Những người lính “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”
(Baothanhhoa.vn) - Khi Tổ quốc lâm nguy, những chàng trai quả cảm đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng xông pha ra chiến trường quyết đánh thắng kẻ thù xâm lược. Hòa bình lập lại, với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, những người lính năm xưa lại quyết tâm đánh thắng “giặc nghèo” trên mặt trận mới.
9785x13f68xa3f9x1415fxc3d1x158a8x13a93xb200x13898xX7xf21cx1606fxab08x13f80x153a9xb314xX5x1489axXax13863xc601xX1xc987xbb16xc91dxX3xX16xX17x124c0x115c1xXdxX3xX5x1461fxX16xX1xX3xb09ax9f04xX1bxX6xX3xXexX1x10785xX16xX17xX3xX17xXdx149cfxX4x1344dxX3xX16xX6x11a80xX3xXexX1xX2bxX16xX17xX3xX16xX17xX1x13c10x12480xc3aexX0xfd19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf52axX10xX6xdf30xXaxX12x16098xX1xXdxX3xXcx14ef2xX3xa200x10c6ex117b7xX4xX3xX5xd3a2x1045exX3xX16xX17xX63xX37xX33xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xa16exX16xX17xX3xXex151b0xX6xXdxX3xX62xX63x12193xX3xX4xX84xX69xX3x13936x16433xX3x15fb7xX1x15838xX16xX17xX3xXexXdx11caaxX4xX3xXexX63xX60xXdxX3xX25xX63xX68xX16xX33xX3xX7xf377xX16xX3xX7xX79xX16xX17xX3xX25xX8fxX16xX17xX3xXbxX1xX6xX3xX7exX6xX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xXexX7exX1bxX1cxX16xX17xX3xX62xX63xX37xX95xXexX3xX8axd3a1xX16xX1xX3xXexX1xX2bxX16xX17xX3xX8dx15de7xX3xXexX1x10ff5xX3xX25xX68xX69xX3xX5xX1bxfdafxX4xa6c2xX3xX55x114f3xX6xX3x161b0x1643cxX16xX1xX3xX5xc541xXbxX3xX5xab1bxXdxX33xX3x164c7xf09axXdxX3xXbxX1xe75fxX69xX3xX4xX1x12da1xXexX3xX24x1002fx107afxX3xX8axX109xXdxX3x9bccx11dd1xX3xX55x15dffxX44xX33xX3xX69xXf5xX16xX1xX3xX58xXf5xX16xX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xX7xX63xX37xX3xX16xX17xX1x13146xX33xX3xX7xXccxX16xX17xX3xXexXf5xX43xX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xX4xXccxX4xX1xX3xX5xX79xX69xX33xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX16xX1xX3xX16xe9d9xX69xX3xX25xX1bxX6xX3xX5xXf5xXdxX3xX62xX63xX37xX95xXexX3xXexX68xX69xX3xX8axXccxX16xX1xX3xXexX1xX2bxX16xX17xX3xX24xX17xXdxX31xX4xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX44xX3xXexX7excda4xX16xX3xX69xX31xXexX3xXexX7exXf1xX16xX3xX69xXfaxXdxXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX63xX69xXebxX3xXdxX10fxX10xX16xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax13195xXdxX58xXexX1x9dc5xX3x12b50xe906xX1ddxXbxX25xd2fbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1daxX3x1294bxcff0xX1ecxXbxX25xX1e1xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX46xX46xXdxXe5xXebxX6xX43xXexX1xX6xX16xX1xX1xX43xX6xXe5xXf9xX16xX46xX16xX10xX1d5xX7xX46x10827xX2xX210xX210xX46xX2xc6ebxX216xX58x12041xX210xX2xX1ddxX1ddxX1ecxX216xXexd4f8xX1ecxX1dcx14f75xX210xX5xX1ddxXe5xb007xXbxX17xd0fdxX7exX9xX221xX1ecxX1ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX16xX1xX3xX24xX25xX1bxX6xX3xXexX1xX2bxX16xX17xX3xX17xXdxX31xX4xX33xX3xX16xX6xX37xX3xXexX1xX2bxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX44xXaxX3xX1d5xXdxX58xXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1ddxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1ebxX1ecxX1ecxXaxX3xX46xX12xa9e4xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xX58xX1bxX6xX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xX16xX1xX79xX3xX69xX79xX16xX17xX3xX4xc278xX6xX3xXexX1xX1bx138c5xX16xX17xX3xXebxXdxX16xX1xX3xX13xX17xX63xX37x14adexX16xX3x13073xX15bxX16xX3xX288xXdxX16xX1xX33xX3xX25xX8bxX3xXcxX1xXdx113a9xX63xX3xX10fxX1xX20xX16xX1xX3x12136xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX55xc4a4xX6x11329xX3xX4xX1xX43xX3xX1xXdxX2d0xX63xX3xX62xX63xX84xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xX4xX6xX43xXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX43xX58xX37xXaxX12xf2efxX95xX16xX3xXexX1xX15bxX69xX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xXexX7exe480xXexX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xX16xX1xX79xX3xX69xX79xX16xX17xX3xX4xX2aaxX6xX3xXexX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xXebxXdxX16xX1xX3xX210xX46xX219xX3xX13xX17xX63xX37xX2bdxX16xX3xX2c0xX15bxX16xX3xX288xXdxX16xX1xX33xX3xX25xX8bxX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX10fxX1xX20xX16xX1xX3xX2d9xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX55xX2e1xX6xX2e3xX3xX8ax1250bxX16xX17xX3xX5xX37fxX4xX3xXf9xX1bxX1cxX16xX3xX58xX1bxX6xX3xX5bxXdxX69xX3xX55xX43xX79xX16xX17xX3xX1xXf1xX63xX3xX8axX6xX16xX17xX3xXexX7exX12dxX63xX3xX62xX63xX84xX33xX3xX4xX1xX37fxX16xX17xX3xXexX8fxXdxX3xXexX1x9c5cxX4xX3xX7xX3b9xX3xX8dxX1xX68xX69xX3xXbxX1xX110xX4xX3xc9b3xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX2aaxX6xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xXebxXccxX4xXe5xX3xXcxX7exXe8xX3xX4xX1xX63xX37xX2d0xX16xX3xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX37fxX16xX17xX3xXexX8fxXdxX33xX3xXebxXccxX4xX3xX288xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX43xX3xXebxXdxX95xXexX1daxX3xX24xXcxX8fxXdxX3xX16xX1xXf1xXbxX3xX16xX17x11267xX3xX16xX15bxX69xX3xX2xX224xX216xX1dcxX3xXf9xX79xX43xX3xd414xX1bxX3xX8axX43xX79xX16xX3xX1ecxX1ddxX1ebxX3xXebxX109xX3xX8axX109xXdxX3xX8axX31xX4xX3xX4xX8fxX16xX17xX33xX3xX8axX2e1xX16xX17xX3xX62xX63xX68xX16xX3xe997xX3xXexae46xX16xX1xX3xX10fxX6xX43xX3xX108x126a6xX16xX17xXe5xX3xX13xX15bxX69xX3xX2xX224xX216xX224xX33xX3xXexX8fxXdxX3xX4xXdbxX16xX17xX3xX8axX2b0xX16xX3xXf9xab45xX3xXexX7exX3b9xX4xX3xXexXdxX95xXbxX3xXexX1xX6xX69xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xX8axX104xX63xX3xXebxX84xX43xX3xXf9xX2d0xX3xXebxXdxX18axX16xX3xX17xXdxXfaxXdxX3xXbxX1xX20xX6xX3xX108xX2bxX4xX3xX4xX2aaxX6xX3xXcxX60xX3xX62xX63xX64xX4xXe5xX3xX13xX15bxX69xX3xX2xX224xX1dcxX2xX33xX3xXexX8fxXdxX3xXebxX47fxX3xXexX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xXf9xX79xX3xX8axX95xX16xX3xX16xX15bxX69xX3xX2xX224xX1dcxX210xX3xXexX1xXecxX3xXbxX1xX110xX4xX3xXf9xXdxX18axX16xX3xXexX7exX456xX3xXf9x11eaexX3xX8axX47fxX6xX3xXbxX1xX1bxX2b0xX16xX17xXe5xX3xXcx15912xX3xX8axX2e1xX3xX8axX95xX16xX3xX16xX6xX37xX33xX3xXexX8fxXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX1xXdxX500xX63xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xXf9xXdxX2d0xX4xX3xX8dxX1xXccxX4xX3xX16xX1xX6xX63xX3xXf9xX79xX3xX1xXdxX2d0xX16xX3xX5xX79xX3xa9dexXdxXccxX69xX3xX8axX64xX4xX3xX55xXcxca0fxX3xX58xX47fxX4xX1xX3xXf9xX110xX3xX16xX8fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX2d0xXbxX3xXf9xX79xX3xX8axXdxX2d0xX16xX3xX16xX15bxX16xX17xX3xX25xX8bxX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX10fxX1xX20xX16xX1xX44xXe5xX3xX10fxX1xXdxX6xX3xX7xXd7xX3xXf9xX500xX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xX58xX1bxX6xX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xX16xX1xX79xX3xX69xX79xX16xX17xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX63xX3xX16xX1xXf1xXbxX3xX8dxX1xXccxX33xX3xXebxXccxX4xX3xX288xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX43xX3xXebxXdxX95xXexX1daxX3xX24xX42fxX6xX63xX3xX8dxX1xXdxX3xX8axX84xX16xX17xX3xX2aaxX37xX33xX3x167a9xX108xX13x10c3dxX3xX25xX8bxX3xXexX60xX3xX4xX1xce86xX4xX3xX4xX1xX43xX3xX4xXccxX16xX3xXebxX109xX33xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xX4xX1xX5fexX4xX3xX8axXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX62xX63xX6xX16xX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xX16xX1xX79xX3xX69xX79xX16xX17xX3xX456xX3xX4xXccxX4xX3xX16xX2b0xXdxX33xX3xXexX8fxXdxX3xX8axX8bxX3xXexXdxX18axX16xX3xXbxX1xX43xX16xX17xX3xXexX1xX3b9xX4xX3xX1xXdxX2d0xX16xXe5xX3xX13xX15bxX69xX3xX210xX1ddxX210xX1ddxX33xX3xXexX8fxXdxX3xX8ax13fb5xX63xX3xXexX1bxX3xX1xX2b0xX16xX3xX221xX1ddxX1ddxX3xXexX7exXdxX2d0xX63xX3xX8axX113xX16xX17xX3xX7xX6xX16xX3xX5xX104xXbxX3xX2xXe5xX1ebxX1ddxX1ddxX69xX210xX3xX8axX104xXexX3xX8axX113xX16xX17xX3xX7xX68xX63xX3xXexX7exX420xX16xX17xX33xX3xX5xX79xX69xX3xX16xX1xX79xX3xX69xX79xX16xX17xX3xXf9xX79xX3xX1xX2d0xX3xXexX1xX64xX16xX17xX3xXexX1bxXfaxXdxX3xXexXdxX18axX63xX3xX16xX1xc361xX3xX17xXdxX32cxXexX33xX3xX1xX2d0xX3xXexX1xX64xX16xX17xX3xX8axXdxX2d0xX16xXe5xXe5xXe5xX3xX313x12abcxX3xX4xX68xX37xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX7exX1bxX456xX16xX17xX33xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xXexX64xXexX33xX3xXexX8fxXdxX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xX58xX1bxX6xX3xXf9xX79xX43xX3xXebxX6xX43xX3xX8axX3b9xX16xX17xX3xX17xXdxXccxX3xXexX1xX6e8xX33xX3xX8axX113xX16xX17xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX7xd995xX3xX58xX110xX16xX17xX3xXexX43xX79xX16xX3xXebxX109xX3xX4xX1xX95xX3xXbxX1xXffxX69xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX32cxX4xX3xXf9xX79xX3xXbxX1xX68xX16xX3xXebxX2e1xX16xX3xX1xe88exX16xX3xX1xXe3xXbxX3xX8axX6e8xX3xX4xX1xX15bxX69xX3xX7xX2e1xX4xXe5xX3xX42fxX84xX16xX3xXbxX1xXffxX69xX3xX4xX2aaxX6xX3xXexX8fxXdxX3xX8dxX1xXdxX3xX25xX63xX104xXexX3xXebxXccxX16xX3xX7x156e2xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX8dxXdxX6e8xX69xX3xX8axX47fxX16xX1xX3xX4xX1xX104xXexX3xX5xX1bxXe3xX16xX17xX3xXf9xX79xX3xX4xX104xXbxX3xXexX10xX69xX3xX2c0xXdxX10xXexX54fxf624xa4e2xX3xX4xX1xX5fexX16xX17xX3xX16xX1xXf1xX16xX3xX7xX84xX16xX3xXbxX1xXffxX69xX3xX6xX16xX3xXexX43xX79xX16xX44xXe5xX3xXcxX1xX10xX43xX3xXexX20xX16xX1xX3xXexX43xXccxX16xX3xX4xX2aaxX6xX3xXebxXccxX4xX3xX288xXdxX16xX1xX33xX3xX58xXdbxX3xX69xXfaxXdxX3xXexX1xX3b9xX4xX3xX1xXdxX2d0xX16xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX2xX3xX16xX15bxX69xX3xX16xX1xX1bxX16xX17xX3xXebxXccxX4xX3xX8axX8bxX3xXexX1xX63xX3xX5xX8bxXdxX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX2xX1ddxX1ddxX3xXexX7exXdxX2d0xX63xX3xX8axX113xX16xX17xX3xXexX50fxX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xX16xX79xX37xXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX43xX58xX37xXaxX12xX7c8xX1xX104xX16xX3xX8dxX1xX456xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXd7xX3xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX37fxX16xX17xX3xXexX8fxXdxX33xX3xX8fxX16xX17xX3xXcxX7exX66cxX16xX3xXcxX1xXdxX18axX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX33xX3xX10fxX1xX2aaxX3xXexX47fxX4xX1xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xX1xX63xX37xX2d0xX16xX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX55xX2e1xX6xX3xX4xX1xX43xX3xXebxXdxX95xXexX1daxX3xX54fxXdxX6xXdxX3xX8axX43xXf5xX16xX3xX210xX1ddxX2xX221x1344exX210xX1ddxX210xX2xX33xX3xXbxX1xX43xX16xX17xX3xXexX7exX79xX43xX3xX24xX10fxX10fxX108xX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX16xX1xX6xX63xX3xX17xXdxX84xX69xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX33xX3xX5xX79xX69xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xX17xXdxX6cexXdxX44xX3xX8axX8bxX3xX17xX2e1xXbxX3xXbxX1xX66cxX16xX3xX5xX79xX69xX3xXexX15bxX16xX17xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXf9xX500xX3xX7xX64xX3xX5xX1bxXe3xX16xX17xX33xX3xX62xX63xX37xX3xX69xX8fxX3xX4xXccxX4xX3xX5xX43xXf5xXdxX3xX1xXecxX16xX1xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xXe5xX3x16099xX79xX3xX8axX47fxX6xX3xXbxX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xX4xX2e1xX3xX16xX1xXdxX500xX63xX3xX1bxX63xX3xXexX1xX95xX3xXf9xX500xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX16xX8fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX2d0xXbxX3xX16xX18axX16xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xX1xX63xX37xX2d0xX16xX3xX8axX8bxX3xXebxXccxX69xX3xX7xXccxXexX3xX4xX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xXexX7exXecxX16xX1xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xX4xX2aaxX6xX3xX1xX63xX37xX2d0xX16xX33xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX1xX20xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX8dxX20xX4xX1xX3xX4xX66cxX63xX3xX4xX2aaxX6xX3xX13xX1xX79xX3xX16xX1bxXfaxX4xX3xXf9xX79xX3xX4xX2aaxX6xX3xX8axX47fxX6xX3xXbxX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xX8axX6e8xX3xXexX63xX37xX18axX16xX3xXexX7exX63xX37xX500xX16xX3xX4xXccxX16xX3xXebxX109xX33xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX69xXf5xX16xX1xX3xX58xXf5xX16xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX4xXccxX4xX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xXexX60xX16xX17xX3xX1xXe3xXbxX33xX3xX4xX1xX63xX37xX6e8xX16xX3xX8axX60xXdxX3xX8axX104xXexX3xX16xX8fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX2d0xXbxX3xX1xXdxX2d0xX63xX3xX62xX63xX84xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xXexX1xX104xXbxX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xX4xXccxX4xX3xX5xX43xXf5xXdxX3xX4xX68xX37xX3xX4xX2e1xX3xX17xXdxXccxX3xXexX7exX47fxX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xX4xX6xX43xX3xX8dxX95xXexX3xX1xXe3xXbxX3xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX15bxX16xX3xX16xX63xX8fxXdxXe5xXe5xXe5xX3xX13xX1xXdxX500xX63xX3xXexXf1xXbxX3xXexX1xX6e8xX3xXf9xX79xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX10fxX10fxX108xX3xX8axX8bxX3xX8dxX1x13ec0xX16xX17xX3xX8axX47fxX16xX1xX3xX7ex16142xX3xXf9xX6xXdxX3xXexX7exXe8xX3xXexXdxX18axX16xX3xXbxX1xX43xX16xX17xX3xX17xX1bxX2b0xX16xX17xX3xX69x152ccxX63xX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX33xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xX58xX43xX6xX16xX1xXe5xX3xX313xXdxX6e8xX16xX3xX1xXecxX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xX16xX63xX8fxXdxX3xX4xXccxX3xXebxX109xXexX33xX3xX4xXccxX3xX17xXdxX64xX16xX17xX3xX4xX2aaxX6xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xX25xX8bxX3xX288xXdxX16xX1xX3xXcxX68xX69xX33xX3xXexX50fxX3xX2xX3xX8dexX3xX210xX3xX1xX109xX3xXebxX6xX16xX3xX8axX66cxX63xX3xX8axX95xX16xX3xX16xX6xX37xX3xX8axX8bxX3xX4xX2e1xX3xX210xX1ddxX3xX1xX109xX3xXexX1xX6xX69xX3xX17xXdxX6xX1e1xX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xX16xX63xX8fxXdxX3xX4xX1xXdxX69xX3xXebxX113xX3xX4xX68xX63xX3xX4xX2aaxX6xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xX25xX8bxX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xXcxX1xX79xX16xX1xX33xX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX2c0xX420xX33xX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX10fxX1xX20xX16xX1xX33xX3xXebxX6xX16xX3xX8axX66cxX63xX3xX4xX1xX459xX3xX4xX2e1xX3xX210xX1ddxX3xX8dexX3xX1ecxX1ddxX3xX1xX109xX3xX16xX1xX1bxX16xX17xX3xX16xX6xX37xX3xX8axX8bxX3xX4xX2e1xX3xXexXfaxXdxX3xX1xX79xX16xX17xX3xXexX7exX15bxX69xX3xX1xX109xX3xX16xX63xX8fxXdxX1e1xX3xXbxX1xX43xX16xX17xX3xXexX7exX79xX43xX3xX5xX79xX69xX3xX16xX1xX79xX3xX69xX79xX16xX17xX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xX7exX6xX63xX3xX7xXf5xX4xX1xX33xX3xXexX7exX113xX16xX17xX3xX1xX43xX6xX33xX3xX4xX68xX37xX3xX4xX84xX16xX1xX3xX4xX2aaxX6xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xXexX1xX47fxX3xXexX7exX104xX16xX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX55xX2e1xX6xX3xX8axX8bxX3xX16xX1xX68xX16xX3xX7exX109xX16xX17xX3xX7exX6xX3xX16xX1xXdxX500xX63xX3xX25xX8bxX3xX8dxX1xXccxX4xX3xX16xX1xX1bxX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX2c0xXf1xX16xX33xX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xX13xX17xX63xX37xX18axX16xX33xX3xXcxX1xXdxX2d0xX63xX3xXcxX43xXccxX16xXe5xXe5xXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX43xX58xX37xXaxX12xXcxX7c8xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX55xX2e1xX6xX3xX1xXdxX2d0xX16xX3xX4xX2e1xX3xX2xX1ebxX2xX3xX58xX43xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX2d0xXbxX3xX16xX1xX6cexX3xXf9xX79xX3xXf9xX50fxX6xX33xX3xX1ebxX1ebxX3xX55xXcxX55axX33xX3xX210xX216xX1ddxX3xXexX7exX6xX16xX17xX3xXexX7exXf5xXdxX33xX3xX17xXdxX6xX3xXexX7exXf5xXdxX3xX58xX43xX3xX10fxX10fxX108xX3xX5xX79xX69xX3xX4xX1xX2aaxXe5xX3xXcxX7exX43xX16xX17xX3xX8axX2e1xX33xX3xXexX104xX69xX3xX17xX1bxX2b0xX16xX17xX3xXebxX2d0xX16xX1xX3xXebxXdxX16xX1xX3xX963xX18axX3xd311xX63xX6xX16xX17xX3xX55xXdxX6e8xX63xX33xX3xX54fxXdxXccxX69xX3xX8axX64xX4xX3xX10fxX8fxX16xX17xX3xXexX37xX3xXcxX13xX55xX55xX3xX55xX15xX63xX3xX13xX17xX1xX47fxX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xX963xX43xX16xX17xX3xX7c7xX16xX1xX3xX5xX79xX3xX69xX109xXexX3xX8axXdxX6e8xX16xX3xX1xXecxX16xX1xXe5xX3xX313xX66cxX63xX3xX16xX15bxX69xX3xX2xX224xX216xX1ebxX33xX3xXebxXccxX4xX3xX963xX18axX3xXd8exX63xX6xX16xX17xX3xX55xXdxX6e8xX63xX3xX4xXdbxX16xX17xX3xX8axX2b0xX16xX3xXf9xX47fxX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX17xXdxX6xX43xX3xX16xX1xXdxX2d0xX69xX3xXf9xX110xX3xXebxX84xX43xX3xXf9xX2d0xX3xX8dxX1xX43xX3xXexX79xXdxX3xX7xX84xX16xX3xX69xX79xX3xX62xX63xX68xX16xX3xX8axX109xXdxX3xXexX6xX3xXexX1xX63xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX4xX2aaxX6xX3xX17xXdxX31xX4xX3xXexXf5xXdxX3xX313xX113xX16xX17xX3xX55axX43xX79xXdxX3xX2d9xXexX459xX16xX1xX3xX7c8xX1xX1bxXfaxX4xX3xX963xX43xX16xX17xX2e3xXe5xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX79xX37xX3xXexX1xX3b9xX4xX3xX1xXdxX2d0xX16xX3xX16xX1xXdxX2d0xX69xX3xXf9xX110xX3xX456xX3xX8axX68xX37xX33xX3xXebxX32cxX16xX3xXexX79xX16xX3xX62xX63xX68xX16xX3xX4xX2aaxX6xX3xX4xX1xX95xX3xX8axX109xX3xX288xc38bxX33xX3xX13xX17xX110xX37xX3xX113xX3xXf5xXexX3xXebxX2bxX16xX3xX7xX37fxX16xX17xX33xX3xXexX7exX63xX37xX3xX5xXdbxX16xX17xX3xX16xX1xX1bxX16xX17xX3xX8axX2b0xX16xX3xXf9xX47fxX3xXf9xXb2fxX16xX3xX62xX63xX37xX95xXexX3xX17xXdxX15xX3xX4xX1xX43xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX8dxX1xX43xX3xXexX79xXdxX3xX7xX84xX16xX3xX8axX8bxX3xXexX1xX63xX3xX1xX113xXdxXe5xX3xX55xX43xX79xX16xX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX2d0xX69xX3xXf9xX110xX3xX456xX3xX313xX113xX16xX17xX3xX55axX43xX79xXdxX33xX3xXebxXccxX4xX3xX55xXdxX6e8xX63xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xXbxX1xX43xX16xX17xX3xXexX31xX16xX17xX3xX55xX63xX68xX16xX3xX4xX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xX10fxX1xXdxX95xX16xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xX1xXf5xX16xX17xX3xX108xX6xXe5xX3xXcxX1xXccxX16xX17xX3xX1dcxX8dexX2xX224xX216xX1ebxX33xX3xXebxXccxX4xX3xX55xXdxX6e8xX63xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX5xX2d0xX16xX1xX3xX4xX1xX63xX37xX6e8xX16xX3xX7exX6xX3xX16xX17xX43xX79xXdxX3xX108xX2bxX4xX33xX3xX7xX6xX63xX3xX8axX2e1xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX4xX73axX3xX8axXdxX3xX1xX32cxX4xX3xXf9xX79xX3xXf9xX500xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xXexXccxX4xX3xXexXf5xXdxX3xXd8exX63xX68xX16xX3xX8axX43xX79xX16xX3xX2xXe5xX3xX13xX15bxX69xX3xX2xX224xX224xX1ddxX33xX3xX7xX5fexX4xX3xX8dxX1xX6cexX10xX3xX17xXdxX84xX69xX3xX7xX37fxXexX33xX3xXebxXccxX4xX3xXf9xX500xX3xX16xX17xX1xX459xX3xX4xX1xX95xX3xX8axX109xX3xXebxX2d0xX16xX1xX3xXebxXdxX16xX1xX3xX210xX46xX1ecxXe5xX3xXcxX7exX456xX3xXf9xX500xX3xX8axX47fxX6xX3xXbxX1xX1bxX2b0xX16xX17xX33xX3xX7xX6xX63xX3xX16xX1xXdxX500xX63xX3xX16xX15bxX69xX3xXexX7exX15bxX16xX3xXexX7exX456xX33xX3xX16xX15bxX69xX3xX210xX1ddxX1ddxX1ecxX33xX3xXebxXccxX4xX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xX5xXf1xXbxX3xX10fxX8fxX16xX17xX3xXexX37xX3xXcxX13xX55xX55xX3xX55xX15xX63xX3xX13xX17xX1xX47fxX33xX3xX4xX1xX63xX37xX18axX16xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX33xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xX58xX43xX6xX16xX1xX3xXf9xXf1xXexX3xX5xXdxX2d0xX63xX3xX25xX68xX37xX3xX58xX3b9xX16xX17xX33xX3xXf9xXf1xXexX3xX5xXdxX2d0xX63xX3xX4xX1xX47fxX63xX3xX5xX73axX6xXe5xX3xX313xX6e8xX3xXexX113xX16xX3xXexXf5xXdxX3xXf9xX79xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX33xX3xXebxXccxX4xX3xX8axX8bxX3xXexXecxX69xX3xX4xX1xX43xX3xX69xXecxX16xX1xX3xX69xX109xXexX3xX5xX64xXdxX3xX8axXdxX3xX7exXdxX18axX16xX17xX3xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xX5xX1bxXe3xX4xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xX58xX43xX6xX16xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xX1xXe3xXbxXe5xX3xX13xX15bxX69xX3xX210xX1ddxX210xX1ddxX33xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xXexX37xX3xX8axX8bxX3xX8axX66cxX63xX3xXexX1bxX3xXf9xX79xX3xX1xX43xX79xX16xX3xXexX1xXdxX2d0xX16xX3xX58xX68xX37xX3xX4xX1xX63xX37xX500xX16xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX3xX1xXdxX2d0xX16xX3xX8axXf5xXdxX33xX3xX62xX63xX37xX3xX69xX8fxX3xX5xXfaxX16xX3xX16xX1xX462xX69xX3xXexX15bxX16xX17xX3xX16xX15bxX16xX17xX3xX7xX63xX104xXexX3xX5xX6xX43xX3xX8axX109xX16xX17xX33xX3xXexX15bxX16xX17xX3xX7xX84xX16xX3xX5xX1bxXe3xX16xX17xX3xXf9xX79xX3xXebxX84xX43xX3xXf9xX2d0xX3xX7xX5fexX4xX3xX8dxX1xX6cexX10xX3xX4xX1xX43xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX5xX6xX43xX3xX8axX109xX16xX17xXe5xX3xX108xXccxX4xX3xX55xXdxX6e8xX63xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXd7xX1daxX3xX24xXcxX7exX43xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xXexX7exX6xX16xX1xX33xX3xXexX8fxXdxX3xX5xX79xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xX7xX12dxX3xXebxX84xX43xX3xXf9xX2d0xX3xXcxX60xX3xX62xX63xX64xX4xX3xXexX1xXecxX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXebxXecxX16xX1xX33xX3xXexX8fxXdxX3xX5xX79xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xX7xX12dxX3xX8dxXdxX18axX16xX3xX4xX1bxX1cxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX95xX16xX3xX8axX104xX63xX3xXexX7exX18axX16xX3xX69xX31xXexX3xXexX7exXf1xX16xX3xX4xX1xX64xX16xX17xX3xX8axX2e1xXdxX3xX16xX17xX1xX42xX43xXe5xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX15bxX69xX3xX62xX63xX6xX33xX3xXexX8fxXdxX3xX8axX8bxX3xX8axX1bxX6xX3xX1xX43xXf5xXexX3xX8axX109xX16xX17xX3xX4xX2aaxX6xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xXexX37xX3xX8dxX1xX8fxX16xX17xX3xX16xX17xX50fxX16xX17xX3xX5xXfaxX16xX3xX69xXf5xX16xX1xX3xXf9xXfaxXdxX3xX7xX84xX16xX3xXbxX1xXffxX69xX3xX4xX1xX2aaxX3xX37xX95xX63xX3xX5xX79xX3xX17xXf5xX4xX1xX3xX8dxX1xX8fxX16xX17xX3xX16xX63xX16xX17xX33xX3xX7xXf5xX16xX3xXexX1xXf5xX4xX1xX3xX6xX16xX1xX3xXd8exX63xX6xX4xa50cxXdxXexXe5xX3xX5f4xX43xX6xX16xX1xX3xXexX1xX63xX3xX4xX2aaxX6xX3xX4xX8fxX16xX17xX3xXexX37xX3xXexX15bxX16xX17xX3xX58xX66cxX16xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX50fxX16xX17xX3xX16xX15bxX69xX33xX3xXexXf5xX43xX3xXf9xXdxX2d0xX4xX3xX5xX79xX69xX3xXexX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xX25xX63xX37xX18axX16xX3xX4xX1xX43xX3xX1ebxX1ddxX3xX5xX6xX43xX3xX8axX109xX16xX17xX3xX8axX47fxX6xX3xXbxX1xX1bxX2b0xX16xX17xX44xXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX43xX58xX37xXaxX12xX10fxX1xXdxX6xX3xX7xXd7xX3xXf9xX500xX3xXbxX1xX43xX16xX17xX3xXexX7exX79xX43xX3xX24xX10fxX10fxX108xX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX16xX1xX6xX63xX3xX17xXdxX84xX69xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX33xX3xX5xX79xX69xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xX17xXdxX6cexXdxX44xX33xX3xX8fxX16xX17xX3xX55xX43xX79xX16xX17xX3xXcxX1xX95xX3xX55xX1bxX1cxX16xX17xX33xX3xX10fxX1xX2aaxX3xXexX47fxX4xX1xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xXcxX7c8xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX55xX2e1xX6xX33xX3xX4xX1xX43xX3xXebxXdxX95xXexX1daxX3xX24xX1ebxX3xX16xX15bxX69xX3xX62xX63xX6xX33xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xXbxX1xX64xX3xX8axX8bxX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX3b9xX4xX3xX1xX63xX37xX3xX8axX109xX16xX17xX3xX4xXccxX4xX3xX16xX17xX63xX113xX16xX3xXf9xX64xX16xX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX33xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xX58xX43xX6xX16xX1xXe5xX3xX10fxXccxX4xX3xX4xX2b0xX3xX7xX456xX3xX1xX109xXdxX3xX4xX420xX16xX17xX3xXexX60xX3xX4xX1xX5fexX4xX3xX4xX1xX43xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX8axXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX62xX63xX6xX16xX3xX4xXccxX4xX3xX69xX8fxX3xX1xXecxX16xX1xX3xXexXdxX18axX63xX3xXebxXdxX6e8xX63xX33xX3xXexX60xX3xX4xX1xX5fexX4xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX63xX109xX4xX3xX17xXdxX6xX43xX3xX5xX1bxX63xX3xXexX7exX6xX43xX3xX8axX60xXdxX3xX8axX6e8xX3xX1xX32cxX4xX3xXexXf1xXbxX3xX5xXb2fxX16xX3xX16xX1xX6xX63xXe5xX3xX108xX462xX16xX17xX3xXexX7exX20xX3xXexX63xX2d0xX3xXf9xX79xX3xX7xX3b9xX3xX7xXccxX16xX17xX3xXexXf5xX43xX3xX4xX2aaxX6xX3xX69xXecxX16xX1xX33xX3xX16xX1xXdxX500xX63xX3xX4xXccxX16xX3xXebxX109xX33xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX10fxX10fxX108xX3xX8axX8bxX3xX69xXf5xX16xX1xX3xX58xXf5xX16xX3xX8axX66cxX63xX3xXexX1bxX3xX1xX43xX31xX4xX3xX17xX2e1xXbxX3xXf9xX64xX16xX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xX5xXf1xXbxX3xX58xX43xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX2d0xXbxX33xX3xXexX60xX3xX1xXe3xXbxX33xX3xXexX7exX6xX16xX17xX3xXexX7exXf5xXdxX33xX3xX17xXdxX6xX3xXexX7exXf5xXdxXe5xXe5xXe5xX3xX55xXdxX2d0xX16xX3xX16xX6xX37xX33xX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xXbxX1xX64xX3xX4xX2e1xX3xX221xX224xX221xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX10fxX10fxX108xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX33xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xX58xX43xX6xX16xX1xX3xX17xXdxX6cexXdxX3xXf9xXfaxXdxX3xXexX60xX16xX17xX3xX7xX64xX3xXf9xX64xX16xX3xX8axX66cxX63xX3xXexX1bxX3xX1xX79xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXecxX16xX3xXexbd83xX3xX8axX113xX16xX17xX33xX3xXexXf5xX43xX3xXf9xXdxX2d0xX4xX3xX5xX79xX69xX3xX60xX16xX3xX8axX47fxX16xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX1xX2b0xX16xX3xX1ecxXe5xX224xX1ddxX1ddxX3xX5xX6xX43xX3xX8axX109xX16xX17xX33xX3xX4xX1xX2aaxX3xX37xX95xX63xX3xX5xX79xX3xX10fxX10fxX108xX33xX3xX4xX43xX16xX3xX10xX69xX3xX10fxX10fxX108xX3xXf9xX79xX3xX4xX3b9xX63xX3xX62xX63xX68xX16xX3xX16xX1xX68xX16xXe5xX3xX10fxXdbxX16xX17xX3xXf9xXfaxXdxX3xX8axX2e1xX33xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX104xXbxX3xX1xX109xXdxX3xX8axX8bxX3xX4xX1xX2aaxX3xX8axX109xX16xX17xX3xX7exX79xX3xX7xX43xXccxXexX3xX7xX64xX3xX17xXdxX6xX3xX8axXecxX16xX1xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX10fxX10fxX108xX3xX4xX2e1xX3xX1xX43xX79xX16xX3xX4xX84xX16xX1xX3xX8dxX1xX2e1xX3xX8dxX1xX15bxX16xX3xX8axX6e8xX3xX4xX2e1xX3xXebxXdxX2d0xX16xX3xXbxX1xXccxXbxX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX8axac5cxXe5xX3xX13xX95xX63xX3xX16xX1xX1bxX3xX16xX15bxX69xX3xX210xX1ddxX2xX221xX33xX3xX7xX64xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX10fxX10fxX108xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX3xX4xX2aaxX6xX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xXbxX1xX64xX3xX5xX79xX3xX2xX2xX216xX3xX1xX109xX3xXexX1xXecxX3xX8axX95xX16xX3xX16xX15bxX69xX3xX210xX1ddxX210xX1ddxX3xX17xXdxX84xX69xX3xX4xXe8xX16xX3xX1ebxX3xX1xX109xX44xXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX43xX58xX37xXaxX12xXcxX1xX3b9xX4xX3xX1xXdxX2d0xX16xX3xX4xX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xXexX7exXecxX16xX1xX3xXexX7exX32cxX16xX17xX3xXexX68xX69xX3xX4xX2aaxX6xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xXexX459xX16xX1xX3xXf9xX500xX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX16xX1xX6xX63xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX33xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX8axX43xXf5xX16xX3xX210xX1ddxX2xX221xX8dexX210xX1ddxX210xX2xX33xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX104xXbxX3xX1xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xXexX7exX43xX16xX17xX3xXexX459xX16xX1xX3xX8axX8bxX3xXexX63xX37xX18axX16xX3xXexX7exX63xX37xX500xX16xX33xX3xXf9xXf1xX16xX3xX8axX109xX16xX17xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX3b9xX4xX3xX4xX1xX63xX37xX6e8xX16xX3xX8axX60xXdxX3xX69xXdbxX6xX3xXf9xX110xX33xX3xX8axX1bxX6xX3xX4xXccxX4xX3xX5xX43xXf5xXdxX3xX4xX68xX37xX3xXexX7exX113xX16xX17xX33xX3xXf9xXf1xXexX3xX16xX63xX8fxXdxX3xX4xX2e1xX3xX17xXdxXccxX3xXexX7exX47fxX3xX4xX6xX43xX3xXf9xX79xX43xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX33xX3xX4xX1xX15bxX16xX3xX16xX63xX8fxXdxXe5xX3xX10fxXccxX4xX3xX4xX104xXbxX3xX1xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xX4xX420xX16xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xX8axX109xX16xX17xX3xXbxX1xX64xXdxX3xX1xXe3xXbxX3xXf9xXfaxXdxX3xXexX7exX63xX16xX17xX3xXexX68xX69xX3xX8dxX1xX63xX37xX95xX16xX3xX16xX8fxX16xX17xX33xX3xX8dxX1xX63xX37xX95xX16xX3xX5xX68xX69xX33xX3xX8dxX1xX63xX37xX95xX16xX3xX16xX17xX1bxX3xXexX60xX3xX4xX1xX5fexX4xX3xX8axX1bxXe3xX4xX3xX1xX79xX16xX17xX3xXexX7exX15bxX69xX3xX5xXfaxXbxX3xXexXf1xXbxX3xX1xX63xX104xX16xX3xX4xX1xX63xX37xX6e8xX16xX3xX17xXdxX6xX43xX3xXexXdxX95xX16xX3xXebxX109xX3xX8dxX1xX43xX6xX3xX1xX32cxX4xX3xX8dexX3xX8dxXeadxX3xXexX1xX63xXf1xXexX3xXf9xX79xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX1xX63xX37xX18axX16xX3xX8axX500xX3xX17xXdxX84xX69xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX3xXebxX500xX16xX3xXf9xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX43xX3xX4xXccxX16xX3xXebxX109xX33xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xXe5xX3xX313xX113xX16xX17xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX8axX5fexX16xX17xX3xX7exX6xX3xXexX20xX16xX3xX4xX1xX104xXbxX3xXf9xX79xX3xX16xX1xXf1xX16xX3xX2aaxX37xX3xXexX1xXccxX4xX3xXf9xXfaxXdxX3xX16xX17xX68xX16xX3xX1xX79xX16xX17xX3xX4xX1xX20xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX25xX8bxX3xX1xX109xXdxX3xXf9xX79xX3xX4xXccxX4xX3xX16xX17xX68xX16xX3xX1xX79xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xX69xXf5xXdxX3xX4xX1xX43xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xXf9xX6xX37xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xXe5xX3xX13xX1xXdxX500xX63xX3xX8axX47fxX6xX3xXbxX1xX1bxX2b0xX16xX17xX3xX8axX8bxX3xX4xX2e1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXccxX4xX1xX3xX5xX79xX69xX3xX69xXfaxXdxX33xX3xX7xXccxX16xX17xX3xXexXf5xX43xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX79xX16xX1xX3xX5xXf1xXbxX3xX4xXccxX4xX3xX4xX68xX63xX3xX5xXf5xX4xX3xXebxX109xX3xX24xX10fxX10fxX108xX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX16xX1xX6xX63xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX7exXdxX6e8xX16xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX44xX33xX3xX24xX10fxX10fxX108xX3xX5xX79xX69xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXexX95xX3xX17xXdxX6cexXdxX3xX456xX3xX4xX2b0xX3xX7xX456xX44xX33xX3xX24xXcxX60xX3xX16xX1xX2e1xX69xX3xX10fxX10fxX108xX3xXexX3b9xX3xX16xX17xX63xX37xX2d0xX16xX3xX17xXdxX37fxXbxX3xX16xX1xX6xX63xX3xXf9xX500xX3xXf9xX64xX16xX3xX7xX84xX16xX3xX25xX63xX104xXexX44xXe5xXe5xXe5xX3xX2c0xXfaxXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX66cxX16xX3xXf9xX1bxXe3xXexX3xX8dxX1xX2e1xX3xXf9xX1bxX2b0xX16xX3xX5xX18axX16xX3xX4xXdbxX16xX17xX3xXf9xXfaxXdxX3xX7xX3b9xX3xX1xX768xX3xXexX7exXe3xX3xX4xX2aaxX6xX3xXexX60xX3xX4xX1xX5fexX4xX3xX1xX109xXdxX33xX3xX8axX95xX16xX3xX16xX6xX37xX33xX3xX55xX109xXdxX3xX10fxX10fxX108xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX55xX2e1xX6xX3xX8dxX1xX8fxX16xX17xX3xX4xXe8xX16xX3xX1xX109xXdxX3xXf9xXdxX18axX16xX3xX5xX79xX3xX1xX109xX3xX8axX2e1xXdxX33xX3xX1xX109xX3xX16xX17xX1xX42xX43xX3xX17xXdxX84xX69xX3xX25xX63xX64xX16xX17xX33xX3xX1xX109xX3xX8dxX1xXccxX3xXf9xX79xX3xX17xXdxX79xX63xX3xX16xX17xX79xX37xX3xX4xX79xX16xX17xX3xXexX15bxX16xX17xX3xX5xX18axX16xXe5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX43xX58xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX8dexX6xX5xXdxX17xX16xX1daxX3xX7exXdxX17xX1xXexX1e1xXaxX12xX0xX7xXexX7exX43xX16xX17xX12xX108xX79xXdxX3xXf9xX79xX3xX84xX16xX1xX1daxX3xXcxX1xX63xX3xX2c0xX63xXdxX0xX46xX7xXexX7exX43xX16xX17xX12xX0xX46xXbxX12