TP Thanh Hóa tập trung thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, chủ quan”, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo, thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
7904x7d88xaa45x8d8dx11864x11789x1025dxb927xe723xX7x8a4exc670x832bxe3f0xfb23x10d72xX5x116a7xXax90d8xX0xX7xXex863ax7f9ex9e6dx9f29xX12xXcxbe9fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xbc28xe802xX6xX3xXexa88cxXbxX3xXexX16x8071xX18xX19xX3xXexX1x811fxX4xX3xX1xXdx9208xX18xX3xXexX1x9f7dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xb4b6xXdx1047ex8309xX3xXbxX1xae8cxX18xX19x8bebxX3xX4xX1x11112xX18xX19xX3xa277xe1d9xX4xX1xX3x11824x9f44x9098xb6a4xb419x7ceaxX2xc0b1xX0xa80fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xX58xXaxX12xX5fxba78xXdxX3xXbxX1xefb8xfdcexX18xX19xX3xX4xX1x9de2xX49xX3xc56exa5c4xX2exa2cbxf703xXexX3xX5xXdxX39xXexX50xX3x9882xX1xe329xX18xX3xXexX16xX8axX8bxX18xX19xX50xX3xXa1xX1xb50cxX18xX19xX3xX5xX8bxX3xX5xa1ddxX50xX3xX4xX1x1125axX3x10f9cxX2exX6xX18xea74xX50xX3xX4xX3exX4xX3xX4x10499xXbxX3xXbdxX97xX3xX46x7950xX18xX19xX50xX3xX4xX1xb09axX18xX1xX3xXbfxX2exX97x9d78xX18xX3xbc6exXb8xX3xX1xX39xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX4xX1xXd9xX18xX1xX3xXexX16xX59xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX46xX6xX18xX19xX3xXexX29xXbxX3xXexX16xX2exX18xX19xX3xX4xX1xdf41xX3xX46xaf89xX17xX50xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX18xX3xXexX1xX3exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX46xXdxX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64x10a67xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcab0xX17xX58xX97xXaxX12xX0xXdxX49xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX2exX49x8353xX3xXdxX5dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXax1021cxXdxX58xXexX1x843fxX3xf811x10995xX192xXbxf759xdff0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18fxX3xa3d5xed15xX2xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX151xX178xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xXe3xX18xX66xX18xX10xX18axX7xX66x889bxX2xX2xX191xX66xX2xX1a0xf5d9xX58xX1ccxX2xX192xX192xX1a1xX1c5xX1a1xXexX64xX1a1xX2xX64x7a0exX5xX192xX151xdfcdxXbxX19xfb7bxX16xX9xX1ccxX1daxX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xXexX29xXbxX3xXexX16xX2exX18xX19xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX18xX3xXexX1xX3exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX46xXdxX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xXaxX3xX18axXdxX58xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a1xX2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX2exX18xX19xX3xXexX91xX49xX3xdd6dxX3xXexX98xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xXexd973xX3xX4xX1xcd82xX4xX3xXexXdx115c0xX49xX3xXe3x9418xX4xX3xX62xX3xX195xXdxX18xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX3xX46xecb2xXexX3xX2xX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX17xX58xX97xXaxX12xXcxX1xXb0xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXex9bc0xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX50xX3xXexXd9xX18xX1xX3xX46xX98xX18xX3xX18xX19xXb8xX97xX3xX1daxX62xX1a0xX3xXexX16xX29axX18xX3xX46xX59xX6xX3xX178xXb8xX18xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xXa1xX1xXb0xX18xX19xX3xX4xX25xX3xX4xX6xX3xX58xX8axX8bxX18xX19xX3xXexXd9xX18xX1xX3xXe3xX85xXdxX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX151xX3xXcxX2d6xX3xX18xX19xXb8xX97xX3xX1c5xX64xX62xX1daxX3xX46xX98xX18xX3xX1daxX62xX1a0xX50xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xX4xX25xX3xX1a1xX3xX18xX19xX8ax10513xXdxX3xXexXdxX98xXbxX3xX195xd723xX4xX3xX19x860exX18xX3xXe3xX85xXdxX3xX161xb4f5xX3xX7xX54xX3xX1c5xX64xX2xX2xX3x986cxb4eaxX3xX24xXb8xX3xX371xc7d5xXdxb8adxX3xXe3xXb8xX3xX4xX6xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX19xX35cxX3x9467xX2xX196xX3xX1a1xX192xX3xXexX16xX8axX35cxX18xX19xX3xX1xX2b1xXbxX3xX395xX1c5xX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX17xX58xX97xXaxX12xXcxX16xX29axX18xX3xX46xX59xX6xX3xX178xXb8xX18xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xX1xXdxX39xX18xX3xX4xX25xX3xX2xX192xX192xX3xX18xX19xX8axX35cxXdxX3xX46xX6xX18xX19xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX97xX3xXexX11axXdxX3xX18xX1xXb8xX50xX3xX191xX3xX18xX19xX8axX35cxXdxX3xX46xX6xX18xX19xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX97xX3xXexX29xXbxX3xXexX16xX2exX18xX19xX3xXexX11axXdxX3xXa1xX1xX3exX4xX1xX3xX7xX11axX18xX3xXcxX1xXdxX29axX18xX3xdb7axX50xX3xX161xX39xX18xX1xX3xXe3xXdxX39xX18xX3xX1cxX1xX291xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX50xX3xXcxX16xX2exX18xX19xX3xXexX91xX49xX3xcb41xXdxX3exX17xX3xX58xad23xX4xX3xX95xX2exX54xX4xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX3xX62xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX50xX3xXcxX16xX8axX35cxX18xX19xX3x118aaxX11axXdxX3xX1xbde1xX4xX3xX24xa259xX18xX19xX3xX47exX295xX4xX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX17xX58xX97xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX1c5xX3xX18xX19xXb8xX97xX3xX1c5xX191xX3xXe3xXb8xX3xX1c5xX64xX62xX1daxX50xX3xXcxX16xX2exX18xX19xX3xXexX91xX49xX3xX277xX3xXexX98xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xX46xd7e9xX3xXexX291xX3xX4xX1xX295xX4xX3xXexXdxX29axX49xX3xXe3xX29exX4xX3xX62xX3xX195xXdxX18xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX3xX46xX2b1xXexX3xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX191xX1a0xX64xX3xX18xX19xX8axX35cxXdxX3xX5xXb8xX3xX5xX34xX4xX3xX5xX8axX2b1xX18xX19xX3xX4xX3exX18xX3xX178xX382xX50xX3xX18xX1xX91xX18xX3xXe3xXdxX29axX18xX3xX97xX3xXexX98xX50xX3xX18xX19xX8axX35cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX46xX382xX18xX19xX3xX5xXb8xX49xX3xXe3xXdxX39xX4xX3xXexX11axXdxX3xX4xX8bxX3xX7xX37cxX3xX97xX3xXexX98xX3xXexX1xX6xX49xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX17xX11axXexX3xX46xX382xX18xX19xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX3xXexX16xX29axX18xX3xX46xX59xX6xX3xX178xXb8xX18xX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX17xX58xX97xXaxX12xX5fxX85xXdxX3xXbxX1xX8axX8bxX18xX19xX3xX4xX1xX91xX49xX3xX94xX95xX2exX97xX98xXexX3xX5xXdxX39xXexX50xX3xXa1xX1xXa3xX18xX3xXexX16xX8axX8bxX18xX19xX50xX3xXa1xX1xXb0xX18xX19xX3xX5xX8bxX3xX5xXb8xX50xX3xX4xX1xXbdxX3xXbfxX2exX6xX18xXc3xX50xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXcbxXbxX3xXbdxX97xX3xX46xXd2xX18xX19xX50xX3xX4xX1xXd9xX18xX1xX3xXbfxX2exX97xXe0xX18xX3xXe3xXb8xX3xX1xX39xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX4xX1xXd9xX18xX1xX3xXexX16xX59xX3xX4xXbdxX6xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xX46xX6xX18xX19xX3xXexX29xXbxX3xXexX16xX2exX18xX19xX3xX4xX1xX117xX3xX46xX11axX17xX50xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX18xX3xXexX1xX3exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX46xXdxX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX3xXa1xb626xX17xX3xX58xXb8xXdxX3xX46xX98xX18xX3xX18xX19xXb8xX97xX3xX1ccxX2xX62xX1a0xX62xX1c5xX192xX1c5xX2xX151xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX46xX25xX50xX3xXexX11axXdxX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX8axX35cxX18xX19xX50xX3xX195xX4d7xX3xXexXdxX98xXbxX3xXexX45exX4xX3xX58xX2exX97xX3xXexX16xe336xX3xX4xX3exX4xX3xXexX291xX3xXexX2exX97xX29axX18xX3xXexX16xX2exX97xXe0xX18xX50xX3xXe3xX29xX18xX3xX46xX382xX18xX19xX50xX3xXexX291xX3xX19xXdxX3exX49xX3xX7xX3exXexX3xX4xX382xX18xX19xX3xX46xX487xX18xX19xX50xX3xXexX291xX3xXbxX1xXd2xX18xX3xX295xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX17xX58xX97xXaxX12xX5dxf7bexX18xX19xX3xXe3xX85xXdxX3xXexX29xXbxX3xXexX16xX2exX18xX19xX3xX46xXa3xX97xX3xX49xX11axX18xX1xX3xXexX2exX97xX29axX18xX3xXexX16xX2exX97xXe0xX18xX50xX3xXe3xX29xX18xX3xX46xX382xX18xX19xX3xX371xX1xX91xX18xX3xX58xX91xX18xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX18xX3xXexX54xXexX3xX4xX3exX4xX3xX178xXdxX39xX18xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX50xX3xXe3xX85xXdxX3xXexX16xX483xX18xX19xX3xXexX91xX49xX3xX5xXb8xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX29axX49xX3xXexX1xXb0xX18xX19xX3xX46xXdxX39xXbxX3xX94xX1a0xb9d5xXc3xX3xX4xXbdxX6xX3xX161xX382xX3xX277xX3xXexX98xX50xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX4x9695xX18xX19xX3xX4xX1xX117xX3xX46xX11axX17xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX8axX35cxX18xX19xX50xX3xX195xX4d7xX3xXe3xXb8xX3xX5xX34xX4xX3xX5xX8axX2b1xX18xX19xX3xX4xX1xX295xX4xX3xX18x829fxX18xX19xX3xXexX811xX18xX19xX3xX4xX8axX35cxX18xX19xX3xX4xXb0xX18xX19xX3xXexX3exX4xX3xXa1xXdxX48xX49xX3xXexX16xX6xX50xX3xX195xb57fxX3xX5x10ec8xX3xXe3xXdxX3xXbxX1xX11axX49xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX50xX3xX18xX1xXcbxXexX3xX5xXb8xX3xX46xX54xXdxX3xXe3xX85xXdxX3xX18xX1x102aexX18xX19xX3xXexX16xX8axX35cxX18xX19xX3xX1xX2b1xXbxX3xXa1xX1xXb0xX18xX19xX3xX46xX10xX17xX3xXa1xX1xXa3xX2exX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX8bxXdxX3xX4xXb0xX18xX19xX3xX4xX382xX18xX19xX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX17xX58xX97xXaxX12xXcxX1xXb8xX18xX1xX3xXbdxX97xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX46xX4d7xX3xXbxX1xX91xX18xX3xX4xXb0xX18xX19xX3xX4xX3exX4xX3xX46xX487xX18xX19xX3xX4xX1xXd9xX3xba9exX97xX3xXe3xXdxX29axX18xX3xX161xX6xX18xX3xXcxX1xX8axX35cxX18xX19xX3xXe3xX45exX3xXcxX1xXb8xX18xX1xX3xXbdxX97xX3xXbxX1xX45exX3xXexX16xX3exX4xX1xX3xX4xX8bxX3xX7xX37cxX3xXexX811xX18xX19xX3xX4xX8axX35cxX18xX19xX3xX5xX4d7xX18xX1xX3xX46xX11axX17xX50xX3xX4xX1xX117xX3xX46xX11axX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX3exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX46xXdxX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX151xX3xXcxX16xX8axX85xX4xX3xX49xX29exXexX3xX5xXb8xX3xXexX16xXdxX48xX18xX3xXa1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX18xX3xX4xX25xX3xX1xXdxX39xX2exX3xX4xX3exX4xX3xX178xXdxX39xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX58xX59xX4xX1xX3xX5dxX5exX5fxX60xX61xX62xX2xX64xX50xX3xX178xXd2xX17xX3xX46xXd2xX49xX3xX6xX18xX3xXexX17xXb8xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX5dxX2exX382xX4xX3xX178xX369xX2exX3xX4xX834xX3xX46xX11axXdxX3xX178xXdxX48xX2exX3xX95xX2exX54xX4xX3xX1xX382xXdxX3xXa1xX1xX25xX6xX3x7a6bxX5fxX3xXe3xXb8xX3xX178xX369xX2exX3xX4xX834xX3xX46xX11axXdxX3xX178xXdxX48xX2exX3xX24xX47exX371xX61xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXcbxXbxX50xX3xX18xX1xXdxX39xX49xX3xXa1x113b7xX3xX1c5xX192xX1c5xX2xX62xX1c5xX192xX1c5x7f8dxX151xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1a5xX2exXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xX369xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX66xXbxX12
Trần Thanh