Các nước Tây Bán cầu kêu gọi nỗ lực ngăn chặn hành động khủng bố
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/7, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng các nước Tây Bán cầu về chống khủng bố lần thứ hai. Hội nghị đã kết thúc cùng ngày với một tuyên bố chung, trong đó các bên tham gia kêu gọi nỗ lực ngăn chặn những hành động khủng bố.
2bbex3b0bx96d8x386fx5f44x382cxc0dbx73b9x32eaxX7xdae3xd940x62ffxaa46x3b26x5357xX5xa229xXaxa794x37ccx7292xX4xX3x822dx774ex81c9xX4xX3xXcxb1adx76dbxX3x8c1fxX14xX17xX3xX4x6fb0x528bxX3x4750xcf57xX26xX3xe9dcxa1a1xXdxX3xX17x6513xX3xX5x3ab6xX4xX3xX17xX2cx675axX17xX3xX4xX1x41d2xX17xX3xX1xd603xX17xX1xX3xb0f9x72b7xX17xX2cxX3xX28xX1x3bd0xX17xX2cxX3xafa1x3e74xX0xe508xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx631exX10xX6xa692xXaxX12x68aaxX2cxX42xX1exX3xX2x7a48xX54x7a8dxe458xX3xXex41e8xXdxX3xXexX1xX4dxX3xX46x7099xX3xX20xX26xX10xX17x7504xX7xX3xea62xXdx3aeaxX10xX7xX3xX4xX4dxX6xX3xX86xX88xX2cxX10xX17xXexXdxX17xX6xX3xX46xcb59xX3xX66xXdxe00axX17xX3xX88xX6xX3xX63xX47xXdxX3xX17xX2cxX1x82edxX3xX20xX47xX3xXexX88xX18x5fccxX17xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX14xX17xX3xX4xX25xX26xX3x364axccb7xX3xX4xX1xX52xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX5xX25xX17xX3xXexX1x65c3xX3xX1xX6xXdxaa80xX3xX63xX47xXdxX3xX17xX2cxX1xXacxX3xX46xX9bxX3xX28x71daxXexX3xXexX1xc89dxX4xX3xX4x3da3xX17xX2cxX3xX17xX2cxX42xX1exX3xXcdxX19xXdxX3xbe0cxX47xXexX3xXexX26xX1exX29xX17xX3xX51xX52xX3xX4xX1xX26xX17xX2cxX72xX3xXexX88xX83xX17xX2cxX3xX46x95d5xX3xX4xX14xX4xX3xX51xX29xX17xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX2cxXdxX6xX3xX28xX29xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX17xX31xX3xX5xX34xX4xX3xX17xX2cxX39xX17xX3xX4xX1xX3exX17xX3xX17xX1x4798xX17xX2cxX3xX1xX42xX17xX1xX3xX46xX47xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX83xX17xXaxX12xX0xXdxX10fxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10fxX7x8bcexXbxX1xX83xXexX83xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX1ex3117xX3xX51xX5xX83xX4xX28xe7f7xX3xX10fxX6xX88xX2cxXdxX17xX196xX5xX10xc3a3xXexX1acxX3xX6xX26xXexX83xX1b3xX3xX10fxX6xX88xX2cxXdxX17xX196xX88xXdxX2cxX1xXexX1acxX3xX6xX26xXexX83xX1b3xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX14xX17xX3xX4xX25xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX17xX31xX3xX5xX34xX4xX3xX17xX2cxX39xX17xX3xX4xX1xX3exX17xX3xX1xX42xX17xX1xX3xX46xX47xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX1x8f13xX17xX1xX3x3db0xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXeaxX51xX6xX83xXexX1xX6xX17xX1xX1xX83xX6xXeaxXcdxX17xX54xX17xX10xaa0dxX7xX54xX2xX6fx4df6x7cb6xX54xX2xX71xX251xX66x70d0xX2x96acxa5a2xX259xX257xX6fxXexX25axX2xX257xe0cexX5xX2xXeaxbcb0xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX14xX17xX3xX4xX25xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX17xX31xX3xX5xX34xX4xX3xX17xX2cxX39xX17xX3xX4xX1xX3exX17xX3xX1xX42xX17xX1xX3xX46xX47xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX196xXbxX1xX83xXexX83xX196xX83xX88xXdxX2cxXdxX17xX6xX5xX196xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1acxX54xX54xX4xX66xX17xXdxX10fxX2cxXeaxXcdxXdxX10xXexX17xX6xX10fxXbxX5xX26xX7xXeaxXcdxX17xX54xXexc945xX250xX257xX54xX26xXbxX5xX83xX6xX66xX10xX66xX54xX51xX83xX266xX83xX28xX6xX54xX250xX257xX2xX6fxc829xX257xX71xX302xX250xX257xX54xXexX51xX4xX4xX1xX83xX17xX2cxX28xX1xX26xX17xX2cxX51xX83xXeaxX266xXbxX2cxXaxX3xX54xX12xX69xX2cxX83xX75xXdxX3xXexX88xX18xXb4xX17xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1x822exXbxX3xX22axX17xX1xX3xX5xX18xX26xX3xX17xXdx3af4xX10fxX3xXexX75xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX17xX2cxX1xXacxX3xXb4xX3xX20xX26xX10xX17xX83xX7xX3xX86xXdxX88xX10xX7xX72xX3xX86xX88xX2cxX10xX17xXexXdxX17xX6xXeaxX3x6b81x6345xX17xX1xX1acxX3xX86x7245x2db2xX54xXcxXcxbf3cx8ae5xX69x2ca7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX83xX66xX1exXaxX12xX13xX14xX4xX3xX46xX75xXdxX3xX51xXdxbf10xX26xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX2cxXdxX6xX3xX1xX47xXdxX3xX17xX2cxX1xXacxX3xX46xX9bxX3xX5xX29xX17xX3xX14xX17xX3xX4xX1xX4dxX3xX17xX2cxX1x30ecxX6xX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX66xX18xX19xXdxX3xX10fxX2dxXdxX3xX1xX226xX17xX1xX3xXexX1xXe5xX4xX3xXcdxX42xX3xXcdxX19xXdxX3xX51x478dxXexX3xX28xacf3xX3xX46xX47xX17xX2cxX3xX4xde9dxX3xX17xX42xX83xXeaxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX17xX1xX3ecxX17xX3xX10fxX75xX17xX1xX3xX88x44f3xX17xX2cxX3xX4xX1xX4dxX3xX17xX2cxX1xX3c5xX6xX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX46xX9bxX3xXcdxX42xX3xX46xX6xX17xX2cxX3xX2cxX1dxX1exX3xX88xX6xX3xX10fxX52xXdxX3xX46xX10xX3xX66xX2dxX6xX3xX46xXf9xX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXcdxX42xX3xX1xb3a2xX6xX3xX51xX226xX17xX1xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4x58ffxX17xX2cxX3xX17xX1xX18xX3xX4xX47xX17xX2cxX3xX46x7c4bxX17xX2cxX3xb692xX26xX52xX4xX3xXexXf9xX3xXeaxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX46dxX17xX2cxX3xX17xX1xX3ecxXexX3xXexX88x6740xX3xX88xX413xX17xX2cxX3xX10fxX2dxXdxX3xX17xX31xX3xX5xX34xX4xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX14xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXcdxX42xX3xX4xX47xX17xX2cxX3xX46xX47bxX17xX2cxX3xXexX88xX83xX17xX2cxX3xX4xX26xX47xX4xX3xX4xX1xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX52xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX4xX25xX17xX3xXbxX1xX22axXdxX3xX46xX18xa067xX4xX3xXexXdxXf9xX17xX3xX1xX42xX17xX1xX3xX66xX34xX6xX3xXexX1xX10xX83xX3xX5xX26x5178xXexX3xXbxX1xX14xXbxX3xX47fxX26xX52xX4xX3xXexXf9xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX83xX66xX1exXaxX12xX378xX1xX14xXexX3xX51xXdxX39fxX26xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX10fxX75xX4xX3xX1xX47xXdxX3xX17xX2cxX1xXacxX72xX3xX69xX2cxX83xX75xXdxX3xXexX88xX18xXb4xX17xX2cxX3xafc5x99a6xX3xX564xXdxX28xX10xX3xX378xX83xX10fxXbxX10xX83xX3xX17xX1xX515xX17xX3xX46xXacxX17xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX17xX2cxX1xX3c5xX6xX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX5xX42xX3xX10fxX52xXdxX3xX46xX10xX3xX66xX2dxX6xX3xXexX1xX34xX4xX3xX7xX34xX3xX46xX52xXdxX3xXcdxX19xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX14xX17xX3xX4xX25xX26xX3xX72xX3xX46xX47bxX17xX2cxX3xXexX1x4611xXdxX3xX4xX22axX17xX1xX3xX51xX14xX83xX3xX10fxX52xXdxX3xX46xX10xX3xX66xX2dxX6xX3xX17xX42xX1exX3xX5xXdxX29xX17xX3xXexX338xX4xX3xXaxX51xXdxXf9xX17xX3xX46x3003xXdxXaxXeaxX3xb05cxX83xX3xXcdxX515xX1exX72xX3xX7dxX17xX2cxX3xX378xX83xX10fxXbxX10xX83xX3xX28xX29xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX39xX17xX2cxX3xX4xX18xX5ccxX17xX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa55exX3xXexX1xX7dxX17xX2cxX3xXexXdxX17xX3xX4xX46dxX17xX2cxX3xX17xX1xX18xX3xX28xXdxX17xX1xX3xX17xX2cxX1xXdxX345xX10fxX3xXexX88xX83xX17xX2cxX3xX4xX26xX47xX4xX3xX4xX1xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX52xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX83xX66xX1exXaxX12xX69xX2cxX83xX75xXdxX3xXexX88xX18xXb4xX17xX2cxX3xX86xX88xX2cxX10xX17xXexXdxX17xX6xX3x3627xX83xX88xX2cxX10xX3xX377xX6xX26xX88xXdxX10xX3xX46xX47bxX17xX2cxX3x3e20xX3xXcdxX19xXdxX3xX47fxX26xX6xX17xX3xX46xXdxX39fxX10fxX3xX4xX26xX22axX3xX17xX2cxX18xX5ccxXdxX3xX46xX47bxX17xX2cxX3xX4xX3ecxXbxX3xX564xX565xX72xX3xX4xX1xX83xX3xX88xX413xX17xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX42xX17xX1xX3xX46xX47xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX4xX1x824bxX3xX2cxX1dxX1exX3xX46xX6xX26xX3xXexX1xX18xX3f8xX17xX2cxX3xX4xX1xX83xX3xX17xX2cxX18xX5ccxXdxX3xX66xX1dxX17xXeaxX3xc82bxX17xX2cxX3xX377xX6xX26xX88xXdxX10xX3xX28xX1xad4cxX17xX2cxX3xX46xXacxX17xX1xX3xX4xX26xX47xX4xX3xX4xX1xXdxXf9xX17xX3xX4xX1xX52xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX4xX25xX17xX3xX66xX34xX6xX3xXcdxX42xX83xX3xX7xX34xX3xX1xX4fdxXbxX3xXexX14xX4xX3xX46xX6xX3xXbxX1xX18xX3f8xX17xX2cxX3xXcdxX42xX3xXexX3ecxXexX3xX4xX22axX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX25xX17xX3xX46xX18xX4fdxX4xX3xXexXdxXf9xXbxX3xX17xX1xX515xX17xX3xXexX1xX7dxX17xX2cxX3xXexXdxX17xX72xX3xX4xX22axX17xX1xX3xX51xX14xX83xX3xXcdxX42xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX631xX3xX2cxXdxX22axXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX17xX1xX413xX10fxX3x441bxX12axX6xX3xX7xX5f7xX3xXexX515xX17xX3xX2cxX52xX4xX3xXaxX1xXdxX345xX17xX3xXexX18xX4fdxX17xX2cxX3xX46x3676xX10fxX3xX10fxX14xX26xXaxX3xX17xX42xX1exXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX83xX66xX1exXaxX12xX63xX47xXdxX3xX17xX2cxX1xXacxX3xX20xX47xX3xXexX88xX18xXb4xX17xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX14xX17xX3xX4xX25xX26xX3xXcdxXcexX3xX4xX1xX52xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX5xX25xX17xX3xXexX1xXe5xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX12axX3xX7xX34xX3xXexX1xX6xX10fxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX4dxX6xX3xX46xX75xXdxX3xX66xXdxX345xX17xX3xXex4d7fxX3xX20xX6xX1xX6xX10fxX6xX7xX72xX3xX20xX88xX6x8609xXdxX5xX72xX3xX13xX6xX17xX6xX66xX6xX72xX3xX13xX1xXdxX5xX10xX72xX3xX13xX83xX5xX83xX10fxX51xXdxX6xX72xX3xX13xX83xX7xXexX6xX3xe97bxXdxX4xX6xX72xX3x7a8cxX4xX26xX6xX66xX83xX88xX72xX3xX896xX5xX3xd795xX6xX5xXcdxX6xX66xX83xX88xX72xX3xX564xX565xX72xX3x89bfxX26xX6xXexX10xX10fxX6xX5xX6xX72xX3xX63xX83xX17xX66xX26xX88xX6xX7xX72xX3xX69exX6xX10fxX6xXdxX4xX6xX72xX3xX378xX6xX17xX6xX10fxX6xX72xX3xX378xX6xX88xX6xX2cxX26xX6xX1exX3xXcdxX42xX3xX378xX10xX88xX26xXeaxX3xX5fcxX34xX3xX28xXdxXf9xX17xX72xX3xX63xX47xXdxX3xX17xX2cxX1xXacxX3xX20xX47xX3xXexX88xX18xXb4xX17xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX14xX17xX3xX4xX25xX26xX3xXcdxXcexX3xX4xX1xX52xX17xX2cxX3xX28xX1xX4dxX17xX2cxX3xX51xX52xX3xX5xX25xX17xX3xXexX1xXe5xX3xX51xX6xX3xX7x5a3fxX3xX66xXdxX9fxX17xX3xXexX75xXdxX3xX13xX83xX5xX83xX10fxX51xXdxX6xX3xXcdxX42xX83xX3xX17xX39xX10fxX3xXexX19xXdxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8a2xX83xX26xX88xX4xX10xXaxX12x78eaxX378xX3xX370xXcxX1xX10xX83xX3xX86xX378xX37fxX0xX54xXbxX12