Saudi Arabia đồng ý cho binh sĩ Mỹ đồn trú nhằm tăng cường an ninh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo quyết định đồng ý cho binh sỹ Mỹ tới đồn trú. Đây được xem là động thái nhằm hỗ trợ Washington để tăng cường bảo đảm an ninh khu vực .
2746x7b3axc0f3x65d3x275dx8ddcxb3fcx9224x65fbxX7x591cx6cc6xc5b2x802bxa8efxbd17xX5xae03xXax57b7x8a9dxX6x2b46x504dxXdxX3xbd0cxa2e5xX6x4145xXdxX6xX3xc339x6680x707ax4a96xX3x5d82xX3xX4xX1x3d63xX3xX1cxXdxX22xX1xX3xX7x425axX3x3764x4f5fxX3xX20xX21xX22xX3xXexX1ax3e2exX3xX22xX1x62d6xa72bxX3xXexaf1fxX22xX23xX3xX4x3926x49f7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xX0x7d40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1dfxX10xX6xX16xXaxX12x5bedxX23x2788x9d8axX3xX2x52caxX56x5aafx9a46xX3x2b52xc04cxX3x9d51xX15x47fbxX4xX3xXbxX1x96f7xX22xX23xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xXexX1x6e09xX22xX23xX3xX1cx32a6xX29xX3x5592xX15xX6ex7a6axXexX3xX20xa112xX22xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxXdxX22xX1xX3xX7xX34xX3xX33xX34xX3xXex5e4bxXdxX3xX20xX21xX22xX3xXexX1axX3cx378bxX3x514ex396dxX6exX3xX20xX49x565cxX4xX3x73d9xX10xX41xX3xX5xX6dxX3xX20xX77xX22xX23xX3xXexX1xX98xXdxX3xX22xX1xX40xX41xX3xX1xbf93xX3xXexX1axXcfxX3x68f6xX6xX7xX1xXdxX22xX23xXexX29xX22xX3xX20x9240xX3xXexX44xX22xX23xX3xX4xX49xX4axX22xX23xX3xX1cxa786xX29xX3xX20xX109xX41xX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3x5773xX1xX15xX3x596dx85edxX4xX3xXc7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8eexX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xX0xXdxX41xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX41xX7x8cebxXbxX1xX29xXexX29xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX6exc1b4xX3xX1cxX5xX29xX4xX118x81d0xX3xX41xX6xX1axX23xXdxX22xX148xX5xX10x33d3xXexX15exX3xX6xX15xXexX29xX165xX3xX41xX6xX1axX23xXdxX22xX148xX1axXdxX23xX1xXexX15exX3xX6xX15xXexX29xX165xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxXdxX22xX1xX3xX7xX31xX3xX33xX34xX3xX20xX21xX22xX3xXexX1axX3cxX3xX22xX1xX40xX41xX3xXexX44xX22xX23xX3xX4xX49xX4axX22xX23xX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3xX1xacfdxX22xX1xX3xX109xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXc7xX1cxX6xX29xXexX1xX6xX22xX1xX1xX29xX6xXc7xX11cxX22xX56xX22xX10x5fddxX7xX56xX2xX71x2a1axae75xX56xX2xX73xX205xX16x8472xX2x3948xX20dxX71xX20dxX20bxXexX205xX73xX5xX2xXc7x3759xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxXdxX22xX1xX3xX7xX31xX3xX33xX34xX3xX20xX21xX22xX3xXexX1axX3cxX3xX22xX1xX40xX41xX3xXexX44xX22xX23xX3xX4xX49xX4axX22xX23xX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xXaxX3xX16xX6xXexX6xX148xXbxX1xX29xXexX29xX148xX29xX1axXdxX23xXdxX22xX6xX5xX148xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15exX56xX56xX4xX16xX22xXdxX41xX23xXc7xX11cxXdxX10xXexX22xX6xX41xXbxX5xX15xX7xXc7xX11cxX22xX56xXexc4fcxX204xX20bxX56xX15xXbxX5xX29xX6xX16xX10xX16xX56x78ebxX6xXexX41xX2abxX6exX56xX204xX20bxX2xX71x94f5xX20bxX73xX2b6xX204xX20bxX56xX10xX5xX10xX41xX10xX22xXexX7xX2b6xX29xX170xX2b6xXexX1xX10xX2b6x99a3xX1axX16xX2b6xX7xXexX1axX6exX118xX10xX1axX2b6xX1cxX1axXdxX23xX6xX16xX10xX2b6xX29xX22xX2b6xXbxX6xXexX1axX29xX5xX2b6xXdxX22xX2b6xXdxX1axX6xX9bxX2b6xX6xXc7xX218xXbxX23xXaxX3xX56xX12xX76xXdxX22xX1xX3xX5x2946xX22xX1xX3xX33xX34xX3xXex8635xXdxX3xXcxX1axX15xX22xX23xX3xXc9xX93xX22xX23xXc7xX3x691exX6bxX23xX15xX21xX22xX15exX3xX33xXdxX16xX16xX5xX10xX3x586fxX6xX7xXexX3xX328xX6exX10xaee8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX29xX16xX6exXaxX12xX65x6395xX22xX23xX3xXexX1xX93xX22xX23xX3xXex88edxX22xX3xX13x340fxX19xX3xX4x93d0xX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX16xa8e6xX22xX3xX5xX4axXdxX3xX22xX23xX49xX4axXdxX3xXbxX1xX98xXexX3xX22xX23xX93xX22xX3xX4xX35axX6xX3xX76xX77xX3xX79xX15xX7bxX4xX3xXbxX1xX80xX22xX23xX3xX22xX49xXbdxX4xX3xX22xX6dxX6exX3xX4xX1xX29xX3xX1cxXdxX9exXexX15exX3x79b2x4a7fxX11dxX6xX3xXexX1ax9e82xX22xX3xX22xX23xX15xX6exX3aexX22xX3xXexaad5xX4xX3xX1xXcfxXbxX3xXexX98xX4xX3xX4xX1xX15xX22xX23xX3xX23xXdx4391xX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX11cxX6dxX3xX33xX34xX74xX3xX4xbfc3xX22xX23xX3xX22xX1xX49xX3xX22xX23xX15xX6exb114xX22xX3xX11cx5434xX22xX23xX3xX4xc12axX22xX23xX3xX16xX15xX6exX3xXexX1axX1daxX3xX6xX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3xX11cxX6dxX3x8ff3xX22xX3xX20xXa2xX22xX1xX3xX4xX35axX6xX3xX118xX1xX15xX3xX11cxX11dxX4xX74xX3xX79xX15xX7bxX4xX3xX11cxX49x36ffxX22xX23xX3xX13xX6xX5xX41xX6xX22xX3xX20xX347xX3xXexX1xX93xX22xX23xX3xX9bxX15xX6xX3xX9bxX15xX6exX9exXexX3xX20xXa2xX22xX1xX3xX4xX1xX29xX3xXbxX1xb0b5xXbxX3xX1cxXdxX22xX1xX3xX7xX34xX3xX33xX34xX3xX20xX21xX22xX3xXexX1axX3cxXc7x750bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX29xX16xX6exXaxX12xXcxX1axX29xX22xX23xX3xX9bxX15xX98xX3xX118xX1xa9afxX74xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xXex68c1xX22xX23xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxXdxX22xX1xX3xX7xX34xX3xX33xX34xX3xX20xX21xX22xX3xXexX1axX3cxXc7xX3xX13xX11dxX3xX1xXdxX3f0xX22xX3xX16xXdxX3f0xX22xX3xX4xX35axX6xX3xX9bxX15xXcaxX22xX3xX20xX77xXdxX3xX33xX34xX3xXexX30axXdxX3xX9bxX15xX7bxX4xX3xX23xXdxX6xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX22xX6dxX6exX3xX118xX455xX29xX3xX16xX6dxXdxX3xX2xX204xX3xX22xX44xX41xX74xX3xX1cxX3b9xXexX3xX20x675fxX15xX3xXexX49exX3xX4xX1xXdxX9exX22xX3xX16xXa2xX4xX1xX3xX3a7xX76xX347xX29xX3xXexX98xXbxX3xX13xX6xX3xX41xX30axX4xX46bxX3xX1xX21xXdxX3xX22xX44xX41xX3xX2xX71xX71xX2xXc7xX3xX13xX6xX15xX3xX20x5b3dxX74xX3xXexXbdxXdxX3xX22xX44xX41xX3xX204xX20bxX20bxX2cdxX74xX3xX33xX34xX3xX20xX347xX3xX1axX3cxXexX3xX9bxX15xXcaxX22xX3xX11cx4761xX3xX22xX49xXbdxX4xX3xX7xX6xX15xX3xX118xX1xXdxX3xX118xX9exXexX3xXexX1xX3cxX4xX3xX4xX1xXdxX9exX22xX3xX16xXa2xX4xX1xX3xad6cxX3xab6fxX1axX6xX9bxXc7xX3xXcxX1axX29xX22xX23xX3xX9bxX15xX347xX22xX23xX3xXexX1xX4axXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xXexXdxX9exX22xX3xX1xX6dxX22xX1xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX4xX1xXdxX9exX22xX3xX57bxX3xX57dxX1axX6xX9bxX74xX3xX33xX34xX3xXexX49exX22xX23xX3xX4xX537xX3xX118xX1xX29xX109xX22xX23xX3xX204xX20bxX20bxX3xX41xX98xX6exX3xX1cxX6xX6exX3xX1xX29xX30axXexX3xX20xX77xX22xX23xX3xX57bxX3xX4xX44xX22xX3xX4xX48dxX3xX118xX1xX93xX22xX23xX3xX9bxX15xXcaxX22xX3xX356xX1axXdxX22xX4xX10xX3xX13xX15xX5xXexX6xX22xXc7xX3xXcxX15xX6exX3xX22xX1xXdxX3aexX22xX74xX3xX9bxX15xX6xX22xX3xX1xX3f0xX3xX23xXdxX3ccxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX49xXbdxX4xX3xX118xX1xX93xX22xX23xX3xX7xX15xX93xX22xX3xX7x857dxX3xXexX1axX29xX22xX23xX3xX9bxX15xX347xX22xX23xX3xXexX1xX4axXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX2xX204xX3xX22xX44xX41xX74xX3xX4xX1xX35axX3xX6exX9exX15xX3xX5xX6dxX3xX16xX29xX3xX11cx5255xX3xXexX352xX22xX3xX4xX93xX22xX23xX3xX2xX2xX56xX71xX74xX3xX11cxXbdxXdxX3xX4xX1xX35axX3xX41xX49xX15xX3xX5xX6dxX3xXexX1axX3f9xX41xX3xX118xX1xX35axX22xX23xX3xX1cxX7bxX3x2affxX7xX6xX41xX6xX3xX1cxXdxX22xX3x7a21xX6xX16xX10xX22xX3xXc7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX29xX16xX6exXaxX12xXcxX1xX93xX22xX23xX3xXexXdxX22xX3xX11cxX558xX3xX11cxXdxX3f0xX4xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX4xX1xX29xX3xXbxX1xX455xXbxX3xX9bxX15xXcaxX22xX3xX20xX77xXdxX3xX33xX34xX3xX20xX21xX22xX3xXexX1axX3cxX3xXexX30axXdxX3xX22xX49xXbdxX4xX3xX22xX6dxX6exX3xX20xX49xXcfxX4xX3xX20xX49xX6xX3xX1axX6xX3xXexX1axX29xX22xX23xX3xXexX1xX4axXdxX3xX20xXdxXfbxX41xX3xX4xX44xX22xX23xX3xXexX1x98c1xX22xX23xX3xX57bxX3x6dd1xX3f9xX22xX23xX3xX723xXa2xX22xX1xX3xX23xXdxX6xX3xXexX44xX22xX23xX3xX5xXdxX3aexX22xX3xX9bxX15xX6xX22xX3xX20xX9exX22xX3xX9bxX15xX6xX22xX3xX1xX3f0xX3xX23xXdxX3ccxX6xX3xX33xX34xX3xX11cxX6dxX3xX57dxX1axX6xX22xXc7xX3xXcxX1axX29xX22xX23xX3xX22xX23xX6dxX6exX3xX2xX71xX56xX73xX74xX3xXcxX410xX22xX23xX3xXexX1xX7bxX22xX23xX3xX33xX34xX3xX3a8xX29xX22xX6xX5xX16xX3xXcxX1axX15xX41xXbxX3xXexX1xX93xX22xX23xX3xX1cxX98xX29xX3xX9bxX15xXcaxX22xX3xX20xX77xXdxX3xX22xX49xXbdxX4xX3xX22xX6dxX6exX3xX20xX347xX3xX1cxX3b9xX22xX3xX1xX30axX3xX41xX77xXexX3xX41xX98xX6exX3xX1cxX6xX6exX3xX16xX29xX3xXexX1xX98xX41xX3xX118xX1xX93xX22xX23xX3xX22xX23xX49xX4axXdxX3xX5xX98xXdxX3xX4xX35axX6xX3xX57dxX1axX6xX22xX3xX11cxX1daxX3xX20xX347xX3xX20xX10xX3xX16xX3f4xX6xX3xXexXbdxXdxX3xXexX6dxX15xX3xX4xX1xXdxX9exX22xX3xX4xX35axX6xX3xX33xX34xXc7xX3xXcxX15xX6exX3xX22xX1xXdxX3aexX22xX74xX3xX57dxX1axX6xX22xX3xX20xX347xX3xX1cxX98xX4xX3xX1cx5135xX3xXexX1xX93xX22xX23xX3xXexXdxX22xX3xX22xX6dxX6exXc7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX15xX1axX4xX10xXaxX12xX695xX356xX3xX319xXcxX1xX10xX29xX3xX76xX76xX130xX330xX0xX56xXbxX12