CLB Đông Á Thanh Hóa ra quân xuân Tân Sửu 2021
(Baothanhhoa.vn) - Sau 1 tuần nghỉ tết, chiều nay (15-2, tức ngày mồng 4 tết), CLB Đông Á Thanh Hóa đã chính thức ra quân, trở lại tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu bóng đá quốc gia năm 2021.
b7ccx117faxb989x1215cx14cc5x1058bx1578ex148f7x146bdxX7x107acx15780x16716x17116x15225x100b0xX5x10a18xXax11e25xX0xX7xXexf9a1x115ccxd179xce31xX12x12a85xddaex14733xX3x17059xc677xX18xX19xX3x11a98xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x16983x13338xX6xX3xX16xX6xX3x1779bxe84cx16b6cxX18xX3x1676fxX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3x12356x1642fxX34xX3x12f06x169bcxX45xX2xX0xee65xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x16d16xXaxX12xX41xX6xX34xX3xX2xX3xXexX34xee3exX18xX3xX18xX19xX1x13b59xX3xXexb911xXex145bexX3xX4xX1xXdxf9b9xX34xX3xX18xX6x12486xX3x16348xX2xe850xe131xX45xX7bxX3xXex13263xX4xX3xX18xX19x16f9exX85xX3x1344ex13ab0xX18xX19xX3x168ebxX3xXexX79xXexda6cxX7bxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xe2cdxeb2cxX3xX4xX1xf089xX18xX1xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX7bxX3xXexX16xd378xX3xX5xefa6xXdxX3xXex15673xXbxX3xX5xX34xX85xde38xX18xX7bxX3xX4xX1xX34xe781xX18xX3x11d69x12982xX3xX4xX1xX17xX3xX4x14dbfxX4xX3xX19xXdx108fbxXdxX3xXb9x12cf0xX34xX3xXe9xX2dxX18xX19xX3xXb9xXf1xX3xX33xX34x1075dxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xc411xX97xX3xX45xX46xX45xX2xf950xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX34xX97xXe9xX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXax11aa3xXdxX65xXexX1x1777fxX3x14359xX46xX46xXbxX38x13951xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89x1566bxX166xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xfa96xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46x17c61xX4axX2x15827xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX2xX46xX45xXexX2xX2xX18dxX89xX190xX5xX46xX116x13336xXbxX19x17ae9xX16xX9xX9cxX156xX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX166xX166xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX70xX85xX3xXexX16x169faxX3xX2cxX1cxef78xX3x1716cxX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xXexX16xXd2xX3xX5xXd5xXdxX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX7bxX3xX7x1438cxX18xX3xX7xX94xX18xX19xX3x14e8axX1xXdxX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX1cxX41xX3xX221xX116xX1cxX10xX6xX19xX34xX10xX3xXexX16xXd2xX3xX5xXd5xXdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xXcxX1xX70xX85xX3xXexX16xX21dxX3xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xX4xX2dxX3xXb9x1793fxX18xX19xX3xX2xX3xXexX34xX70xX18xX3xX18xX19xX1xX76xX3xXexX79xXexX3xX182xX94xX3xX18xX19xX6xX85xX3xX5xXd9xXbxX3xXexX8fxX4xX3xXexX16xXd2xX3xX5xXd5xXdxX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX3xXb9x13a87xX3xX4xX1xX34xXe6xX18xX3xXe9xXeaxX3xX4xX1xX17xX3xX45xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xXb9xXfaxX34xX3xX33xX34xX6xX18xX3xXexX16xca42xX18xX19xX3xX4xe6dexX6xX3xX97x12658xX6xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX5xX94xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX1cxX41xX3xX221xX116xX1cxX10xX6xX19xX34xX10xX3xX182xX94xX3xX1bxX293xXbxX3xX33xX34xX107xX4xX3xX19xXdxX6xX116xX3xX1fxX2caxX3xXe9xXf6xX17xX3xXb9xXf6xX97xX3xX6xX18xX3xXexX17xX94xX18xX3xX182xX80xX3xX7xX8fxX4xX3xX248xX1x1692exX10xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX7bxX3xXexX1x118f3xX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX18xX19xX1xXdx17863xX97xX3xX4xX20xX18xX19xX3xXexXf1xX4xX3xXbxX1xX21dxX18xX19xX3xX65xXeaxX4xX1xX3xX1bx11389xX221xdb1ex14611xX8axX2xffa4xX7bxX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX18xX19xX17xXd5xXdxX3xX182xX94xX3xX18xX1xXd9xXbxX3xXexXeaxX4xX1xX7bxX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX33xX34xX364xX3xX19xX107xX4xX3xXd2xX3xX4xXf1xX4xX3xXb9xXeaxX6xX3xXbxX1x16459x114a3xX18xX19xX3xX4xX2dxX3xX65xXeaxX4xX1xX3xXb9xXbaxX3xXb9xX3c5x12707xX4xX3xXexXd5xX17xX3xXb9xXdxX80xX34xX3xX248xXdxXdfxX18xX3xX10fxX18xX3xXexX79xXexX3xXexXd5xXdxX3xX38xX8fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX46xX46xXbxX38xX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89xX190xX89xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xX182xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46xX18dxX4axX2xX190xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX2xX2xX45xXexX2xX166xX46xX190xX9cxX5xX46xX116xX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX45xX45xX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX190xX89xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1dx15e5cxX3xX248xX1xX34xX18xX19xX3xd00exX9cxX3xXexX35xX85x10ab2xX3xX97xd4b6xXdxX3xX4xX2f0xX6xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX2dxX3xX97xcb03xXexX3xXb9xX70xX85xX3xXb9xX2f0xX3xXd2xX3xXe9xX34xde29xXdxX3xXexXd9xXbxX3xXb9xX70xX34xX3xXexXdxX364xX18xX3xX18xX10fxX97xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12x176fbxX1xX20xX18xX19xX3xX97xX34xX107xX18xX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX7xX6xX3xX7xX293xXexX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX7bxX3xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xXb9xXbaxX3xX85xX364xX34xX3xX4xX70xX34xX3xXb9xX4f5xXdxX3xXexX16xXd2xX3xX5xXd5xXdxX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX3xX7xX506xX97xX116xX3xXcxX16xX6xX18xX1xX3xXexX1xX2f0xX3xX248xX1xX17xXf6xX18xX19xX3xXexX1x12dcaxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX1cxX41xX3xX221xX116xX1cxX10xX6xX19xX34xX10xX3xXb9xX6xX18xX19xX3xXexXd5xX97xX3xX65x1760dxX18xX19xX7bxX3xX18xX1xX94xX3xX4xX70xX97xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX18xX19xX3c5xX5cdxXdxX3xX41xX10xX16xXe9xXdxX6xX3xXexXd9xXbxX3xXexX16xX34xX18xX19xX3xX18xX35xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX116xX3x156e0xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX16xc7ffxX18xX19xX7bxX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX3xX4xX2f0xX6xX3xX1xX70xX34xX3xX1xX79xXexX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX70xX18xX3xXb9xX3c5xX3d7xX4xX3xX18xX35xX18xX19xX3xX5xX364xX18xX3xX19xXfaxXbxX3xX45xX8axX166xX3xX5xX70xX18xX3xX97xX506xXdxX3xXb9xXf1xXbxX3xX8fxX18xX19xX3xXb9xX3c5xX3d7xX4xX3xX4xX34xX4f5xX4xX3xXb9xX34xX6xX3xXb9xX3c5xX5cdxX18xX19xX3xX65xX94xXdxX3xX182xX94xX3xXb9xX2caxX3xX1xX17xX94xX18xX3xXexX1xX94xX18xX1xX3xX97x17a43xX4xX3xXexXdxX364xX34xX3xX4xX2f0xX6xX3xX97xX2f4xX6xX3xX19xXdxXf6xXdxX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX46xX46xXbxX38xX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89xX156xX89xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xX182xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46xX18dxX4axX2xX190xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX2xX45xX9cxXexX166xX166xX45xX45xX9cxX5xX46xX116xX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX18dxX190xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX156xX89xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x16955xX1xX2dxX97xX3xX2xX3xX4xX2f0xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xXexX1xX358xX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX4xXf1xX4xX3xXe9xX94xXdxX3xXexXd9xXbxX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXe9xX34xX530xXdxX3xXexXd9xXbxX3xX4xX1xXdxX80xX34xX3xX18xX6xX85xX3xX87xX2xX89xX8axX45xXa1xX7bxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX2dxX3xXb9xX70xX85xX3xXb9xX2f0xX3xX4xXf1xX4xX3xX19xX3c5xX3c6xX18xX19xX3xX97xX522xXexX3xX38xX34xXfaxXexX3xX7xbb00xX4xX3xX18xX1xXfaxXexX7bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXb9xX2dxX3xXbxX1xXf6xXdxX3xX248xX2caxX3xXb9xX79xX18xX3xXe9xX4f5xX3xX4fdxX9cxX3xXexX35xX85xX503xX3xX19xX98xX97xX3xXexX16xX34xX18xX19xX3xX182xXdfxX3xX1cxX17xXdxX34xX7xX3xbae8xXbxX6xX7xX7xXdxX7bxX3xX4xXf1xX4xX3xXexXdxX80xX18xX3xX182xXdfxX3xX223xX6xX34xX5xX17xX3xX223xXdxX18xXexX17xX7bxX3x11034xX16xX6xX97xX17x15c28xX3xX560xX34xX16xXexX6xX1a3xX7bxX3xXexXdxX80xX18xX3xXb9xXd5xX17xX3xX18xX1xXd9xXbxX3xXexXeaxX4xX1xX3xX2cxX17xX94xX18xX19xX3xX221xe953xX3xX41xX6xX97xX7xX17xX18xX116xX3xX7dbxX19xX17xX94xXdxX3xX16xX6xX7bxX3xXb9xX35xX85xX3xX4xX907xX18xX19xX3xX5xX94xX3xX65xXeaxXbxX3xXb9xX2caxX3xX18xX1x1534exX18xX19xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX182xX107xX18xX3xX19xX522xXbxX3xX4xX1xXfaxX18xX3xXexX1xX3c5xX3c6xX18xX19xX3xXexX16xX3c5xX506xX4xX3xXb9xX2dxX3xX18xX1xX3c5xX3xX1cxX364xX3xd752xX34xX107xX4xX3xX223xX1xX3c5xX3c6xX18xX19xX7bxX3xX7dbxX19xX34xX85xbee2xX18xX3xX2cxX930xX34xX3xX37fxX907xX18xX19xX3xXe9x10dd3xX18xX1xX3xXbxX1xX6cexX4xX3xX1xX17xX94xX18xX3xXexX17xX94xX18xX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX46xX46xXbxX38xX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89xX89xX166xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xX182xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46xX18dxX4axX2xX190xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX2xX9cxX166xXexX89xX2xX166xX89xX18dxX5xX46xX116xX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX89xX166xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX7dbxX1xX2dxX97xX3xX45xX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xX35xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX2f0xX6xX3xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xXexX1xX358xX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xXe9xX94xXdxX3xXexXd9xXbxX3xX4xX1xXd5xX85xX3xX33xX34xX6xX18xX1xX3xX7xX35xX18xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX223xX1xXf1xXexX3xXe9xXdxX2caxX34xX3xXexXd5xXdxX3xX5xX971xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX7bxX3xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xXb9xXbaxX3xX19xX42xXdxX3xX5xX5cdxXdxX3xX4xX1xX293xX4xX3xXexX79xXexX3xXexX506xXdxX3xXexX17xX94xX18xX3xXe9xX4f5xX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX7bxX3xXb9xX98xX18xX19xX3xXexX1xX5cdxXdxX3xX97xX17xX18xX19xX3xX16xX644xX18xX19xX7bxX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xXbxX1xXf1xXexX3xX1xX34xX85xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX70xX18xX3xXb9xX17xX94xX18xX3xX248xX79xXexX7bxX3xX7xX358xX3xX18xf367xX3xX5xX358xX4xX3xX1xX79xXexX3xX97xX97exX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX7bxX3xXexX1xXdxX3xXb9xXfaxX34xX3xXb9xX2caxX3xXb9xXd5xXexX3xX97xX6cexX4xX3xXexXdxX364xX34xX3xX4xX2f0xX6xX3xX97xX2f4xX6xX3xX19xXdxXf6xXdxX116xX3xX7dbxX1xX94xX3xX4xX70xX97xX3xX33xX34xX35xX18xX3xXexX5f0xX18xX19xX3xX182xX20xX3xXb9xXeaxX4xX1xX3xX1bxX293xXbxX3xX1bxX2xX3xX4xX1xX35xX34xX3xd46cxX34xX3xX18xX94xX85xX3xX4xX907xX18xX19xX3xXe9xX94xX85xX3xXexX342xX3xX97xX17xX18xX19xX3xX97xX34xX107xX18xX7bxX3xX33xX34xX85xX79xXexX3xXexX35xX97xX3xX4xX2f4xX18xX19xX3xX4xXf1xX4xX3xX1xX2ebxX4xX3xXexX16xX21dxX3xXbxX1xXfaxX18xX3xXb9xXfaxX34xX3xX182xX94xX17xX3xXexX17xXbxX3xX190xX3xXd2xX3xX1cxX41xX3xX221xX116xX1cxX10xX6xX19xX34xX10xX3xX18xX10fxX97xX3xX18xX6xX85xX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX46xX46xXbxX38xX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89xX166xX166xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xX182xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46xX18dxX4axX2xX190xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX45xX46xX45xXexX156xX2xX89xX2xX156xX5xX46xX116xX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX382xX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX166xX166xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xXexX16xX358xX4xX3xXexXdxX79xXbxX3xX1xX3c5xX506xX18xX19xX3xX65xd5a6xX18xX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xXexX1xX358xX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX4xXf1xX4xX3xXe9xX94xXdxX3xXexXd9xXbxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xXcxX1xX6xX85xX3xX97xX522xXexX3xXexX17xX94xX18xX3xXb9xX4f5xXdxX7bxX3xXexXdxX80xX18xX3xXb9xXd5xX17xX3xX2cxX17xX94xX18xX19xX3xX221xX907xX3xX41xX6xX97xX7xX17xX18xX3xXb9xXbaxX3xX19xX42xXdxX3xX5xX5cdxXdxX3xX4xX1xX293xX4xX3xX97xX5f0xX18xX19xX3xX18xX10fxX97xX3xX97xX506xXdxX3xXexX506xXdxX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX530xX3xXb9xX4f5xX18xX19xX3xX182xXdxX364xX18xX7bxX3xX18xX19xX3c5xX5cdxXdxX3xX1xX35xX97xX3xX97xX4f5xX3xXe9xX2dxX18xX19xX3xXb9xXf1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX7bxX3xXb9xX98xX18xX19xX3xXexX1xX5cdxXdxX3xXe9xX94xX85xX3xXexX342xX3xX33xX34xX85xX79xXexX3xXexX35xX97xX3xX4xX107xX18xX19xX3xX1xXdxX79xX18xX3xX1xX79xXexX3xX97xX97exX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXb9xX4f5xXdxX3xX18xX1xX94xX3xXd2xX3xX97xX2f4xX6xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX18xX10fxX97xX3xX18xX6xX85xX116xX3xX1bxX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX18xX1xXd9xXbxX3xXexXeaxX4xX1xX3xX19xX107xX4xX3xX7dbxXdxX19xX10xX16xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12e3bxX154xX3xX7dbxX10fxX97xX3xX18xX6xX85xX3xX5xX94xX3xX4xXf1xXdxX3xXcxX79xXexX3xX4xX530xX3xXexX16xX34xX85xX80xX18xX3xXexX1xX8fxX3xX2xX46xX3xX182xX506xXdxX3xX4xXf1xX3xX18xX1xX35xX18xX3xXexX20xXdxX3xXd2xX3xX221xXdxXdfxXexX3xX7dbxX6xX97xX116xX3xXcxX20xXdxX3xXb9xXbaxX3xXexX16xXd2xX3xXexX1xX94xX18xX1xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX65xX35xX18xX3xX221xXdxXdfxXexX3xX7dbxX6xX97xX3xX182xX94xX3xX182xXdxXdfxX4xX3xXb9xX2dxX18xX3xXcxX79xXexX3xX4xX530xX3xXexX16xX34xX85xX80xX18xX3xX5xX94xX3xXb9xXdxX80xX34xX3xX248xX1xX20xX18xX19xX3xXexX1xX2caxX3xXexX1xXdxX79xX34xX3xX248xX1xXdxX3xXexX20xXdxX3xX4xX2dxX3xXe9xXd5xX18xX3xXe9x15692xX7bxX3xX18xX1xX930xX18xX19xX3xX18xX19xX3c5xX5cdxXdxX3xXexX1xX35xX18xX3xXexX1xXdxX79xXexX3xXb9xXbaxX3xX19xX881xX18xX3xXe9xX2dxX3xX1xX3c6xX18xX3xX2xX46xX3xX18xX10fxX97xX3xX33xX34xX6xX503xX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX46xX46xXbxX38xX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89xX166xX166xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xX182xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46xX18dxX4axX2xX190xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX166xX2xX9cxXexX382xX18dxX382xX2xX2xX5xX46xX116xX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX45xX2xX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX166xX166xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1xX35xX18xX3xX7xX293xXexX3xX2cxX17xX94xX18xX19xX3xX221xX907xX3xX41xX6xX97xX7xX17xX18xX3xX19xX42xXdxX3xX5xX5cdxXdxX3xX4xX1xX293xX4xX3xX97xX5f0xX18xX19xX3xX18xX10fxX97xX3xX97xX506xXdxX3xXexX506xXdxX3xX4xXf1xX4xX3xX1bxX1fxX221xX7bxX3xX18xX19xX3c5xX5cdxXdxX3xX1xX35xX97xX3xX97xX4f5xX3xXe9xX2dxX18xX19xX3xXb9xXf1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX7dbxX19xX6xX85xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXe9xX34xX530xXdxX3xXexXd9xXbxX3xXb9xX70xX34xX3xXexXdxX364xX18xX7bxX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xXb9xXbaxX3xXexX1xX358xX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX4xXf1xX4xX3xXe9xX94xXdxX3xXexXd9xXbxX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX3xX182xX506xXdxX3xX248xX1xX107xXdxX3xX5xX3c5xX3d7xX18xX19xX3xX248xX1xXf1xX3xX18xX522xX18xX19xX7bxX3xXexX34xX85xX3xX18xX1xXdxX364xX18xX3xX248xX1xX20xX18xX19xX3xX248xX1xXbexX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX3xX16xXfaxXexX3xX7xX20xXdxX3xX18xX530xXdxX7bxX3xXexXbexX4xX1xX3xX4xX358xX4xX3xX182xX94xX3xX248xX1xX342xX10xX3xX248xX1xX17xX881xX18xX116xX3xX1fxX3c5xX3d7xX4xX3xXe9xXdxX79xXexX7bxX3xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX3xX85xX364xX34xX3xX4xX70xX34xX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xXexX1xX358xX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX2xX3xX19xXdxX6xXdxX3xXb9xX17xXd5xX18xX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX3xX18xX1xX644xX97xX3xX18xX35xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXexX17xX94xX18xX3xXb9xX4f5xXdxX116xX3xX41xX6xX34xX3xXb9xX2dxX7bxX3xX7x12809xX3xXe9xX881xXexX3xXb9xX70xX34xX3xXe9xX3c5xX506xX4xX3xX182xX94xX17xX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX3xX4xX1xX34xX85xX364xX18xX3xX97xX20xX18xX7bxX3xX4xX1xXdxX79xX18xX3xXexX1xX34xXd9xXexX7bxX3xX4xX2dxX3xX7xX358xX3xX4xX1xX34xXe6xX18xX3xXe9xXeaxX3xXexX107xXexX3xX18xX1xXfaxXexX3xX248xX1xXdxX3xX4xXf1xX4xX3xX182xX21dxX18xX19xX3xXb9xXfaxX34xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX2f0xX6xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX1cxX41xX3xX221xX116xX1cxX10xX6xX19xX34xX10xX3xX45xX46xX45xX2xX3xXb9xX3c5xX3d7xX4xX3xXexX530xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX16xXd2xX3xX5xXd5xXdxX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xX0xXdxX97xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX46xX46xXbxX38xX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX89xX166xX166xXbxX38xX15bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX116xX182xX18xX4axX18xX10xX14fxX7xX4axX45xX2xX46xX18dxX4axX2xX190xX156xX65xX2xX2xX156xX45xX166xX166xX2xXexX89xX46xX89xX156xX89xX5xX46xX116xX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX45xX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX16xX6xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX38xX34xX35xX18xX3xXcxX35xX18xX3xX41xX42xX34xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX89xX166xX166xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxXf1xX4xX3xX4xX70xX34xX3xXexX1xX2f0xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX7xX1220xX3xXbxX1xXf6xXdxX3xX1xX17xX94xX18xX3xXexX1xX94xX18xX1xX3xX19xXdxX6xXdxX3xXb9xX17xXd5xX18xX3xX4fdxX18xX1xX98xXdxX503xX3xXexX1xX2caxX3xX5xX358xX4xX3xXexX16xX3c5xX506xX4xX3xX248xX1xXdxX3xXe9xX3c5xX506xX4xX3xX182xX94xX17xX3xXexXd9xXbxX3xX5xX34xX85xXdfxX18xX3xX4xX1xX34xX85xX364xX18xX3xX97xX20xX18xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX65xX85xXaxX12xXcxXd5xXdxX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX182xX20xX3xXb9xXeaxX4xX1xX3xX33xX34xX107xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1cxX41xX3xX221xX116xX1cxX10xX6xX19xX34xX10xX3xX45xX46xX45xX2xX7bxX3xX7xX6xX34xX3xX166xX3xX182xX21dxX18xX19xX3xXb9xXfaxX34xX3xXb9xX70xX34xX3xXexXdxX364xX18xX7bxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX19xXdxX94xX18xX1xX3xXb9xX3c5xX3d7xX4xX3xX9cxX3xXb9xXdxX2caxX97xX116xX3xX1fxX35xX85xX3xXb9xX3c5xX3d7xX4xX3xX38xX10xX97xX3xX5xX94xX3xXe9xX3c5xX506xX4xX3xX248xX1xXd2xXdxX3xXb9xX70xX34xX3xXexX1xX34xXd9xX18xX3xX5xX3d7xXdxX3xXb9xX107xXdxX3xX182xX506xXdxX3xXb9xX17xX94xX18xX3xX33xX34xX35xX18xX3xX4xX2f0xX6xX3xX2cxX1cxX221xX3xX223xX10xXexX16xX17xX182xXdxX4xX116xX3xXcxX1xX10xX17xX3xXe9xX107xX4xX3xXexX1xX10fxX97xX7bxX3xXexXd5xXdxX3xX182xX21dxX18xX19xX3xX5xX17xXd5xXdxX3xX1bxX293xXbxX3xX960xX34xX107xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX45xX46xX45xX2xX7bxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX7xX1220xX3xX19xX522xXbxX3xXb9xX4f5xXdxX3xX4xX1xX2f0xX3xX18xX1xX94xX3xX1fxX881xX248xX3xX1cxX881xX248xX3x105fdxX3xXb9xX4f5xXdxX3xXe9xX2dxX18xX19xX3xXd2xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX1xXd5xX18xX19xX3xX7dbxX1xXfaxXexX116xX3xXcxX16xX3c5xX506xX4xX3xX248xX1xXdxX3xX18xX19xX1xX76xX3xXexX79xXexX7bxX3xX182xX6cexX3xX182xXdxXdfxX4xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX4xX1xXfaxXbxX3xX19xXdxX930xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2cxX2dxX6xX3xX182xX94xX3xX4xX358xX34xX3xX2cxX1cxX221xX3x14ca6xX6xXe9xXdxX17xX3xX1cxX17xXbxX10xX8e3xX3xXb9xXbaxX3xXb9xX3c5xX3d7xX4xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX33xX34xX85xX79xXexX3xX182xX94xX3xX248xX1xX20xX18xX19xX3xXf6xX18xX1xX3xX1xX3c5xXd2xX18xX19xX3xXexX506xXdxX3xX1xX17xXd5xXexX3xXb9xX4f5xX18xX19xX3xX4xX2f0xX6xX3xXb9xX4f5xXdxX3xXe9xX2dxX18xX19xX3xX38xX8fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXd2xX3xX97xX2f4xX6xX3xX19xXdxXf6xXdxX3xX18xX10fxX97xX3xX18xX6xX85xX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc678xX34xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x1651fxXd5xX18xX1xX3xX1bxX3c5xX5cdxX18xX19xX0xX4axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4axXbxX12
Mạnh Cường