Phát huy hiệu quả vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022. 
42e3x95c1x9b0fx587fx4a72x6cfex565axc3d3xa02exX7x7b07x9a0dx7585x5135xc9aax516bxX5x8415xXax61d2xX0xa0fdxX12x4bf2xX1x698exXexX3xX1xc393x799fxX3xX1xXdx96c3xX1cxX3x6cbexX1cx56aaxX3xcd3bxX6xXdxX3xXex8366x7667xX3xX4x7975xX6xX3xd2b1x82f2x51bbx58efxX3xX28xXdx5596xX37xad21xX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX37xXdxX3bxX37xX3xXexX1xX6x66e4xX3x6781xXdxX6xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dx8c8axXexX3xXex68a7xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1x8ed5xX37xX4fxX0xbe8bxX14xX12xX0xX76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx90bcxX10xX6x9a30xXaxX12x9e97xX18xX37xX4fxX3xX2x7530xb01ex7e99xX3dxX3x8558xX6xX37xX3xXcxX1xac65x4c51xX37xX4fxX3xX28x5c2exX3xXcx4ce5xX37xX1xX3xX34xX35xX36xX37xX3xX34x942bxX3xXex72fbxX3xX4xX1xbb90xX4xX3xX1x8fcaxXdxX3xX37xX4fxX1x7f58xX3xX34x75a5xX37xX4fxX3xX4fxXc7xXbxX3x8e96xX3xc016xXdx9bbcxX37xX3x46a8xadc0xX1dxX3xX8cxX61xX37xX4fxX3xX34x9098xX3xX18xX37xX3x9fbdxX35xX36xX37xX3xXcx527bx5ccbxX8fxX3xX89x74edxX3xXecxX1x99afxX3xaf78xXdxX37xX1xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4fxXdxX6xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3xX4fxXdxX6xXdxX3xX34xX35xa2e9xX37xX3xaf61xX95xX2x80bexX96xX131xX95xX131xX131x4c17xX3xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX37xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX4dxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8cxXexX1xX1cxX4dxX14xX3xXdxXecxX10xX37xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxbb80xXdxX8cxXexX1x8705xX3x98b3xX97xX95xXbxXd6x6d9axX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX17bxX3xX97xab0fxX95xXbxXd6xX182xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX76xX76xXdxX13axX14xX6xX35xXexX1xX6xX37xX1xX1xX35xX6xX13axX28xX37xX76xX37xX10xX176xX7xX76xX2xX134xX2xX18dxX76xX2x4bafxX2xX8cxX1bcxX95xX134x647fxX97xX95xX18dxXexX1c2xX17dxX97xX1bcxX95xX5xX95xX13ax7739xXbxX4fx67f5xX2dxX9xX1c2xX97x9b16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX18xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX1xXdxX21xX1cxX3xX24xX1cxX26xX3xX28xX6xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX37xX3xX28xXdxX3bxX37xX3dxX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX37xXdxX3bxX37xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4fxXdxX6xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX35xX37xXaxX12xXcxX35xX36xX37xX3xX4xX26xX37xX1xX3xX1xXbexXdxX3xX37xX4fxX1xXc4xX13axX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX35xX8cxX1dxXaxX12xXebxX1xX5dxX37xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX2dx83cfxX3xX28xX6xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xXexXb6xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xXe5xX35xX36xX37xX3xXexX2dxX35xX37xX4fxX3xX4xX72xX37xX4fxX3xXexX18xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4fxXdxX6xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3dxX3xX9axX6xX37xX3xXcxX1xXa0xXa1xX37xX4fxX3xX28xXa6xX3xXcxXa9xX37xX1xX3xX34xX35xX36xX37xX3xX34xXb3xX3xXd6xXd7xX1dxX3xX8cxX61xX37xX4fxX3xX34xXe0xX3xX18xX37xX3xXe5xX35xX36xX37xX3xXcxXebxXecxX8fxX3xX89xXf0xX3xXecxX1xXf4xX3xXf6xXdxX37xX1xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4fxXdxX6xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3xX4fxXdxX6xXdxX3xX34xX35xX12exX37xX3xX131xX95xX2xX134xX96xX131xX95xX131xX131xX13axX3xXf6xXa6xX4xX3xXexXdxX3bxX1cxX3xX4xX31xX6xX3xX34xXe0xX3xX18xX37xX3xX37xX1xb17dxX4dxX3xXexX1cxX1dxX3bxX37xX3xXexX2dxX1cxX1dxXe0xX37xX3dxX3xX37xXd7xX37xX4fxX3xX4xX6xX35xX3xX37xX1xX5dxX37xX3xXexX1xXbaxX4xX3dxX3xX28xX6xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX28xX36xX3xXexX2dxX18xX4xX1xX3xX37xX1xXdxX21xX4dxX3xX4xX31xX6xX3xX4xX18xX37xX3xX14xXbexX3dxX3xX34xX35xX36xX37xX3xX28xXdxX3bxX37xX3dxX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX37xXdxX3bxX37xX3xXexX2dxX35xX37xX4fxX3xX4xX72xX37xX4fxX3xXexX18xX4xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3dxX3xXexX12exX35xX3xX7xXbaxX4xX3xX5xX6xX37xX3xXexX35xX26xX3xX28xXe0xX3xX28x570cxX37xX3xX1xX35xX18xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3xXexX2dxX35xX37xX4fxX3xX5xX61xX4xX3xX5xXa0x5345xX37xX4fxX3xX34xX35xX36xX37xX3xX28xXdxX3bxX37xX3dxX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX37xXdxX3bxX37xX182xX3xXd6xXd7xX1dxX3xX8cxX61xX37xX4fxX3xX4xX18xX4xX3xX4dxX72xX3xX1xa967xX37xX1xX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX37xXdxX3bxX37xX3xXd6xX1cxX37xX4fxX3xXd1xXf4xX4xX1xX3xXexX1cxX1dxX3bxX37xX3xXexX2dxX1cxX1dxXe0xX37xX3xX28xXe0xX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3xX14xXe0xX37xX3xX28x6c9cxX37xX4fxX3xXexX12exXdxX3xX4x72cfxX3xX7xbefexX3dxX3xXex5de4xX3xX34xXc7xX3xX1xX469xX37xX1xX3xXexX1xX36xX37xX1xX3xX37xX1xX4b2xX37xX4fxX3xX1xX12exXexX3xX37xX1xXd7xX37xX3xX37xX2exX37xX4fxX3xX4x6e66xXexX3xXexX2dxX35xX37xX4fxX3xXexX1cxX1dxX3bxX37xX3xXexX2dxX1cxX1dxXe0xX37xX3xX28xXe0xX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3xXexX2dxX35xX37xX4fxX3xX4xXbexX37xX4fxX3xX34xXf0xX37xX4fxX182xX3xXbxX1xd442xX37xX3xX34xX52exX1cxX3xX1xX12exX37xX3xX4xX1xXd3xX3xX28xX36xX3xX4fxXdxX26xX4dxX3xX8cx7fd2xX37xX3xXexbdc6xX3xX5xX21xX3xXexX6xXdxX3xX37xX12exX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX3xXexX2dxX35xX37xX4fxX3xX34xXbexX3xXexX1cxXb6xXdxX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xXexX1xXdxXd3xX1cxX3xX37xXdxX3bxX37xX13axX3xXebxXbexXdxX3xX8cxX1cxX37xX4fxX3xX34xXe0xX3xX18xX37xX3xXexX5dxXbxX3xXexX2dxX1cxX37xX4fxX3xX28xX36xX35xX3xX4xX18xX4xX3xX4fxXdxX26xXdxX3xXbxX1xX18xXbxX3xX34x7748xX1dxX3xX4dxX12exX37xX1xX3dxX3xX37xXd7xX37xX4fxX3xX4xX6xX35xX3xX1xXdxX21xX1cxX3xX24xX1cxX26xX3xX4xX72xX37xX4fxX3xXexX18xX4xX3xXexX1cxX1dxX3bxX37xX3xXexX2dxX1cxX1dxXe0xX37xX182xX3xX34xX5aexX1dxX3xX4dxX12exX37xX1xX3xXexX1xX61xX4xX3xX1xXdxX21xX37xX3xX4xX1cxXbexX4xX3xX28xX5dxX37xX3xX34xXbexX37xX4fxX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX37xXdxX3bxX37xX3xX28xa4a4xXdxX3xX28xX41fxX37xX3xX1xX35xX18xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fxX182xX3xX37xX1xXd7xX37xX3xX2dxXbexX37xX4fxX3xX4xX18xX4xX3xX4dxX72xX3xX1xX469xX37xX1xX3dxX3xX4xX72xX37xX4fxX3xXexX2dxX469xX37xX1xX3dxX3xXbxX1xX546xX37xX3xX28xXdxX21xX4xX3xX4xX31xX6xX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xXexX1xXdxXd3xX1cxX3xX37xXdxX3bxX37xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4fxXdxX6xX3xX14xX26xX35xX3xX34xX26xX4dxX3xXexX2dxX5dxXexX3xXexX61xX3xX6xX37xX3xXexX35xX36xX37xX3xX4fxXdxX6xX35xX3xXexX1xX72xX37xX4fx9e6axX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX35xX8cxX1dxXaxX12xXcxX12exXdxX3xX1xXbexXdxX3xX37xX4fxX1xXc4xX3dxX3xXexX2dxX3bxX37xX3xX4xX4bbxX3xX7xX4bexX3xX4xX18xX4xX3xXcfxX3xXd1xXdxXd3xX37xX3xX34xXc7xX37xX4fxX3xX4fxXc7xXbxX3xX4xX31xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX34xX12exXdxX3xX14xXdxd3edxX1cxX3dxX3xX9axX6xX37xX3xXcxX1xXa0xXa1xX37xX4fxX3xX28xXa6xX3xXcxXa9xX37xX1xX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX1xX1cxX3dxX3xX1xX35xX36xX37xX3xX4xX1xXa9xX37xX1xX3xX34xXe0xX3xX18xX37xX3xX34xX6e2xX3xXexX2dxX469xX37xX1xX3xXecxX1xX31xX3xXexXc4xX4xX1xX3x9c4fxX9axXebx5114xX3xXexXa9xX37xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX8cxX1cxX1dxX21xXexX13axX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5027xX1cxXexX1xX35xX2dxXaxX12xbf74xX3bxX3xX16xX1xXa0xX43dxX37xX4fxX0xX76xXbxX12
Lê Phượng