Trung Quốc phát triển máy chủ có khả năng chống các cuộc tấn công mạng
Phòng nghiên cứu Núi Tử kim của Trung Quốc, có trụ sở ở thành phố Nam Kinh (miền Đông), đã phát triển một máy chủ hiệu suất cao với một thiết kế an ninh nội sinh, có thể chống lại các vụ tấn công trên không gian mạng một cách hiệu quả.
44cdx4b24x7166x74abx4b2fx66ddx7969x6859x45faxX7xa2b0xcd6dxb2fax5d5ex8622xd2edxX5x9719xXax49e4xXcx9c10x76f3x7e9fx86e1xX3xc3efxX15x4f22xX4xX3xXbxX1xc2d9xXexX3xXexX14xXdxa763xX16xX3x8943xX20xafe1xX3xX4xX1xbd3axX3xX4x7a2axX3xb81axX1x728bxX3xX16xb0aexX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX15xd2a3xX4xX3xXex7e99xX16xX3xX4x7962xX16xX17xX3xX29x80c6xX16xX17xX0xcdd2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c31xX10xX6x8d4bxXaxX12xcf72xX1xaccdxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxbc09xX16xX3xX4xd74bxX15xX3x7276xd3f9xXdxX3xXcx7b53xX3xX34xXdxX29xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xd046xX3xX4xX32xX3xXexX14x7142xX3xX7x4619xX3xXa3xX3xXexX1x94c5xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX80xX6xX29xX3x8fc5xXdxX16xX1xX3xbd2fxX29xXdx56ecxX16xX3x5390xX51xX16xX17x4de0xX99xX3x5b33x5243xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX14xXdxX26xX16xX3xX29xX49xXexX3xX29xX20xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xXdx46f5xX15xX3xX7xX15xX4dxXexX3xX4xX6xd1c8xX3x6845x9a96xXdxX3xX29xX49xXexX3xXexX1xXdx9040xXexX3xX34xXfaxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX49xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX99xX3xX4xX32xX3xXexX1xX26xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX5xX56xXdxX3xX4xX20xX4xX3xXefxXa0xX3xXexX4dxX16xX3xX4xX51xX16xX17xX3xXexX14xX79xX16xX3xX34xX1xX51xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX29xX56xX16xX17xX3xX29xX49xXexX3xX4xX20xX4xX1xX3xX1xXdxXe3xX15xX3x7532xX15xX36x7fb9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9244xXedxX6cxX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xd466xXbxX1xXedxXexXedxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX14xXdxX26xX16xX3xX29xX20xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX3xX34xX1xX36xX3xX16xX39xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX15xX49xX4xX3xXexX4dxX16xX3xX4xX51xX16xX17xX3xX29xX56xX16xX17xX3xX1x646exX16xX1xX3xX36xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX159xa086xX6xXedxXexX1xX6xX16xX1xX1xXedxX6xX159xXefxX16xX5axX16xX10xb820xX7xX5axa76cxb9bfx9723xb890xX5axX2xd3cfxX203xX6cx674exX1fex4e20xX1fexX200xX200xX1fexXexX206xX206xX200xX1fdxX5xX2xX159x8685xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX14xXdxX26xX16xX3xX29xX20xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX3xX34xX1xX36xX3xX16xX39xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX15xX49xX4xX3xXexX4dxX16xX3xX4xX51xX16xX17xX3xX29xX56xX16xX17xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX17exXbxX1xXedxXexXedxX17exXedxX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX17exX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc290xX5axX5axX4xX6cxX16xXdxX29xX17xX159xXefxXdxX10xXexX16xX6xX29xXbxX5xX15xX7xX159xXefxX16xX5axXex6075xX1fdxX1fexX5axX15xXbxX5xXedxX6xX6cxX10xX6cxX5axbe4dxX6xXexX29xX2acxX2bxX5axX1fdxX1fexX1fdxX1fexa267xX2xX1fexX2b7xX1fdx52f3xX5axX4xX2bxX1e9xX10xX14xX7xX10xX4xX15xX14xXdxXexX2bxX159xX215xXbxX17xXaxX3xX5axX12x858dxX16xX1xX3xX4xX1xa343xX3xX4xX32xX3xXex80d6xX16xX1xX3xX29xXdxX16xX1xX3xX1x4d5fxX6xX159xX3xXbaxX80xX17xX15x7126xX16xX285xX3xb92cxX1xX6xX16xX16xX10xX5xX3xba55xX15xXexX15xX14xX10xX7xXc4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXedxX6cxX2bxXaxX12xXcxX1xX10xXedxX3xX4xX20xX4xX3xX16xX1xXa9xX3xX16xX17xX1xXdxX79xX16xX3xX4xX7dxX15xX3xX4xX2fxX6xX3xX6fxX1xX71xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX79xX16xX3xX4xX7dxX15xX3xX80xX81xXdxX3xXcxX85xX3xX34xXdxX29xX99xX3xX4x8ddcxX3xX4xX1xXfaxX3xX1e9xX36xXedxX3xXefxXe3xX3xX16xXa9xX2bxX3xXc7x660fx546cxX4xX3xXc7xX366xX6xX3xXefxXa9xXedxX3xX29xX20xX2bxX3xX4xX1xX2fxX99xX3xX4xX1xXedxX3xXbxX1x7b07xXbxX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xXc7xc17exX3xXexX1bxXexX3xX1xX354xX16xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX15xX49xX4xX3xXexX4dxX16xX3xX4xX51xX16xX17xX3xX29xX56xX16xX17xX159xX3xXcxX1xXdxXfaxXexX3xX34xXfaxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX49xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXc7xX20xX16xX1xX3xX6cxX4dxX15xX3xX1e9xX366xXf0xX4xX3xXexXdxXfaxX16xX3xX29xXf0xXdxX3xX7xXedxX3xXefxXf0xXdxX3xX4xX1xX15xd4f1xX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX14xXedxX16xX17xX3xXefxXdxXe3xX4xX3xX7xX85xX6xX3xX4xX1xb719xX6xX3xX4xX20xX4xX3xX5x79d0xX3xX1xaf93xX16xX17xX3xX7xX6xX15xX3xX4xX20xX4xX3xXefxXa0xX3xXexX4dxX16xX3xX4xX51xX16xX17xX3xX29xX56xX16xX17xX3xX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXedxX6cxX2bxXaxX12xXc0xXfaxX16xX3xX16xX6xX2bxX99xX3xX34xX1xX51xX16xX17xX3xX4xX32xX3xXexX1xXdxXfaxXexX3xX1e9x98d7xX3xX1xX6xX2bxX3xX1xXe3xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xX16xXa9xXedxX3xX4xX32xX3xXexX1xXdxXfaxXexX3xX34xXfaxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX49xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1e9xX45bxX3x6b9ex52c2xX29xX3xX16xX1xa4d0xXbxX3xX7xX6xX15xX3xX29xX49xXexX3xX5xXedxX56xXexX3xX4xX15xX49xX4xX3xXexX1xX85xX3xX16xX17xX1xXdxXe3xX29xX3xX4x7c19xX16xX17xX3xX16xX1xX366xX3xX1xX354xX16xX3xX29fxX3xXexX14xXdxXe3xX15xX3xXefxXa0xX3xXexX4dxX16xX3xX4xX51xX16xX17xX3xX29xX56xX16xX17xX3xXexX14xX79xX16xX3xXexXedxXa9xX16xX3xX4xc8b9xX15xX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXedxX6cxX2bxXaxX12xc784xX15xX3xb7dexXdxX6xX16xX17xX48exXdxX16xX17xX99xX3xX4xX1xX15xX2bxX79xX16xX3xX17xXdxX6xX3xXexb73axX3xX69xX2e9xX4xX3xXefxXdxXe3xX16xX3xX34x5254xX3xXexX1xX15xX494xXexX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX99xX3xX34xXdxX79xX29xX3xXexX14xX366xXa3xX16xX17xX3xX16xX1xX32xX29xX3xX16xX17xX1xXdxX79xX16xX3xX4xX7dxX15xX3xXefxXa9xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX14xXdxX26xX16xX99xX3xX4xX1xXedxX3xX1e9xXdxXfaxXexX3xX29xX20xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xXf0xXdxX3xX4xX32xX3xXexX1xX26xX3xX1xX40cxX3xXexX14xX367xX3xX16xX1xXdxXbdxX15xX3xX5xc602xXdxX3xX48exX85xX3xX5xX2dfxX3xX1xX354xX16xX3xXefxXa9xX3xX4xX32xX3xX7xX7dxX4xX3xX29xX56xX16xX1xX3xXexX2dfxX16xX1xX3xXexXedxX20xX16xX3xX29xX56xX16xX1xX3xX1xX354xX16xX3xX16xX1xX404xX16xX17xX3xX29xX20xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX366xX354xX16xX17xX3xX29xX56xXdxX3xXbxX1xX40fxX3xX1e9xXdxXfaxX16xX3xXexX14xX79xX16xX3xXexX1xX45bxX3xXexX14xX366x4b86xX16xX17xX159xX5axX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx624fxX15xXexX1xXedxX14xXaxX12xXbaxXcxXcx6afaxc77axX80xX5axX60axXdxX10xXexX16xX6xX29x6065xXc4xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)