Mỹ: Số lao động xin trợ cấp lần đầu đã giảm dưới 1 triệu mỗi tuần
Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát hồi tháng Ba, số lao động nộp xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm xuống dưới 1 triệu.
c2c9x15098xeb35xc8bax11672xfe0dx15398x1044exc2d1xX7xfd2axd016x13dcax11086x139e5x12422xX5xf450xXax1004fx136d4x16646xc602xX3x14d7exfdf7xX3xX5xX6x15964xX3x14766x14cdexc4b0x120daxX3x1047bxXdxX20xX3xXex11179x15f6fxX3xX4x10512xXbxX3xX5xe897xX20xX3xX1exX30x12127xX3xX1exc8b6xX3xX21xXdx148b7xceeaxX3x11f4fx1501bx163f5xXdxX3xX2xX3xXexX28xXdxff88xX35xX3xX3dxf810xXdxX3xXexX35xX30xX20xX0x1067cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156c4xX10xX6xX3fxXaxX12x109a2xX30xX20xX3xX1exX30xX35xX3xXexXdxf70fxX20xX3x146b3x11527xX3xXex10d8axX3xX77xX1xXdxX3xX1ex1244dxXdxX3xX3fxf7c8xX4xX1xX3x13b39xXdxX74xX3dxX3xX1exX40xc580xX20xX21xX3xX1x16488xX3xX1xX2cxXbxX3xX4xX2cxXbxX3xd23fxcf92x12f3cxe28dxf589x115e7xX2x14a81xX3x129d7x12404xX20xX21xX3xXbxX1xd0d5xXexX3xX1x12552xXdxX3xXexX1xXb0xX20xX21xX3x15bcaxX6x118e2xX3xX7xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX1fxXbxX3xX23xXdxX20xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX1xX2cxXexX3xX20xX21xX1xXdxX49xXbxX3xX5xX30xX20xX3xX1exX30xX35xX3xX4xdf3exX6xX3xX13xX14xX3xX1exX38xX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX23xX35xX18xX20xX21xX3xX3fxX40xX41xXdxX3xX2xX3xXexX28xXdxX49xX35xe25fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fx15cc0xXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3dxX7xXa5xXbxX1xX1cxXexX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX20xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX5xX30xX20xX3xX1exX30xX35xX3xX1exX38xX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX41xXdxX3xX2xX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX3dxX4dxXdxX3xXexX35xX30xX20xX3xX1x1673axX20xX1xX3xX3cxX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX112xXa9xX6xX1cxXexX1xX6xX20xX1xX1xX1cxX6xX112xX8axX20xX55xX20xX10x163b0xX7xX55x1377cxdaf9xe5e3xX1b1xX55xX2xc3b1xX1b7xX3fx116f0xX1b2xe4d3xX1b2xef90xX2xX1b1xXexX1b3xX1b1xX1bcxX1bexX5xX2xX112x124a2xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX20xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX5xX30xX20xX3xX1exX30xX35xX3xX1exX38xX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX41xXdxX3xX2xX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX3dxX4dxXdxX3xXexX35xX30xX20xXaxX3xX3fxX6xXexX6xXa5xXbxX1xX1cxXexX1cxXa5xX1cxX28xXdxX21xXdxX20xX6xX5xXa5xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15xX55xX55xX4xX3fxX20xXdxX3dxX21xX112xX8axXdxX10xXexX20xX6xX3dxXbxX5xX35xX7xX112xX8axX20xX55xXexX1bexX1b1xX1b2xX55xX35xXbxX5xX1cxX6xX3fxX10xX3fxX55xX1xX1cxXexX20xX20x12215xX55xX1b1xX1b2xX1b1xX1b2xcef1xX1b2xX1bcxX266xX2xX1b3xX55xXexXexX23xX8axX20xXexX1xX6xXexX266xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX112xX1c9xXbxX21xXaxX3xX55xX12x16917xX21xX40xX91xXdxX3xX3fx16a15xX20xX3xX23x144abxXbxX3xX1x15d26xX20xX21xX3xX4xX1xX91xX3xXbxX1xd16dxX20xX21xX3xX8axX2cxX20xX3xX23xXdxX20xX3xX8axXdxX49xX4xX3xXexX82xXdxX3xXexX1xX294xX20xX1xX3xXbxX1xX18xX3x163c7xX28xX5xXdxX20xX21xXexX1cxX20xXbfxX3xXa9xX6xX20xX21xX3xXa2xXdxX28xX21xXdxX20xXdxX6xXbfxX3xX13xX14xX112xX3x15456xdcc6xX20xX1xX15xX3xX2bdxc87cx12560xX55xXcxXcx1507cxXa2xX285xe9dbxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xX285xX21xX294xX125xX3xX2xX1b3xX55xX1bcxXbfxX3xXbdxX1fxX3xX6axX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX1cxX3xXa9xXdxX290xXexX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xXexX35xX30xX20xX3xX77xX290xXexX3xXexX1x15476xX4xX3xX20xX21xX294xX125xX3xX1bcxX55xX1bcxXbfxX3xX20x12b5axX20xX3xX77xXdxX20xX1xX3xXexX290xX3xX1exX30xX35xX3xXexX294xX35xX3xXexX1xX290xX3xX21xXdxX41xXdxX3xX21xX1xXdxX3xX20xX1xd6b8xX20xX3xXexX1xX74xX3dxX3xXa7xX1bexX1b3xX112xX1b2xX1b2xX1b2xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX1fxXbxX3xX1ex14941xX20xX3xX23xXdxX20xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX1xX2cxXexX3xX20xX21xX1xXdxX49xXbxX3xX5xX30xX20xX3xX1exX30xX35xXbfxX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX1b1xX1b1xX1bcxX112xX1b2xX1b2xX1b2xX3xX7xX1cxX3xX8axX41xXdxX3xXexX35xX30xX20xX3xXexX28xX40xX41xX4xX3xX1ex167b2xX112xX3xfca0xX290xXexX3x120dexX35xX3cxX3xX20xX294xX125xX3xX4xX1xX2cxX3dxX3xX3fxff07xXexX3xX4xX1xX35xX4dxXdxX3xX1b1xX1b2xX3xXexX35xX30xX20xX3xX5xXdxX74xX20xX3xXexXdxX290xXbxX3xX20xX21xX40xX91xXdxX3xX20xX1fxXbxX3xX1exX382xX20xX3xX1xX40xef0fxX20xX21xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX1xX2cxXexX3xX20xX21xX1xXdxX49xXbxX3xX5xX30xX20xX3xX1exX30xX35xX3xX8axX40xX29xXexX3xX2xX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX20xX21xX40xX91xXdxX3xX3dxX4dxXdxX3xXexX35xX30xX20xX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xX13x13983xX4xX3xX3fxXaaxX3xX1exX28cxX125xX3xX1exX40xX29xX4xX3xX23xX10xX3dxX3xX5xX294xX3xXex1204cxX20xX3xX1xXdxX49xX35xX3xXexX46fxX4xX1xX3xX4x10724xX4xXbfxX3xX7xX1cxX20xX21xX3xX8axf5c0xX20xX3xX4x129c8xX20xX3xX20xX1xXdxX342xX35xX3xX8axXdxX49xX4xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX5xX294xX3dxX3xX1exX78xX3xX1exX40xX6xX3xXexX1xX86xX3xXexX28xX40xX91xX20xX21xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX13xX14xX3xXexX28xX406xX3xX5xX82xXdxX3xXa9xX189xX20xX1xX3xXexX1xX40xX91xX20xX21xX112xX3xXcx1182fxX20xX21xX3xX7xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexXdxX290xXbxX3xXexe38axX4xX3xX1xX40xX406xX20xX21xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xXexX35xX30xX20xX3xX77xX290xXexX3xXexX1xX334xX4xX3xX8axX294xX1cxX3xX20xX21xX294xX125xX3xX2xX55xX1bcxX3xX1exX38xX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX23xX35xX18xX20xX21xX3xX4xX48bxX20xX3xX2xX1baxXbfxX1baxX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX20xX21xX40xX91xXdxXbfxX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX1bexX1b2x1550bxX112xX1b2xX1b2xX1b2xX3xX20xX21xX40xX91xXdxX3xX7xX1cxX3xX8axX41xXdxX3xX3dxX1fxXexX3xXexX35xX30xX20xX3xXexX28xX40xX41xX4xX3xX7xX1cxX20xX21xX3xX8axX487xX20xX3xX4xX6xX1cxX3xX1xX382xX20xX3xX3dxX3dbxX4xX3xXexXdxX342xX20xX3xX1exX82xXdxX3xX3fxX86xX4xX1xX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xXcxX4d6xX20xX21xX3xX7xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX40xX406xX20xX21xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX4xX1xX40xX382xX20xX21xX3xXexX28xX189xX20xX1xX3xX64xX4dxX3xXexX28xX29xX3xXexX1xX2cxXexX3xX20xX21xX1xXdxX49xXbxX3xX3fxX1cxX3xX1exX82xXdxX3xX3fxX86xX4xX1xX3xX1exX6xX20xX21xX3xX5xX294xX3xX549xX1bcxX1bcxX112xX1bexX1b1xX1b1xX3xX20xX21xX40xX91xXdxXbfxX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX2xX1bexX1b7xX112xX1b3xX1b7xX1b7xX3xX7xX1cxX3xX8axX41xXdxX3xXexX35xX30xX20xX3xXexX28xX40xX41xX4xX3xX1exX3c6xX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xX2e7xc6a1xXexX3xXexX4d6xX20xX21xX3xXexX1xX78xXbfxX3xX21xX30xX20xX3xX1b1xX1bcxXbfxX1b3xX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX13xX14xX3xX1exX6xX20xX21xX3xX1exX40xX29xX4xX3xX1xX40xX406xX20xX21xX3xX3dxX1fxXexX3xX7xX18xX3xX1xX189xX20xX1xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xX4dxX3xXexX28xX29xX3xX4xXf2xX6xX3xX4xX1xX46fxX20xX1xX3xXbxX1xXf2xX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xXexX35xX30xX20xX3xX77xX290xXexX3xXexX1xX334xX4xX3xX8axX294xX1cxX3xX20xX21xX294xX125xX3xX1b1xX1baxX55xX1b7xXbfxX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX1xX382xX20xX3xX1b3xX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX20xX21xX40xX91xXdxX3xX7xX1cxX3xX8axX41xXdxX3xXexX35xX30xX20xX3xXexX28xX40xX41xX4xX3xX1exX3c6xX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xXcxX35xX125xX3xX20xX1xXdxX74xX20xXbfxX3xX4xX1cxX20xX3xX7xX18xX3xX20xX294xX125xX3xX4xX6xX1cxX3xX21xX2cxXbxX3xX20xX1xXdxX342xX35xX3xX5xX30xX20xX3xX7xX1cxX3xX8axX41xXdxX3xX3dxX3dbxX4xX3xX2xXbfxX1b7xX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX40xX406xX20xX21xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xX4xXaaxX20xX21xX3xX77xe34axX3xX20xeed2xX3dxX3xX20xX21xX1cxXb0xXdxXbfxX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1xX2cxX125xX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX1xX82xXdxX3xX3fxX1cxX3xX4xXb0xX4xX3xXa9xXdxX49xX20xX3xXbxX1xXb0xXbxX3xXbxX1xX1cxX20xX21xX3xXexX29exX6xX3xX20xX1x14ffaxX3dxX3xX20xX21xX767xX20xX3xX4xX1xX458xX20xX3xX3fxX86xX4xX1xX3xXa9xX49xX20xX1xX3xX5xX28cxX125xX3xX5xX6xX20xX3xX21xX28cxX125xX3xX28xX6xX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xXcxX28xX40xX41xX4xX3xX77xX1xXdxX3xX3fxX86xX4xX1xX3xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xXa9xXaaxX20xX21xX3xXbxX1xXb0xXexX3xX8axX294xX3xX3cxX20xX1xX3xX1xX40xX406xX20xX21xX3xXexX41xXdxX3xX20xX342xX20xX3xX77xXdxX20xX1xX3xXexX290xX3xX13xX14xXbfxX3xX7xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX1fxXbxX3xX1exX382xX20xX3xX23xXdxX20xX3xX20xX1xX364xX20xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX1xX2cxXexX3xX20xX21xX1xXdxX49xXbxX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xX3dxX1fxXexX3xXexX35xX30xX20xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXa9xX6xX1cxX3xX21xXdxX91xX3xX8axX40xX29xXexX3xX3cdxX35xX6xX3xX3dxX3dbxX4xX3xX1b7xX1b2xX1b2xX112xX1b2xX1b2xX1b2xX3xX77xX78xX3xX4xX3cxX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX1exX1cxX82xX20xX3xce50xX82xXdxX3xX7xX35xX125xX3xXexX1xX1cxXb0xXdxX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX1cxX3fxX125xXaxX12xXa4xX1cxX3xXexXb0xX4xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xXf2xX6xX3xX5xX49xX20xX1xX3xXbxX1xX1cxX20xX21xX3xXexX29exX6xX3xX20xX1xX7a1xX3dxX3xX20xX21xX767xX20xX3xX4xX1xX458xX20xX3xX3fxX86xX4xX1xX3xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX5xX28cxX125xX3xX5xX6xX20xXbfxX3xX4xXb0xX4xX3xX3fxX1cxX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX49xXbxX3xX406xX3xX13xX14xX3xX1exX38xX3xX4x156ebxXexX3xX21xXdxX3cxX3dxX3xX1b1xX1b2xXbfxX1bcxX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX8axXdxX49xX4xX3xX5xX294xX3dxX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xXexX1xXb0xX20xX21xX3xX549xX55xX1b1xX1b2xX1b1xX1b2xX3xX8axX294xX3xX3dxX41xXdxX3xX4xX1x112edxX3xX77xX1xX96xXdxX3xXbxX1xX4ecxX4xX3xX77xX1xX1cxX3cxX20xX21xX3xX1b7xXbfxX1baxX3xXexX28xXdxX49xX35xX3xX8axXdxX49xX4xX3xX5xX294xX3dxX3xXexX28xX1cxX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb0xX20xX21xX3xX1baxXa5xX1bexX55xX1b1xX1b2xX1b1xX1b2xXbfxX3xX77xX1xXdxX3xX20xX1xXdxX342xX35xX3xXa9xX6xX20xX21xX3xX406xX3xX20xX40xX41xX4xX3xX20xX294xX125xX3xXa9xX919xXexX3xX1exX30xX35xX3xX3dxX406xX3xX4x16babxX6xX3xXexX28xX406xX3xX5xX82xXdxX3xX20xX342xX20xX3xX77xXdxX20xX1xX3xXexX290xX3xX112xX55xX112xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bdxX35xXexX1xX1cxX28xXaxX12xX2dbxXcxXcxX2e7xXa2xX285xX55xXa2xXdxX10xXexX20xX6xX3dxc394xX2eaxX0xX55xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)