Tổng thống Mỹ mong muốn gặp người đồng cấp Nga vào tháng 6/2021
Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến công du châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden với tư cách Tổng thống Mỹ.
66c8xfcccxf7a8x7de2x93a5x106c5xd18ax6c9dx10976xX7x76a2x7dc8xc1b4xfda3xfafdxa98axX5x9e47xXax10907xXcxc226xc237xa583xX3xXexX1x776fxX15xX16xX3xc175xcadaxX3x9002xe1c8xX15xX16xX3xX21xd116xX1axX15xX3xX16xf621xXbxX3xX15xX16xc697xf149xXdxX3xece3xd3c3xX15xX16xX3xX4x7e8axXbxX3xbbc3xX16xX6xX3xe0b6x7b98xX22xX3xXexX1x10296xX15xX16xX3x7decx89a7xb035xad3axX4exX2xX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc81xX10xX6xe4e1xXaxX12xX3exX16xX43x9a88xX3xadafxX4dx10ac4xdf33xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3x8503xX22xX10xX3xfccdxXdxX65xX10xX15xX3xX4xX1xX22xX3xc7dexXdxa4c5xXexX3xb734xX15xX16xX3xX21xX27xX1axX15xX3xXexX14xX3xX4xX1x71c8xX4xX3xX21xc29bxXexX3xX1xXa5xXdxX3xX15xX16xX1x66cexX3xXexX1xX31xe359xX15xX16xX3xX35x7cbaxX15xX1xX3xX42x107f4xXdxX3xX15xX16xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX15xX16xX3xX4xX3bxXbxX3xX3exX16xX6xX3x9cc4xX5xX6xX65xXdxX21xXdx754exX3x10450xX27xXexXdxX15xX3xXexXdbxX22xX15xX16xX3xX4xX1xX27xX6bxX90xX15xX3xX4xX93xX15xX16xX3xX65xX27xX3xX4xX1x923axX27xX3x7c24xX27xX3xX65x99faxX3x7d05xXdxX90xX15xX3xX65xXdxa07bxX15xX3xXdbxX6xX3xX42xX43xX22xX3xXexX1xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX4exX2xcebdxX3xcbd7xXfaxX6bxX3xX7x7cadxX3xX5xX43xX3xX4xX1xX27xX6bxX90xX15xX3xX4xX93xX15xX16xX3xX65xX27xX3xX15xX31xXbexX4xX3xX15xX16xX22xX43xXdxX3xX35x9ffcxX27xX3xXexXdx8aa4xX15xX3xX4xdcc5xX6xX3xX93xX15xX16xX3xX84xXdxX65xX10xX15xX3xX42xXbexXdxX3xXexX31xX3xX4xX48xX4xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX120xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX65xX6bxXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX7xa147xXbxX1xX22xXexX22xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX15xX16xX3xX21xX27xX1axX15xX3xX16xX2cxXbxX3xX15xX16xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX15xX16xX3xX4xX3bxXbxX3xX3exX16xX6xX3xX42xX43xX22xX3xXexX1xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX4exX2xX3xX1x7009xX15xX1xX3x8383xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX120xX8exX6xX22xXexX1xX6xX15xX1xX1xX22xX6xX120xX42xX15xX4dxX15xX10x6bc0xX7xX4dxX4exX2xX2x103edxX4dxX2x769cxX219xX65x9395xX4fxX216xX21cxX4cxX4fxX4cxXexf0bdxX21cxX4cxX224xX5xX2xX120xe37dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX15xX16xX3xX21xX27xX1axX15xX3xX16xX2cxXbxX3xX15xX16xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX15xX16xX3xX4xX3bxXbxX3xX3exX16xX6xX3xX42xX43xX22xX3xXexX1xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX4exX2xXaxX3xX65xX6xXexX6xX19bxXbxX1xX22xXexX22xX19bxX22xXdbxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX19bxX7xXdbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe45dxX4dxX4dxX4xX65xX15xXdxX21xX16xX120xX42xXdxX10xXexX15xX6xX21xXbxX5xX27xX7xX120xX42xX15xX4dxXexX4cxX4exX4fxX4dxX27xXbxX5xX22xX6xX65xX10xX65xX4dxX21xe9e4xX65xXdxX4xX4dxX4exX4fxX4exX2xc73fxX4fxX6fxX2c5xX4fxX6fxX4dxXexX22xX15xX16xX2c5xXexX1xX22xX15xX16xX2c5xX21xX6bxX2c5xX22bxX22xX10xX2c5xX8exXdxX65xX10xX15xX2c5xX4fxX6fxX4fxX6fxX120xX22bxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX80xX22xX10xX3xX84xXdxX65xX10xX15xX120xX3x10504xb979xX15xX1xX294xX3xb8b0x9c3bxXddxX4dxXcxXcxb214xXd4xX3ex88a1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX65xX6bxXaxX12x9c20xX15xX16xX3xX84xXdxX65xX10xX15xX3xX103xX1xf3e0xX15xX16xX3xX35xXafxX15xX1xX3xX42xXbexXdxX3xX8exX48xX22xX3xX16xXdxXbexXdxX294xX3xaf00xX122x9096xX3xX5xX43xX3xX1xX6bxX3xX42xfe40xX15xX16xX3xX42xX43xX3xX103x6debxX3xX42xX35cxX15xX16xX3xX4xX150xX6xX3xXexX93xXdxX120xX3x8ca0xX1xe989xX15xX16xX3xXexX93xXdxX3xX35xX6xX15xX16xX3xX15x96d6xX3xX5xX101xX4xX3xX42xX1ebxX3xX35xXdxa354xX27xX3xX35xX353xX120x84faxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX65xX6bxXaxX12xX62xX36xXdxX3xXexX1xX48xX15xX16xX3xX6dxX3xX42x739cxX6xX3x10448xX27xX6xX70xX3xX93xX15xX16xX3xX84xXdxX65xX10xX15xX3xX35x6b37xX3xX35xX38fxX3x7a38xX27xX3bxXexX3xX21xXa5xXexX3xX4xX27xXa5xX4xX3xX16xX2cxXbxX3xX84xXdxX65xX10xX15xX19bxXddxX27xXexXdxX15xX3xXexf451xXdxX3xX3bbxX27xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xXa1xX3xX21cxX3xX35x8ae4xX3xXexX1xX1efxX22xX3xX5xX27x103ffxX15xX3xX42xX38fxX3xX15xX1x10dd9xX15xX16xX3xX4xd9b2xX15xX16xX3xXexX1xX33axX15xX16xX3xX35xX6xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXexX418xX15xX16xX3xX5xXdxX14cxX15xX3xX3bbxX27xX6xX15xX3xXexXbexXdxX3xX3exX16xX6xX120xX3x10e6dxX22xX3xX42xX43xX3xXddxX1xX147xX15xX3xf245xX6xX15xX3xX35xX3cbxX3xX8exX43xX6bxX3xXex96ffxX3xX21xX22xX15xX16xX3xX21xX27xX1axX15xX3xX35xX31xXb4xX4xX3xX35xX418xX15xX16xX3xX4xX6xXdxX3xX4xX27xXa5xX4xX3xX16xX2cxXbxX3xX15xX43xX6bxX120xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX65xX6bxXaxX12xX374xX27xXa5xX4xX3xX16xX2cxXbxX3xXexXdbxX14cxX15xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX35xX31xXb4xX4xX3xX3d0xX48xX4xX3xX15xX1xX40bxX15xX3xX7xX22xX15xX16xX3xX4xX1axX3xX42xX3bxX15xX3xa541xX27xXdbxX6bxX3xcda2xX7xX1xX6xX103xX22xX42xX3xX4xX150xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXddxX27xXexXdxX15xX3xX4xX1xX22xX3xX8exXdxX90xXexX3xX103xX90xX3xX1xX22xX3efxX4xX1xX3xX35xX6xX15xX16xX3xX35xX31xXb4xX4xX3xXexXdbxXdxX402xX15xX3xX103xX1xX6xXdxX120xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX65xX6bxXaxX12xX32exX15xX16xX3xX84xXdxX65xX10xX15xX3xX4xX353xX3xX103xX90xX3xX1xX22xX3efxX4xX1xX3xXexX1xX6xX21xX3xX65xX101xX3xX1xXa5xXdxX3xX15xX16xX1xXafxX3xXexX1xX31xXb4xX15xX16xX3xX35xXb9xX15xX1xX3xX3exX1xX353xX21xX3xX4xX48xX4xX3xX15xX31xXbexX4xX3xX4xX93xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdx7308xXbxX3xXbxX1xX48xXexX3xXexXdbxXdxX402xX15xX3xX1xX43xX15xX16xX3xX35xX147xX27xX3xXexX1xX90xX3xX16xXdxXbexXdxX3xX309x9204xX219xX318xX3xXexX3efxXdxX3xX374xX22xXdbxX15xX210xX6xX5xX5xX70xX3xX30fxX15xX1xX3xX65xX101xX3xX103xXdxX90xX15xX3xXexX3b8xX3xX15xX16xX43xX6bxX3xX2xX2xX19bxX2xX21cxX4dxX4cxX70xX3xX7xX6xX27xX3xX35xX353xX3xXexXbexXdxX3xX84xXdbxX27xX7xX7xX10xX5xX7xX3xX35xX402xX3xX16xX2cxXbxX3xX16xXdxXbexXdxX3xX5xX3cbxX15xX1xX3xX35xX3efxX22xX3xX44exXdxX14cxX15xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXfaxX27xX3xXfdxX27xX3xX42xX43xX3xXexX1xX6xX21xX3xX65xX101xX3xX1xXa5xXdxX3xX15xX16xX1xXafxX3xXexX1xX31xXb4xX15xX16xX3xX35xXb9xX15xX1xX3xXcxX14xX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX62xXdxX56bxXbxX3xX31xXbexX4xX3xX84xda16xX4xX3xX122xX3efxXdxX3xXcxXfaxX6bxX3x8cd9xX31x96b4xX15xX16xX3xX309xX3exX30fxXcx7154xX318xX3xX15xX16xX43xX6bxX3xX2xX6dxX4dxX4cxX120xX4dxX120xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30fxX27xXexX1xX22xXdbxXaxX12xX309xXcxXcxX315xXd4xX3exX4dxXd4xXdxX10xXexX15xX6xX21x7af9xX318xX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)