Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden âm tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi ông Cedric Richmond - người được lựa chọn làm Cố vấn Nhà Trắng trong tương lai nhiễm virus này.
419dx5529x9976x976bx6ef8x959ex68ebx4388xb1e1xX7x48eax4eb5x6201xa9a3xb6cax53b5xX5x54ebxXax7527xXcx699cx9061xc020xX3xXexX1x41faxX15xX16xX3xc6f0x5545xX3x8df8x72f7xX4xX3xX4x4384xX3x56bcxb9aaxX10xX3xaa77xXdx91caxX10xX15xX3x7756x818axX3xXex860fxX15xX1xX3x9ca1x7787xXdxX3xX3axXdxb601xa95bxX7xX3x7c38x710cxc50cxX44xc809x8d1cxX29xb118xX48x58d5xX0x8c2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe7cxX10xX6xX2exXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX10xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xX3xX21xa241xX3xX4x6d05xX3x64a8x6d7dxXexX3xafe0xX41xac12xX3x6441x8671xXexX3xX15xX16xX1xXdxbbc8xX33xX3xX32xX33xX3xXexX36xX15xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdxX40xX41xX7xX3xX44xX45xX46xX44xX48xX49xX29xX4bxX48xX4dxX3xX16xX32xbd90xX3x4ef2xX99xX15xX1xX3xX3axXdx557bxX33xX3xX21x7561x8c9bxX15xX16xX3xX1x9547xX3xX1x95f5xXbxX3xX4xXd1xXbxX3xX49x6e6axX4bx9193xac1fxX48xX2x41c7xX3xX7xX6xX41xX3xX89xX1xXdxX3xXcexX15xX16xX3xX49xX10xX2exX40xXdxX4xX3xX46xXdxX4xX1xX33xX29xX15xX2exX3xX48xX3xX15xX16xXc8xXc9xXdxX3xX21xXc8x44d8xX4xX3xX5xae4dxX6xX3xX4xX1xb687xX15xX3xX5x92a1xX33xX3xX49xX1axX3xX3axXd1xX15xX3x570cxX1xX114xX3xXcxX40xX22xX15xX16xX3xXexX40xX29xX15xX16xX3xXexXc8x6696xX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX15xX1xXdx86bcxX33xX3xX3axXdxX40xX41xX7xX3xX15xX114xXbbxa481xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX29xX2exXbbxXaxX12xX0xXdxX33xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX48xXbxX1xX29xXexX29xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX10xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xX3xX32xX33xX3xXexX36xX15xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdxX40xX41xX7xX3xX44xX45xX46xX44xX48xX49xX29xX4bxX48xX4dxX3xX1xa151xX15xX1xX3xX8fxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX147xXbdxX6xX29xXexX1xX6xX15xX1xX1xX29xX6xX147xX3axX15xX4fxX15xX10x83f3xX7xX4fxX4dx7599x9e12xX1e1xX4fxX2x77dexX1e6xX2exX1e2xX2x5f03x8679x6b06xX1ebxX1ebxXexX1ebxXdfxa6a1xX4dxX5xX2xX147xbb7cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX10xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xX3xX32xX33xX3xXexX36xX15xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdxX40xX41xX7xX3xX44xX45xX46xX44xX48xX49xX29xX4bxX48xX4dxXaxX3xX2exX6xXexX6xX48xXbxX1xX29xXexX29xX48xX29xX40xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX48xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x9d9fxX4fxX4fxX4xX2exX15xXdxX33xX16xX147xX3axXdxX10xXexX15xX6xX33xXbxX5xX41xX7xX147xX3axX15xX4fxXexX1f3xX4dxX1e1xX4fxX41xXbxX5xX29xX6xX2exX10xX2exX4fxXdxX3axXbxXbbxX4xXdxX3axX29xX4fxX4dxX1e1xX4dxX1e1x9cf8xX2xX4dxX291xX2xX1edxX4fxXexXexX91xX3axX15xX291xXbdxXdxX2exX10xX15xX147xX1f8xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX10xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xX3xX32xX33xX3xXexX36xX15xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdxX40xX41xX7xX3xX44xX45xX46xX44xX48xX49xX29xX4bxX48xX4dxX3x565exX11exX16xX41x82edxX15xX25dxXcxXcx46c4xX4bxX11exa7b9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX29xX2exXbbxXaxX12xX11exX16xXc8xXc9xXdxX3xXbxX1x758axXexX3xX15xX16xXcexX15xX3xX4x98a4xX6xX3xXcexX15xX16xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xb50axX3x991fxX6xXexX10xX3xX2cxX10xX2exXdxX15xX16x8390xXdxX10xX5xX2exX3xX15xX16xX114xXbbxX3xX2xX1e6xX4fxX2xX4dxX3xX21xX84xX3xX91xX311xX4xX3xX15xX1xc85axX15xX3xXexX1xXcexX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX40xXc4xX15xX326xX3xX21xX2ebxX15xX16xX3xXexX1xXc9xXdxX3xX4xX1xX29xX3xXbdxXdxX8axXexX3xXcexX15xX16xX3xX46xXdxX4xX1xX33xX29xX15xX2exX3xX89xX1xXcexX15xX16xX3xXexXdxX8axXbxX3xX91x9aedxX4xX3xX16xc8b8xX15xX3xX3axX3bxXdxX3xXcexX15xX16xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xX3xXexX1xX10xX29xX3xX21x4e56xX15xX1xX3xX15xX16xX1x7fadxX6xX3xX4xX31axX6xX3xXcxX40xX41xX15xX16xX3xXexX32xX33xX3xX89xXdxa9ccxX33xX3xX7xX29xX311xXexX3xX3axX114xX3xXbxX1xc5b5xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX15xX16xX3xX2exX3a7xX4xX1xX3xXbdxX99xX15xX1xX3xX1exX1fxX147xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX29xX2exXbbxXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXbdxX114xX3xX2cxX10xX2exXdxX15xX16xX333xXdxX10xX5xX2exX326xX3xXcexX15xX16xX3xX46xXdxX4xX1xX33xX29xX15xX2exX3xX4xX1x4929xX3xXexXdxX8axXbxX3xX91xX38cxX4xX3xX3axX3bxXdxX3xXcexX15xX16xX3xX2cxXdxX2exX10xX15xX3xXexX40xX29xX15xX16xX3xX4xX1xXc8xX6xX3xX21xX390xXbbxX3xX2xX1e2xX3xXbxX1xX38cxXexX3xX5xXdxXc4xX15xX3xXexXdxX8axXbxX326xX3xX4xX87xX3xX33xX6xX15xX16xX3xX89xX1xbce1xX41xX3xXexX40xX6xX15xX16xX3xXexX40xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX41xXbbxX8axX15xX3xX4xXcexX15xX16xX3xXexX311xX4xX3xXexaa71xXdxX3xXbdxX6xX15xX16xX3xb8baxX10xX29xX40xX16xXdxX6xX3xX1xXcexX33xX3xX2xX1e2xX4fxX2xX4dxX147xX3x5b0bxX15xX16xX3xX46xXdxX4xX1xX33xX29xX15xX2exX3xXbdxX22xXexX3xX21xX390xX41xX3xX4xX87xX3xXexX40xXdxX99xX41xX3xX4xX1x743exX15xX16xX3xX15xX16xX114xXbbxX3xX2xX1f3xX4fxX2xX4dxX3xX3axX114xX3xX4xX87xX3xX89xX8axXexX3xX8dxX41xX8fxX3xX91xX92xXexX3xX15xX16xX1xXdxX99xX33xX3xX2exXc8xX130xX15xX16xX3xXexX36xX15xX1xX3xX7xX6xX41xX3xX21xX87xX326xX3xX1xXdxX99xX15xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX21xXc8xX107xX4xX3xX4xX311xX4xX1xX3xX5xXbbxX3xX2xX1ebxX3xX15xX16xX114xXbbxX147xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX29xX2exXbbxXaxX12xXcxX40xXc8xX3bxX4xX3xX21xX87xX326xX3xX1xX114xX15xX16xX3xX4xX1xc504xX4xX3xX8dxX41xX6xX15xX3xX4xX1xX4bexX4xX3xXexX40xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX36xX15xX1xX3xX8dxX41xXbbxa8a3xX15xX3xX4xX31axX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xXdcxX29xX15xX6xX5xX2exX3xXcxX40xX41xX33xXbxX3xX21xX84xX3xX15xX1xXdxX13bxX33xX3xX3axXdxX40xX41xX7xX3xX15xX16xX41xXbbxX3xX1xXdxX3c1xX33xX3xX15xX114xXbbxX147xX3xX1exX3bxXdxX3xX21xX32xXbbxX3xX15xX1xXd1xXexX326xX3xX15xX16xX114xXbbxX3xX2xX1f3xX4fxX2xX4dxX326xX3xX2cx77eexX3xXexX40xXc8x7a80xX15xX16xX3xX11exX5b5xXdxX3xX3axX53exX3xX1exX1fxX3xXdcxX6xX3axXdxX2exX3xX2cxX10xX40xX15xX1xX6xX40xX2exXexX3xX4x8e02xX15xX16xX3xX21xX84xX3xX2exXc8xX130xX15xX16xX3xXexX36xX15xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX44xX45xX46xX44xX48xX49xX29xX4bxX48xX4dxX3xXexX40xXc8xX3bxX4xX3xX89xX1xXdxX3xX15xX5b5xXdxX3xX4xX311xX4xX3xX4xX87xX3xX4xX41xX5b5xX4xX3xX1xX110xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xXcexX15xX16xX3xXcxX40xX41xX33xXbxX147xX4fxX147xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX41xXexX1xX29xX40xXaxX12xX2e7xXcxXcxX2f0xX4bxX11exX4fxX4bxXdxX10xXexX15xX6xX33x460axX2f3xX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)