Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Quảng Phú
(Baothanhhoa.vn) - Để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, những năm qua, xã Quảng Phú (Thọ Xuân) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân.
1238x3b4ex7a0fx4132x438fx400ex4683x79cax5921xX7x6befx5004x2347x415ex7d64x6e58xX5x7142xXax4907x4b76xX1x1590x2d59x3417x9236xX3x12c6x1ffexXdxX3xX4x91f9xX3xX4x4417xX15xX3xX4x854axX16xX3xXex2caex4d36xX18x929bxX3x92cdxX3x1e32x5f06xX3x8337xX15x5df4xX18xX2dxX3x3860xX1x4169xX0x777exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a19xX10xX6x265fxXaxX12x2a6exX17xX3x606axX1xX6xXdxX3xXexX1x76d0xX4xX3xXex3882xXexX3xXexXdx616bx2a49xX3xX18x3a86xX18xX2dxX3xXexX1x6519xX3xX67x6ac8xX18xX1x2d60xX3xXexX73x5306xX3xX1ax301exX18xX2dxX3xX5x7b22xX4xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1ax3e68xX16xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX18x6a1axX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdx3599xXbxX76xX3xX18xX1x82d2xX18xX2dxX3xX18xX6axX67xX3x5aaaxX15xX6xX76xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3x331cxXcxX1x4a30xX3x4663xX15xX26xX18x2762xX3xX1axX32xX3xXex3b0bxXbxX3xXexX2axX15xX18xX2dxX3xX1axX8bxX16xX3xX67xX73xX18xX1xX3xX4xX98xX18xX2dxX3xXexX5dxX4xX3xXexX15xX16x911axX18xX3xXexX2axX15xX16xX66xX18xX76xX3xX18xX26xX18xX2dxX3xX4xX6xX7axX3xX18xX1xXcfxX18xX3xXexX1x6656xX4xX3xX4x7dc3xX6xX3xX18xX2dx2232x3afcxXdxX3xX50xX26xX18xX3x4a7exX66xX3xX119xX6xXdxX3xXexX2ax22abxX76xX3x2eeaxX3xX18xX2dxX1x4e04xX6xX3xX4xX10cxX6xX3xX119xXdxXa0xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dx7adcxX3xX2dx7daexXbxX3xXbxX1x55dexX18xX3xX18xX26xX18xX2dxX3xX4xX6xX7axX3xX2dxXdxX5dxX3xXexX2ax4974xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xXexX2axXedxX18xX3xXex6fa0xX18xX2dxX3xX1axX1fxX18xX3xX119xX16bxX3xX50xXdxXa0xX18xX3xXex281bxX4xX1xX76xX3xXexX6axX18xX2dxX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xXcfxXbxX3xX4xX1xX7axX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18x17b1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c4xX7axX50xX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXex2171xX6xX5xXdxX2dxX18x5f4exX3xX4xX10xX18xXexX10xX2axX151xXaxX12xX0xXdxX67xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX18xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax3b00xXdxX50xXexX1xX1d4xX3x5028x5d6bx3d0fxXbxX31xX151xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1d4xX3x5fd6x2b26x5848xXbxX31xX151xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3exX3exXdxX1adx48c7xX6xX7axXexX1xX6xX18xX1xX1xX7axX6xX1adxX119xX18xX3exX18xX10xX1fbxX7xX3exX212xX2xX204xX2xX3exX2x4819x55d5xX50xX203xX204xX23cx212dxX203xX211xX211xXexX212xX202xX242xX2xX23cxX5xX204xX1adx6229xXbxX2dx5226xX2axX9xX212xX211xX213xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxXaxX3xX1fbxXdxX50xXexX1xX9xXaxX202xX203xX204xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX211xX212xX213xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX7axX18xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX1cexX6xX5xXdxX2dxX18xX1d4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX2axX151xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axX22xXexX3xX56x7412xX67xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX50xX108xX6xX3xX67xX6xX18xX2dxX3xX5xX73xXdxX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xXcfxXbxX3xX1bxX18xX3xX1axX16bxX18xX1xX3xX4xX1xX7axX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xXexX1xX98xX18xX3xX2xX242xX76xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3xXc0xXcxX1xXc3xX3xXc5xX15xX26xX18xXc9xX1adxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX7axX50xX16xXaxX12x12edxXdxX6xX3xX1ax542dxX18xX1xX3xX98xX18xX2dxX3x1b70x66e7xX3xXcxX22xX18xX3xX53xX73xXexX76xX3xXexX1xX98xX18xX3xX211xX76xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3xXc0xXcxX1xXc3xX3xXc5xX15xX26xX18xXc9xX3xX5x1b18xX3xX67xX7dxXexX3xXexX2axX7axX18xX2dxX3xX18xX1xXa6xX18xX2dxX3xX1xX7dxX3xXexXdxXedxX18xX3xXbxX1xX7axX18xX2dxX3xXexX2axX7axX18xX2dxX3xXbxX1xX7axX18xX2dxX3xXexX2axX3a5xX7axX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX73xXdxX3xX1axX16bxX6xX3xXbxX1xX111xX1fxX18xX2dxX1adxX3xX53xX111xX6xX3xX4xX1xX3cxX18xX2dxX3xXexX98xXdxX3xX1axXdxX3xXexX1xX6axX67xX3xXexX2axX6xX18xX2dxX3xXexX2axX73xXdxX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xX6axX18xX3xXaexX15xX36xX76xX3xX98xX18xX2dxX3xX53xX73xXexX3xX4xX1xX7axX3xX222xXdxX70xXexX1d4xX3xXcxX2axX111x6211xX4xX3xX1axX26xX16xX76xX3xX2dxXdxX6xX3xX1axX370xX18xX1xX3xX18xX1xXcfxX18xX3xXexX1xX159xX15xX3xX1xX1fxX18xX3xX212xX3xX1xX6xX3xX1axX22xXexX3xX1axX17xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xX4xX6xX7axX3xX7xX15xX1adxX3xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdxXedxX18xX76xX3xX56xX1xXdxX3xX1axX22xXexX3xX1axX6xXdxX3xX4x36f5xX18xX3xX4x52b0xXdxX76xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX1axX32xX3xX56xX1xX98xX18xX2dxX3xX67xX6xX18xX2dxX3xX5xX73xXdxX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX1adxX3xX53xX111x2714xX4xX3xX7xX82xX3xX56xX1xX15xX16xX70xX18xX3xX56xX1xX18dxX4xX1xX76xX3xX1xX4a3xX3xXexX2axX4d7xX3xX4xX10cxX6xX3xX31xX32xX3xX119xX3a5xX3xX7xX82xX3xX4xX61xX3xX2dx159cxX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxXedxX18xX3xX4xX108xX15xX76xX3xXexX370xX67xX3xXexX122xXdxX3xX1xXc3xX4xX3xX1x3146xXdxX3xX4xX10cxX6xX3xX222xX36xX18xX3xXexX1xX26xX18xX76xX3xX98xX18xX2dxX3xX53xX73xXexX3xX1axX32xX3xX67xX73xX18xX1xX3xX50xX73xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX50xXdxXa0xX18xX3xXexX18dxX4xX1xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xX4xX6xX7axX3xX7xX15xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX4xX5dxX4xX3xX5xX7axX73xXdxX3xX4xX26xX16xX3xX6axX18xX3xXaexX15xX36xX3xX18xX1xX111xX3xX4xX6xX67xX3xX378xX212xX76xX3xX4xX6xX67xX3xX1axX111xX112xX18xX2dxX76xX3xX222xX111xX2fxXdxX3x4735xXdx72b7xX18xX76xX1adxX1adxX1adxX3xX222xXedxX18xX3xX4xX73xX18xX1xX3xX1axX154xX76xX3xX1axX159xX15xX3xXexX111xX3xX5dxXbxX3xX50x489cxX18xX2dxX3xX56xX1xX7axX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX1cexX3xX56x1d81xX3xXexX1xX15xXcfxXexX3xXexX2axX7axX18xX2dxX3xXexX111xX44axXdxX3xXexXdxXedxX15xX3xX1axX17xX3xX2dxXdxX36xX67xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX18dxX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX1adxX3x2054xX6xX15xX3xX242xX3xX18xX6axX67xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX119xX3a5xX3xX4xX1xX6axX67xX3xX7xX154xX4xX76xX3xX119xX111xX112xX18xX3xX4xX26xX16xX3xX6axX18xX3xXaexX15xX36xX3xX4xX10cxX6xX3xX2dxXdxX6xX3xX1axX370xX18xX1xX3xX98xX18xX2dxX3xX1axX32xX3xX222xX503xXexX3xX1axX159xX15xX3xX4xX1xX7axX3xXexX1xX15xX3xX1xX7axX73xX4xX1xX151xX3xXexX1xX10xX7axX3xXexX18dxX18xX1xX3xXexX7axX5dxX18xX76xX3xX18xX70xX15xX3xXexX1xX112xXdxX3xXexXdxX70xXexX3xXexX1xX15xXcfxX18xX3xX5xX4d7xXdxX76xX3xXexX1xX16bxX3xXexX2axX111xX112xX18xX2dxX3xXexXdxXedxX15xX3xXexX1xX5c1xX3xX1bxX18xX3xX1axX16bxX18xX1xX76xX3xX5xX4d7xXdxX3xX18xX1xX15xXcfxX18xX3xX1axX73xXexX3xX56xX1xX7axX36xX18xX2dxX3xX2xX212xX204xX3xXexX2axXdxXa0xX15xX3xX1axX2bxX18xX2dxX3exX1xX6xX3exX18xX6axX67xX76xX3xX2dxX22xXbxX3xX56xX1xX7axX36xX18xX2dxX3xX23cxX3xX5xX159xX18xX3xX7xX7axX3xX119xX44axXdxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX379xX1adxX3x5b43xX2dxX7axX3a5xXdxX3xX2axX6xX76xX3xXexX2axXedxX18xX3xX1axX16bxX6xX3xX222xX3a5xX18xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX76xX3xX4xX122xX18xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX50xXdxXa0xX18xX3xXexX18dxX4xX1xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xX4xX6xX7axX3xX7xX15xX3xX56xX2eaxX67xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX50xX108xX6xX76xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX4xX6xX7axX3xX2dxX22xXbxX3xX2xX204xX3xX5xX159xX18xX3xX7xX7axX3xX119xX44axXdxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX379xX1adxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX7axX50xX16xXaxX12xX53xX17xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX5dxX4xX1xX3xX18xX2dxX1xX12axX76xX3xX4xX5dxX4xX1xX3xX5xX3a5xX67xX3xX4xX1xX7axX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xX18xX1xX49fxX67xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xX18xX1xXa6xX18xX2dxX3xX67xX98xX3xX1xX370xX18xX1xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX67xX44axXdxX3xX1axX73xXexX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX4xX6xX7axX151xX3xX18xX1xXa6xX18xX2dxX3xX18xX6axX67xX3xXaexX15xX6xX76xX3xX31xX32xX3xX1axX32xX3xX1axX8bxX16xX3xX67xX73xX18xX1xX3xX4xX98xX18xX2dxX3xXexX5dxX4xX3xXexX15xX16xXedxX18xX3xXexX2axX15xX16xX66xX18xX76xX3xX119xXcfxX18xX3xX1axX7dxX18xX2dxX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xXexX18dxX4xX1xX3xX4xX82xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX50xX16bxX4xX1xX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX76xX3xX31xX26xX16xX3xX50xX82xX18xX2dxX3xX56xX70xX3xX1xX7axX73xX4xX1xX3xX4xX5c1xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1x476exX3xX1xX4d7xXbxX3xX1axX17xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX108xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX1adxX3xX1bdxXedxX18xX3xX4xX73xX18xX1xX3xX1axX154xX76xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX108xX4xX3xXexXcfxXbxX3xX1xX15xX22xX18xX76xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2dxXdxX6xX7axX3xX56xX1xX7axX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX1cexX3xX56xX5d1xX3xXexX1xX15xXcfxXexX76xX3xX5xX82xX6xX3xX4xX1xXc3xX18xX3xX4xX26xX16xX3xX2dxXdxX61xX18xX2dxX3xXbxX1xX8afxX3xX1xX4d7xXbxX3xX119xX44axXdxX3xX1axXdxX66xX15xX3xX56xXdxXa0xX18xX3xXexX1xX1bxX3xX18xX1xX111x7813xX18xX2dxX3xX119xX3a5xX3xXexX2axX370xX18xX1xX3xX1axX7dxX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX4xX10cxX6xX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xX1axX17xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX76xX3xX1xX111xX44axX18xX2dxX3xX50x529dxX18xX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xX7x22e6xX3xX50xX5c1xX18xX2dxX3xXexX1xX15xX61xX4xX3xX222xX36xX7axX3xX119xXa0xX3xXexX1xX82xX4xX3xX119xXcfxXexX3xX1axX3cxX18xX2dxX3xXaexX15xX16xX3xXexX2axX370xX18xX1xX76xX3xX222xX36xX7axX3xX1axX36xX67xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX6xX18xX3xXexX7axX3a5xX18xX1adxX3xX53xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX112xXdxX76xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX5xX2bxX18xX2dxX3xX2dxX1xX2eaxXbxX3xX4xX5dxX4xX3xX4xX1xX111xX1fxX18xX2dxX3xXexX2axX370xX18xX1xX3xX56xX1xX15xX16xX70xX18xX3xX18xX98xX18xX2dxX3xX1axX17xX3xX1xX4a3xX3xXexX2axX4d7xX3xX4xX26xX16xX3xX2dxXdxX61xX18xX2dxX76xX3xX119xXcfxXexX3xXexX111xX3xXbxX1xX5c1xX4xX3xX119xX5c1xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX1adxX3xX6f3xX1xX112xX3xX119xXcfxX16xX76xX3xX18xX1xXdxX66xX15xX3xX1xX7dxX3xX1axX32xX3xX1axX1bxXdxX3xX67xX44axXdxX3xXexX111xX3xX50xX15xX16xX76xX3xX67xX73xX18xX1xX3xX50xX73xX18xX3xX1axX159xX15xX3xXexX111xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX76xX3xX1axX6xX3xX50xX73xX18xX2dxX3xX4xX5dxX4xX3xX5xX7axX73xXdxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX76xX3xX31xX26xX16xX3xX50xX82xX18xX2dxX3xX4xX5dxX4xX3xX67xX98xX3xX1xX370xX18xX1xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xXexX2axX6xX18xX2dxX3xXexX2axX73xXdxX76xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX2axX73xXdxX3xXexX1xX10xX7axX3xX1xX111xX44axX18xX2dxX3xX1axX6xX3xX4xX6xX18xX1xX76xX3xX108xX18xX2dxX3xX50xX5c1xX18xX2dxX3xX56xX1xX7axX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX1cexX3xX56xX5d1xX3xXexX1xX15xXcfxXexX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX1axX73xXdxX3xX119xX3a5xX7axX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX76xX3xX2dxX154xXbxX3xXbxX1xX159xX18xX3xXexX6axX18xX2dxX3xX18xX6axX18xX2dxX3xX7xX15xX22xXexX76xX3xX4xX1xX22xXexX3xX5xX111xX4d7xX18xX2dxX3xX7xX36xX18xX3xXbxX1xX8bxX67xX1adxX3xX53xX70xX18xX3xX18xX6xX16xX76xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3xX1axX32xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axX111xX4d7xX4xX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX204xX204xX3xX1xX6xX3xX1axX22xXexX3xX56xX2eaxX67xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX1axX17xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX4xX5dxX4xX3xX67xX98xX3xX1xX370xX18xX1xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xX18xX98xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxXa0xXbxX3xX67xX6xX18xX2dxX3xX5xX73xXdxX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX4xX6xX7axX3xX1xX1fxX18xX1adxX3xXcxX2axX7axX18xX2dxX3xX1axX154xX76xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23dxX3xX1xX6xX3xX1axX22xXexX3xX5xX3cxX6xX3xX56xX2eaxX67xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX18xX15xX98xXdxX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX10cxX16xX3xX7xX36xX18xX3xX119xX3a5xX3xX4xX1xX6axX18xX3xX18xX15xX98xXdxX76xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX67xX6xX18xX2dxX3xX5xX73xXdxX3xX2dxX22xXbxX3xX203xX3xX5xX159xX18xX3xX7xX7axX3xX119xX44axXdxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX379xX151xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX18xX3xX213xX2xX3xX1xX6xX3xX1axX22xXexX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xX4xX6xX7axX3xX7xX15xX3xX56xX2eaxX67xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX4xX5dxX4xX3xX5xX7axX73xXdxX3xX4xX26xX16xX3xX4xX154xX3xX67xX3cxXdxX76xX3xX4xX26xX16xX3xX50xX108xX6xX76xX3xX4xX26xX16xX3xX5xX26xX15xX3xX18xX6axX67xX1adxX1adxX1adxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX7axX50xX16xXaxX12xX53xX73xXdxX3xX50xXdxXa0xX18xX3xX5xX32xX18xX1xX3xX1axX73xX7axX3x67e9xX1bdxX6f3xX5a0xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3xX4xX1xX7axX3xX222xXdxX70xXexX1d4xX3xX13xX154xX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX22xX16xX76xX3xX119xX44axXdxX3xX119xXdxXa0xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xXbxX1xX8afxX3xX1xX4d7xXbxX3xX119xX44axXdxX3xXexX370xX18xX1xX3xX1xX370xX18xX1xX3xXexX1xX82xX4xX3xXexX70xX3xX1axX32xX3xX2dxX154xXbxX3xXbxX1xX159xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX111xX3xX50xX15xX16xX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX4xX10cxX6xX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX1adxX3xXcxX1xX112xXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xXexX44axXdxX76xX3xX31xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3xX7x4773xX3xX1axX8bxX16xX3xX67xX73xX18xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX98xX18xX2dxX3xXaexX15xX6xX3xX119xXdxXa0xX4xX3xX50xX15xX16xX3xXexX2axX370xX3xX119xX3a5xX3xX67xX2fxX3xX2axX7dxX18xX2dxX3xX50xXdxXa0xX18xX3xXexX18dxX4xX1xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xX6axX18xX3xXaexX15xX36xX76xX3xXexX17cxX3xX1axX154xX3xX1xX370xX18xX1xX3xXexX1xX3a5xX18xX1xX3xX119xX8afxX18xX2dxX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xXexX1xX10xX7axX3xX1xX111xX44axX18xX2dxX3xXexXcfxXbxX3xXexX2axX15xX18xX2dxX3xXaexX15xX16xX3xX67xX98xX3xX5xX44axX18xX76xX3xXexX1xX15xXcfxX18xX3xX5xX4d7xXdxX3xX4xX1xX7axX3xX119xXdxXa0xX4xX3xX1axX111xX6xX3xX4xX1fxX3xX2dxXdxX44axXdxX3xX1xX154xX6xX3xX119xX3a5xX7axX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX119xX3a5xX3xX1xX370xX18xX1xX3xXexX1xX3a5xX18xX1xX3xX4xX1xX15xX4a3xXdxX3xX5xXdxXedxX18xX3xX56xX70xXexX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX76xX3xX222xX6xX7axX3xXexXdxXedxX15xX3xX7xX36xX18xX3xXbxX1xX8bxX67xX1adxX3xX13xX8afxX18xX2dxX3xX119xX44axXdxX3xX1axX154xX76xX3xX18xX2dxX1xXdxXedxX18xX3xX4xX108xX15xX3xX1axX111xX6xX3xX18xX1xXa6xX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX154xX3xX18xX6axX18xX2dxX3xX7xX15xX22xXexX76xX3xX4xX1xX22xXexX3xX5xX111xX4d7xX18xX2dxX3xX119xX3a5xX3xX2dxXdxX5dxX3xXexX2axX16bxX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX4xX6xX7axX3xX119xX3a5xX7axX3xX7xX36xX18xX3xX31xX15xX22xXexX3xX1axX17xX3xX2dxXdxX3cxXbxX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xX18xX26xX18xX2dxX3xX4xX6xX7axX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xXcfxXbxX76xX3xX1xX111xX44axX18xX2dxX3xXexX44axXdxX3xX18xX66xX18xX3xX18xX98xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxXa0xXbxX3xX6xX18xX3xXexX7axX3a5xX18xX76xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xX222xX66xX18xX3xX119xXa6xX18xX2dxX1adxX3xXc5xX32xX3xX34xX15xX36xX18xX2dxX3xX3axX1xX3cxX3xX56xX1xX15xX16xX70xX18xX3xX4xX5dxX7axX3xX18xX2dxX111xX112xXdxX3xX50xX26xX18xX3xX5xX3a5xX67xX3xXexX1xX10xX7axX3xX1axX3cxX18xX2dxX3xXaexX15xX16xX3xX1xX7axX73xX4xX1xX76xX3xX56xX1xX98xX18xX2dxX3xX4xX1xX73xX16xX3xXexX1xX10xX7axX3xXbxX1xX7axX18xX2dxX3xXexX2axX3a5xX7axX76xX3xX56xX1xXdxX3xX1axX111xX6xX3xX119xX3a5xX7axX3xX18xX1xXa6xX18xX2dxX3xX2dxXdxX61xX18xX2dxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX67xX44axXdxX3xX4xX159xX18xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX5xX3a5xX67xX3xXexX1xX98exX3xX18xX2dxX1xXdxXa0xX67xX3xX18xX70xX15xX3xXexX1xX22xX16xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXaexX15xX36xX3xX56xXdxX18xX1xX3xXexX70xX3xX67xX44axXdxX3xX18xX1xX26xX18xX3xX2axX7dxX18xX2dxX1adxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx671cxX15xXexX1xX7axX2axXaxX12xX1bdxX3a5xXdxX3xX119xX3a5xX3xX36xX18xX1xX1d4xX3x3482xXedxX3xX6f3xX2dxXc3xX4xX0xX3exXbxX12
Bài và ảnh: Lê Ngọc