Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập đạo đức Hồ Chí Minh
(Baothanhhoa.vn) - Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cần làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
815bxaa71xe932xb055xb2b2xaf31xb5a6xe8edxc844xX7xdb12xbf27x926axb081xec87xdd7bxX5xe065xXaxb82ax10095xd43cxXexX3xX5x84b3xaa2ex10159xX3xX4xece6xX6xX3x82e7x9f41xX3xba99xX1x973exX1axX1xX3xXex9bd1xb897xX3xb9a1xd08exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexb7bfxX4xX3xX1xb953xX4xX3xXexX19xXbxX3x81e9xd9ebxc229xX3xX41xd579xX4xX3xc93cxbc59xX3xX23xX1xX25xX3xae85xXdxX1axX1xX0xe6a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX6x9582xXaxX12x9991xa33axX3xX2dxXdxa4bcxX4xX3xXexX1xea45xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xf253xX3xXexX1xX2bxX3xac32xcc8exX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xXex9155xX3xXexXa4x101f0xX1ax101bex9c83xX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xe5f3xX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX41xX42xXexX3xX1xXdxX6fxX18xX3xc9cdxX18xcd17xX3xX4xc501xX1axX3xX5x8a3bx996cxX3xXexa7a5xXexX3xb7eaxX6xX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxce71xX3xX49xX3axX4xX3xXexX19xXbxXabxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xX20xXbdxX4xX3xX2dxXdfxX3xX1ax1003dxX18xX3xXaaxXa4x1011cxX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1ax86d4xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67x9c7cxXaxX12xX0xXdxXe0xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe0xX7x9094xXbxX1xX43xXexX43xX3xX67xXexX1xX18xXe0xXe6xX3xXdxX23xX10xX1axXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxaa23xXdxX67xXexX1xXf1xX3xc4f8xX84xX84xXbx8d55xe9ffxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX1xc350xX1axX1xX3xXd8xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12bxXe6xX6xX43xXexX1xX6xX1axX1xX1xX43xX6xX12bxX2dxX1axX55xX1axX10xX16exX7xX55x9a49xX2xX1efxX84xX55xX2xX84xX85xX67xX1efxX2xb73cxX84xX1faxX85x9050xXexX85xX84xX1fexX2xX5xX2xX12bxd14cxXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xXaxX3xX16exXdxX67xXexX1xX9xXaxX175xX84xX84xXaxX3xX67xX6xXexX6xX150xXbxX1xX43xXexX43xX150xX43xX2axXdxXaaxXdxX1axX6xX5xX150xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf1xX55xX55xX4xX67xX1axXdxXe0xXaaxX12bxX2dxXdxX10xXexX1axX6xXe0xXbxX5xX18xX7xX12bxX2dxX1axX55xXexbf4bxX1efxX84xX55xX18xXbxX5xX43xX6xX67xX10xX67xX55xX1axXaaxXexX1axX1axX1axX55xX1efxX84xX1efxX2xdbdaxX84xX85xX2b0xX2xX175xX55xX2xX175xX84xX85xX1xX43xX4xX1xXdxXe0xXdxX1axX1xX2xX12bxX207xXbxXaaxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX43xX1axXaxX12xX23xX1xXdfxX1axXaaxX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX10dxX1axX3xX13exX10dxX18xX3xX1axXa4xd134xX4xX3xca66xXaaxX18xX13exe1daxX1axX3xb9d5xXdxX3xf25axX18xXe3xX4xX3xa23fxXexX10dxX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX23xX1xX1dxX3xXexX2bxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX1xaa1fxXdxX3xXaaxXdxX6xX1axX3xX1xX43xX42xXexX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXe0xX42xX1axXaaxX3xXa8xX3xa783xX1xXbdxXbx9685xX3xXexX2axXa8xX3xXexX1xXdfxX1axX1xX3xXe0xX21xXexX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX1axX1xf1f5xX1axXaaxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX7xXbdxX1axXaaxX3xX5xX19xXbxX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xX23xX21xX1axXaaxX3xX7xXd8xX1axX3xX352xX1xXbdxXbxXabxX3xX2dxXdfxX3xX4xd60axX1axXaaxX3xX5xXdfxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX23xX21xX1axXaaxX3xX7xXd8xX1axX3xX41xXdbxX18xX3xXexXdxX10dxX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX67xf46dxX1axX3xXexX21xX4xX3x8a93xXdxX6fxXexX3xX2ffxX6xXe0xX12bxX3xX30exX2ffxXaaxX18xX4axX1axXf1xX3xXcxXa4xX3xX5xXdxX6fxX18xX55xXcxXcxb586xX3c4xX2ffxX356xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX2ffxXaaxXdfxX13exX3xX2xX175xX55xX85xX55xX1efxX84xX1efxX2xXabxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX41xce29xX3xXe6xX6xX1axX3xX1xXdfxX1axX1xX3xX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX7xXe3xX3xX84xX2xX150xX13xa3a5xX55xXcxb03axX3xX2dxX2exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX7xXe3xX3xX84xX85xX150xX23xXcxX55xXcxX435xX3xX1axXaaxXdfxX13exX3xX2xX85xX55xX85xX55xX1efxX84xX2xX298xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xcf8dxX1xecd1xX6xX3xX3e0xf86axX487xX3x8ba6xX3c4xX2exX3xX41xad8bxX13exX3xXe0xX42xX1axX1xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX12bx945cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxX2axX3bdxX1axX3xXexX2axX3axX1axXaaxX3xXaaxXdxX2fcxXdxX3xXexX1xXdxX6fxX18xX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxX3xX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxX42xXdxX3xXbxX1xXdxX10dxX1axX3xX1xX3axXbxX3xX1axXaaxXdfxX13exX3xX84xX1faxX55xX85xX55xX1efxX84xX1efxX2xXabxX3xX7xX6xX18xX3xX481xX1xXdxX3xX1axXaaxX1xX10xX3xX20xX6xX1axX3xXcxX18xX13exX10dxX1axX3xXaaxXdxXbdxX43xX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX3xXe6xXbdxX43xX3xX4xXbdxX43xX3xX481xX14xXexX3xXd6xX18xXd8xX3xX85xX3xX1axa9a9xXe0xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX7xXe3xX3xX84xX85xX150xX23xXcxX55xXcxX435xX3xXabxX3xX1axXaaxXdfxX13exX3xX2xX85xX55xX85xX55xX1efxX84xX2xX298xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX481xX1xX483xX6xX3xX3e0xX487xX487xX3xX48axX3c4xX2exX3xX41xX48fxX13exX3xXe0xX42xX1axX1xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX4d5xX3xX30exX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX356xX3xX2dxXdfxX3x9e0dxX3xX481xXdxX14xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX112xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX5xXdxX10dxX1axX3xXd6xX18xX6xX1axXabxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX481xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX2ffxX580xXe0xX3xX1axX580xXe0xX3xXd6xX18xX6xXabxX3xX4xXbdxX4xX3xX4xb33axXbxX3xX1dxX13exXabxX3xXex8f21xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX41xX417xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xXabxX3xX4xX1xX7exX3xX41xX42xX43xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xXabxX3xXaax84bfxX1axX3xX2dxX2fcxXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX2ffxXaaxX1xX2bxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX3xcef9xX3xX30exX481xX1xX483xX6xX3xX3e0xX487xXabxX3xX3e0xX487xX487xX356xX3xX2dxX2exX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xX7exX1axX1xX3xX41xXe3xX1axX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xXexX3xX41xXa4x9637xX4xX3xX1axX1xXdxX2exX18xX3xX481xX14xXexX3xXd6xX18xXd8xX3xX2axX687xXexX3xXd6xX18xX6xX1axX3xXexX2axX3axX1axXaaxXabxX3xX481xX1xXbdxX3xXexX43xXdfxX1axX3xX67xXdxX6fxX1axXabxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX1axX1xXdxX2exX18xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX5xXdfxXe0xX3xXe0xX2fcxXdxXabxX3xX7xXbdxX1axXaaxX3xXexX42xX43xXabxX3xXexX1xXdxX14xXexX3xXexX1xX74xX4xXabxX3xXexX42xX43xX3xX4xX1xX18xX13exX6bxX1axX3xXe6xXdxX14xX1axX3xXe0xX42xX1axX1xX3xXe0xb696xXabxX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX74xX4xXabxX3xX4xX483xX3xX7xX46xX4xX3xX5xX6xX1axX3xXexa069xX6xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xXexX43xXdfxX1axX3xX179xX417xX3xX1xX21xXdxX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX3c4xXdxX6fxX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX41xX417xX3xXexdec3xX1axXaaxX3xXe6xXa4xX2fcxX4xX3xX41xXdxX3xX2dxXdfxX43xX3xX1axX2exX1axX3xX1axX14xXbxXabxX3xXexX2axXa8xX3xXexX1xXdfxX1axX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xXexX2axX3axX1axXaaxXabxX3xXexX1xXa4xX334xX1axXaaxX3xX179xX18xX13exX10dxX1axX3xX4xX1dxX6xX3xXe0xc1d3xXdxX3xX4xX687xXbxX3xX1dxX13exXabxX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axXabxX3xX41xX483xX1axXaaxX3xXaaxX483xXbxX3xXd6xX18xX6xX1axX3xXexX2axX3axX1axXaaxX3xX2dxXdfxX43xX3xX4xd93dxX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xX7exX1axX1xX3xX41xXe3xX1axX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xXexX1xb08cxX4xX3xX41xX48fxX13exX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXexX74xX3xXaaxXdxXbdxX4xX3xX1axX10dxX18xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axXabxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX41xX46xX1axXaaxX3xX41xXdbxX18xXabxX3xX1axX1xX687xXexX3xX5xXdfxX3xX2dxX6xXdxX3xXexX2ax91cexX3xXexXdxX10dxX1axX3xXbxX1xX43xX1axXaaxXabxX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xXe0xc1c0xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX4xX3xX41xX4axX1axXaaxX3xX4xX1xX25xX3x8be7xX13exX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xXabxX3xX961xX13exX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX20xX6xX1axX3xX20xX25xX3xXexX1xXa4xX3xX2dxXdfxX3xX961xX13exX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX20xX6xX1axX3xX23xX1xX687xXbxX3xX1xXdfxX1axX1xX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX17axX3xXaaxX483xXbxX3xXbxX1xXdbxX1axX3xX481xXdxX2exXe0xX3xX4xX1xX14xXabxX3xX1axXaaxX580xX1axX3xX4xX1xe56exX1axX3xXexX1c7xX1axX1xX3xXexX2axX42xX1axXaaxX3xX7xX18xX13exX3xXexX1xX43xXbdxXdxX3xX2dxX2exX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxXabxX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX48axXexX74xX3xX67xXdxX303xX1axX3xXe6xXdxX14xX1axXabxX4d5xX3xX48axXexX74xX3xX4xX1xX18xX13exX6bxX1axX3xX1xX483xX6xX4d5xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX1axX21xXdxX3xXe6xX21xXabxX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX74xX4xX3xXe6xXd8xX43xX3xX2dxX6fxX3xX1axX2exX1axX3xXexXd8xX1axXaaxX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX41xX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xX3xXbxX1xXd8xX1axX3xXe6xXbdxX4xX3xX4xXbdxX4xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX41xXdxX6bxXe0xX3xX7xX6xXdxX3xXexX2axXbdxXdxXabxX3xXexX1xb691xX3xX41xX2bxX4xX1xXabxX3xX4xX1dxX1axXaaxX3xX4xXe3xX3xX1axXdxX2exXe0xX3xXexXdxX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axX3xX41xXe3xXdxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX2ffxX1xXdfxX3xX1axXa4xX2fcxX4xX3xX2dxXdfxX3xX4xX1xX14xX3xX41xX21xX3xX179xX417xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX1axXaaxX1xbd27xX6xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX2ffxX1xX36exX1axXaaxX3xX481xX14xXexX3xXd6xX18xXd8xX3xX1axX10dxX18xX3xXexX2axX10dxX1axX3xX5xXdfxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xXexXe3xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xXexX2axX3axX1axXaaxXabxX3xXaaxX483xXbxX3xXbxX1xXdbxX1axX3xX2dxXdfxX43xX3xX7xX74xX3xXexX1xXdfxX1axX1xX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xX6axX42xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX3e0xX487xX487xX487xX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xX4xX18xX21xX4xX3xX41xX68fxXdxX3xXe0xX2fcxXdxXabxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xXe6xXd8xX43xX3xX2dxX6fxX3xXcxX68fxX3xXd6xX18xXe3xX4xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxX18xX13exX3xX1axX1xXdxX10dxX1axXabxX3xXe6xX10dxX1axX3xX4xX42xX1axX1xX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xX481xX14xXexX3xXd6xX18xXd8xX3xX41xX42xXexX3xX41xXa4xX72axX4xXabxX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xX1xX6xXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xX4xX938xX1axX3xXe6xX21xX4xX3xX5xX21xX3xXe0xX21xXexX3xX7xXe3xX3xX1xX42xX1axX3xX4xX1xX14xX3xX1axX1xXa4xX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xXabxX3xX4xX1xX7exX3xX41xX42xX43xXabxX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX4xX483xX3xX1axX112xXdxXabxX3xX4xX483xX3xX5xX8e5xX4xX3xX4xX1xXa4xX6xX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX5xXdxX6fxXexXabxX3xX4xX1xXa4xX6xX3xX481xX2bxXbxX3xXexX1xX334xXdxXabxX3xX4xX1xXa4xX6xX3xX7xXbdxXexX3xXexX1xX74xX4xX3xXexX14xX17axX3xXe0xX21xXexX3xX7xXe3xX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX41xX46xX1axXaaxX3xX41xXdbxX18xX3xX4xX687xXbxX3xX1dxX13exXabxX3xX4xX112xX3xXd6xX18xX6xX1axXabxX3xX41xX112xX1axX3xX2dxX2bxX3xX4xX1xXa4xX6xX3xXexX1xX6bxX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX2axaee1xX3xX2dxX6xXdxX3xXexX2axX938xXabxX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xXabxX3xX4xX938xX1axX3xXexX1xX36xX3xX41xX21xX1axXaaxXabxX3xXexX2axX8c1xX1axXaaxX3xX4xX1xX334xXabxX3x8e91xX3xX5xX42xXdxXabxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xX7xXbdxX1axXaaxX3xXexX42xX43xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xX1xX6xXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX3c4xXdxX6fxX4xX3xXexX18xX3xX67xXa4xe736xX1axXaaxXabxX3xX2axf783xX1axX3xX5xX18xX13exX6fxX1axXabxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xX20xXbdxX4xXabxX3xX1axX1xX687xXexX3xX5xXdfxX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX1axX10dxX18xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axXabxX3xX41xX9caxX4xX3xXe6xXdxX6fxXexX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX41xX46xX1axXaaxX3xX41xXdbxX18xX3xX4xX1xXa4xX6xX3xXexX1xXa4xX334xX1axXaaxX3xX179xX18xX13exX10dxX1axX17axX3xXe0xX21xXexX3xX7xXe3xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX7xX18xX13exX3xXexX1xX43xXbdxXdxX3xX2dxX2exX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxXabxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX42xXe0xX3xX4xXbdxX4xX3xXd6xX18xX13exX3xX41xX2bxX1axX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX42xXe0xX3xXbxX1xXbdxXbxX3xX5xX18xX19xXexX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX3c4xXdxX6fxX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xXaaxX6cfxX1axX3xX2dxX2fcxXdxX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xX7exX1axX1xX3xX41xXe3xX1axX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxXdfxX3xXaaxXdxXd8xXdxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX4xXbdxX4xX3xX481xX1xX3bdxX18xX3xX41xX21xXexX3xXbxX1xXbdxXabxX3xX4xXbdxX4xX3xX2dxX687xX1axX3xX41xX2exX3xX4xX687xXbxX3xXe6xXbdxX4xX1xXabxX3xXe6xX46xX4xX3xX179xX8e5xX4xX3xX4xX938xX1axX3xX5xX8e5xX1axXaaxX3xXexX8e5xX1axXaaxXabxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX4xX1xXa4xX6xX3xX4xX6xX43xX12bxX3xX6axX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xX3xXbxX1xXd8xX1axX3xXe6xXbdxX4xX3xX4xXbdxX4xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX41xXdxX6bxXe0xX3xX7xX6xXdxX3xXexX2axXbdxXdxXabxX3xXexX1xXaa3xX3xX41xX2bxX4xX1xX3xX4xX483xX3xX5xX8e5xX4xX3xX4xX938xX1axX3xXe6xX2bxX3xX41xX21xX1axXaaxXabxX3xX481xX14xXexX3xXd6xX18xXd8xX3xX4xX1xXa4xX6xX3xX4xX6xX43xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX3c4xXdxX6fxX4xX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xXdxX6fxX1axXabxX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX67xXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX3xXexX19xXbxX3xXexX1xX6bxXabxX3xX4xXbdxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX41xXdxX6bxX1axX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xX20xXbdxX4xX3xX4xX1xXa4xX6xX3xX481xX2bxXbxX3xXexX1xX334xXdxXabxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xX7xX46xX4xX3xXexX1xX18xX13exX14xXexX3xXbxX1xX36xX4xX12bxX3xX23xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX41xX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xX3xX2dxX2fcxXdxX3xX4xXbdxX4xX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX7xX18xX13exX3xXexX1xX43xXbdxXdxX3xX2dxX2exX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxX3xX4xX1xXa4xX6xX3xXe0xX42xX1axX1xX3xXe0xX79exX17axX3xXexX74xX3xXbxX1xX10dxX3xXe6xX1c7xX1axX1xX3xX2dxXdfxX3xXbxX1xX10dxX3xXe6xX1c7xX1axX1xX3xX4xX483xX3xX1axX112xXdxXabxX3xX4xX483xX3xX5xX8e5xX4xX3xX4xX938xX1axX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXexX1xX46xX4xX17axX3xXexX1c7xX1axX1xX3xXexX2axX42xX1axXaaxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xXexX74xX3xXaaxXdxXbdxX4xX3xX1axX1xX19xX1axX3xX481xX1xX18xX13exX14xXexX3xX41xXdxX6bxXe0xXabxX3xX41xX68fxX3xX5xX87axXdxXabxX3xX1axX6bxX3xX1axX6xX1axXaaxXabxX3xX1axe335xX3xXexX2axXbdxX1axX1xXabxX3xX1axXaaxX42xXdxX3xX2dxX6xX3xX4xX1xX42xXe0xX3xX4xX938xX1axX3xX67xXdxX303xX1axX3xX2axX6xX3xXa8xX3xX1axX1xXdxX2exX18xX3xX1axX112xXdxX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX23xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX481xXdxX6bxXe0xX3xXexX2axX6xXabxX3xXaaxXdxXbdxXe0xX3xX7xXbdxXexX3xX4xX1dxX6xX3xX1axX1xXdxX2exX18xX3xX4xX687xXbxX3xX1dxX13exX3xX41xXe3xXdxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXexX18xX3xX67xXa4xXd63xX1axXaaxXabxX3xX2axXd69xX1axX3xX5xX18xX13exX6fxX1axX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX4xX1xXa4xX6xX3xXexX1xXa4xX334xX1axXaaxX3xX179xX18xX13exX10dxX1axXabxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX5xXdxX6fxXexXabxX3xXbxX1xX42xXe0xX3xX2dxXdxXabxX3xX41xXe3xXdxX3xXexXa4xX72axX1axXaaxX3xX4xX938xX1axX3xX1xd4caxXbxXabxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX4xXd8xX1axX1xX3xXe6xXbdxX43xXabxX3xXbxX1xX938xX1axXaaxX3xX1axXaaxX830xX6xX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX42xXe0xX3xX4xX1xXa4xX6xX3xX41xX42xXexX3xX13exX10dxX18xX3xX4xXdbxX18xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX6axX6bxX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xXexX1xX334xXdxX3xXaaxXdxX6xX1axX3xXexX2fcxXdxX3xX41xX42xXexX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xXexX1xXdxX14xXexX3xXexX1xX74xX4xXabxX3xX4xXdbxX1axX3xXbxX1xXd8xXdxX3xXd6xX18xXbdxX1axX3xXexX2axXdxX6fxXexXabxX3xXexX19xXbxX3xXexX2axX18xX1axXaaxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexXe3xXexX3xXe6xX6xX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxXf1xX3xX49xX3axX4xX3xXexX19xXbxXabxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xX20xXbdxX4xX3xX2dxXdfxX3xX1axX10dxX18xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX12bxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX13exX10dxX18xX3xX4xXdbxX18xX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX687xXbxX3xX1dxX13exXabxX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX41xXd8xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXd6xX18xX13exX2exX1axXabxX3xX50xX9caxXexX3xXexX2axX19xX1axX3xXcxX68fxX3xXd6xX18xXe3xX4xX3xX2dxXdfxX3xX4xXbdxX4xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX150xX3xX179xX417xX3xX1xX21xXdxXabxX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xXexX19xXbxX3xXexX2axX18xX1axXaaxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexXe3xXexX3xX4xXbdxX4xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX7xX6xX18xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX2xX12bxX3xXcxXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX1axX3bdxX1axXaaxX3xX4xX6xX43xX3xX1axX1xX19xX1axX3xXexX1xX46xX4xX3xX4xX1xX43xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX2dxX2exX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxXabxX3xXaaxXdxXbdxX3xXexX2axX2bxX3xX2dxXdfxX3xX628xX3xX1axXaaxX1xXaf8xX6xX3xXexX43xX3xX5xX2fcxX1axX3xX4xX1dxX6xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX12bxX3xXcxXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX4xXaa3xX1axXaaxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX1axXaaxX1xXaf8xX6xX3xX50xX6xX2axX179xX150xX432xX10xX1axXdxX1axX3xX5xXdfxX3xX1axX2exX1axX3xXexXd8xX1axXaaxX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX5xXdfxX3xX481xXdxXe0xX3xX4xX1xX7exX3xX1axX6xXe0xX3xX4xX1xX43xX3xX1xXdfxX1axX1xX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX2ffxXaaxXa4xX334xXdxX3xX5xXdfxX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX5xX74xX4xXabxX3xX1axXaaxX18xX4axX1axX3xX7xX46xX4xX3xXe0xX42xX1axX1xX3xXexX43xX3xX5xX2fcxX1axX3xX41xX6bxX3xXexX43xXdfxX1axX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xXexX43xXdfxX1axX3xX67xX3bdxX1axX3xX2dxXdfxX3xXexX43xXdfxX1axX3xXd6xX18xX3bdxX1axX3xXexX6xX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xX18xX13exX3xX1axX21xXdxX3xX5xX74xX4xXabxX3xX2dxXa4xX72axXexX3xXd6xX18xX6xX3xX481xX1xX483xX3xX481xX1xX580xX1axXabxX3xXexX1x9209xX3xXexX1xXbdxX4xX1xXabxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexX1xX6cfxX1axXaaxX3xX5xX72axXdxX3xX2ffxXaaxX1xX2bxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX6axX42xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX3e0xX487xX487xX487xX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xXe0xX3axXdxX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXe0xX42xX1axXaaxX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXaaxXdxX6xXdxX3xX41xX43xX42xX1axX3xXe0xX2fcxXdxX12bxX3xX49xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xX20xXbdxX4xX3xX41xX6bxX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xXexX6xX3xX2dxXdfxX3xXe0xX87axXdxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX179xX46xX1axXaaxX3xX41xXbdxX1axXaaxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX2dxX6xXdxX3xXexX2axX938xXabxX3xX7xX46xX3xXe0xX6fxX1axX1xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXe0xX42xX1axXaaxX3xX3c4xXdxX6fxXexX3xX2ffxX6xXe0xX3xX2dxXdfxX3xX7xX74xX3xXexXdxX1axX3xX4xX19xX13exX3xX4xX1dxX6xX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX3e0xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xXe0xXe3xXdxX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX1xX6fxX3xXaaxX6cfxX1axX3xXe6xX483xX3xX4xX1xX9caxXexX3xX4xX1xX79exX3xX1xX112xX1axX3xX1axX36exX6xX3xXaaxXdxX36exX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX4xX483xX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xXbxX1xXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xX1xX3bdxXe0xX3xX48axb658xX3bdxX1axX3xXe6xXdxX14xXexXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xXe6xXdfxX1axXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xX5xXdfxXe0xXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xX481xXdxX6bxXe0xX3xXexX2axX6xXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xXaaxXdxXbdxXe0xX3xX7xXbdxXexXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xXexX1xX36xX3xX1xXa4xXa8xX1axXaaxXabxX4d5xX3xX48axXexX2axX3axX1axXaaxX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xXaaxXdbxX1axX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xXexXdxX1axX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xX1xXdxX6bxX18xX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xX1xX3axX4xX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xX67xX74xX6xX3xX2dxXdfxX43xX3xX67xX3bdxX1axX3xX2dxXdfxX3xX4xX483xX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX2fcxXdxX3xX67xX3bdxX1axXabxX4d5xX3xX48axX179xX46xX1axXaaxX3xX41xXbdxX1axXaaxX3xX5xXdfxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xXabxX3xX5xXdfxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX41xXdfxX13exX3xXexX2fcxX3xXexX1xX19xXexX3xXexX2axX18xX1axXaaxX3xXexX1xXdfxX1axX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axX12bxX4d5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX1efxX12bxX3xX13xX14xXexX3xX1xX72axXbxX3xX4xX1xX9caxXexX3xX4xX1xX79exX3xXaaxXdxX36exX6xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX1dxX6xX3xXe0xX87axXdxX3xX41xX2bxX6xX3xXbxX1xXa4xX112xX1axXaaxXabxX3xX41xX112xX1axX3xX2dxX2bxX3xX2dxXdfxX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xX7exX1axX1xX3xX41xXe3xX1axX3xX6axXd8xX1axXaaxX17axX3xXaaxXdxXd8xXdxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX4xXbdxX4xX3xX481xX1xX3bdxX18xX3xX41xX21xXexX3xXbxX1xXbdxX3xX2dxXdfxX3xX4xXbdxX4xX3xX2dxX687xX1axX3xX41xX2exX3xXexX2axX3axX1axXaaxX3xXexX3bdxXe0xXabxX3xXe6xX46xX4xX3xX179xX8e5xX4xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX1xX74xX4xX3xXexXdxX303xX1axX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX41xX4axX1axXaaxX3xXe6xX21xX3xXaaxXdxX36exX6xX3xX48axX179xX3bdxX13exX4d5xX3xX2dxXdfxX3xX48axX4xX1xXe3xX1axXaaxX17axX4d5xX3xX48axX179xX3bdxX13exX4d5xX3xX5xXdfxX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX4xX112xX3xXe6xXd8xX1axXabxX3xX4xX1xXdxX14xX1axX3xX5xXa4xX72axX4xXabxX3xX5xX3bdxX18xX3xX67xXdfxXdxXabxX3xX48axX4xX1xXe3xX1axXaaxX4d5xX3xX5xXdfxX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xXexX2axX3axX1axXaaxXabxX3xX4xX687xXbxX3xXe6xXbdxX4xX1xX12bxX3xX48axX3e0xX3bdxX13exX4d5xX3xX5xXdfxX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexXe3xXexX3xX4xXbdxX4xX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xXexX2axXdfxX43xX3xXexX1xXdxX3xX41xX18xX6xX3xX13exX10dxX18xX3xX1axXa4xX2fcxX4xX17axX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axXabxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexX1xX6cfxX1axXaaxX3xX5xX72axXdxX3xX4xXbdxX4xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xXdxX1axX1xX3xXexX14xX150xX179xX417xX3xX1xX21xXdxXabxX3xXe6xXd8xX43xX3xX41xXd8xXe0xX3xXd6xX18xXe3xX4xX3xXbxX1xX938xX1axXaaxXabxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXe0xXdfxX3xX2ffxXaaxX1xX2bxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX6axX42xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX3e0xX487xX487xX487xX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xX1axXaaxX1xX2bxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX41xX42xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX4xX3xX41xX2bxX6xX3xXbxX1xXa4xX112xX1axXaaxXabxX3xX4xX112xX3xXd6xX18xX6xX1axXabxX3xX41xX112xX1axX3xX2dxX2bxX3xX41xX417xX3xX41xX2exX3xX2axX6xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX48axX23xX1xXe3xX1axXaaxX4d5xX3xX5xXdfxX3xX41xX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xXabxX3xX1axXaaxX580xX1axX3xX4xX1xX9caxX1axXabxX3xX41xX48fxX13exX3xX5xXaa3xXdxX3xXexX1c7xX1axX1xX3xXexX2axX42xX1axXaaxX3xX7xX18xX13exX3xXexX1xX43xXbdxXdxX3xX2dxX2exX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxXabxX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX48axXexX74xX3xX67xXdxX303xX1axX3xXe6xXdxX14xX1axXabxX4d5xX3xX48axXexX74xX3xX4xX1xX18xX13exX6bxX1axX3xX1xX483xX6xX4d5xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX1axX21xXdxX3xXe6xX21xX17axX3xXbxX1xX10dxX3xXbxX1xXbdxX1axXabxX3xX179xX15acxX3xX5xX628xX3xX1axXaaxX1xXdxX10dxXe0xX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xX5xXdfxXe0xX3xX7xX6xXdxX3xXexX2axXbdxXdxXabxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xXabxX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX5xXdxX10dxX18xXabxX3xX1xXbdxX4xX1xX3xX67xX2bxX4xX1xXabxX3xX4xX15acxX6xX3xXd6xX18xX13exX2exX1axX17axX3xX481xXdxX10dxX1axX3xXexX2axX1c7xXabxX3xX481xXdxX10dxX1axX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX41xX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xX3xXbxX1xX938xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xXe3xX1axXaaxX3xXexX1xX6xXe0xX3xX1axX1xX399xX1axXaaxXabxX3xXexXdxX10dxX18xX3xX4xX74xX4xX3xX2dxX2fcxXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xXdbxX1axX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xX4xX483xX3xX2dxXaa3xX1axXaaxX3xX4xX687xXe0xXabxX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xX4xX483xX3xX1axXaaxX43xX42xXdxX3xX5xX6fxXabxX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xX1axXaaxX830xX1axXaaxX3xX1axXaaxX1xX7exXabxX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xXe6xX2bxX3xXexXbdxX4xX3xX41xX21xX1axXaaxX3xXe6xXa8xXdxX3xXe6xX687xXexX3xX4xX46xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xXabxX3xX4xXbdxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX4xX483xX3xX1xXdfxX1axX1xX3xX2dxXdxX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xX5xXdfxX1axX1xX3xXe0xX42xX1axX1xX3xX1axXdfxX43xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX0xXdxXe0xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe0xX7xX150xXbxX1xX43xXexX43xX3xXdxX23xX10xX1axXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxX16exXdxX67xXexX1xXf1xX3xX175xX84xX84xXbxX179xX17axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXd8xX1axX1xX3xX1efxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12bxXe6xX6xX43xXexX1xX6xX1axX1xX1xX43xX6xX12bxX2dxX1axX55xX1axX10xX16exX7xX55xX1efxX2xX1efxX84xX55xX2xX84xX85xX67xX1efxX2xX1faxX84xX1faxX85xX1fexXexX298xX1faxX2xX1faxX5xX1efxX12bxX207xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xXaxX3xX16exXdxX67xXexX1xX9xXaxX175xX84xX84xXaxX3xX67xX6xXexX6xX150xXbxX1xX43xXexX43xX150xX43xX2axXdxXaaxXdxX1axX6xX5xX150xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf1xX55xX55xX4xX67xX1axXdxXe0xXaaxX12bxX2dxXdxX10xXexX1axX6xXe0xXbxX5xX18xX7xX12bxX2dxX1axX55xXexX298xX1efxX84xX55xX18xXbxX5xX43xX6xX67xX10xX67xX55xX1axXaaxXexX1axX1axX1axX55xX1efxX84xX1efxX2xX2b0xX84xX85xX2b0xX2xX175xX55xX2xX175xX84xX85xX1xX43xX4xX1xXdxXe0xXdxX1axX1xX1efxX12bxX207xXbxXaaxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX43xX1axXaxX12xX23xX1xX1dxX3xXexX2bxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX30exd649xX1axX1xX3xXexXa4xX3xX5xXdxX6fxX18xXf1xX3xXcxXcxX3e0xX3c4xX2ffxX356xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX2ffxX3bdxX1axXaaxX3xX4xX6xX43xX3xXexX25xX1axX1xX3xX4xXd8xX1axX1xX3xXexX7exX1axX1xXabxX3xX2axX580xX1axX3xX41xX10xX3xX41xXe3xXdxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexXdxX10dxX18xX3xX4xX74xX4xXabxX3xX41xX4axX1axXaaxX3xXexX1xX334xXdxX3xX481xX1xX18xX13exX14xX1axX3xX481xX1xX25xX4xX1xXabxX3xX4xX68fxX3xX2dxX399xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX7xX18xX13exX3xX1axXaaxX1xXaf8xXabxX3xX1xXdfxX1axX1xX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX2dxX1c7xX3xX5xX72axXdxX3xX25xX4xX1xX3xX4xX1xX18xX1axXaaxXabxX3xX2dxX1c7xX3xX1xX42xX1axX1xX3xXbxX1xX8e5xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xX5xXdfxXe0xX3xX4xX1xX43xX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xXexX6xX3xXexX1xX19xXexX3xX7xX74xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX7xX42xX4xX1xXabxX3xX2dxX36exX1axXaaxX3xXe0xX42xX1axX1xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX1fexX12bxX3xXcxX2axX43xX1axXaaxX3xXd6xX18xXbdxX3xXexX2axX1c7xX1axX1xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axXabxX3xXbxX1xXd8xXdxX3xX41xX2exX3xX4xX6xX43xX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xX18xX13exX3xX2dxX6xXdxX3xXexX2axX938xXabxX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX1axX10dxX18xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axXabxX3xX1axX1xX687xXexX3xX5xXdfxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX41xX46xX1axXaaxX3xX41xXdbxX18xXabxX3xXexX2axXa4xX2fcxX4xX3xX1xX14xXexX3xX5xXdfxX3xX4xXbdxX4xX3xX41xX4axX1axXaaxX3xX4xX1xX25xX3xX961xX13exX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX961xX13exX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX20xX6xX1axX3xX20xX25xX3xXexX1xXa4xXabxX3xX961xX13exX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX20xX6xX1axX3xX23xX1xX687xXbxX3xX1xXdfxX1axX1xX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX3xX6axXd8xX1axXaaxX12bxX3xX3c4xXdxX6fxX4xX3xXexX74xX3xXaaxXdxXbdxX4xX3xX1axX10dxX18xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xX41xX6bxX3xX481xX1xc259xX1axXaaxX3xX41xX2bxX1axX1xX3xX2dxX6xXdxX3xXexX2axX938xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xXabxX3xXexX25xX1axX1xX3xXexXdxX10dxX1axX3xXbxX1xX43xX1axXaaxXabxX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xXe0xX94dxX18xX3xX48axXexX2axX10dxX1axX3xXexX2axXa4xX2fcxX4xXabxX3xX67xXa4xX2fcxXdxX3xX7xX6xX18xX4d5xXabxX3xX48axX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX41xXdxX3xXexX2axXa4xX2fcxX4xXabxX3xX5xXdfxX1axXaaxX3xX1axXa4xX2fcxX4xX3xXexX1xX10xX43xX3xX7xX6xX18xX12bxX4d5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX432xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXe3xXexX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX687xXbxX3xXbxX1xXd8xXdxX3xXexX1xX6bxX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX2dxX36exX1axXaaxX3xX2dxXdfxX1axXaaxXabxX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX41xXdxX6bxXe0xX3xX41xX8e5xX1axXaaxX3xX41xX6cfxX1axXabxX3xX67xXbdxXe0xX3xX1axXaaxX1xXaf8xXabxX3xX67xXbdxXe0xX3xX5xXdfxXe0xXabxX3xX67xXbdxXe0xX3xX4xX1xX2bxX18xX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xXabxX3xX1xX14xXexX3xX5xX938xX1axXaaxX3xX2dxX1c7xX3xX1axXa4xX2fcxX4xXabxX3xX2dxX1c7xX3xX67xX3bdxX1axX17axX3xX4xX483xX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xX3xX481xX1xX43xX6xX3xX1xX3axX4xXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xX4xX1xX1dxXabxX3xX7xX3bdxX18xX3xX7xXbdxXexX3xXexX1xX74xX4xX3xXexXdxX303xX1axXabxX3xXexX1xX19xXexX3xX7xX74xX3xX5xXdfxX3xX1xX42xXexX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX41xX43xXdfxX1axX3xX481xX14xXexXabxX3xXd6xX18xX13exX3xXexX36xXabxX3xXexX42xX43xX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX5xX74xX4xX3xX2dxXdfxX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xX18xX13exX3xXexX2axX25xX3xXexX18xX6fxX3xXexX19xXbxX3xXexX1xX6bxX17axX3xX5xX18xX8c1xX1axX3xXaaxXdxX36exX3xX2dxX36exX1axXaaxX3xX1axXaaxX18xX13exX10dxX1axX3xXexX6cfxX4xX3xXexX19xXbxX3xXexX2axX18xX1axXaaxX3xX67xX3bdxX1axX3xX4xX1xX1dxXabxX3xX481xX1xXbdxX4xX1xX3xXd6xX18xX6xX1axXabxX3xXexX43xXdfxX1axX3xX67xXdxX6fxX1axXabxX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexX3bdxXe0xXabxX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xX481xX1xX6xXdxXabxX3xXe0xXdxX1axX1xX3xXe6xX42xX4xX1xXabxX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xX179xXbdxX4xXabxX3xX4xX1xXe3xX1axXaaxX3xX4xX36xX4xX3xXe6xX21xX3xX41xX2bxX6xX3xXbxX1xXa4xX112xX1axXaaxXabxX3xXe6xXd69xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX13xX1xX8c1xX1axXaaxX3xX1axXaaxX830xX1axXaaxX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxXabxX3xXexX18xX3xX67xXa4xXd63xX1axXaaxXabxX3xX2axXd69xX1axX3xX5xX18xX13exX6fxX1axXabxX3xXexX2axX6xX18xX3xX67xX4axXdxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXe0xX42xX1axXaaxXabxX3xXe0xX94dxX18xX3xXe0xX74xX4xX3xX2dxX2exX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX4xXbdxX4xX1xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxX17axX3xX4xXdbxX1axXabxX3xX481xXdxX6fxXe0xXabxX3xX5xXdxX10dxXe0xXabxX3xX4xX1xX25xX1axX1xXabxX3xX4xX1xX25xX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xX2dxX8c1xX3xXexXa4xX17axX3xXexX2axX18xX1axXaaxX3xXexX1xX74xX4xXabxX3xXaaxXdxXd8xX1axX3xX67xX2bxXabxX3xXexX1xX20dfxX1axXaaxX3xXexX1xX6cfxX1axXabxX3xX4xX1xX3bdxX1axX3xXexX1xXdfxX1axX1xX17axX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xXexX1xX6xXe0xX3xX1axX1xX399xX1axXaaxXabxX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xXe6xX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXe3xXdxX3xXe6xXa8xXdxX3xX5xX72axXdxX3xX25xX4xX1xX3xX1axX1xX483xXe0xXabxX3xX481xX1xX8c1xX1axXaaxX3xX41xX6bxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX1axX1xXdfxXabxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xXexX1xX3bdxX1axX3xX5xX72axXdxX3xX67xX36xX1axXaaxX3xX2dxX2bxX3xXexX2axX25xX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX41xX6bxX3xX2dxX36xX3xX5xX72axXdxX12bxX3xX2ffxXaaxX1xXdxX10dxXe0xX3xXexX8e5xX4xX3xXexX74xX3xXbxX1xX10dxX3xXe6xX1c7xX1axX1xX3xX2dxXdfxX3xXbxX1xX10dxX3xXe6xX1c7xX1axX1xXabxX3xXexX1xX687xX13exX3xX41xX8e5xX1axXaaxX3xXbxX1xXd8xXdxX3xX4xXa4xX112xX1axXaaxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xXe6xXd8xX43xX3xX2dxX6fxXabxX3xXexX1xX687xX13exX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXd8xXdxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX5xXdxX6fxXexX3xX41xX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX6f6xX12bxX3xX6axX68fxXdxX3xXe0xX2fcxXdxX3xXe0xX42xX1axX1xX3xXe0xX79exX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxXabxX3xXbxX1xXa4xX112xX1axXaaxX3xXbxX1xXbdxXbxXabxX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxXabxX3xXexX18xX13exX10dxX1axX3xXexX2axX18xX13exX2exX1axX3xX2dxX2exX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX2dxXdfxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axXabxX3xX1axX1xX687xXexX3xX5xXdfxX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX14xX3xX1xX6fxX3xXexX2axe011xXabxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX21xX1axXaaxX3xX41xX4axX1axXaaxX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xX3c4xXdxX6fxXexX3xX2ffxX6xXe0xX3xXa8xX3xX1axXa4xX2fcxX4xX3xX1axXaaxX43xXdfxXdxX12bxX3xX6axX48fxX13exX3xXe0xX42xX1axX1xX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xXdxX6fxX1axXabxX3xXe6xX4axXdxX3xX67xXa4xXd63xX1axXaaxXabxX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX67xXa4xX112xX1axXaaxXabxX3xXexX18xX13exX10dxX1axX3xXexX2axX18xX13exX2exX1axXabxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX2axX21xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX3xXexX687xXe0xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxXabxX3xX41xXdxX6bxX1axX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXexXdxX10dxX1axX3xXexXdxX14xX1axX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xX20xXbdxX4xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxX19xXbxX3xXexX2axX18xX1axXaaxX3xX1axXaaxX1xXdxX10dxX1axX3xX4xX46xX18xXabxX3xX179xXbdxX4xX3xX41xX2bxX1axX1xX3xX2dxXdfxX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xX1xX6xXdxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX1xX6fxX3xXaaxXdxXbdxX3xXexX2axX2bxX3xXd6xX18xXe3xX4xX3xXaaxXdxX6xXabxX3xX1xX6fxX3xXaaxXdxXbdxX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX580xX1axX3xX1xX483xX6xX3xX2dxXdfxX3xX4xX1xX18xX48fxX1axX3xXe0xX74xX4xX3xX4xX43xX1axX3xX1axXaaxXa4xX334xXdxX3xXaaxX6cfxX1axX3xX2dxX2fcxXdxX3xXaaxXdxX36exX3xXaaxX1c7xX1axXabxX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX1xX6fxX3xXaaxXdxXbdxX3xXexX2axX2bxX3xXaaxXdxX6xX3xX41xX1c7xX1axX1xX3xX3c4xXdxX6fxXexX3xX2ffxX6xXe0xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX1xX334xXdxX3xX481xcba4xX3xXe0xX2fcxXdxX12bxX3xX3e0xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX1xX18xX48fxX1axX3xXe0xX74xX4xX3xX2dxX580xX1axX3xX1xX483xX6xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xXabxX3xXd6xX18xXd8xX1axX3xX5xX628xX12bxX3xX23xX1xX8e5xX3xXexX2axX3axX1axXaaxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xXe0xX8c1xXdxX3xXexX2axXa4xX334xX1axXaaxX3xX2dxX580xX1axX3xX1xX483xX6xX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xX7xXa8xX3xX5xXdfxX1axX1xX3xXe0xX42xX1axX1xXabxX3xX67xX3bdxX1axX3xX4xX1xX1dxXabxX3xX41xX43xXdfxX1axX3xX481xX14xXexXabxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX2dxX580xX1axX17axX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX2dxX580xX1axX3xX1xX483xX6xX3xX67xX43xX6xX1axX1xX3xX1axXaaxX1xXdxX6fxXbxXabxX3xX67xX43xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX2dxXdfxX3xX481xXdxX1axX1xX3xX67xX43xX6xX1axX1xX12bxX3xX13xX1xX18xX13exX14xX1axX3xX481xX1xX25xX4xX1xX3xX7xXbdxX1axXaaxX3xXexXbdxX4xXabxX3xXd6xX18xXd8xX1axXaaxX3xXe6xXbdxX3xX4xXbdxX4xX3xXexXbdxX4xX3xXbxX1xX48fxXe0xX3xX2dxX580xX1axX3xX1xX3axX4xXabxX3xX1axXaaxX1xX6fxX3xXexX1xX18xX19xXexXabxX3xXe6xXbdxX43xX3xX4xX1xX25xX3xX2dxX2exX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX85xX12bxX3xXcxXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX41xX68fxXdxX3xXe0xX2fcxXdxXabxX3xX1axX3bdxX1axXaaxX3xX4xX6xX43xX3xX4xX1xX687xXexX3xX5xXa4xX72axX1axXaaxXabxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xX1axXaaxX1xXdxX10dxX1axX3xX4xX46xX18xXabxX3xX2dxX19xX1axX3xX67xX36xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX4xX1xX1dxX3xX1axXaaxX1xXaf8xX6xX3xX50xX6xX2axX179xX150xX432xX10xX1axXdxX1axXabxX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX41xXbdxXbxX3xX46xX1axXaaxX3xX13exX10dxX18xX3xX4xXdbxX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX7xX74xX3xX1axXaaxX1xXdxX6fxXbxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xXe6xXd8xX43xX3xX2dxX6fxX3xXcxX68fxX3xXd6xX18xXe3xX4xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX1c7xX1axX1xX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXe0xX2fcxXdxX17axX3xXaaxX483xXbxX3xXbxX1xXdbxX1axX3xX1axX3bdxX1axXaaxX3xX4xX6xX43xX3xXe6xXd8xX1axX3xX5xXaf8xX1axX1xX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX1axX580xX1axXaaxX3xX5xX74xX4xX3xXexXa4xX3xX67xX18xX13exX3xX5xX628xX3xX5xX18xX19xX1axXabxX3xX1axX580xX1axXaaxX3xX5xX74xX4xX3xXexX68fxX1axXaaxX3xX481xX14xXexX3xX2dxXdfxX3xX4xX1xX7exX3xX41xX42xX43xX3xXexX1xX74xX4xX3xXexXdxX303xX1axX3xX41xX6bxX3xXaaxXdxXd8xXdxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xX2dxX687xX1axX3xX41xX2exX3xX41xX6xX1axXaaxX3xX41xX9caxXexX3xX2axX6xX17axX3xXexX580xX1axXaaxX3xX4xXa4xX334xX1axXaaxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3x99bcxXd8xX1axXaaxX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX1axX3bdxX1axXaaxX3xX4xX6xX43xX3xX1axX580xX1axXaaxX3xX5xX74xX4xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xX3xX2dxXdfxX3xX7xX46xX4xX3xX4xX1xXdxX14xX1axX3xX41xX687xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX41xXd8xX1axXaaxXabxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX41xX21xXdxX3xX1axXaaxX399xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX41xX1dxX3xXbxX1xX48fxXe0xX3xX4xX1xX687xXexXabxX3xX1axX580xX1axXaaxX3xX5xX74xX4xXabxX3xX18xX13exX3xXexX25xX1axXabxX3xX1axXaaxX6xX1axXaaxX3xXexXdbxXe0xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX17axX3xX1axX3bdxX1axXaaxX3xX4xX6xX43xX3xXexX25xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX14xX1axX3xX41xX687xX18xXabxX3xXexX25xX1axX1xX3xXexX1xX18xX13exX14xXexX3xXbxX1xX36xX4xX3xX2dxXdfxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXe6xXd8xX43xX3xX2dxX6fxX3xX1axX2exX1axX3xXexXd8xX1axXaaxX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xX1dxX6xX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX41xX687xX18xX3xXexX2axX6xX1axX1xX3xXbxX1xXd8xX1axX3xXe6xXbdxX4xX3xX4xXbdxX4xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX41xXdxX6bxXe0xX3xX7xX6xXdxX3xXexX2axXbdxXdxXabxX3xXexX1xXaa3xX3xX41xX2bxX4xX1xX17axX3xXexX580xX1axXaaxX3xX4xXa4xX334xX1axXaaxX3xX7xX74xX3xX41xX43xXdfxX1axX3xX481xX14xXexXabxX3xXexX1xXe3xX1axXaaxX3xX1axX1xX687xXexX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX6axXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xX7xX74xX3xX41xX4axX1axXaaxX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xX179xX417xX3xX1xX21xXdxX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xXcxX1xXa4xX334xX1axXaaxX3xX179xX18xX13exX10dxX1axX3xXe6xX4axXdxX3xX67xXa4xXd63xX1axXaaxX3xX5xX628xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXe0xX42xX1axXaaxXabxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xX5xXe3xXdxX3xX7xXe3xX1axXaaxX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX43xX3xX41xX21xXdxX3xX1axXaaxX399xX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axXabxX3xX1axX1xX687xXexX3xX5xXdfxX3xXexX1xX14xX3xX1xX6fxX3xXexX2axX25a9xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX298xX12bxX3xX23xX43xXdxX3xXexX2axX3axX1axXaaxX3xX4xX8c1xX1axXaaxX3xXexXbdxX4xX3xX481xXdxX6bxXe0xX3xXexX2axX6xXabxX3xXaaxXdxXbdxXe0xX3xX7xXbdxXexX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xXaaxX6cfxX1axX3xX2dxX2fcxXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX2ffxXaaxX1xX2bxX3xXd6xX18xX13exX14xXexX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX3xX6f6xX3xX30exX481xX1xX483xX6xX3xX3e0xX487xXabxX3xX3e0xX487xX487xX356xX3xX2dxX2exX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxXabxX3xX4xX1xX7exX1axX1xX3xX41xXe3xX1axX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xX1axX1xa618xXe0xX3xX4xXd8xX1axX1xX3xXexX7exX1axX1xXabxX3xX4xXd8xX1axX1xX3xXe6xXbdxX43xXabxX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexX830xX3xX7xX2fcxXe0xXabxX3xX481xX2bxXbxX3xXexX1xX334xXdxX3xX1axXaaxX580xX1axX3xX4xX1xX9caxX1axX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX42xXe0xX3xX481xXd0bxX3xX5xX18xX19xXexX3xX6axXd8xX1axXaaxXabxX3xXbxX1xXbdxXbxX3xX5xX18xX19xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX2ffxX1xXdfxX3xX1axXa4xX2fcxX4xXabxX3xXe6xXd8xX43xX3xX41xXd8xXe0xX3xX4xX1xX43xX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xX1xX3axX4xX3xXexX19xXbxX3xX2dxXdfxX3xX5xXdfxXe0xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXa4xX3xXexXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xX41xX42xX43xX3xX41xX46xX4xXabxX3xXbxX1xX43xX1axXaaxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX49xX4axX3xX23xX1xX25xX3xX50xXdxX1axX1xX3xX41xXa4xX72axX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX1axXaaxX1xXdxX10dxXe0xX3xXexX8e5xX4xXabxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xXabxX3xXexX1xX74xX4xX3xX4xX1xX687xXexX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX352xX1xXbdxXexX3xX1xX18xX13exX3xX2dxX6xXdxX3xXexX2axX938xX3xXaaxXdxXbdxXe0xX3xX7xXbdxXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX112xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX67xX3bdxX1axX3xX4xX15acxXabxX3xX50xX9caxXexX3xXexX2axX19xX1axX3xXcxX68fxX3xXd6xX18xXe3xX4xXabxX3xX4xXbdxX4xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX150xX179xX417xX3xX1xX21xXdxXabxX3xXe6xXbdxX43xX3xX4xX1xX25xX3xX2dxXdfxX3xX1axX1xX3bdxX1axX3xX67xX3bdxX1axX3xX41xXe3xXdxX3xX2dxX2fcxXdxX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xXexX2axX43xX1axXaaxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXd6xX18xX13exX3xX41xX2bxX1axX1xX3xX1axX10dxX18xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX12bxX3xX3e0xX15acxX3xX5xX628xX3xX481xXdxX10dxX1axX3xXd6xX18xX13exX14xXexXabxX3xX1axXaaxX1xXdxX10dxXe0xX3xXe0xXdxX1axX1xX3xX4xXbdxX4xX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xX4xXbdxX1axX3xXe6xX21xXabxX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX42xXe0xX12bxX3xX13xX1xX10xX1axX3xXexX1xXa4xXa8xX1axXaaxXabxX3xXe6xXdxX6bxX18xX3xX67xXa4xX112xX1axXaaxXabxX3xX41xX21xX1axXaaxX3xX2dxXdxX10dxX1axX3xX481xX2bxXbxX3xXexX1xX334xXdxX3xX1axX1xX36exX1axXaaxX3xXe0xX8c1xX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xX1xX6xX13exXabxX3xX4xXbdxX4xX3xX41xXdxX6bxX1axX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xXexXdxX10dxX1axX3xXexXdxX14xX1axXabxX3xXexX687xXe0xX3xXaaxXa4xX112xX1axXaaxX3xXexXdxX10dxX18xX3xXe6xXdxX6bxX18xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX1faxX12bxX3xXcxX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX23xX687xXbxX3xX1dxX13exXabxX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX41xXd8xX1axXaaxXabxX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxX3xX150xX3xX179xX417xX3xX1xX21xXdxX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX687xXbxX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX5xX417xX1axX1xX3xX41xX42xX43xXabxX3xX4xX1xX7exX3xX41xX42xX43xX3xXd6xX18xXbdxX1axX3xXexX2axXdxX6fxXexXabxX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xX1xX6xXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX1axXaaxX1xXdxX10dxXe0xX3xXexX8e5xX4xXabxX3xX41xXdbxX13exX3xX41xX1dxXabxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xX2dxXdfxX3xX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1axXdfxX13exX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12xX23xXbdxX4xX3xXe6xX6xX1axX3xX41xXd8xX1axXaaxX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX3xXexX1xX10xX43xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX1axX580xX1axXaaxXabxX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX2dxXdfxX3xXd6xX18xX13exX2exX1axX3xX1xX42xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xXe0xX1c7xX1axX1xXabxX3xX4xX483xX3xXexX2axXbdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX36xX4xX3xX1xXa4xX2fcxX1axXaaxX3xX67xX94dxX1axX3xXexX68fxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xX1xX6xXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX481xX2bxXbxX3xXexX1xX334xXdxXabxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXd6xX18xXd8xX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xXdbxX1axXabxX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxX3xX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1axXdfxX13exX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX43xX67xX13exXaxX12x8210xXdxX6xX43xX3xX4xX1xX43xX3xX20xX6xX1axX3xXcxX18xX13exX10dxX1axX3xXaaxXdxXbdxX43xX3xXcxX2axX18xX1axXaaxX3xXa4xX112xX1axXaaxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX2axX1c7xX3xXexX1xX6xXe0xX3xXe0xXa4xX18xX3xXaaxXdxX8e5xXbxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX20xX6xX1axX3xX20xX25xX3xXexX1xXa4xX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX2dxXdfxX3xX1xXa4xX2fcxX1axXaaxX3xX67xX94dxX1axX3xXexX2axXdxX6bxX1axX3xX481xX1xX6xXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX4xX1xX18xX13exX10dxX1axX3xX41xX2exX3xXexX43xXdfxX1axX3xX481xX1xX43xXbdxX17axX3xX1xX2d27xX1axXaaxX3xX1axX580xXe0xXabxX3xX4xX580xX1axX3xX4xX46xX3xX2dxXdfxX43xX3xXexX1c7xX1axX1xX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xX2dxXdfxX3xX1axX1xXdxX6fxXe0xX3xX2dxX36xX3xX4xX36xX3xXexX1xX6bxXabxX3xX179xX3bdxX13exX3xX67xX74xX1axXaaxX3xX1xXa4xX2fcxX1axXaaxX3xX67xX94dxX1axX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX43xX42xXexX3xX4xX1xX18xX13exX10dxX1axX3xX41xX2exX3xXe6xXd8xX43xX3xX41xXd8xXe0xX3xX2dxX830xX6xX3xXe6xXbdxXe0xX3xX7xXbdxXexX3xX1axX21xXdxX3xX67xX18xX1axXaaxX3xXe0xX6xX1axXaaxX3xXexX25xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX14xX1axX3xX5xXa4xX72axX4xXabxX3xX5xX3bdxX18xX3xX67xXdfxXdxXabxX3xX4xXe3xXexX3xX5xXcdaxXdxXabxX3xX2dxX830xX6xX3xXe0xX6xX1axXaaxX3xXexX25xX1axX1xX3xXexX1xX334xXdxX3xX7xX74xX17axX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX1xX72axXbxX3xX4xX1xX9caxXexX3xX4xX1xX79exX3xX2dxX2fcxXdxX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX112xX3xXd6xX18xX6xX1axX3xX4xX483xX3xX5xXdxX10dxX1axX3xXd6xX18xX6xX1axX3xXaaxXdxX8e5xXbxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX1axX1xX3xXexX2axX2bxXabxX3xX20xX6xX1axX3xX20xX25xX3xXexX1xXa4xX3xXexX1xX10xX43xX3xX67xXcdaxXdxXabxX3xX41xX8c1xX1axX3xX41xXe3xX4xXabxX3xX481xXdxX6bxXe0xX3xXexX2axX6xX3xX2dxXdxX6fxX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX6fxX1axX3xX23xX1xX7exX3xXexX1xX2bxX3xX84xX85xX3xX2dxXdfxX3xX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1axXdfxX13exX12bxX55xX12bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd63fxX18xXexX1xX43xX2axXaxX12xX30exXcxXcxX3e0xX3c4xX2ffxX55xX3c4xXdxX10xXexX1axX6xXe0xf210xX356xX0xX55xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)