Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-1, Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
84bbxa2a0xcc7dxdd7dxfdb2xc479x10a59x11319xf3eexX7xa8bax1362cxfc01xd1b9x12d15xe318xX5x10f0bxXax1026bxX0xX7xXexb88fx855fxff80xc7f0xX12xXcxXdxe44bxXbxX3xXex998cxX4xX3xfa6cxc8f8xXdxX3xa97bxadc8xXdxc8ecxX3xX18x1278dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xc726xX18xX19xX3xX5xa0ccxX4xX3xX5xf3dbxX18xX1xX3xX24xfedexX17xX3x1369ex974exX3xX7xd0a4xX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24x861bxa46dxX3xX4xd925xX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xafa3xX18xX19xX0xe646xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecb1xX10xX6x9a60xXaxX12xd994xX1xXdxe399xX57xX3xX2x99eex1286dxX2xX2bxX3xXcxX1x9be2xX3xX5ax9e5exX3x110ecxX19xX1xXdxX3x10202x1023fxX18xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1xb00fxXdxX3xX18xX19xX1xX96xX3xXexX25xX18xX19xX3x125bexX1dxXexX3xX4xf0c2xX18xX19xX3xXexae62xX4xX3xe8bfxX2exX99xX3xX85xX3cxX18xX19xX3xce2fxX66xX18xX19xX3xX18xX37xX28xX3xX8fx10263xX8fxX2xX3xX48xX49xX3xXexX16xXdxd41dxX18xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXbxX1xe3cbxXa1xX18xX19xX3xX1xXeexX29xX18xX19xX2bxX3xX18xX1xXdx12574xX28xX3xX48xX21xX3xX18xX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX8fxd70dxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6c6xX17xX85xX99xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxb7f5xXdxX85xXexX1xf068xX3x97d9xXdaxXdaxXbxXc7xc219xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX142xX3xbf84xX2x11cddxXbxXc7xX149xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX10bxb9ccxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10bxX48xX18xX6axX18xX10xX13dxX7xX6axX8fxX8fxXdaxX8fxX6axX2xe2c3xX155xX85xfc24xX2xX155xX153xX17exX17ex8adcxXexX17exX17exX181xb241xX2xX5xXdaxX10bxf402xXbxX19x110c3xX16xX9xX17exX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX37xX18xX19xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX3xX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24xX56xX57xX3xX4xX5axX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xXaxX3xX13dxXdxX85xXexX1xX9xXaxX144xXdaxXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX153xX2xX155xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xX9bxX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX2xX2bxX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5axX99xX2bxX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xX3xXex11ad7xX3xXexX1xX96xX3xXc7xX40xX3xX24xX1dxX18xX3xX4xXa1xX3xX7xa156xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX4xXbfxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX2bxX3xX4xX1x992fxX3xX24xX45xX17xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xXeexX29xX18xX19xX3xX7xX2exX57xX3xX7xXc4xXexX2bxX3xX4xX21xX3xXexX1xXe4xX2bxX3xXbxX1xX2exX18xX3xX4xXbfxX18xX19xX3xX16xf02exX3xX18xX19xXeexf51fxXdxX2bxX3xX16xX2aaxX3xX48xXdxXfdxX4xX3xX48xX49xX3xXexX1xXe4xX3xX4xX1xX1dxX3xX1x9a64xX6xX3xXexX16xXc4xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxXfdxX18xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX10bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX24xX2c7xX2bxX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX5axX99xX3xX24xX66xX18xX19xX3xXexX1xX96xX3xXc7xX40xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xXexX37xX18xX19xX3xX4xXeexX2afxX18xX19xX3xX4xXbfxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xXc7xX2exX99xX3xX85xX3cxX18xX19xX3xXd0xX66xX18xX19xX3xX48xX8bxX3xX4xX1xd88bxX18xX1xX3xXexX16xX96xX3xXexXeexX3xXexXeexX255xX18xX19xX2bxX3xX164xa978xX18xX19xX3xX48xXdxXfdxX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX4xXc4xX4xX1xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX2bxX3xXexX16xXdxXe4xX18xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1xXdx114c6xX18xX3xX4xX4cxX57xX2bxX3xX1xa710xX4xX3xXexa559xXbxX2bxX3x9d6dxX57xXc4xX18xX3xXexX16xXdxXfdxXexX2bxX3xXexX16xXdxXe4xX18xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX9bxX19xX1xX96xX3xX3a0xX57xX99xX1dxXexX3xX4xX5axX6xX3xXd0xX66xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xXeexXa1xX18xX19xX3xX4xX1xX2exX28xX3xX7xXc4xXexX3xXexX1xX3cxX4xX3xXexXdxca5exX18xX2bxX3xb454xX85xX3e7xX3xX1xXdxXe4xX57xX2bxX3xX85xX3e7xX3xX18xX1xX29xX2bxX3xX85xX3e7xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxXfdxX18x126fcxX10bxX3xX88xXbfxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xXc7xX2exX99xX3xX85xX3cxX18xX19xX2bxX3xX4xX5axX18xX19xX3xX4x9f15xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xXa1xX3xX7xX255xX3xX24xX66xX18xX19xX3x129aexXcxX88xX88xXa0xXd0x897bxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX56xXexX3xX5xXeex9a56xX18xX19xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX3xX24xXeexX453xX4xX3xX3a0xX57xX6xX18xX3xXexX2exX28xX3xX48xX49xX3xX4xX2c7xX3xX18xX1xXdxX8bxX57xX3xX4xX1xX57xX99xXe4xX18xX3xX164xXdxX1dxX18xX10bxX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX85xXexX1xX142xX3xX155xXdaxXdaxXbxXc7xX149xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX142xX3xX181xX155xX155xXbxXc7xX149xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX10bxX164xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10bxX48xX18xX6axX18xX10xX13dxX7xX6axX8fxX8fxXdaxX8fxX6axX2xX17exX155xX85xX181xX2xX155xX153xX18cxXdaxX2xXexX181xX155xX144xX155xX155xX5xXdaxX10bxX191xXbxX19xX194xX16xX9xX155xX181xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX37xX18xX19xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX3xX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24xX56xX57xX3xX4xX5axX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xXaxX3xX13dxXdxX85xXexX1xX9xXaxX155xXdaxXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX181xX155xX155xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXbaxX1dxXexX3xX3a0xX57xX66xX3xX24xXc4xX18xX1xX3xX19xXdxXc4xX3xXc7xX1dxXbxX3xX5xX17xX45xXdxX3xXcxX88xX88xXa0xXd0xX3xX18xX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX2xX2bxX3xXd0xX66xX18xX19xX3xX164xXadxX3xXcxX1xX96xX3xXc7xX40xX3xX4xX2c7xX3xX2xXdaxX3xXcxX88xX88xXa0xXd0xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXc7xX57xX56xXexX3xX7x88dexX4xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xX43axX4xX1xXdxX1dxX28xX3xX2xX18cxX2bxX155xX8fxe96fxX440xX2bxX3xX17exX18cxX3xXcxX88xX88xXa0xXd0xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXexX425xXexX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xX43axX4xX1xXdxX1dxX28xX187xX144xX5faxX440xX2bxX3xX181xX3xXcxX88xX88xXa0xXd0xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xX43axX4xX1xXdxX1dxX28xX3xX153xX2bxXdaxX144xX5faxX440xX2bxX3xXbaxX1xXbfxX18xX19xX3xX4xX2c7xX3xXcxX88xX88xXa0xXd0xX3xXbaxX1xXbfxX18xX19xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX10bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX37xX28xX2bxX3xXexX17xX49xX18xX3xXcxX1xX96xX3xXc7xX40xX3xX24xX40xX3xXbaxX1dxXexX3xX18xX45xXbxX3xX2xX153xX144xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX24xX45xXexX3xX2xXdaxX153xX2bxX181xX5faxX3xXbaxX1dxX3xX1xX17xX45xX4xX1xX10bxX3xX88xXc4xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX164xXadxX3xX24xX40xX3xX85xX57xX99xX3xXexX16x121b6xX3xXexX425xXexX3xX48xXdxXfdxX4xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX45xXexX3xX24xX96xX18xX1xX3xXbax9d07xX2bxX3xX4xXc4xX4xX3xX24xX453xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX45xXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX57xX99xX38fxX18xX3xX24xX8bxX2bxX3xX19xX2c7xXbxX3xXbxX1x94e6xX18xX3xXc7xX2exX99xX3xX85xX3cxX18xX19xX3xX24xXadxXdxX3xX18xX19x10c26xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX3xX4xX2c7xX3xX164xX66xX18xX3xX5x1277dxX18xX1xX3xX4xX1xX349xX18xX1xX3xXexX16xX96xX3xX48x11aa3xX18xX19xX3xX48xX49xX18xX19xX10bxX3xX88xXbfxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xXbaxXdxXe4xX28xX3xXexX16xX6xX2bxX3xX19xXdxXc4xX28xX3xX7xXc4xXexX2bxX3xXbaxcf1fxX3xX5xX57xX39cxXexX3xX24xX66xX18xX19xX3xX24xXeexX453xX4xX3xXexX37xX18xX19xX3xX4xXeexX2afxX18xX19xX10bxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xX9bxX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX2xX2bxX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX3xX48xX49xX3xX4xX56xXbxX3xX5axX99xX3xX4xXa1xX3xX7xX255xX3xX24xX40xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXbaxXdxXe4xX28xX3xXexX16xX6xX3xX24xX425xXdxX3xX48xX29xXdxX3xX181xX17exX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xX49xX3xX155xX8fxX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX3xX43axX4xX2c7xX3xX2xX18cxX3xX4xX56xXbxX3xX5axX99xX3xX48xXdxX38fxX18xX440xX149xX3xX19xXdxXc4xX28xX3xX7xXc4xXexX3xX181xX144xX3xXcxX88xX88xXa0xXd0xX10bxX3x13229xX57xX6xX3xXbaxXdxXe4xX28xX3xXexX16xX6xX2bxX3xX19xXdxXc4xX28xX3xX7xXc4xXexX2bxX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX3xX24xX40xX3xXbaxX1xXdxXe4xX18xX3xXexX16xXc4xX4xX1xX3xX24xX425xXdxX3xX48xX29xXdxX3xXdaxX2xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX5axX99xX10bxX3xX88xX56xXbxX3xX5axX99xX3xX48xX49xX3xf844xX11bxa534xXcxX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX24xX40xX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX18xX1xX3xXbaxX789xX3xX5xX57xX39cxXexX3xX2xX2xX18cxX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX24xX2c7xX3xX4xX2c7xX3xX17exX3xX24xX66xX18xX19xX3xX5axX99xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xX2xX187xX3xX4xX1xXdxX3xX5axX99xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xX144xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX3xXexX1xX57xXadxX4xX3xX85xXdxXfdxX18xX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX3xX3a0xX57xX66xX18xX3xX5x12878xX3xX43axXbaxX1xXdxXe4xX18xX3xXexX16xXc4xX4xX1xX3xX155xX8fxX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xX4xX66xX18xX1xX3xX4xXc4xX17xX3xX2xX144xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX8fxX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX16xX244xX3xX17exX3xX24xX66xX18xX19xX3xX48xXdxX38fxX18xX440xX10bxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX85xXexX1xX142xX3xX144xXdaxXdaxXbxXc7xX149xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX142xX3xX17exX187xX153xXbxXc7xX149xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX10bxX164xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10bxX48xX18xX6axX18xX10xX13dxX7xX6axX8fxX8fxXdaxX8fxX6axX2xX17exX155xX85xX181xX2xX155xX153xX144xX181xX144xXexX187xXdaxX187xXdaxX153xX5xXdaxX10bxX191xXbxX19xX194xX16xX9xX187xX18cxX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX37xX18xX19xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX3xX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24xX56xX57xX3xX4xX5axX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xXaxX3xX13dxXdxX85xXexX1xX9xXaxX144xXdaxXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX187xX153xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xXcxX45xXdxX3xX1xXadxXdxX3xX18xX19xX1xX96xX3xX4xXc4xX4xX3xX24xX45xXdxX3xX164xXdxXe4xX57xX3xX24xX40xX3xXexX39cxXbxX3xXexX16xX57xX18xX19xX3xXexX1xX66xX17xX3xX5xX57xX39cxX18xX2bxX3xX24xXc4xX18xX1xX3xX19xXdxXc4xX2bxX3xX5xX49xX28xX3xX16xX2aaxX3xX1xXa1xX18xX3xX18xX1xX761xX18xX19xX3xXbaxX1dxXexX3xX3a0xX57xX66xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXbfxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xXc7xX2exX99xX3xX85xX3cxX18xX19xX3xX24xX66xX18xX19xX3xX18xX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX2xX2bxX3xX24xb488xX18xX19xX3xXexX1xX2afxXdxX2bxX3xX164xX49xX18xX3xX4xXc4xX4xX3xX19xXdxX66xXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxXfdxX18xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX8fxX10bxX3xXcxX16xX398xX18xX19xX3xXexX2exX28xX3xX5xX49xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX37xX18xX19xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX3xX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24xX56xX57xX3xX4xX5axX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xX149xX3xXc7xX2exX99xX3xX85xX3cxX18xX19xX3xX1xXfdxX3xXexX1xX425xX18xX19xX3xX4xX1xX349xX18xX1xX3xXexX16xX96xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX45xX4xX1xX2bxX3xX48xX761xX18xX19xX3xX28xX45xX18xX1xX149xX3xXexX16xXdxXe4xX18xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxXfdxX18xX3xX4xX2c7xX3xX1xXdxXfdxX57xX3xX3a0xX57xX66xX3xX17exX3xX4xX1xXeexXa1xX18xX19xX3xXexX16xX6dexX18xX1xX3xXexX16xX398xX18xX19xX3xXexX2exX28xX2bxX3xX8fxX3xXbaxX1xX2exX57xX3xX24xXadxXexX3xXbxX1xXc4xX3xX24xX40xX3xX24xXeexX453xX4xX3xX9bxX19xX1xX96xX3xX3a0xX57xX99xX1dxXexX3xXd0xX45xXdxX3xX1xXadxXdxX3xXd0xX66xX18xX19xX3xX164xXadxX3xXcxX1xX96xX3xXc7xX40xX3xXbaxX1xX2c7xX6xX3xca0fxXc70xb400x9dc8xX3xX24xX8bxX3xX16xX6xX10bxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xXcxX45xXdxX3xX1xXadxXdxX3xX18xX19xX1xX96xX2bxX3xXexX1xX244xX6xX3xX5axX99xX3xX3a0xX57xX99xX8bxX18xX3xX4xX5axX6xX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX27dxX18xX1xX3xX5axX99xX2bxX3xX24xXb28xX18xX19xX3xX4xX1xX349xX3xXcxX16xX96xX18xX1xX3xXc70xX57xX2exX18xX3xd031xX1x12fc6xX2bxX3xXcxX27dxX18xX1xX3xX5axX99xX3xX48xXdxX38fxX18xX2bxX3xX11bxX349xX3xXexX1xXeexX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX2bxX3xX88xX1xX5axX3xXexX96xX4xX1xX3xX82xXd0xX9bx9d5exX3xXexX1xX96xX3xXc7xX40xX3xX24xX40xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX2afxX3xXexX1xXdxX3xX24xX57xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX2xX3xXexX39cxXbxX3xXexX1xXe4xX3xX43axXd0xX66xX18xX19xX3xX164xXadxX3xXbxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX11bxX6dexX18xX1xX3x12051xXdxX18xX1xX440xX3xX153xX3xX18xX37xX28xX3xX5xXdxX38fxX18xX3xXexX21xX4xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXc7xX57xX56xXexX3xX7xX5e2xX4xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xX48xX49xX3xXexX16xX6xX17xX3xX11bxX35cxX18xX19xX3xXbaxX1xX10xX18xX3xX4xX5axX6xX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX27dxX18xX1xX3xX5axX99xX3xX4xX1xX17xX3xX2xX3xXexX39cxXbxX3xXexX1xXe4xX2bxX3xX2xX3xX4xXc4xX3xX18xX1xX2exX18xX10bxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX85xXexX1xX142xX3xX144xXdaxXdaxXbxXc7xX149xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX142xX3xX17exX187xX181xXbxXc7xX149xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX10bxX164xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10bxX48xX18xX6axX18xX10xX13dxX7xX6axX8fxX8fxXdaxX8fxX6axX2xX17exX155xX85xX181xX8fxXdaxXdaxX153xX2xX187xXexX153xX17exX2xX2xX155xX5xXdaxX10bxX191xXbxX19xX194xX16xX9xX17exX18cxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX37xX18xX19xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX3xX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24xX56xX57xX3xX4xX5axX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xXaxX3xX13dxXdxX85xXexX1xX9xXaxX144xXdaxXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX187xX181xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd0xX45xXdxX3xX85xXdxXfdxX18xX3xX4xXc4xX4xX3xXexX39cxXbxX3xXexX1xXe4xX3xX24xXeexX453xX4xX3xXexf281xX18xX19xX3xbd65xXdxX56xX99xX3xXbaxX1xX10xX18xX3xX4xX5axX6xX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX85xXexX1xX142xX3xX144xXdaxXdaxXbxXc7xX149xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX142xX3xX17exXdaxXdaxXbxXc7xX149xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX10bxX164xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10bxX48xX18xX6axX18xX10xX13dxX7xX6axX8fxX8fxXdaxX8fxX6axX2xX17exX155xX85xX181xX8fxXdaxXdaxX181xX153xX144xXexX17exX2xX144xX155xX18cxX5xXdaxX10bxX191xXbxX19xX194xX16xX9xX155xX2xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX2bxX3xX18xX2exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX37xX18xX19xX3xX5xX3cxX4xX3xX5xX40xX18xX1xX3xX24xX45xX17xX3xX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX24xX56xX57xX3xX4xX5axX6xX3xXexX25xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX24xX66xX18xX19xXaxX3xX13dxXdxX85xXexX1xX9xXaxX144xXdaxXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exXdaxXdaxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX88xXc4xX4xX3xX4xXc4xX3xX18xX1xX2exX18xX3xX24xXeexX453xX4xX3xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX3xXexXef2xX18xX19xX3xXef6xXdxX56xX99xX3xXbaxX1xX10xX18xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX17xX85xX99xXaxX12xX11bxX6xX18xX3xXcxX1xXeexX2afxX18xX19xX3xX48xX21xX3xXcxX1xX96xX3xX5axX99xX3xXexXef2xX18xX19xX3xXef6xXdxX56xX99xX3xXbaxX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX2xXdaxX3xXexX39cxXbxX3xXexX1xXe4xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXc7xX57xX56xXexX3xX7xX5e2xX4xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xX18xX37xX28xX3xX8fxXdaxX8fxX8fxX149xX3xX153xX3xXexX39cxXbxX3xXexX1xXe4xX3xX48xX49xX3xX2xX153xX3xX4xXc4xX3xX18xX1xX2exX18xX3xX1xX17xX49xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXc7xX57xX56xXexX3xX7xX5e2xX4xX3xX18xX1xXdxXfdxX28xX3xX48xX21xX3xX153xX3xX18xX37xX28xX3xX18xX37xX28xX3xX5xXdxX38fxX18xX3xXexX21xX4xX10bxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe58fxX57xXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc7xXexX90xX6xX5xXdxX19xX18xX142xX3xX16xXdxX19xX1xXexX149xXaxX12x12d51xXeexX2afxX18xX19xX3xXcxX1xX96xX3xX9bxX1xX57xX18xX19xX0xX6axXbxX12
Lường Thị Nhung