TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 25-7-2019 của UBND tỉnh về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ, TP Sầm Sơn đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nội dung, yêu cầu đặt ra trong công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố và đạt nhiều kết quả tích cực.
dd98xfb7dx1255ax1365ax1568fx11d56x16336x16bf6x14ccbxX7x10197x18f09x154dex12a96x185f2x13bf5xX5x167e8xXax15b48xXcx1290exX3x15adfxedc3x10258xX3xX16x15b1cx1585dxX3xX1cx1806axX1cx120cdxX3xX4xX6xde3cxX3xX4xX1xdef8xXexX3xX5x13ca8xf333xX1cxX21xX3xX4x1499fxX1cxX21xX3xXex1073fxX4xX3x17e9bxXdx12cfaxX18xX3xX3bx16da3xX3x15349xX29xXexX3xX43xX6xXdx121c9xX3xX5xfe36xXbxX3x112a9x10880xX1cxX3xX43x10d65xX3xX1xXdx17e51xX1cxX3xXex1116cx157bbxX1cxX21xX3xX7xfdf1xX3xf33dxf269xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX0x13f23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1458exX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1xf9a9xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xfe11x13d28xX3xX1xX25xX5exX4xX1xX3xX7xf7f2xX3xX2x10b1exe3b9xX6exX8dxX7dx1814ax15121x10fa3x169c9xf63bxX4axX3xX1cxX21xf02bxf73bxX3xf2cbx11861xX9fxX9bxX9fxXabx15b40xX2x175baxX3xX4x13202xX6xX3xXa0xXa1xXa2xXa3xX3xXexf20cxX1cxX1xX3x18f7bx13c76xX3xX4xX33xX1cxX21xX3xXexX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX4axX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX1cx12003xX18xX3xXabxXb1xX2xXb3xX3xXexX1xX10xX25xX3x13271xX1xXbfxX3xXexX1xf4bfxX3xX7xX97xX3xX2xXacxX6exX110xXcxX9fxXcxXcxX21xX3xX1cxX21xXa8xXa9xX3xX2xX9bxX9fxX9axX9fxXabxXb1xX2xXb3xX3xX4xXb6xX6xX3xXcxX1xXb6xX3xXexX2dx106a5xX1cxX21xX3xX110xX1x13168xX1cxX1xX3xXbxX1xXb6xX4axX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xX43x14cb8xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1xX2exXbxX3xXc3xX13exXdxX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX3xX5xXdxX41xX1cxX3xf64axfd4axX6xX1cxX3xXexX5dxXdxX3dxX1cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX1cxX21xX1xXdxX41xX18xX3xXex188a3xX4xX3xX4xX38xX4xX3xX1cx108ecxXdxX3xX65xX175xX1cxX21xX4axX3xXa9xX41xX175xX3xX4xX17xX175xX3xX43x14b5exXexX3xX5dxX6xX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xX4xX33xX1cxX21xX3xXexX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX4axX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xXb3xX3xXexX5dxX41xX1cxX3xX43xX116xX6xX3xX50xXa8xX1cxX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xXc3xXa8xX3xX43xX5exXexX3xX1cxX1xXdxXc4xX175xX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xXexX144xX4xX1xX3xX4xX85xX4x12feaxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX25xX65xXa9xX3xXbxX110xX10xX1cxXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxXexX10x1419cxXexX9fxX6xX5xXdxX21xX1cx14945xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX5dx11af6xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX175xX18xX50xX3xXdxX110xX10xX1cxXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXax110d2xXdxX65xXexX1xX252xX3xX9axX2xXb1xXbxX24axX25axX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX252xX3x13ba0xXb1xX9axXbxX24axX25axXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX6exX6exXdxX223xX50xX6xX25xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX25xX6xX223xXc3xX1cxX6exX1cxX10xX280xX7xX6exXabxXb1xXabxX2xX6exX2xX9bxf0b6xX65xXacxX2xXb3xXacxXacxX2xX9axXexX2xXb3xXabxXabxXabxX5xXb1xX223x14cdfxXbxX21x169a0xX5dxX9xX2xXabxX9axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX4xX6xX25xX3xX4xX1xX29xXexX3xX5xX2dxX2exX1cxX21xX3xX4xX33xX1cxX21xX3xXexX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX4axX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24axXexX9fxX6xX5xXdxX21xX1cxX252xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX5dxX25axXaxX12xX8dxXdxX3dxX18xX3xXexX5dxX6xX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xXb3xX3xX4xXb6xX6xX3xXbxX1xX2dx14dfcxX1cxX21xX3x18b06xX175xX51xX1cxX21xX3xXcxXdxX8exX1cxX223xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX25xX65xXa9xXaxX12xXcxX5dxX41xX1cxX3xX4xX1bxX3xX7xfa33xX3xX8dxX8exX3xX1xX25xX5exX4xX1xX3xX7xX97xX3xX2xX9axX9bxX4axX3xXa0xXa1xXa2xXa3xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xX43xX159xX3xX24axX1fxXa9xX3xX65xX85xX1cxX21xX3xX3bxX8exX3xX1xX25xX5exX4xX1xX4axX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX6xX1cxX3xX4xX1xXbfxX3xX43xX5exX25xX4axX3xXex121d5xX3xX4xX1x12981xX4xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXc3xXa8xX3xX4xX1xX175x124a4xX1cxX3xX50xX116xX3xX4xX38xX4xX3xX43xXdxXc4xX175xX3xX3bxXdxX59xX1cxX3xX4xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX8exXexX3xXbxX1xX66xX4xX3xXc3xX66xX3xX4xX1xX25xX3xX4xX33xX1cxX21xX3xXexX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX4axX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX223xX3x1270cxX55xX1cxX21xX3xXexX1xX3b9xXdxX4axX3xX174xX175xX38xX1cxX3xXexX5dxXdxX59xXexX3xX1cxX1xXdxX59xX18xX3xXc3xX66xX3xX43xX8exX1cxX3xXex173b4xX1cxX21xX3xX50xX6xX1cxX4axX3xX1cxX21xXa8xX1cxX1xX4axX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX4axX3xX43xX116xX6xX3xXbxX1xX2dxX1bxX1cxX21xX3xXexX5dxX41xX1cxX3xX43xX116xX6xX3xX50xXa8xX1cxX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX25axX3xXbxX1xX437xX3xX50xXdxX8exX1cxX4axX3xXexX175xXa9xX41xX1cxX3xXexX5dxX175xXa9xXc4xX1cxX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX21xX2dxX3b9xXdxX3xX65xX1fxX1cxX3xXc3xXc4xX3xX4xX1xXb6xX3xXexX5dxX2dxX1bxX1cxX21xX4axX3xX3bxX8exX3xX1xX25xX5exX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX25axX3xX5dxXa8xX3xX7xX25xX38xXexX4axX3xXexX437xX1cxX21xX3xX1xX2exXbxX3xX4xX38xX4xX3xXexX5dxX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX1xX2exXbxX3xX50xXdxX8exX1cxX3xX43xX194xX1cxX21xX3xXc3xXc4xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX3xX43xX159xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX24axX25xX1cxX21xX3xXexX1xXb6xX3xXexX66xX4xX3xX1xXa8xX1cxX1xX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xX3bxf5e4xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX3xXexX1xX175xX194xX4xX3xXexX1xX44exX18xX3xX174xX175xXa9xXc4xX1cxX3xX4xXb6xX6xX3xXa0xXa1xXa2xXa3xX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xX4xX1xX175xXa9xX3dxX1cxX3xX4xX1xX25xX3xXa0xXa1xXa2xXa3xX3xX4xX38xX4xX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX43xX3dxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX223xX223xX223xX3x1862exXa8xX3xX43xX116xX6xX3xXbxX1xX2dxX1bxX1cxX21xX3xX4xf341xX3xXexX97xX4xX3xX43xX194xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX5dxXdxX3dxX1cxX3xX3bxXdxX1cxX1xX3xXexX8exX3xX9fxX3xX24axX159xX3xX1xX194xXdxX3xX4xX6xX25xX3xX4x1061fxX1cxX21xX3xX174xX175xX38xX3xXexX5dx17a93xX1cxX1xX3xX43xX33xX3xXexX1xX116xX3xX1xX648xX6xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX4axX3xX1cxX1xXdxXc4xX175xX3xX65xX85xX3xX38xX1cxX3xX43xX17xX175xX3xXexX2dxX25axX3xX65xXdxX59xX1cxX3xXexX144xX4xX1xX3xX43xX29xXexX3xXexX1xX175xX3xX1xX55xXdxX3xX1cxX1xXdxXc4xX175xX4axX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xX43xX648xX3xX4xX38xX4xX3xX65xX85xX3xX38xX1cxX3xX4x16503xX1cxX21xX3xX43xXdxXc4xX175xX3xX4xX1xXbfxX1cxX1xX3xX18xX66xX4xX3xX43xX144xX4xX1xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX1cxX41xX1cxX3xXc3xXdxX59xX4xX3xX4xX4dxXbxX3xX1cxX1xX4dxXexX3xX4xX1xXbfxX1cxX1xX3xX5x18155xX3xX50xXdxX8exX1cxX3xX43xX194xX1cxX21xX3xX5xX41xX1cxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX43xX116xX6xX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xX21xX1a6xXbxX3xX3bxX1xX648xX3xX3bxX1xX103xX1cxX4axX3xX50xX29xXexX3xX4xX4dxXbxX3xX51xX1cxX1xX3xX1xX2dxX3e6xX1cxX21xX3xX3bxX1xX33xX1cxX21xX3xX1cxX1x1355axX3xX43xX8exX1cxX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX223xX3xXcxX175xXa9xX3xX1cxX1xXdxX41xX1cxX4axX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xX174xX175xX38xX3xXexX5dxX67cxX1cxX1xX3xXexX5dxXdxX3dxX1cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX4axX3xX14xX1x181c5xX1cxX21xX3xXcxXa8xXdxX3xX1cxX21xX175xXa9xX41xX1cxX3xXc3xXa8xX3x1792exX33xXdxX3xXexX5dxX2dxX3b9xX1cxX21xX3x1828bxXcxXa2x17b47xX7cfxXcxe258xX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xX43xX159xX3xXexX103xX1cxX21xX3xX4xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xXexX5dxX6xX4axX3xX21xXdxX38xX18xX3xX7xX38xXexX4axX3xX43xX33xX1cxX3xX43xX97xX4xX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX3xXexX2dxX3xXc3xX29xX1cxX3xXc3xXa8xX3xXa0xXa1xXa2xXa3xX3xX4xX38xX4xX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX43xX44exXa9xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xXexXdxX8exX1cxX3xX43xX194xX3xXc3xXa8xX3xX50xX51xX25xX3xX43xX51xX18xX3xX4xX1xX29xXexX3xX5xX2dxX2exX1cxX21xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX4axX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX223xX3xX4b5xX8exX1cxX3xX1cxX6xXa9xX4axX3xX4xX33xX1cxX21xX3xXexX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX4axX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xXb3xX3xX4xXb6xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xX43xX159xX3xX1xX25xXa8xX1cxX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX4axX3xXa0xXa1xXa2xXa3xX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xX43xX6xX1cxX21xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1xX2exXbxX3xXc3xX13exXdxX3xX16xX3e6xX3xXcxXa2xX7ddxX7cfxXcxX4axX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX3xXexX2dxX3xXc3xX29xX1cxX3xXexXdxX8exX1cxX3xX1xXa8xX1cxX1xX3xX1cxX21xX1xXdxX59xX18xX3xXexX1xX175xX3xX7xX51xX1cxX3xXbxX1xX44exX18xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xXexX5dxX67cxX1cxX1xX3xX4xX1bxX3xX174xX175xX6xX1cxX3xX4xX648xX3xXexX1xX44exX18xX3xX174xX175xXa9xXc4xX1cxX3xXbxX1xX41xX3xX65xX175xXa9xX59xXexX223xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX25xX65xXa9xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX50x10255xX1cxX21xX3xXbxX1xX2dxX1bxX1cxX21xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX43xXdxXc4xX175xX3xXexX5dxX6xX4axX3xX3bxX1xX25xX6xX1cxX1xX3xXc3x10e59xX3xXexX4d9xX3xX1xX55xX3xX7xX1bxX3xX43xX116xX6xX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xXc3xXa8xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX55xX3xX7xX1bxX3xXexX1xXb6xX3xXexX66xX4xX3xX1xXa8xX1cxX1xX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xXc3xXc4xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX4axX3xX1xX55xX3xX7xX1bxX3xXexX1xX175xX3xX1xX55xXdxX3xX43xX29xXexX4axX3xX21xXdxX51xXdxX3xXbxX1xX648xX1cxX21xX3xX18xX1a6xXexX3xX50xX997xX1cxX21xX3xX4xX38xX4xX3xX65xX85xX3xX38xX1cxX4axX3xX1xX55xX3xX7xX1bxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX5dxX6xX4axX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xXexX5dxX6xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX43xX159xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX3e6xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX29xXbxX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xX3bxX5c4xX4axX3xX3bxX8exXexX3xX1xX2exXbxX3xXc3xX13exXdxX3xX43xXdxXc4xX175xX3xXexX5dxX6xX3xXexX1xX85xX4xX3xX43xX116xX6xX223xX223xX223xX3xXexX437xX1cxX21xX3xX65xXdxX59xX1cxX3xXexX144xX4xX1xX3xXexX85xX3xX1cxX1xXdxX41xX1cxX3xX4xXb6xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xX5xXa8xX3xX296xX223xX296xXb3xX296xX4axXabxX3xX1xX6xX4axX3xXc3xX13exXdxX3xX2xXabxX223xX9axXb3xX9bxX3xX3bxX1xX25xX6xX1cxX1xX3xX43xX29xXexX223xX3xXcxX5dxX25xX1cxX21xX3xX43xX648xX4axX3xX43xX29xXexX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX59xXbxX3xX5xXa8xX3xX2xX223xX2c2xXabxX2c2xX4axX9axX3xX1xX6xX4axX3xX4xX1xXdxX8exX18xX3xX296xXb1xX4axX9bx1424cxX25axX3xX43xX29xXexX3xXbxX1xXdxX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX59xXbxX3xXabxX223xX9ax15501xXb1xX4axX9bxX3xX1xX6xX4axX3xX4xX1xXdxX8exX18xX3xXacxX2c2xX4axXacxXb14xX25axX3xX43xX29xXexX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xXb2exX296xX4axXb3xX3xX1xX6xX4axX3xX4xX1xXdxX8exX18xX3xXb1xX4axX2c2xXb14xX223xX3xXa3xXdxX59xX1cxX3xXexX144xX4xX1xX3xXexX85xX3xX1cxX1xXdxX41xX1cxX3xXexX1xX10xX25xX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX3xX1xXa8xX1cxX1xX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xX4xX648xX3xX7xX85xX3xX4xX1xX41xX1cxX1xX3xX5xX59xX4xX1xX3xX3bxX1xX33xX1cxX21xX3xX5xX13exX1cxX3xX21xXdx17380xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX223xX3xX3bdxX175xX6xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX4xX6d7xX1cxX21xX3xX4xX1xX25xX3xXexX1xX29xXa9xX4axX3xX65xXdxX59xX1cxX3xXexX144xX4xX1xX3xX43xX29xXexX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX59xXbxX3xX4xXb6xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5exXdxX3xX21xXdxX51xX18xX3xX7xX25xX3xXc3xX13exXdxX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xX296xX3xX5xXa8xX3xXabxXb3xX2c2xX4axX9bxX3xX1xX6xX4axX3xX43xX29xXexX3xXbxX1xXdxX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX59xXbxX3xXexX103xX1cxX21xX3xXb2exX296xXb3xX4axXb3xX3xX1xX6xX4axX3xX43xX29xXexX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX21xXdxX51xX18xX3xXacxXabxX4axXacxXacxX3xX1xX6xX223xX3xXa2xX21xX175xXa9xX41xX1cxX3xX1cxX1xX1fxX1cxX3xX21xXdxX51xX18xX3xX65xXdxX59xX1cxX3xXexX144xX4xX1xX3xX43xX29xXexX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX5xXa8xX3xX65xX25xX3xX24axX1fxXa9xX3xX65xX85xX1cxX21xX3xX4xX33xX1cxX21xX3xXexX5dxX67cxX1cxX1xX3xX43xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXa3xX175xXa9xX41xX1cxX3xX7dxX51xXdxX4axX3xX3bxX1xX175xX3xX43xX33xX3xXexX1xX116xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX38xXdxX3xX50xXdxX3dxX1cxX3xX4b5xX33xX1cxX21xX3x153ffxX4axX3xX7xX1fxX1cxX3xX21xX25xX5xe6bfxX3x11d7dxX639xX110xX3xXc3xXa8xX3xX65xX25xX3xX50xX159xXdxX3xX4xX38xXexX3xXexe1bbxX18xX3xX65xffedxX4xX3xX43xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX7dxX55xX3x122ecxX175xX1fxX1cxX3xX7dxX2dxX1bxX1cxX21xX3xX4xX1xX175xXa9xX3dxX1cxX3xX7xX6xX1cxX21xX3xX18xX159xX3xX5xX25xX5exXdxX3xX43xX29xXexX3xX3bxX1xX175xX3xXc3xX175xXdxX3xX4xX1xX1bxXdxX4axX3xX21xXdxX51xXdxX3xXexX5dxX144xX3xX4xX33xX1cxX21xX3xX4xX194xX1cxX21xX223xX3xX4b5xX97xXdxX3xXc3xX13exXdxX3xX43xX29xXexX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX59xXbxX4axX3xX21xXdxX51xX18xX3xX65xX25xX3xXexX1xX175xX3xX1xX55xXdxX4axX3xX4xX1xX175xXa9xX3dxX1cxX3xX18xX66xX4xX3xX43xX144xX4xX1xX3xX43xX3dxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX4xX38xX4xX3xX65xX85xX3xX38xX1cxX3xX21xXdxX6xX25xX3xXexX1xX33xX1cxX21xX3xX18xX13exXdxX3xXc3xXa8xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX1xX175xX3xX43xX33xX3xXexX1xX116xX4axX3xX3bxX1xX175xX3xXexX38xXdxX3xX43xX116xX1cxX1xX3xX4xX2dxX4axX3xX43xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXa3xX175xXa9xX41xX1cxX3xX7dxX51xXdxX4axX3xX43xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXa1xX6xX3x10cddxX25xXdxX3xX7daxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX7dxX648xX6xX7e0xX3xX43xXdxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX4axX3xX43xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXa2xX21xX175xXa9x1233bxX1cxX3xXa3xX175xX3xX18xX3e6xX3xX5dxX194xX1cxX21xX25axX3xX3bxX1xX175xX3xXexX38xXdxX3xX43xX116xX1cxX1xX3xX4xX2dxX223xX223xX223xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX25xX65xXa9xXaxX12xX110xX103xX1cxX3xX4xX43bxX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xXexX5exXdxX3xX2xX2xX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX3xX1xXa8xX1cxX1xX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xX4xX29xXbxX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXexX5dxX85xX4xX3xXexX1xX175xX194xX4xX4axX3xX43xX1bxX1cxX3xXc3xX116xX3xX4xX1xX43bxX4xX3xX1cxX103xX1cxX21xX3xX4xX6d7xX1cxX21xX3xX43xX159xX3xX24axX1fxXa9xX3xX65xX85xX1cxX21xX3xX1xX25xXa8xX1cxX3xX4xX1xXbfxX1cxX1xX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xXb3xX3xX4xXb6xX6xX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xX50xX51xX25xX3xX43xX51xX18xX3xX4xX38xX4xX3xXexXdxX41xX175xX3xX4xX1xX144xX4axX3xXexX1xX10xX25xX3xX43xX18cxX1cxX21xX3xX174xX175xXa9xX3xXbxX1xX5exX18xX3xXc3xXc4xX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX50xX6xX1cxX3xX1xXa8xX1cxX1xX3xX3bxf4ffxX18xX3xXexX1xX10xX25xX3xXcxX1xX33xX1cxX21xX3xXexX2dxX3xXabxX9bxX6exXcxXcxX9fxXa1xXcxXa2xX7cfxXcxX4axX3xX1cxX21xXa8xXa9xX3xX2xX296xX9fxX2xXabxX9fxXabxXb1xX2xX2c2xX3xX4xXb6xX6xX3xXa1xX194xX3xXcxXa2xX7ddxX7cfxXcxX3xXc3xXa8xX3xX4xX38xX4xX3xXc3xX103xX1cxX3xX50xX51xX1cxX3xX1xX2dxX13exX1cxX21xX3xX65x11dfdxX1cxX3xX50xX437xX3xX7xX175xX1cxX21xX223xX3xXa1xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xXexX1xX3dxX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xX24axX38xX4xX3xXc3xX116xX3xXexX5dxX144xX4axX3xX5xX25xX5exXdxX3xX43xX29xXexX4axX3xX5dxX6xX1cxX1xX3xX21xXdxX13exXdxX4axX3xX1xX67cxX1cxX1xX3xXexX1xX3dxX3xXc3xXa8xX3xX65xXdxX59xX1cxX3xXexX144xX4xX1xX3xXexX4d9xX1cxX21xX3xX5xX33xX3xX18xXa8xX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXc3xXa8xX3xXa2xX1xX1fxX1cxX3xX65xX1fxX1cxX3xX43xX6xX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX8exX1cxX3xXexX1xX3b9xXdxX3xX43xXdxX3dxX18xX3xXb2exX2xX9fxX2xXabxX9fxXabxXb1xX2xXb3xX223xX3x10a2bxX6xX1cxX1xX3xX21xXdxX13exXdxX3xX21xXdxXbb1xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX5xX25xX5exXdxX3xX43xX29xXexX3xX43xX2dxX2exX4xX3xXexX1xX3dxX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX43xX17xXa9xX3xX43xXb6xX4axX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xX24axX38xX4xX3xXbxX1xX672xX3xX1xX2exXbxX3xXc3xX13exXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX43xX116xX6xX3xXc3xXa8xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX223xX3xX4b5xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX43xX116xX6xX3xX21xXdxX13exXdxX3xX4xX29xXbxX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xX21xXdxX38xXbxX3xX5dxX6xX1cxX1xX3xXc3xX13exXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1xX175xXa9xX59xX1cxX3xX3bdxX175xX51xX1cxX21xX3xXd1bxX2dxX1bxX1cxX21xX4axX3xX7dxX25xX997xX1cxX21xX3xX7dxX648xX6xX3xXc3xXa8xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX7dxX648xX6xX3xX43xX2dxX2exX4xX3xX24axX38xX4xX3xX43xX116xX1cxX1xX3xXexX1xX10xX25xX3xX43xX18cxX1cxX21xX3xX5dxX6xX1cxX1xX3xX21xXdxX13exXdxX3xX174xX175xX51xX1cxX3xX5xX714xX3xXexX5dxX41xX1cxX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xXexX1xX10xX25xX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xX296xX3xX43xX159xX3xX43xX2dxX2exX4xX3xXbxX1xX41xX3xX65xX175xXa9xX59xXexX223xX3xX4b5xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX43xX116xX6xX3xX21xXdxX13exXdxX3xX4xX29xXbxX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX3xX43xX2dxX2exX4xX3xX24axX38xX4xX3xX43xX116xX1cxX1xX3xXexX1xX10xX25xX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX43xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX43xX116xX6xX3xX21xXdxX13exXdxX3xX4xXb6xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX24axX159xX4axX3xXbxX1xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xX296xX3xX43xX2dxX2exX4xX3xX65xX175xXa9xX59xXexX223xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX25xX65xXa9xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX33xX1cxX21xX3xXcxX5dxX116xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX639xXdxX41xX18xX4axX3xX14xX1xX648xX3xXexX5dxX2dxX3e6xX1cxX21xX3xX14xX1xX7bdxX1cxX21xX3xXcxXa2xX7ddxX7cfxXcxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX4axX3xX3bxX8exXexX3xX174xX175xX51xX3xX3bxXdxX3dxX18xX3xX3bxX41xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX3xXc3xXa8xX3xX5xX4dxXbxX3xX50xX51xX1cxX3xX43xX55xX3xX1xXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX1cxX21xX3xX1cxX103xX18xX3xXabxXb1xX2xXb3xX3xX43xX159xX3xXbxX1xX66xX4xX3xXc3xX66xX3xX43xXd0bxX4xX3xX5xX85xX4xX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xXc3xXdxX59xX4xX3xXexX1xX10xX25xX3xX65x1490bxXdxX4axX3xX21xXdxX38xX18xX3xX7xX38xXexX4axX3xX43xX38xX1cxX1xX3xX21xXdxX38xX3xXc3xXdxX59xX4xX3xX174xX175xX51xX1cxX3xX5xX714xX4axX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX3xX4xXb6xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX3xXexX1xX10xX25xX3xX174xX175xXa9xX3xX43xX116xX1cxX1xX3xX4xXb6xX6xX3xX639xX175xX4dxXexX3xX4b5xX29xXexX3xX43xX6xXdxX3xXexX5dxX25xX1cxX21xX3xXacxX3xX1cxX103xX18xX3xX174xX175xX6xX223xX3xX4b5xX1fxXa9xX3xX4xX6d7xX1cxX21xX3xX5xXa8xX3xX4xX1bxX3xX7xX3e6xX4axX3xX4xX103xX1cxX3xX4xX43bxX3xX43xX3dxX3xX43xXc4xX3xX24axX175xX29xXexX3xX4xX1bxX3xX4xX1xX8exX4axX3xX4xX1xX144xX1cxX1xX3xX7xX38xX4xX1xX4axX3xX50xXdxX59xX1cxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX1cxX1xX997xX18xX3xXexX103xX1cxX21xX3xX4xX2dxX3b9xX1cxX21xX3xX174xX175xX51xX1cxX3xX5xX714xX3xXa2xX1xXa8xX3xX1cxX2dxX13exX4xX3xXc3xXc4xX3xX43xX29xXexX3xX43xX6xXdxX4axX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX4xX6xX25xX3xX1xXdxX59xX175xX3xX174xX175xX51xX3xX7xX63xX3xX65xX66xX1cxX21xX3xX43xX29xXexX4axX3xX43xX38xXbxX3xX43bxX1cxX21xX3xXa9xX41xX175xX3xX4xX17xX175xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX5dxXdxX3dxX1cxX3xX3bxXdxX1cxX1xX3xXexX8exX3xX9fxX3xX24axX159xX3xX1xX194xXdxX3xXexX5dxX41xX1cxX3xX43xX116xX6xX3xX50xXa8xX1cxX3xXexX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xX97xX223xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e6cxX175xXexX1xX25xX5dxXaxX12xXa1xXa8xXdxX3xXc3xXa8xX3xX51xX1cxX1xX252xX3xX14xX1xX25xX1cxX21xX3xX16xXd0bxX4xX0xX6exXbxX12
Bài Và Ảnh: Phong Sắc