Công ty Mai Linh Thanh Hóa trao quà Tết cho người nghèo
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và mang niềm vui Tết cổ truyền đến với những hoàn cảnh khó khăn, ngày 27-1, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức trao quà Tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
db0fxf660x11657x14875x1456exf8edx16446x16996xde55xX7xe18bx1544dx12593x13af2x177fdx1617exX5x11861xXaxf686x10a35x12f1bx12f73x16a0dxX3xXexe226xX3x17705xX6xXdxX3x1710axXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xf932x17735xX6xX3xXex13039xX6xf3f8xX3xea97x137dcx13584xX3xXcx14b91xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16x15e35x16ad4xXdxX3xX15xX16xX1x178a0xX31xX0x168f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6xdfbaxXaxX12x11db2xX1x11320x16358xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12233xX3x1251bxX1xX2bxX3xX6dxX1xf46exX15x163bcxX3xf65ax16f30xX15xX16xX3xfb08xXdx14502xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x10ddfxX15xX3xX7cxX35xX3xX63xX6xX15xX16xX3xX15xXdxfdf6xX63xX3xX7cxX34xXdxX3xXcxX38xXexX3xX4x16fc9xX3xXexX2fxX34xX19xX95xX15xX3xX77xX38xX15xX3xX7cxec52xXdxX3xX15xX1x14876xX15xX16xX3xX1xX31xX35xX15xX3xX4x11f2dxX15xX1xX3xX6dxX1xX2bxX3xX6dxX1xX73xX15xX75xX3xX15xX16xX35xX19xX3xe42ex111f7x108c4xX2xX75xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX60xX2axX2axX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXbxX1x12cb6xXdxX3xX1x16671xXbxX3xX7cxXafxXdxX3xX2axX78xXdxX3xdd48xXbexX31xX3xXexX2fxXfdxX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xXexX35xX15xX3xXex14df3xXexX3xX7cxX35xX3xXexX2fxX6bxX3xX63xf26exX3xX4xX14xXdxX3xXex1738exX15xX1xX3xXexXa1xX3xX4xX1x14233xX4xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX6dxX1xX34xX19xX38xXexX3xXexX11bxXexX75xX3xXexX2fxX6bxX3xX63xX126xX3xX4xX14xXdxX3xX4xX2bxX3xX1xX31xX35xX15xX3xX4xXbexX15xX1xX3xX77x1542exX4xX3xX108xXdx16d41xXexX3xX6dxX1xX2bxX3xX6dxX1xX73xX15xX3xXexX2fxX7exX15xX3xX77x12e66xX6xX3xX108xX35xX15xX3xXexX12dxX15xX1xdbf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX63xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXexX1xX34xX63xX108xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax156c6xXdxX5dxXexX1x148bdxX3xf338x12dbexX1daxXbx17b8ax1796cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3x16c30xed67xX1e9xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX4bxX4bxXdxX197xX108xX6xX31xXexX1xX6xX15xX1xX1xX31xX6xX197xX7cxX15xX4bxX15xX10xX1d2xX7xX4bxX2xX1e9xX1daxX1e8xX4bxX2x1751fxX1daxX5dxX1daxX2xX2xXd1xX2x156a6xX1d9xXexXd1xX220xX1e9xX1daxX5xX2xXd3xX5dxX7xX4xXd3xX1daxXd2xX2xX2xX197x1684bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX48xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX12xX2xXd1xX1daxX3xX7xX34x13b50xXexX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4x11328xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xX7x17ff1xX3xX77xX41xXfdxX4xX3xX2axX78xXdxX3xX108xXbexX31xX3xXexX2fxXfdxX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xXexX35xX15xX3xXexX11bxXexX3xX7cxX35xX3xXexX2fxX6bxX3xX63xX126xX3xX4xX14xXdxX3xXexX12dxX15xX1xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX77xX38xX15xX3xXexX11bxX15xX3xXexX6xX19xX3xX4x160ccxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX77x1095fxX15xX1xX3xX4xX2bxX3xX1xX31xX35xX15xX3xX4xXbexX15xX1xX3xX6dxX1xX2bxX3xX6dxX1xX73xX15xX197xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cb8xX31xX5dxX19xXaxX12xXcxX38xXexX3x1276dx13ebdxX3xX2axXfdxXdxX3xXd1xX1daxX2xX1e9xX75xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xX5dxX35xX15xX1xX3xX2xXd1xX1daxX3xX7xX34xX296xXexX3xX33xX34xX35xX75xX3xX63x176dbxXdxX3xX7xX34xX296xXexX3xXexX2fxX18cxX3xX16xXdxX307xX3x12a50xX1daxX1daxX3xX15xX16xX1xX30fxX15xX3xX77xX126xX15xX16xX75xX3xX7cxXafxXdxX3xXexXa1xX15xX16xX3xX16xXdxX307xX3xXexX2fxX18cxX3xX1d9xX1daxX3xXexX2fxXdxX17axX34xX3xX77xX126xX15xX16xX197xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX63xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX5dxXexX1xX1d7xX3xX1d9xX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX220xX386xX1daxXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX4bxX4bxXdxX197xX108xX6xX31xXexX1xX6xX15xX1xX1xX31xX6xX197xX7cxX15xX4bxX15xX10xX1d2xX7xX4bxX2xX1e9xX1daxX1e8xX4bxX2xX218xX1daxX5dxX1daxX2xX2xXd1xX218xX1daxXd1xXexX386xX1daxX1d9xX1d9xX5xX386xXd3xX5dxX7xX4xXd3xX1daxXd2xX2xX1e8xXd3xX2xX197xX233xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX48xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX12x181e1xX15xX16xX3xX2axX126xX3xX2axXb4xX34xX3xXcxX1xXdxX38xXexX75xX3x16d07xXdxX307xX63xX3xX77xXf9xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX48xX31xX197xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX31xX5dxX19xXaxX12x17f6dxXf9xX3xXexXdxX95xX15xX3xX15xX35xX19xX3xX77xX41xXfdxX4xX3xXexX2fxe8f2xX4xX1xX3xXex14518xX3xX33xX34x169f1xX3xXbxX1x16609xX4xX3xX5xXfdxXdxX3xX4xX2a2xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX7cxX35xX3xX7x10cf6xX3xXexX547xX3xX15xX16xX34xX19xX17axX15xX3xX77xX2bxX15xX16xX3xX16xX2bxXbxX3xX4xX2a2xX6xX3xX4xX307xX15xX3xX108xX78xX75xX3xX15xX1x14a35xX15xX3xX7cxXdxX7exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX197xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX63xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX5dxXexX1xX1d7xX3xX1d9xX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX1e8xX1e9xX1e9xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX4bxX4bxXdxX197xX108xX6xX31xXexX1xX6xX15xX1xX1xX31xX6xX197xX7cxX15xX4bxX15xX10xX1d2xX7xX4bxX2xX1e9xX1daxX1e8xX4bxX2xX218xX1daxX5dxX1daxX2xX2xXd1xX1e9xX2xX2xXexX220xXd1xX220xX1e9xX5xX1e8xXd3xX5dxX7xX4xXd3xX1daxXd2xX2xX386xX197xX233xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX48xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX31xX5dxX19xXaxX12xf5b5xX56axX19xX3xX5xX35xX3xX1xX31x12185xXexX3xX77xX78xX15xX16xX3xX77xX41xXfdxX4xX3xXexXa1xX3xX4xX1xX136xX4xX3xXexX1xX41xX42xX15xX16xX3xX15xXdxX7exX15xX3xX7cxX35xX31xX3xX63xX376xXdxX3xX5dxX18cxXbxX3xXcxX38xXexX3xX77xX38xX15xX3xX1ddxX34xX56axX15xX3xX7cxX95xX75xX3xX5xX35xX3xX1xX31xX671xXexX3xX77xX78xX15xX16xX3xXexX1x10e19xX3xX1xXdxX17axX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX88xX15xX3xXexX41x1028exX15xX16xX3xXexX1xX56axX15xX75xX3xXexX41xX6d1xX15xX16xX3xX307xXdxX3xX7cxX35xX3xXexX2fxX307xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX17axX63xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6bxX3xX7cxXafxXdxX3xX4xX78xX15xX16xX3xX77xX126xX15xX16xX3xX4xX2a2xX6xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX197xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX63xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX5dxXexX1xX1d7xX3xX1d9xX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX1e8xX1e9xX1e9xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX4bxX4bxXdxX197xX108xX6xX31xXexX1xX6xX15xX1xX1xX31xX6xX197xX7cxX15xX4bxX15xX10xX1d2xX7xX4bxX2xX1e9xX1daxX1e8xX4bxX2xX218xX1daxX5dxX1daxX2xX2xXd1xX1e9xX1e8xX386xXexX218xX218xX2xX218xX5xX2xX1daxXd3xX5dxX7xX4xXd3xX1daxXd2xX2xX218xX197xX233xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXexX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX15xX16xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX48xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX31xX5dxX19xXaxX12xX60xX1xX56axX15xX3xX5dxX18cxXbxX3xX15xX35xX19xX75xX3xX108xX6xX15xX3xX5x1132cxX15xX1xX3xX77xX671xX31xX3xX1bxX6xXdxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xX77xX822xX3xXexXa1xX3xX4xX1xX136xX4xX3xXexX1xX73xX63xX3xX7cxX35xX3xXexX175xX15xX16xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX38xXexX3xX4xX1xX31xX3xX16xXdxX6xX3xX77xX30fxX15xX1xX3xX4xX307xX15xX3xX108xX78xX75xX3xX15xX1xX56axX15xX3xX7cxXdxX7exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX2bxX3xX1xX31xX35xX15xX3xX4xXbexX15xX1xX3xX6dxX1xX2bxX3xX6dxX1xX73xX15xX197xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1457bxX34xXexX1xX31xX2fxXaxX12xX60xX1fxX0xX4bxXbxX12
NL