdxX15xX1xX3xXexX2ccxX3xX424xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX4xX72xX6xX3xXb7xX92xX6xX3xXbxX1xX22xXd0xX15xX16x9147xXabxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX1axX55xX32xXaxX12xX75xX22xX23xX4xX3xX15fxXdxX2ccxXexX79xX3xXexX37xX22xX239xX4xX3xX15xXeaxX3dxX3xX244xX17bxX2x5affxX79xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX3xX4xX72xX6xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xX13xX16xX6xX3xXcfxXd0xX15xX3xX91x9dffxX15xX3xX4xX9fxX15xX3xX15xX1xXdxX3axX31xX3xX1xX1acxX15xX3xX4xX1xX2ccxX79xX3xX3dxX1dbxXexX3xX7xX2d0xX3xX4xX1exXbxX3xX72xX32xX3xXb7xX76xX15xX16xX79xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXa1xX31xX32xX3axX15xX3xX4xX9fxX15xX3xX19bxX10xX3dxX3xX15xX1x76a6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX79xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16xX4a4xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xX4xX1dbxX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX55xX22xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX4xX1xX22xX6xX3xXb7xX2dxXbxX3xXb4xX15xX16xX3xXb7xX22xX23xX4xX3xX32xX33xX31xX3xX4xX568xX31xX79xX3xXbxX1xX22xXd0xX15xX16xX3xXexX1xXb4xX4xX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXexXdxX15xX79xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX4xX1xX22xX6xX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX56dxXabxXabxXabxX3xa0dexX1xX4d8xX4xX3xXbxX1xX21dxX4xX3xX15xX1xXdbxX15xX16xX3xX1xX1acxX15xX3xX4xX1xX2ccxX3xXb7xX8fxX79xX3xXexX1xX2dxX15xX16xX3xX2xX2xX424xX244xX17bxX2xX818xX79xX3xX14bxX6xX15xX3xXcxX1xX22xX3c3xX15xX16xX3xX91xX21dxX3xX52xX31xX32xX3fxX15xX3xX72xX32xX3xX13xX16xX6xX3xXcfxXd0xX15xX3xXb7xXd4xX3xX15fxX6xX15xX3xX1xX1cexX15xX1xX3xX75xX3axX3xX2dxX15xX3xX33exXcxXdxX2ccxXbxX3xXexX21dxX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX79xX3xX1xXdxX3fxX31xX3xXa1xX31xX76xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX3xX4xX72xX6xX3xX75xX76xX15xX16xX3xXexX37xX1axX15xX16xX3xXexX413xX15xX1xX3xX1xX413xX15xX1xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX15xX6xX32xX7e9xXabxX3xXcxX37xX33xX15xX3xX4xXd0xX3xX7xX6dxX3xX4xX72xX6xX3xXb7xX3axX3xX2dxX15xX79xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xXb7xXd4xX3xXexXafxXbxX3xXexX37xX31xX15xX16xX3xX5xXd4xX15xX1xX3xXb7xX1acxX1axX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX91xX6xXdxX3xXexX37xX9fxX79xX3xXexX37xX2dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX3dxX79xX3xX15xX1xXafxX15xX3xXexX1xXb4xX4xX3xX4xX72xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1exXbxX3xX72xX32xX3xXb7xX76xX15xX16xX79xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXa1xX31xX32xX3axX15xX79xX3x83ddxXcxXcxa670xX79xX3xXb7xX1axX1cexX15xX3xXexX1xX3b4xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXexX37xX92xX3xX424xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX79xX3xX4xX2dxX15xX3xX15fxX1dbxX79xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX91xX3axX3xX91xX92xX3xXexX37xX96xX79xX3xX91xX6xXdxX3xXexX37xX9fxX79xX3xXexX568xX3dxX3xXa1xX31xX6xX15xX3xXexX37xXa8xX15xX16xX3xX4xX72xX6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xXabxX3xX75xX211xX15xX16xX3xXexX1xX3c3xXdxX79xX3xX4xX72xX15xX16xX3xX4xX2d0xX79xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16xX4a4xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xX4xX1dbxX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX55xX22xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX91xX1cexX3xXb7xX39bxXdxX3xX3dxX239xXdxX3xX3dxX1acxX15xX1xX3xX3dx2b1cxX3xX15xX1dbxXdxX3xX55xX31xX15xX16xX79xX3xXbxX1xX22xXd0xX15xX16xX3xXexX1xXb4xX4xX3xX1xX1axX1acxXexX3xXb7xX1dbxX15xX16xX3xX4xX72xX6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xXabxX3xX75xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xX52xX1cexX15xX3x7379xX31xX32xX3xX75xXdxX3axX31xX79xX3xXcxX37xX22xX6dxX15xX16xX3xX14bxX6xX15xX3xXcxX31xX32xX33xX15xX3xX16xXdxX2dxX1axX3xX52xX31xX32xX3fxX15xX3xX72xX32xX79xX3xX4xX1xX1axX3xX15fxXdxX2ccxXexX33cxX3xX33exXcxX1xX264xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX4xX1xX31x4c6cxX15xX3xX1xX8fxX6xX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16xX4a4xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX4xXd0xX3xX7xX6dxX3xXb7xX3b4xX3xXb7xX2dxXbxX3xXb4xX15xX16xX3xXb7xX22xX23xX4xX3xX32xX33xX31xX3xX4xX568xX31xX3xX15xX1xXdxX3fxX3dxX3xX91xX21dxX79xX3xX14bxX6xX15xX3xXcxX31xX32xX33xX15xX3xX16xXdxX2dxX1axX3xX52xX31xX32xX3fxX15xX3xX72xX32xX3xXb7xXd4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3dxX22xX31xX3xX4xX1xX1axX3xX14bxX6xX15xX3xXcxX1xX22xX3c3xX15xX16xX3xX91xX21dxX3xX52xX31xX32xX3fxX15xX3xX72xX32xX3xX4xX1xXa8xX15xX3xX4xX703xX3xX17exX175xX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX3xX4xX1exXbxX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX79xX3xX2xX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX3xX4xX1exXbxX3xXexX46cxX15xX1xX3xX91xX1cexX3xX2xX818xX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xX4xX1dbxX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX55xX22xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxXabxX3xXcxX37xX1axX15xX16xX3xXb7xX1dbxXdxX3xX15xX16xX4a4xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX3xX4xX1exXbxX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xX4xX8fxX3xX244xX185xX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xX5xX1cexX3xX15fxX96xX3xXexX1xX22xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX72xX32xX3xX4xX2dxX4xX3xX19bxXd4xX79xX3xXexX1xX92xX3xXexX37xX1exX15xXabxX3xX75xX14xX32xX3xX5xX1cexX3xX15xX1xXdbxX15xX16xX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xX91xX4c5xX6xX3xX4xX8fxX3xXexX37xX413xX15xX1xX3xXb7xX1dbxX3xX4xX1xX31xX32xX33xX15xX3xX3dxX28xX15xX79xX3xX5xa740xX3xX5xX31xXafxX15xX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xXexX37xX92xX79xX3xX91xX4c5xX6xX3xX4xX8fxX3xX31xX32xX3xXexX96xX15xX3xX91xX239xXdxX3xXa1xX31xX568xX15xX3xX4xX1xX56dxX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX55xX14xX15xX79xX3xX37xX1exXexX3xXexX1xX31xXafxX15xX3xX5xX23xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX1xX1axX1acxXexX3xXb7xX1dbxX15xX16xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xXabxX3xX52xX1cexX15xX16xX3xXexX1xX2dxX15xX16xX79xX3xX7xX6xX31xX3xX321xX1xXdxX3xXb7xXdxX3xXexXdxX2ccxXbxX3xXexX1xX31xX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX1dbxXdxX3xX55xX31xX15xX16xX3xXexX1acxXdxX3xX1xX1dbxXdxX3xX15xX16xX1xX92xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX3xX4xX72xX6xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX79xX3xX4xX2dxX4xX3xXb7xX211xX15xX16xX3xX4xX1xX96xX3xXb7xX8fxX3xX91xX3axX3xXexX37xXdxX3b4xX15xX3xX321xX1xX6xXdxX79xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xXb7xX2ccxX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX15fxX1dbxX79xX3xXb7xX76xX15xX16xX3xX91xXdxX33xX15xX3xX91xX1cexX3xX15xX1xX14xX15xX3xX55xX14xX15xX3xXb7xX92xX6xX3xXbxX1xX22xXd0xX15xX16xX3xX321xX2ccxXexX3xX1xX23xXbxX3xX91xX239xXdxX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX5xXd4xX15xX1xX3xXb7xX1acxX1axX79xX3xX4xX1xX46cxX3xXb7xX1acxX1axX3xXexX1xX264xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xXabxX3xX13xX60dxXexX3xX3dxX239xXdxX3xX15xX1cexX32xX3xXb7xXd4xX3xXexX1acxX1axX3xX37xX6xX3xX15xX1xXdxX3axX31xX3xX4xX1xX31xX32xX3b4xX15xX3xX15fxXdxX2ccxX15xX3xX37x2e9fxX3xX15xX60dxXexX3xXexX37xX1axX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX1xX1axX1acxXexX3xXb7xX1dbxX15xX16xX3xX15fxX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xX91xXdxX33xX15xX79xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX3xX4xX72xX6xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX7e9xXabxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX1axX55xX32xXaxX12xX13xX1xXdbxX15xX16xX3xX4xX1xX31xX32xX3b4xX15xX3xX15fxXdxX2ccxX15xX3xXexX37xX1axX15xX16xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xXexX37xX31xX32xX3axX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX16xX3xXb7xXd4xX3xX16xX8fxXbxX3xXbxX1xX568xX15xX3xX91xX1cexX1axX3xX7xX264xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX37xXdxX3b4xX15xX3xX321xXdxX15xX1xX3xXexX2ccxX3xX424xX3xX19bxXd4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX4xX72xX6xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xX13xX16xX6xX3xXcfxXd0xX15xX3xXexX37xX1axX15xX16xX3xX15xX1xXdbxX15xX16xX3xX15xXeaxX3dxX3xXa1xX31xX6xXabxX3xX13xX39bxXdxX3xX15fxXafxXexX3xX5xX1cexX3xXexX39bxX15xX16xX3xX16xXdxX2dxX3xXexX37xX92xX3xX7xX76xX15xX3xX19bxX31xX1exXexX3xXexX1axX1cexX15xX3xX1xX31xX32xX3fxX15xX3xXb7xX2ccxX15xX3xX1xX2ccxXexX3xX15xXeaxX3dxX3xX244xX17bxX2xX185xX3xXb7xX1acxXexX3xX1xXd0xX15xX3xX818xXabxX818xX174xX175xX3xXex8206xX3xXb7xX211xX15xX16xX79xX3xX16xX1exXbxX3xX2xX79xX17exX3xX5xX568xX15xX3xX7xX1axX3xX91xX239xXdxX3xX15xXeaxX3dxX3xX244xX17bxX2xX818x3e7bxX3xX15fxX1dbxX3xX3dx7267xXexX3xX15xX28xX15xX16xX3xXexX1xX28xX15xX3xX4xX8fxX3xX15xX1xXdxX3axX31xX3xX321xX1xX6dxXdxX3xX7xX4d8xX4xX79xX3xXb7xX3c3xXdxX3xX7xX2d0xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX55xX14xX15xX3xXb7xX22xX23xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX33xX15xX3xX37xXf02xX3xX37xX3fxXexX79xX3xX91xX239xXdxX3xXexX1xX31xX3xX15xX1xXafxXbxX3xX15fxX413xX15xX1xX3xXa1xX31xX14xX15xX3xXb7xX568xX31xX3xX15xX16xX22xX3c3xXdxX3xXb7xX1acxXexX3xX244xX174xX79xX818xX3xXexX37xXdxX3fxX31xX3xXb7xX211xX15xX16xX43xX15xXeaxX3dxXabxX0xX43xXbxX12
Bài và ảnh: Trần Thanh