Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin xác nhận chiến thắng của ông Biden
Quá trình kiểm lại phiếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ở hai hạt lớn nhất của bang Wisconsin đã hoàn tất trong ngày 29/11, với kết quả xác nhận ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã đánh bại Tổng thống Donald Trump tại bang dao động quan trọng này, với cách biệt hơn 20.000 phiếu.
1485x22d7xa5dcx8633x9580x6886x43aaxd614x3ff8xX7x60a3x91fcx51a8xd2c8xaf27xabe4xX5x55fexXax9833xab9ex6956xXexX3x52dfx9586xe6a3xX3xb95bxXdx848bx2d3fxX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX5x50ecxXdxX3x9aefxX3x978axXdxX7xX4xe032xe96fxX7xXdxX31xX3x8134xb397xX4xX3xX31xX1x2d80xX31xX3xX4xX1xXdxX14xX31xX3xXexX1xa92dxX31xb343xX3xX4xb4b8xX6xX3x5960xX31xX49xX3x4bb8xXdxce19xX10xX31xX0xd4acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80d7xX10xX6xX55xXaxX12x4145xX18xX37xX3xXexa22cx3047xX31xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX5xX27xXdxX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX4xX18x625bxX4xX3xc67dx2a62xX18xX3xX4x56e2xX3xXex3052xX31xX49xX3xXexX1x9410xX31xX49xX3x84f0xa4bexX3xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX1xX27xXexX3xX5x5bdbxX31xX3xX31xX1x5e69xXexX3xX4xX4cxX6xX3xX8cxX6xX31xX49xX3xX2cxXdxX7xX4xX30xX31xX7xXdxX31xX3x5132x7b42xX3xX1xX30x26d1xX31xX3xXexXb1xXexX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX31xX49xXccxcd72xX3x31d6x921fxX59xX2xX2x8b6exX3x2202xXacxXdxX3xX1bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX36xX37xX4xX3xX31xX1xX3cxX31xX3x69fexX31xX49xX3xX4xX91xX3xXe5xXdxb81exX31xX3x6f54xX30xX10xX3xX53xXdxX55xX10xX31xX3xX4xX4cxX6xX3xXc7xX19xX31xX49xX3xc833xe7e9xX31xX3xX4xX1xX4cxX3xXc7xXc8xX3xXc7xX37xX31xX1xX3xX8cxX27xXdxX3xXcxX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xX119xX30xX31xX6xX5xX55xX3xXcxX73xX18xX1exXbxX3xXexX27xXdxX3xX8cxX6xX31xX49xX3xX55xX6xX30xX3xXc7xX89xX31xX49xX3xX17xX18xX6xX31xX3xXexX73x991dxX31xX49xX3xX31xXccxXdcxXe3xX3xXe5xXacxXdxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX8cxXdx6085xXexX3xX1xa127xX31xX3xXdex6c38xa2f7xX17axX17axX17axX3xXbxX1xXdxX14xX18xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabcdxX6xXbxXexXdxX30xX31xXaxX12xX0xXdxX1exX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xb355xXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xXdcxd90fxX3xX8cxX5xX30xX4xX1bx2b0bxX3xX1exX6xX73xX49xXdxX31xX1adxX5xX10x68c3xXexX1c3xX3xX6xX18xXexX30xX1caxX3xX1exX6xX73xX49xXdxX31xX1adxX73xXdxX49xX1xXexX1c3xX3xX6xX18xXexX30xX1caxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX5xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxXdxX7xX4xX30xX31xX7xXdxX31xX3xX36xX37xX4xX3xX31xX1xX3cxX31xX3xX4xX1xXdxX14xX31xX3xXexX1xX47xX31xX49xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX31xX49xX3xX53xXdxX55xX10xX31xX3xX1xX74xX31xX1xX3xX19xX31xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX17bxX8cxX6xX30xXexX1xX6xX31xX1xX1xX30xX6xX17bxXe5xX31xX59xX31xX10xc2dfxX7xX59xXdexX17ax779bx23ccxX59xX2xcf2exX26dxX55xX2xX2xX17ax27cexX2xX26cxXdfxXex878cxX2xX26dxX2xX5xX2xX17bxb913xXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX5xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxXdxX7xX4xX30xX31xX7xXdxX31xX3xX36xX37xX4xX3xX31xX1xX3cxX31xX3xX4xX1xXdxX14xX31xX3xXexX1xX47xX31xX49xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX31xX49xX3xX53xXdxX55xX10xX31xXaxX3xX55xX6xXexX6xX1adxXbxX1xX30xXexX30xX1adxX30xX73xXdxX49xXdxX31xX6xX5xX1adxX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c3xX59xX59xX4xX55xX31xXdxX1exX49xX17bxXe5xXdxX10xXexX31xX6xX1exXbxX5xX18xX7xX17bxXe5xX31xX59xXexb307xXdexX17axX59xX18xXbxX5xX30xX6xX55xX10xX55xX59xXbxX4xX1d5xX30xX59xXdexX17axXdexX17ax3e39xX2xX2xX321xX27bxX17axX59xXexXexX36xXe5xX31xX321xX27bxX17axX2xX2xX321xX267xXdxX31xX4xX30xX7xXdxX31xX321xX8cxXdxX55xX10xX31xX17bxX282xXbxX49xXaxX3xX59xX12xX195xX91xX3xXexX73xXdxX3xX8cx91dbxX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xX9exX9fxX3xXexX27xXdxX3xXc7xXdxX1dxX1exX3xX8cxX8dxX18xX3xX4xX91xX3xX2axX3xX13xX10xX31xX30xX7xX1xX6xXe3xX3xX8cxX6xX31xX49xX3xX2cxXdxX7xX4xX30xX31xX7xXdxX31xX3xX31xX49xXccxXdcxX3xX27bxX59xX2xX2xX17bxX3x592fx3f4dxX31xX1xX1c3xX3xXcxX68x7602xX59xXcxXcxX3a8x69dex9cf0x6cb1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX30xX55xXdcxXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX8cxX6xX31xX3xXexX1xc31cxX3xX1bx6c84xX3xX1xX27xXexXe3xX3xX1xX27xXexX3xX119xX6xX31xX10xX3xXc7xXc8xX3xX1xX30xXccxX31xX3xXexXb1xXexX3xX17xX18xX37xX3xXexX73xX74xX31xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX5xX27xXdxX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX31xX49xXccxXdcxX3xXdexXdfxX59xX2xX2xXe3xX3xXe5xXccxXdxX3xX31xX49xXccxXdcxX3xX7xX6xX18xX3xX1bxX1xXdxX3xX1xX27xXexX3xX9exXdxX5xX267xX6xX18xX1bxX10xX10xX3xX4x3fd0xX31xX49xX3xXc7xXc8xX3xX1xX30xXccxX31xX3xXexXb1xXexX3xX17xX18xX37xX3xXexX73xX74xX31xX1xX3xXexX3d0xX176xX31xX49xX3xXexbc71xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX30xX55xXdcxXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xXb1xXdcxX3xX4xc534xX3xX1exX89xXexX3xX4xX1x4f58xXexX3xXexX1xX6xXdcxX3xXc7xX94xXdxX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX5xX8dxX31xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX5xX27xXdxX3xX4xX18xX9axXdxX3xX4x6625xX31xX49xX3xX1xX176xX31xX3xX26dxX17axX17axX17bxX17axX17axX17axX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX2axX3xX8cxX6xX31xX49xX3xX31xXccxXdcxX17bxX3xXcxX1xX10xX30xX3xXc7xX484xXe3xX3xX1bxX1xX30xX19xX31xX49xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX49xXdx4ccexX6xX3xX4fxX31xX49xX3xX53xXdxX55xX10xX31xX3xXe5xXccxX3xXcxX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xXcxX73xX18xX1exXbxX3xXc7xXc8xX3xXex8de6xX31xX49xX3xXexX1xX103xX1exX3xX26dxX270xX3xXbxX1xXdxX14xX18xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX30xX55xXdcxXaxX12xX195xX1xX30xX3xXc7xX14xX31xX3xX31xX6xXdcxXe3xX3xXcxX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xXcxX73xX18xX1exXbxX3xX5xXdxX103xX31xX3xXex602cxX4xX3xXc7xX3d0xX6xX3xX73xX6xX3xX4xX37xX30xX3xX8cxX18xX89xX4xXe3xX3xX55xX4b1xX3xX1bxX1xX4fxX31xX49xX3xX4xX484xX3xX8cx9994xX31xX49xX3xX4xX1xXfaxX31xX49xXe3xX3xXe5x8a5axX3xXexX74xX31xX1xX3xXexX73xX27xX31xX49xX3xX49xXdxX6xX31xX3xX5xX3cxX31xX3xX5xX6xX31xX3xX73xX89xX31xX49xX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX4xX18xX89xX4xX3xX8cxX8dxX18xX3xX4xX91xX3xXexX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xX27bxX59xX2xX2xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX30xX55xXdcxXaxX12xXcxX18xXdcxX3xX31xX1xXdxX103xX31xXe3xX3xX103xX1bx61adxXbxX3xXe5xX3cxX31xX3xXc7xX89xX31xX49xX3xXexX73xX6xX31xX1xX3xX4xX91xX3xXe5xXccxX3xX31xX1xX484xX1exX3xXbxX1xX37xXbxX3xX5xX3d3xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX31xX49xX3xXc7xXc8xX3xXexX1xXb1xXexX3xX8cxX27xXdxX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX1xXccxX31xX49xX3xX4xX1xX55axX4xX3xXe5xX55axX3xX1bxXdxX172xX31xX3xX1bxX1xXdxX3xX1bxX1xX4fxX31xX49xX3xXexX1xX1dxX3xXexX1xX18xXdcxX14xXexX3xXbxX1xX55axX4xX3xXc7xX3d0xc5f8xX4xX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xb2a1xX1exX3xXbxX1xX37xX31xX3xXe5xX587xX3xX31xX1xX4eaxX31xX49xX3xX8cxXb1xXexX3xXexX1xX3d0x2605xX31xX49xX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX8cxX8dxX18xX3xX4xX91xX3xX2axX3xX31xX1xXdxX587xX18xX3xX8cxX6xX31xX49xX3xX4xX1xXdxX14xX31xX3xXc7x8f00xX6xX3xX17xX18xX6xX31xX3xXexX73xX15exX31xX49xX3xX31xX1xX3d0xX3xX9exXdxX4xX1xXdxX49xX6xX31xXe3xX3x1b43xX10xX30xX73xX49xXdxX6xXe3xX3xa900xX73xXdxd5c3xX30xX31xX6xX3xXe5xXccxX3xX3aexX10xXe5xX6xX55xX6xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX30xX55xXdcxXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXexX73xX18xXdcxX587xX31xX3xXexX1xX4fxX31xX49xX3xX9exX9fxXe3xX3xX4fxX31xX49xX3xX53xXdxX55xX10xX31xX3xX1xXdxX172xX31xX3xX31xX1xX3cxX31xX3xXc7xX3d0xX657xX4xX3xX27bxX17axX30bxX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xXc7xX27xXdxX3xX4xX91xX3xXexX73xXdxXe3xX3xXe5xX3d0xX657xXexX3xX17xX18xX6xX3xX4xX30xX31xX3xX7xX9axX3xXdexX270xX17axX3xX4xX8dxX31xX3xXexX1xXdxX14xXexX3xXc7xX1dxX3xXc7xX47xX4xX3xX4xX91xX3xXexX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xX9exX9fxXe3xX3xXexX73xX30xX31xX49xX3xX1bxX1xXdxX3xXcxX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xXcxX73xX18xX1exXbxX3xX49xXdxXccxX31xX1xX3xXc7xX3d0xX657xX4xX3xXdexX27bxXdexX3xXbxX1xXdxX14xX18xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX30xX55xXdcxXaxX12xXcxX5eaxX31xX1xX3xXe5xX587xX3xX7xX9axX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xXbxX1xX94xX3xXexX1xX4fxX31xX49xXe3xX3xX4fxX31xX49xX3xX53xXdxX55xX10xX31xX3xX4xX43axX31xX49xX3xXe5xX3d0xX657xXexX3xXexX73xX3d0xXacxX4xX3xXcxX94xX31xX49xX3xXexX1xX9axX31xX49xX3xXcxX73xX18xX1exXbxX3xX1xX176xX31xX3xX30bxX3xXexX73xXdxX172xX18xX3xXbxX1xXdxX14xX18xX17bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6c2xX18xXexX1xX30xX73xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3x6d45xX10xX18xXexX10xX73xX7xX0xX59xXbxX12
Theo Reuters